12 juni 2020

Nieuwsberichten

Check hier de nieuwsberichten die relevant zijn voor jou als postactief lid.

Het pensioenakkoord: waarom de FNV ja zei
10 juli 2020 - Nadat we hier meer dan tien jaar mee bezig zijn geweest, is vorig jaar de basis gelegd voor het nieuwe pensioenakkoord dat nu gesloten is. Alle vakcentrales, waaronder dus ook de FNV, gingen destijds akkoord met de verdere uitwerking. Hierdoor zijn alle FNV-leden geraadpleegd. Ruim driekwart van de leden stemde uiteindelijk voor. Afgelopen zaterdag heeft het FNV-ledenparlement als laatste met een ruime meerderheid zijn zege gegeven. Hierdoor kan het pensioenplan nu worden voorgelegd aan de Tweede Kamer. Het FNV-kader en de andere bonden hebben specifieke vragen gesteld die nu nog moeten worden beantwoord. Denk daarbij aan vragen rond de achterstallige indexatie en de premieverhogingen actieven en/of de kortingen voor vooral de groep gepensioneerden.

Wat weten we zeker?
Ondanks jarenlange acties en diverse stemmingen in de Tweede Kamer, is het de vakbonden (de sociale partners) die samen met werkgevers gaan over onze pensioen, niet gelukt om bijvoorbeeld de rekenrente, die vooral in Nederland erg laag is, te verhogen. Overigens had dat alle problemen met ons pensioen niét opgelost. Daarnaast hebben de werkgevers jarenlang te weinig premie afgedragen, waardoor de dekkingsgraad, die bepaalt of je pensioen waardevast blijft, niet werd verhoogd.
Als we in het oude pensioensysteem zouden blijven, had dit, naast de 19,2% indexatie achterstand, onherroepelijk geleid tot forse premieverhogingen, waaraan werknemers meebetalen. Verlaging van de pensioenen met meer dan 10% was dan mogelijk geweest en dat vinden wij als AFMP niet verantwoord.

Wat weten we nog niet?
De nadere invulling van het pensioenakkoord, het invaren van de oude rechten, het wel of niet kunnen indexeren en het vaststellen van de premies zijn allemaal zaken die in het overleg met sociale partners en pensioenfondsen nog moeten worden vastgesteld. Via het georganiseerd overleg, de pensioenfondsen en hun verantwoordingsorganen, de Pensioenkamer en de politiek gaan we onze duur gespaarde centjes proberen zo goed mogelijk te beheren.

Het best haalbare
We hebben nu eindelijk een nieuwe pensioenregeling die na jarenlange strijd en vakbondsacties is uit-onderhandeld. Een van de forse winstpunten is dat de AOW-leeftijd veel minder hard stijgt dan in het oorspronkelijke plan van de regering. Doorgaan in het oude stelsel was geen optie meer. De afgelopen tien jaar hebben we gemerkt hoe kwetsbaar ons stelsel was. Er is niet meer geïndexeerd en iedereen heeft een forse indexatie-achterstand opgelopen. Het nieuwe stelsel geeft betere kansen dat er in de toekomst wel indexatie plaatsvindt.

Militairen
Over de specifieke regelingen hebben we al vragen voorbereid voor de minister van Defensie. Als AFMP zijn we namelijk nauw betrokken bij de uitvoering hiervan en daarom houden we daar de vinger aan de pols. We gaan nu vooruitkijken en zorgen voor goede regelingen binnen het nieuwe pensioenakkoord. De nieuwe regeling moet er uiterlijk in 2026 zijn. Daarbij zullen we rekening houden met de belangen van alle groepen: jongeren, ouderen en postactieven. We snappen best dat mensen zich zorgen over het feit dat we het oude stelsel nu moeten loslaten. De AFMP begrijpt jouw gevoel, maar dit JA biedt iedereen een beter perspectief op een goed pensioen dan in het oude stelsel blijven!
Wil je meer achtergrondinformatie over het nieuwe pensioenstelsel? Lees dan dit artikel.

Nieuw pensioencontract: wat betekent de 90% dekkingsgraad?
10 juli 2020 - Zaterdag bereikten kabinet, bonden en werkgevers een onderhandelaarsakkoord over de hoofdlijnen van het nieuwe pensioenstelsel. Als onderdeel van de afspraken tussen de sociale partners en het kabinet geldt een overgangsperiode waarin pensioenfondsen de pensioenen in 2021 niet hoeven te verlagen áls hun dekkingsgraad boven de 90 procent ligt. Normaal gesproken was er sprake van verlaging van de pensioenen bij een dekkingsgraad van 100 procent. Dat er nu sprake is van 90 procent betekent dat de kans dat pensioenen moet worden verlaagd een stuk lager is.

Wat kan dit betekenen voor je ABP-pensioen?
Eind mei was de dekkingsgraad van ABP 84,5 procent. Door de coronacrisis zijn bij alle fondsen de dekkingsgraden laag. De nieuwe dekkingsgraad wordt op 21 juli bekendgemaakt. De dekkingsgraad laat de verhouding zien tussen het geld in kas en de pensioenen die daarvan moeten worden betaald. Op dit moment ligt de dekkingsgraad dus onder de 90 procent. Maar het meetmoment dat bepalend is voor het wel of niet verlagen ligt op 31 december van dit jaar. Dan pas weten we of een verlaging voor 2021 nodig is.
In dit stadium is nog niets zeker. De dekkingsgraad kan nog stijgen, we hebben nog een half jaar te gaan. De dekkingsgraad van 31 december 2020 is bepalend. Maar de keuze voor wel of niet verlagen van de pensioenen ligt uiteindelijk bij het ABP-bestuur. Dat bestuur kan altijd nog andere keuzes maken in het belang van de deelnemers.
Of ABP uiteindelijk pensioenen wel of niet moet verlagen, hangt dus af van een aantal zaken waarover we nu nog weinig kunnen zeggen. 21 juli maken we de kwartaalcijfers bekend. Je ontvangt hierover een e-mail, zodat je weet hoe ABP er financieel voor staat. Houd jouw mailbox dus in de gaten.

Animatie tijdlijn nieuw pensioenstelsel
De gesprekken over een nieuw pensioenstelsel gaan ver terug. En er is nog veel werk aan de winkel voordat het écht kan ingaan. Wat is er allemaal al gedaan? En wat moet er nog gebeuren? Bekijk dit allemaal in onderstaande ABP-animatie.

