19 mei 2023

Blogs

Lees hier alle blogs van Paul Engelbertink, sectorhoofd Postactieven, uit de Nieuwsbrief Postactieven in 2023, 2022 en 2021!

Blog 19 mei 2023

Beste collega's

Allereerst wil ik in dit voorwoord mijn grote dank uitspreken naar iedereen die mij een mailtje of berichtje heeft gestuurd om mij te condoleren en sterkte te wensen met het overlijden van mijn moeder. Nadat ik in de vorige nieuwsbrief het trieste nieuws met jullie deelde dat zij is gestorven, ontving ik tientallen lieve en hartverwarmende steunbetuigingen. Dit heeft mij erg goed gedaan in deze moeilijke tijd!

Deze Nieuwsbrief Postactieven staat vrijwel volledig in het teken van pensioenen. Zo berichten we je over het kabinet dat geld stopt in de ABP-pot voor de pensioenen die zijn opgebouwd vóór 1 juni 2001, als deze pensioenen invaren. Ook geven we in een aantal artikelen tekst en uitleg over de lange weg naar het nieuwe pensioenstelsel. En wil je weten hoe het afgelopen jaar is verlopen bij pensioenfonds ABP? Lees dan het bericht hierover. 

Deze nieuwsbrief sluiten we af met een overzicht van de komend najaar geplande PA-bijeenkomsten en de planning van de nieuwe UGM- en pensioenvoorlichtingsbijeenkomsten.

Net als alle voorgaande nieuwsbrieven sluit ik ook deze editie af met mijn vertrouwde oproep: heb je belangrijk, boeiend of inspirerend nieuws, dat je graag terugziet in deze nieuwsbrief? Geef dit dan aan ons door via ons e-mailadres: postactieven@afmp.nl! En wie weet belandt jouw nieuws dan binnenkort hieronder!

Ik wens jou veel leesplezier!
Blijf ondertussen lief voor elkaar en help elkaar waar mogelijk.

Paul Engelbertink
Sectorhoofd Postactieven AFMP

Blog 28 april 2023

Beste collega's

Onze PA-bijeenkomsten van dit voorjaar zijn achter de rug. Deze bijeenkomsten konden rekenen op veel bezoekers en ik ontving hier als sectorhoofd Postactieven van de AFMP uitsluitend zeer positieve reacties op. Zoals ik al vertelde in een eerdere nieuwsbrief zullen onze bijeenkomsten in het najaar op dezelfde wijze plaatsvinden. Van harte hoop ik tijdens die gelegenheden meer duidelijkheid te kunnen verschaffen over het Nieuwe Pensioen Contract en dan vooral over de militair-specifieke pensioenregelingen. In het Duitse Blomberg sloot ik op 14 april jl. de laatste voorjaarsbijeenkomst af.

De dag daarna ging ik met mijn vrouw, mijn kinderen en mijn kleinkinderen op vakantie. In totaal met zijn tienen genoten we van een weekje weg. Quality time met de familie, zoals ze dat ook wel noemen. En dat was het gelukkig ook! Helaas kreeg ik tijdens onze vakantie een erg vervelend telefoontje. Mijn moeder was een week daarvoor gevallen en had inmiddels uitval van een arm, been en van haar spraak. Ook kon ze niet meer eten en drinken. Afgelopen vrijdagnacht keerden we terug en op zaterdagmiddag is zij helaas op 88-jarige leeftijd overleden. Ze leed aan alzheimer en woonde daardoor niet meer bij mijn vader. Afgelopen woensdag werd zij in besloten kring gecremeerd.

Waarom ik dit trieste nieuws met je deel? Omdat ik wil onderstrepen dat het leven soms betrekkelijk kan zijn en dat alles van de ene op de andere dag zomaar kan veranderen. ‘Genieten als je genieten kunt’ is daarom mijn persoonlijke motto dat ik aan je zou willen meegeven.

In deze nieuwsbrief staan weer diverse interessante artikelen. Zo vind je hierin een bericht met uitleg over de actuele dekkingsgraad en de beleidsdekkingsgraad van pensioenfonds ABP. Een vast terugkerend thema is fraude, een fenomeen waarmee mensen in toenemende mate worden geconfronteerd.
Deze keer zetten we de Fraudehelpdesk in de schijnwerpers, omdat die probeert te voorkomen dat je slachtoffer wordt van fraude. Diverse postactieve leden klopten de afgelopen weken bij mij aan met verhalen over de frauduleuze berichten die zij ontvingen via Messenger. In een bericht wijzen we je op de risico’s hiervan.

De in 2023 gestegen zorgtoeslag krijgt eveneens aandacht. De kans is overigens groot dat de zorgtoeslag komend jaar weer gaat dalen en dan heb ik het specifiek over het grensbedrag.

Net als al mijn voorwoorden in de voorgaande nieuwsbrieven, sluit ik ook dit voorwoord af met mijn vertrouwde oproep: heb je belangrijk, boeiend of inspirerend nieuws dat je graag terugziet in deze nieuwsbrief? Geef dit dan aan ons door via ons e-mailadres: postactieven@afmp.nl! En wie weet belandt jouw nieuws dan binnenkort hieronder!

Ik wens jou veel leesplezier!
Blijf ondertussen lief voor elkaar en help elkaar waar mogelijk.

Paul Engelbertink
Sectorhoofd Postactieven AFMP

Blog 31 maart 2023

Beste collega's

De PA-bijeenkomsten, die ik als sectorhoofd Postactieven van de AFMP in goede banen leid, zijn nog in volle gang. Inclusief de twee edities van vandaag, heb ik alweer 18 bijeenkomsten achter de rug. Ik kijk tot nog toe terug op mooie bijeenkomsten met veel waardevolle inbreng van postactieve leden en talloze warme onderlinge contacten. De data van de nog geplande samenkomsten staan in deze nieuwsbrief.

De uitslag van de Provinciale Statenverkiezingen op 15 maart, waarbij de BoerBurgerBeweging als absolute winnaar uit de bus kwam, heeft het kabinet inmiddels aan het denken gezet over het gevoerde beleid en de gemaakte fouten in de afgelopen jaren. De bezetting van de Eerste Kamer zal volledig veranderen met een ander politiek krachtenveld als gevolg.

Naar mijn overtuiging zal dit zeker invloed hebben op de uiteindelijke stemming over het veel bediscussieerde nieuwe pensioencontract. Op dinsdag 30 mei vinden de Eerste Kamerverkiezingen plaats. De Tweede Kamer heeft op 22 december 2022 na een hoofdelijke stemming trouwens het wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen (Wtp) aangenomen. 93 stemmen waren voor en 48 stemmen tegen.

In deze nieuwsbrief vind je onder meer een bericht over het Netwerk Internationale Samenwerking AFMP. Als bond met leden die vaak ook wereldwijd aan het werk zijn, hecht de AFMP veel waarde aan internationale samenwerking en daarom zijn we volop bezig om handen en voeten te geven aan dit netwerk.

Omdat velen van jullie nog hun belastingaangifte over het afgelopen jaar moeten doen, besteden we deze keer aandacht aan de gratis hulp die jij als (postactief) AFMP-lid hierbij kunt krijgen van de FNV-belastingservice. Verder attenderen we je op alle relevante pensioengegevens die je tevoorschijn kunt toveren via Mijn ABP, de achterliggende vernieuwde ABP-site en via Mijnpensioenoverzicht.nl. En ook de data van de UGM- en pensioenvoorlichtingsbijeenkomsten die de AFMP de komende tijd organiseert, zijn in de onderstaande kolommen terug te vinden.

Helaas komen regelmatig postactieve leden bij mij op het net met vervelende verhalen over uiteenlopende oplichtingspraktijken, Daarom leggen we je in een artikel uit hoe een oplichter te werk gaat en hoe jij je hiertegen kunt weren.

De afgelopen drie weken ontving ikzelf twee keer een ‘frauduleus’ sms-berichtje op mijn mobiele telefoon. De tekst van dit berichtje luidde als volgt: “Hallo pap, dit is mijn nieuwe nummer. Mijn telefoon is kapot. Stuur mij a.u.b. een bericht op WhatsApp!”. Gelukkig had ik direct in de gaten dat het ging om een poging tot oplichting, waarbij ik uiteindelijk zelfs werd verzocht om een rekening te betalen. Dus wees gewaarschuwd als je een vergelijkbaar sms-bericht ontvangt! Ga er vooral niet op in en blokkeer het bericht direct.

Net als bij alle voorgaande edities sluit ik ook deze nieuwsbrief af met mijn vertrouwde oproep: heb je belangrijk, boeiend of inspirerend nieuws, dat je graag terugziet in deze nieuwsbrief? Geef dit dan aan ons door via ons e-mailadres: postactieven@afmp.nl! En wie weet belandt jouw nieuws dan binnenkort hieronder!

Ik wens jou veel leesplezier!
Blijf ondertussen lief voor elkaar en help elkaar waar mogelijk.

Paul Engelbertink
Sectorhoofd Postactieven AFMP

Blog 10 maart 2023

Beste collega's

De PA-bijeenkomsten die de AFMP in het hele land organiseert, zijn in volle gang. Inclusief de editie van vandaag hebben we alweer acht bijeenkomsten achter de rug. Postactieve AFMP-leden stellen hierbij diverse vragen en dan met name over het nieuwe pensioencontract. Ook belastingzaken houden menigeen bezig. Denk hierbij aan aspecten als het stapelen van inkomen, de gevolgen hiervan en heffingskortingen.

Een veelgehoorde reactie op mijn antwoorden op de vele vragen op dit gebied is ‘Oh, zit dat zo!’. Tot 15 april aanstaande is mijn agenda gevuld met 21 bijeenkomsten, die ik in goede banen moet leiden. Voor mij is dit echt een drukke en zelfs hectische periode. Mede door de waardevolle en vaak warme contacten met talloze postactieve leden vormen de samenkomsten voor mij de kers op de taart in mijn mooie werk als sectorhoofd Postactieven van de AFMP.

Ook deze nieuwsbrief is weer gevuld met diverse boeiende berichten en artikelen. Omdat er nog steeds veel mensen zijn die niet of nauwelijks financieel de touwtjes aan elkaar kunnen knopen door de hoge energieprijzen van dit moment, vind je hieronder onder meer een artikel over het Tijdelijk Noodfonds Energie. In dit artikel, waarvan je de volledige versie terugvindt op onze website, lees je aan welke voorwaarden je moet voldoen om met terugwerkende kracht vanaf 1 oktober 2022 in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming.

Onlangs bracht ik samen met Kor Buruma, groepshoofd Friesland, een bezoek aan Wout Schapelhouman. De aanleiding hiervoor was zijn 70-jarige lidmaatschap van de AFMP. In deze nieuwsbrief blikken we terug op dit bijzondere en gezellige bezoek. En wil je weten welke heren tijdens de verkiezingen van afgelopen woensdag zijn benoemd tot kaderraadslid van de sector PA? Lees dan het bericht hierover!

En last but zeker niet least willen we in deze Nieuwsbrief Postactieven niet onvermeld laten dat Ton Heerts, oud-voorzitter van de AFMP en tegenwoordig burgemeester van Apeldoorn, onlangs de PA-bijeenkomst van de regio Apeldoorn/Salland met een bezoek vereerde. Je leest hieronder welke waardevolle bijdrage hij daar voor de pauze leverde.  

Net als alle voorgaande edities sluit ik ook deze nieuwsbrief af met mijn vertrouwde oproep: heb je belangrijk, boeiend of inspirerend nieuws, dat je graag terugziet in deze nieuwsbrief? Geef dit dan aan ons door via ons e-mailadres: postactieven@afmp.nl! Wie weet belandt jouw nieuws dan binnenkort in de onderstaande nieuwsbriefkolommen.

Ik wens jou veel leesplezier!
Blijf ondertussen lief voor elkaar en help elkaar waar mogelijk.

Paul Engelbertink
Sectorhoofd Postactieven AFMP 

Blog 17 februari 2023

Beste collega's
 
Helaas heb ik, net als aan het begin van mijn voorwoord in de voorgaande Nieuwsbrief Postactieven, verdrietig nieuws te melden. Ap Arts, die door de jaren heen veel voor onze bond heeft betekend, is namelijk op 12 oktober 2022 overleden. Ap was een markant figuur en leidde de laatste jaren een teruggetrokken bestaan. Gezien zijn indrukwekkende staat van dienst bij de AFMP, vinden wij een uitgebreid In Memoriam in deze editie op zijn plaats.

Los van het verdriet over Ap vinden er op dit moment enkele belangrijke zaken plaats. Wij, ofwel de AFMP en onze zusterbonden, zijn druk in overleg met Defensie over het Nieuwe Pensioen Contract. Zowel de militaire pensioenregeling zelf als alle militair-specifieke regelingen liggen op tafel en worden besproken. Hierbij kun je ook denken aan de opgebouwde pensioenen van vóór 1 juni 2001. Gaan we invaren? Varen we gedeeltelijk in? Wat zijn de consequenties bij het wel of niet invaren? Onze onderhandelaar Rene Schilperoort heeft hierover in zijn blog van december al het een en ander toegelicht.

Het kabinet heeft toegezegd dat het voor de financiering zal zorgdragen, mochten we ook de pensioenen van vóór juni 2001 gaan invaren. Op dit moment kunnen wij helaas nog niet melden hoe het er voor staat, maar één ding is zeker: wij houden voor het invoeren van het NPC een ledenraadpleging. Zodra hierover meer duidelijkheid is, informeren we je direct.

Verder zijn wij in overleg met Defensie over een ‘tijdelijke’ opvolger van het ANW AanvullingsPensioen van ASR. Waarom tijdelijk? De kans is namelijk aanwezig dat in het nieuwe pensioencontract het nabestaandenpensioen beter wordt dan nu het geval is. Een aanvullende ANW-verzekering is dan misschien niet meer noodzakelijk.

