2 december 2022

Nieuwsberichten

Check hier de nieuwsberichten die relevant zijn voor jou als postactief lid.

ABP verhoogt pensioenen met bijna 12 procent
2 december 2022 - ABP verhoogt vanaf 1 januari 2023 de pensioenen met bijna 12 procent. Deze verhoging van 11,96 procent komt overeen met de volledige prijsstijging in de periode van september vorig jaar tot september 2022. Het pensioenfonds verhoogt de uitkeringen van gepensioneerden en de pensioenaanspraken van deelnemers die nu pensioen opbouwen of die in het verleden pensioen opbouwden bij ABP. Naar eigen zeggen is ABP onder meer dankzij zijn goede financiële positie in staat deze verhoging door te voeren. Het Verantwoordingsorgaan van ABP adviseerde hier positief over.

Vooruitgekeken 
Volgens bestuursvoorzitter Harmen van Wijnen is ABP niet over één nacht ijs gegaan bij het besluit om de pensioenen te verhogen. “We hebben niet alleen gekeken of de rekensom volgens de regels klopt, maar ook of de verhoging geen belangen van groepen deelnemers schaadt,” zo benadrukt hij. “En we hebben vooruitgekeken, omdat we op langere termijn financieel gezond moeten blijven om een goede overstap naar het vernieuwde pensioenstelsel mogelijk te maken. Zeker in de onrustige tijd waarin we nu leven, is het goed om wat vet op de botten te houden. Nadat we dit alles hadden gewogen, vonden we dat volledige verhoging van bijna 12% verantwoord en evenwichtig is.”

Check hoeveel zorgtoeslag jij in 2023 krijgt
2 december 2022 - De zorgtoeslag gaat in 2023 omhoog met circa € 35 per maand naar maandelijks € 154. Omdat de zorgtoeslag toeneemt en het afbouwpercentage hetzelfde blijft, hebben volgend jaar meer huishoudens recht op die toeslag.
In 2023 gaat de zorgtoeslag voor 1 jaar extra omhoog. Ontvang jij al zorgtoeslag? Bekijk dan via deze link hoeveel zorgtoeslag je elke maand zal krijgen volgend jaar. Heb je geen toeslagpartner? Dan heb je in 2023 recht op zorgtoeslag als jouw inkomen niet hoger is dan € 38.520 per jaar. In 2022 kwam dit jaarlijks neer op € 31.998. Heb je een toeslagpartner? Dan hebben jullie in 2023 recht op zorgtoeslag als jullie jaarinkomen niet hoger is dan € 48.224. In 2022 was dit € 40.994. Krijg je nog geen zorgtoeslag? Check dan hier of je voldoet aan de voorwaarden. Je kunt de zorgtoeslag aanvragen onder Mijn toeslagen.
 
Meld je aan voor de 47e Bondsvergadering van de AFMP!
2 december 2022 - Berghotel Amersfoort aan de Utrechtseweg 25 in die stad vormt op 15 december het decor van de 47e Bondsvergadering van de AFMP. Deze vindt plaats van 14.30 tot 15.30 uur. Aansluitend is er een borrel. Wil jij als AFMP-lid onze BV bijwonen? Meld je dan aan via dit e-mailadres.

Agenda

Dit zijn de agendapunten van de komende BV:

01. Opening en vaststelling agenda

02. Afhandeling statutaire aangelegenheden
2.1  Appèl afgevaardigden uit de sectoren
2.2  Vaststellen Reglement van Orde
2.3  Instellen stembureau
2.4  Vaststellen agenda

03. Mededelingen
3.1  Huishoudelijke mededelingen
3.2  Overige mededelingen

04. Notulen 46e Bondsvergadering van 17 juni 2022
4.1  Bespreking
4.2  Vaststelling

05. Vaststelling basiscontributie 2023
Voorgesteld wordt de basiscontributie ad € 12,25 ingaande 1 januari 2023 met 3,65% (salarisverhoging defensiepersoneel per 1 januari 2023) te verhogen en als zodanig vast te stellen.

