5 november 2021

Q&A's

Lees hier de antwoorden op brandende vragen die de revue zijn gepasseerd in de nieuwsbrief Postactieven!

17 DECEMBER 2021

VRAAG
Moet ik ieder jaar opnieuw een voorlopige aanslag aanvragen?

ANTWOORD
Nee, het is niet nodig om ieder jaar een voorlopige aanvraag aan te vragen voor jouw maandelijkse teruggaaf. Dit hoeft ook niet, als je een voorlopige aanslag hebt die je moet betalen. De Belastingdienst verlengt je voorlopige teruggaaf automatisch voor het nieuwe jaar. Hiervan krijg je vanaf half december bericht van de Belastingdienst. Is er sprake van een voorlopige aanslag? Dan krijg je hiervan in januari automatisch bericht.

Voorlopige aanvraag wijzigen of stoppen
Verandert jouw persoonlijke situatie? Dan is het misschien verstandig om je maandelijkse voorlopige aanslag te wijzigen of te stoppen. Lees hier meer over meer via deze link.

5 NOVEMBER 2021

VRAAG
Wanneer kan mijn AOW veranderen?

ANTWOORD
Op het moment dat er iets verandert aan jouw situatie, kan dit gevolgen hebben voor jouw AOW. Als je met iemand gaat samenwonen, als er een derde persoon bij je komt wonen of als je juist alleen gaat samenwonen, kan de hoogte van jouw AOW worden beïnvloed. Op deze pagina vind je meer informatie over welke AOW geldt bij jouw situatie. In deze situaties kan verhuizen gevolgen hebben voor jouw AOW:

-Je gaat buiten Nederland wonen;
-Je woont buiten Nederland en verhuist terug naar Nederland;
-Je woont buiten Nederland en verhuist naar een ander land.

Klik op deze link voor specifieke informatie over wonen buiten Nederland. Hier vind je uitleg over een vrijwillige verzekering.

Gehuwdenpensioen
Ben je getrouwd? Of heb je een geregistreerd partnerschap en woont je partner voor lange tijd in een verpleeghuis? Dan behoudt je jouw gehuwdenpensioen. Je kunt wel voor een ongehuwdenpensioen kiezen, maar dit is niet altijd voordelig.

Overlijden
Overlijdt iemand met een AOW? Dan stopt de AOW op de dag na het overlijden. Wil je weten of er iets moet worden geregeld of waar de jaaropgave naartoe gaat? Raadpleeg dan deze pagina.

3 SEPTEMBER 2021

VRAAG

Op welk inkomen kan het best de loonheffingskorting laten toepassen: op mijn AOW-pensioen, mijn ugm-uitkering of mijn arbeidsinkomen op basis van bijverdiensten en hoe werkt dit ook al weer?

ANTWOORD

Iedereen in Nederland betaalt loonheffing over zijn of haar inkomen aan de Belastingdienst. Deze loonheffing wordt ingehouden op je bruto salaris of jouw uitkering, zoals je loon, je UGM of je ABP-pensioen. Daarnaast heb je net als iedereen recht op loonheffingskorting (LHK). Dit betekent dat je een korting krijgt op de loonheffing. Je betaalt hierdoor minder belasting over je loon of je uitkering, waardoor je netto meer overhoudt. De LHK mag je op één inkomen toepassen. Als je meerdere inkomens hebt en je de LHK op al deze inkomens zou laten toepassen, dan krijg je teveel korting op je loonheffing. Deze moet je dan achteraf terugbetalen aan de Belastingdienst.

Heffingskortingen

Dit zijn de bestaande heffingskortingen:

-Algemene heffingskorting
-Arbeidskorting
-Heffingskortingen AOW-gerechtigden (ouderenkorting)
-Inkomensafhankelijke combinatiekorting
-Jonggehandicaptenkorting
-Levensloopverlofkorting
-Heffingskorting voor groene beleggingen

Hoeveel LHK?
Jouw werkgever of jouw uitkerende instantie berekent de loonheffing. Als je de LHK laat toepassen, dan wordt deze automatisch berekend. Op de site van de Belastingdienst kun je de loonbelastingtabellen downloaden en opzoeken hoeveel loonheffing en LHK er moeten worden berekend.