In deze nieuwsbrief vind je enkele artikelen terug, die wij hieronder al eerder publiceerden. Zo krijg je opnieuw tekst en uitleg over de FNV-belastingservice en over de voorjaarsbijeenkomsten die komend voorjaar voor jullie als postactieve leden staan gepland.

Goed nieuws hebben we te melden rond PX10. Na een jarenlange strijd en diverse gerechtelijke procedures kende ABP onlangs een Militair Invaliditeits Pensioen (MIP) toe aan een militair. In een ander artikel lichten we toe waarom ‘het bedrag ineens’ bij pensionering weer is uitgesteld.

De Sector Postactieven van de AFMP is naarstig op zoek naar nieuwe kaderraadsleden en groepshoofden. De nieuwe kaderraadsleden worden op 8 maart gekozen tijdens het kaderberaad. Lijkt het je interessant om actief mee te praten over belangrijke postactieve zaken? Meld je dan aan via mijn e-mailadres.

Net als alle bij alle voorgaande nieuwsbrieven sluit ik ook deze editie af met mijn inmiddels vertrouwde oproep: heb je belangrijk, boeiend of inspirerend nieuws, dat je graag terugziet in deze nieuwsbrief? Geef dit dan aan ons door via ons e-mailadres: postactieven@afmp.nl! En wie weet belandt jouw nieuws dan binnenkort hieronder!

Ik wens jou veel leesplezier!
Blijf ondertussen lief voor elkaar en help elkaar waar mogelijk.

Paul Engelbertink
Sectorhoofd Postactieven AFMP

Blog 27 januari 2023 

Beste collega’s,


Helaas moet ik het voorwoord van de eerste Nieuwsbrief Postactieven van dit jaar starten met een zeer trieste mededeling. Vorige week, op dinsdagavond, is namelijk zeer onverwacht John Knottenbelt overleden. John was erelid van de AFMP en onder meer kaderraadslid van de sector Postactieven. Hij had een decennialange staat van dienst bij onze bond. Met al zijn kennis, ervaring, betrokkenheid en enthousiasme legde hij een stevig fundament onder het belangrijke bondwerk van de AFMP. Omdat wij hem hiervoor altijd dankbaar zullen blijven, tref je in deze nieuwsbrief een In Memoriam van John aan. Als vakbondsman pur sang en als warm en hartelijk mens gaan wij hem enorm missen.

Ondanks het verdrietige nieuws over het overlijden van John, wens ik jullie allemaal het allerbeste toe voor 2023! Dit jaar zal hopelijk eindelijk duidelijk worden hoe de nieuwe pensioenwet er uit zal komen te zien. Op dit moment is de Eerste Kamer nog aan zet. Alles wijst erop dat zij haar goedkeuring hieraan zal verlenen. In de eerste drie maanden van dit jaar organiseert de FNV in elk geval regionale bijeenkomsten door het hele land voor iedereen die meer wil weten over deze nieuwe wet en over de belangrijkste pensioenonderwerpen die spelen. Als lid van de AFMP ben je van harte welkom tijdens één van deze bijeenkomsten. Wij vertellen je in een bericht hoe jij je hiervoor online kunt aanmelden.

Omdat de kracht vaak schuilt in herhaling, hebben we er bewust voor gekozen om enkele nieuwswaardige berichten die eerder de kolommen van deze nieuwsbrief haalden opnieuw te publiceren. Wij vinden het namelijk belangrijk dat deze berichten over onze gratis belastingservice, over de binnenkort wijzigende inlogopties bij Mijn SVB en Mijn Belastingdienst en over de ins & outs van de zorgtoeslag niet aan je aandacht ontsnappen.

De AFMP zal ook in 2023 weer voorjaarsbijeenkomsten en UGM- en pensioenvoorlichtingsbijeenkomsten verzorgen voor jullie als postactieve leden. Alle definitieve data van deze bijeenkomsten vind je elders in deze nieuwsbrief. 

Net als in alle voorgaande edities van de Nieuwsbrief Postactieven heb ik opnieuw een oproep: heb je belangrijk, boeiend of inspirerend nieuws, dat je graag terugziet in deze nieuwsbrief? Geef dit dan aan ons door via ons e-mailadres: postactieven@afmp.nl! En wie weet belandt jouw nieuws dan binnenkort hieronder!

Ik wens jou veel leesplezier! Blijf ondertussen lief voor elkaar en help elkaar waar mogelijk. Geniet op de momenten dat je genieten kunt, want het onverwachte overlijden van John onderstreept nog maar eens dat alles soms heel betrekkelijk kan zijn. 

Paul Engelbertink
Sectorhoofd Postactieven AFMP

Blog 23 december 2022

Beste collega's

De AFMP heeft, zoals je ook in deze Nieuwsbrief Postactieven kunt lezen, weer een voorzitter en zijn naam is Ruud Bergsma. In de decemberuitgave van OpLinie vind je een uitgebreid interview met Ruud, waarin hij zich uitgebreid aan alle leden voorstelt. Tijdens onze 47e Bondsvergadering op 15 december is hij gekozen tot het nieuwe boegbeeld van onze bond. Ik denk dat we met Ruud een uitstekende voorzitter in huis hebben gehaald. Hij is actief militair en afkomstig uit het P-domein. Zichzelf beschrijft hij als een mensen-mens, dat ook zakelijk kan zijn. Ruud komt van de Luchtmacht en in dat geval zeg ik altijd gekscherend: ‘dan is het goed!’.

Dit is alweer de laatste Nieuwsbrief Postactieven van 2022. Als sectorhoofd Postactieven van de AFMP kom ik tot de conclusie dat dit jaar erg snel voorbij is gegaan. Ik neem 2022 in vogelvlucht met je door. In totaal verzorgden we 60 PA-bijeenkomsten door het hele land. Verder vonden 5 UGM- en Pensioenvoorlichtingsbijeenkomsten plaats. Bovendien werden zes kaderberaden georganiseerd, waarvan het laatste kaderberaad op Vliegbasis Gilze-Rijen. Deze 1-daagse vormde de afsluiting van het jaar. Nadat we eerst met de sector Postactieven hadden vergaderd, bezichtigden we een Chinook-transporthelikopter. Tenslotte mochten we een blik werpen in de Traditiekamer op de vliegbasis, waar het luchtvaarthistorisch cultuurgoed uit de regio wordt verzameld, beheerd en gepresenteerd. Ik raad je aan om daar zeker ook eens te gaan kijken!

In deze nieuwsbrief besteden we opnieuw aandacht aan de zorg- en huurtoeslag 2023. Ook leggen we je uit wat onze gratis belastingservice allemaal voor jou kan betekenen volgend jaar. Omdat we hierover veel vragen krijgen van onze leden, informeren we je over de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, ofwel de Wmo. Gemeentes blijven steeds vaker in gebreke als het gaat om ondersteuning via de Wmo. 

Met name voor onze postactieve leden die in het buitenland wonen en die alleen met hun gebruikersnaam en wachtwoord inloggen via DigiD en Mijn SVB bieden we ook belangrijke informatie. Vanaf 10 mei is het door een strengere privacycontrole namelijk niet meer mogelijk om uitsluitend hiermee in te loggen. En last but zeker niet least is aan deze nieuwsbrief de planning toegevoegd van de PA-bijeenkomsten in het voorjaar van 2023.

Ook volgend jaar zal elke drie weken een Nieuwsbrief Postactieven worden verzonden. Uit de vele positieve reacties maak ik op dat jullie deze nieuwsbrief erg waarderen. Net als bij alle voorgaande nieuwsbrieven dit jaar sluit ik ook deze editie af met mijn vaste oproep: heb je belangrijk, boeiend of inspirerend nieuws, dat je graag terugziet in deze nieuwsbrief? Geef dit dan aan ons door via ons e-mailadres: postactieven@afmp.nl! En wie weet belandt jouw nieuws dan binnenkort hieronder!

Ik wens je veel leesplezier! Tot slot wil ik jullie allemaal heel fijne feestdagen en een gelukkig maar vooral gezond 2023 toewensen! Blijf ondertussen lief voor elkaar en help elkaar waar mogelijk.

Paul Engelbertink
Sectorhoofd Postactieven AFMP

Blog 2 december 2022

Beste collega's


Ik wil in mijn voorwoord van deze Nieuwsbrief Postactieven eerst even iets rechtzetten. In de voorgaande nieuwsbriefeditie, in het artikel over het 50-jarige lidmaatschap van John Knottenbelt, meldden wij namelijk per abuis dat John groepshoofd Kennemerland van de AFMP is. Dit moet natuurlijk groepshoofd Rijnmond zijn. Onze excuses voor deze gemaakte fout. Terwijl ik dit voorwoord maak, zijn inmiddels onze PA-bijeenkomsten van dit najaar achter de rug.

Mede door de hieraan gekoppelde, interessante lezingen over de noodzaak van een testament en een levenstestament werden de bijeenkomsten redelijk tot goed bezocht. Inmiddels ben ik alweer druk doende met het maken van de planning voor onze PA-bijeenkomsten in het voorjaar van 2023. De voorlopig geplande data hiervan kun je lezen in de op 17 december verschijnende uitgave van ons ledenmagazine OpLinie.

Ongetwijfeld heb je inmiddels het goede nieuws gehoord of gelezen dat pensioenfonds ABP zijn pensioenen met bijna 12 procent gaat verhogen vanaf 1 januari 2023. In de voorgaande nieuwsbrief lieten we je al weten dat de AOW-bedragen per die datum met ruim 10% omhoog gaan. De zorgtoeslag gaat ook weer iets omhoog, maar door de stijging van het ABP-ouderdomspensioen en van de AOW zal dit niet zoveel effect hebben.

Omdat veel mensen wel financiële last zullen krijgen van de stijgende basisverzekering van Zorgzaam, besteden we hieraan een uitgebreid bericht in deze nieuwsbrief. December is altijd dé maand om te bepalen of je van zorgverzekeraar wilt wisselen. Natuurlijk is Zorgzaam hierbij niet heilig. Kijk op de vele vergelijkingssites die er zijn om een weloverwogen keuze te kunnen maken voor een specifieke zorgverzekeraar.

Ook vind je in deze nieuwsbrief de agenda van de 47e Bondsvergadering, die de AFMP op 15 december zal verzorgen. Ook jij kunt je aanmelden voor deze BV, waarbij onder meer de benoeming van onze nieuwe voorzitter op de agenda staat.

Tenslotte besteden we opnieuw aandacht aan het fenomeen oplichting, omdat dit nog altijd hand over hand toeneemt. Heel veel mensen verdienen hier op een oneerlijke manier hun geld mee. Daarom kunnen wij jou hiervoor in deze nieuwsbrief niet genoeg waarschuwen. Het ministerie van VWS heeft onlangs een informatiebox op de markt gebracht onder de naam ‘Financieel veilig ouder worden’. Die box kun je aanvragen via deze link.

Net als alle vorige nieuwsbrieven sluit ik ook deze editie af met mijn vertrouwde oproep: heb je belangrijk, boeiend of inspirerend nieuws, dat je graag terugziet in deze nieuwsbrief? Geef dit dan aan ons door via ons e-mailadres: postactieven@afmp.nl! En wie weet belandt jouw nieuws dan binnenkort hieronder!

Ik wens jou veel leesplezier! Blijf ondertussen lief voor elkaar en help elkaar waar mogelijk.

Paul Engelbertink

Sectorhoofd Postactieven AFMP

Blog 11 november 2022

Beste collega's
 
Terwijl jullie deze Nieuwsbrief Postactieven in jullie mailbox ontvangen, zijn de voor dit jaar geplande PA-bijeenkomsten bijna allemaal achter de rug. Op dit moment ben ik in het Duitse Blomberg voor een bijeenkomst en volgende week leid ik als sectorhoofd Postactieven van de AFMP nog de bijeenkomsten van Munster/Rheine, Utrecht/’t Gooi en De Baronie/Rijen in goede banen, maar daarna is het afgelopen. De bijeenkomsten van dit najaar konden rekenen op aardig wat belangstelling. Dit was mede te danken aan de interessante, door Erfrechtplan verzorgde lezingen. Iedereen die de lezing over erfrecht bijwoonde, reageerde erg enthousiast. Het merendeel van hen vroeg na afloop de kosteloze mogelijkheid aan voor een informatief thuisbezoek over dit thema, dus dat zegt wel wat!

Deze nieuwsbrief staat, zoals je van ons gewend bent, vol met interessante onderwerpen. Zo vind je hierin de verwachte AOW-bedragen voor 2023. Je hebt ongetwijfeld al eerder gehoord dat genoemde bijdragen volgend jaar met 10% omhoog zullen gaan. Eind december hoor je definitief wat deze stijging zal opleveren.
We hebben goed nieuws in petto voor UGM’ers die vóór 1 juli 2020 met leeftijdsontslag zijn gegaan. Hun UGM-uitkering gaat namelijk ook omhoog.

In de brochure ‘Senioren en Veiligheid – Maak het oplichters niet te makkelijk’, waarvan je hieronder een hyperlink aantreft, vind je allerhande tips om je te kunnen weren tegen oplichters in jouw omgeving of op internet. Verder reikte ik de afgelopen tijd jubileumspelden en oorkondes uit aan twee bijzondere heren, die respectievelijk al 70 en 50 jaar trouw lid zijn van de AFMP. In deze nieuwsbrief doen wij je hiervan uitgebreid verslag.

Omdat veel leden bij ons aanklopten met de vraag hoe zij een energietoeslag kunnen aanvragen, vertellen wij je hieronder hoe je dit moet doen. Wees gewaarschuwd: deze energietoeslag is inkomensafhankelijk, dus het is niet zeker dat je hierop kunt rekenen!

Net als alle voorgaande nieuwsbrieven, sluit ik ook deze informatieve editie af met de vertrouwde oproep: heb je belangrijk, boeiend of inspirerend nieuws, dat je graag terugziet in deze nieuwsbrief? Geef dit dan aan ons door via ons e-mailadres: postactieven@afmp.nl! En wie weet belandt jouw nieuws dan binnenkort hieronder!

Ik wens jou veel leesplezier! Blijf ondertussen lief voor elkaar en help elkaar waar mogelijk.