06. Benoeming leden Algemeen Bestuur
6.1  Benoeming Ruud Bergsma als voorzitter AFMP
6.2  Benoeming Appie Traanman als lid Algemeen Bestuur

07. Rondvraag

08. Sluiting stembureau en vergadering

Aansluitend vindt een borrel plaats van 15.30 tot 17.00 uur.
 
Alle soorten fraude en oplichting op een rij
 2 december 2022 - In deze Nieuwsbrief Postactieven zetten we de verschillende soorten fraude en oplichting die er bestaan voor je op een rij, zodat jij je hier beter tegen kunt weren.

Fraude
Bij fraude bedriegt of misleidt een oplichter je. Zijn of haar doel is om door oplichting geld aan jou te verdienen of om er op een andere manier beter van te worden. Veel fraude vindt online plaats. Een voorbeeld hiervan is Marktplaatsfraude. Lees via deze link welke vormen van fraude er zijn.

Datingfraude
Bij datingfraude word je opgelicht door iemand die je hebt ontmoet via een datingsite, website, de sociale media of een online game. Hij of zij doet zich voor als jouw mogelijke nieuwe liefde, maar is in werkelijkheid een oplichter die alleen op je geld uit is. Lees hier wat je kunt doen bij datingfraude.

Oplichting via Marktplaats
Je kunt ook worden opgelicht via Marktplaats of een andere webshop. Heb je online iets gekocht en dit nooit ontvangen? Of verkocht je iets en heeft de koper nooit betaald? Dan ben je het slachtoffer van oplichting met online aankopen of verkopen. Ontdek via deze link hoe jij je hiertegen kunt wapenen.

Beleggings- en bitcoinfraude
Fraude met (online) beleggen is een steeds vaker voorkomende oplichtingsvorm. Je denkt bijvoorbeeld te investeren in beleggingen, zoals aandelen, NFT´s, bitcoins of andere cryptomunten. Hierbij worden vaak hoge rendementen beloofd. In het echt maak je echter geld over aan een oplichter en dit krijg je niet meer terug. Hier vind je wat je hiertegen kunt doen.

Malware en ransomware
Malware en ransomware zijn twee vormen van hacken. Bij malware is er kwaadaardige software op je computer, tablet of mobiele telefoon gezet. Bij ransomware staat er gijzelsoftware op je apparaat, waardoor je niet bij je bestanden kunt. Ben je gehackt? Dan is ons advies: laat je niet intimideren, betaal de hackers niet en doe aangifte bij de politie. Klik op deze link voor een uitleg wat je verder kunt doen.

Identiteitsfraude
Bij identiteitsfraude misbruikt iemand je persoonsgegevens. Het gaat bijvoorbeeld om gegevens op je paspoort, je Burgerservicenummer of je handtekening. Diefstal van gegevens vindt vaak online of bijvoorbeeld via het oud papier plaats. Meer informatie over identiteitsfraude vind je hier.

Babbeltruc
Een babbeltruc is een vorm van misleiding. Onbekenden spreken je aan, bijvoorbeeld bij je thuis of bij een pinautomaat. Met smoezen proberen zij jouw vertrouwen te winnen. Vervolgens stelen zij jouw geld, bankpas en pincode of waardevolle bezittingen. Hier lees je wat je kunt doen na een babbeltruc.

WhatsApp-fraude
Bij WhatsApp-fraude of sms-fraude vraagt een zogenaamd familielid of ‘goede bekende’ je via WhatsApp of sms om op korte termijn een flink bedrag over te maken. Dit is echter geen familielid of bekende, maar een oplichter. Die slaagt er vaak in om je te laten geloven dat hij of zij écht je zoon of dochter, broer of zus of goede vriend is. De oplichter appt of sms’t je bijvoorbeeld over je kinderen, je werk of over iets wat onlangs is gebeurd. Die oplichter heeft deze gegevens gevonden op internet, op Marktplaats waar je iets verkocht hebt, op Facebook of bijvoorbeeld via LinkedIn. Via deze link is meer te vinden over WhatsApp-fraude.

