6 december 2017

Verzekerd met de AFMP

Als AFMP-lid ben je automatisch extra verzekerd of heb je toegang tot verschillende aanvullende verzekeringen.

Ongevallenverzekering met ruime 24-uursdekking

Als AFMP-lid val je automatisch onder een ongevallenverzekering met een ruime 24-uursdekking, wereldwijd, tijdens werktijd of daarbuiten. Hieronder vallen dus ook bijvoorbeeld ongevallen tijdens woon-werkverkeer of sportactiviteiten.

Bijzonder aan deze verzekering is ook dat er dekking is tijdens uitzendingen en dat zelfs molest is meeverzekerd. Dat laatste is bij andere verzekeringen meestal uitgesloten!

De verzekerde bedragen voor leden zijn als volgt:

  • Bij overlijden € 5.000
  • Bij blijvende invaliditeit € 10.000.

Bij blijvende gedeeltelijke invaliditeit vindt een gedeeltelijke uitkering plaats. De verzekering stopt bij het bereiken van de 75-jarige leeftijd. Wij wijzen erop dat een dodelijk ongeval binnen 48 uur, maar uiterlijk voor de crematie of de begrafenis bij ons moet worden gemeld. Een geval van blijvende invaliditeit door een ongeval moet binnen drie maanden worden gemeld. 

Klik hier voor de algemene voorwaarden

Klik hier voor het aangifteformulier en stuur dit naar ibb@afmp.nl

Extra verzekerd op uitzending 

Een uitzending brengt risico’s met zich mee voor militairen en hun gezin. AFMP-leden die op uitzending gaan, kunnen een uitzendcertificaat aanvragen. Hiermee krijg je gratis een basisdekking voor de duur van de uitzending, bovenop eventuele uitkeringen van de werkgever. Bij blijvende invaliditeit als gevolg van een ongeval 5000 euro, in geval van gedeeltelijke blijvende invaliditeit door een ongeval een evenredig percentage van 5000 euro en bij overlijden na een ongeval 2500 euro.

Klik hier voor het aanvragen van het certificaat.

Het uitzendcertificaat wordt verzorgd door De Financiële Dienstverleners B.V. (DFD)

Rechtshulp bij privéproblemen

AFMP-leden zijn verzekerd van eersteklas rechtshulp bij conflicten op het gebied van werk en inkomen. Maar wat als je wordt geconfronteerd met een juridisch geschil in de privésfeer? Met je huisbaas bijvoorbeeld? Of met de leverancier van je wasmachine? Leden van de AFMP kunnen zich bij DAS tegen een vriendenprijs aanvullend verzekeren voor de rechtshulp die je in zo’n geval goed kunt gebruiken.

Voor een klein bedrag per maand zijn jij en je hele gezin verzekerd van deskundige rechtsbijstand bij privéproblemen. 

Klik hier voor meer informatie over de DAS-rechtsbijstandsverzekering