 

John van Wanrooij vertrekt als sectorhoofd PA
26 juni 2020 - Waarschijnlijk heb je het al ergens gehoord of gelezen, maar John van Wanrooij gaat de AFMP vanaf 1 augustus 2020 verlaten. Naast zijn functie als sectorhoofd Postactieven was hij verantwoordelijk voor het werven van nieuwe leden. John had de zuidelijke regio’s onder zijn hoede. John keert in augustus weer terug naar de Landmacht, waar hij al eerder werkzaam was. Hij gaat als Senior Instructor (instructeur bedrijfsautotechnicus –bat/e-bat) aan de slag op legerplaats Oirschot bij het leerbedrijf zuid. Natuurlijk wordt John vervangen. Zijn PA-taken worden overgenomen door Paul Engelbertink, sectorhoofd Postactieven van de AFMP. “Ik wil John enorm bedanken voor alles wat hij voor de vereniging en vooral voor alle postactieven heeft gedaan,” benadrukt Paul. “Hij was een zeer gewaardeerd persoon en wij zullen hem zeker gaan missen. Ik wens hem veel succes in zijn nieuwe uitdaging bij de Landmacht.”

Lees meer over uitwerking van pensioenakkoord!
26 juni 2020 - Het kabinet en sociale partners hebben het pensioenakkoord samen uitgewerkt. Hierbij hielden zij rekening met de eerder vastgestelde doelen. Het ledenparlement zou op vrijdag 19 juni gaan stemmen over het bereikte contract. Deze stemming is helaas niet doorgegaan vanwege technische problemen en omdat er niet voldoende leden aanwezig waren om te kunnen stemmen. Dit gaan zij op zaterdag 4 juli overdoen. Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 22 juni al wel de documentenuitwerking pensioenakkoord aangeboden aan de Tweede Kamer.
Wil je lezen hoe de uitwerking van het pensioenakkoord eruit ziet? Ga dan via deze link naar de Uitwerking pensioenakkoord 12-06-2020. Mocht je nog vragen hebben? Stuur dan een mail naar postactieven@afmp.nl.

Let op! Voorkom telefonische spoofing!
26 juni 2020 - Naast Whatsapp-fraude wordt een aantal (postactieve) leden van onze bond geconfronteerd met een nieuwe manier van digitale oplichting, namelijk telefonische spoofing. Bij deze oplichting doet iemand zich voor als een medewerker van een bank. Hij of zij belt je op en benadrukt dan dat je snel actie moet ondernemen om je geld veilig te stellen. Deze nepmedewerker biedt vervolgens aan je te helpen en probeert je vervolgens jouw spaargeld afhandig te maken.

Helpdesk
Bij telefonische spoofing doet een oplichter zich voor als iemand van een organisatie die je kent, bijvoorbeeld jouw bank. Hij of zij belt met een ander telefoonnummer, maar in het display van jouw telefoon verschijnt de naam of het logo van bijvoorbeeld jouw bank. Criminelen zeggen dat ze van de helpdesk zijn en proberen de controle te krijgen over jouw computer of bankrekening. Zij vertellen je bijvoorbeeld dat er rare geldtransacties op jouw bankrekening plaatsvinden en dat je jouw speelgeld moet veiligstellen. Trap hier daarom niet in en doe altijd een check!

Hang snel op
Banken of andere organisaties bellen jou nooit zo maar op over geldzaken of om naar jouw gegevens te vragen. Hang dus direct op en bel de betreffende organisatie op om het verhaal te checken. Gebruik hiervoor het officiële telefoonnummer dat op de website van deze organisatie is vermeld. En bel juist niet met het nummer waarmee je bent gebeld.

Doe aangifte
Ben je toch slachtoffer geworden van telefonische spoofing? Doe dan aangifte bij de politie en waarschuw direct jouw bank. Criminelen werken vaak in een groep en maken meerdere slachtoffers. Elke aangifte biedt de politie informatie over de omvang en de werkwijze van een groep criminelen. Dat zorgt weer voor een grotere pakkans én de kans om jouw zaak op te lossen.

PA-bijeenkomsten in najaar gepland
In onze vorige nieuwsbrief communiceerden wij al de planning voor de PA-regiobijeenkomsten komend najaar. Deze planning is eveneens verschenen in de nieuwste OpLinie van deze maand. Per abuis zijn in ons bondsmagazine echter de verkeerde data gepubliceerd. Bekijk daarom via deze link de juiste data. Alle postactieve leden van de AFMP worden overigens nog individueel uitgenodigd voor de regiobijeenkomst in hun buurt.

Komende PA-bijeenkomsten zijn gepland, maar kunnen ze doorgaan?
12 juni 2020 - Zoals je in het voorwoord hebt kunnen lezen, heeft de AFMP voor de komende periode weer alle PA-bijeenkomsten in de planning staan. Het blijft dus de vraag of het coronavirus hierbij geen sta in de weg is. Check hieronder waar en wanneer de PA-bijeenkomsten gepland zijn. Houd deze nieuwsbrief senioren en onze website goed in de gaten of deze daadwerkelijk doorgaan.

Donderdag 17 september 2020, 10.00 uur
PA-groep Meijerij, plaats: Rosmalen, locatie: Perron 3, adres: Hoff van Hollantlaan 1, postcode: 5243 SR

Donderdag 17 september 2020 13.30 uur
PA-groep Hart van Brabant, plaats: Tilburg, locatie: MFA Het Spoor, adres: Schaepmanstraat 36, postcode: 5041 AR

Donderdag 24 september 2020 10.00 uur
PA-groep Assen / Groningen, plaats: Assen, locatie: Buurthuis "De Maasstee", adres: Maasstraat 25, postcode: 9406 RA

Donderdag 24 september 2020 14.00 uur
PA-groep Emmen, plaats: Emmen, locatie: FNV Vakbondshuis, a Bukakkers 12, postcode: 7811 KZ

Donderdag 1 oktober 2020 10.00 uur
PA-groep Noord-Holland-Noord, plaats: Den Helder, locatie: de MOOC, adres: Spoorstraat 56, postcode: 1781 JH

Donderdag 1 oktober 2020 14.00 uur
PA-groep Kennemerland, plaats: Hoofddorp, locatie: De Boerderij, zaal 2, adres: Lutulistraat 139, postcode: 2131 RG

Vrijdag 2 oktober 2020 10.00 uur
PA-groep Zuid-Limburg, plaats: Heerlen, locatie: Café d'r Klinge, adres: Pancratiusplein 47, postcode: 6411 JZ