Skimmen
Bij skimming stelen criminelen de gegevens van jouw bankpas. Hiermee kunnen zij betalingen doen vanaf je rekening. Soms maken zij misbruik van contactloos betalen. Ben je slachtoffer geworden van skimming? Dan staat hier welke stappen je moet zetten.

Check de vergelijkingssites: basisverzekering Zorgzaam stijgt
2 december 2022 - Zoals je ongetwijfeld hebt gehoord of gelezen, gaat de zorgpremie fors omhoog. De grootste oorzaak is het feit dat het kabinet bij wet heeft besloten dat de collectiviteitskorting niet meer mag worden toegepast op de basispremie. Dit heeft grote gevolgen voor iedereen die bij Zorgzaam is verzekerd. De collectiviteitskorting van ruim € 13,- mag bijvoorbeeld niet meer worden toegepast.
 Wij wijzen jullie daarom graag op de mogelijkheid om tot 1 januari 2023 te wisselen van zorgverzekeraar. Check de diverse vergelijkingssites die er zijn om hierover een weloverwogen keuze te maken. Zorgkiezer.nlZorgwijzer.nlPricewise.nl en Independer.nl zijn voorbeelden van deze vergelijkingssites. Online kun je daar precies aangeven welke extra zorg naast de basisverzekering je wenst.

Natura- of restitutiepolis
Check vooral ook of de zorgverzekeraar een natura- of een restitutiepolis aanbiedt. Met een naturapolis kun je kiezen voor zorgverleners met een contract. Als je naar een niet gecontracteerde zorgverlener gaat, dan betaal je een deel zelf. Een naturapolis is daarom goedkoper dan een restitutiepolis. Bij deze polis krijg je een volledige vergoeding en heb je meer keuzevrijheid tussen zorgaanbieders.
Heb je vragen over de veranderingen in het basispakket en wil je weten waarop je moet letten als je wilt overstappen? Check dan deze link.

Nieuwe salaristabel werkt door in alle UGM-uitkeringen
11 november 2022 - De nieuwe salaristabel gaat doorwerken in alle UGM-uitkeringen. Dat is de positieve uitkomst van een recent overleg in de werkgroep Algemeen Personeelsbeleid van het Sectoroverleg Defensie (SOD). Gespreksonderwerp van dit overleg was de uitwerking van de avw-afspraak dat de uitkeringsgrondslag voor militairen met UGM die vanaf 1 juli 2022 met leeftijdsontslag zijn gegaan, wordt verhoogd op basis van de bedragen van de nieuwe, op 1 januari 2023 in te voeren salaristabel. Besloten is dat niet alleen deze groep, maar alle militairen met een UGM-uitkering deze maand een herberekening van de UGM krijgen en daarmee een hogere uitkering tegemoet kunnen zien.

Reacties
Oplettende leden hebben waarschijnlijk al gezien dat er in Mijn ABP UGM-bedragen stonden vermeld die absoluut niet overeenkwamen met datgene wat zij verwachten. Althans, dat dachten velen van hen, zo viel af te lezen aan het grote aantal reacties op onze social media-kanalen.

Verhoging uitkeringsgrondslag
De afgelopen weken spraken Defensie en de bonden veel over de uitwerking van het arbeidsvoorwaardenakkoord 2021 - 2023. Eén van de besproken onderwerpen was de afspraak over de verhoging van de uitkeringsgrondslag van de UGM vanwege de invoering van de nieuwe salaristabel voor de groep militairen die vanaf 1 juli 2020 met leeftijdsontslag zijn gegaan.

Aanvullende afspraken
Uiteindelijk bleek dat de gemaakte afspraak niet kon worden nagekomen. Dit heeft te maken met het feit dat de in de Uitkeringswet gewezen militairen (UGM) opgenomen definitie van ‘laatst genoten bezoldiging’ ervoor zorgt dat wijzigingen in het pensioengevend inkomen van actieve militairen automatische doorwerken naar de (hoogte van de) UGM-uitkering. Omdat de invoering van een nieuwe salaristabel op 1 januari 2023 ook dit gevolg heeft, moesten Defensie en de bonden in het georganiseerd overleg aanvullende afspraken maken.