Moet ik LHK toepassen?
Als je één inkomen hebt (bijvoorbeeld UGM), dan laat je de LHK toepassen door ABP. Afhankelijk van jouw inkomen zal je netto-uitkering hoger zijn dan wanneer de LHK niet zou zijn toegepast. Als je de LHK niet laat toepassen, dan krijg je het te veel aan loonheffing ingehouden bedrag in één keer terug. Je moet echter wel aangifte inkomstenbelasting doen.
Heb je meer dan één werkgever, krijg je UGM en heb je daarnaast nog een werkgever, of krijg je pensioen én AOW? Dan mag je zelf bepalen op welk inkomen je de LHK laat toepassen. De hoogte van de LHK is inkomensafhankelijk. Dit betekent kortweg het volgende: hoe hoger je totale inkomen, des te lager de LHK wordt. Over het algemeen kun je stellen dat je de LHK moet toepassen op het hoogste inkomen.

Berekening loonheffing en LHK
De Belastingdienst telt alle inkomens bij elkaar op. Dan kan het voorkomen dat er teveel of te weinig LHK is berekend. Doordat alle inkomens bij elkaar worden opgeteld. kan het ook zijn dat je hierdoor in een hogere belastingschijf valt. Dit zou kunnen betekenen dat er te weinig loonheffing is ingehouden. Vaak heb je in die situatie dan teveel LHK ontvangen. De te weinig ingehouden loonheffing en de te veel ontvangen LHK moet je terugbetalen aan de Belastingdienst.
Zoals vermeld is het ook mogelijk om geen LHK te laten toepassen. Laat je de LHK niet toepassen? Dan berekent de Belastingdienst, nadat je aangifte inkomstenbelasting hebt gedaan, alsnog de te betalen loonheffing en betaalt zij de te ontvangen LHK uit.
Ga je naast je UGM-uitkering bijverdienen? Dan laat je sowieso de LHK niet toepassen op jouw bijverdiensten. Je bijverdiensten zullen namelijk bijna altijd lager zijn dan je UGM-uitkering. Natuurlijk heb je over je bijverdiensten (arbeidsinkomen) recht op arbeidskorting. Achteraf berekent de Belastingdienst deze korting alsnog en kent zij deze toe.

Veilige optie
Als je ervoor kiest om de LHK niet op je pensioen én op je AOW te laten toepassen, dan ontvang je een lager netto-inkomen per maand. De kans op een naheffing van de Belastingdienst is dan wel kleiner. Sterker nog, de kans dat je geld terugkrijgt is groter.

Aanvragen LHK
Als je een nieuwe baan of uitkering krijgt, dan kun je de LHK bijna altijd direct aanvragen via een formulier van je werkgever of jouw uitkerende instantie. Bij het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd past de SVB automatisch de LHK toe op je AOW-pensioen. ABP zet op dat moment automatisch de LHK uit, ondanks het feit dat je bij het ingaan van je ABP-pensioen bij 65 jaar hebt bepaald dat de LHK moet worden toegepast op je ABP-pensioen. Wil je niet dat de SVB de LHK op je AOW-pensioen toepast? Dan moet je zelf in actie komen. Je kunt de LHK online stopzetten bij de SVB. Vervolgens kun je de LHK op je ABP-pensioen weer aanzetten.

Aanslag Belastingdienst

Als je meerdere inkomens hebt - bijvoorbeeld een UGM-uitkering en bijverdiensten, of een ABP-pensioen en AOW-pensioen - is de kans aanwezig dat je belasting moet bijbetalen. Je kunt dan twee dingen doen.

-Je wacht af totdat de Belastingdienst jou een aanslag stuurt of;
-je verzoekt de Belastingdienst om een voorlopige aanslag.

Wat is een voorlopige aanslag?
Een voorlopige aanslag kun je aanvragen als je verwacht dat je volgend jaar ineens een groot bedrag moet gaan betalen. Normaal gesproken doe je het volgende jaar aangifte inkomstenbelasting over het lopende jaar. Vervolgens stuurt de Belastingdienst jou een definitieve aanslag. Je ontvangt dan geld terug of je moet geld betalen. Je kunt een voorlopige aanslag aanvragen om te voorkomen dat je een bedrag ineens moet gaan betalen. Denk je geld terug te krijgen? Dan kun je ook een voorlopige teruggaaf invullen. Je betaalt of ontvangt dan een bedrag per maand in het lopende jaar in plaats van een bedrag ineens.

Aanvraag voorlopige aanslag

Op zich is het niet zo moeilijk om een voorlopige aanslag aan te vragen. Volg hiervoor online de eerste 3 van de in totaal vier stappen voor deze aanvraag.