Paul Engelbertink
Sectorhoofd Postactieven AFMP

Blog 21 oktober 2022

Beste collega’s,

Mijn agenda als sectorhoofd Postactieven van de AFMP is op dit moment gevuld met de diverse regiobijeenkomsten die wij voor jullie als postactieve leden door het hele land organiseren. Elders in deze nieuwsbrief vind je een overzicht van de resterende PA-bijeenkomsten in 2022. Op dit moment buig ik me over de vraag of we deze bijeenkomsten volgend jaar in een nieuwe vorm zullen gieten. Binnenkort zal ik je onder meer in deze nieuwsbrief uitleg geven over het hoe en waarom van deze mogelijke verandering.

Helaas heb ik de afgelopen tijd gemerkt dat onze uitnodigingsbrieven voor de PA-bijeenkomsten soms niet goed worden gelezen. Een aantal leden komt bijvoorbeeld ‘spontaan’ naar deze bijeenkomsten toe, terwijl in de uitnodigingen toch echt staat dat zij zich hiervoor van tevoren moeten aanmelden. Bij veel samenkomsten waren hierdoor meer deelnemers aanwezig dan vooraf aangegeven. Voor de bijeenkomst in Harderwijk onlangs hadden zich bijvoorbeeld 30 mensen aangemeld, maar waren er uiteindelijk 47 aanwezig! Het vervelende gevolg: teveel mensen in een te kleine ruimte! Mijn dringende advies is daarom: meld je vooraf even bij ons aan, dan kunnen wij rekening houden met jouw komst!

Deze Nieuwsbrief Postactieven is, zoals je inmiddels van ons gewend bent, weer gevuld met diverse interessante artikelen. Zo kun je hierin meer lezen over een door de Nederlandse banken verzorgde online training, die jou kan wapenen tegen diverse vormen van oplichting. Over het thema ‘pensioenen’ word je ook in deze nieuwsbrief weer volop geïnformeerd. Zo gaan we in op het uitstel van de Wet toekomst pensioenen, de indexatie van het Militair InvaliditeitsPensioen (MIP), de indexatie van de opgebouwde militaire pensioenen van vóór 1 juni 2001 én de aanvulling samenvallende diensttijd. Over laatstgenoemd onderwerp ontving de AFMP de afgelopen drie weken diverse vragen van leden. Vandaar dat wij hieraan uitgebreid aandacht besteden. 

Een in deze nieuwsbrief opgenomen aanbeveling is de informatieve website Mijnpensioenoverzicht.nl. Dit is een compleet nieuwe website, die jouw pensioen en dat van je partner aan elkaar koppelt. Zo kun je direct zien wat jullie samen aan pensioen zullen ontvangen in de toekomst.
En last but not least kun je een kort verslag lezen van de uitreiking van de speld en jubileumoorkonde aan George Kok, die maar liefst 70 jaar lid is van onze bond!

Traditiegetrouw sluit ik mijn voorwoord af met deze oproep: heb je belangrijk, boeiend of inspirerend nieuws, dat je graag terugziet in deze nieuwsbrief? Geef dit dan aan ons door via ons e-mailadres: postactieven@afmp.nl! En wie weet belandt jouw nieuws dan binnenkort hieronder!

Ik wens jou veel leesplezier! Blijf ondertussen lief voor elkaar en help elkaar waar mogelijk.

Paul Engelbertink
Sectorhoofd Postactieven AFMP

Blog 30 september 2022

Beste collega's


Onder de titel 'Van uniform naar in je hemd bij de Rabobank' informeren we je in deze Nieuwsbrief Postactieven allereerst over de problemen die een bij de AFMP aangesloten UGM'er ondervond bij zijn verzoek tot ophoging van zijn hypotheek bij de Rabobank. Deze bank concludeerde namelijk onterecht dat de UGM-uitkering die hij namens Defensie krijgt van ABP geen ‘vast en bestendig inkomen’ is en als ‘vroegpensioen’ niet wordt meegeteld voor een extra hypotheekverstrekking. In een uitgebreid bericht vertellen we je over de klacht die we hierover als AFMP neerleggen bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening en over de hulp die wij jou kunnen bieden als je met vergelijkbare moeilijkheden wordt geconfronteerd.

Terwijl ik dit voorwoord schrijf, zijn de voorbereidingen voor de komend najaar geplande PA-bijeenkomsten in volle gang. In 11 regio’s is aan deze bijeenkomsten een lezing gekoppeld over het interessante thema ‘familie- en erfrecht’. De overige regio’s krijgen nog een uitnodiging voor deze lezing die later zal plaatsvinden in de buurt van de woonplaats van de daar wonende PA-leden. De eerste uitnodigingen hiervoor zijn op 13, 20 en 27 september verstuurd. Elders in deze Nieuwsbrief Postactieven vind je een overzicht van alle PA-bijeenkomsten dit najaar.

Voor alle PA-leden die een UGM-uitkering ontvangen, paste pensioenfonds ABP deze maand een herberekening toe. In een bericht geven we je tekst en uitleg over de achterliggende betaalspecificatie. Ook vertellen we je in deze nieuwsbrief meer over het nieuwe pensioenstelsel en gaan we in op de door het FNV-ledenparlement aangenomen motie waarin FNV-pensioenfondsbestuurders worden opgeroepen om te streven naar een indexatie van minstens 10% voor alle pensioendeelnemers per 1 januari volgend jaar.

Verder verwijzen we je naar een website waarop je veel relevante informatie vindt over toekomstige pensioenontwikkelingen. En wederom is er positief nieuws te melden rond de dekkingsgraad van pensioenfonds ABP. Vooral dankzij de stijgende rekenrente gaat het wat dat betreft steeds meer de goede kant op en dit heeft weer een positieve invloed op de dekkingsgraad.

Net als in alle voorgaande edities sluit ik ook deze Nieuwsbrief Postactieven af met mijn inmiddels vertrouwde oproep: heb je belangrijk, boeiend of inspirerend nieuws, dat je graag terugziet in deze nieuwsbrief? Geef dit dan aan ons door via ons e-mailadres: postactieven@afmp.nl! En wie weet belandt jouw nieuws dan binnenkort hieronder!

Ik wens jou veel leesplezier! Blijf ondertussen lief voor elkaar en help elkaar waar mogelijk.

Paul Engelbertink
Sectorhoofd Postactieven AFMP

Blog 9 september 2022

Beste collega's

Mijn zomervakantie zit er alweer op. Gelukkig is mijn accu hierdoor volledig opgeladen. Leuke dingen, zoals het vieren van je vakantie, gaan altijd snel voorbij en dit zal ook bij jou het geval zijn als je genoten hebt op een binnen- of buitenlandse vakantiebestemming.

In de voorgaande Nieuwsbrief Postactieven vertelden we je over de start van onze ledenraadpleging over het cao-resultaat 2021-2023. Bij de uitgifte van die nieuwsbrief was de uitkomst hiervan nog niet bekend. Ongetwijfeld heeft iedereen het inmiddels gehoord of gezien: een ruime meerderheid van onze leden stemde uiteindelijk in met het behaalde resultaat tussen de bonden en Defensie. Dit leidde tot de ondertekening van het formele cao-document op 18 juli. Defensie, ABP en WW+ zullen de benodigde wijzigingen doorvoeren in hun systemen. Op de sociale media wordt veel gediscussieerd over de vraag wanneer ABP voor UGM’ers de wijzigingen doorvoert. ABP zal deze maand de herberekeningen doorvoeren.

In deze nieuwsbrief staan weer diverse interessante onderwerpen. We informeren je onder meer over het nieuws dat de keuzemogelijkheid om maximaal 10% van je pensioenpot op te nemen, wederom is uitgesteld. Nogmaals vertellen we je wat meer over de overheidssubsidie voor trainingen, ofwel STAP, waarvoor jij in aanmerking kunt komen.

Verder willen we je in de nieuwsbrief waarschuwen voor nep-controleurs die aan jouw voordeur beweren dat zij namens de gemeente jouw brandmelders komen controleren en voor phishing-mails die zogenaamd afkomstig zijn van Mijn Overheid. Trap hier vooral niet in! Daarnaast tref je een korte aankondiging aan van onze pensioen- en UGM-voorlichtingsbijeenkomsten in oktober. En last but zeker niet least brengen we je op de hoogte van de laatste stand van zaken rond de dekkingsgraad bij ABP.

Net als in alle voorgaande nieuwsbrieven doe ik ook nu weer een oproep: heb je belangrijk, boeiend of inspirerend nieuws, dat je graag terugziet in deze nieuwsbrief? Geef dit dan aan ons door via ons e-mailadres: postactieven@afmp.nl! Wie weet belandt jouw nieuws dan binnenkort hieronder!

Ik wens jou veel leesplezier! Blijf ondertussen lief voor elkaar en help elkaar waar mogelijk.

Paul Engelbertink
Sectorhoofd Postactieven AFMP

Blog 24 juni 2022

Terwijl ik me als sectorhoofd Postactieven kwijt van mijn taak om een voorwoord uit mijn pen te laten vloeien voor deze nieuwsbrief, zitten de eerste webinars – een pensioen- én een UGM-webinar van de AFMP er net op. Voor deze webinars die ik in goede banen leidde, was er enorm veel belangstelling van postactieve leden. Tijdens deze online sessies heb ik hun prangende vragen op pensioen- en UGM-gebied kunnen beantwoorden.
Vandaag mag ik na een lange wachttijd van ruim twee jaar vanwege het heersende coronavirus eindelijk weer een fysieke pensioenvoorlichting verzorgen. Ik ben benieuwd hoe ik het er vanaf breng en kijk er naar uit om velen van jullie daar weer te zien! Op 29 juni volgt een nieuwe UGM-voorlichting, eveneens op locatie.

Deze vrijdag is ook onze ledenraadpleging over het op 31 mei bereikte arbeidsvoorwaardenresultaat 2021-2021 tussen Defensie en de bonden van start gegaan. Aan de hand van een tiental vragen in onze mini-enquête kun jij ook als postactief lid hierover jouw mening geven. Hiervoor heb je nog tot en met maandag 4 juli de tijd! Je vindt deze mini-enquête hier.

Op woensdag 6 juli wordt de uitslag hiervan bekendgemaakt. Vervolgens zal de ACOP, waarvan wij als AFMP deel uitmaken, een dag later de uitkomst en dus ons uiteindelijke standpunt over het arbeidsvoorwaardenresultaat tijdens het geplande Sectoroverleg Defensie presenteren aan staatssecretaris Van der Maat van Defensie. Ook krijgt hij dan te horen of ook de leden van de andere bonden in meerderheid willen dat dit resultaat wordt omgezet in een definitief akkoord.

Zoals je inmiddels van ons gewend bent, staat deze Nieuwsbrief Postactieven weer vol interessante onderwerpen en berichten. Allereerst is er zeer goed nieuws over ABP. Het pensioenfonds verhoogt de pensioenen per 1 juli 2022 met 2,39%! 
Omdat we nog steeds naarstig op zoek zijn naar een aantal groepshoofden voor de sector Postactieven, vind je ook in deze nieuwsbrief de vacature hiervoor. Heb jij misschien belangstelling voor deze uitdagende functie?

In de aanloop naar de met rasse schreden naderende zomer en de heerlijke zomervakantie in binnen- of buitenland die je ongetwijfeld voor de boeg hebt, bevat deze nieuwsbrief een belangrijke 'zomerse’ waarschuwing: let goed op als achter de balie van het hotel waar je verblijft ‘even een kopietje’ wordt gemaakt van jouw paspoort. Wij vertellen je welke risico’s hieraan kleven. Lees daarom het bericht hierover en doe er je voordeel mee!

En is er verder nog goed nieuws te melden? Jazeker, de AOW-bedragen gaan vanaf 1 juli omhoog en ook daarover geven we je tekst en uitleg. Tenslotte bevat deze nieuwsbrief een vacature voor het AFMP-voorzitterschap en uitleg over een brief van de Belastingdienst over het zogeheten Box 3-inkomen. 

Ik sluit mijn laatste voorwoord vóór de zomervakantie af met mijn vertrouwde oproep: heb je belangrijk, boeiend of inspirerend nieuws, dat je graag terugziet in deze nieuwsbrief? Geef dit dan aan ons door via ons e-mailadres: postactieven@afmp.nl! En wie weet belandt jouw nieuws dan binnenkort hieronder!

Ik wens jou veel leesplezier en natuurlijk een geweldige zomer! Blijf ondertussen lief voor elkaar en help elkaar waar mogelijk. We zien of spreken elkaar na de zomervakantie weer!

Paul Engelbertink
Sectorhoofd Postactieven AFMP

Blog 3 juni 2022

Beste collega's

 
Nadat ik mijn voorwoord in de voorgaande nieuwsbrief opende met minder goed nieuws over onze vertegenwoordiging in het Verantwoordingsorgaan van ABP, start ik dit voorwoord met twee heugelijke mededelingen. Het eerste goede nieuws is dat Defensie en de bonden dinsdag een arbeidsvoorwaardenresultaat voor het defensiepersoneel voor de periode 2021 tot en met 2023 bereikten. Een in mijn ogen mooi resultaat, dat wij als bond met een positief advies aan alle leden zullen voorleggen tijdens onze ledenraadpleging die binnenkort volgt. Ook als postactief lid kun jij je hierover uitspreken. Over de ledenraadpleging lees je meer in de volgende Nieuwsbrief Postactieven!

Het tweede vrolijk stemmende bericht is dat het er serieus naar uit dat de pensioenen na 14 jaar weer worden geïndexeerd! Eind deze maand valt het besluit hierover. In deze nieuwsbrief geven we je in elk geval alvast tekst en uitleg hierover.

Ander nieuws dat je hieronder kunt lezen, is dat de AOW omhoog gaat en dat de koppeling met de minimumlonen gehandhaafd blijft. Een addertje onder het gras hierbij is dat de inkomensondersteuning zal dalen. Op dit moment weten we nog niet hoe dit eruit zal gaan zien.

