15 juli 2022

Rechtspositie voor militairen

De rechtspositie voor militairen is niet te vinden in één overzichtelijk cao-boekje. Je zult daarvoor moeten speuren in de vele regelingen, die staan in de zogenoemde MP-bundels.

Door de enorme hoeveelheid is het vaak lastig om de juiste informatie te achterhalen. Daarom bieden we jou een overzicht van de meest gezochte regelingen en onderwerpen. Staat jouw onderwerp er niet bij of is de regeling niet duidelijk? Neem dan contact met ons op, dan zoeken we het voor je uit.

Loopbaan, van aanstelling tot ontslag
In het Algemeen Militair Ambtenarenreglement (AMAR) staat onder andere informatie over je aanstelling, opleidingen, functietoewijzing, bevordering, doorstroom, verlof en ontslag. Via deze link vind je het AMAR.

Veel van de onderwerpen uit het AMAR worden verder uitgewerkt in de Voorlopige Voorziening Uitvoeringsreglement AMAR (VV URAMAR). Via deze link vind je het VV URAMAR.

Inkomen, toelagen en vergoedingen
Zoals de naam al doet vermoeden, staat er in het Inkomstenbesluit Militairen (IBM) van alles over je inkomen. Dan gaat het natuurlijk niet alleen over loon, maar ook over vakantiegeld, eindejaarsuitkering en ziekengeld. Via deze link vind je het IBM.

Meer informatie over diverse toelagen en premies staat in de Inkomstenregeling Militairen (IRM). Via deze link vind je de IRM.

Ben je benieuwd naar de vergoeding voor overwerk, onregelmatige diensten (TOD) of meerdaagse activiteiten (bijvoorbeeld de vaartoelage of de oefentoelage)? Kijk dan eens in de Regeling vergoeding voor overwerk, onregelmatigheid, beschikbaarheid en bereikbaarheid (VROB). Via deze link vind je de VROB. 

Reiskosten, huisvesting en voeding
Het Verplaatsingskostenbesluit Defensie (VKBD) regelt allerlei zaken rond verplaatsingen. Niet alleen voor het woon-werkverkeer, maar ook als je bijvoorbeeld moet verhuizen. Via deze link vind je het VKBD.

Enkele onderwerpen uit het VKBD zijn verder uitgewerkt in de Verplaatsingskostenregeling Defensie (VKRD). Via deze link vind je de VKRD.

Voor dienstreizen gelden weer afwijkende regels. Die zijn gebaseerd op het Besluit Dienstreizen Defensie (BDD). Via deze link vind je het BDD.

Meer informatie over reiskosten en verblijfkosten tijdens een dienstreis staat in de Regeling Dienstreizen Defensie (RDD). Via
deze link vind je het RDD. 

In de Regeling Huisvesting en Voeding Militairen 2018 (RHVM 2018) lees je of je recht hebt op huisvesting en voeding. Via deze link vind je de RHVM.

Buitenland
Krijg je als militair een functie in het buitenland? Dan is het Voorzieningenstelsel Buitenland Defensiepersoneel (VBD) op jou van toepassing. Via deze link vind je het VBD. 

Uitzending
Ga je op uitzending? Dan kun je in de Regeling voorzieningen bij vredes- en humanitaire operaties (VVHO) vinden welke financiële en andere voorzieningen op jou van toepassing zijn. Via deze link vind je de VVHO.

Ben je geïnteresseerd in de zorg voor, tijdens en na een uitzending? De regels daarover staan in de Veteranenwet. Via deze link vind je de Veteranenwet en via deze link het Veteranenbesluit.