19 mei 2021

AFMP sluit zich aan bij #WeAgainstExtremism

De AFMP sluit zich vol overtuiging aan bij #WeAgainstExtremism, de social media-campagne van EUROMIL, de Europese Organisatie van Militaire Verenigingen waarbij onze bond is aangesloten. Met deze tot 30 juni 2021 lopende campagne wordt via social media een breed gedragen statement gemaakt tegen elke vorm van extremisme binnen de Europese krijgsmacht. In het kader hiervan worden de verantwoordelijken van de bij EUROMIL aangesloten militaire bonden en anderen die de campagnedoelstelling een warm hart toedragen, aangemoedigd om een foto van zichzelf te maken, terwijl zij een papier vasthouden met #WeAgainstExtremism.

De nieuwe EUROMIL-campagne is geïnspireerd op de succesvolle WeAgainstRacism-campagne in Duitsland. Deze vloeit voort uit een belangrijke discussie over het uit de wereld helpen van extremisme binnen de Europese krijgsmacht tijdens het laatste internationale presidium van EUROMIL. #WeAgainstExtremism richt zich op het verwerpen en veroordelen van alle vormen van extremisme bij de krijgsmacht en spreekt zich het meest nadrukkelijk uit tegen extremisme uit extreemrechtse hoek. Laatstgenoemd fenomeen is volgens EUROMIL het meest diffuus en daardoor lastig uit te bannen in de Europese krijgsmachten.

Deel foto met hashtag
Deelnemers aan de WeAgainstExtremism-campagne kunnen foto’s met deze hashtag delen via hun eigen Facebook-, Twitter- en LinkedIn-account of laten verspreiden via de internationale social media-kanalen van EUROMIL. Voor laatstgenoemde optie kunnen zij hun foto mailen naar euromil@euromil.org. EUROMIL spoort iedereen binnen de Europese militaire wereld aan om met eigen initiatieven rond de hashtag WeAgainstExtremism te komen, die de campagne breed onder de aandacht kunnen brengen.

Sterke vuist
Door een gezamenlijke sterke vuist te maken tegen extremisme, dragen EUROMIL en alle hierbij aangesloten militaire bonden in Europa waaronder de AFMP hun steentje bij aan de bestrijding van uitingen van extremisme. Met hun deelname aan #WeAgainstExtremism benadrukken zij hun belangrijke rol bij de bescherming van de democratie en van mensenrechten en bij het creëren van een cultureel diverse en inclusieve krijgsmacht.

Meer over:
GVW
Euromil