In mijn vorige voorwoord meldde ik trouwens dat ik als sectorhoofd Postactieven van de AFMP druk doende was met de voorbereidingen voor onze UGM- en pensioenvoorlichtingsbijeenkomsten- en webinars. De belangstelling voor deze bijeenkomsten en webinars is dusdanig groot, dat we de inschrijving voor de fysieke UGM-voorlichting zelfs voortijdig hebben moeten sluiten. Gelukkig is er voor belangstellenden nog plek genoeg bij ons UGM-webinar op 21 juni!

Verder vind je in deze nieuwsbrief nog een interessant bericht over jouw vakantiegeld en over het populaire STAP-budget van 1000 euro per jaar dat je als FLO’er kunt krijgen voor het volgen van opleidingen en trainingen. Vanaf 1 juli volgt een derde budgetronde, waarin je een nieuwe subsidieaanvraag kunt doen. Tenslotte tref je onderaan een vacature aan voor een nieuwe voorzitter bij de AFMP!

Ik sluit wederom af met de vertrouwde oproep: heb je belangrijk, boeiend of inspirerend nieuws, dat je graag terugziet in deze nieuwsbrief? Geef dit dan aan ons door via ons e-mailadres: postactieven@afmp.nl! En wie weet belandt jouw nieuws dan binnenkort hieronder!

Ik wens jou veel leesplezier! Blijf ondertussen lief voor elkaar en help elkaar waar mogelijk.

Paul Engelbertink
Sectorhoofd Postactieven AFMP

Ps. De volgende Nieuwsbrief Postactieven verschijnt op vrijdag 24 juni 2022

Blog 13 mei 2022

Beste collega's

Laat ik maar direct met de deur in huis vallen: helaas heb ik minder leuk nieuws te melden over de vertegenwoordiging van de AFMP en onze zusterbond MARVER in het Verantwoordingsorgaan (VO) van pensioenfonds ABP. Uit de afgelopen maandag gepubliceerde uitslag van de recente VO-verkiezingen is duidelijk geworden dat onze kandidaten – Bert Weeren namens de groep gepensioneerden en Jeroen Maat en Arjan Roos namens de groep werkenden – helaas te weinig stemmen hebben bemachtigd om te mogen toetreden tot het VO. Het is buitengewoon jammer dat zij met al hun ervaring hun steentje niet kunnen bijdragen aan dit orgaan, dat ABP gevraagd en ongevraagd adviseert over belangrijke pensioenzaken.

Op het moment dat je deze nieuwsbrief in jouw mailbox aantreft, leid ik als sectorhoofd postactieven van de AFMP mijn laatste PA-bijeenkomst van dit voorjaar in het Duitse Blomberg in goede banen. Afgelopen donderdag was ik in Seedorf en daar vond weer een leuke en interessante bijeenkomst voor onze postactieve leden plaats. Omdat een flink aantal van hen in Münster en omgeving woont, ga ik me de komende tijd verdiepen in de mogelijkheid om ook daar een bijeenkomst te organiseren in de nabije toekomst. Natuurlijk staat of valt de mogelijke organisatie hiervan met de animo onder de daar woonachtige PA-leden.

In mijn voorwoord in de voorgaande Nieuwsbrief Postactieven vertelde ik je al dat ik volop bezig ben met de voorbereidingen voor de nieuwe UGM- en pensioenvoorlichtingsbijeenkomsten. De belangstelling is groot, zowel voor de fysieke bijeenkomsten als voor de voorlichtingen in de vorm van webinars. Tekst en uitleg over de nieuwste bijeenkomsten tref je hieronder aan.

Traditiegetrouw vind je in deze nieuwsbrief diverse andere interessante artikelen, waaronder een informatief bericht over de ongevallenverzekering waarop je kunt terugvallen als (postactief) AFMP-lid. De afgelopen weken hebben we namelijk veel vragen van leden gekregen over de precieze ins & outs van deze ongevallenverzekering.

Ook doen we een oproep aan iedereen die groepshoofd wil worden van de Sector Postactieven. We leggen je uit wat er allemaal op je pad zal komen als groepshoofd en hoe je jouw interesse voor dit uitdagende werk kenbaar kunt maken  Vorig jaar informeerden we je in deze Nieuwsbrief Postactieven al over de AOW-opbouw die je misloopt als je in het buitenland hebt gewoond. Omdat voor velen nog steeds niet alles duidelijk is op dit gebied, bieden we je een update hierover. 

Net als alle voorgaande nieuwsbrieven sluit ik ook deze nieuwsbriefeditie af met een oproep: heb je belangrijk, boeiend of inspirerend nieuws, dat je graag terugziet in deze nieuwsbrief? Geef dit dan aan ons door via ons e-mailadres: postactieven@afmp.nl! En wie weet belandt jouw nieuws dan binnenkort hieronder!

Ik wens jou veel leesplezier!
Blijf ondertussen lief voor elkaar en help elkaar waar mogelijk!

Paul Engelbertink
Sectorhoofd Postactieven AFMP

Blog 22 april 2022 

Beste collega's

 
Wat hebben we kunnen genieten van fantastisch weer tijdens het afgelopen paasweekend! De ene helft van Nederland genoot hiervan in eigen tuin met familie of vrienden en de andere helft van Nederland trok er gezellig op uit. Echt heerlijk, na al die coronamaanden waarin we door alle beperkende maatregelen nauwelijks een kant op konden. We waren hier dan ook hard aan toe!

Inmiddels zijn bijna alle PA-bijeenkomsten van de AFMP voor dit voorjaar achter de rug! Met een autorit op donderdag 12 en vrijdag 13 mei naar respectievelijk de Duitse plaatsen Seedorf en Blomberg sluit ik alle in 2022 geplande voorjaarsbijeenkomsten af. Zoals ik al eerder in dit voorwoord benadrukte, zijn deze voor mij de krenten in de pap in mijn veelzijdige job als sectorhoofd Postactieven van de AFMP. Ik vind het leuk en interessant om gedegen antwoorden te geven op kritische vragen van postactieve leden en om adequaat te reageren op inhoudelijke opmerkingen over bijvoorbeeld het nieuwe pensioencontract.

Op dit moment ben ik druk doende met de voorbereidingen voor de UGM- en pensioenvoorlichtingsbijeenkomsten in juni. Ik ben ervan overtuigd dat deze voorlichtingsbijeenkomsten in fysieke vorm doorgang zullen vinden. Om tegemoet te kunnen komen aan de wensen van een groot aantal leden, blijft de AFMP ook de mogelijkheid bieden om de UGM- of pensioenvoorlichting in de vorm van een webinar te volgen. Een optie die bijvoorbeeld bij uitstek geschikt is voor in het buitenland verblijvende leden.

Deze nieuwsbrief biedt weer een verscheidenheid aan interessante artikelen. Zo maken wij in het eerste artikel nog maar eens duidelijk wat wij specifiek voor jou als postactief lid van de AFMP kunnen betekenen. Aan mij als sectorhoofd wordt namelijk nogal eens de vraag gesteld wat de AFMP allemaal doet voor mannen en vrouwen die niet meer in actieve dienst zijn.

De afgelopen weken kregen wij ook veel vragen van leden over de Uitkering bij Overlijden (UBO). In een uitgebreid artikel geven wij hierover tekst en uitleg. Ook vertellen we je wat je allemaal te wachten staat als je met leeftijdsontslag gaat of ziek thuis bent. In een ander bericht waarschuwen wij jou voor de oplichtingspraktijken van steeds slimmer wordende (online) criminelen.

Verder besteden we aandacht aan de verkiezingen voor het Verantwoordingsorgaan van ABP, die inmiddels in volle gang zijn. Gepensioneerden kunnen online of via de telefoon nog tot en met 24 april hun stem uitbrengen op onze VO-kandidaat Bert Weeren. Onze VO-kandidaten voor werkende leden zijn Arjan Roos en Jeroen Maat.

Verder tref je in deze nieuwsbrief een aankondiging aan van een informatieavond voor oudgedienden en hun aanhang in de Luitenant-Generaal Bestkazerne over de huidige oorlog in de Oekraïne. We kunnen ons namelijk voorstellen dat de huidige oorlog bij velen moeilijke en vaak emotionele herinneringen zal oproepen aan hun eigen militaire ervaringen uit het verleden. Ook bevat de nieuwsbrief een bericht over de actuele (beleids-)dekkingsgraad van pensioenfonds ABP. We sluiten de nieuwsbrief af met een handig linkoverzicht van de diverse artikelen, die de afgelopen drie weken zijn verschenen op de website en in de ledenapp van de AFMP.

De afsluiter van mijn voorwoord is de inmiddels welbekende oproep: heb je belangrijk, boeiend of inspirerend nieuws, dat je graag terugziet in deze nieuwsbrief? Geef dit dan aan ons door via ons e-mailadres: postactieven@afmp.nl! En wie weet belandt jouw nieuws dan binnenkort hieronder!

Ik wens jou veel leesplezier! Blijf ondertussen lief voor elkaar en help elkaar waar mogelijk.

Paul Engelbertink
Sectorhoofd Postactieven AFMP 

Blog 1 april 2022

Beste collega's
 
Nederland is eindelijk verlost van alle coronamaatregelen en hier ben ik, net als jij ongetwijfeld, ontzettend blij mee. Natuurlijk wil dit niet zeggen dat het coronavirus definitief van het toneel is verdwenen. Hopelijk blijft het aantal coronabesmettingen en ziekenhuisopnames de komende voorjaars- en zomerperiode laag en zijn nieuwe ‘vrijheidsbeperkende’ maatregelen niet nodig.
Over echte vrijheidsbeperking gesproken: de verschrikkelijke oorlog in de Oekraïne blijft helaas maar voortwoeden. In deze moeilijke en heftige tijd voor de Oekraïners vind ik het mooi om te zien dat wij als Nederlanders massaal met hen meeleven en dat velen hun huizen openstellen voor degenen die hun door oorlog geterroriseerde land wisten te ontvluchten. 

Ondertussen ben ik als sectorhoofd Postactieven van de AFMP sinds 8 maart druk doende met het in goede banen leiden van de PA-bijeenkomsten, die weer overal in Nederland worden georganiseerd. En wat is dit gaaf om te doen! Tijdens de bijeenkomsten ga ik onder meer met PA-leden in gesprek over het huidige reilen en zeilen binnen de vereniging. Ook komt het onderwerp pensioenen uitgebreid ter sprake. Ik geef dan uitleg over het bestaande, maar vooral ook het nieuwe pensioencontract. Heb ik al alle antwoorden hierover paraat? Nee helaas, nog niet. Veel moet de komende tijd namelijk nog duidelijk worden.

De afgelopen tijd vonden weer UGM- en pensioenvoorlichtingsbijeenkomsten in de vorm van webinars plaats. Deze voorlichtingsbijeenkomsten worden in juni gelukkig weer fysiek op ons kantoor in Utrecht gehouden. Ik kijk daar nu al enorm naar uit!

Zoals je van ons gewend bent, staan ook in deze Nieuwsbrief Postactieven weer diverse interessante artikelen. Zo lees je hierin meer over de compensatie voor het AOW-hiaat. Omdat de verkiezingen voor het Verantwoordingsorgaan ABP steeds dichterbij komen, kun je een interview lezen met onze VO-kandidaat Bert Weeren, die namens de AFMP en de MARVER op de kandidatenlijst staat. Hij vertelt wat hij in deze rol kan betekenen voor gepensioneerden. 

Ook informeren we je over het populaire STAP-budget voor het volgen van een opleiding of training. Vanaf mei kun je tijdens een tweede budgetronde als niet gepensioneerde weer aanspraak maken op een opleidingssubsidie van maximaal 1000 euro.

De ins & outs van de AFMP-belastingservice, een actuele agenda met al onze bondsactiviteiten voor de sector Postactieven en een handig linkoverzicht met de artikelen die de afgelopen weken in onze app en op onze website zijn verschenen, completeren deze nieuwsbrief.

Traditiegetrouw sluit ik mijn voorwoord af met een oproep: heb je belangrijk, boeiend of inspirerend nieuws, dat je graag terugziet in deze nieuwsbrief? Geef dit dan aan ons door via ons e-mailadres: postactieven@afmp.nl! En wie weet belandt jouw nieuws dan binnenkort hieronder!

Ik wens jou veel leesplezier! Blijf ondertussen lief voor elkaar en help elkaar waar mogelijk.

Paul Engelbertink
Sectorhoofd Postactieven AFMP

P.s. De volgende Nieuwsbrief Postactieven verschijnt op vrijdag 22 april 2022.

Blog 11 maart 2022

Beste collega's

 
Ons land is nu bijna van alle coronamaatregelen af en dat is natuurlijk heel goed nieuws. Het aantal coronabesmettingen lijkt mede door de doorgevoerde versoepelingen en de afgelopen carnavalsdagen nog altijd toe te nemen, maar de hoeveelheid ziekenhuisopnames is ondertussen stabiel gebleven en daalt op dit moment zelfs licht. Helaas wordt dit positieve nieuws overschaduwd door de huidige oorlog in Oekraïne en de economische gevolgen die dit, ook dankzij onze afhankelijkheid van Russisch gas, heeft voor ons land. Ik ben benieuwd hoe Rutte en consorten de Nederlandse burger gaan compenseren in een tijd waarin de gas-, benzine- en dieselprijzen naar recordhoogten stijgen.

Afgelopen dinsdag 8 maart leidde ik als sectorhoofd Postactieven de eerste PA-bijeenkomst van dit jaar in goede banen. Ik kijk terug op een interessante bijeenkomst, waarbij ik veel kritische vragen kreeg van postactieve leden over hun pensioen. De komende Pensioenvoorlichting op 16 maart vindt nog plaats in de vorm van een webinar. Vanaf juni wordt deze voorlichting weer fysiek gegeven. 

