2 december 2022

Blogs

Lees hier alle blogs van Paul Engelbertink, sectorhoofd Postactieven, uit de Nieuwsbrief Postactieven van de AFMP!

Blog 2 december 2022

Beste collega's


Ik wil in mijn voorwoord van deze Nieuwsbrief Postactieven eerst even iets rechtzetten. In de voorgaande nieuwsbriefeditie, in het artikel over het 50-jarige lidmaatschap van John Knottenbelt, meldden wij namelijk per abuis dat John groepshoofd Kennemerland van de AFMP is. Dit moet natuurlijk groepshoofd Rijnmond zijn. Onze excuses voor deze gemaakte fout. Terwijl ik dit voorwoord maak, zijn inmiddels onze PA-bijeenkomsten van dit najaar achter de rug.

Mede door de hieraan gekoppelde, interessante lezingen over de noodzaak van een testament en een levenstestament werden de bijeenkomsten redelijk tot goed bezocht. Inmiddels ben ik alweer druk doende met het maken van de planning voor onze PA-bijeenkomsten in het voorjaar van 2023. De voorlopig geplande data hiervan kun je lezen in de op 17 december verschijnende uitgave van ons ledenmagazine OpLinie.

Ongetwijfeld heb je inmiddels het goede nieuws gehoord of gelezen dat pensioenfonds ABP zijn pensioenen met bijna 12 procent gaat verhogen vanaf 1 januari 2023. In de voorgaande nieuwsbrief lieten we je al weten dat de AOW-bedragen per die datum met ruim 10% omhoog gaan. De zorgtoeslag gaat ook weer iets omhoog, maar door de stijging van het ABP-ouderdomspensioen en van de AOW zal dit niet zoveel effect hebben.

Omdat veel mensen wel financiële last zullen krijgen van de stijgende basisverzekering van Zorgzaam, besteden we hieraan een uitgebreid bericht in deze nieuwsbrief. December is altijd dé maand om te bepalen of je van zorgverzekeraar wilt wisselen. Natuurlijk is Zorgzaam hierbij niet heilig. Kijk op de vele vergelijkingssites die er zijn om een weloverwogen keuze te kunnen maken voor een specifieke zorgverzekeraar.

Ook vind je in deze nieuwsbrief de agenda van de 47e Bondsvergadering, die de AFMP op 15 december zal verzorgen. Ook jij kunt je aanmelden voor deze BV, waarbij onder meer de benoeming van onze nieuwe voorzitter op de agenda staat.

Tenslotte besteden we opnieuw aandacht aan het fenomeen oplichting, omdat dit nog altijd hand over hand toeneemt. Heel veel mensen verdienen hier op een oneerlijke manier hun geld mee. Daarom kunnen wij jou hiervoor in deze nieuwsbrief niet genoeg waarschuwen. Het ministerie van VWS heeft onlangs een informatiebox op de markt gebracht onder de naam ‘Financieel veilig ouder worden’. Die box kun je aanvragen via deze link.

Net als alle vorige nieuwsbrieven sluit ik ook deze editie af met mijn vertrouwde oproep: heb je belangrijk, boeiend of inspirerend nieuws, dat je graag terugziet in deze nieuwsbrief? Geef dit dan aan ons door via ons e-mailadres: postactieven@afmp.nl! En wie weet belandt jouw nieuws dan binnenkort hieronder!

Ik wens jou veel leesplezier! Blijf ondertussen lief voor elkaar en help elkaar waar mogelijk.

Paul Engelbertink

Sectorhoofd Postactieven AFMP

Blog 11 november 2022

Beste collega's
 
Terwijl jullie deze Nieuwsbrief Postactieven in jullie mailbox ontvangen, zijn de voor dit jaar geplande PA-bijeenkomsten bijna allemaal achter de rug. Op dit moment ben ik in het Duitse Blomberg voor een bijeenkomst en volgende week leid ik als sectorhoofd Postactieven van de AFMP nog de bijeenkomsten van Munster/Rheine, Utrecht/’t Gooi en De Baronie/Rijen in goede banen, maar daarna is het afgelopen. De bijeenkomsten van dit najaar konden rekenen op aardig wat belangstelling. Dit was mede te danken aan de interessante, door Erfrechtplan verzorgde lezingen. Iedereen die de lezing over erfrecht bijwoonde, reageerde erg enthousiast. Het merendeel van hen vroeg na afloop de kosteloze mogelijkheid aan voor een informatief thuisbezoek over dit thema, dus dat zegt wel wat!

Deze nieuwsbrief staat, zoals je van ons gewend bent, vol met interessante onderwerpen. Zo vind je hierin de verwachte AOW-bedragen voor 2023. Je hebt ongetwijfeld al eerder gehoord dat genoemde bijdragen volgend jaar met 10% omhoog zullen gaan. Eind december hoor je definitief wat deze stijging zal opleveren.
We hebben goed nieuws in petto voor UGM’ers die vóór 1 juli 2020 met leeftijdsontslag zijn gegaan. Hun UGM-uitkering gaat namelijk ook omhoog.

In de brochure ‘Senioren en Veiligheid – Maak het oplichters niet te makkelijk’, waarvan je hieronder een hyperlink aantreft, vind je allerhande tips om je te kunnen weren tegen oplichters in jouw omgeving of op internet. Verder reikte ik de afgelopen tijd jubileumspelden en oorkondes uit aan twee bijzondere heren, die respectievelijk al 70 en 50 jaar trouw lid zijn van de AFMP. In deze nieuwsbrief doen wij je hiervan uitgebreid verslag.

Omdat veel leden bij ons aanklopten met de vraag hoe zij een energietoeslag kunnen aanvragen, vertellen wij je hieronder hoe je dit moet doen. Wees gewaarschuwd: deze energietoeslag is inkomensafhankelijk, dus het is niet zeker dat je hierop kunt rekenen!

Net als alle voorgaande nieuwsbrieven, sluit ik ook deze informatieve editie af met de vertrouwde oproep: heb je belangrijk, boeiend of inspirerend nieuws, dat je graag terugziet in deze nieuwsbrief? Geef dit dan aan ons door via ons e-mailadres: postactieven@afmp.nl! En wie weet belandt jouw nieuws dan binnenkort hieronder!

Ik wens jou veel leesplezier! Blijf ondertussen lief voor elkaar en help elkaar waar mogelijk.

Paul Engelbertink
Sectorhoofd Postactieven AFMP

Blog 21 oktober 2022

Beste collega’s,

Mijn agenda als sectorhoofd Postactieven van de AFMP is op dit moment gevuld met de diverse regiobijeenkomsten die wij voor jullie als postactieve leden door het hele land organiseren. Elders in deze nieuwsbrief vind je een overzicht van de resterende PA-bijeenkomsten in 2022. Op dit moment buig ik me over de vraag of we deze bijeenkomsten volgend jaar in een nieuwe vorm zullen gieten. Binnenkort zal ik je onder meer in deze nieuwsbrief uitleg geven over het hoe en waarom van deze mogelijke verandering.

Helaas heb ik de afgelopen tijd gemerkt dat onze uitnodigingsbrieven voor de PA-bijeenkomsten soms niet goed worden gelezen. Een aantal leden komt bijvoorbeeld ‘spontaan’ naar deze bijeenkomsten toe, terwijl in de uitnodigingen toch echt staat dat zij zich hiervoor van tevoren moeten aanmelden. Bij veel samenkomsten waren hierdoor meer deelnemers aanwezig dan vooraf aangegeven. Voor de bijeenkomst in Harderwijk onlangs hadden zich bijvoorbeeld 30 mensen aangemeld, maar waren er uiteindelijk 47 aanwezig! Het vervelende gevolg: teveel mensen in een te kleine ruimte! Mijn dringende advies is daarom: meld je vooraf even bij ons aan, dan kunnen wij rekening houden met jouw komst!

Deze Nieuwsbrief Postactieven is, zoals je inmiddels van ons gewend bent, weer gevuld met diverse interessante artikelen. Zo kun je hierin meer lezen over een door de Nederlandse banken verzorgde online training, die jou kan wapenen tegen diverse vormen van oplichting. Over het thema ‘pensioenen’ word je ook in deze nieuwsbrief weer volop geïnformeerd. Zo gaan we in op het uitstel van de Wet toekomst pensioenen, de indexatie van het Militair InvaliditeitsPensioen (MIP), de indexatie van de opgebouwde militaire pensioenen van vóór 1 juni 2001 én de aanvulling samenvallende diensttijd. Over laatstgenoemd onderwerp ontving de AFMP de afgelopen drie weken diverse vragen van leden. Vandaar dat wij hieraan uitgebreid aandacht besteden. 

Een in deze nieuwsbrief opgenomen aanbeveling is de informatieve website Mijnpensioenoverzicht.nl. Dit is een compleet nieuwe website, die jouw pensioen en dat van je partner aan elkaar koppelt. Zo kun je direct zien wat jullie samen aan pensioen zullen ontvangen in de toekomst.
En last but not least kun je een kort verslag lezen van de uitreiking van de speld en jubileumoorkonde aan George Kok, die maar liefst 70 jaar lid is van onze bond!

Traditiegetrouw sluit ik mijn voorwoord af met deze oproep: heb je belangrijk, boeiend of inspirerend nieuws, dat je graag terugziet in deze nieuwsbrief? Geef dit dan aan ons door via ons e-mailadres: postactieven@afmp.nl! En wie weet belandt jouw nieuws dan binnenkort hieronder!

Ik wens jou veel leesplezier! Blijf ondertussen lief voor elkaar en help elkaar waar mogelijk.

Paul Engelbertink
Sectorhoofd Postactieven AFMP

Blog 30 september 2022

Beste collega's


Onder de titel 'Van uniform naar in je hemd bij de Rabobank' informeren we je in deze Nieuwsbrief Postactieven allereerst over de problemen die een bij de AFMP aangesloten UGM'er ondervond bij zijn verzoek tot ophoging van zijn hypotheek bij de Rabobank. Deze bank concludeerde namelijk onterecht dat de UGM-uitkering die hij namens Defensie krijgt van ABP geen ‘vast en bestendig inkomen’ is en als ‘vroegpensioen’ niet wordt meegeteld voor een extra hypotheekverstrekking. In een uitgebreid bericht vertellen we je over de klacht die we hierover als AFMP neerleggen bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening en over de hulp die wij jou kunnen bieden als je met vergelijkbare moeilijkheden wordt geconfronteerd.

Terwijl ik dit voorwoord schrijf, zijn de voorbereidingen voor de komend najaar geplande PA-bijeenkomsten in volle gang. In 11 regio’s is aan deze bijeenkomsten een lezing gekoppeld over het interessante thema ‘familie- en erfrecht’. De overige regio’s krijgen nog een uitnodiging voor deze lezing die later zal plaatsvinden in de buurt van de woonplaats van de daar wonende PA-leden. De eerste uitnodigingen hiervoor zijn op 13, 20 en 27 september verstuurd. Elders in deze Nieuwsbrief Postactieven vind je een overzicht van alle PA-bijeenkomsten dit najaar.

Voor alle PA-leden die een UGM-uitkering ontvangen, paste pensioenfonds ABP deze maand een herberekening toe. In een bericht geven we je tekst en uitleg over de achterliggende betaalspecificatie. Ook vertellen we je in deze nieuwsbrief meer over het nieuwe pensioenstelsel en gaan we in op de door het FNV-ledenparlement aangenomen motie waarin FNV-pensioenfondsbestuurders worden opgeroepen om te streven naar een indexatie van minstens 10% voor alle pensioendeelnemers per 1 januari volgend jaar.

Verder verwijzen we je naar een website waarop je veel relevante informatie vindt over toekomstige pensioenontwikkelingen. En wederom is er positief nieuws te melden rond de dekkingsgraad van pensioenfonds ABP. Vooral dankzij de stijgende rekenrente gaat het wat dat betreft steeds meer de goede kant op en dit heeft weer een positieve invloed op de dekkingsgraad.

Net als in alle voorgaande edities sluit ik ook deze Nieuwsbrief Postactieven af met mijn inmiddels vertrouwde oproep: heb je belangrijk, boeiend of inspirerend nieuws, dat je graag terugziet in deze nieuwsbrief? Geef dit dan aan ons door via ons e-mailadres: postactieven@afmp.nl! En wie weet belandt jouw nieuws dan binnenkort hieronder!

Ik wens jou veel leesplezier! Blijf ondertussen lief voor elkaar en help elkaar waar mogelijk.

Paul Engelbertink
Sectorhoofd Postactieven AFMP

Blog 9 september 2022

Beste collega's

Mijn zomervakantie zit er alweer op. Gelukkig is mijn accu hierdoor volledig opgeladen. Leuke dingen, zoals het vieren van je vakantie, gaan altijd snel voorbij en dit zal ook bij jou het geval zijn als je genoten hebt op een binnen- of buitenlandse vakantiebestemming.

In de voorgaande Nieuwsbrief Postactieven vertelden we je over de start van onze ledenraadpleging over het cao-resultaat 2021-2023. Bij de uitgifte van die nieuwsbrief was de uitkomst hiervan nog niet bekend. Ongetwijfeld heeft iedereen het inmiddels gehoord of gezien: een ruime meerderheid van onze leden stemde uiteindelijk in met het behaalde resultaat tussen de bonden en Defensie. Dit leidde tot de ondertekening van het formele cao-document op 18 juli. Defensie, ABP en WW+ zullen de benodigde wijzigingen doorvoeren in hun systemen. Op de sociale media wordt veel gediscussieerd over de vraag wanneer ABP voor UGM’ers de wijzigingen doorvoert. ABP zal deze maand de herberekeningen doorvoeren.

In deze nieuwsbrief staan weer diverse interessante onderwerpen. We informeren je onder meer over het nieuws dat de keuzemogelijkheid om maximaal 10% van je pensioenpot op te nemen, wederom is uitgesteld. Nogmaals vertellen we je wat meer over de overheidssubsidie voor trainingen, ofwel STAP, waarvoor jij in aanmerking kunt komen.

Verder willen we je in de nieuwsbrief waarschuwen voor nep-controleurs die aan jouw voordeur beweren dat zij namens de gemeente jouw brandmelders komen controleren en voor phishing-mails die zogenaamd afkomstig zijn van Mijn Overheid. Trap hier vooral niet in! Daarnaast tref je een korte aankondiging aan van onze pensioen- en UGM-voorlichtingsbijeenkomsten in oktober. En last but zeker niet least brengen we je op de hoogte van de laatste stand van zaken rond de dekkingsgraad bij ABP.