Gratis FNV-belastingservice

Voor hulp kun je als AFMP-lid gebruikmaken van de FNV-belastingservice. Deze service is gratis.

BUITENLAND

Buitenlands belastingplichtige
Als kwalificerend buitenlands belastingplichtige heb je dezelfde aftrekposten en heffingskortingen als een inwoner van Nederland. Woon je niet in Nederland, maar in een EU-land, in Liechtenstein, Noorwegen, IJsland, Zwitserland, op Bonaire, Sint Eustatius of Saba? En betaal je over minimaal 90% van je inkomen belasting in Nederland? Dan ben je een kwalificerend buitenlands belastingplichtige. Je totale inkomen telt hiervoor mee, dus je inkomen uit Nederland en andere landen samen. Heb je een partner en betaal je samen over minimaal 90% van je gezamenlijke inkomen belasting in Nederland? Dan ben je beiden kwalificerend buitenlands belastingplichtige.

Aftrekposten en heffingskortingen
Als kwalificerend buitenlands belastingplichtige heb je recht op de voordelen die daarbij horen. Je hebt dus dezelfde aftrekposten en heffingskortingen als inwoners van ons land. Check voor informatie deze link. Je mag bijvoorbeeld je hypotheekrente aftrekken. Je kunt aangifte doen samen met je fiscale partner áls hij of zij ook een kwalificerend buitenlands belastingplichtige is. Hier vind je hierover meer informatie.

Online aangifte buitenlandse belastingplichtige
Twijfel je of je een kwalificerend buitenlands belastingplichtige bent? Vul dan de online aangifte voor buitenlandse belastingplichtigen in. De vragen op de pagina 'Persoonlijke gegevens' - het eerste invulscherm van je aangifte - gaan hierover. Je ziet dan of je een kwalificerend buitenlands belastingplichtige bent.

Buitenlands belastingplichtige, géén kwalificerend buitenlands belastingplichtige
Ben je buitenlands belastingplichtige, maar geen kwalificerend buitenlands belastingplichtige? Dan heb je ook recht op belastingvoordelen. Klik hier om zien in welke situatie jij zit.

Inkomensverklaring opsturen
Heb je aangifte gedaan? Stuur de Belastingdienst dan zo snel mogelijk daarna jouw inkomensverklaring. Zonder inkomensverklaring kan jouw aangifte niet worden behandeld als een kwalificerend buitenlands belastingplichtige. Een inkomensverklaring downloadt je van de website van de Belastingdienst en is in allerlei talen beschikbaar. Je moet deze laten ondertekenen door de Belastingdienst van je woonland. Lees hier hoe het precies werkt.

Betaalspecificatie
De LHK wordt niet verwerkt in je maandelijkse UGM-uitkering of pensioen. De Belastingdienst berekent deheffingskortingen nadat je aangifte inkomstenbelasting hebt gedaan. Op je betaalspecificatie van ABP kan echter wel staan dat de LHK is toegepast, maar dat is dus niet het geval. Dit is een fout op de betaalspecificatie. 

Heb je als postactief AFMP-lid ook een brandende vraag, waarop je graag antwoord wilt? Stuur dan een e-mail naar: postactieven@afmp.nl!

4 DECEMBER 2020

VRAAG
Ik heb zorg nodig voor een ouder iemand in mijn directe omgeving. Hoe moet ik deze zorg regelen?

ANTWOORD
Nederland kent in elk geval zorg in drie verschillende categorieën. Dit zijn hulp, thuiszorg en langduriger zorg. Elke zorgcategorie heeft haar eigen wetgeving, financiering en zorgloket. Graag leggen we je in deze nieuwsbrief uit waar je terecht kunt voor verschillende zorgvormen.

WMO
Allereerst is er hulp & ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Gemeenten moeten ervoor zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Je kunt bij de gemeente aankloppen als je hierbij hulp nodig hebt. Hoe de gemeente deze zorg biedt, is vastgelegd in de Wmo. Het gaat bijvoorbeeld om de volgende typen hulp:

-begeleiding thuis en dagbesteding;
-ondersteuning voor tijdelijke ontlasting van mantelzorger;
-woningaanpassingen en huishoudelijke ondersteuning.

