13 juni 2023

Moet ik me aansluiten bij de massaclaim Pensioen Voldoen?

Moet ik wel of niet meedoen aan de massaclaim Pensioen Voldoen? De afgelopen dagen stelden talloze leden deze vraag aan ons. Volgens de informatie op de website van Pensioen Voldoen kun je je kosteloos aanmelden voor de bijbehorende procedure. Als deze procedure een positief resultaat oplevert, moet je echter maximaal 4,5 procent van de opbrengst aan de stichting afstaan. De stichting benadrukt dat dit bedrag vervolgens van de Staat wordt teruggevorderd. Wij willen je er op wijzen dat de uitkomst van deze procedure onzeker is en er een risico is dat de Staat de afdracht aan de stichting niet of deels moet vergoeden.

Omdat je als lid van de AFMP recht hebt op een goed advies, onderzoeken wij in de komende weken of jij je rechten veilig kunt stellen, zonder je hiervoor te hoeven aansluiten bij de massaclaim. Natuurlijk staat het jou vrij om de uitkomsten van ons onderzoek niet af te wachten en direct deel te nemen aan de procedure van de stichting. Wees je ervan bewust dat dit dus eventueel geld kan kosten. Je kunt ons advies in elk geval uiterlijk op 6 juli tegemoet zien. Wij hopen dat rond die datum ook de rechter uitspraak heeft gedaan in het kort geding dat vorige week diende. Je hebt dus nog wel even tijd om af te wegen of jij je wilt aansluiten bij de claim van Pensioen Voldoen.

Meer over:
Pensioen