Net als in alle voorgaande nieuwsbrieven doe ik ook nu weer een oproep: heb je belangrijk, boeiend of inspirerend nieuws, dat je graag terugziet in deze nieuwsbrief? Geef dit dan aan ons door via ons e-mailadres: postactieven@afmp.nl! Wie weet belandt jouw nieuws dan binnenkort hieronder!

Ik wens jou veel leesplezier! Blijf ondertussen lief voor elkaar en help elkaar waar mogelijk.

Paul Engelbertink
Sectorhoofd Postactieven AFMP

Blog 24 juni 2022

Terwijl ik me als sectorhoofd Postactieven kwijt van mijn taak om een voorwoord uit mijn pen te laten vloeien voor deze nieuwsbrief, zitten de eerste webinars – een pensioen- én een UGM-webinar van de AFMP er net op. Voor deze webinars die ik in goede banen leidde, was er enorm veel belangstelling van postactieve leden. Tijdens deze online sessies heb ik hun prangende vragen op pensioen- en UGM-gebied kunnen beantwoorden.
Vandaag mag ik na een lange wachttijd van ruim twee jaar vanwege het heersende coronavirus eindelijk weer een fysieke pensioenvoorlichting verzorgen. Ik ben benieuwd hoe ik het er vanaf breng en kijk er naar uit om velen van jullie daar weer te zien! Op 29 juni volgt een nieuwe UGM-voorlichting, eveneens op locatie.

Deze vrijdag is ook onze ledenraadpleging over het op 31 mei bereikte arbeidsvoorwaardenresultaat 2021-2021 tussen Defensie en de bonden van start gegaan. Aan de hand van een tiental vragen in onze mini-enquête kun jij ook als postactief lid hierover jouw mening geven. Hiervoor heb je nog tot en met maandag 4 juli de tijd! Je vindt deze mini-enquête hier.

Op woensdag 6 juli wordt de uitslag hiervan bekendgemaakt. Vervolgens zal de ACOP, waarvan wij als AFMP deel uitmaken, een dag later de uitkomst en dus ons uiteindelijke standpunt over het arbeidsvoorwaardenresultaat tijdens het geplande Sectoroverleg Defensie presenteren aan staatssecretaris Van der Maat van Defensie. Ook krijgt hij dan te horen of ook de leden van de andere bonden in meerderheid willen dat dit resultaat wordt omgezet in een definitief akkoord.

Zoals je inmiddels van ons gewend bent, staat deze Nieuwsbrief Postactieven weer vol interessante onderwerpen en berichten. Allereerst is er zeer goed nieuws over ABP. Het pensioenfonds verhoogt de pensioenen per 1 juli 2022 met 2,39%! 
Omdat we nog steeds naarstig op zoek zijn naar een aantal groepshoofden voor de sector Postactieven, vind je ook in deze nieuwsbrief de vacature hiervoor. Heb jij misschien belangstelling voor deze uitdagende functie?

In de aanloop naar de met rasse schreden naderende zomer en de heerlijke zomervakantie in binnen- of buitenland die je ongetwijfeld voor de boeg hebt, bevat deze nieuwsbrief een belangrijke 'zomerse’ waarschuwing: let goed op als achter de balie van het hotel waar je verblijft ‘even een kopietje’ wordt gemaakt van jouw paspoort. Wij vertellen je welke risico’s hieraan kleven. Lees daarom het bericht hierover en doe er je voordeel mee!

En is er verder nog goed nieuws te melden? Jazeker, de AOW-bedragen gaan vanaf 1 juli omhoog en ook daarover geven we je tekst en uitleg. Tenslotte bevat deze nieuwsbrief een vacature voor het AFMP-voorzitterschap en uitleg over een brief van de Belastingdienst over het zogeheten Box 3-inkomen. 

Ik sluit mijn laatste voorwoord vóór de zomervakantie af met mijn vertrouwde oproep: heb je belangrijk, boeiend of inspirerend nieuws, dat je graag terugziet in deze nieuwsbrief? Geef dit dan aan ons door via ons e-mailadres: postactieven@afmp.nl! En wie weet belandt jouw nieuws dan binnenkort hieronder!

Ik wens jou veel leesplezier en natuurlijk een geweldige zomer! Blijf ondertussen lief voor elkaar en help elkaar waar mogelijk. We zien of spreken elkaar na de zomervakantie weer!

Paul Engelbertink
Sectorhoofd Postactieven AFMP

Blog 3 juni 2022

Beste collega's

 
Nadat ik mijn voorwoord in de voorgaande nieuwsbrief opende met minder goed nieuws over onze vertegenwoordiging in het Verantwoordingsorgaan van ABP, start ik dit voorwoord met twee heugelijke mededelingen. Het eerste goede nieuws is dat Defensie en de bonden dinsdag een arbeidsvoorwaardenresultaat voor het defensiepersoneel voor de periode 2021 tot en met 2023 bereikten. Een in mijn ogen mooi resultaat, dat wij als bond met een positief advies aan alle leden zullen voorleggen tijdens onze ledenraadpleging die binnenkort volgt. Ook als postactief lid kun jij je hierover uitspreken. Over de ledenraadpleging lees je meer in de volgende Nieuwsbrief Postactieven!

Het tweede vrolijk stemmende bericht is dat het er serieus naar uit dat de pensioenen na 14 jaar weer worden geïndexeerd! Eind deze maand valt het besluit hierover. In deze nieuwsbrief geven we je in elk geval alvast tekst en uitleg hierover.

Ander nieuws dat je hieronder kunt lezen, is dat de AOW omhoog gaat en dat de koppeling met de minimumlonen gehandhaafd blijft. Een addertje onder het gras hierbij is dat de inkomensondersteuning zal dalen. Op dit moment weten we nog niet hoe dit eruit zal gaan zien.

In mijn vorige voorwoord meldde ik trouwens dat ik als sectorhoofd Postactieven van de AFMP druk doende was met de voorbereidingen voor onze UGM- en pensioenvoorlichtingsbijeenkomsten- en webinars. De belangstelling voor deze bijeenkomsten en webinars is dusdanig groot, dat we de inschrijving voor de fysieke UGM-voorlichting zelfs voortijdig hebben moeten sluiten. Gelukkig is er voor belangstellenden nog plek genoeg bij ons UGM-webinar op 21 juni!

Verder vind je in deze nieuwsbrief nog een interessant bericht over jouw vakantiegeld en over het populaire STAP-budget van 1000 euro per jaar dat je als FLO’er kunt krijgen voor het volgen van opleidingen en trainingen. Vanaf 1 juli volgt een derde budgetronde, waarin je een nieuwe subsidieaanvraag kunt doen. Tenslotte tref je onderaan een vacature aan voor een nieuwe voorzitter bij de AFMP!

Ik sluit wederom af met de vertrouwde oproep: heb je belangrijk, boeiend of inspirerend nieuws, dat je graag terugziet in deze nieuwsbrief? Geef dit dan aan ons door via ons e-mailadres: postactieven@afmp.nl! En wie weet belandt jouw nieuws dan binnenkort hieronder!

Ik wens jou veel leesplezier! Blijf ondertussen lief voor elkaar en help elkaar waar mogelijk.

Paul Engelbertink
Sectorhoofd Postactieven AFMP

Ps. De volgende Nieuwsbrief Postactieven verschijnt op vrijdag 24 juni 2022

Blog 13 mei 2022

Beste collega's

Laat ik maar direct met de deur in huis vallen: helaas heb ik minder leuk nieuws te melden over de vertegenwoordiging van de AFMP en onze zusterbond MARVER in het Verantwoordingsorgaan (VO) van pensioenfonds ABP. Uit de afgelopen maandag gepubliceerde uitslag van de recente VO-verkiezingen is duidelijk geworden dat onze kandidaten – Bert Weeren namens de groep gepensioneerden en Jeroen Maat en Arjan Roos namens de groep werkenden – helaas te weinig stemmen hebben bemachtigd om te mogen toetreden tot het VO. Het is buitengewoon jammer dat zij met al hun ervaring hun steentje niet kunnen bijdragen aan dit orgaan, dat ABP gevraagd en ongevraagd adviseert over belangrijke pensioenzaken.

Op het moment dat je deze nieuwsbrief in jouw mailbox aantreft, leid ik als sectorhoofd postactieven van de AFMP mijn laatste PA-bijeenkomst van dit voorjaar in het Duitse Blomberg in goede banen. Afgelopen donderdag was ik in Seedorf en daar vond weer een leuke en interessante bijeenkomst voor onze postactieve leden plaats. Omdat een flink aantal van hen in Münster en omgeving woont, ga ik me de komende tijd verdiepen in de mogelijkheid om ook daar een bijeenkomst te organiseren in de nabije toekomst. Natuurlijk staat of valt de mogelijke organisatie hiervan met de animo onder de daar woonachtige PA-leden.

In mijn voorwoord in de voorgaande Nieuwsbrief Postactieven vertelde ik je al dat ik volop bezig ben met de voorbereidingen voor de nieuwe UGM- en pensioenvoorlichtingsbijeenkomsten. De belangstelling is groot, zowel voor de fysieke bijeenkomsten als voor de voorlichtingen in de vorm van webinars. Tekst en uitleg over de nieuwste bijeenkomsten tref je hieronder aan.

Traditiegetrouw vind je in deze nieuwsbrief diverse andere interessante artikelen, waaronder een informatief bericht over de ongevallenverzekering waarop je kunt terugvallen als (postactief) AFMP-lid. De afgelopen weken hebben we namelijk veel vragen van leden gekregen over de precieze ins & outs van deze ongevallenverzekering.

Ook doen we een oproep aan iedereen die groepshoofd wil worden van de Sector Postactieven. We leggen je uit wat er allemaal op je pad zal komen als groepshoofd en hoe je jouw interesse voor dit uitdagende werk kenbaar kunt maken  Vorig jaar informeerden we je in deze Nieuwsbrief Postactieven al over de AOW-opbouw die je misloopt als je in het buitenland hebt gewoond. Omdat voor velen nog steeds niet alles duidelijk is op dit gebied, bieden we je een update hierover. 

Net als alle voorgaande nieuwsbrieven sluit ik ook deze nieuwsbriefeditie af met een oproep: heb je belangrijk, boeiend of inspirerend nieuws, dat je graag terugziet in deze nieuwsbrief? Geef dit dan aan ons door via ons e-mailadres: postactieven@afmp.nl! En wie weet belandt jouw nieuws dan binnenkort hieronder!

Ik wens jou veel leesplezier!
Blijf ondertussen lief voor elkaar en help elkaar waar mogelijk!

Paul Engelbertink
Sectorhoofd Postactieven AFMP

Blog 22 april 2022 

Beste collega's

 
Wat hebben we kunnen genieten van fantastisch weer tijdens het afgelopen paasweekend! De ene helft van Nederland genoot hiervan in eigen tuin met familie of vrienden en de andere helft van Nederland trok er gezellig op uit. Echt heerlijk, na al die coronamaanden waarin we door alle beperkende maatregelen nauwelijks een kant op konden. We waren hier dan ook hard aan toe!

Inmiddels zijn bijna alle PA-bijeenkomsten van de AFMP voor dit voorjaar achter de rug! Met een autorit op donderdag 12 en vrijdag 13 mei naar respectievelijk de Duitse plaatsen Seedorf en Blomberg sluit ik alle in 2022 geplande voorjaarsbijeenkomsten af. Zoals ik al eerder in dit voorwoord benadrukte, zijn deze voor mij de krenten in de pap in mijn veelzijdige job als sectorhoofd Postactieven van de AFMP. Ik vind het leuk en interessant om gedegen antwoorden te geven op kritische vragen van postactieve leden en om adequaat te reageren op inhoudelijke opmerkingen over bijvoorbeeld het nieuwe pensioencontract.

Op dit moment ben ik druk doende met de voorbereidingen voor de UGM- en pensioenvoorlichtingsbijeenkomsten in juni. Ik ben ervan overtuigd dat deze voorlichtingsbijeenkomsten in fysieke vorm doorgang zullen vinden. Om tegemoet te kunnen komen aan de wensen van een groot aantal leden, blijft de AFMP ook de mogelijkheid bieden om de UGM- of pensioenvoorlichting in de vorm van een webinar te volgen. Een optie die bijvoorbeeld bij uitstek geschikt is voor in het buitenland verblijvende leden.

Deze nieuwsbrief biedt weer een verscheidenheid aan interessante artikelen. Zo maken wij in het eerste artikel nog maar eens duidelijk wat wij specifiek voor jou als postactief lid van de AFMP kunnen betekenen. Aan mij als sectorhoofd wordt namelijk nogal eens de vraag gesteld wat de AFMP allemaal doet voor mannen en vrouwen die niet meer in actieve dienst zijn.

De afgelopen weken kregen wij ook veel vragen van leden over de Uitkering bij Overlijden (UBO). In een uitgebreid artikel geven wij hierover tekst en uitleg. Ook vertellen we je wat je allemaal te wachten staat als je met leeftijdsontslag gaat of ziek thuis bent. In een ander bericht waarschuwen wij jou voor de oplichtingspraktijken van steeds slimmer wordende (online) criminelen.

Verder besteden we aandacht aan de verkiezingen voor het Verantwoordingsorgaan van ABP, die inmiddels in volle gang zijn. Gepensioneerden kunnen online of via de telefoon nog tot en met 24 april hun stem uitbrengen op onze VO-kandidaat Bert Weeren. Onze VO-kandidaten voor werkende leden zijn Arjan Roos en Jeroen Maat.

Verder tref je in deze nieuwsbrief een aankondiging aan van een informatieavond voor oudgedienden en hun aanhang in de Luitenant-Generaal Bestkazerne over de huidige oorlog in de Oekraïne. We kunnen ons namelijk voorstellen dat de huidige oorlog bij velen moeilijke en vaak emotionele herinneringen zal oproepen aan hun eigen militaire ervaringen uit het verleden. Ook bevat de nieuwsbrief een bericht over de actuele (beleids-)dekkingsgraad van pensioenfonds ABP. We sluiten de nieuwsbrief af met een handig linkoverzicht van de diverse artikelen, die de afgelopen drie weken zijn verschenen op de website en in de ledenapp van de AFMP.

