11 april 2024

Rechtshulp werk en inkomen

Heb je als AFMP-lid een vraag of (dreigend) probleem op het gebied van jouw werk en inkomen? Dan kun je altijd een beroep doen op onze rechtshulp! Neem hiervoor contact op met onze kaderleden en raadsmannen op jouw locatie of met onze afdeling Individuele belangenbehartiging (IBB).

Zij helpen je graag met deskundige informatie of een zorgvuldig advies over jouw rechtspositie.

Bemiddeling of bezwaarschrift
Ben je geconfronteerd met een (dreigend) arbeidsconflict? Dan kijken we eerst wat de AFMP kan bereiken via bemiddeling of door het aanspannen van een interne bezwaarprocedure. Bij deze laatste optie dienen we een bezwaarschrift in tegen een besluit van jouw werkgever. 

Voorleggen aan de rechter
Leveren deze mogelijkheden geen (acceptabele) oplossing op? Dan komt jouw dossier in handen van een AFMP-jurist of -advocaat. Die maakt vervolgens een realistische inschatting van de kans op een gunstige uitkomst als de zaak aan de rechter wordt voorgelegd. Acht hij of zij die kans groot genoeg? Dan spant hij in overleg met jou een beroepsprocedure aan.

Uitgebreide dekking
De rechtsbijstand van de AFMP kent geen beperkingen die je bij andere rechtshulpverzekeringen wel aantreft, zoals de acceptatie van slechts één probleem per jaar of een maximaal aantal uren dat de behandeling van een zaak mag kosten. Bovendien zijn al onze zaakwaarnemers, juristen en advocaten gespecialiseerd in de rechtspositie van militairen en burgermedewerkers bij Defensie.

Rechtshulp bij PTSS
De AFMP zet zich al jarenlang in voor meer erkenning van de mentale blessures die het werken bij Defensie met zich meebrengt en de gevolgen van onvoldoende preventie en nazorg op dat gebied. AFMP-leden die door hun werk PTSS oplopen, krijgen deskundige rechtsbijstand als de werkgever hun posttraumatische stressstoornis niet wil erkennen als een beroepsziekte. Ontvang je niet de juiste vergoedingen? Ook dan staan de juridische medewerkers van de AFMP voor je klaar.

Afdeling individuele belangenbehartiging 
Voor het stellen van een vraag of het aankaarten van een probleem kun je contact opnemen met onze afdeling Individuele belangenbehartiging (IBB). Deze afdeling is bereikbaar via ons centrale nummer: 085-8900470, via onze ledenapp of via dit e-mailadres.

Meer over:
GVW