In deze Nieuwsbrief Postactieven vind je diverse interessante artikelen. Zo informeren we je over de nieuwe benaming van de UGM-/FLO-uitkering en de AOW-compensatie op de door pensioenfonds ABP verstrekte jaaropgave. De afgelopen tijd zijn velen van jullie namelijk niet behoorlijk geïnformeerd over deze ‘RVU-uitkering’, ook niet in relatie tot jouw belastingaangifte. Verder berichten we je opnieuw over het fenomeen samenvallende diensttijd, omdat de AFMP hierover de laatste tijd veel vragen krijgt van postactieve leden.
Natuurlijk besteden we eveneens aandacht aan de AFMP-belastingservice, die jou gratis kan helpen met het doorgeven van jouw belastingaangifte over het afgelopen jaar. Sinds 1 maart is het weer mogelijk om deze aangifte te doen. Ook kun je lezen hoe het bezoek is verlopen dat ik deze week gebracht heb aan Willem Quast, een jubilaris die al 70 jaar als lid verbonden is aan de AFMP.

Verder vind je in de nieuwsbrief onze agenda vol met AFMP-activiteiten voor de sector Postactieven. In deze agenda staan alle activiteiten tot en met 12 april van dit jaar. De diverse artikelen die de afgelopen drie weken op onze website en in onze ledenapp hebben gestaan, vind je in een handig linkoverzicht waarmee we deze interessante nieuwsbrief afsluiten.

De traditionele afsluiter van mijn voorwoord is deze oproep: heb je belangrijk, boeiend of inspirerend nieuws, dat je graag terugziet in deze nieuwsbrief? Geef dit dan aan ons door via ons e-mailadres: postactieven@afmp.nl! En wie weet belandt jouw nieuws dan binnenkort hieronder!

Ik wens jou veel leesplezier! Blijf ondertussen lief voor elkaar en help elkaar waar mogelijk.

Paul Engelbertink
Sectorhoofd Postactieven AFMP

Ps. De volgende Nieuwsbrief Postactieven ontvang je op vrijdag 1 april 2022

Blog 18 februari 2022 

Beste collega's
 
Afgelopen dinsdag vond weer een coronapersconferentie plaats. Voor het eerst was premier Rutte hierbij niet aanwezig. Minister Kuipers van Volksgezondheid nam de honneurs waar namens het kabinet. Kuipers kwam met erg goed nieuws tijdens de persconferentie. Hij kondigde onder meer aan dat vanaf 25 februari de verplichte anderhalve meter afstand en het dragen van een mondkapje niet langer nodig zijn op locaties waar maximaal 500 mensen worden toegelaten. Mondkapjes zijn dan alleen nog verplicht in het openbaar vervoer, in het vliegtuig en op luchthavens. Per direct zit er geen beperking meer op het aantal mensen dat je thuis mag ontvangen. 

Als sectorhoofd Postactieven heb ik zelf ook mooi nieuws te melden: de eerste geplande PA-bijeenkomst op dinsdag 8 maart en de overige PA-bijeenkomsten die komend voorjaar op de agenda staan, gaan allemaal door in fysieke vorm! De UGM- en pensioenvoorlichtingsbijeenkomsten op 4 en 16 maart zullen, zoals al eerder besloten, worden gehouden in de vorm van webinars. Iedereen die zich voor deze webinars heeft ingeschreven, ontving al een mail met instructies.    

In deze nieuwsbrief staan weer diverse wetenswaardigheden, waaronder een interessant artikel over de hulp die wij kunnen bieden aan UGM’ers en FLO’ers die elders bijverdienen. Vaak weten zij bijvoorbeeld niet dat zij recht hebben op een WW-uitkering als dit werk ongewild stopt en onze adviezen zijn dan erg welkom. In de edities van de Nieuwsbrief Postactieven die dit jaar nog zullen volgen, gaan wij regelmatig aandacht besteden aan de diverse vormen van hulp en advies, die wij jou als postactief lid kunnen bieden. 

Deze nieuwsbrief bevat verder een statement van Ton van den Berg, waarin hij zijn vertrek aankondigt als voorzitter van onze bond. Ook belichten we de achtergronden en recente problemen rond het incasseren van premie voor de Zorgzaam-verzekering. In een bericht over ABP maken we melding van de stijgende lijn die de dekkingsgraad van dit pensioenfonds de laatste tijd vertoont. In deze nieuwsbrief stellen we verder de drie heren aan jullie voor, die zich namens de ACOP FNV-fractie kandidaat hebben gesteld voor het Verantwoordingsorgaan van ABP. De verkiezingen voor het VO zijn namelijk in aantocht! Net als in de voorgaande nieuwsbriefeditie wijzen wij je op de met rasse schreden naderende verkiezingen voor de kaderraad van de sector Postactieven van de AFMP. Heb jij interesse om hiervan als kaderraadslid deel uit te maken?

Een vervelende en tijdrovende klus is het doorgeven van je belastingaangifte. Daarom informeren wij je ook over onze gratis belastingservice, die jou kan helpen als je over twee weken aangifte kunt doen over het afgelopen jaar. Tenslotte vind je in deze nieuwsbrief meer informatie over de (gezondheids-)risico’s van chroom-6 en CARC, de AFMP-agenda voor komende maand en al onze online publicaties van de afgelopen weken. 

Net als in alle voorgaande nieuwsbrieven sluit ik mijn voorwoord af met een oproep: heb je belangrijk, boeiend of inspirerend nieuws, dat je graag terugziet in deze nieuwsbrief? Geef dit dan aan ons door via ons e-mailadres: postactieven@afmp.nl! Wie weet belandt jouw nieuws dan binnenkort in deze nieuwsbrief!

Ik wens jou veel leesplezier! Blijf ondertussen lief voor elkaar en help elkaar waar mogelijk.

Paul Engelbertink
Sectorhoofd Postactieven AFMP

Ps. De volgende Nieuwsbrief postactieven ontvang je op vrijdag 11 maart 2022       
 

Blog 28 januari 2022

Beste collega's

Hier is dan eindelijk weer onze Nieuwsbrief Postactieven. De vorige editie dateert van 17 december 2021. In de tussentijd is er veel gebeurd. Zelf heb ik drie weken vakantie achter de rug. Daar was ik eerlijk gezegd wel een beetje aan toe, na alle drukte van de afgelopen tijd.

De inmiddels niet meer demissionaire premier Rutte en de nieuwe minister van Volksgezondheid Kuipers verzorgden afgelopen dinsdag weer een coronapersconferentie. Gelukkig kondigden zij een versoepeling van de coronamaatregelen aan, waardoor bijvoorbeeld de horeca- en cultuursector woensdag na lange tijd weer hun deuren konden openen.

De omikron-variant van het coronavirus blijkt een stuk minder ziekmakend dan aanvankelijk werd vermoed, wat natuurlijk een grote rol heeft gespeeld bij het politieke besluit tot de huidige versoepelingen. De meeste mensen die nu positief testen worden gelukkig minder ziek. Hans Kluge, directeur van WHO Europa, voorspelt zelfs dat het coronavirus aan het eind van dit jaar geen pandemie meer zal zijn, maar een soort ‘seizoensgriep’. Dit lijkt goed nieuws, waarop we volgens mij allemaal zaten te wachten.

Volgens de planning is op dinsdag 8 maart de eerste PA-bijeenkomst van 2022. Over de definitieve doorgang van deze bijeenkomst hoop ik volgende week meer duidelijkheid te kunnen geven. Voor de fysieke UGM- en Pensioenvoorlichtingen op 4 en 16 maart heb ik de knoop doorgehakt. Omdat nog steeds de 1,5 meter-regel geldt en de AFMP niet beschikt over een geschikte ruimte waar 50 mensen op veilige afstand van elkaar kunnen zitten, worden beide voorlichtingsbijeenkomsten gehouden in de vorm van webinars. Iedereen die zich heeft ingeschreven, ontvangt hierover van ons een afzonderlijke e-mail.

In deze nieuwsbrief staan diverse interessante artikelen. Zo kun je de kritische mening lezen van FNV-voorzitter Tuur Elzinga over het kabinetsplan om de AOW en het minimumloon van elkaar los te koppelen. In de Tweede Kamer is daar al veel over gesproken. Daarnaast vind je twee artikelen over Zorgzaam. Ik durf gerust te stellen dat de overgang van de administratieve afhandeling van de Zorgzaam-verzekering van Univé naar VGZ niet bepaald vlekkeloos is verlopen. Verder informeren we je over de met rasse schreden naderende verkiezingen van de kaderraadsleden van de sector PA.

Zoals je misschien weet, heeft de AFMP een belastingservice die jou als postactief lid kan helpen bij het invullen van jouw belastingaangifte. Een vervelende en tijdrovende klus, die je weer vanaf 1 maart moet gaan klaren. In een artikel leggen wij uit hoe onze belastingservice jou hierbij de helpende hand kan bieden.

Als extra service vind je in deze nieuwsbriefeditie tenslotte de data van het eerstvolgende kaderraad en de nieuwste UGM- en Pensioenvoorlichting én een linkoverzicht van artikelen, die de afgelopen weken zijn geplaatst op onze website en in onze ledenapp.

Net als in alle voorgaande nieuwsbrieven doe ik ook nu weer mijn inmiddels vertrouwde oproep: heb je belangrijk, boeiend of inspirerend nieuws, dat je graag terugziet in deze nieuwsbrief? Geef dit dan aan ons door via ons e-mailadres: postactieven@afmp.nl! En wie weet belandt jouw nieuws dan binnenkort hieronder!

Ik wens jou veel leesplezier! Blijf ondertussen lief voor elkaar en help elkaar waar mogelijk.

Paul Engelbertink
Sectorhoofd Postactieven AFMP

Blog 17 december 2021

Beste collega's

Terwijl ik dit voorwoord schrijf, ben ik nog steeds aan het bijkomen van de geweldige race die 'onze' Max Verstappen in Abu Dhabi heeft gereden. Wat een race en wat een bloedstollend en mooi einde! Alles liep volgens een scenario, dat zelfs 'master of suspense' Alfred Hitchcock niet had kunnen bedenken.

Zelf had ik mij er vlak voor de afloop van de race al bij neergelegd dat het Max niet meer zou lukken om wereldkampioen te worden in de laatste Formule 1-race van dit seizoen, maar mede dankzij een safety car en zijn geweldige race- en bochtentechniek viel het kwartje alsnog zijn kant op. Zoals altijd wordt gezegd en geschreven ‘Je moet wel als eerste finishen om te winnen'. In elk geval heb ik met volle teugen genoten en nog steeds geniet ik volop na!

Afgelopen dinsdag verzorgden premier Rutte en minister de Jonge weer een coronapersconferentie. Hierin kondigden zij een verlenging van de coronamaatregelen aan tot 14 januari volgend jaar. Dit betekent voor velen wéér een sobere kerst en oud- en nieuw-viering.
De zich snel verspreidende Omikron-variant van het coronavirus lijkt voorlopig alle denkbare versoepelingen te dwarsbomen. De basisscholen gaan één week eerder met kerstvakantie en er wordt meer haast gemaakt met de planning van de boosterprik. Het RIVM maakt namelijk zich grote zorgen over de verdere verspreiding van het coronavirus door Omikron. Op 24 december krijg ik in elk geval zelf mijn boosterprik.

In deze laatste Nieuwsbrief Postactieven van dit jaar staan diverse interessante artikelen. Zo kun je een artikel lezen met de reactie van staatssecretaris Wiersma op Kamervragen over de mogelijke verhoging van de pensioenen. In een ander artikel licht pensioenfonds ABP toe waarom er geen pensioenverhoging komt en waarom de pensioenpremie voor militairen zal stijgen. We geven je ook tekst en uitleg over de schaderegeling van ABP voor diegenen die nadeel hebben ondervonden van het feit dat ABP met terugwerkende kracht de ‘samenvallende diensttijd’ uitkeerde.

De nieuwe AOW-bedragen per 1 januari 2022 staan eveneens in deze nieuwsbrief vermeld. Verder willen we je graag nogmaals attenderen op het fenomeen ‘phishing mails’, nepmails waarmee criminelen jou geld afhandig proberen te maken. Tot slot kun je een Q&A lezen over een belangrijk belastingonderwerp en staat het vertrouwde AFMP-ledenvoordeel deze keer in het teken van gezondheidselektronica.

Net als in alle voorgaande nieuwsbrieven van dit jaar doe ik ook nu weer een oproep: heb je belangrijk, boeiend of inspirerend nieuws, dat je graag terugziet in deze nieuwsbrief? Geef dit dan aan ons door via ons e-mailadres postactieven@afmp.nll! En wie weet belandt jouw nieuws dan in 2202 hieronder!

Ik wens jou veel leesplezier! Blijf ondertussen lief voor elkaar en help elkaar waar mogelijk. Daarnaast wens ik iedereen natuurlijk fijne feestdagen en vooral een gezond 2022!

Paul Engelbertink
Sectorhoofd Postactieven AFMP

Blog 26 november 2021

Beste collega's

We zitten sinds 13 november met zijn allen weer in een lockdown. Het gaat weliswaar om een milde lockdown, maar toch. Het aantal besmettingen is de laatste weken fors gestegen en ik vrees dat dit nog wel een tijdje zal duren zolang er mensen zijn die zich niet aan de coronaregels houden. Iedere dag komen er op dit moment meer dan 20.000 positief geteste mensen bij. Iedereen – zowel vaxxer als anti-vaxer – heeft hier zijn of haar persoonlijke mening over. Vanavond laten Mark Rutte en Hugo de Jonge weer van zich horen tijdens de coronapersconferentie. Oorspronkelijk zou pas op 3 december weer een persconferentie plaatsvinden, dus ik vrees dat zij met de moeilijke boodschap zullen komen dat de lockdown snel een veel minder mild karakter krijgt.  
De belangrijkste achterliggende problemen zijn in mijn ogen het structurele tekort aan zorgmedewerkers, het feit dat zo’n 15 procent van de Nederlanders nog niet (volledig) is gevaccineerd én dat een groep mensen de basisregels voor de bestrijding van het coronavirus dus aan zijn laars blijft lappen.