De afsluiter van mijn voorwoord is de inmiddels welbekende oproep: heb je belangrijk, boeiend of inspirerend nieuws, dat je graag terugziet in deze nieuwsbrief? Geef dit dan aan ons door via ons e-mailadres: postactieven@afmp.nl! En wie weet belandt jouw nieuws dan binnenkort hieronder!

Ik wens jou veel leesplezier! Blijf ondertussen lief voor elkaar en help elkaar waar mogelijk.

Paul Engelbertink
Sectorhoofd Postactieven AFMP 

Blog 1 april 2022

Beste collega's
 
Nederland is eindelijk verlost van alle coronamaatregelen en hier ben ik, net als jij ongetwijfeld, ontzettend blij mee. Natuurlijk wil dit niet zeggen dat het coronavirus definitief van het toneel is verdwenen. Hopelijk blijft het aantal coronabesmettingen en ziekenhuisopnames de komende voorjaars- en zomerperiode laag en zijn nieuwe ‘vrijheidsbeperkende’ maatregelen niet nodig.
Over echte vrijheidsbeperking gesproken: de verschrikkelijke oorlog in de Oekraïne blijft helaas maar voortwoeden. In deze moeilijke en heftige tijd voor de Oekraïners vind ik het mooi om te zien dat wij als Nederlanders massaal met hen meeleven en dat velen hun huizen openstellen voor degenen die hun door oorlog geterroriseerde land wisten te ontvluchten. 

Ondertussen ben ik als sectorhoofd Postactieven van de AFMP sinds 8 maart druk doende met het in goede banen leiden van de PA-bijeenkomsten, die weer overal in Nederland worden georganiseerd. En wat is dit gaaf om te doen! Tijdens de bijeenkomsten ga ik onder meer met PA-leden in gesprek over het huidige reilen en zeilen binnen de vereniging. Ook komt het onderwerp pensioenen uitgebreid ter sprake. Ik geef dan uitleg over het bestaande, maar vooral ook het nieuwe pensioencontract. Heb ik al alle antwoorden hierover paraat? Nee helaas, nog niet. Veel moet de komende tijd namelijk nog duidelijk worden.

De afgelopen tijd vonden weer UGM- en pensioenvoorlichtingsbijeenkomsten in de vorm van webinars plaats. Deze voorlichtingsbijeenkomsten worden in juni gelukkig weer fysiek op ons kantoor in Utrecht gehouden. Ik kijk daar nu al enorm naar uit!

Zoals je van ons gewend bent, staan ook in deze Nieuwsbrief Postactieven weer diverse interessante artikelen. Zo lees je hierin meer over de compensatie voor het AOW-hiaat. Omdat de verkiezingen voor het Verantwoordingsorgaan ABP steeds dichterbij komen, kun je een interview lezen met onze VO-kandidaat Bert Weeren, die namens de AFMP en de MARVER op de kandidatenlijst staat. Hij vertelt wat hij in deze rol kan betekenen voor gepensioneerden. 

Ook informeren we je over het populaire STAP-budget voor het volgen van een opleiding of training. Vanaf mei kun je tijdens een tweede budgetronde als niet gepensioneerde weer aanspraak maken op een opleidingssubsidie van maximaal 1000 euro.

De ins & outs van de AFMP-belastingservice, een actuele agenda met al onze bondsactiviteiten voor de sector Postactieven en een handig linkoverzicht met de artikelen die de afgelopen weken in onze app en op onze website zijn verschenen, completeren deze nieuwsbrief.

Traditiegetrouw sluit ik mijn voorwoord af met een oproep: heb je belangrijk, boeiend of inspirerend nieuws, dat je graag terugziet in deze nieuwsbrief? Geef dit dan aan ons door via ons e-mailadres: postactieven@afmp.nl! En wie weet belandt jouw nieuws dan binnenkort hieronder!

Ik wens jou veel leesplezier! Blijf ondertussen lief voor elkaar en help elkaar waar mogelijk.

Paul Engelbertink
Sectorhoofd Postactieven AFMP

P.s. De volgende Nieuwsbrief Postactieven verschijnt op vrijdag 22 april 2022.

Blog 11 maart 2022

Beste collega's

 
Ons land is nu bijna van alle coronamaatregelen af en dat is natuurlijk heel goed nieuws. Het aantal coronabesmettingen lijkt mede door de doorgevoerde versoepelingen en de afgelopen carnavalsdagen nog altijd toe te nemen, maar de hoeveelheid ziekenhuisopnames is ondertussen stabiel gebleven en daalt op dit moment zelfs licht. Helaas wordt dit positieve nieuws overschaduwd door de huidige oorlog in Oekraïne en de economische gevolgen die dit, ook dankzij onze afhankelijkheid van Russisch gas, heeft voor ons land. Ik ben benieuwd hoe Rutte en consorten de Nederlandse burger gaan compenseren in een tijd waarin de gas-, benzine- en dieselprijzen naar recordhoogten stijgen.

Afgelopen dinsdag 8 maart leidde ik als sectorhoofd Postactieven de eerste PA-bijeenkomst van dit jaar in goede banen. Ik kijk terug op een interessante bijeenkomst, waarbij ik veel kritische vragen kreeg van postactieve leden over hun pensioen. De komende Pensioenvoorlichting op 16 maart vindt nog plaats in de vorm van een webinar. Vanaf juni wordt deze voorlichting weer fysiek gegeven. 

In deze Nieuwsbrief Postactieven vind je diverse interessante artikelen. Zo informeren we je over de nieuwe benaming van de UGM-/FLO-uitkering en de AOW-compensatie op de door pensioenfonds ABP verstrekte jaaropgave. De afgelopen tijd zijn velen van jullie namelijk niet behoorlijk geïnformeerd over deze ‘RVU-uitkering’, ook niet in relatie tot jouw belastingaangifte. Verder berichten we je opnieuw over het fenomeen samenvallende diensttijd, omdat de AFMP hierover de laatste tijd veel vragen krijgt van postactieve leden.
Natuurlijk besteden we eveneens aandacht aan de AFMP-belastingservice, die jou gratis kan helpen met het doorgeven van jouw belastingaangifte over het afgelopen jaar. Sinds 1 maart is het weer mogelijk om deze aangifte te doen. Ook kun je lezen hoe het bezoek is verlopen dat ik deze week gebracht heb aan Willem Quast, een jubilaris die al 70 jaar als lid verbonden is aan de AFMP.

Verder vind je in de nieuwsbrief onze agenda vol met AFMP-activiteiten voor de sector Postactieven. In deze agenda staan alle activiteiten tot en met 12 april van dit jaar. De diverse artikelen die de afgelopen drie weken op onze website en in onze ledenapp hebben gestaan, vind je in een handig linkoverzicht waarmee we deze interessante nieuwsbrief afsluiten.

De traditionele afsluiter van mijn voorwoord is deze oproep: heb je belangrijk, boeiend of inspirerend nieuws, dat je graag terugziet in deze nieuwsbrief? Geef dit dan aan ons door via ons e-mailadres: postactieven@afmp.nl! En wie weet belandt jouw nieuws dan binnenkort hieronder!

Ik wens jou veel leesplezier! Blijf ondertussen lief voor elkaar en help elkaar waar mogelijk.

Paul Engelbertink
Sectorhoofd Postactieven AFMP

Ps. De volgende Nieuwsbrief Postactieven ontvang je op vrijdag 1 april 2022

Blog 18 februari 2022 

Beste collega's
 
Afgelopen dinsdag vond weer een coronapersconferentie plaats. Voor het eerst was premier Rutte hierbij niet aanwezig. Minister Kuipers van Volksgezondheid nam de honneurs waar namens het kabinet. Kuipers kwam met erg goed nieuws tijdens de persconferentie. Hij kondigde onder meer aan dat vanaf 25 februari de verplichte anderhalve meter afstand en het dragen van een mondkapje niet langer nodig zijn op locaties waar maximaal 500 mensen worden toegelaten. Mondkapjes zijn dan alleen nog verplicht in het openbaar vervoer, in het vliegtuig en op luchthavens. Per direct zit er geen beperking meer op het aantal mensen dat je thuis mag ontvangen. 

Als sectorhoofd Postactieven heb ik zelf ook mooi nieuws te melden: de eerste geplande PA-bijeenkomst op dinsdag 8 maart en de overige PA-bijeenkomsten die komend voorjaar op de agenda staan, gaan allemaal door in fysieke vorm! De UGM- en pensioenvoorlichtingsbijeenkomsten op 4 en 16 maart zullen, zoals al eerder besloten, worden gehouden in de vorm van webinars. Iedereen die zich voor deze webinars heeft ingeschreven, ontving al een mail met instructies.    

In deze nieuwsbrief staan weer diverse wetenswaardigheden, waaronder een interessant artikel over de hulp die wij kunnen bieden aan UGM’ers en FLO’ers die elders bijverdienen. Vaak weten zij bijvoorbeeld niet dat zij recht hebben op een WW-uitkering als dit werk ongewild stopt en onze adviezen zijn dan erg welkom. In de edities van de Nieuwsbrief Postactieven die dit jaar nog zullen volgen, gaan wij regelmatig aandacht besteden aan de diverse vormen van hulp en advies, die wij jou als postactief lid kunnen bieden. 

Deze nieuwsbrief bevat verder een statement van Ton van den Berg, waarin hij zijn vertrek aankondigt als voorzitter van onze bond. Ook belichten we de achtergronden en recente problemen rond het incasseren van premie voor de Zorgzaam-verzekering. In een bericht over ABP maken we melding van de stijgende lijn die de dekkingsgraad van dit pensioenfonds de laatste tijd vertoont. In deze nieuwsbrief stellen we verder de drie heren aan jullie voor, die zich namens de ACOP FNV-fractie kandidaat hebben gesteld voor het Verantwoordingsorgaan van ABP. De verkiezingen voor het VO zijn namelijk in aantocht! Net als in de voorgaande nieuwsbriefeditie wijzen wij je op de met rasse schreden naderende verkiezingen voor de kaderraad van de sector Postactieven van de AFMP. Heb jij interesse om hiervan als kaderraadslid deel uit te maken?

Een vervelende en tijdrovende klus is het doorgeven van je belastingaangifte. Daarom informeren wij je ook over onze gratis belastingservice, die jou kan helpen als je over twee weken aangifte kunt doen over het afgelopen jaar. Tenslotte vind je in deze nieuwsbrief meer informatie over de (gezondheids-)risico’s van chroom-6 en CARC, de AFMP-agenda voor komende maand en al onze online publicaties van de afgelopen weken. 

Net als in alle voorgaande nieuwsbrieven sluit ik mijn voorwoord af met een oproep: heb je belangrijk, boeiend of inspirerend nieuws, dat je graag terugziet in deze nieuwsbrief? Geef dit dan aan ons door via ons e-mailadres: postactieven@afmp.nl! Wie weet belandt jouw nieuws dan binnenkort in deze nieuwsbrief!

Ik wens jou veel leesplezier! Blijf ondertussen lief voor elkaar en help elkaar waar mogelijk.

Paul Engelbertink
Sectorhoofd Postactieven AFMP

Ps. De volgende Nieuwsbrief postactieven ontvang je op vrijdag 11 maart 2022       
 

Blog 28 januari 2022

Beste collega's

Hier is dan eindelijk weer onze Nieuwsbrief Postactieven. De vorige editie dateert van 17 december 2021. In de tussentijd is er veel gebeurd. Zelf heb ik drie weken vakantie achter de rug. Daar was ik eerlijk gezegd wel een beetje aan toe, na alle drukte van de afgelopen tijd.

De inmiddels niet meer demissionaire premier Rutte en de nieuwe minister van Volksgezondheid Kuipers verzorgden afgelopen dinsdag weer een coronapersconferentie. Gelukkig kondigden zij een versoepeling van de coronamaatregelen aan, waardoor bijvoorbeeld de horeca- en cultuursector woensdag na lange tijd weer hun deuren konden openen.

De omikron-variant van het coronavirus blijkt een stuk minder ziekmakend dan aanvankelijk werd vermoed, wat natuurlijk een grote rol heeft gespeeld bij het politieke besluit tot de huidige versoepelingen. De meeste mensen die nu positief testen worden gelukkig minder ziek. Hans Kluge, directeur van WHO Europa, voorspelt zelfs dat het coronavirus aan het eind van dit jaar geen pandemie meer zal zijn, maar een soort ‘seizoensgriep’. Dit lijkt goed nieuws, waarop we volgens mij allemaal zaten te wachten.

Volgens de planning is op dinsdag 8 maart de eerste PA-bijeenkomst van 2022. Over de definitieve doorgang van deze bijeenkomst hoop ik volgende week meer duidelijkheid te kunnen geven. Voor de fysieke UGM- en Pensioenvoorlichtingen op 4 en 16 maart heb ik de knoop doorgehakt. Omdat nog steeds de 1,5 meter-regel geldt en de AFMP niet beschikt over een geschikte ruimte waar 50 mensen op veilige afstand van elkaar kunnen zitten, worden beide voorlichtingsbijeenkomsten gehouden in de vorm van webinars. Iedereen die zich heeft ingeschreven, ontvangt hierover van ons een afzonderlijke e-mail.

In deze nieuwsbrief staan diverse interessante artikelen. Zo kun je de kritische mening lezen van FNV-voorzitter Tuur Elzinga over het kabinetsplan om de AOW en het minimumloon van elkaar los te koppelen. In de Tweede Kamer is daar al veel over gesproken. Daarnaast vind je twee artikelen over Zorgzaam. Ik durf gerust te stellen dat de overgang van de administratieve afhandeling van de Zorgzaam-verzekering van Univé naar VGZ niet bepaald vlekkeloos is verlopen. Verder informeren we je over de met rasse schreden naderende verkiezingen van de kaderraadsleden van de sector PA.

Zoals je misschien weet, heeft de AFMP een belastingservice die jou als postactief lid kan helpen bij het invullen van jouw belastingaangifte. Een vervelende en tijdrovende klus, die je weer vanaf 1 maart moet gaan klaren. In een artikel leggen wij uit hoe onze belastingservice jou hierbij de helpende hand kan bieden.