Elke gemeente bepaalt zelf hoe de Wmo wordt ingevuld. De gemeente kan hulp bieden met een maatwerkvoorziening of een algemene voorziening. Een maatwerkvoorziening is afgestemd op jouw situatie. Hierbij kan het bijvoorbeeld gaan om aanpassingen in jouw woning. Een algemene voorziening is bedoeld voor iedereen. Een voorbeeld hiervan is een een boodschappendienst.

Wmo-loket
Wil je jouw hulp regelen vanuit de Wmo? Neem dan contact op met het Wmo-loket van jouw gemeente. Een medewerker van jouw gemeente bepaalt dan samen met jou of je voor een voorziening in aanmerking komt.

Toelatingscriteria & eigen bijdrage
Ben je onvoldoende zelfredzaam of kun je niet goed deelnemen in de samenleving? En kunnen mensen in jouw persoonlijke omgeving jou ook niet helpen? Dan is de gemeente verplicht jou hulp te bieden. Dit kan in de vorm van een algemene voorziening of een maatwerkvoorziening zijn. Krijg je eenmaal hulp van de gemeente? Dan moet je wel een eigen bijdrage betalen. Deze komt neer op € 19,00 per maand, ongeacht jouw inkomen, vermogen of gebruik. Dit is een maximumtarief. Gemeenten kunnen een lagere eigen bijdrage vaststellen.

Thuiszorg
Vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw) wordt verzorging of verpleging aan huis geregeld. Deze wet regelt de medisch noodzakelijke zorg, Langdurige verpleging en verzorging aan huis (wijkverpleging) zijn opgenomen in het Zvw-basispakket. Ook medisch noodzakelijke hulpmiddelen worden hieruit vergoed.

Basisverzekering
Thuiszorg wordt grotendeels vergoed vanuit jouw basisverzekering. Hierbij geldt wel een eigen bijdrage. Jouw verzekering heeft contracten afgesloten met thuiszorgorganisaties. Bij het selecteren van de juiste zorg kun je een keuze maken uit de organisaties, die je vindt via deze link.

Wijkverpleegkundige
Wil je thuiszorg regelen? Neem dan contact op met de wijkverpleegkundige, die vaak in dienst is van een thuiszorgorganisatie. De wijkverpleegkundige beoordeelt welke zorg je nodig hebt. Wil je advies vooraf? Vraag hier dan naar bij jouw huisarts. Wijkverpleging wordt vergoed vanuit het basispakket van de zorgverzekering. Er geldt geen eigen risico. Lees hier meer over wijkverpleging

Wet langdurige zorg (Wlz)
De Wet langdurige zorg (Wlz) staat borg voor 24/7 toezicht en zorg dichtbij. De Rijksoverheid is verantwoordelijk voor de zorg aan kwetsbare senioren die continu toezicht en 24 uur per dag zorg van dichtbij nodig hebben. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om senioren met een lichamelijke of psychogeriatrische aandoening, zoals dementie. Deze zorg wordt meestal in een instelling gegeven, maar dit kan ook thuis. De verplichtingen van de Rijksoverheid rond deze zorg zijn vastgelegd in de Wlz.

Indicatie aanvragen
Voordat je zorg kunt regelen vanuit de Wlz, moet je eerst een indicatie aanvragen. Dit kun je doen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Het CIZ beoordeelt jouw zorgvraag en stelt daarmee jouw zorgprofiel samen. Zo’n zorgprofiel is een korte omschrijving van de zorg die bij jouw zorgvraag nodig is. Dit profiel is de indicatie waarmee je zorg kunt regelen.

Maandelijkse eigen bijdrage
Voor de zorg vanuit de Wlz betaal je een maandelijkse eigen bijdrage. Deze eigen bijdrage kun je berekenen via het CAK. De eigen bijdrage is gebaseerd op jouw inkomen, vermogen, leeftijd, huishouden en zorg.

18 september 2020

Vraag
Wanneer krijg je als (voormalig) militair de veteranenstatus?

Antwoord
Het antwoord op deze vraag ligt bij het ministerie van Defensie, dat precies heeft vastgelegd in welke gevallen je de veteranenstatus krijgt toegekend. Op deze manier definieert Defensie de persoon die deze status verdient:

De militair, de gewezen militair, of de gewezen dienstplichtige, van de Nederlandse krijgsmacht, dan wel van het Koninklijk Nederlandsch Indisch Leger, alsmede degene die behoorde tot het vaarplichtig koopvaardijpersoneel, die het Koninkrijk der Nederlanden heeft gediend onder oorlogsomstandigheden dan wel heeft deelgenomen aan een missie ter handhaving of bevordering van de internationale rechtsorde voor zover deze missie bij regeling van onze minister is aangewezen.