23 november
Afgesproken is om die verhoogde salarisbedragen al met ingang van 1 juli 2022 uit te betalen en niet pas vanaf 1 januari 2023. Daarom kunnen ook de militairen met UGM vanaf die datum een hogere uitkering tegemoet zien, wat natuurlijk erg goed nieuws is voor deze groep. Deze maand keert ABP de verhoogde UGM-uitkering op 23 november uit. Vier dagen eerder is de betaalspecificatie al beschikbaar via Mijn ABP.

Zo vraag je de energietoeslag aan!

11 november 2022 - Talloze postactieve leden legden de afgelopen weken bij ons de vraag neer hoe zij een energietoeslag kunnen aanvragen. In deze nieuwsbrief laten we je weten of en hoe je hiervoor in aanmerking kunt komen.
Je kunt de energietoeslag aanvragen bij jouw gemeente. Je hebt er recht op de toeslag als je:

- minder verdient dan € 1.310,05 (als alleenstaande) of € 1.871,50 (samenwonend) netto per maand;
- een bijstandsuitkering, IOAW-, IOAZ- of Bbz-uitkering ontvangt. Als je deze uitkering krijgt, dan krijg je de energietoeslag automatisch van jouw gemeente.

Meer informatie over de energietoeslag vind je op deze website van de Rijksoverheid.

Verwachte AOW-bedragen 2023 bekend
11 november 2022 - Via de Miljoenennota heeft het kabinet indicaties afgegeven van de nieuwe AOW-bedragen voor 2023. Alhoewel de exacte bedragen nog niet bekend zijn door volgend jaar door te voeren fiscale wijzigingen, zijn hiervan al wel inschattingen gemaakt. Eind december maakt de SVB de exacte bedragen bekend.

Welke bedragen kun je verwachten in 2023?

Situatie                              AOW 2022      Verwachte AOW 2023  Verschil    Per jaar meer

Getrouwd/samenwonend
beiden AOW                         
€ 863,88          € 951,56*                   € 87,68      € 1.052,21

Alleenstaand                     € 1.261,52         € 1.389,56*                  € 128,04    € 1.536, 53

Deze bedragen zijn inclusief de inkomensondersteuning van bruto € 5,- en met loonheffingskorting.

Versierselen voor jubilerend kaderraadslid: John Knottenbelt halve eeuw AFMP-lid
11 november 2022 - John Knottenbelt kreeg onlangs tijdens het kaderberaad van de sector Postactieven van de AFMP een oorkonde en speld uitgereikt, vanwege zijn vijftigjarige lidmaatschap van onze bond. John ontving deze versierselen uit handen van Paul Engelbertink, sectorhoofd Postactieven van de AFMP.
John is op dit moment kaderraadslid en groepshoofd Kennemerland van de sector Postactieven van de AFMP. Daarnaast maakt hij deel uit van de financiële adviescommissie van de AFMP en was hij medeoprichter van Netwerk Veteranen FNV. Tot op de dag van vandaag spant John zich in voor dit netwerk. In het verleden vervulde John nog veel meer functies binnen de AFMP. Zo was hij niet alleen bestuurslid, maar vervulde hij ook een belangrijke rol bij de wervingsactiviteiten van onze bond. Dankzij zijn uitstekende communicatieve eigenschappen haalde hij talloze nieuwe leden voor de AFMP binnen. Wij feliciteren John nogmaals van harte met zijn 50-jarige jubileum. Wij hopen nog lang gebruik te mogen maken van zijn inbreng, kennis en expertise.