Als extra service vind je in deze nieuwsbriefeditie tenslotte de data van het eerstvolgende kaderraad en de nieuwste UGM- en Pensioenvoorlichting én een linkoverzicht van artikelen, die de afgelopen weken zijn geplaatst op onze website en in onze ledenapp.

Net als in alle voorgaande nieuwsbrieven doe ik ook nu weer mijn inmiddels vertrouwde oproep: heb je belangrijk, boeiend of inspirerend nieuws, dat je graag terugziet in deze nieuwsbrief? Geef dit dan aan ons door via ons e-mailadres: postactieven@afmp.nl! En wie weet belandt jouw nieuws dan binnenkort hieronder!

Ik wens jou veel leesplezier! Blijf ondertussen lief voor elkaar en help elkaar waar mogelijk.

Paul Engelbertink
Sectorhoofd Postactieven AFMP

Blog 17 december 2021

Beste collega's

Terwijl ik dit voorwoord schrijf, ben ik nog steeds aan het bijkomen van de geweldige race die 'onze' Max Verstappen in Abu Dhabi heeft gereden. Wat een race en wat een bloedstollend en mooi einde! Alles liep volgens een scenario, dat zelfs 'master of suspense' Alfred Hitchcock niet had kunnen bedenken.

Zelf had ik mij er vlak voor de afloop van de race al bij neergelegd dat het Max niet meer zou lukken om wereldkampioen te worden in de laatste Formule 1-race van dit seizoen, maar mede dankzij een safety car en zijn geweldige race- en bochtentechniek viel het kwartje alsnog zijn kant op. Zoals altijd wordt gezegd en geschreven ‘Je moet wel als eerste finishen om te winnen'. In elk geval heb ik met volle teugen genoten en nog steeds geniet ik volop na!

Afgelopen dinsdag verzorgden premier Rutte en minister de Jonge weer een coronapersconferentie. Hierin kondigden zij een verlenging van de coronamaatregelen aan tot 14 januari volgend jaar. Dit betekent voor velen wéér een sobere kerst en oud- en nieuw-viering.
De zich snel verspreidende Omikron-variant van het coronavirus lijkt voorlopig alle denkbare versoepelingen te dwarsbomen. De basisscholen gaan één week eerder met kerstvakantie en er wordt meer haast gemaakt met de planning van de boosterprik. Het RIVM maakt namelijk zich grote zorgen over de verdere verspreiding van het coronavirus door Omikron. Op 24 december krijg ik in elk geval zelf mijn boosterprik.

In deze laatste Nieuwsbrief Postactieven van dit jaar staan diverse interessante artikelen. Zo kun je een artikel lezen met de reactie van staatssecretaris Wiersma op Kamervragen over de mogelijke verhoging van de pensioenen. In een ander artikel licht pensioenfonds ABP toe waarom er geen pensioenverhoging komt en waarom de pensioenpremie voor militairen zal stijgen. We geven je ook tekst en uitleg over de schaderegeling van ABP voor diegenen die nadeel hebben ondervonden van het feit dat ABP met terugwerkende kracht de ‘samenvallende diensttijd’ uitkeerde.

De nieuwe AOW-bedragen per 1 januari 2022 staan eveneens in deze nieuwsbrief vermeld. Verder willen we je graag nogmaals attenderen op het fenomeen ‘phishing mails’, nepmails waarmee criminelen jou geld afhandig proberen te maken. Tot slot kun je een Q&A lezen over een belangrijk belastingonderwerp en staat het vertrouwde AFMP-ledenvoordeel deze keer in het teken van gezondheidselektronica.

Net als in alle voorgaande nieuwsbrieven van dit jaar doe ik ook nu weer een oproep: heb je belangrijk, boeiend of inspirerend nieuws, dat je graag terugziet in deze nieuwsbrief? Geef dit dan aan ons door via ons e-mailadres postactieven@afmp.nll! En wie weet belandt jouw nieuws dan in 2202 hieronder!

Ik wens jou veel leesplezier! Blijf ondertussen lief voor elkaar en help elkaar waar mogelijk. Daarnaast wens ik iedereen natuurlijk fijne feestdagen en vooral een gezond 2022!

Paul Engelbertink
Sectorhoofd Postactieven AFMP

Blog 26 november 2021

Beste collega's

We zitten sinds 13 november met zijn allen weer in een lockdown. Het gaat weliswaar om een milde lockdown, maar toch. Het aantal besmettingen is de laatste weken fors gestegen en ik vrees dat dit nog wel een tijdje zal duren zolang er mensen zijn die zich niet aan de coronaregels houden. Iedere dag komen er op dit moment meer dan 20.000 positief geteste mensen bij. Iedereen – zowel vaxxer als anti-vaxer – heeft hier zijn of haar persoonlijke mening over. Vanavond laten Mark Rutte en Hugo de Jonge weer van zich horen tijdens de coronapersconferentie. Oorspronkelijk zou pas op 3 december weer een persconferentie plaatsvinden, dus ik vrees dat zij met de moeilijke boodschap zullen komen dat de lockdown snel een veel minder mild karakter krijgt.  
De belangrijkste achterliggende problemen zijn in mijn ogen het structurele tekort aan zorgmedewerkers, het feit dat zo’n 15 procent van de Nederlanders nog niet (volledig) is gevaccineerd én dat een groep mensen de basisregels voor de bestrijding van het coronavirus dus aan zijn laars blijft lappen.

Gelukkig konden de fysieke regiobijeenkomsten voor jullie als postactieve leden de afgelopen weken ondanks het coronavirus doorgang vinden. De laatste bijeenkomst van dit najaar vond plaats op vrijdag 12 november in Weert. Het was ontzettend leuk om deze bijeenkomsten in goede banen te leiden als sectorhoofd Postactieven van de AFMP! Hopelijk kunnen ook de PA-bijeenkomsten komend voorjaar gewoon doorgaan! Binnen nu en drie weken vind je de geplande data van deze bijeenkomsten in de agenda op onze website en in onze ledenapp.

Ook deze keer staan er weer diverse interessante artikelen in de Nieuwsbrief Postactieven. Allereerst kun je hieronder een verslag lezen van een bezoek dat ik recent bracht aan een trotse jubilaris, die maar liefst 70 jaar lid is van onze bond. Verder informeren we je over de hernieuwde mogelijkheid om jouw pensioen ‘mee te nemen’, nu de financiële positie van ABP is verbeterd. Lees vooral ook het bericht waarin we onze UGM- en pensioenvoorlichtingen op 8 en 15 december aankondigen. Daarnaast hebben we nieuws te melden over het FNV-ledenparlement en Zorgzaam en geven we je een update over de commissie AOW-gat Defensie. En als allerlaatste is een waarschuwing toegevoegd rond het fenomeen ‘ransomware’, waarmee criminelen jouw bankrekening kunnen plunderen.

Net als in alle andere nieuwsbrieven heb ik weer een oproep: heb je belangrijk, boeiend of inspirerend nieuws, dat je graag terugziet in deze nieuwsbrief? Geef dit dan aan ons door via ons postactieven@afmp.nl! Wie weet belandt jouw nieuws dan binnenkort hieronder!
Ik wens jou veel leesplezier! Blijf ondertussen lief voor elkaar en help elkaar waar mogelijk. Pas goed op jezelf en elkaar én blijf vooral gezond!

Paul Engelbertink
Sectorhoofd Postactieven AFMP

Blog 5 november 2021 

Beste collega's

Op het moment dat jullie dit voorwoord lezen, ben ik als sectorhoofd Postactieven van de AFMP druk doende met het in goede banen leiden van de een na laatste regiobijeenkomst, die in het Duitse Blomberg plaatsvindt. Na Blomberg heb ik in totaal al 27 bijeenkomsten achter de rug.

En wat was het leuk! Er was veel animo en velen van jullie stelden vooral kritische vragen over pensioenen. Tijdens de bijeenkomsten kwam ook naar voren dat iedereen zich druk lijkt te maken over het feit dat de pensioenen al 13 jaar niet worden geïndexeerd. In dit voorwoord wil ik één kritisch aspect hiervan benoemen: niet indexeren heeft niet alleen gevolgen voor de gepensioneerden, maar zeer zeker ook voor de nog niet gepensioneerden. Ook zij zien hun pensioenpot minder hard groeien dan gewenst.

Dinsdagavond was er weer een coronapersconferentie op televisie te bewonderen. Tijdens deze persconferentie werd nog maar eens benadrukt dat het niet goed gaat met de coronacijfers. Daarom kondigden Rutte en De Jonge aanvullende maatregelen aan. Erg vervelend dat deze maatregelen nodig zijn, maar laten we ons er vooral aan houden! Hoe beter en consequenter wij dat als Nederlanders doen, des te eerder de besmettingscijfers weer zullen afnemen.

Ook in deze Nieuwsbrief Postactieven staan weer diverse interessante artikelen. Allereerst tref je hierin meer informatie aan over de verkiezingen van het Verantwoordingsorgaan van pensioenfonds ABP. Volgend jaar april worden weer verkiezingen voor dit orgaan gehouden. Verder informeren we je over het financiële herstel van ABP en over de veranderingen bij Zorgzaam vanaf 1 januari 2022.
Met een uitgebreide Q&A maken we duidelijk welke invloed bepaalde veranderingen in je persoonlijke situatie, zoals trouwen en verhuizen, kunnen hebben op jouw AOW. Zoals jullie inmiddels van ons gewend zijn, publiceren we in de nieuwsbrief ook weer een overzicht van alle artikelen die de afgelopen weken zijn verschenen op de website en in de ledenapp van de AFMP.

Tenslotte heb ik een eveneens vertrouwde oproep: heb je belangrijk, boeiend of inspirerend nieuws, dat je graag terugziet in deze nieuwsbrief? Geef dit dan aan ons door via dit e-mailadres. En wie weet belandt jouw nieuws dan binnenkort hieronder!

Ik wens jou veel leesplezier! Blijf ondertussen lief voor elkaar en help elkaar waar mogelijk. Pas goed op jezelf en elkaar én blijf vooral gezond!

Paul Engelbertink
Sectorhoofd Postactieven AFMP

Blog 15 oktober 2021 

Beste collega’s

Twee derde van de PA-bijeenkomsten dit jaar is inmiddels afgelopen en de reacties van onze postactieve leden hierop waren tot nu toe allemaal erg positief. Vorig week donderdagavond werd ik ineens snik verkouden en dus kwamen ineens de bestaande coronaregels om de hoek kijken. Het advies luidt nog altijd: heb je klachten, laat je testen. Het lukte donderdagavond echter niet meer om een PCR-test te ondergaan. Omdat ik hierdoor niet tijdig wist of ik besmet was met het coronavirus, moest ik de bijeenkomsten van de PA-groepen Poort van Limburg en Brabant Noordoost annuleren. Dit betekende dat ik die avond alle leden die zich hiervoor hadden aangemeld moest gaan bellen en dit heb ik natuurlijk gedaan. De laatste twee leden bereikte ik om 22.15 uur via de telefoon. Diegenen die ik telefonisch niet te pakken kreeg, stuurde ik een e-mail. Natuurlijk liet ik me vrijdagochtend direct testen en gelukkig viel de uitslag later negatief uit. Zo zie je maar dat COVID-19 nog steeds mijn en jouw agenda kan beïnvloeden.

Wederom vind je in deze Nieuwsbrief Postactieven diverse boeiende artikelen. Het eerste artikel gaat over Zorgzaam. Over deze verzekeraar en verzekering ontving ik de afgelopen weken veel vragen van leden. Zorgzaam had hen een informerende brief of e-mail gestuurd die alleen maar meer verwarring opleverde. Daarom scheppen we in het eerste artikel van deze nieuwsbrief, dat ook te vinden is op onze website en in onze ledenapp, duidelijkheid over alles wat er al dan niet verandert als het gaat om jouw Zorgzaam-verzekering.

Ook tref je een overzicht aan van de laatste PA-bijeenkomsten dit najaar. Een viertal artikelen in de nieuwsbrief gaat over jouw pensioen, het pensioenfonds ABP en de op Prinsjesdag 2021 gepresenteerde pensioenplannen. Verder bieden we je een handig overzicht van alle artikelen die de afgelopen weken zijn gepubliceerd op onze website en in onze app.

Tenslotte doe ik ook in dit voorwoord weer een oproep: heb je belangrijk, boeiend of inspirerend nieuws, dat je graag terugziet in deze nieuwsbrief? Geef dit dan aan ons door via ons e-mailadres: postactieven@afmp.nl! En wie weet belandt jouw nieuws dan binnenkort hieronder!

Ik wens jou veel leesplezier! Blijf ondertussen lief voor elkaar en help elkaar waar mogelijk. Pas goed op jezelf en elkaar én blijf vooral gezond!

Paul Engelbertink
Sectorhoofd Postactieven AFMP

Blog 24 september 2021 

Beste collega’s

Eindelijk konden de eerste fysieke regiobijeenkomsten van dit jaar worden gehouden! Onder mijn leiding als sectorhoofd Postactieven van de AFMP vonden vorige week de bijeenkomsten plaats voor de PA-groepen Assen/Groningen en Emmen, en deze week is het de beurt aan de Meijerij, Hart van Brabant, Roosendaal/West Brabant en Zeeland. Ik vond het fijn om na alle heftige corona-ontwikkelingen en navenante besmettingsrisico’s weer fysiek en persoonlijk contact te hebben met een grote groep PA-leden. De bijeenkomsten konden gelukkig rekenen op veel belangstelling. De afgelopen tijd heb ik gemerkt dat velen van hen hierop met smart zaten te wachten.

Vanaf 25 september is de 1,5 meter-maatregel van de baan. Het is een raar gevoel dat je op de 24e van deze maand nog anderhalve meter afstand van elkaar moeten houden en dat dit vanaf de 25e om 00.01 uur niet meer hoeft. Dit zal niet alleen voor mij even wennen zijn! Ook mogen we dan weer knuffelen, maar ik denk niet dat we dit moeten overdrijven, haha. En wat vind jij als postactief lid van het feit dat je bij een bezoek aan een horecagelegenheid of aan een culturele happening een vaccinatiebewijs of een negatieve PCR-test moet kunnen laten zien? Het is een lastig en ingewikkeld vraagstuk, dat bij velen erg gevoelig ligt.