Gelijkgestelde status
Sinds 1990 kent ons land vijf kleine groepen met een aan veteranen ‘gelijkgestelde status’. Deze groepen worden in de Veteranenwet van 2012 niet apart benoemd, maar hun gelijkgestelde status is wel van kracht. Hierbij gaat het om de volgende groepen:

  • die naar Indië zijn uitgezonden en jarenlang zijn ingezet bij de medische verzorging van de Nederlandse troepenmacht;die Employées Speciale Diensten (burgerinformanten) waren van de Veiligheidsdienst Mariniersbrigade (1945-1949);
  • die Nederlandse tolken waren van het Korps Tolken, dat in de eindfase van de Tweede Wereldoorlog de geallieerden heeft bijgestaan;
  • die gewezen geallieerde militairen waren, die Nederland hielpen bevrijden en die zich na de oorlog hier vestigden en Nederlander zijn geworden;
  • die gewezen militairen zijn van de Koninklijke Landmacht en de Koninklijke Marine, die t/m 31 december 1947 waren verbonden aan eenheden die in directe lijn voortkomen uit explosieve opruimingsdiensten die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn opgericht en die zelf actief ongesprongen explosieven ruimden. Voor militairen die verbonden waren aan de Käthiemijnenploegen van de KM geldt hun inzet t/m 7 december 1953.

10 JULI 2020

Vraag
Is de eenmalige uitkering van augustus 2020 (€ 300,00) pensioengevend?

Antwoord
Ja, de eenmalige bruto uitkering van € 300,00 is pensioengevend. Dit betekent dat er over dat bedrag een klein stukje pensioenpremie (circa € 4,00) wordt ingehouden. Uiteraard wordt er ook het bijzondere tarief loonheffing op ingehouden.

Heb je als postactief AFMP-lid ook een brandende vraag, waarop je graag antwoord wilt? Stuur dan een e-mail naar: postactieven@afmp.nl!

26 JUNI 2020

Vraag
Waarom krijg ik over mijn ouderdomspensioen geen vakantiegeld?

Antwoord
Er zijn veel pensioenfondsen die in de maand mei jouw vakantiegeld uitbetalen over het ouderdomspensioen. ABP heeft er echter voor gekozen om dit vakantiegeld direct bij jouw ouderdomspensioen uit te betalen. Als ABP het vakantiegeld wel in mei zou uitkeren, dan zou dit betekenen dat je maandelijks 8 procent minder ouderdomspensioen krijgt.

12 JUNI 2020

Vraag
Wie komt er in aanmerking voor een uitkering bij overlijden van ABP en/of SVB en waarom wordt deze uitkering uitbetaald?

Antwoord
Bij het uitbetalen van de uitkering door ABP wordt onder ‘weduwe’ of ‘weduwnaar’ de nabestaande verstaan, met wie de niet-gehuwde betrokkene samenwoonde. Dit met het doel om duurzaam samen te leven – ofwel een gemeenschappelijke huishouding te voeren op basis van een notarieel vastgelegd samenlevingscontact, waarin de wederzijdse rechten en plichten op het gebied van samenwoning en gemeenschappelijke huishouding zijn opgenomen. Dit contract moet wel bij ABP zijn aangemeld en geregistreerd. Slechts één persoon kan als levenspartner worden aangemerkt. ABP kan eisen dat een schriftelijke verklaring van een notaris moet worden overlegd, waaruit het bestaan van het samenlevingscontact blijkt. De uitkering is bedoeld om de periode te overbruggen vanaf het overlijden tot aan de eerste keer dat het nabestaandenpensioen wordt uitgekeerd. Deze eenmalige uitkering hoef je niet terug te betalen. Het uitbetalen van de uitkering door het SVB (overlijden na je AOW leeftijd) gebeurt automatisch. Lees voor meer informatie het gedeelte ‘SVB (Overlijden op of na jouw AOW-leeftijd)’.

