De AFMP en jouw privacy

De AFMP is samen met de MARVER verenigd in FNV Veiligheid. Een deel van de ondersteuning, bijvoorbeeld de ledenadministratie en als je belt, wordt verzorgd door FNV Veiligheid.

Als je lid bent van de AFMP krijgen wij persoonsgegevens van je. Bij het invullen van het lidmaatschapsformulier, wanneer je ons belt, mailt of een brief schrijft, soms ook als je iemand van de bond spreekt op je werk. Omdat wij weten dat het lidmaatschap van een vakbond gevoelige informatie kan zijn - en dat ook is volgens de wet - gaan we daar zorgvuldig mee om.

Onze beloften:

  • Wij gaan zorgvuldig om met jouw gegevens en houden ons aan de wet;
  • Jij zelf bepaalt wie mag weten dat je lid bent van de AFMP. We respecteren jouw keuzes;
  • Wij verkopen jouw gegevens niet aan anderen;
  • Je kunt eenvoudig jouw gegevens opvragen en aanpassen.

Hieronder kun je lezen wat de AFMP samen met FNV Veiligheid vastlegt en waarom.

Om welke gegevens gaat het?
Wanneer je lid bent, registreren we jouw naam, contactgegevens, waar je werkt of gewerkt hebt en jouw banknummer. Daarnaast bewaren we jouw e-mail of correspondentie zolang dat nodig is. Voor zover van toepassing registreren we dat je vrijwilliger of kaderlid bent, welke rol je vervult en bij welke afdeling of sector. In de registratie staat ook welke hulpmiddelen je ontvangt en welke vergoedingen (bijvoorbeeld onkosten). Je deelname aan acties registreren we alleen als je dat zelf aangeeft.

Wanneer je gebruik maakt van onze juridische dienstverlening heeft FNV Veiligheid (of jouw contactpersoon bij de AFMP) vaak extra informatie nodig hebben om je te kunnen helpen. Afhankelijk van jouw vraag kan dat gaan om extra gevoelige informatie, zoals salarisgegevens of gezondheidsgegevens.

Jouw gegevens zijn veilig
Het doel: het verzamelen en opslaan van al deze gegevens doen we om jouw belangen als lid goed te kunnen behartigen of om je op de hoogte te stellen van relevante ontwikkelingen in je werk of sector. Maar we kunnen ook contact met je opnemen om jou de gelegenheid te geven deel te nemen aan de activiteiten van de AFMP.

Bewaren: Indien bepaalde gegevens niet meer relevant zijn, zullen we deze anonimiseren of verwijderen. Gegevens van ex-leden bewaren we maximaal nog 2 jaar. Hierop zijn twee uitzonderingen: van de Belastingdienst moeten we financiĆ«le gegevens 7 jaar bewaren, het betreft vooral de gegevens van de contributie; als er een juridisch dossier is, kunnen we dat maximaal 20 jaar bewaren. Als mensen onze websites bezoeken, bewaren we geen persoonlijke gegevens.

Andere bedrijven: In die gevallen dat de AFMP of FNV Veiligheid met andere organisaties samenwerkt, zoals bijvoorbeeld bij de verzending van het ledenmagazine Oplinie en daarvoor uitwisseling van gegevens noodzakelijk is, doen we dat op basis van duidelijke contracten en geheimhouding.

Toegang: binnen de organisatie van de AFMP en FNV Veiligheid zorgen we dat alleen die mensen bij jouw gegevens kunnen voor wie dat vanwege hun werk ook logisch is.

Verantwoordelijkheid en contact
De AFMP is een vereniging. De algemeen secretaris van het bestuur is hoofdverantwoordelijk voor een zorgvuldige omgang met jouw gegevens. Veel taken, zoals de ledenadministratie en dienstverlening, zijn uitbesteed aan de werkorganisatie bij FNV Veiligheid. De algemeen secretaris van het bestuur van FNV Veiligheid is daarvoor eindverantwoordelijk. Met vragen kun je je naar keuze wenden tot de AFMP of tot FNV Veiligheid.

Je hebt altijd het recht jouw gegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Je kunt hiervoor terecht bij de ledenadministratie, info@afmp.nl. Deze of andere vragen kun je ook stellen aan de Functionaris Gegevensbescherming van de AFMP en FNV Veiligheid via privacy@afmp.nl.