In deze eerste Nieuwsbrief Postactieven na het zomerreces staan weer diverse interessante artikelen. Zo belichten we de ins & outs van de vernieuwde website Mijnpensioenoverzicht.nl. Deze site ‘vertelt’ jou hoe jouw financiële situatie eruit ziet op het moment dat je bijvoorbeeld met pensioen gaat of je de AOW-leeftijd bereikt. Ook word je geïnformeerd over de voordelige ongevallenverzekering voor alle AFMP-leden. Daarnaast vind je in deze nieuwsbriefeditie een overzicht van alle PA-bijeenkomsten die dit jaar nog in het land worden georganiseerd. En last but not least informeren we je over de Commissie Schrijnende Gevallen AOW-gat Militairen en over je pensioenmogelijkheden in het buitenland.

Traditiegetrouw doe ik een oproep in dit voorwoord: heb je belangrijk, boeiend of inspirerend nieuws, dat je graag terugziet in deze nieuwsbrief? Geef dit dan aan ons door via ons e-mailadres: postactieven@afmp.nl! Wie weet belandt jouw nieuws dan binnenkort hieronder!

Ik wens jou veel leesplezier! Blijf ondertussen lief voor elkaar en help elkaar waar mogelijk. Pas goed op jezelf en elkaar én blijf vooral gezond!

Paul Engelbertink
Sectorhoofd Postactieven AFMP

Blog 3 september 2021

Beste collega's

Voor de meesten van ons zit de zomervakantie er alweer op. Echt zomerweer hebben we in Nederland helaas niet gehad. Zelf ben ik met mijn vrouw 10 dagen naar Zuid-Frankrijk geweest, waar we op een camping in de buurt van Port Grimaud stonden. Het weer was er prima, los van een flinke mistralwind tijdens de laatste drie dagen. Ik ben weer helemaal bijgetankt en inmiddels volop bezig met de voorbereiding voor onze UGM- en pensioenvoorlichtingsbijeenkomsten. Op dit moment leg ik de laatste hand aan de organisatie van de komende PA-bijeenkomsten. Ik zie er naar uit om onze PA-leden tijdens deze bijeenkomsten weer fysiek te kunnen ontmoeten en ‘live’ te spreken. Natuurlijk vind ik het spannend of de bijeenkomsten, gezien alle corona-ontwikkelingen definitief doorgang kunnen vinden. Vorig jaar moesten, na de twee drukbezochte PA-bijeenkomsten Assen/Groningen en Emmen, de overige geplande bijeenkomsten vanwege het coronavirus worden geannuleerd.

De afgelopen weken heeft natuurlijk iedereen het nieuws gevolgd over de schrijnende situatie in Afghanistan en dan met name in Kabul. Het is te triest voor woorden wat daar allemaal gebeurt! Gelukkig is het kabinet wakker geworden en is de motie van de Tweede Kamer aangenomen om ruimhartig om te gaan met het hierheen halen van Afghanen die voor Nederland en de Nederlandse troepen hebben gewerkt. Wij als AFMP vinden het natuurlijk verschrikkelijk wat daar gebeurt. Ook onze oud-voorzitter Anne-Marie Snels liet veelvuldig kritische geluiden in de media horen over de netelige positie van tolken in Afghanistan. Deze tolken waren voor de missie ontzettend belangrijk en zij zijn op dit moment hun leven in hun geboorteland niet zeker. En dit juist omdat zij voor onze troepen actief waren! Ook hun familieleden lopen gevaar. Twee weken geleden was Anne-Marie hierover nog te horen en te zien tijdens een live-uitzending van Op1. Onze Afghanistanveteranen vinden het verschrikkelijk wat er daar allemaal gebeurt en dan druk ik me nog voorzichtig uit. Gelukkig zijn er diverse professionele instanties waar zij met hun veelal psychische problemen terecht kunnen. Helaas zijn de Amerikanen vertrokken uit Kabul, maar gelukkig is er een overeenkomst met heel veel landen dat paspoorthouders en Afghaanse medewerkers ook na 31 augustus het land uit mogen. Dat is goed nieuws en laten we hopen dat ze hun afspraken nakomen.

In deze Nieuwsbrief Postactieven vind je onder meer een interessant artikel over de vergoeding van ABP in het kader van de nabetaling samenvallende diensttijd. Ook kun je een Q&A over loonheffingskortingen lezen. Daarnaast is er positief nieuws te melden over de PA-bijeenkomsten komend najaar en ben ik vlak voor mijn zomervakantie als sectorhoofd Postactieven bij vier leden op huisbezoek geweest, omdat zij 70 jaar lid van de vereniging zijn. De verslagen van deze feestelijke bijeenkomsten staan elders in deze nieuwsbrief.
Tenslotte heb ik een oproep: heb je belangrijk, boeiend of inspirerend nieuws, dat je graag terugziet in deze nieuwsbrief? Geef dit dan aan ons door via ons e-mailadres: postactieven@afmp.nl! En wie weet belandt jouw nieuws dan binnenkort hieronder!
Ik wens jou veel leesplezier! Blijf ondertussen lief voor elkaar en help elkaar waar mogelijk. Pas goed op jezelf en elkaar én blijf vooral gezond!

Hartelijke groet,

Paul Engelbertink
Sectorhoofd Postactieven AFMP

Blog 2 juli 2021

Beste collega's

Allereerst wil ik terugkomen op mijn voorwoord in de voorgaande nieuwsbrief. Ik heb namelijk geschreven dat ik een blij mens was, omdat mijn tweede prik tegen het coronavirus gepland stond. Naar aanleiding hiervan ontving ik een aantal reacties van leden die vonden dat ik reclame aan het maken was voor vaccinatie. Dit was natuurlijk niet mijn boodschap. Iedereen moet natuurlijk zelf weten of hij of zij zich wel of niet laat vaccineren.

Afgelopen vrijdag ben ik voor de derde keer in anderhalf jaar naar ons kantoor geweest. Het voelde vreemd om daar weer te zijn. Ik heb ‘de kantoorsfeer’ erg gemist en dan met name mijn collega’s. Ik hoop en ga er ook een beetje van uit, dat ik na de zomervakantie weer met enige regelmaat in Utrecht zal zijn. Daarnaast denk ik dat ik dan ook weer huisbezoeken kan gaan afleggen als sectorhoofd Postactieven. Voor wat betreft de vooruitzichten van mijn vakantie naar Zuid-Frankrijk: die zien er goed uit! Frankrijk is weer ‘geel’ en dat houdt mij en mijn vrouw dus niet meer tegen! Wij zijn aan vakantie toe, maar ik denk dat dit voor heel Nederland geldt.

In deze Nieuwsbrief Postactieven passeren weer een paar interessante onderwerpen de revue. Allereerst vind je hieronder een bericht over de dekkingsgraad van ABP. Langzaamaan gaat hier beter mee. Verder bieden we je een interessant artikel over het fenomeen ‘buddyhonden’. In een ander artikel gaan we in op de trage afhandeling van schadevergoedingsverzoeken. Ook heb ik als sectorhoofd de laatste vaak de vraag van postactieve leden gekregen of het nu wel zo voordelig is om te kiezen voor een ongehuwden-AOW-pensioen als een van de partners wordt opgenomen in een verpleeghuis. Wij verschaffen je hierover meer duidelijkheid. Verder gaan we in op de nieuwe lay-out van Mijnpensioenoverzicht.nl. Last but least geven we je uitleg over het toepassen van de loonheffingskorting(en) door ABP. In bepaalde situaties gaat dit namelijk niet helemaal goed.

Tenslotte mijn vaste oproep: heb je belangrijk, boeiend of inspirerend nieuws, dat je graag terugziet in deze nieuwsbrief? Geef dat dan door via ons e-mailadres: postactieven@afmp.nl! En wie weet belandt jouw nieuws dan binnenkort hieronder!

Ik wens jou veel leesplezier. Blijf lief voor elkaar en help elkaar waar mogelijk. Pas goed op jezelf en elkaar én blijf vooral gezond!

Hartelijke groet,

Paul Engelbertink
Sectorhoofd Postactieven AFMP

Ps. In verband met de zomervakantie verschijnt de eerstvolgende Nieuwsbrief Postactieven op 3 september 2021.

Blog 11 juni 2021 

Beste collega's

In mijn voorwoord van de vorige Nieuwsbrief Postactieven schreef ik dat mijn eerste vaccinatie met het AstraZeneca-vaccin onlangs is toegediend. Ik ben een blij mens, want mijn tweede prik staat gepland op 22 juni. Twee weken later ben ik goed beschermd tegen het coronavirus. Iedereen heeft kunnen lezen en ongetwijfeld ook gemerkt dat de coronamaatregelen nog verder zijn versoepeld. Het is zoals IC-arts Diederik Gommers het zondagavond in de talkshow van Humberto Tan uitdrukte: ‘We gaan niet naar het oude normaal, maar naar het nieuwe normaal.’

Samen met goede vrienden hebben mijn vrouw en ik mooie plannen voor de zomervakantie gesmeed. Eind juli gaan we naar Zuid-Frankrijk, maar dan zal dit land eerst de belangrijke kleurcode geel moeten krijgen. Vooralsnog gaan we er vanuit dat dit ook daadwerkelijk zal gebeuren.

Zoals je van ons gewend bent, staan in deze nieuwsbrief weer een paar interessante onderwerpen. Allereerst bieden wij jou informatie over je opgebouwde pensioentijd. Leden vragen regelmatig aan mij als sectorhoofd Postactieven of hun opgebouwde pensioentijd wel klopt. Aan de hand van twee voorbeelden proberen we antwoord te geven op hun vraag. Verder vind je in deze nieuwsbriefeditie twee berichten over pensioenfonds ABP. Ook kun je het artikel over de rechtszaak rond de koppelpremie lezen, dat wij de afgelopen week publiceerden op AFMP.nl.

Een gloednieuwe toevoeging aan deze nieuwsbrief is een vast overzicht van links naar interessante artikelen die eerder op onze website zijn geplaatst. En tenslotte bieden wij jou als postactief AFMP-lid weer een mooie ledenaanbieding.

Mis jij specifieke (defensie-)nieuwtjes binnen de kolommen van deze nieuwsbrief? Stuur dit nieuws dan naar postactieven@afmp.nl en wie weet vind je dit dan terug in een van de eerstvolgende edities!

Ik wens jou weer veel leesplezier. Ik sluit af met mijn vaste credo: blijf lief voor elkaar en help elkaar waar mogelijk. Pas goed op jezelf en elkaar én blijf vooral gezond!

Hartelijke groet,

Paul Engelbertink
Sectorhoofd Postactieven AFMP

Blog 20 mei 2021 

Beste collega's

Ik ben net terug van twee weken vakantie. Aanvankelijk wilden mijn vrouw en ik met goede vrienden naar het schilderachtige Toscane gaan. Maar je raadt het al: dat plan ging vanwege COVID-19 niet door. Ondanks het feit dat het coronavirus dus roet in het eten gooide, was het na een hectische periode heerlijk om twee weken lang niet te werken. Gelukkig ben ik er met mijn vrouw, kinderen én kleinkinderen bovendien nog echt even tussenuit geweest. We beleefden samen een mooi lang weekend in een vakantiepark. En ja, dat deden we volledig ‘corona proof’ vanuit drie aan elkaar gekoppelde vakantiehuisjes. Wat hadden we uitgekeken naar een paar gezellige en ontspannen dagen!

Inmiddels zijn, zoals jullie weten, de eerste serieuze coronaversoepelingen doorgevoerd. Heel veel mensen buigen zich op dit moment over de vraag waar zij deze zomer op vakantie willen gaan. We mogen ook weer sporten, zowel binnen als buiten. De openingstijden van de terrassen zijn verruimd en de bibliotheken openen hun deuren weer voor de Nederlandse boekliefhebbers. En zo zijn er ook de nodige kleine versoepelingen, die te danken zijn aan het afnemend aantal besmettingen en ziekenhuisopnames. Ik hoop vurig dat deze trend zich de komende weken doorzet.

Verder verloopt het vaccinatietraject in ons land gelukkig redelijk tot goed. Zelf ben ik afgelopen woensdag voor de eerste keer gevaccineerd met het AstraZeneca-vaccin en daar ben ik heel blij mee!

Net als in de voorgaande nieuwsbrief heb ik weer een brandende vraag aan jou: heb je belangrijk, boeiend of inspirerend nieuws, dat je graag terugziet in deze nieuwsbrief, geef dat door via ons e-mailadres: postactieven@afmp.nl! En wie weet tref je jouw nieuws dan binnenkort hieronder aan!

In deze Nieuwsbrief Postactieven vind je weer diverse interessante onderwerpen. Zo kun je meer lezen over het nieuwe pensioencontract en de door minister Koolmees aangekondigde vertraging op dit terrein. Ook waarschuwen we je in een uitgebreid bericht voor de criminele fenomenen ‘phishing’, ‘smishing’ en ‘vishing’, want een gewaarschuwd mens telt voor twee! Triest genoeg verdienen veel criminelen hun geld namelijk over de rug van onwetende consumenten. En verder vinden wij het na deze vervelende coronaperiode meer dan passend om jou als (postactief) AFMP-lid een mooi vakantie-aanbod te doen.

Aan het slot van dit voorwoord nóg een belangrijke mededeling: we zijn nog steeds op zoek naar een aantal groepshoofden bij de sector Postactieven van de AFMP. Specifiek in de regio’s Assen, Apeldoorn/Salland, Brabant NO (Volkel), IJsselland (Wezep) en Steenwijk is de functie van groepshoofd nog vacant! Heb je interesse om in één van deze regio’s aan de slag te gaan? Bel mij dan op dit mobiele nummer: 06-12905748.

Ik wens jou veel leesplezier! Blijf lief voor elkaar en help elkaar waar mogelijk. Pas goed op jezelf en elkaar én blijf vooral gezond!

Hartelijke groet,

Paul Engelbertink
Sectorhoofd Postactieven AFMP

Blog 30 april 2021 

Beste collega's,

Op het moment dat ik mijn voorwoord schrijf, is het Koningsdag. Dit is een dag om uitbundig te vieren. En dat doen mijn vrouw en ik normaal gesproken dan ook elk jaar met onze kinderen en hun aanhang, onze vrienden én onze buren. Door het coronavirus kan dit koninklijke feest nu al voor de tweede keer niet doorgaan en daar hebben wij eerlijk gezegd best wel wat moeite mee.