Vrijdag 2 oktober 2020 14.00 uur
PA-groep Venlo & Roermond, plaats: Venlo, locatie: Hotel “Wilhelmina”, adres: Kaldenkerkerweg 1, postcode: 5913 AB

Donderdag 8 oktober 2020 10.00 uur
PA-groep IJsselland, plaats: Wezep, locatie: Dorpshuis mariënrade 3, plaats: 8091 XS

Donderdag 8 oktober 2020 14.00 uur
PA-groep Apeldoorn / Salland, plaats: Apeldoorn, locatie: Stichting Duivensportcentrum Apeldoorn, adres: Pr Beatrixlaan 240, postcode: 7312 AA

Vrijdag 9 oktober 2020 10.00 uur
PA-groep Poort van Limburg, plaats: Weert, locatie: Dienstencentrum de Roos, adres: Beekstraat 54, postcode: 6001 GJ

Vrijdag 9 oktober 2020 14.00 uur
PA-groep Brabant Noord-Oost, plaats: Volkel, locatie: Gemeenschapshuis de Schakel, adres: Reestraat 49, postcode: 5408 XA

Dinsdag 13 oktober 2020 10.00 uur
PA-groep Rijnmond, plaats: Dordrecht, locatie: Cultureel Centrum “Sterrenburg”, adres: Dalmeyerplein 10, postcode: 3318 CB

Dinsdag 13 oktober 2020 13.30 uur
PA-groep Haaglanden, plaats: Den Haag, locatie: Studenthotel, adres: Hoefkade 9, postcode: 2526 BN

Donderdag 15 oktober 2020 10.00 uur
PA-groep NO-Veluwe, plaats: Harderwijk, locatie: Zalencentrum “De Kiekmure”, adres: Tesselschadelaan 1, postcode: 3842 GA

Donderdag 15 oktober 2020 14.00 uur
PA-groep Eemland & Doorn, plaats: Amersfoort, locatie: Restaurant “De Amershof”, adres: Snouckaertlaan 11, postcode: 3811 MA

Vrijdag 16 oktober 2020 13.30 uur
PA-groep De Kempen, plaats: Eindhoven, locatie: Zalencentrum “Ambassadeur”, adres: L. Napoleonplein 21, postcode: 5616 BA

Woensdag 21 oktober 2020 14.00 uur
PA-groep Twente, plaats: Enschede, locatie: Sportclub Enschede, adres: Weggelhorstweg 30, postcode: 7500 BE

Donderdag 22 oktober 2020 10.00 uur
PA-groep Friesland, plaats: Leeuwarden, loatie: De Fontein, adres: Goudenregenstraat 77, postcode: 8922 CP

Donderdag 22 oktober 2020 14.00 uur
PA-groep Steenwijk, plaats: Steenwijk, locatie: Verenigingsgebouw "De Klincke", adres: Kerkstraat 16, postcode: 8331 JC

Vrijdag 23 oktober 2020 10.00 uur
PA-groep Utrecht e.o. en 't Gooi, plaats: Utrecht, locatie: FNV-gebouw, adres: Hertogswetering 159, postcode: 3543 AS

Vrijdag 23 oktober 2020 13.30 uur
PA-groep De Baronie en Rijen, plaats: Breda, locatie: Sociaal Cultureel Centrum 't Kraaienest, adres: Tweeschaar 12, postcode: 4822 AT

Woensdag 28 oktober 2020 10.30 uur
PA-groep Rijk van Nijmegen, plaats: Nijmegen, locatie: Wijkcentrum Dukenburg, adres: Meijhorst 7039, postcode: 6527 EP

Woensdag 28 oktober 2020 14.00 uur
PA-groep ZO-Veluwe, plaats: Schaarsbergen, locatie: PMT “De Landing”, adres: Deelenseweg 28, postcode: 6816 TS

Donderdag 29 oktober 2020 14.00 uur
PA-groep Veluwe, plaats: Ede, locatie: De Velder, adres: Munnikenhof 17, postcode: 6715 EC

Vrijdag 30 oktober 2020 10.00 uur
PA-groep W-Brabant en Roosendaal, plaats: Bergen op Zoom, locatie: Paviljoen “Rozenoord”, adres: Beukenlaan 14, postcode: 4624 AE

Vrijdag 30 oktober 2020 13.30 uur
PA-groep Zeeland, plaats: Goes, locatie: Wijkgebouw de Spinne, adres: Joseph Lunslaan 7, postcode: 4463 CV

Donderdag 5 november 2020 11.00 uur
PA-groep Seedorf, plaats: Zeven-Brauel, locatie: Gasthof "Zur Linde", adres: Wallweg 2 PLz, postcode: 27404

Vrijdag 6 november 2020 11.00 uur
PA-groep Blomberg, plaats: Blomberg, locatie: Café “Bei Heini”, adres: Neue Torstrasse 38 PLz, postcode: 32825

Akkoord pensioenstelsel duurt nog even
12 juni 2020 - Tuur Elzinga, vicevoorzitter van de FNV, verwachtte aanvankelijk dat begin deze maand eindelijk een historisch akkoord kon worden gesloten over het nieuwe pensioenstelsel. Hiervoor blijkt echter meer tijd nodig. Een belangrijk laatste struikelblok is het bedrag dat nodig is om het nieuwe pensioenstelsel te verwezenlijken, zo’n 60 miljard euro. De FNV verwacht dat de definitieve uitwerking van het pensioenakkoord er zeer binnenkort is. Zodra deze uitwerking bekend is, informeren wij jou hierover via deze nieuwsbrief, onze app, onze website en onze social media-kanalen.

Forse verbouwing
Tien jaar geleden was al duidelijk dat het bestaande pensioenstelsel fors moest worden verbouwd. In dit stelsel garanderen de pensioenfondsen min of meer een bepaald pensioen. Om deze garantie te kunnen waarmaken, moeten de fondsen voldoende vermogen hebben. Hoeveel dat moet zijn, wordt bepaald door de rekenrente. Die rente daalt al jaren, waardoor pensioenfondsen gedwongen zijn steeds meer vermogen in kas te houden. Daardoor is er geen geld meer om de pensioenen te indexeren, oftewel mee te laten stijgen met de inflatie. Als alles bij het oude blijft, dreigen aan het eind van 2020 zelfs forse kortingen te moeten worden doorgevoerd. Tegelijkertijd renderen de beleggingen van de pensioenfondsen uitstekend, waardoor ons pensioenvermogen aangroeide tot 1600 miljard euro. Nog nooit zat er zoveel geld in de pensioenpotten en toch dreigt aan het eind van dit jaar een korting. Moeilijk uit te leggen is dat de pensioenfondsen de premie moeten verhogen om de tekorten niet verder te laten oplopen. Met andere woorden: de premies worden steeds hoger en de pensioenen lager, terwijl de pensioenpot overvol is.