Gelukkig konden de fysieke regiobijeenkomsten voor jullie als postactieve leden de afgelopen weken ondanks het coronavirus doorgang vinden. De laatste bijeenkomst van dit najaar vond plaats op vrijdag 12 november in Weert. Het was ontzettend leuk om deze bijeenkomsten in goede banen te leiden als sectorhoofd Postactieven van de AFMP! Hopelijk kunnen ook de PA-bijeenkomsten komend voorjaar gewoon doorgaan! Binnen nu en drie weken vind je de geplande data van deze bijeenkomsten in de agenda op onze website en in onze ledenapp.

Ook deze keer staan er weer diverse interessante artikelen in de Nieuwsbrief Postactieven. Allereerst kun je hieronder een verslag lezen van een bezoek dat ik recent bracht aan een trotse jubilaris, die maar liefst 70 jaar lid is van onze bond. Verder informeren we je over de hernieuwde mogelijkheid om jouw pensioen ‘mee te nemen’, nu de financiële positie van ABP is verbeterd. Lees vooral ook het bericht waarin we onze UGM- en pensioenvoorlichtingen op 8 en 15 december aankondigen. Daarnaast hebben we nieuws te melden over het FNV-ledenparlement en Zorgzaam en geven we je een update over de commissie AOW-gat Defensie. En als allerlaatste is een waarschuwing toegevoegd rond het fenomeen ‘ransomware’, waarmee criminelen jouw bankrekening kunnen plunderen.

Net als in alle andere nieuwsbrieven heb ik weer een oproep: heb je belangrijk, boeiend of inspirerend nieuws, dat je graag terugziet in deze nieuwsbrief? Geef dit dan aan ons door via ons postactieven@afmp.nl! Wie weet belandt jouw nieuws dan binnenkort hieronder!
Ik wens jou veel leesplezier! Blijf ondertussen lief voor elkaar en help elkaar waar mogelijk. Pas goed op jezelf en elkaar én blijf vooral gezond!

Paul Engelbertink
Sectorhoofd Postactieven AFMP

Blog 5 november 2021 

Beste collega's

Op het moment dat jullie dit voorwoord lezen, ben ik als sectorhoofd Postactieven van de AFMP druk doende met het in goede banen leiden van de een na laatste regiobijeenkomst, die in het Duitse Blomberg plaatsvindt. Na Blomberg heb ik in totaal al 27 bijeenkomsten achter de rug.

En wat was het leuk! Er was veel animo en velen van jullie stelden vooral kritische vragen over pensioenen. Tijdens de bijeenkomsten kwam ook naar voren dat iedereen zich druk lijkt te maken over het feit dat de pensioenen al 13 jaar niet worden geïndexeerd. In dit voorwoord wil ik één kritisch aspect hiervan benoemen: niet indexeren heeft niet alleen gevolgen voor de gepensioneerden, maar zeer zeker ook voor de nog niet gepensioneerden. Ook zij zien hun pensioenpot minder hard groeien dan gewenst.

Dinsdagavond was er weer een coronapersconferentie op televisie te bewonderen. Tijdens deze persconferentie werd nog maar eens benadrukt dat het niet goed gaat met de coronacijfers. Daarom kondigden Rutte en De Jonge aanvullende maatregelen aan. Erg vervelend dat deze maatregelen nodig zijn, maar laten we ons er vooral aan houden! Hoe beter en consequenter wij dat als Nederlanders doen, des te eerder de besmettingscijfers weer zullen afnemen.

Ook in deze Nieuwsbrief Postactieven staan weer diverse interessante artikelen. Allereerst tref je hierin meer informatie aan over de verkiezingen van het Verantwoordingsorgaan van pensioenfonds ABP. Volgend jaar april worden weer verkiezingen voor dit orgaan gehouden. Verder informeren we je over het financiële herstel van ABP en over de veranderingen bij Zorgzaam vanaf 1 januari 2022.
Met een uitgebreide Q&A maken we duidelijk welke invloed bepaalde veranderingen in je persoonlijke situatie, zoals trouwen en verhuizen, kunnen hebben op jouw AOW. Zoals jullie inmiddels van ons gewend zijn, publiceren we in de nieuwsbrief ook weer een overzicht van alle artikelen die de afgelopen weken zijn verschenen op de website en in de ledenapp van de AFMP.

Tenslotte heb ik een eveneens vertrouwde oproep: heb je belangrijk, boeiend of inspirerend nieuws, dat je graag terugziet in deze nieuwsbrief? Geef dit dan aan ons door via dit e-mailadres. En wie weet belandt jouw nieuws dan binnenkort hieronder!

Ik wens jou veel leesplezier! Blijf ondertussen lief voor elkaar en help elkaar waar mogelijk. Pas goed op jezelf en elkaar én blijf vooral gezond!

Paul Engelbertink
Sectorhoofd Postactieven AFMP

Blog 15 oktober 2021 

Beste collega’s

Twee derde van de PA-bijeenkomsten dit jaar is inmiddels afgelopen en de reacties van onze postactieve leden hierop waren tot nu toe allemaal erg positief. Vorig week donderdagavond werd ik ineens snik verkouden en dus kwamen ineens de bestaande coronaregels om de hoek kijken. Het advies luidt nog altijd: heb je klachten, laat je testen. Het lukte donderdagavond echter niet meer om een PCR-test te ondergaan. Omdat ik hierdoor niet tijdig wist of ik besmet was met het coronavirus, moest ik de bijeenkomsten van de PA-groepen Poort van Limburg en Brabant Noordoost annuleren. Dit betekende dat ik die avond alle leden die zich hiervoor hadden aangemeld moest gaan bellen en dit heb ik natuurlijk gedaan. De laatste twee leden bereikte ik om 22.15 uur via de telefoon. Diegenen die ik telefonisch niet te pakken kreeg, stuurde ik een e-mail. Natuurlijk liet ik me vrijdagochtend direct testen en gelukkig viel de uitslag later negatief uit. Zo zie je maar dat COVID-19 nog steeds mijn en jouw agenda kan beïnvloeden.

Wederom vind je in deze Nieuwsbrief Postactieven diverse boeiende artikelen. Het eerste artikel gaat over Zorgzaam. Over deze verzekeraar en verzekering ontving ik de afgelopen weken veel vragen van leden. Zorgzaam had hen een informerende brief of e-mail gestuurd die alleen maar meer verwarring opleverde. Daarom scheppen we in het eerste artikel van deze nieuwsbrief, dat ook te vinden is op onze website en in onze ledenapp, duidelijkheid over alles wat er al dan niet verandert als het gaat om jouw Zorgzaam-verzekering.

Ook tref je een overzicht aan van de laatste PA-bijeenkomsten dit najaar. Een viertal artikelen in de nieuwsbrief gaat over jouw pensioen, het pensioenfonds ABP en de op Prinsjesdag 2021 gepresenteerde pensioenplannen. Verder bieden we je een handig overzicht van alle artikelen die de afgelopen weken zijn gepubliceerd op onze website en in onze app.

Tenslotte doe ik ook in dit voorwoord weer een oproep: heb je belangrijk, boeiend of inspirerend nieuws, dat je graag terugziet in deze nieuwsbrief? Geef dit dan aan ons door via ons e-mailadres: postactieven@afmp.nl! En wie weet belandt jouw nieuws dan binnenkort hieronder!

Ik wens jou veel leesplezier! Blijf ondertussen lief voor elkaar en help elkaar waar mogelijk. Pas goed op jezelf en elkaar én blijf vooral gezond!

Paul Engelbertink
Sectorhoofd Postactieven AFMP

Blog 24 september 2021 

Beste collega’s

Eindelijk konden de eerste fysieke regiobijeenkomsten van dit jaar worden gehouden! Onder mijn leiding als sectorhoofd Postactieven van de AFMP vonden vorige week de bijeenkomsten plaats voor de PA-groepen Assen/Groningen en Emmen, en deze week is het de beurt aan de Meijerij, Hart van Brabant, Roosendaal/West Brabant en Zeeland. Ik vond het fijn om na alle heftige corona-ontwikkelingen en navenante besmettingsrisico’s weer fysiek en persoonlijk contact te hebben met een grote groep PA-leden. De bijeenkomsten konden gelukkig rekenen op veel belangstelling. De afgelopen tijd heb ik gemerkt dat velen van hen hierop met smart zaten te wachten.

Vanaf 25 september is de 1,5 meter-maatregel van de baan. Het is een raar gevoel dat je op de 24e van deze maand nog anderhalve meter afstand van elkaar moeten houden en dat dit vanaf de 25e om 00.01 uur niet meer hoeft. Dit zal niet alleen voor mij even wennen zijn! Ook mogen we dan weer knuffelen, maar ik denk niet dat we dit moeten overdrijven, haha. En wat vind jij als postactief lid van het feit dat je bij een bezoek aan een horecagelegenheid of aan een culturele happening een vaccinatiebewijs of een negatieve PCR-test moet kunnen laten zien? Het is een lastig en ingewikkeld vraagstuk, dat bij velen erg gevoelig ligt.

In deze eerste Nieuwsbrief Postactieven na het zomerreces staan weer diverse interessante artikelen. Zo belichten we de ins & outs van de vernieuwde website Mijnpensioenoverzicht.nl. Deze site ‘vertelt’ jou hoe jouw financiële situatie eruit ziet op het moment dat je bijvoorbeeld met pensioen gaat of je de AOW-leeftijd bereikt. Ook word je geïnformeerd over de voordelige ongevallenverzekering voor alle AFMP-leden. Daarnaast vind je in deze nieuwsbriefeditie een overzicht van alle PA-bijeenkomsten die dit jaar nog in het land worden georganiseerd. En last but not least informeren we je over de Commissie Schrijnende Gevallen AOW-gat Militairen en over je pensioenmogelijkheden in het buitenland.

Traditiegetrouw doe ik een oproep in dit voorwoord: heb je belangrijk, boeiend of inspirerend nieuws, dat je graag terugziet in deze nieuwsbrief? Geef dit dan aan ons door via ons e-mailadres: postactieven@afmp.nl! Wie weet belandt jouw nieuws dan binnenkort hieronder!

Ik wens jou veel leesplezier! Blijf ondertussen lief voor elkaar en help elkaar waar mogelijk. Pas goed op jezelf en elkaar én blijf vooral gezond!

Paul Engelbertink
Sectorhoofd Postactieven AFMP

Blog 3 september 2021

Beste collega's

Voor de meesten van ons zit de zomervakantie er alweer op. Echt zomerweer hebben we in Nederland helaas niet gehad. Zelf ben ik met mijn vrouw 10 dagen naar Zuid-Frankrijk geweest, waar we op een camping in de buurt van Port Grimaud stonden. Het weer was er prima, los van een flinke mistralwind tijdens de laatste drie dagen. Ik ben weer helemaal bijgetankt en inmiddels volop bezig met de voorbereiding voor onze UGM- en pensioenvoorlichtingsbijeenkomsten. Op dit moment leg ik de laatste hand aan de organisatie van de komende PA-bijeenkomsten. Ik zie er naar uit om onze PA-leden tijdens deze bijeenkomsten weer fysiek te kunnen ontmoeten en ‘live’ te spreken. Natuurlijk vind ik het spannend of de bijeenkomsten, gezien alle corona-ontwikkelingen definitief doorgang kunnen vinden. Vorig jaar moesten, na de twee drukbezochte PA-bijeenkomsten Assen/Groningen en Emmen, de overige geplande bijeenkomsten vanwege het coronavirus worden geannuleerd.

De afgelopen weken heeft natuurlijk iedereen het nieuws gevolgd over de schrijnende situatie in Afghanistan en dan met name in Kabul. Het is te triest voor woorden wat daar allemaal gebeurt! Gelukkig is het kabinet wakker geworden en is de motie van de Tweede Kamer aangenomen om ruimhartig om te gaan met het hierheen halen van Afghanen die voor Nederland en de Nederlandse troepen hebben gewerkt. Wij als AFMP vinden het natuurlijk verschrikkelijk wat daar gebeurt. Ook onze oud-voorzitter Anne-Marie Snels liet veelvuldig kritische geluiden in de media horen over de netelige positie van tolken in Afghanistan. Deze tolken waren voor de missie ontzettend belangrijk en zij zijn op dit moment hun leven in hun geboorteland niet zeker. En dit juist omdat zij voor onze troepen actief waren! Ook hun familieleden lopen gevaar. Twee weken geleden was Anne-Marie hierover nog te horen en te zien tijdens een live-uitzending van Op1. Onze Afghanistanveteranen vinden het verschrikkelijk wat er daar allemaal gebeurt en dan druk ik me nog voorzichtig uit. Gelukkig zijn er diverse professionele instanties waar zij met hun veelal psychische problemen terecht kunnen. Helaas zijn de Amerikanen vertrokken uit Kabul, maar gelukkig is er een overeenkomst met heel veel landen dat paspoorthouders en Afghaanse medewerkers ook na 31 augustus het land uit mogen. Dat is goed nieuws en laten we hopen dat ze hun afspraken nakomen.

In deze Nieuwsbrief Postactieven vind je onder meer een interessant artikel over de vergoeding van ABP in het kader van de nabetaling samenvallende diensttijd. Ook kun je een Q&A over loonheffingskortingen lezen. Daarnaast is er positief nieuws te melden over de PA-bijeenkomsten komend najaar en ben ik vlak voor mijn zomervakantie als sectorhoofd Postactieven bij vier leden op huisbezoek geweest, omdat zij 70 jaar lid van de vereniging zijn. De verslagen van deze feestelijke bijeenkomsten staan elders in deze nieuwsbrief.
Tenslotte heb ik een oproep: heb je belangrijk, boeiend of inspirerend nieuws, dat je graag terugziet in deze nieuwsbrief? Geef dit dan aan ons door via ons e-mailadres: postactieven@afmp.nl! En wie weet belandt jouw nieuws dan binnenkort hieronder!
Ik wens jou veel leesplezier! Blijf ondertussen lief voor elkaar en help elkaar waar mogelijk. Pas goed op jezelf en elkaar én blijf vooral gezond!