Daags na Koningsdag zijn de nodige versoepelingen doorgevoerd. Maar ondanks het feit dat ook ik vurig terugverlang naar ‘het vertrouwde normaal’, begrijp ik deze versoepelingen niet zo goed. En, zoals ik onder meer in de media terugzie en -hoor, ben ik niet de enige met grote twijfels hierover. Het aantal coronapatiënten dat op een IC ligt, is nog altijd veel te hoog en er is helaas nog geen sprake van een daling. Maar ondertussen is de (geestelijke) nood bij de gemiddelde burger blijkbaar zo hoog, dat het kabinet zich gedwongen ziet enkele ‘vrijheidsverhogende’ maatregelen door te voeren.

Ik blijf ondertussen hopen dat iedereen verstandig omgaat met zijn of haar herwonnen vrijheid. Vanochtend ontving ik als sectorhoofd Postactieven van de AFMP een verzoek om zeer binnenkort bij een postactief AFMP-lid op huisbezoek te gaan. Zijn vooruitzichten zijn zeer slecht. Hij kampt namelijk met een hersentumor. Hij wordt op dit moment bestraald om zijn leven nog wat te kunnen rekken. Pfoeh en dan maak ik me druk om zoiets ‘eenvoudigs’ als Koningsdag!

In het voorwoord van deze voortaan elke drie weken verschijnende nieuwsbrief heb ik een belangrijke vraag aan jou: heb je boeiend of inspirerend nieuws, dat je hier graag terugziet? Geef dat dan aan ons door via ons e-mailadres: postactieven@afmp.nl! Wie weet belandt jouw nieuws dan binnenkort hieronder!

In deze nieuwsbriefeditie staan diverse interessante onderwerpen. Zo is er positief nieuws te melden over pensioenfonds ABP. De dekkingsgraad van ABP is weer boven de 100 procent uitgekomen! Dit met de kanttekening dat het gemiddelde dekkingspercentage over de afgelopen 12 maanden minder dan 90% was. Ook kun je meer lezen over onze eerstvolgende pensioenvoorlichtingsbijeenkomst op 28 mei. Vanwege het coronavirus organiseren we deze bijeenkomst in de vorm van een live webinar. De voorbereidingen hiervoor zijn praktisch afgerond. Verder biedt deze nieuwsbrief informatie over de vaccinatiemogelijkheden voor onze in het buitenland wonende leden.

En last but zeker niet least, vind je bovenaan alle berichten een vacaturetekst. Binnen de sector Postactieven is de AFMP namelijk op zoek naar een aantal groepshoofden. Ben je nieuwsgierig naar deze functie? Lees dan welke verantwoordelijkheden je allemaal hebt als groepshoofd! Heb je interesse? Neem dan contact op met mij via mijn mobiele nummer: 06-1290 5748.

Ik wens jou veel leesplezier! Blijf ondertussen lief voor elkaar en help elkaar waar mogelijk. Pas goed op jezelf en elkaar én blijf vooral gezond!

Hartelijke groet,

Paul Engelbertink
Sectorhoofd Postactieven AFMP

Blog 16 april 2021 

Beste collega's

Even dachten we met zijn allen dat vanaf 21 april de coronamaatregelen zouden worden versoepeld. Maar helaas, de besmettingscijfers en het aantal ziekenhuis- en IC-opnames waren (en zijn!) dusdanig hoog dat versoepelingen simpelweg nog niet verantwoord waren. Het Outbreak Management Team, beter bekend als het OMT, dat alle ontwikkelingen rond het coronavirus nauwlettend in de gaten houdt, bracht hierover een negatief advies uit. Dit deed het kabinet besluiten om de mogelijke ‘vrijheidsverhogende’ activiteiten met één week uit te stellen.

Afgelopen dinsdagavond benadrukte Diederik Gommers, voorman van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care, in het praatprogramma Op1 dat hij blij is dat er vooralsnog geen versoepelingen aankomen. “Prognoses laten namelijk zien dat er nog een piek aankomt. Op dit moment is het voor ons in de ziekenhuizen zwaarder dan vorig jaar.” Dit heeft volgens hem te maken met de motivatie die Nederlanders vorig jaar nog hadden ten opzichte van het virus. De piek van de derde coronagolf verwacht hij eind april en daarom noemt hij versoepelingen vanaf 28 april een ‘utopie’. Voordat versoepelingen tot de mogelijkheden behoren, moeten eerst alle zestigplussers worden gevaccineerd, zo zei hij aan tafel bij Op1. Ik heb de wijsheid niet in pacht op coronagebied, maar zijn verhaal klinkt mij logisch in de oren.

Sinds de uitbraak van de coronapandemie informeren wij jou als postactief lid elke twee weken via deze nieuwsbrief. De belangrijkste reden voor de verzending hiervan was en is dat wij jou in deze bijzondere, maar ook lastige coronatijd op de hoogte willen houden van belangrijke, bondsgerelateerde onderwerpen. Vanaf 30 april verschijnt de Nieuwsbrief Postactieven voortaan elke drie weken. Het vullen van een voor jou relevante nieuwsbrief is namelijk niet zo gemakkelijk en vergt veel kostbare tijd.

Graag doe ik in dit voorwoord daarom een oproep: geef belangrijk, boeiend of inspirerend nieuws, dat je graag ziet terugziet in deze nieuwsbrief, aan ons door via ons e-mailadres postactieven@afmp.nl! En wie weet belandt jouw nieuws dan binnenkort hieronder!

In deze Nieuwsbrief Postactieven staan weer een paar interessante onderwerpen. Zo kun je een deel van een interview lezen, dat pensioenfonds ABP had met Jan Slagter, directeur van Omroep Max en televisiepresentator. In dit interview gaat hij in op zijn bewuste pensioenkeuzes.

Ook kun je meer lezen over onze komende UGM- en pensioenvoorlichtingsbijeenkomst, die we vanwege het coronavirus in de vorm van een live webinar organiseren. De voorbereidingen voor dit webinar zijn inmiddels in volle gang. Tenslotte besteden we opnieuw aandacht aan jouw opgebouwde AOW-tijd. Ik krijg via de telefoon en e-mail namelijk verontrustende signalen van leden, bij wie de AOW-tijd is afgenomen omdat zij in het buitenland hebben gewoond. Hoe eerder je tegen dit besluit in actie komt, des te beter dit te corrigeren is. Vandaar dat we jou hierover nog eens informeren.

Ik wens jou veel leesplezier. Blijf lief voor elkaar en help elkaar waar mogelijk. Pas goed op jezelf en elkaar én blijf vooral gezond!

Hartelijke groet,

Paul Engelbertink
Sectorhoofd Postactieven AFMP

Blog 1 april 2021 

Beste collega's

Wanneer gaan er nu echt versoepelingen komen? Ik zou willen dat ik het wist. Net als iedereen ben ook ik klaar met alle beperkingen vanwege COVID-19. Maar, zoals Arjen Lubach het in zijn laatste Lubach op zondag verwoordde, vind ook ik het belangrijk om ‘nog even vol te houden’ en zo met zijn allen het coronavirus uiteindelijk onder controle te krijgen.

Helaas hebben mijn vrouw en ik onze in mei geplande vakantie van tien dagen naar Toscane moeten annuleren. Althans, we gaan niet boeken omdat het coronavirus dan hoogstwaarschijnlijk nog altijd dwarsligt. Vind ik dat vervelend? Eerlijk gezegd wel, maar er gebeuren natuurlijk veel ergere dingen in de wereld. Daarom probeer ik me niet al te druk te maken over onze annulering. Dit heeft geen enkele zin en verspilt alleen maar kostbare energie, die ik liever steek in de belangen van de postactieve leden van de AFMP en in andere zaken waarop ik wél positieve invloed kan uitoefenen.

Afgelopen woensdag stemden de leden tijdens de 43e (Buitengewone) Bondsvergadering van de AFMP in met de voordracht van Ton van den Berg als nieuwe voorzitter. Vandaag is hij gestart in zijn nieuwe uitdagende functie als boegbeeld van onze geweldige vereniging. Via deze weg wil ik Ton hiermee heel veel succes wensen!

Ton is de opvolger van Anne-Marie Snels, die woensdag afscheid nam als voorzitter en nu met pensioen is. Als sectorhoofd postactieven heb ik ruim 15 maanden onder haar mogen werken. Ik zal haar zeker gaan missen! In de functie van voorzitter was zij altijd strijdvaardig en schuwde zij een scherpe blog of tweet niet. Anne-Marie, geniet van je pensioenjaren. En, ik weet dat je niet achter de geraniums gaat zitten! Blijf lekker actief, maar vooral gezond!

In deze Nieuwsbrief Postactieven staan weer een paar actuele onderwerpen. Zo maken we in een artikel duidelijk wat jouw rechten zijn als je nog aan de slag bent na het bereiken van jouw AOW-leeftijd. Ook distantieert het Veteranen Platform zich in een bericht van de recente coronademonstraties op het Amsterdamse Museumplein. Vind je dat een specifiek ander onderwerp aandacht verdient in deze nieuwsbrief? Laat dit ons dan weten via dit e-mailadres: postactieven@afmp.nl.

Ik wens je veel leesplezier! Wees ondertussen lief voor elkaar en help elkaar waar mogelijk. Pas goed op jezelf en elkaar én blijf vooral gezond!

Hartelijke groet,

Paul Engelbertink
Sectorhoofd Postactieven AFMP

Blog 5 maart 2021 

Beste collega's

We zitten nog steeds in een lockdown en de avondklok duurt vooralsnog tot 15 maart. Samen met miljoenen andere Nederlanders vraag ik me af wanneer de echte versoepelingen zullen komen en wanneer we ons weer wat vrijer kunnen voortbewegen.

Gelukkig zijn sinds afgelopen woensdag de mensen met contactberoepen weer aan de slag gegaan. Vandaag mag ik met mijn inmiddels erg lange coupe eindelijk weer op de kappersstoel plaatsnemen. De afgelopen twee maanden ben ik een grootverbruiker van haargel geworden om mijn haar nog een beetje te kunnen fatsoeneren.

Ik zie tot mijn opluchting dat ook de reguliere zorg in de ziekenhuizen opnieuw op gang komt. Mijn vrouw werkt in een ziekenhuis en daar zijn bijvoorbeeld alle operatiekamers weer beschikbaar. Ik word ondertussen helemaal vrolijk van het feit dat het aantal Nederlandse gevaccineerden behoorlijk aan het toenemen is. Na een stroeve start is Nederland inmiddels de top 5 binnengedrongen van Europese landen met de meeste vaccinaties.

In deze Nieuwsbrief Postactieven staan weer diverse actuele onderwerpen. Speciale aandacht vragen we voor de Anw-compensatie van ABP en dan vooral de coulanceregeling. Twee nieuwsbriefartikelen zijn gewijd aan de AOW. Het ene gaat over de noodzakelijke reparatie van de koopkracht van ouderen, het andere over AOW-kortingen als je een buitenlandse partner hebt. Verder vind je in deze nieuwsbrief meer over de FNV-belastingservice.
Nogmaals vragen we aandacht voor de verkiezingen van de nieuwe voorzitter van de FNV. Je kunt hiervoor nog tot 9 maart je stem uitbrengen. Aan het eind van deze nieuwsbrief vind je weer een AFMP-ledenvoordeel. De meerwaarde van het lidmaatschap van de AFMP schuilt namelijk niet alleen in hulp en advies op het gebied van werk en inkomen en het verstrekken van nuttige informatie, maar ook in de vele voordelen waarop je als (postactief) lid kunt rekenen.

Vind je dat een ander onderwerp aandacht verdient in deze nieuwsbrief? Stuur hierover dan een e-mail naar: postactieven@afmp.nl.

Ik hoop dat we samen, ook nu de laatste loodjes het zwaarst lijken te wegen, in staat blijven om alle corona-adviezen netjes op te volgen. Wees lief voor elkaar en help elkaar waar mogelijk. Pas goed op jezelf en elkaar én blijf vooral gezond!

Hartelijke groet,

Paul Engelbertink
Sectorhoofd Postactieven AFMP

Blog 5 februari 2021

Beste collega's


We zitten nog steeds in een keiharde lock-down. Daarnaast hebben we natuurlijk te maken met een avondklok, een voor iedereen erg vervelende maatregel. Aanstaande zaterdag gaan we al het derde weekend in van de avondklok. Vrijdagavond besluit het kabinet of deze daadwerkelijk wordt beëindigd op woensdag 10 februari om 04.30 uur. Ik ben bang dat we rekening moeten houden met een verlenging. De zeer besmettelijke Britse variant van het coronavirus krijgt steeds meer de overhand en dat is erg verontrustend. Laten we hopen dat er snel nieuwe soorten vaccins beschikbaar komen, zodat het tempo van vaccineren kan worden opgeschroefd. Deze snelheid moet echt gaan toenemen.

In deze Nieuwsbrief Postactieven staan weer diverse actuele onderwerpen. Een drietal artikelen gaat over de AOW. Verder informeren we je over ABP en hierbij blikken we terug op het afgelopen jaar. Ook vragen we aandacht voor Stichting Psst, een initiatief van bezorgde burgers die constateren dat de Nederlandse krijgsmacht door een gebrek aan politieke daadkracht een groot tekort heeft aan mensen en materieel. De AFMP steunt deze actie en roept al haar leden op deze petitie mede te ondertekenen. Tevens informeren we je over de verkiezingen voor een nieuwe FNV-voorzitter. Alle leden van de AFMP ontvingen, net als alle andere FNV-leden, afgelopen donderdag een mail met een verzoek om te stemmen op Kitty Jong of Tuur Elzinga. Wil je dat we in een volgende nieuwsbrief aandacht besteden aan een ander specifiek onderwerp? Stuur dan een e-mail naar postactieven@afmp.nl.

Vandaag vindt weer een webinar pensioenen onder mijn leiding plaats voor mensen die 6 tot 8 maanden voor hun pensioenleeftijd zitten. 35 is het deelnemersaantal en daarover mag ik niet klagen. Aanstaande woensdag 10 februari staat een webinar voor UGM’ers op het programma. Daar zal het aantal deelnemers iets hoger zijn, namelijk 64.

