Een aantal zaken moet nog worden uitgewerkt, wat als het kabinet ‘niet levert’?

Er ligt een totaalpakket over de pensioenen, de AOW en ‘zware beroepen’, die onderwerpen zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Dat zijn harde afspraken tussen het kabinet (en een meerderheid in de Tweede Kamer), werkgevers en vakbonden en daar kan niet ‘in geshopt worden’. We zitten bij de uitwerking van diverse onderdelen zélf als FNV mee aan het stuur en kunnen daar dus aan de ‘noodrem trekken’ als afspraken niet nagekomen worden.