Overlijden tijdens UGM-periode
Als jij overlijdt tijdens jouw UGM-periode dan heeft jouw partner recht op een eenmalige uitkering bij overlijden (UBO). Deze is gelijk aan drie keer het maandelijkse bedrag van de uitkering waarop je op de dag voorafgaand aan de dag van het overlijden aanspraak had. Dit is een bruto-nettovergoeding, waarbij alles boven de 73% (uitkeringspercentage UGM) wordt belast. De eventueel teveel ontvangen UGM-uitkering wordt verrekend met de uitkering bij overlijden. Als je in Nederland woont, krijgt ABP via de gemeente het overlijdensbericht automatisch toegestuurd. Zij stuurt de nabestaande een betaalformulier ‘uitkering bij overlijden’. De bij ABP bekende gegevens zijn al ingevuld. De nabestaande hoeft deze alleen te controleren en (eventueel) ontbrekende informatie (bijvoorbeeld het IBAN-rekeningnummer) aan te vullen.
Woon je in het buitenland? Dan moet jouw nabestaande contact opnemen met ABP. ABP zal jouw nabestaande adviseren om deze documenten/informatie zo snel mogelijk te sturen:

• een kopie van de overlijdensakte van de burgerlijke stand of een overlijdensakte opgemaakt door een notaris
• jouw Burgerservicenummer;
• jouw IBAN-rekeningnummer.

Met ingang van de dag die volgt op het overlijden komt de UGM-uitkering te vervallen. Jouw partner kan eventueel met ingang van die dag recht hebben op nabestaandenpensioen, dat wordt uitbetaald door ABP. De uitkering bij overlijden wordt berekend en ABP maakt deze over aan de rechthebbende.

Overlijden na UGM-periode
Als je overlijdt na jouw UGM-periode – oDER: na jouw 65-jarige leeftijd (Pensioenleeftijd) maar voor je AOW leeftijd, nDER: na jouw AOW-leeftijd c.q. Pensioenleeftijd - dan heeft jouw partner recht op een eenmalige uitkering, die gelijk is aan twee keer het bruto pensioenbedrag netto. Woon je in Nederland? Dan krijgt ABP via de gemeente het overlijdensbericht automatisch toegestuurd. ABP stuurt de nabestaande een betaalformulier ‘uitkering bij overlijden’. De bij ABP bekende gegevens zijn al ingevuld. De nabestaande hoeft deze alleen te controleren en (eventueel) ontbrekende informatie, zoals het IBAN-rekeningnummer, aan te vullen.
Woon je in het buitenland? Dan moet jouw nabestaande contact opnemen met ABP. ABP zal jouw nabestaande adviseren om de volgende documenten/informatie zo snel mogelijk op te sturen:

• een kopie van overlijdensakte van de burgerlijke stand of een overlijdensakte opgemaakt door een notaris
• jouw Burgerservicenummer;
• jouw IBAN-rekeningnummer.

Met ingang van de dag die volgt op het overlijden komt het ouderdomspensioen te vervallen. Jouw partner kan eventueel met ingang van die dag recht hebben op een nabestaandenpensioen, die ABP uitbetaalt. De uitkering bij overlijden wordt berekend en ABP maakt deze over aan de rechthebbende. Het eventueel teveel ontvangen ouderdomspensioen wordt verrekend met de uitkering bij overlijden. 
Als er geen partner is, kent ABP de overlijdensuitkering toe aan:

1) de wezen;
2) ouders, meerderjarige kinderen, broers of zussen, als de overledene kostwinner van hen was.

Als er ook geen personen zoals hierboven vermeld zijn, kan ABP de overlijdensuitkering uitbetalen aan een derde voor de betaling van de kosten van de laatste ziekte en lijkbezorging. De nalatenschap van de overledene moet dan ontoereikend zijn voor deze kosten.

SVB (overlijden op of na jouw AOW-leeftijd)
Als je overlijdt op of na jouw AOW-leeftijd dan heeft jouw partner naast een eventuele overlijdensuitkering van ABP ook recht op een eenmalige uitkering, die gelijk is aan eenmaal het bruto maandelijkse bedrag van het AOW-pensioen netto (SVB), waarop je op de dag voorafgaand aan die van het overlijden aanspraak had. Als je in Nederland woont, krijgt de SVB via de gemeente het overlijdensbericht automatisch toegestuurd.

De overlijdensuitkering is voor:

• de overblijvende partner of als deze er niet is;
• de kinderen jonger dan 18 jaar of als deze er niet zijn;
• de persoon die tot de dag van het overlijden met de overledene in één huis woonde.

