12 juni 2020

Wist je dat...

Lees hier diverse wetenswaardigheden in de vorm van wist je datjes!

Wist je dat ongeveer 75 procent van het financiële misbruik bij ouderen plaatsvindt binnen de familiaire kring?

Dit benadrukte ouderenbond ANBO onlangs in een interview met Trouw. Uit dit interview komt naar voren dat veel ouderen jaarlijks het slachtoffer worden van financieel misbruik. Bovendien zijn zij door de huidige coronacrisis extra kwetsbaar. Deze crisis zorgt ervoor dat zij geen geld kunnen pinnen, geen boodschappen kunnen doen en bijvoorbeeld geen cadeautje kunnen kopen. Daarom schakelen zij vrienden, familieleden of buren in. Door deze afhankelijkheidsrelatie neemt de kans op financieel misbruik toe. De schattingen hierover lopen uiteen van enkele honderden tot tienduizenden keren.
Ouderen maken uit angst of schaamte vaak geen melding van het misbruik. Ook vrezen zij dat de broodnodige hulp wegvalt. Hierdoor nemen zij het bijvoorbeeld voor lief dat degene die boodschappen voor hen doet een tientje voor zichzelf pint. Er zijn diverse vormen van financieel misbruik. Meestal gaat het om diefstal van contant geld, misbruik van een pinpas of het verdwijnen van sieraden of andere waardevolle spullen. Ook komt het voor dat een familielid de bankrekening beheert en de oudere financieel kort houdt. De dader bepaalt welke uitgave wel of niet gedaan wordt zonder instemming van de oudere. In sommige gevallen gaat het zo ver dat het lukt om de oudere ervan te overtuigen het testament te veranderen. Daarnaast zijn er ook nog de babbeltrucs en digitale oplichting via sms’jes en e-mails.

Wist je dat eenzaamheid in algemene zin toeneemt als je ouder wordt en dat dit vooral geldt voor sociale eenzaamheid?

Sociale eenzaamheid betekent kortweg dat je minder contact met mensen hebt dan je wenst. Het percentage mensen dat zich emotioneel eenzaam (het missen van een hechte intieme band met één of meerdere personen) voelt, neemt pas toe vanaf 75 jaar. Boven deze leeftijd is de kans op eenzaamheid groter bij een opeenstapeling van verschillende gebeurtenissen, zoals het overlijden van de partner en het verlies van mobiliteit en zelfstandigheid door verminderd functioneren. In 2016 was ruim 40% van de 65 – 74-jarigen, meer dan de helft van de 75- tot 84-jarigen en ruim 60% van de 85-plussers eenzaam. Ernstige eenzaamheid komt meer voor onder niet-westerse allochtone Nederlanders (64%), dan onder westerse allochtonen (51%) en autochtone Nederlanders (39%).
Helemaal in deze moeilijke coronavirustijd is het erg belangrijk om te voorkomen dat ouderen in een sociaal isolement terecht komen.

Wist je dat de kwaliteit van het leven van ouderen aanwijsbaar toeneemt door de toepassing van technologische hulpmiddelen?

Dit komt naar voren uit een onderzoek, dat is uitgevoerd door de Campus Den Haag van het Leids Universitair Medisch Centrum en de gemeente Den Haag. Zij voerden het grootste onderzoek ooit uit naar de inzet van technologische hulpmiddelen in de ouderenzorg. Hun onderzoeksconclusie is dat ouderen door het gebruik van technologie een betere kwaliteit van (het fysieke) leven ervaren. Dit heeft tot gevolg dat ouderen langer thuis kunnen blijven wonen. Ook blijkt uit het onderzoek dat de afname van de fysieke kwaliteit van leven door ouderen minder wordt dankzij het gebruik van technologie. Hierbij gaat het zowel om digitale als om analoge technologie, die aansluit op hun specifieke behoeften.
Lees meer over de onderzoeksresultaten!

Wist je dat de meeste ouderen in hun eigen huis wonen en dat vooral onder 85-plussers het percentage thuiswonenden snel toeneemt?

Dit blijkt uit de eerste monitor ‘Zorg voor ouderen’ van de Nederlandse Zorgautoriteit. De meeste 65-plussers zijn vitaal en gebruiken nauwelijks meer zorg dan de gemiddelde Nederlander. Voor 85-plussers liggen de gemiddelde kosten vier keer hoger dan de kosten voor mensen tussen 65 en 75 jaar. Aan de ouderen die in een verpleeghuis wonen, wordt 40 procent van de zorguitgaven voor ouderen besteed. In Nederland wonen nu ruim 3 miljoen ouderen. In 2040 zal dat 4,5 miljoen zijn, een kwart van de bevolking. Ouderen boven de 85 jaar maken met name gebruik van de wijkverpleging en van langdurige zorg. Vroeger gingen mensen met 65 jaar naar het bejaardenhuis. Vandaag de dag willen ouderen zolang mogelijk zelfstandig blijven.
Lees meer over de monitor 'Zorg voor ouderen'!