Doorsneepremie
Een gevoelig punt is de 'doorsneepremie'. Nu bouwt iedereen die pensioenpremie betaalt jaarlijks hetzelfde percentage aan pensioen op. Dit systeem werkte prima toen iedereen tijdens zijn werkzame leven bij dezelfde baas bleef. Maar tegenwoordig veranderen mensen vaker van baan. Bovendien zijn zij soms werknemer en dan weer zzp'er. Voor die mensen kan een doorsneepremie nadelig uitpakken. De doorsneepremie wordt in het nieuwe stelsel afgeschaft. Dat betekent dat premies die jongeren betalen meer rendement opleveren. Ze krijgen zo meer pensioen voor hun premie, of betalen minder premie voor hetzelfde pensioen. Voor ouderen is de situatie omgekeerd. Die krijgen minder pensioen voor hun premie dan in de oude situatie.
De afschaffing van de doorsneepremie benadeelt de groep werknemers vanaf 45 jaar. Het totale nadeel is zo'n 60 miljard euro, zo bleek uit een eerdere berekening van het Centraal Planbureau. Waar dat geld vandaan moet komen om dit probleem op te lossen, is één van de belangrijkste vragen die nog op tafel liggen.
Check hier de meest actuele update over de uitwerking van het pensioenakkoord. 

Herstart formeel overleg met Defensie
29 mei 2020 - Defensie en de vakbonden hebben het formele overleg op 12 mei weer hervat. Op 12 maart is er besloten de formele vergaderingen tussen sociale partners in de sector Defensie te annuleren in verband met de COVID-19-richtlijnen. Dit besluit is op 6 april verlengd tot en met 6 mei. Nu de COVID-19-periode langer duurt, hebben sociale partners overleg gevoerd over de wijze van herstarten van het formele overleg. Niet alleen vanwege lopende dossiers, maar ook om verder te praten over de uitwerking van het arbeidsvoorwaardenakkoord 2018-2020. Vanwege de COVID-19- richtlijnen is er wel een nieuwe situatie ontstaan. Partijen bespreken daarom op welke wijze de in het AV-akkoord 2018-2020 gemaakte afspraken kunnen worden nagekomen. We zullen je hierover zo spoedig mogelijk informeren.

Van Coromapost tot Luisterlijn
29 mei 2020 - Veel ouderen en andere kwetsbare mensen lopen het risico om te vereenzamen door het coronavirus. Zij hebben noodgedwongen minder sociale contacten en dreigen in een sociaal isolement te geraken. Vier initiatieven van het Nationaal Ouderenfonds proberen dit te voorkomen: Coromapost, Schrijfmaatje, Zilverlijn en Luisterlijn. In deze nieuwsbrief senioren leggen we je kort uit wat deze initiatieven voor ouderen kunnen betekenen.

Coromapost
Uit angst om het coronavirus over te brengen, gaan veel kleinkinderen op dit moment niet bij hun opa of oma op visite. Daarom biedt Coromapost de mogelijkheid om opa’s en oma’s een kaartje te sturen. Zo kan iedereen toch nog persoonlijk in contact blijven met grootouders zonder hen ziek te maken. De kaartjes worden tegen kostprijs verzonden. Het initiatief heeft dus geen winstoogmerk.

Schrijfmaatje
Juist in deze coronavirustijd is het extra leuk om post te ontvangen, zeker voor ouderen die op dit moment sociaal wat meer geïsoleerd zijn. Wie krijgt er geen glimlach op zijn gezicht als er een kaartje op de mat of een persoonlijke brief in de brievenbus ligt? Het Nationaal Ouderenfonds brengt ouderen en vrijwillige ‘schrijfmaatjes’ met elkaar in contact via het initiatief Schrijfmaatje

Zilverlijn
Ben je meer een prater dan een schrijver van brieven? Met Zilverlijn koppelt het Nationaal Ouderenfonds ouderen en vrijwilligers aan elkaar om wekelijks op een vast tijdstip via de telefoon een praatje te maken en een luisterend oor te bieden. Geef je via deze link op als belvrijwilliger.

Luisterlijn
De Luisterlijn (0900-0767) van het Nationaal Ouderenfonds is 24 uur per dag bereikbaar voor een vertrouwelijk gesprek. Maak je je zorgen, heb je verdriet of heb je simpelweg een luisterend oor nodig? Kijk dan op deze site voor meer informatie.

AFMP-lid Hans Rombouts geridderd
15 MEI 2020 - Nog onvermeld binnen de kolommen van deze nieuwsbrief senioren is dat AFMP-lid Hans Rombouts is geridderd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Hij dankt zijn lintje aan het vele vrijwilligerswerk dat hij de afgelopen jaren deed, met name ook voor de AFMP. Hij is bijzonder trots op zijn Koninklijke onderscheiding. In de voorgaande uitgave van deze nieuwsbrief gingen we al uitgebreid in op de benoeming van AFMP-lid Cyril Vugts tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau met de zwaarden. Vanwege de coronacrisis is de landmachtluitenant niet persoonlijk geridderd, maar kreeg hij een telefoontje over het bijzondere nieuws van minister Bijleveld van Defensie. Nogmaals onze hartelijke felicitaties voor Hans Rombouts en Cyril Vugts!

CAK ontziet kwetsbare groepen
15 MEI 2020 - Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) heeft strenge maatregelen genomen om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk tegen te gaan. Het volgt hierbij nauwlettend de meest actuele informatie van het RIVM en de Rijksoverheid. Het streven is om de CAK-dienstverlening zoveel mogelijk op peil te houden. Er is een aantal aanpassingen in deze dienstverlening. Door de coronamaatregelen is het mogelijk dat je telefonisch (0800 1925) iets langer moet wachten dan normaal gesproken. Veel zaken kun je zelf snel en eenvoudig online regelen. Ook kun je via de website van het CAK een bericht sturen. Afspraken met het CAK vinden zoveel mogelijk digitaal of telefonisch plaats. Een CAK-medewerker zal dit persoonlijk met je bespreken.
De minister van Volksgezondheid heeft enige tijd terug besloten dat Wmo-klanten in april en mei geen eigen bijdrage hoeven te betalen in verband met de coronacrisis. Over deze maanden ontvangen zij dus geen factuur. “Het CAK past in deze onzekere periode rondom de uitbraak van corona zijn dienstverlening aan om kwetsbare groepen te ontzien,” zo benadrukt het CAK zelf. “Voor onze klanten stellen wij onder andere coulantere mogelijkheden beschikbaar voor het betalen van openstaande rekeningen. Het CAK wil hiermee voorkomen dat al kwetsbare groepen nog verder in de financiële problemen komen.”

