MEER OVER:

Mobiliteit

Filter:
Filter
Veelgestelde vragen

7. Is alles uitruilen via het cafetariamodel niet veel gunstiger dan arbeidvoorwaardengeld stoppen in de WWV-regeling?

Alles uitruilen via het cafetariamodel lijkt gunstig, omdat de Belastingdienst dan meebetaalt aan de tegemoetkoming voor WWV. Als je gebruik maakt van de Regeling Cafetariamodel Defensie, dan verlaagt je jouw belastbaar loon. Je gaat daardoor minder inkomstenbelasting betalen. Dat is ook voor Defensie voordeliger omdat de werkgever dan minder werkgeverslasten hoeft te betalen. Daar zitten echter de nodige nadelen en risico’s aan:

- Je krijgt niet het maximaal fiscale bedrag van 19 cent per kilometer van de fiscus uitgekeerd, maar alleen een deel daarvan. Hoeveel dat is, is afhankelijk van de belastingschaal die voor jou van toepassing is.

- Het bedrag van dit belastbaar loon (jouw toetsingsinkomen) en jouw persoonlijke situatie bepalen of je recht hebt op inkomensafhankelijke toeslagen. Denk hierbij aan de huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag of toeslagen voor studiefinanciering.

- Als een medewerker weggaat of ontslagen wordt bij Defensie, kan gebruik maken van het cafetariamodel, afhankelijk van de persoonlijke situatie van de medewerker, negatieve gevolgen hebben voor de hoogte van de aansluitende ziektewetuitkering, de WW/BWW-uitkering of de WAO/WIA-uitkering.

Om deze effecten te voorkomen, zou een medewerker af moeten zien van gebruik van het cafetariamodel, met als gevolg dat deze medewerker als alles via uitruil verloopt geen tegemoetkoming voor WWV heeft.