Hartelijke groet,

Paul Engelbertink
Sectorhoofd Postactieven AFMP

Blog 2 juli 2021

Beste collega's

Allereerst wil ik terugkomen op mijn voorwoord in de voorgaande nieuwsbrief. Ik heb namelijk geschreven dat ik een blij mens was, omdat mijn tweede prik tegen het coronavirus gepland stond. Naar aanleiding hiervan ontving ik een aantal reacties van leden die vonden dat ik reclame aan het maken was voor vaccinatie. Dit was natuurlijk niet mijn boodschap. Iedereen moet natuurlijk zelf weten of hij of zij zich wel of niet laat vaccineren.

Afgelopen vrijdag ben ik voor de derde keer in anderhalf jaar naar ons kantoor geweest. Het voelde vreemd om daar weer te zijn. Ik heb ‘de kantoorsfeer’ erg gemist en dan met name mijn collega’s. Ik hoop en ga er ook een beetje van uit, dat ik na de zomervakantie weer met enige regelmaat in Utrecht zal zijn. Daarnaast denk ik dat ik dan ook weer huisbezoeken kan gaan afleggen als sectorhoofd Postactieven. Voor wat betreft de vooruitzichten van mijn vakantie naar Zuid-Frankrijk: die zien er goed uit! Frankrijk is weer ‘geel’ en dat houdt mij en mijn vrouw dus niet meer tegen! Wij zijn aan vakantie toe, maar ik denk dat dit voor heel Nederland geldt.

In deze Nieuwsbrief Postactieven passeren weer een paar interessante onderwerpen de revue. Allereerst vind je hieronder een bericht over de dekkingsgraad van ABP. Langzaamaan gaat hier beter mee. Verder bieden we je een interessant artikel over het fenomeen ‘buddyhonden’. In een ander artikel gaan we in op de trage afhandeling van schadevergoedingsverzoeken. Ook heb ik als sectorhoofd de laatste vaak de vraag van postactieve leden gekregen of het nu wel zo voordelig is om te kiezen voor een ongehuwden-AOW-pensioen als een van de partners wordt opgenomen in een verpleeghuis. Wij verschaffen je hierover meer duidelijkheid. Verder gaan we in op de nieuwe lay-out van Mijnpensioenoverzicht.nl. Last but least geven we je uitleg over het toepassen van de loonheffingskorting(en) door ABP. In bepaalde situaties gaat dit namelijk niet helemaal goed.

Tenslotte mijn vaste oproep: heb je belangrijk, boeiend of inspirerend nieuws, dat je graag terugziet in deze nieuwsbrief? Geef dat dan door via ons e-mailadres: postactieven@afmp.nl! En wie weet belandt jouw nieuws dan binnenkort hieronder!

Ik wens jou veel leesplezier. Blijf lief voor elkaar en help elkaar waar mogelijk. Pas goed op jezelf en elkaar én blijf vooral gezond!

Hartelijke groet,

Paul Engelbertink
Sectorhoofd Postactieven AFMP

Ps. In verband met de zomervakantie verschijnt de eerstvolgende Nieuwsbrief Postactieven op 3 september 2021.

Blog 11 juni 2021 

Beste collega's

In mijn voorwoord van de vorige Nieuwsbrief Postactieven schreef ik dat mijn eerste vaccinatie met het AstraZeneca-vaccin onlangs is toegediend. Ik ben een blij mens, want mijn tweede prik staat gepland op 22 juni. Twee weken later ben ik goed beschermd tegen het coronavirus. Iedereen heeft kunnen lezen en ongetwijfeld ook gemerkt dat de coronamaatregelen nog verder zijn versoepeld. Het is zoals IC-arts Diederik Gommers het zondagavond in de talkshow van Humberto Tan uitdrukte: ‘We gaan niet naar het oude normaal, maar naar het nieuwe normaal.’

Samen met goede vrienden hebben mijn vrouw en ik mooie plannen voor de zomervakantie gesmeed. Eind juli gaan we naar Zuid-Frankrijk, maar dan zal dit land eerst de belangrijke kleurcode geel moeten krijgen. Vooralsnog gaan we er vanuit dat dit ook daadwerkelijk zal gebeuren.

Zoals je van ons gewend bent, staan in deze nieuwsbrief weer een paar interessante onderwerpen. Allereerst bieden wij jou informatie over je opgebouwde pensioentijd. Leden vragen regelmatig aan mij als sectorhoofd Postactieven of hun opgebouwde pensioentijd wel klopt. Aan de hand van twee voorbeelden proberen we antwoord te geven op hun vraag. Verder vind je in deze nieuwsbriefeditie twee berichten over pensioenfonds ABP. Ook kun je het artikel over de rechtszaak rond de koppelpremie lezen, dat wij de afgelopen week publiceerden op AFMP.nl.

Een gloednieuwe toevoeging aan deze nieuwsbrief is een vast overzicht van links naar interessante artikelen die eerder op onze website zijn geplaatst. En tenslotte bieden wij jou als postactief AFMP-lid weer een mooie ledenaanbieding.

Mis jij specifieke (defensie-)nieuwtjes binnen de kolommen van deze nieuwsbrief? Stuur dit nieuws dan naar postactieven@afmp.nl en wie weet vind je dit dan terug in een van de eerstvolgende edities!

Ik wens jou weer veel leesplezier. Ik sluit af met mijn vaste credo: blijf lief voor elkaar en help elkaar waar mogelijk. Pas goed op jezelf en elkaar én blijf vooral gezond!

Hartelijke groet,

Paul Engelbertink
Sectorhoofd Postactieven AFMP

Blog 20 mei 2021 

Beste collega's

Ik ben net terug van twee weken vakantie. Aanvankelijk wilden mijn vrouw en ik met goede vrienden naar het schilderachtige Toscane gaan. Maar je raadt het al: dat plan ging vanwege COVID-19 niet door. Ondanks het feit dat het coronavirus dus roet in het eten gooide, was het na een hectische periode heerlijk om twee weken lang niet te werken. Gelukkig ben ik er met mijn vrouw, kinderen én kleinkinderen bovendien nog echt even tussenuit geweest. We beleefden samen een mooi lang weekend in een vakantiepark. En ja, dat deden we volledig ‘corona proof’ vanuit drie aan elkaar gekoppelde vakantiehuisjes. Wat hadden we uitgekeken naar een paar gezellige en ontspannen dagen!

Inmiddels zijn, zoals jullie weten, de eerste serieuze coronaversoepelingen doorgevoerd. Heel veel mensen buigen zich op dit moment over de vraag waar zij deze zomer op vakantie willen gaan. We mogen ook weer sporten, zowel binnen als buiten. De openingstijden van de terrassen zijn verruimd en de bibliotheken openen hun deuren weer voor de Nederlandse boekliefhebbers. En zo zijn er ook de nodige kleine versoepelingen, die te danken zijn aan het afnemend aantal besmettingen en ziekenhuisopnames. Ik hoop vurig dat deze trend zich de komende weken doorzet.

Verder verloopt het vaccinatietraject in ons land gelukkig redelijk tot goed. Zelf ben ik afgelopen woensdag voor de eerste keer gevaccineerd met het AstraZeneca-vaccin en daar ben ik heel blij mee!

Net als in de voorgaande nieuwsbrief heb ik weer een brandende vraag aan jou: heb je belangrijk, boeiend of inspirerend nieuws, dat je graag terugziet in deze nieuwsbrief, geef dat door via ons e-mailadres: postactieven@afmp.nl! En wie weet tref je jouw nieuws dan binnenkort hieronder aan!

In deze Nieuwsbrief Postactieven vind je weer diverse interessante onderwerpen. Zo kun je meer lezen over het nieuwe pensioencontract en de door minister Koolmees aangekondigde vertraging op dit terrein. Ook waarschuwen we je in een uitgebreid bericht voor de criminele fenomenen ‘phishing’, ‘smishing’ en ‘vishing’, want een gewaarschuwd mens telt voor twee! Triest genoeg verdienen veel criminelen hun geld namelijk over de rug van onwetende consumenten. En verder vinden wij het na deze vervelende coronaperiode meer dan passend om jou als (postactief) AFMP-lid een mooi vakantie-aanbod te doen.

Aan het slot van dit voorwoord nóg een belangrijke mededeling: we zijn nog steeds op zoek naar een aantal groepshoofden bij de sector Postactieven van de AFMP. Specifiek in de regio’s Assen, Apeldoorn/Salland, Brabant NO (Volkel), IJsselland (Wezep) en Steenwijk is de functie van groepshoofd nog vacant! Heb je interesse om in één van deze regio’s aan de slag te gaan? Bel mij dan op dit mobiele nummer: 06-12905748.

Ik wens jou veel leesplezier! Blijf lief voor elkaar en help elkaar waar mogelijk. Pas goed op jezelf en elkaar én blijf vooral gezond!

Hartelijke groet,

Paul Engelbertink
Sectorhoofd Postactieven AFMP

Blog 30 april 2021 

Beste collega's,

Op het moment dat ik mijn voorwoord schrijf, is het Koningsdag. Dit is een dag om uitbundig te vieren. En dat doen mijn vrouw en ik normaal gesproken dan ook elk jaar met onze kinderen en hun aanhang, onze vrienden én onze buren. Door het coronavirus kan dit koninklijke feest nu al voor de tweede keer niet doorgaan en daar hebben wij eerlijk gezegd best wel wat moeite mee.

Daags na Koningsdag zijn de nodige versoepelingen doorgevoerd. Maar ondanks het feit dat ook ik vurig terugverlang naar ‘het vertrouwde normaal’, begrijp ik deze versoepelingen niet zo goed. En, zoals ik onder meer in de media terugzie en -hoor, ben ik niet de enige met grote twijfels hierover. Het aantal coronapatiënten dat op een IC ligt, is nog altijd veel te hoog en er is helaas nog geen sprake van een daling. Maar ondertussen is de (geestelijke) nood bij de gemiddelde burger blijkbaar zo hoog, dat het kabinet zich gedwongen ziet enkele ‘vrijheidsverhogende’ maatregelen door te voeren.

Ik blijf ondertussen hopen dat iedereen verstandig omgaat met zijn of haar herwonnen vrijheid. Vanochtend ontving ik als sectorhoofd Postactieven van de AFMP een verzoek om zeer binnenkort bij een postactief AFMP-lid op huisbezoek te gaan. Zijn vooruitzichten zijn zeer slecht. Hij kampt namelijk met een hersentumor. Hij wordt op dit moment bestraald om zijn leven nog wat te kunnen rekken. Pfoeh en dan maak ik me druk om zoiets ‘eenvoudigs’ als Koningsdag!

In het voorwoord van deze voortaan elke drie weken verschijnende nieuwsbrief heb ik een belangrijke vraag aan jou: heb je boeiend of inspirerend nieuws, dat je hier graag terugziet? Geef dat dan aan ons door via ons e-mailadres: postactieven@afmp.nl! Wie weet belandt jouw nieuws dan binnenkort hieronder!

In deze nieuwsbriefeditie staan diverse interessante onderwerpen. Zo is er positief nieuws te melden over pensioenfonds ABP. De dekkingsgraad van ABP is weer boven de 100 procent uitgekomen! Dit met de kanttekening dat het gemiddelde dekkingspercentage over de afgelopen 12 maanden minder dan 90% was. Ook kun je meer lezen over onze eerstvolgende pensioenvoorlichtingsbijeenkomst op 28 mei. Vanwege het coronavirus organiseren we deze bijeenkomst in de vorm van een live webinar. De voorbereidingen hiervoor zijn praktisch afgerond. Verder biedt deze nieuwsbrief informatie over de vaccinatiemogelijkheden voor onze in het buitenland wonende leden.

En last but zeker niet least, vind je bovenaan alle berichten een vacaturetekst. Binnen de sector Postactieven is de AFMP namelijk op zoek naar een aantal groepshoofden. Ben je nieuwsgierig naar deze functie? Lees dan welke verantwoordelijkheden je allemaal hebt als groepshoofd! Heb je interesse? Neem dan contact op met mij via mijn mobiele nummer: 06-1290 5748.

Ik wens jou veel leesplezier! Blijf ondertussen lief voor elkaar en help elkaar waar mogelijk. Pas goed op jezelf en elkaar én blijf vooral gezond!

Hartelijke groet,

Paul Engelbertink
Sectorhoofd Postactieven AFMP

Blog 16 april 2021 

Beste collega's

Even dachten we met zijn allen dat vanaf 21 april de coronamaatregelen zouden worden versoepeld. Maar helaas, de besmettingscijfers en het aantal ziekenhuis- en IC-opnames waren (en zijn!) dusdanig hoog dat versoepelingen simpelweg nog niet verantwoord waren. Het Outbreak Management Team, beter bekend als het OMT, dat alle ontwikkelingen rond het coronavirus nauwlettend in de gaten houdt, bracht hierover een negatief advies uit. Dit deed het kabinet besluiten om de mogelijke ‘vrijheidsverhogende’ activiteiten met één week uit te stellen.

Afgelopen dinsdagavond benadrukte Diederik Gommers, voorman van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care, in het praatprogramma Op1 dat hij blij is dat er vooralsnog geen versoepelingen aankomen. “Prognoses laten namelijk zien dat er nog een piek aankomt. Op dit moment is het voor ons in de ziekenhuizen zwaarder dan vorig jaar.” Dit heeft volgens hem te maken met de motivatie die Nederlanders vorig jaar nog hadden ten opzichte van het virus. De piek van de derde coronagolf verwacht hij eind april en daarom noemt hij versoepelingen vanaf 28 april een ‘utopie’. Voordat versoepelingen tot de mogelijkheden behoren, moeten eerst alle zestigplussers worden gevaccineerd, zo zei hij aan tafel bij Op1. Ik heb de wijsheid niet in pacht op coronagebied, maar zijn verhaal klinkt mij logisch in de oren.