Ombudsman: 'Onderzoek naar behandelingsduur veteranen'
30 APRIL 2020 - Veteranen die tijdens een oorlog of een vredesmissie lichamelijke of psychische schade hebben opgelopen, moeten veel te lang wachten voordat het ministerie van Defensie daarmee iets doet. Dit benadrukt de Nationale ombudsman Reinier van Zutphen in een recent interview met de Telegraaf. Van Zutphen vermoedt zelfs dat die procedure soms bewust wordt vertraagd. Hij kondigt daarom een onderzoek aan naar de behandelingsduur van veteranen.
"Ik hoor van veteranen dat zij het mentaal maar ook lichamelijk niet meer aankunnen om constant een strijd te moeten leveren die eigenlijk helemaal niet nodig is,” zo zegt Van Zutphen tegenover de Telegraaf. “Zij voelen zich in de steek gelaten, terwijl Defensie een bijzondere zorgplicht heeft. Voor mij reden om een onderzoek te starten naar de behandelingsduur van letselschadeclaims door het ministerie van Defensie.”

Onverwachte kosten
Door de lichamelijke of psychische schade die zij in het verleden hebben opgelopen, worden veteranen geconfronteerd met onverwachte kosten en gemiste inkomsten. Voor de vergoeding van deze kosten kunnen zij een claim indienen.
“De voortgang van de behandeling van een claim lijkt te kunnen vastlopen,” concludeert Van Zutphen. “De partijen die bij deze procedures betrokken zijn, wijzen desgevraagd vooral naar elkaar als het gaat om de oorzaken van opgelopen vertraging. De eigen rol en verantwoordelijkheid daarin wordt niet of nauwelijks benoemd.”
In een reactie benadrukt Defensie dat veteranen zich voor vrede en veiligheid hebben ingezet en daarom goede nazorg verdienen. „Als veteranen schade hebben ondervonden als gevolg van hun missie, dan krijgen zij die schade vergoed. Zij kunnen hiervoor een onderbouwde claim indienen en Defensie probeert deze claims zo snel mogelijk te verwerken.”

Van het kastje naar muur
De AFMP is blij met het onderzoek van de Nationale Ombudsman. Ook wij zien namelijk nog té vaak dat mensen ‘van het kastje naar de muur’ worden gestuurd.

Mooie initiatieven in coronatijd
30 APRIL 2020 - Door het coronavirus moet je zoveel mogelijk binnen blijven. Mis je het contact met jouw familie en vrienden hierdoor erg? Heb je behoefte om hierover te praten, om met anderen contacten te leggen of zit je verlegen om hulp? Dan bieden enkele mooie initiatieven die de afgelopen tijd zijn ontplooid mogelijk uitkomst! Deze initiatieven brengen mensen die hulp vragen en mensen die hulp aanbieden namelijk bij elkaar. Dit zijn enkele aansprekende voorbeelden hiervan:

Eentegeneenzaamheid.nl
Op de site Eentegeneenzaamheid.nl kun je na één muisklik bij ‘mijn gemeente’ zien welk initiatief er is in jouw gemeente.

NLvoorelkaar.nl
Via Nlvoorelkaar.nl wordt hulp aangeboden op vrijwillige basis. Nadat je jouw postcode hebt ingevuld, kun je zien welke mensen in jouw buurt jou kunnen helpen met een luisterend oor of met een klusje.

Praatje met FNV Senioren
Wil je graag praten met een medewerker van FNV Senioren? Stuur dan een e-mail onder vermelding van jouw naam en telefoonnummer naar dit e-mailadres. Het Contactcentrum van FNV Senioren is tijdens kantooruren bereikbaar op telefoonnummer: 088-3680368. Laat tijdens dit korte telefonische contact weten dat je een medewerker uitgebreider wilt spreken.

Alles over de Zvw
30 APRIL 2020 - Iedereen die in Nederland woont of werkt, heeft recht op zorg uit het basispakket. Dit is vastgelegd in de Zorgverzekeringswet (Zvw). Deze zorg kan bestaan uit een behandeling, een dienst of een product. Onder de Zvw valt een breed basispakket aan zorg. Zorgverzekeraars voeren de Zvw uit voor hun verzekerden. Zorgaanbieders moeten ervoor zorgen dat de zorg die zij aan verzekerden bieden van goede kwaliteit is. De basis van het zorgstelsel is solidariteit: rijk en arm, jong en oud, gezond en ziek; iedereen heeft recht op dezelfde, betaalbare zorg uit het basispakket. Iedereen betaalt daar ook aan mee via premies en belastingen.

Bijdrage Zvw
Heb je een uitkering of pensioen (UGM, Ouderdomspensioen, AOW, Nabestaandenpensioen)? Dan betaal je een inkomensafhankelijke bijdrage Zvw. De uitkerende instantie houdt deze bijdrage in en draagt deze af aan de Belastingdienst. Werk je naast je uitkering of pensioen ook nog? Dan betaalt jouw werkgever de bijdrage Zvw. Deze bijdrage zie je niet op je loonstrook terug, maar wel op jouw jaaropgave.

Maximumbedrag
Het ‘maximumbijdrage-inkomen’ voor 2020 is € 57.232,-. Het werkgeversgedeelte kent een percentage van 6,7%, terwijl voor de uitkering of het pensioen een percentage van 5,45% wordt gerekend. Het maximale bedrag aan bijdrage Zvw is 5,45% van € 57.232,-, ofwel € 3.119,16,-.

Meer ingehouden?
Als blijkt dat er in totaal meer is ingehouden dan het maximumbedrag van € 3.119,16,-, dan krijg je dat bedrag van de Belastingdienst terug. In het algemeen zal dit een maand nadat je jouw belastingteruggaaf hebt ontvangen gebeuren. Hiervoor hoef je geen actie te ondernemen, want dit gaat automatisch.

