14 juli 2022

FNV Veiligheid: daar bundelen de defensiekrachten zich

FNV Veiligheid is de werkorganisatie van twee defensiebonden: de Algemene Federatie voor Militair Personeel (AFMP) met duizenden aangesloten militairen en burgermedewerkers bij Defensie en de Marechausseevereniging (MARVER) met ruim 5000 leden in dienst van de Koninklijke Marechaussee.

FNV Veiligheid is een grote en belangrijke speler binnen het defensiedomein. Een belangrijke taak van FNV Veiligheid is het samenbrengen van de afzonderlijke kwaliteiten van Defensie en de Koninklijke Marechaussee. Door met FNV Veiligheid de krachten binnen het defensiedomein te bundelen, vergroten we onze slagkracht, verbeteren we de service aan onze leden en beperken we de kwetsbaarheid van de twee afzonderlijke defensiebonden tot een minimum. De herkenbaarheid en de identiteit van de AFMP en de Marechausseevereniging blijven hierbij behouden.

Visie op veiligheid
FNV Veiligheid houdt zich dagelijks actief bezig met de ontwikkeling van veiligheid nu en in de toekomst. Daarover ontwikkelen wij met de twee aangesloten bonden een visie, zodat we een gezamenlijke stem kunnen laten horen en ons werk veiliger kunnen organiseren.

Iedere vereniging of georganiseerde beroepsgroep binnen het veiligheidsdomein, die het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens als richtsnoer hanteert en het recht op zelfbeschikking en zelfstandigheid vanuit individu centraal heeft staan, kan zich als lid aansluiten bij FNV Veiligheid.

Meer over:
FNVV