De RVU-boete bij Defensie

Er ligt nu een afspraak over de RVU-boete. Het kabinet is bereid om een eerste stap te zetten, voor alle sectoren. Dat heeft ook gunstige effecten voor Defensie. Daardoor vervalt een flink deel van de RVU-boete de komende jaren en heeft Defensie ook minder kosten aan de 100% aanvulling van het AOW-gat. Geld dat uit de personele begroting moet komen en waar wij wel een betere bestemming voor weten, bijvoorbeeld de cao.

Wat ons betreft zijn we er daarmee nog niet. Wij zullen blijven lobbyen richting de politiek voor de volledige afschaffing van de RVU-boete bij Defensie omdat die ons inziens onterecht wordt opgelegd. Daar zetten we al geruime tijd op in. Dat heeft er in ieder geval toe geleid dat de bewindslieden bezwaar hebben aangetekend bij de Belastingdienst en binnenkort worden er ook Kamervragen gesteld.