Vice-voorzitter FNV: ‘Niks beloven en méér waarmaken’
30 APRIL 2020 - In een interview met de NRC ging vice-voorzitter Tuur Elzinga onlangs in op het vorig jaar door vakbonden, werkgevers en kabinet gesloten pensioenakkoord. “We willen een pensioen, waarbij niks beloofd wordt en meer waargemaakt,” zo benadrukte hij onder meer. In deze nieuwsbrief senioren belichten we enkele highlights uit dit interview.
Elzinga vertelt in de NRC dat er plannen zijn om af te wijken van het vorig jaar gesloten pensioenakkoord. Hij verwijst onder meer naar de beurskoersen, die de afgelopen maanden zijn ingezakt. Hierdoor staan de pensioenfondsen er historisch slecht voor. Zo heeft ABP als grootste pensioenfonds een historisch lage dekkingsgraad van 82 procent. „Hoe langer deze situatie blijft duren, hoe groter de impact," zegt Elzinga. “Maar tegelijk is het alleen maar urgenter om snel iets te veranderen."

Weinig draagvlak
Op de vraag of er te lang is gedaan over het bereiken van het pensioen-akkoord, omdat er al tien jaar consensus was dat het pensioenstelsel anders moet, geeft Elzinga uitgebreid antwoord. “Natuurlijk was het goed geweest om het al eerder te verbeteren. Maar heeft het te lang geduurd? Eerdere voorstellen waren blijkbaar niet goed genoeg, want die hadden te weinig draagvlak. Ook de uitwerking kost tijd. Ik snap dat mensen ongeduldig zijn, maar dit is een belangrijke arbeidsvoorwaarde en het inkomen van miljoenen mensen. Dat moet zorgvuldig gebeuren. En bij de uitwerking komen we soms lastige dingen tegen.”

Twee AFMP-leden geridderd
30 april 2020 - Vanwege zijn grote maatschappelijke verdiensten is AFMP-lid Cyril Vugts benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau met de zwaarden. Door de coronacrisis is de landmachtluitenant niet persoonlijk geridderd, maar kreeg hij een telefoontje over het heuglijke nieuws van minister Bijleveld van Defensie. Verder werd Hans Rombouts als AFMP-kaderlid Lid in de Orde van Oranje Nassau. De AFMP feliciteert Vugts en Rombouts met hun koninklijke onderscheidingen.
Cyril Vugts geeft als landmachtluitenant les in online rechercheren op een militair opleidingscentrum. Hij krijgt de onderscheiding onder meer voor zijn vrijwilligerswerk bij het Rode Kruis. Hij helpt mensen die het contact verloren met familie door (gewapende) conflicten, rampen, migratie of andere sociale/maatschappelijke omstandigheden. Hij is coördinator van een zogeheten tracingteam om deze contacten te herstellen. In het telefoongesprek noemde minister Bijleveld dit werk “van grote waarde voor de vaak totaal ontheemde mensen die als vluchteling Nederland binnenkomen”. Vugts is ook vrijwilliger bij de vereniging Studiekring Ridderorden en Onderscheidingen en auteur van het boek 'De Orde voor Militaire Verdiensten, Republiek Korea 1949-1967'. Verder zette hij een tienerdisco op in Lochem.
AFMP-kaderlid Hans Rombouts dankt zijn benoeming tot Lid in de Orde van Oranje Nassau aan het vele vrijwilligerswerk dat hij de afgelopen jaren deed. Hij is bijzonder trots op zijn koninklijke onderscheiding.

Drie MARVER-leden
Naast Cyril Vugts en Hans Rombouts zijn drie leden van de Marechausseevereniging geridderd. Bert van Holst, adjudant-onderofficier bij de Koninklijke Marechaussee, is net als Vugts benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau met de zwaarden. Piet van Sprang en Marcel De Kreek mogen zich vanaf nu Ridder in de Orde van Oranje Nassau noemen.
De welgemeende felicitaties van de AFMP en de MARVER gaan uit naar Cyril Vugts, Hans Rombouts, Bert van Holst, Piet van Sprang en Marcel De Kreek. Als bonden zijn wij bijzonder trots zulke maatschappelijk betrokken leden binnen onze gelederen te hebben! Zij krijgen allemaal een mooie bos bloemen van ons.

Vicevoorzitter FNV: ‘Coronacrisis raakt dekkingsgraad pensioenfonds’
17 APRIL 2020 - Tijdens een webinar op 26 maart bespraken FNV-voorzitter Han Busker en vicevoorzitter Tuur Elzinga de laatste stand van zaken rond de coronacrisis en de uitwerking van het vorig jaar bereikte pensioenakkoord. “Door de coronacrisis is er ook op de kapitaalmarkten wereldwijd veel aandeelhouderswaarde verdampt,” verduidelijkte Elzinga tijdens het webinar. “Dit raakt de dekkingsgraden van veel pensioenfondsen. Voorlopig heeft dat geen effect op de pensioenuitkeringen. Pensioenen worden gewoon uitbetaald. Pensioenfondsen beleggen voor de lange termijn en niet voor dagkoersen.”
Volgens Elzinga wordt er hard gewerkt aan de uitwerking van het pensioenakkoord. “De coronacrisis zorgt wel voor aanpassingen in de werkwijze van de verschillende werkgroepen, ook hier moet men telefonisch of met videoconferenties overleggen. Maar de FNV is nog steeds hoopvol dat we onze doelen halen en we voor de zomer van 2020 klaar zijn met de uitwerking van het akkoord. De afgesproken doelen blijven bij de uitwerking namelijk centraal staan.”

Protest
Dankzij protestacties in november 2019 heeft de FNV een stokje gestoken voor de dreigende pensioenkortingen in 2020, zo benadrukte Elzinga. “Of er in 2021 moet worden gekort, hangt af van de nieuwe regels die we dit jaar hopen af te spreken en van de vermogenspositie van het fonds eind 2020. We blijven daarom hard werken aan eerlijkere rekenregels, ook om te voorkomen dat de premies verder stijgen en de opbouw van toekomstig pensioen moet worden verlaagd. Momenteel is rust nodig in de pensioenwereld, er is immers al genoeg onzekerheid.”