Ik wens jullie weer veel leesplezier! Ik spreek tenslotte weer de hoop uit dat we samen in staat blijven om alle corona-adviezen netjes te blijven opvolgen. Dat is het enige wat we nu kunnen doen. Houd je dus aan de richtlijnen, wees lief voor elkaar en help elkaar waar mogelijk. Als de weersvoorspellingen uitkomen, dan kunnen we dit weekend genieten van veel sneeuw! Pas bij alle sneeuwpret goed op jezelf en elkaar én blijf vooral gezond!

Hartelijke groet,

Paul Engelbertink
Sectorhoofd Postactieven AFMP

Blog 8 januari 2021

Allereerst wil ik iedereen het allerbeste wensen voor dit nieuwe jaar! 2020 was natuurlijk niet het jaar waarin onze mooiste verwachtingen zijn uitgekomen. Ook in 2021 zal het coronavirus het gesprek van de dag blijven. Laten we hopen dat de vaccins doen wat wij ervan verwachten, namelijk het uit de wereld helpen van dit virus, zodat in wij hopelijk later dit jaar weer terug kunnen naar het ‘vertrouwde’ normaal.

Ik zal mij in elk geval laten vaccineren en afgelopen dinsdag was in het nieuws dat 75% van de Nederlandse bevolking hetzelfde gaat doen. Blijft natuurlijk nog altijd 25% van de mensen over die (nog) twijfelt over de zin en onzin hiervan of die zich sowieso niet laat vaccineren.

Dinsdag vond in de Tweede Kamer een debat plaats over de kabinetsaanpak van het coronavirus. Het was een pittig debat, waarbij minister-president Rutte en de ministers Hugo de Jonge en Tamara van Ark het vuur aan de schenen kregen gelegd in de Tweede Kamer. Zij moesten antwoord geven op zeer kritische vragen.

Tussen neus en lippen door hoorde ik dat de huidige lockdown hoogstwaarschijnlijk zal worden verlengd. Het aantal besmettingen is nog steeds veel te hoog en de druk op de reguliere ziekenhuiszorg is hierdoor nog te groot om de lockdown te kunnen versoepelen. Gelukkig heeft het het Europese geneesmiddelenagentschap EMA inmiddels goedkeuring gegeven aan het Moderna-vaccin. Samen met de 1,7 miljoen vaccins van Pfizer zal Nederland in het eerste kwartaal van 2021 in totaal beschikken over ruim 2 miljoen vaccins. Hiermee zijn we er nog niet. Als je daar ook nog eens de 4,5 miljoen exemplaren van het Oxford-vaccin bij optelt, dat nu nog moet worden goedgekeurd door de EMA, dan is er pas echt sprake van serieuze aantallen.

In de decemberuitgave van OpLinie staat de voorlopige planning van de regiobijeenkomsten voor onze postactieve leden in het eerste kwartaal van dit jaar. Alle locaties zijn vastgelegd, maar ik vrees dat we ook deze bijeenkomsten vanwege het coronavirus moeten annuleren. Ik krijg regelmatig telefoontjes en mailtjes van leden die het bijzonder jammer vinden dat er in 2020 geen bijeenkomsten konden worden gehouden. Uiteraard baal ik hier ook erg van. Fysieke bijeenkomsten met face-to-facecontacten hebben namelijk absoluut mijn voorkeur. Maar ik blijf, misschien tegen beter weten in, vurig hopen dat de bijeenkomsten alsnog kunnen doorgaan.

In deze nieuwsbrief postactieven staat weer een variëteit aan actuele onderwerpen, zoals de gratis belastingservice van de FNV, de recente Jerusalema Challenge bij Bronbeek en de nieuwste online pensioenvoorlichting. Gelukkig hoeft ABP de pensioenen niet te korten, omdat de dekkingsgraad van het pensioenfonds boven de 90% ligt. Hierover lees je verderop in deze nieuwsbrief meer. Vind je dat een ander specifiek onderwerp hierin aandacht verdient? Stuur dan een e-mail hierover naar postactieven@afmp.nl.

Ik hoop dat we samen in staat blijven om alle kabinetsadviezen netjes te blijven opvolgen. Dat is volgens mij het enige wat we op dit moment kunnen doen. Houd je dus aan de richtlijnen! Ik sluit af met mijn vaste uitspraak ‘Wees lief voor elkaar en help elkaar waar mogelijk’. Laten we er ondanks alle beperkingen van dit moment een goed jaar van maken. Pas goed op jezelf en elkaar én blijf vooral gezond!

Paul Engelbertink
Sectorhoofd Postactieven AFMP

18 december 2020 - Blog Paul Engelbertink

Afgelopen maandag heeft de minister-president ons allemaal toegesproken vanuit zijn Torentje. Hij kondigde aan waarvoor we natuurlijk allemaal al bang waren. Nederland is maandag klokslag 24.00 uur op slot gegaan. Een volledige lockdown is een feit. De besmettingsaantallen spraken al boekdelen. Voor iedereen is de lockdown uiteraard een bittere pil. Vijf weken is erg lang en het zal voor iedereen op zijn of haar manier een moeilijk periode worden.

Voor heel veel mensen neemt de vereenzaming toe en daarvoor moeten we met z’n allen oog blijven houden. Laten we de regels zo strikt mogelijk opvolgen, zodat we volgend jaar weer een aantal dingen kunnen doen die we leuk vinden. Ik ben nu een jaar sectorhoofd Postactieven van de AFMP en 2020 is voor mij erg snel voorbijgegaan.

Het was een raar jaar door het coronavirus. Ik heb alle regiobijeenkomsten moeten annuleren, behalve die in Emmen en Assen. Ik mis de fysieke contacten met onze leden en met mijn collega’s. Net als heel veel Nederlanders werk ik vanuit huis. Desondanks denk ik niet dat ik het rustiger heb gekregen qua werk. Ook de UGM- en Pensioenvoorlichting in mei moesten van de agenda worden gehaald. Daarna ben ik op zoek gegaan naar een alternatief voor deze bijeenkomsten. Dit alternatief vond ik in de vorm van een webinar, waarvan er inmiddels vier hebben plaatsgevonden. Deelnemers hebben deze als zeer positief ervaren. Dit goede alternatief moet in mijn ogen echter niet de standaard worden. Er gaat immers niets boven een fysieke voorlichting.

Ook heb ik helaas moeten besluiten om de jubilarissen bij onze vereniging hun welverdiende speld per post op te sturen. Dat is niet leuk, want zij verdienen veel meer aandacht dan zij door de huidige vervelende coronaperiode hebben gekregen. Voor drie leden is, natuurlijk op gepaste 1,5 meter afstand, een uitzondering gemaakt. Zij waren zeventig jaar lid van de AFMP en daarom vereerde ik hen samen met ons groepshoofd met een bezoek.

Nog twee weken te gaan en dan is het na een roerig jaar alweer 2021. De kerstdagen zullen voor iedereen anders zijn dan gebruikelijk. Je kunt elkaar wel fijne kerstdagen en/of een gelukkig en gezond nieuwjaar wensen, maar dan wel op afstand en vaak noodgedwongen digitaal. Een voldongen feit waarmee we allemaal moeten dealen.

In deze Nieuwsbrief Postactieven staan weer een paar actuele items. Vind je dat een specifiek onderwerp aandacht verdient in deze nieuwsbrief? Laat ons dit dan weten via e-mail: postactieven@afmp.nl.

Ik hoop dat we samen in staat blijven om alle kabinetsadviezen netjes te blijven opvolgen. Dat is volgens mij het enige wat we nu moeten blijven doen. Houd je dus aan de richtlijnen, wees aardig voor elkaar en help elkaar waar mogelijk. Pas goed op jezelf en elkaar én blijf gezond! Ondanks alles wens ik je, mede namens mijn collega's, fijne kerstdagen en een mooi 2021!

Hartelijke groet,

Paul Engelbertink
Sectorhoofd Postactieven AFMP

23 oktober 2020 - Blog Paul Engelbertink

Beste collega's,

Ik heb er lang over nagedacht of ik het volgende wel zou moeten schrijven. Uiteindelijk kwam ik tot het besluit om dit wel te doen. Sinds het dringende advies is uitgevaardigd om een mondkapje te dragen in onder meer openbare ruimtes gebruik ik in de winkel ook een mondkapje. De eerste keer keken de mensen zonder mondkapje een beetje vreemd naar mij, maar dat is nu trouwens over. Het volgende overkwam mij. Twee weken geleden liep ik op zaterdag met een mondkapje op de supermarkt uit. Een man en een kind van een jaar of zes liepen voor mij, vermoedelijk een opa met zijn kleinzoon. Ik passeerde hen. Bij het voorbijgaan zei de man tegen het kind: “Kijk, daar heb je weer iemand die de weg helemaal kwijt is.” Hij wees daarbij naar mij. Ik was totaal verbijsterd. Hoe haal je het in je hoofd om dit tegen een kind te zeggen? Zolang mensen op deze manier reageren en denken dat het maar allemaal onzin is, vrees ik met grote vreze. Ik moest het even kwijt.

Vorige week dinsdag keek ik gespannen naar de persconferentie van premier Rutte en minister De Jonge. Het zat er natuurlijk al een beetje aan te komen: de maatregelen zijn voor de zoveelste keer aangescherpt. Voor veel mensen blijft het erg lastig om zich te houden aan de opgelegde richtlijnen.

Ook ben ik vorige week dinsdag naar Giesbeek geweest. Ik bracht een bezoek aan Ab Lammers, die al 70 jaar verbonden is aan de AFMP. Samen met het groepshoofd ZO-Veluwe Fred Volman mocht ik hem het speldje en de oorkonde uitreiken. In de volgende nieuwsbrief vind je een verslag van dit bezoek.

Wat hebben we allemaal in deze nieuwsbrief gezet? Een artikel over de griepprik, een tip over het dragen van een mondkapje in combinatie met een bril, een artikel over de zorgtoeslag, een reactie van ABP op de door minister Koolmees aangekondigde versoepeling rond de dekkingsgraad van de pensioenfondsen en wat er de afgelopen week in het nieuws is geweest over WhatsApp-fraude.

Veel leesplezier!

Hartelijke groet,

Paul Engelbertink
Sectorhoofd Postactieven AFMP

18 september 2020 - Blog Paul Engelbertink

Beste collega's

We hebben met z’n allen nog even kunnen genieten van een mooie nazomer. Een flink aantal dagen was het erg lekker weer. Ik ben bang dat we een achttal maanden moeten wachten op de volgende warme periode.

Ik verzorgde afgelopen woensdag als sectorhoofd Postactieven van de AFMP het allereerste live-webinar UGM voor zowel AFMP- als MARVER-leden. Met ruim 50 toehoorders kan ik wel stellen dat het webinar qua belangstelling een succes was. Bovendien is het organisatorisch goed verlopen. Tijdens de voorlichting konden deelnemers openbaar en privé met elkaar chatten en van deze mogelijkheid is veelvuldig gebruikgemaakt. Na afloop was ik nog druk doende met het beantwoorden van alle persoonlijke vragen. Op dit moment bereid ik me voor op de pensioenvoorlichting van 23 september 2020. Ook deze voorlichting vindt plaats in de vorm van een live webinar. Inmiddels staat de teller al op meer dan 50 toehoorders.

Hoogstwaarschijnlijk hebben jullie al gehoord of gelezen dat de PA-bijeenkomsten in het hele land wederom zijn geannuleerd vanwege het coronavirus. We betreuren dit besluit, maar het is helaas niet anders. Deze annulering is ook frustrerend voor onze ledenadministratie, die al veel werk in de voorbereidingen had gestoken.
Ondertussen ben ik ook al druk doende met de voorbereidingen voor de regiobijeenkomsten in het voorjaar van 2021. Een grove planning is al klaar, maar deze kan ik nog niet met jullie delen. Ik hoop erg dat we elkaar dan wel weer live kunnen ontmoeten.
In deze nieuwsbrief vind je weer een variëteit aan interessante onderwerpen.

Ik wens je veel leesplezier!

Hartelijke groet,

Paul Engelbertink
Sectorhoofd Postactieven AFMP

21 augustus 2020 - Blog Paul Engelbertink

Beste collega's

Zoals premier Rutte dat deed tijdens de laatste coronapersconferentie, zal ik ook maar direct met de deur in huis vallen: helaas hebben we het besluit moeten nemen om alle regiobijeenkomsten voor onze postactieve leden komend najaar te annuleren. Onze annulering houdt natuurlijk verband met het coronavirus, dat de laatste weken weer steeds meer mensen lijkt te besmetten. Daarom zijn we tot de conclusie gekomen dat we geen enkel (gezondheids)risico willen nemen met jullie als PA-leden, die de meest kwetsbare doelgroep hiervoor vormen.

Het was niet gemakkelijk om dit besluit te nemen, maar jullie gezondheid heeft onze grootste prioriteit. Veel collega’s waren al druk doende met de voorbereidingen op de voorgenomen PA-bijeenkomsten en zagen er erg naar uit om oud-collega’s weer terug te zien. Laten we samen duimen draaien dat de PA-bijeenkomsten in het voorjaar van 2021 wél kunnen doorgaan. Samen met jou hoop ik vurig dat het coronavaccin er binnen afzienbare tijd eindelijk is. Voorlopig is het echter zoals het is.

Voor Noord-Nederland zit de vakantieperiode er ondertussen alweer op. De afgelopen twee weken was het qua buitentemperaturen behoorlijk afzien. Daarnaast werden we waarschijnlijk allemaal wel geconfronteerd met heftige regen- en onweersbuien. Voor iedereen hoop ik dat de overlast beperkt is gebleven. In deze nieuwsbrief tref je even niets aan over het pensioenakkoord. In de volgende nieuwsbriefeditie schotelen we je een nieuw informatief bericht voor rond dit akkoord.

Het is dus de vraag hoe lang de coronacrisis nog gaat duren. Niemand kan hierop een antwoord geven. Ik houd er in elk geval rekening mee dat er dit jaar niets gaat veranderen. Als sectorhoofd Postactieven van de AFMP ben ik volop bezig met de voorbereidingen op de UGM- en Pensioenvoorlichting, die we komende maand vanwege het coronavirus online zullen gaan verzorgen. Ik ga er vanuit dat de voorlichtingen in december ook niet fysiek plaatsvinden, maar online.