Omdat de partner bij de SVB bekend is, betaalt deze de overlijdensuitkering direct uit. Het eventueel teveel ontvangen AOW-pensioen wordt verrekend met de eenmalige uitkering.

Geen overlijdensuitkering ontvangen?
Heb je geen overlijdensuitkering ontvangen, maar denk je wel dat je hierop recht hebt? Neem dan contact met de SVB. De overlijdensuitkering moet binnen een jaar na het overlijden worden aangevraagd. Woon je in het buitenland? Dan moet jouw nabestaande altijd contact opnemen de met de SVB.

29 MEI 2020

Vraag 
Ik heb de AOW-leeftijd bereikt, ben gehuwd en zie op Mijnpensioenoverzicht.nl dat bij mijn AOW-pensioen van de Sociale Verzekeringsbank een bedrag staat van € 10.932,00 bruto en een pensioenuitkering van Stichting Pensioenfonds ABP van € 21.029,00. Netto zou dit volgens Mijnpensioenoverzicht.nl omgerekend € 2.225,00 per maand zijn. Ik krijg echter maandelijks een lager bedrag. Hoe kan dat?

Antwoord
Om goed antwoord te kunnen geven op deze vraag, moeten we eerst iets weten van het belastingsysteem. Aan de hand van de hoogte van je inkomen wordt je in een schijventarief belast. Daarnaast heeft elke Nederlander recht op bepaalde kortingen op de belasting. Voor werkenden is dit bijvoorbeeld de arbeidskorting en voor gepensioneerden met AOW-pensioen zijn dit de algemene heffingskorting, de ouderenkorting (hoog/laag) en indien van toepassing de alleenstaanden-ouderenkorting. Deze kortingen zijn inkomensafhankelijk. In principe hoe hoger het inkomen, des te lager de korting.
Op Mijnpensioenoverzicht.nl is het bedrag aan AOW-pensioen inclusief vakantiegeld vermeld. Het vakantiegeld krijg je echter apart in de maand mei uitgekeerd. Daarnaast zijn op Mijnpensioenoverzicht.nl beide bedragen (AOW-pensioen + Ouderdomspensioen) bij elkaar opgeteld.
Vervolgens wordt er gekeken in de groene maandtabel belastingen (AOW-leeftijd) hoeveel loonheffing je moet betalen en op welke loonheffingskortingen je recht zou hebben (ouderenkorting/heffingskorting). Standaard wordt vanaf de UGM-periode tot je AOW-leeftijd, door het ABP de heffingskortingen toegepast. Vanaf het moment dat je de AOW-leeftijd hebt bereikt, gaat deze korting over naar de SVB. Je hebt altijd maar recht op een korting bij één instantie. Doordat je AOW-pensioen en Ouderdomspensioen los van elkaar worden uitgekeerd, kan het zijn dat op je AOW-pensioen nog niet het maximale bedrag aan heffingskorting benut is. Je kunt namelijk nooit meer terugkrijgen aan loonheffing dan dat er ingehouden had moeten worden. Nadat je aangifte inkomstenbelasting hebt gedaan, dan trekt de Belastingdienst dit alsnog recht. Het is dan ook een fabeltje dat je na het bereiken van de AOW-leeftijd geen aangifte meer hoeft te doen. Laat het altijd even narekenen en controleren.

15 MEI 2020

Vraag
Ik zit vanwege het coronavirus al langer thuis en zie bijna niemand. De muren komen hierdoor op me af en ik kamp bovendien met onrust en angsten. Wat kan of moet ik nu doen?

Antwoord
Zorg er in elk geval voor dat je bezig blijft en regelmatig in beweging bent. Een zinvolle tijdsbesteding in deze coronavirustijd is het helpen van anderen. Zo kun je je aanmelden voor online vrijwilligerswerk. Een voorbeeld hiervan is het bellen van eenzame ouderen vanuit je eigen huis of het versturen van een kaartje. Heb je interesse in dit vrijwilligerswerk? Surf dan eens naar deze website. Wil je in deze moeilijke periode aan iemand je verhaal kwijt, heb je advies of hulp nodig omdat je thuis moet blijven of ben je angstig? Dan kun je bellen met de speciale hulplijn van het Rode Kruis: 070-4455 888.
Deze hulplijn is van maandag t/m donderdag bereikbaar tussen 8.30 en 21.00 uur. Op vrijdag kun je bellen tussen 8.30-18.00 uur en op zaterdag tussen 10.00-16.00 uur. Je kunt ook surfen naar de website van het Rode Kruis. Daar vind je ook nuttige tips om rustig te blijven onder deze lastige omstandigheden.