Overleg langer aangepast
17 APRIL 2020 - Defensie en de vakbonden annuleren t/m 6 mei de formele vergaderingen vanwege het coronavirus. Het eerdere besluit om tot 6 april de formele overleggen te schrappen, is hiermee verlengd. Eind deze maand wordt beoordeeld of deze na 6 mei weer kunnen worden opgestart. Dit besluit is afhankelijk van de RIVM-richtlijnen rond het coronavirus. De afgelopen weken zijn de bonden en Defensie zoveel mogelijk informeel met elkaar in overleg gebleven via conference calls en andere digitale hulpmiddelen. Dat blijven zij ook de komende weken doen.

Pensioen-/UGM-voorlichting geannuleerd

17 APRIL 2020 - De AFMP heeft de Pensioen- en UGM-voorlichting voor komende maand geannuleerd vanwege het coronavirus. De op 6 mei geplande Pensioenvoorlichting en de op 27 mei geplande UGM-voorlichting zijn hiermee van de baan. AFMP-leden die zich al hadden ingeschreven voor de inmiddels geannuleerde voorlichtingen, krijgen separaat een e-mail of een brief hierover toegestuurd. Hierin staat de aanmeldprocedure voor Pensioen- en UGM-voorlichtingen in september en december van dit jaar, die vooralsnog wel doorgang vinden.

Vrijwillig bijverzekeren AOW & wonen/werken in buitenland
17 APRIL 2020 - Je kunt je vrijwillig verzekeren voor de AOW en de Algemene nabestaandenwet (Anw) als je in de 50-jaarsperiode (2% per jaar opbouw met een maximum van 100%) aan al deze voorwaarden voldoet:

• je gaat buiten Nederland wonen of werken én;
• je vraagt de vrijwillige verzekering aan binnen één jaar nadat je buiten Nederland bent gaan wonen of werken én;
• je was direct voorafgaand aan de vrijwillige verzekering minstens één jaar onafgebroken in Nederland verzekerd voor de AOW en de Anw én;
• je hebt nog niet de AOW-leeftijd. (Let op: Dit geldt alleen voor de AOW. Voor de Anw kun je je wel na jouw AOW-leeftijd verzekeren.)

Wil je je nu vrijwillig bijverzekeren? Dan is het belangrijk om het jaar voorafgaand aan jouw AOW-leeftijd te checken hoeveel procent aan AOW je hebt opgebouwd. Dit kan door in te loggen op Mijn SVB en het daar na te kijken. Het maximum is 100%. Als je het jaar voorafgaand aan je AOW op 100% zit, dan is bijverzekeren niet meer nodig.

Kosten
Is jouw inkomen hoger dan € 34.712,-? Dan betaal je de maximumpremie van € 5.294,- per jaar. Is jouw inkomen lager dan € 34.712,-? Dan betaal je € 529,- per jaar.

Voorbeeld
Een Aoo UGM’er woont met zijn partner (zonder inkomen) in Duitsland. Hij heeft een inkomen dat hoger is dan € 34.712,- en betaalt hierdoor dus € 5.294,- per jaar. Dit komt neer op € 441,- per maand. Zijn partner heeft geen inkomen en betaalt € 529,- per jaar. Dat is € 44,- per maand. Voor de partner is het dan ook zeker de moeite waard om je vrijwillig bij te verzekeren voor de AOW.

Grip op je geld
17 APRIL 2020 - Juist in deze onzekere coronavirustijd is het fijn om jouw financiën op orde te krijgen én te houden. Gebaseerd op haar eigen kennis en onderzoek heeft het Nibud een stappenplan samengesteld om dit voor elkaar te krijgen. Belangrijk is allereerst om voor jezelf duidelijk te formuleren wat jouw belangrijkste reden is om bewust(er) met je geldzaken om te gaan. Ga via deze link naar het stappenplan en krijg in vier stappen grip op jouw geld! Ga naar het stappenplan!

Veteranendag van de baan
17 APRIL 2020 - Vanwege de coronacrisis gaat de Nederlandse Veteranendag, zoals we die al vijftien jaar kennen, op 27 juni 2020 niet door. Het campagneteam van het Nationaal Comité Veteranendag werkt op dit moment aan een alternatief, niet-fysiek programma tijdens deze dag. Alle vertrouwde dagonderdelen, zoals de bijeenkomst op het Malieveld, het défilé voor de koning, de medaille-uitreiking op het Binnenhof, de openingsceremonie in de Ridderzaal en de zogeheten fly-past, zijn definitief afgelast.

Snel aan de slag met WhatsApp, Facebook & FaceTime
17 APRIL 2020 - Juist nu je door de coronacrisis veel thuis bent, is het fijn als je op afstand toch contact kunt onderhouden met de mensen uit jouw omgeving en jouw zaken kunt blijven regelen. Daarvoor zijn een pc, laptop, tablet of smartphone onontbeerlijk. Heb je een smartphone met WhatsApp? Dat is fijn, want daarmee kun je gemakkelijk berichten en foto’s versturen en ontvangen. Maar WhatsApp biedt nog meer mogelijkheden. Vind je het lastig om te typen op een telefoonscherm? Dan kun je ook een spraakbericht opnemen en versturen. Naast de plek waar je berichten kunt typen, staat een plaatje van een microfoon. Leg je vinger op dit plaatje terwijl je praat en laat los als je klaar bent. Dit bericht wordt automatisch verstuurd.

WhatsApp-videogesprek
Je kunt met WhatsApp ook een videogesprek voeren. Ga daarvoor naar een gesprek. Tik op het plaatje van de filmcamera naast de naam van de contactpersoon. Je belt jouw contactpersoon dan via WhatsApp. Als hij of zij de oproep aanneemt, kun je elkaar zien terwijl je met elkaar praat. Daarvoor heb je wel een goede internetverbinding nodig. Als je een videogesprek voert met iemand, kun je nog twee extra deelnemers uitnodigen voor het gesprek. Tik daarvoor op het plaatje 'Deelnemer toevoegen' (een hoofd met een + erbij). Als de uitgenodigde deelnemer het gesprek aanneemt, zie je ook hem of haar in beeld en kun je met meer mensen tegelijkertijd praten.

WhatsApp-groep
Een WhatsApp-groep is een handige manier om contact te houden met een groep mensen, bijvoorbeeld met jouw familie, jouw straat of galerij of jouw wandelclub. Wil je een groep starten? Bespreek dit dan met enkele anderen om er zeker van te zijn dat zij willen deelnemen aan jouw groep. Wil je weten hoe je een groep aanmaakt? Check dan de instructies voor je Android-telefoon of iPhone.

