31 januari 2018

Wat doet de AFMP voor jou?

De AFMP spant zich voortdurend in om de arbeidsvoorwaarden van haar leden te verbeteren. Hierbij kun je niet alleen denken aan loon en vergoedingen, maar bijvoorbeeld ook bijvoorbeeld aan loopbaankansen, opleidingen, verlof, werktijden en veiligheid. De AFMP zet zich ook in voor zaken die belangrijk zijn ná een loopbaan bij Defensie, zoals pensioen, UGM, uitkeringen of voorzieningen.

De AFMP doet dit door op alle niveaus, uiteenlopend van de minister en staatssecretaris van Defensie en de HDP tot de leidinggevenden op de werkvloer, in gesprek te gaan en afspraken te maken. Voor deze onderhandelingen zetten wij professionele bestuurders en sectorhoofden in, die ondersteuning krijgen van (juridische) beleidsmedewerkers en een groot netwerk van kaderleden op de werkvloer.

Het hoogste niveau waarop de AFMP met de werkgever overlegt, is het zogeheten Sectoroverleg Defensie, ofwel SOD. Aan dat landelijke overleg nemen twee partijen deel. De ene partij is de werkgever, in dit geval (een vertegenwoordiger van) de minister van Defensie. De AFMP (dat optreedt mede namens de MARVER en FNV Overheid) en de drie andere defensiebonden/centrales vormen de andere partij, 

Cao-onderhandelingen
Om de zoveel tijd onderhandelen we in het SOD met de werkgever over nieuwe investeringen in de arbeidsvoorwaarden en werkomstandigheden. Het doel hiervan is een zogenaamd Arbeidsvoorwaardenakkoord voor langere tijd, dat ook wel cao wordt genoemd. Klik hier voor meer informatie over het onlangs bereikte arbeidsvoorwaardenakkoord 2021-2023. 

In tegenstelling tot bij andere Nederlandse werkgevers komt de cao niet in één overzichtelijk cao-boekje. Omdat Defensie een overheidswerkgever is, moeten deze cao-afspraken verder worden uitgewerkt en worden opgenomen in wet- en regelgeving voor Defensie. Voor militairen gebeurt dit in het Algemeen Militair Ambtenarenreglement (AMAR) of in het Inkomstenbesluit Militairen (IBM). Voor burgermedewerkers wordt dit opgenomen in het Burgerlijk Ambtenarenreglement Defensie (BARD) of in het Inkomstenbesluit Burgerlijke Ambtenaren Defensie (IBAD).

Voordat dit gebeurt, leggen we het cao-resultaat natuurlijk wel altijd eerst ter goedkeuring voor aan jou en aan alle andere AFMP-leden. Vinden jullie het afsprakenpakket te mager en weigert de minister meer te bieden? Dan kunnen we besluiten de werkgever extra onder druk te gaan zetten door het voeren van vakbondsacties. Bij voorkeur doen we dit samen met de andere defensiebonden.

SOD-werkgroepen
Buiten de cao-trajecten voeren we ook voortdurend overleg met de werkgever. Bijna wekelijks zit de AFMP met Defensie aan tafel. Niet alleen om de cao-resultaten uit te werken, maar ook om de bestaande regelingen up-to-date te houden en waar nodig bij te werken en om bijvoorbeeld bij reorganisaties de gevolgen voor het personeel te bewaken. Dat doen we in diverse SOD-werkgroepen, zoals de werkgroep AP, PA, AFR en REO. Uitleg over deze werkgroepen en actueel nieuws over de onderwerpen die daar worden besproken, vind je via deze link.