Sinds de uitbraak van de coronapandemie informeren wij jou als postactief lid elke twee weken via deze nieuwsbrief. De belangrijkste reden voor de verzending hiervan was en is dat wij jou in deze bijzondere, maar ook lastige coronatijd op de hoogte willen houden van belangrijke, bondsgerelateerde onderwerpen. Vanaf 30 april verschijnt de Nieuwsbrief Postactieven voortaan elke drie weken. Het vullen van een voor jou relevante nieuwsbrief is namelijk niet zo gemakkelijk en vergt veel kostbare tijd.

Graag doe ik in dit voorwoord daarom een oproep: geef belangrijk, boeiend of inspirerend nieuws, dat je graag ziet terugziet in deze nieuwsbrief, aan ons door via ons e-mailadres postactieven@afmp.nl! En wie weet belandt jouw nieuws dan binnenkort hieronder!

In deze Nieuwsbrief Postactieven staan weer een paar interessante onderwerpen. Zo kun je een deel van een interview lezen, dat pensioenfonds ABP had met Jan Slagter, directeur van Omroep Max en televisiepresentator. In dit interview gaat hij in op zijn bewuste pensioenkeuzes.

Ook kun je meer lezen over onze komende UGM- en pensioenvoorlichtingsbijeenkomst, die we vanwege het coronavirus in de vorm van een live webinar organiseren. De voorbereidingen voor dit webinar zijn inmiddels in volle gang. Tenslotte besteden we opnieuw aandacht aan jouw opgebouwde AOW-tijd. Ik krijg via de telefoon en e-mail namelijk verontrustende signalen van leden, bij wie de AOW-tijd is afgenomen omdat zij in het buitenland hebben gewoond. Hoe eerder je tegen dit besluit in actie komt, des te beter dit te corrigeren is. Vandaar dat we jou hierover nog eens informeren.

Ik wens jou veel leesplezier. Blijf lief voor elkaar en help elkaar waar mogelijk. Pas goed op jezelf en elkaar én blijf vooral gezond!

Hartelijke groet,

Paul Engelbertink
Sectorhoofd Postactieven AFMP

Blog 1 april 2021 

Beste collega's

Wanneer gaan er nu echt versoepelingen komen? Ik zou willen dat ik het wist. Net als iedereen ben ook ik klaar met alle beperkingen vanwege COVID-19. Maar, zoals Arjen Lubach het in zijn laatste Lubach op zondag verwoordde, vind ook ik het belangrijk om ‘nog even vol te houden’ en zo met zijn allen het coronavirus uiteindelijk onder controle te krijgen.

Helaas hebben mijn vrouw en ik onze in mei geplande vakantie van tien dagen naar Toscane moeten annuleren. Althans, we gaan niet boeken omdat het coronavirus dan hoogstwaarschijnlijk nog altijd dwarsligt. Vind ik dat vervelend? Eerlijk gezegd wel, maar er gebeuren natuurlijk veel ergere dingen in de wereld. Daarom probeer ik me niet al te druk te maken over onze annulering. Dit heeft geen enkele zin en verspilt alleen maar kostbare energie, die ik liever steek in de belangen van de postactieve leden van de AFMP en in andere zaken waarop ik wél positieve invloed kan uitoefenen.

Afgelopen woensdag stemden de leden tijdens de 43e (Buitengewone) Bondsvergadering van de AFMP in met de voordracht van Ton van den Berg als nieuwe voorzitter. Vandaag is hij gestart in zijn nieuwe uitdagende functie als boegbeeld van onze geweldige vereniging. Via deze weg wil ik Ton hiermee heel veel succes wensen!

Ton is de opvolger van Anne-Marie Snels, die woensdag afscheid nam als voorzitter en nu met pensioen is. Als sectorhoofd postactieven heb ik ruim 15 maanden onder haar mogen werken. Ik zal haar zeker gaan missen! In de functie van voorzitter was zij altijd strijdvaardig en schuwde zij een scherpe blog of tweet niet. Anne-Marie, geniet van je pensioenjaren. En, ik weet dat je niet achter de geraniums gaat zitten! Blijf lekker actief, maar vooral gezond!

In deze Nieuwsbrief Postactieven staan weer een paar actuele onderwerpen. Zo maken we in een artikel duidelijk wat jouw rechten zijn als je nog aan de slag bent na het bereiken van jouw AOW-leeftijd. Ook distantieert het Veteranen Platform zich in een bericht van de recente coronademonstraties op het Amsterdamse Museumplein. Vind je dat een specifiek ander onderwerp aandacht verdient in deze nieuwsbrief? Laat dit ons dan weten via dit e-mailadres: postactieven@afmp.nl.

Ik wens je veel leesplezier! Wees ondertussen lief voor elkaar en help elkaar waar mogelijk. Pas goed op jezelf en elkaar én blijf vooral gezond!

Hartelijke groet,

Paul Engelbertink
Sectorhoofd Postactieven AFMP

Blog 5 maart 2021 

Beste collega's

We zitten nog steeds in een lockdown en de avondklok duurt vooralsnog tot 15 maart. Samen met miljoenen andere Nederlanders vraag ik me af wanneer de echte versoepelingen zullen komen en wanneer we ons weer wat vrijer kunnen voortbewegen.

Gelukkig zijn sinds afgelopen woensdag de mensen met contactberoepen weer aan de slag gegaan. Vandaag mag ik met mijn inmiddels erg lange coupe eindelijk weer op de kappersstoel plaatsnemen. De afgelopen twee maanden ben ik een grootverbruiker van haargel geworden om mijn haar nog een beetje te kunnen fatsoeneren.

Ik zie tot mijn opluchting dat ook de reguliere zorg in de ziekenhuizen opnieuw op gang komt. Mijn vrouw werkt in een ziekenhuis en daar zijn bijvoorbeeld alle operatiekamers weer beschikbaar. Ik word ondertussen helemaal vrolijk van het feit dat het aantal Nederlandse gevaccineerden behoorlijk aan het toenemen is. Na een stroeve start is Nederland inmiddels de top 5 binnengedrongen van Europese landen met de meeste vaccinaties.

In deze Nieuwsbrief Postactieven staan weer diverse actuele onderwerpen. Speciale aandacht vragen we voor de Anw-compensatie van ABP en dan vooral de coulanceregeling. Twee nieuwsbriefartikelen zijn gewijd aan de AOW. Het ene gaat over de noodzakelijke reparatie van de koopkracht van ouderen, het andere over AOW-kortingen als je een buitenlandse partner hebt. Verder vind je in deze nieuwsbrief meer over de FNV-belastingservice.
Nogmaals vragen we aandacht voor de verkiezingen van de nieuwe voorzitter van de FNV. Je kunt hiervoor nog tot 9 maart je stem uitbrengen. Aan het eind van deze nieuwsbrief vind je weer een AFMP-ledenvoordeel. De meerwaarde van het lidmaatschap van de AFMP schuilt namelijk niet alleen in hulp en advies op het gebied van werk en inkomen en het verstrekken van nuttige informatie, maar ook in de vele voordelen waarop je als (postactief) lid kunt rekenen.

Vind je dat een ander onderwerp aandacht verdient in deze nieuwsbrief? Stuur hierover dan een e-mail naar: postactieven@afmp.nl.

Ik hoop dat we samen, ook nu de laatste loodjes het zwaarst lijken te wegen, in staat blijven om alle corona-adviezen netjes op te volgen. Wees lief voor elkaar en help elkaar waar mogelijk. Pas goed op jezelf en elkaar én blijf vooral gezond!

Hartelijke groet,

Paul Engelbertink
Sectorhoofd Postactieven AFMP

Blog 5 februari 2021

Beste collega's


We zitten nog steeds in een keiharde lock-down. Daarnaast hebben we natuurlijk te maken met een avondklok, een voor iedereen erg vervelende maatregel. Aanstaande zaterdag gaan we al het derde weekend in van de avondklok. Vrijdagavond besluit het kabinet of deze daadwerkelijk wordt beëindigd op woensdag 10 februari om 04.30 uur. Ik ben bang dat we rekening moeten houden met een verlenging. De zeer besmettelijke Britse variant van het coronavirus krijgt steeds meer de overhand en dat is erg verontrustend. Laten we hopen dat er snel nieuwe soorten vaccins beschikbaar komen, zodat het tempo van vaccineren kan worden opgeschroefd. Deze snelheid moet echt gaan toenemen.

In deze Nieuwsbrief Postactieven staan weer diverse actuele onderwerpen. Een drietal artikelen gaat over de AOW. Verder informeren we je over ABP en hierbij blikken we terug op het afgelopen jaar. Ook vragen we aandacht voor Stichting Psst, een initiatief van bezorgde burgers die constateren dat de Nederlandse krijgsmacht door een gebrek aan politieke daadkracht een groot tekort heeft aan mensen en materieel. De AFMP steunt deze actie en roept al haar leden op deze petitie mede te ondertekenen. Tevens informeren we je over de verkiezingen voor een nieuwe FNV-voorzitter. Alle leden van de AFMP ontvingen, net als alle andere FNV-leden, afgelopen donderdag een mail met een verzoek om te stemmen op Kitty Jong of Tuur Elzinga. Wil je dat we in een volgende nieuwsbrief aandacht besteden aan een ander specifiek onderwerp? Stuur dan een e-mail naar postactieven@afmp.nl.

Vandaag vindt weer een webinar pensioenen onder mijn leiding plaats voor mensen die 6 tot 8 maanden voor hun pensioenleeftijd zitten. 35 is het deelnemersaantal en daarover mag ik niet klagen. Aanstaande woensdag 10 februari staat een webinar voor UGM’ers op het programma. Daar zal het aantal deelnemers iets hoger zijn, namelijk 64.

Ik wens jullie weer veel leesplezier! Ik spreek tenslotte weer de hoop uit dat we samen in staat blijven om alle corona-adviezen netjes te blijven opvolgen. Dat is het enige wat we nu kunnen doen. Houd je dus aan de richtlijnen, wees lief voor elkaar en help elkaar waar mogelijk. Als de weersvoorspellingen uitkomen, dan kunnen we dit weekend genieten van veel sneeuw! Pas bij alle sneeuwpret goed op jezelf en elkaar én blijf vooral gezond!

Hartelijke groet,

Paul Engelbertink
Sectorhoofd Postactieven AFMP

Blog 8 januari 2021

Allereerst wil ik iedereen het allerbeste wensen voor dit nieuwe jaar! 2020 was natuurlijk niet het jaar waarin onze mooiste verwachtingen zijn uitgekomen. Ook in 2021 zal het coronavirus het gesprek van de dag blijven. Laten we hopen dat de vaccins doen wat wij ervan verwachten, namelijk het uit de wereld helpen van dit virus, zodat in wij hopelijk later dit jaar weer terug kunnen naar het ‘vertrouwde’ normaal.

Ik zal mij in elk geval laten vaccineren en afgelopen dinsdag was in het nieuws dat 75% van de Nederlandse bevolking hetzelfde gaat doen. Blijft natuurlijk nog altijd 25% van de mensen over die (nog) twijfelt over de zin en onzin hiervan of die zich sowieso niet laat vaccineren.

Dinsdag vond in de Tweede Kamer een debat plaats over de kabinetsaanpak van het coronavirus. Het was een pittig debat, waarbij minister-president Rutte en de ministers Hugo de Jonge en Tamara van Ark het vuur aan de schenen kregen gelegd in de Tweede Kamer. Zij moesten antwoord geven op zeer kritische vragen.

Tussen neus en lippen door hoorde ik dat de huidige lockdown hoogstwaarschijnlijk zal worden verlengd. Het aantal besmettingen is nog steeds veel te hoog en de druk op de reguliere ziekenhuiszorg is hierdoor nog te groot om de lockdown te kunnen versoepelen. Gelukkig heeft het het Europese geneesmiddelenagentschap EMA inmiddels goedkeuring gegeven aan het Moderna-vaccin. Samen met de 1,7 miljoen vaccins van Pfizer zal Nederland in het eerste kwartaal van 2021 in totaal beschikken over ruim 2 miljoen vaccins. Hiermee zijn we er nog niet. Als je daar ook nog eens de 4,5 miljoen exemplaren van het Oxford-vaccin bij optelt, dat nu nog moet worden goedgekeurd door de EMA, dan is er pas echt sprake van serieuze aantallen.

In de decemberuitgave van OpLinie staat de voorlopige planning van de regiobijeenkomsten voor onze postactieve leden in het eerste kwartaal van dit jaar. Alle locaties zijn vastgelegd, maar ik vrees dat we ook deze bijeenkomsten vanwege het coronavirus moeten annuleren. Ik krijg regelmatig telefoontjes en mailtjes van leden die het bijzonder jammer vinden dat er in 2020 geen bijeenkomsten konden worden gehouden. Uiteraard baal ik hier ook erg van. Fysieke bijeenkomsten met face-to-facecontacten hebben namelijk absoluut mijn voorkeur. Maar ik blijf, misschien tegen beter weten in, vurig hopen dat de bijeenkomsten alsnog kunnen doorgaan.

In deze nieuwsbrief postactieven staat weer een variëteit aan actuele onderwerpen, zoals de gratis belastingservice van de FNV, de recente Jerusalema Challenge bij Bronbeek en de nieuwste online pensioenvoorlichting. Gelukkig hoeft ABP de pensioenen niet te korten, omdat de dekkingsgraad van het pensioenfonds boven de 90% ligt. Hierover lees je verderop in deze nieuwsbrief meer. Vind je dat een ander specifiek onderwerp hierin aandacht verdient? Stuur dan een e-mail hierover naar postactieven@afmp.nl.

Ik hoop dat we samen in staat blijven om alle kabinetsadviezen netjes te blijven opvolgen. Dat is volgens mij het enige wat we op dit moment kunnen doen. Houd je dus aan de richtlijnen! Ik sluit af met mijn vaste uitspraak ‘Wees lief voor elkaar en help elkaar waar mogelijk’. Laten we er ondanks alle beperkingen van dit moment een goed jaar van maken. Pas goed op jezelf en elkaar én blijf vooral gezond!

Paul Engelbertink
Sectorhoofd Postactieven AFMP