Facebook
Via Facebook kun je volgen waarmee je familieleden en vrienden zich bezighouden. Je kunt hun berichten lezen en hun foto’s en video’s bekijken. Ook heb je de mogelijkheid om een privébericht te sturen naar één van jouw Facebookcontacten. Zo kun je berichtjes uitwisselen met Facebookvrienden van wie je het telefoonnummer niet hebt. Een andere optie is het voeren van een videogesprek. Berichten sturen en praten via Facebook kan met pc, laptop, tablet of smartphone.

FaceTime
Heb je een iPad of een iPhone? Dan kun je de app FaceTime gebruiken voor beeldbellen. Hiermee kun je een videogesprek voeren met andere bezitters van een iPad, iPhone of Apple-computer. Open de app en kies een contact met wie je wilt videobellen. Tik daarna op de afbeelding van de camera. Als de ander jouw oproep accepteert, dan kun je elkaar zien.

Fnv.nl/corona
3 APRIL 2020 - Het Coronavirus houdt iedereen bezig, thuis en op het werk. Ook jij hebt een partner, (klein)kinderen, familie of vrienden die in tal van sectoren werken en die vragen hebben. Onze vakcentrale FNV heeft al die vragen mooi gebundeld op www.fnv.nl/corona. Via deze site vind je deze terug per sector, zoals zorg, kinderopvang, spoor, supermarkten, transport, jeugdzorg, sociale werkvoorziening, oproep- en uitzendkrachten, sociaal werk, onderwijs, media & cultuur, zzp’ers en uitkeringsgerechtigden. Op deze manier kan ook jouw ‘thuisfront’ goed worden geïnformeerd.

Relevante coronalinks
3 APRIL 2020 - Wil je op de hoogte blijven van de meest actuele en relevante ontwikkelingen rond het coronavirus? Check dan deze links:

www.rivm.nl/coronavirus

https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

Herverdeling regio's sectorhoofden PA
3 APRIL 2020 - Zoals jullie uiteraard weten, heeft Paul Engelbertink met ingang van 1 maart 2020 daadwerkelijk de functie van Sectorhoofd Postactieven overgenomen van Dik de Jonge. Dik is woonachtig in het zuiden des lands. Hierdoor had hij de zuidelijke regio’s onder zijn beheer. Bij de regiobijeenkomsten kon Dik rekenen op de ondersteuning van John van Wanrooij, die de noordelijke regio’s onder zijn beheer had. “Aangezien ik in Apeldoorn woon, is het vrij logisch dat we de regio’s gaan herverdelen,” verduidelijkt Paul. “De herverdeling is al gewijzigd in ons systeem, maar hebben we nog niet bekendgemaakt aan jou als postactief lid. Dit doen we daarom bij deze."
Dit is de nieuwe verdeling:

PA-groep Assen/Groningen, locatie Assen:
Paul
PA-groep Emmen, locatie: Emmen: Paul
PA-groep De Meijerij, locatie: Rosmalen: John
PA-groep Hart van Brabant, locatie: Tilburg: John
PA-groep Kennemerland,locatie: Hoofddorp: Paul
PA-groep Noord-Holland-Noord, locatie: Den Helder: Paul
PA-groep Brabant Noord-Oost, locatie: Volkel: John
PA-groep IJsselland, locatie: Wezep: Paul
PA-groep Apeldoorn/Salland, locatie: Apeldoorn: Paul
PA-groep Rijnmond, locatie: Dordrecht: Paul
PA-groep Haaglanden, locatie: Den Haag: Paul
PA-groep De Kempen, locatie: Eindhoven: John
PA-groep NO-Veluwe, locatie: Harderwijk: Paul
PA-groep Eemland & Doorn, locatie: Amersfoort: Paul
PA-groep Poort van Limburg, locatie: Weert: John
PA-groep Friesland, locatie: Leeuwarden: Paul
PA-groep Steenwijk, locatie: Steenwijk: Paul
PA-groep ’t Gooi & Utrecht e.o., locatie: Utrecht: Paul
PA-groep ZO-Veluwe, locatie: Schaarsbergen: Paul
PA-groep Rijk van Nijmegen, locatie: Nijmegen: Paul
PA-groep Twente, locatie: Enschede: Paul
PA-groep Veluwe, locatie: Ede: Paul
PA-groep Rijen & Baronie, locatie: Breda: John
PA-groep Seedorf, locatie: Zeven-Brauel (Brd): Paul & John
PA-groep Blomberg, locatie: Blomberg (Brd): Paul & John
PA-groep Venlo & Roermond, locatie: Venlo: John
PA-groep Zuid-Limburg, locatie: Heerlen: John
PA-groep Roosendaal & Bergen op Zoom, locatie: Bergen op Zoom: John
PA-groep Zeeland, locatie: Goes: John

Najaars-PA-bijeenkomsten 2020
Op dit moment is Paul druk bezig om de PA-bijeenkomsten voor komend najaar in te plannen. Zodra deze planning eind april gereed is, word je daarover bericht.

Contactgegevens Paul & John
Paul: 06-12905748 / pengelbertink@afmp.nl
John: 06-53790506 / jvanwanrooij@afmp.nl

Alle PA-bijeenkomsten afgelast vanwege coronavirus
10 maart 2020 - De AFMP heeft alle komende PA-bijeenkomsten geannuleerd vanwege het coronavirus. We houden de situatie rond het coronavirus nauwlettend in de gaten. Het RIVM drukte vorige week de inwoners van de provincie Noord-Brabant op het hart om bij luchtwegklachten zoals hoesten, koorts of kortademigheid hun sociale contacten te beperken. Dit betekent praktisch gezien: thuis blijven als je klachten hebt. Om de mogelijke verspreiding in deze provincie in kaart te brengen, is het RIVM zaterdag 7 maart een steekproef naar COVID-19 gestart. In Brabant wordt de situatie steeds nijpender, maar ook in de rest van het land duiken steeds meer ziektegevallen op. De voorschriften van het RIVM worden ook steeds strikter.

Positieve reacties
De AFMP heeft besloten de instructies van het RIVM te volgen. Nu hebben wij de komende weken overal in het land onze PA-bijeenkomsten gepland. We hadden al besloten de bijeenkomsten in Brabant te schrappen en kregen daar gelukkig veel positieve reacties op. We gaan nu een stap verder dan strikt noodzakelijk is. We hebben inmiddels besloten alle PA bijeenkomsten NIET DOOR TE LATEN GAAN. Dat doen we ‘met pijn in ons hart’, want we weten dat de PA-bijeenkomsten enorm op prijs worden gesteld.