Brochure met tips tegen oplichting ‘Maak het oplichters niet te makkelijk’
11 november 2022 - We kunnen je er als AFMP niet vaak genoeg op attenderen: pas op voor oplichters in jouw omgeving of op internet! Met allerlei listige trucs, zoals het versturen van phishingmails, proberen zij je namelijk geld afhandig te maken. En de manieren waarop zij dit doen, lijken steeds slimmer en geavanceerder te worden. Hoe kun jij je hiertegen weren? Het antwoord op deze vraag staat in de nieuwe brochure ‘Senioren en Veiligheid – Maak het oplichters niet te makkelijk’, uitgegeven door het ministerie van Justitie en Veiligheid. Via deze link vind je de brochure, die talloze nuttige tips en belangrijke achtergrondinformatie bevat.

Al 70 jaar trouw lid uit solidariteit: speld en oorkonde voor 90-jarige jubilaris
11 november 2022 - In Steenwijk reikte Paul Engelbertink als sectorhoofd Postactieven van de AFMP onlangs een jubileumspeld en -oorkonde uit aan Henk Olthof, die precies 70 jaar lid is van onze bond. De dag van de uitreiking was bijzonder, omdat deze samenviel met de negentigste verjaardag van de jubilaris. Henk benadrukte tijdens het bezoek van Paul dat hij al zeven decennia lid is uit solidariteit. Zijn vrouw kreeg van Paul een mooie bos bloemen. Wij feliciteren Henk nogmaals van harte met zijn 70-jarige jubileum!

Wet toekomst pensioenen gaat later in
21 oktober 2022 - Minister Schouten van Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen maakte onlangs bekend dat de Wet toekomst pensioenen later zal ingaan. Deze wet met vernieuwde pensioenregels zou aanvankelijk op 1 januari 2023 ingaan. Volgens de minister is voor een gedegen behandeling van deze regels in de Tweede Kamer echter meer tijd nodig. Als alles volgens de nieuwe planning verloopt, dan zal de wet nu op 1 juli 2023 van kracht zijn. Na de behandeling in de Tweede Kamer gaat de conceptwet nog naar de Eerste Kamer.

Beter werkend pensioenstelsel
De vernieuwde pensioenregels moeten de basis leggen onder een beter werkend pensioenstelsel. Als het nu goed gaat met de economie, kunnen de pensioenen namelijk soms toch niet omhoog. Ook voor mensen die vaak van werkgever wisselen, werken de bestaande pensioenregels niet goed.
Tegelijkertijd blijven veel zaken op pensioengebied hetzelfde. Zo blijf je AOW ontvangen en krijg je na jouw pensionering de rest van jouw leven pensioen. Als je overlijdt voordat je met pensioen gaat, ontvangt jouw (ex-)partner een nabestaandenpensioen.

Geen gevolgen
Het uitstellen van de ingangsdatum van de Wet toekomst pensioenen heeft geen gevolgen voor ABP. Dit pensioenfonds streeft er nog steeds naar om op 1 januari 2026 over te stappen op het nieuwe pensioenstelsel.

Onsnieuwepensioen.nl
De vernieuwde pensioenregels worden nog verder uitgewerkt. Zodra duidelijk is welke gevolgen deze regels zullen hebben voor pensioenfonds ABP en voor jouw pensioen, dan informeren wij jou hierover in deze nieuwsbrief.
Wil je voortdurend op de hoogte blijven van de nieuwste ontwikkelingen op dit terrein? Ga dan naar Onsnieuwepensioen.nl, een speciale site van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid met actueel nieuws en achtergrondinformatie over het nieuwe pensioenstelsel.

Mijn Pensioenoverzicht.nl: hoeveel pensioen heb jij al opgebouwd?

21 oktober 2022 - Wil je weten hoeveel pensioen je tot nog toe hebt opgebouwd? Ga dan naar www.mijnpensioenoverzicht.nl. Op deze website vind je, naast je opgebouwde AOW en pensioen tot nu, het pensioenbedrag dat je straks zult ontvangen, tips & tricks om aan de slag te gaan met je pensioen en uitleg over life events en andere pensioenzaken. Verder kun je ook de pensioengegevens van je partner via de website koppelen aan jouw gegevens. Zo kun je precies zien wat jullie samen op pensioengebied kunnen verwachten. Hiervoor moeten jij en je partner ieder afzonderlijk wel even inloggen via DigiD.

