21 augustus 2018

Q&A CAO-resultaat: Loonontwikkeling

Hieronder de veelgestelde vragen over het cao-resultaat van 2018-2020 wat op 20 augustus is gepubliceerd over de loonontwikkeling.

* Wil je deze vragen graag in pdf? Klik dan hier.

LOONONTWIKKELING 2018-2020

1. Hoe groot is de totale loonontwikkeling in deze cao-periode?
In totaal bestaat de loonontwikkeling in deze cao-periode (21 maanden) uit 3,9% aan primair loon (dat wat er elke maand op je loonstrook bijkomt) en uit 1,93% verhoging van de eindejaarsuitkering (uitbetaling in november van het jaar). In totaal is de loonontwikkeling dus 5,83%. Daarnaast vindt er in oktober een eenmalige uitkering plaats van 600 euro.

2. Is de loonontwikkeling bij de sector Rijk niet veel beter dan bij Defensie?
De looptijd van de cao voor de sector Rijk is 30 maanden vanaf 1 januari 2018. Daar zit de loonontwikkeling voor heel 2018 bij. Die looptijd is 9 maanden langer dan de nieuwe cao voor Defensie. Om een goed vergelijk met de sector Rijk te maken moet er daarom niet alleen naar de loonontwikkeling in deze cao gekeken worden maar ook naar de loonontwikkeling die het defensiepersoneel eerder in 2018 al gekregen heeft. Het totaal voor de periode van 1 januari 2018 tot en met 1 juli 2020 aan loonontwikkeling komt dan voor het defensiepersoneel uit op 5,4% primair loon en een verhoging van de eindejaarsuitkering met 2,13%. Dat is in totaal 7,53% en dus zeker niet minder dan de 7% die de sector Rijk er over diezelfde periode bij krijgt. Hieronder staat een tabel met een totaal overzicht.

3. Is er ook nog verschil in de eenmalige uitkeringen die het defensiepersoneel ontvangt ten opzichte van de sector Rijk?
Het defensiepersoneel ontvangt in oktober een eenmalige uitkering van 600 euro. Dat is meer dan de eenmalige uitkering van 450 euro die de sector Rijk erbij krijgt. Daarnaast heeft het defensiepersoneel in januari 2018 al een eenmalige uitkering van 0,5% gekregen.

4. Is de loonontwikkeling in andere sectoren dan de overheid niet nog veel beter dan bij Defensie?
Nee, dat is niet het geval. De gemiddelde loonstijging in cao’s in Nederland is op dit moment 1,8 % per jaar (informatie afkomstig van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) 2018). Die loonstijging is in een aantal gevallen pas gerealiseerd nadat er flink actie door het personeel en vakbonden gevoerd was om dit ‘af te dwingen’. Bij de overheid is de gemiddelde loonstijging nu 2,3%.

5. Wordt de eenmalige uitkering van 600 euro zwaarder belast?
Ja, volgens fiscale wetgeving moet Defensie over eenmalige uitkeringen het bijzondere belastingtarief toepassen. Eventueel teveel betaalde belasting wordt overigens door de Belastingdienst verrekend bij de jaarlijkse belastingaangifte. Het is daarom van belang die aangifte jaarlijks te doen.

6. Krijgt het defensiepersoneel nu eindelijk een 13e maand?
De eindejaarsuitkering groeit in deze cao-periode van 6,4% naar 8,33%. Dat is een volledige eindejaarsuitkering vergelijkbaar met andere overheidssectoren. Daarmee wordt de afspraak uit het cao-akkoord van 2007-2009 eindelijk ingelost.

7. Had het geld voor die volledige eindejaarsuitkering door die afspraak uit 2007-2009 niet al eerder beschikbaar moeten zijn?
Nee, de afspraak uit 2007 hield alleen in dat een deel van de loonruimte die in de jaren daarna beschikbaar zou komen voor loonontwikkeling gebruikt zou worden om verder te groeien naar een volledige 13e maand.

8. Waarom is dit dan niet veel eerder gerealiseerd?
Door meerdere financiële crisissen en nullijnen die door kabinetten Rutte zijn opgelegd was het lange tijd niet mogelijk invulling aan deze afspraak te geven. Toen er de afgelopen jaren weer geld voor de loonontwikkeling beschikbaar kwam is besloten dit vooral in het primaire loon te stoppen. Dat zie je namelijk iedere maand op je loonstrook. Daardoor heeft de afronding van de afspraak over de eindejaarsuitkering uit de cao van 2007-2009 langer geduurd. In dit onderhandelaarsresultaat wordt nu afgesproken om deze afspraak eindelijk af te ronden.

9. Geldt de loonontwikkeling alleen voor actief defensiepersoneel?
Nee, de salarisverhogingen uit deze cao werken ook door in de wachtgeld-, UKW en FLO-uitkeringen van het gewezen defensiepersoneel.

10. Ik ontvang een BWW-uitkering, krijg ik dan ook deze loonontwikkeling?
Nee, het is niet mogelijk de loonontwikkeling door te laten werken in uitkeringen zoals de BWW-uitkering als je die al ontvangt. Verhoging van bovenwettelijke werkloosheidsuitkeringen kan alleen plaatsvinden als dat gebeurd op basis van de regels die voor deze uitkeringen gelden. Bijvoorbeeld door de indexatie afspraken die in de regelingen staan.

11. Ik ontving het hele jaar 2017 pensioen. Merk ik iets van de loonsverhogingen in mijn pensioen?
Nee, het pensioen kan alleen verhoogd worden als de pensioenfondsen weer mogen indexeren. Dat kunnen wij aan de overlegtafel bij Defensie niet regelen, hoe graag we dat ook zouden willen. Indexeren zal pas weer mogelijk zijn als de pensioenfondsen voldoen aan de regels die hiervoor door het kabinet zijn gesteld. Of als het kabinet de wijsheid heeft om deze regels te versoepelen.

12. Wordt de eenmalige uitkering van oktober 2018 uitgekeerd aan reservisten?
Reservisten ontvangen de eenmalige uitkering naar rato van het aantal uren dat zij in werkelijke dienst hebben gewerkt in de periode 1 januari 2018 t/m 30 september 2018.

13. Wordt de eenmalige uitkering van oktober 2018 uitgekeerd aan Defensiemedewerkers die in deeltijd werken?
Defensiemedewerkers die in deeltijd zijn aangesteld, ontvangen € 600,- maal de deeltijdfactor op 1 oktober 2018.

Meer over:
SOD
AVW