In deze nieuwsbrief vind je weer een variëteit aan interessante onderwerpen. Zo informeren we je over het Uniform Pensioenoverzicht, ook wel bekend als het UPO. Ook doen we uit de doeken hoe je thuis in beweging kunt blijven in deze coronatijd, hoe je WhatsApp-fraude kunt voorkomen en hoe je veilig kunt reizen met het openbaar vervoer.

Ik wens je veel leesplezier, geluk én gezondheid toe in deze bijzondere en niet altijd gemakkelijke tijd!

Hartelijke groet,

Paul Engelbertink
Sectorhoofd Postactieven AFMP

Blog 26 juni 2020

Beste collega's

In mijn vorige voorwoord schreef ik dat COVID-19 ook gevolgen heeft voor de sector postactieven van de AFMP. Denk hierbij onder andere aan de UGM- en Pensioenvoorlichting en de PA-regiobijeenkomsten. Woensdag hebben jullie waarschijnlijk op het nieuws gehoord dat de coronamaatregelen niet alleen verder zijn versoepeld, maar ook vereenvoudigd. Dat is natuurlijk een prettig idee met de vakantieperiode in aantocht. Laten we hopen dat het goed blijft gaan, zodat wij in het najaar de regiobijeenkomsten niet hoeven te annuleren.

Nu ik het toch over de vakantieperiode heb, kan ik jullie mededelen dat er in de periode vanaf vrijdag 20 juli tot en met 20 augustus even geen nieuwsbrief postactieven zal verschijnen. De eerste editie na onze zomerbreak ontvang je op vrijdag 21 augustus.
Nieuwsbrief Postactieven? Inderdaad, vanaf nu gaat deze nieuwsbrief door het leven als Nieuwsbrief Postactieven in plaats van als Nieuwsbrief Senioren. Naar onze overtuiging dekt deze nieuwe naam beter de lading. Niet alle postactieven zijn immers senioren.

Ook wil ik jullie er op attenderen dat de FNV op dinsdag 30 juni 2020 om 20.00 uur een landelijk webinar zal verzorgen over het nieuwe pensioencontract. Voor dit webinar kan iedereen zich inschrijven. Ik raad je echt aan dit webinar te volgen. Via deze link kun je je hiervoor registreren. Je krijgt na jouw registratie, waarbij jouw privacy is gewaarborgd, een mail met een hyperlink. Tijdens het webinar kun je via de chat vragen stellen.

In deze nieuwsbrief staan wederom een paar actuele onderwerpen. Wil je dat een specifiek onderwerp in deze nieuwsbrief wordt behandeld? Stuur dan een e-mail naar postactieven@afmp.nl.

Ik hoop dat we samen in staat blijven om alle RIVM-adviezen netjes te blijven opvolgen. Houd je aan de richtlijnen en neem je verantwoordelijkheid. Wees lief voor elkaar en help elkaar waar mogelijk is. Pas goed op jezelf en elkaar én blijf gezond!

Paul Engelbertink
Sectorhoofd Postactieven AFMP

29 mei 2020: Blog Paul Engelbertink

Beste collega's

In mijn vorige voorwoord van deze nieuwsbrief senioren schreef ik dat Nederland steeds meer grip krijgt op COVID-19. De basisscholen zijn inmiddels voor 50% geopend en binnenkort weer volledig. En ook het voortgezet onderwijs komt weer op gang, binnenkort gevolgd door het hoger onderwijs.

De reguliere zorg krijgt eveneens een ‘doorstart’. Dit zal voor iedereen even wennen zijn. De reguliere zorg zal in elk geval vaker terugvallen op ‘coronaproof’ middelen, zoals videobellen of het houden van telefonische consulten. Voor de ouderen onder ons vormt de omgang met deze moderne digitale middelen een hele uitdaging. Nieuwe techniek levert namelijk niet alleen meerwaarde, maar vraagt ook steeds meer behendigheid van ons als consument. En niet iedereen is nou eenmaal even handig op dit gebied.

Eenzaamheid blijft ondertussen een schrijnend probleem onder met name kwetsbare doelgroepen, zoals ouderen. Daarom las ik met plezier het nieuws dat 25 verpleeghuizen met een proef zijn gestart om één vaste bezoeker toe te laten. Hopelijk wordt deze test een succes en krijgt deze snel navolging.

Ook voor onze sector Postactieven heeft de coronacrisis grote gevolgen. Zoals eerder gemeld zijn de Pensioen- en UGM-voorlichting van de maand mei geannuleerd. Voor september staan beide voorlichtingen vooralsnog opnieuw op de rol. Het is echter onzeker of deze dan wel doorgang kunnen vinden. Daarom ben ik nu druk doende met voorbereidingen om zowel de Pensioen- als de UGM-voorlichting straks online te kunnen verzorgen. De afdeling communicatie van de AFMP biedt mij hierbij de nodige ondersteuning. Zodra de voorlichtingen digitaal definitief vorm hebben gekregen, maken we dit bekend via onze website, onze ledenapp en deze digitale nieuwsbrief. Beide doelgroepen van de voorlichtingsbijeenkomsten krijgen bovendien persoonlijke informatie hierover.

In deze nieuwsbrief senioren staan wederom enkele interessante actuele onderwerpen. Zie je een specifiek onderwerp graag belicht in de nieuwsbrief? Stuur dan een e-mail met jouw suggestie naar: senioren@afmp.nl. Ik hoop dat we samen alle RIVM-adviezen netjes blijven opvolgen. Dat is volgens mij het enige wat we op dit moment kunnen doen. Houd je dan ook aan de richtlijnen. Wees lief voor elkaar en help elkaar daar waar het mogelijk is. Pas goed op jezelf en elkaar én blijf gezond!

PS: Ik ben blij dat de kappers weer mogen knippen. Mijn kapsel ziet er gelukkig weer fatsoenlijk uit.

Hartelijke groet,

Paul Engelbertink
Sectorhoofd Postactieven AFMP

Blog 30 april 2020

Beste collega's

Het lijkt er echt op dat wij in Nederland grip hebben op het coronavirus. De getallen zien er al ruim twee weken steeds gunstiger uit. Langzaamaan begint de reguliere zorg ook weer op gang te komen. Veel mensen hebben angst om naar de dokter of naar het ziekenhuis te gaan vanwege besmettingsgevaar. Spoedoperaties gingen overigens ondertussen gewoon door.

Eenzaamheid is voor heel veel mensen een groeiend probleem aan het worden. We kunnen er maar moeilijk aan wennen dat we niet meer simpelweg de dagelijkse dingen kunnen doen. Een toenemend aantal mensen gaat hierdoor helaas steeds losser om met de richtlijnen van het RIVM.

Persoonlijk zie ik een aantal dingen veranderen en dan heb ik het over de reguliere zorg. Zoals ik al eerder schreef, werkt mijn vrouw in een ziekenhuis. Daar wordt de zorgketen weer voorzichtig opgestart. Het openstellen van een OK is niet zo’n ‘groot’ probleem. Iemand die wordt geopereerd, vervolgens moet revalideren, dient natuurlijk wel ergens terecht te kunnen. Die hele wederopbouw van de zorgketen vergt veel voorbereiding en dus tijd.

Op 21 april verlengde het kabinet een aantal maatregelen tot 20 mei. Tandartsen mogen weer hun praktijk openen voor reguliere zorg. Na de meivakantie gaan de basisscholen weer beperkt open, maar onder meer bijeenkomsten zijn nog steeds niet toegestaan. Niet naar de kapper kunnen, is ook een probleem voor mij. Ik heb bijna mijn jaren tachtig-kapsel terug! In deze nieuwsbrief senioren staan wederom een paar actuele onderwerpen. Zie je een specifiek onderwerp graag terugkomen in deze nieuwsbrief? Stuur ons dan een e-mail via: senioren@afmp.nl.

Ik hoop dat we samen de bereidheid blijven houden om alle veiligheidsadviezen op te volgen. Dat is volgens mij het enige wat we op dit moment kunnen doen. Houd je aan de richtlijnen. Wees lief voor elkaar en help elkaar waar mogelijk. Pas goed op jezelf en elkaar én blijf gezond!

Hartelijke groet,

Paul Engelbertink
Sectorhoofd Postactieven AFMP

Blog 17 april 2020

Beste collega's

Het lijkt er op dat wij in Nederland grip krijgen op het coronavirus. De getallen zien er voorzichtig positiever uit. Onze ouderen hebben al veel grote klappen te verwerken gehad en dat zal de komende tijd triest genoeg niet veel anders zijn. Zij blijven grotendeels verstoken van de buitenwereld. Zo mogen zij vaak geen familieleden, vrienden of kennissen zien. Dit is heel erg vervelend en zwaar. Eenzaamheid komt hierbij menig maal om de hoek kijken. Een telefoontje of kaartje van iemand uit hun omgeving is dan ook een prettige en welkome afleiding.

Alle AFMP-medewerkers werken nog steeds vanuit huis om jou ook in deze coronatijd een optimale dienstverlening te kunnen bieden. Ik denk dat dit nog wel een tijdje zal duren. De regering komt op dinsdag 21 april waarschijnlijk met nieuwe coronarichtlijnen. Naar mijn mening heeft de regering het tot nog toe goed gedaan. Ik ben nieuwsgierig naar deze nieuwe, ongetwijfeld weer weloverwogen doorgevoerde richtlijnen.

Persoonlijk beginnen mijn vrouw en ik onze kleindochter steeds meer te missen. Helaas hebben we de afgelopen tijd al het nodige uit haar jonge leventje gemist. Ze kan al zelfstandig zitten en begint een beetje eenkennig te worden. Ik kan niet wachten totdat wij haar weer live kunnen zien en knuffelen en ben benieuwd hoe zij zal reageren. Kent ze ons dan nog? Ik besef dat mijn vrouw en ik niet de enigen zijn die in deze moeilijke situatie verkeren, maar het is en blijft heel lastig.

In deze nieuwsbrief senioren staan wederom een paar actuele onderwerpen. Zie je een specifiek onderwerp graag een keer in deze nieuwsbrief terug? Stuur dan een e-mail naar: senioren@afmp.nl. Ik hoop dat we samen in staat blijven om alle RIVM-richtlijnen netjes te blijven opvolgen. Dat is volgens mij het enige wat we nu kunnen doen. Houd je er daarom aan. Lees vooral ook het coronagerelateerd nieuws van de AFMP via www.afmp.nl/coronavirus.

Wees ondertussen lief voor elkaar en help elkaar waar mogelijk. Pas goed op jezelf en elkaar én blijf gezond!

Hartelijke groet,
Paul Engelbertink

Blog 3 april 2020

Beste collega's


Afgelopen dinsdag - 31 maart - zijn de maatregelen met drie weken verlengd. Dit heeft voor iedereen natuurlijk een gigantische impact. We blijven beperkt in onze bewegingsvrijheid. Binnen de AFMP wordt ook maximaal thuis gewerkt. Uiteraard gaat dagelijks wel een collega naar Utrecht om zorg te dragen voor zowel de in- als uitgaande post.

Mijn vrouw werkt in een ziekenhuis op de poli Pre Operatieve Screening (POS). Deze poli is nu tijdelijk gesloten. Nu wordt ze ingezet op de afdeling waar COVID-19-patiënten verpleegd worden. Spannend voor haar, maar ook voor mij. Onze kleindochter van 8 maanden hebben we al sinds de uitbraak niet meer gezien. De angst om haar en anderen te besmetten, is aanwezig en dat willen wij natuurlijk voorkomen.

Vorige week had ik nog contact met een lid van wie de echtgenoot woonachtig is in een verzorgingstehuis. Zij mag al ruim drie weken niet naar haar man. Dat is voor haar en haar man erg moeilijk. Zo heeft iedereen zijn eigen verhaal en beperkingen. Laten we in deze moeilijke tijden nog meer begrip voor elkaar tonen. In deze nieuwsbrief senioren hebben we wederom een paar actuele onderwerpen gezet. Zou je het op prijs stellen als een specifiek onderwerp in deze nieuwsbrief wordt behandeld? Laat ons dit dan weten via het e-mailadres: senioren@afmp.nl.

Ik hoop dat we samen in staat blijven om alle RIVM-richtlijnen netjes te blijven opvolgen. Dat is volgens mij het enige wat we op dit moment kunnen doen. Houd je dus aan de richtlijnen. Wees aardig voor elkaar en help elkaar waar mogelijk. Pas goed op jezelf en elkaar én blijf gezond!

Hartelijke groet,
Paul Engelbertink

Blog maart 2020

Beste collega’s

Mijn eerste twee maanden als sectorhoofd Postactieven zitten er op. De wijze waarop mijn voorganger Dik de Jonge mij heeft ingewerkt was fantastisch. Dik liet mij alle facetten zien. Hoe lopen de hazen en wie moet je wanneer aanspreken?

Wat heb ik de afgelopen twee maanden zoal gedaan?
Ik leidde mijn eerste kaderberaad als voorzitter. Als voorzitter luister ik naar wat de kaderleden te vertellen hebben. Het kaderberaad bestaat uit gekozen kaderraadsleden, groepshoofden en contactpersonen van alle regio’s. Ook woonde ik mijn eerste sectorenberaad (SB) bij. Het SB is een informeel forum tussen het Algemeen Bestuur en het kader. Het is bedoeld om ze te informeren en te adviseren en om te communiceren over alle zaken die de doelstellingen van de vereniging aangaan. De afgelopen maand heb ik samen met Dik en John van Wanrooij de UGM- en de Pensioenvoorlichting mogen geven.

Wat gaan we de komende maanden doen?
Allereerst zijn wij druk bezig met alle voorbereidingen voor de regiobijeenkomsten. Vanwege het coronavirus hebben wij besloten alle PA-bijeenkomsten voorlopig niét te laten doorgaan. Lees vooral het artikel in deze nieuwsbrief daarover. Daarnaast ga ik samen met Defensie, ABP en de andere bonden mee met informatiesessies om het Defensiepersoneel voor te lichten over het nieuwe middelloonpensioenstelsel. Dit zal gebeuren tussen half april en half juni, als de ontwikkelingen rond het coronavirus dit tenminste toelaten. We zijn nog aan het nadenken hoe we dit voor de postactieven gaan doen.

Hartelijke groet,
Paul Engelbertink