30 APRIL 2020

Vraag
Veel ouderen maken zich zorgen over de gevolgen van het coronavirus en van alle genomen RIVM-maatregelen. Welke richtlijnen zijn er op dit moment voor het al en dan niet mogen bezoeken van ouderen?

Antwoord
Tot voor kort drukte het kabinet mensen op basis van RIVM-advies op het hart om ouderen van 70 jaar of ouder in deze coronavirustijd niet te bezoeken. Zij vormen namelijk een doelgroep, die extra kwetsbaar is voor dit virus. Gelukkig kwam er vorige week wat positief nieuws. Eén of twee vaste personen mogen vanaf nu ouderen bezoeken, mits zij zich daarbij aan de RIVM-maatregelen houden: 1,5 meter afstand houden en handen wassen. Daarnaast moet de oudere gezond zijn en de persoon die op bezoek gaat ook. Sinds april gold het dringende verzoek om niet op bezoek te gaan bij mensen van 70 jaar of ouder. Inmiddels heeft het kabinet dit advies dus versoepeld.

17 APRIL 2020

Vraag
Ik ben met FLO en heb een bijbaan. Vanwege de coronacrisis heeft mijn werkgever deeltijd-WW aangevraagd. Klopt het dat ik hierop geen recht heb tenzij het WW-bedrag van mijn UGM wordt afgetrokken, zoals het UWV beweert?

Antwoord
De UGM en WW zijn beide uitkeringen. In een uitspraak in oktober 2012 heeft de Hoge Raad bepaald dat deze uitkeringen niet mogen worden gestapeld. De hoogste uitkering wordt hiermee gezien als het maximum aan uitkeringen. Heb je bijvoorbeeld een UGM-uitkering van € 2400,- bruto en een bijbaan van € 1000,- bruto? Dan komt een WW-uitkering voor de bijbaan uit op ongeveer € 700,-. Deze valt dus volledig weg in de UGM. Dit is zuur voor UGM’ers, maar het is helaas niet anders.

MAART 2020

Vraag

Heb ik recht op een pensioenaanvulling samenvallende diensttijd en wanneer moet ik het formulier Samenvallende diensttijd hiervoor invullen en opsturen?

Antwoord
Je hebt mogelijk recht op deze pensioenaanvulling als je in de periode vóór 1 januari 1995 pensioen hebt opgebouwd bij ABP én jouw partner gelijktijdig bij ABP of ergens anders pensioen opbouwde. Dien het formulier Samenvallende diensttijd in als jij en jouw partner al met AOW zijn of als de jongste van jullie beiden binnen negen maanden AOW krijgt. Dit is het formulier!

FEBRUARI 2020

Vraag
Waarom is sinds 1 januari van dit jaar de premie voor het ANW-AanvullingsPensioen Defensie bij Loyalis verhoogd?

Antwoord
Het verzekerde bedrag wordt sowieso elk jaar veranderd, ofwel verhoogd. Afhankelijk van jouw leeftijd wordt de precieze premie berekend. Nadat de ANW-compensatie van pensioenfonds ABP op 1 mei 2018 is vervallen, heeft Defensie met Loyalis een overeenkomst gesloten voor alle Defensiemedewerkers. Hieruit is een aanvullende pensioenregeling voortgekomen: het ANW AanvullingsPensioen Defensie. Dankzij deze vrijwillige regeling krijgt jouw partner bij jouw overlijden een aanvulling op een eventuele ANW-uitkering en het nabestaandenpensioen van ABP. Defensie betaalt jaarlijks vooraf de totale premiesom voor het aanvullingspensioen aan Loyalis. Vervolgens wordt maandelijks de individuele premie ingehouden op jouw brutosalaris. Dit levert een belastingvoordeel op, terug te zien op jouw loonstrook. De premie-inhouding bij UGM vindt plaats op jouw bruto UGM-uitkering die je van ABP ontvangt. 
Noot! Het ANW AanvullingsPensioen product van Loyalis is in 2020 overgenomen door A.S.R. Levensverzekeringen NV. Alle deelnemers hebben in juli 2020 hierover een brief ontvangen. Wil je meer informatie over je product ANW AP van A.S.R.? Log dan in via Mijn ASR.