Pensioenakkoord

Filter: Alle
Filter
De RVU-boete bij Defensie

Er ligt nu een afspraak over de RVU-boete. Het kabinet is bereid om een eerste stap te zetten, voor alle sectoren. Dat heeft ook gunstige effecten voor Defensie. Daardoor vervalt een flink deel van de RVU-boete de komende jaren en heeft Defensie ook minder kosten aan de 100% aanvulling van het AOW-gat. Geld dat uit de personele begroting moet komen en waar wij wel een betere bestemming voor weten, bijvoorbeeld de cao.

Wat ons betreft zijn we er daarmee nog niet. Wij zullen blijven lobbyen richting de politiek voor de volledige afschaffing van de RVU-boete bij Defensie omdat die ons inziens onterecht wordt opgelegd. Daar zetten we al geruime tijd op in. Dat heeft er in ieder geval toe geleid dat de bewindslieden bezwaar hebben aangetekend bij de Belastingdienst en binnenkort worden er ook Kamervragen gesteld.

Wat wordt je AOW-leeftijd?

Wil jij weten wat de nieuwe afspraken over de AOW-leeftijd voor jou betekenen? Gebruik dan deze tool van Wijzer in Geldzaken (betrouwbare organisatie). Daar kun je zowel je ‘oude’ AOW als de ‘nieuwe’ AOW leeftijd als gevolg van het pensioenakkoord berekenen.

Waarom is dit pensioenakkoord belangrijk?

Met dit akkoord beslissen we weer mee over de wetgeving met betrekking tot pensioenen en AOW, we zitten nu weer aan tafel. Dat was de afgelopen jaren niet het geval, de politiek wilde eenzijdig slechte besluiten nemen die we met dit akkoord ‘een halt toe roepen’.

Met dit akkoord herstellen we ook het vertrouwen in ons pensioenstelsel. Zowel bij jongeren als bij ouderen bestaat er wantrouwen over hun pensioen. Daarom hebben we afspraken gemaakt dat de pensioenen snel weer kunnen groeien (indexatie) en dat ook jongeren hun pensioen krijgen.

Wat zijn de gevolgen als de FNV niet instemt met het pensioenakkoord?

Dan zijn de afgesproken wijzigingen van tafel en staan we met ‘lege handen’. De AOW-leeftijd gaat dan per 1 januari 2020 omhoog naar 66 jaar en 8 maanden in plaats van nog twee jaar 66 jaar en 4 maanden te blijven. Ook zullen sommige pensioenfondsen hun uitkeringen dan vanaf 1 januari fors moeten korten omdat ze al te lang onder de dekkingsgraad van 104,3 procent zitten. Gezien het verloop van het onderhandelingsproces zal het bijkans onmogelijk zijn om met het huidige kabinet nogmaals in gesprek te komen over een gezamenlijk afsprakenpakket voor het aanpassen van het pensioenstelsel, de AOW-leeftijd en ‘zware beroepen’.

Waarom krijgt de FNV-achterban maar een paar dagen tijd om hun mening te geven over het akkoord?

Dat heeft vooral een praktische reden. De huidige wetgeving schrijft voor dat de AOW-leeftijd vanaf 1 januari volgend jaar stijgt naar 66 jaar en acht maanden. Om dat te voorkomen moet de wet worden gewijzigd. Dat moet op juridisch zorgvuldige wijze gebeuren, daarom moet de verandering op tijd officieel aan de burgers bekend worden gemaakt. Dat wil zeggen: minstens een half jaar van te voren moet de wetswijziging in het Staatsblad worden gepubliceerd. Dat is dus vóór 1 juli aanstaande. Om dat voor elkaar te krijgen moet er tempo gemaakt worden, zowel door de bonden als door het kabinet en de Tweede en Eerste Kamer.

Wat kost dit pensioenakkoord?

Nog nooit is met een sociaal akkoord zoveel geld gemoeid geweest, 8 miljard euro op de korte termijn en 4 miljard euro structureel. Dat geld is vrijgemaakt door het kabinet.

Een aantal zaken moet nog worden uitgewerkt, wat als het kabinet ‘niet levert’?

Er ligt een totaalpakket over de pensioenen, de AOW en ‘zware beroepen’, die onderwerpen zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Dat zijn harde afspraken tussen het kabinet (en een meerderheid in de Tweede Kamer), werkgevers en vakbonden en daar kan niet ‘in geshopt worden’. We zitten bij de uitwerking van diverse onderdelen zélf als FNV mee aan het stuur en kunnen daar dus aan de ‘noodrem trekken’ als afspraken niet nagekomen worden.

Wat betekent dit akkoord voor de nDER?

Omdat iedereen met het pensioenakkoord eerder AOW krijgt (en dus minder lang hoeft te werken) moet dan de nDER worden aangepast? De huidige afspraak is dat je vijf jaar voor de AOW-leeftijd met UKW kan. Die vijf jaar staat vast, ongeacht of de AOW-leeftijd opschuift.

Ik woon in het buitenland, kan ik ook stemmen?

Als je mailadres bij ons bekend was kun jij ook stemmen. Houd je mailbox goed in de gaten, check ook je spambox. Stemmen kan van woensdag 12 juni 11.00 uur tot en met zaterdag 15 juni 12.00 uur.