Samenvallende diensttijd met pensioen van jouw partner
21 oktober 2022 - Tijdens de in de afgelopen weken georganiseerde PA-bijeenkomsten kreeg Paul Engelbertink als sectorhoofd Postactieven van de AFMP veel vragen van leden over de aanvulling samenvallende diensttijd. In dit bericht geven wij antwoord op alle vragen die wij daar voorbij hoorden komen.

Bouwde je in de periode vóór 1 januari 1995 pensioen op bij pensioenfonds ABP én heeft jouw partner gelijktijdig bij ABP of ergens anders pensioen opgebouwd? Dan heb je mogelijk recht op de aanvulling samenvallende diensttijd. Via deze link vind je de antwoorden op de meest gestelde vragen hierover. Neem de onderstaande drie vragen door en ontdek of je recht hebt op de aanvulling samenvallende diensttijd!

1. Bouwden jij en jouw partner tegelijkertijd vóór 1995 pensioen op?
• Nee: je hebt geen recht op de aanvulling.
• Ja: ga door naar vraag 2.

2. Hebben jij en jouw partner beiden de AOW-leeftijd bereikt?
• Nee: je hebt pas recht op de aanvulling als jullie beiden de AOW-leeftijd hebben bereikt.
• Ja: ga door naar vraag 3.

3. Bouwde jouw partner vóór 1-1-1995 (ook) pensioen op bij een ander pensioenfonds dan ABP?
• Nee: ABP beoordeelt de aanvulling zelf. Je hoeft hiervoor niets te doen.
• Ja: je hebt mogelijk recht op de aanvulling.

Download hier het formulier ‘samenvallende diensttijd’ en stuur dit naar de pensioenuitvoerder(s) waar jouw partner pensioen heeft opgebouwd vóór 1 januari 1995. Antwoorden op veelgestelde vragen over de aanvulling samenvallende diensttijd zijn te vinden via deze link.

Militair InvaliditeitsPensioen eindelijk geïndexeerd
21 oktober 2022 - Defensie en de vakbonden hebben in de werkgroep postactieven (PA) van het SOD onlangs overeenstemming bereikt over de indexatie van het Militair InvaliditeitsPensioen (MIP). Het MIP is bestemd voor (ex-)militairen bij wie invaliditeit is vastgesteld, veroorzaakt door het verrichten van militaire werkzaamheden. Door de nieuwe indexatie gaat het pensioen fors omhoog.

WIA
Vanaf 2023 wordt het MIP op dezelfde manier geïndexeerd als de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Daarnaast wordt het MIP op 1 januari 2023 eenmalig en in één keer verhoogd op basis van de WIA-indexatie zoals die sinds 2010 is toegepast. Daarbij bepaalt het jaar van ontslag de verhoging. Voor iemand met het ontslagmoment in 2008 of eerder betekent dit een verhoging van de MIP-grondslag met ongeveer 26%. Een later ontslagmoment levert een lagere eenmalige verhoging op. De exacte verhoging wordt binnenkort bekendgemaakt.

Verbetering financiële positie
De verhoging in één keer geldt voor meerdere regelingen, zoals de aanvullende arbeidsongeschiktheids- en invaliditeitsvoorzieningen militairen (AO/IV), de Bijzondere invaliditeitsverhoging (BIV) en het Bijzonder Militair NabestaandenPensioen (BMNP).
De AFMP vindt het jammer dat het in het overleg met de werkgever niet gelukt is om een indexatie van het MIP met terugwerkende kracht af te spreken. Desondanks zijn wij blij dat in de toekomst de financiële positie verbetert van de (ex-)militairen die in aanmerking komen voor de genoemde voorzieningen.

Passende indexatiemethode
Tijdens de gesprekken over het nieuwe pensioenstelsel die de komende tijd worden gevoerd, gaan de vakbonden en Defensie opnieuw met elkaar in discussie over de wijze van indexatie van het MIP om te bezien of de WIA ook dan nog de meest passende indexatiemethode is.

Banken lanceren online training tegen oplichting: ‘Frauderen. Zo werkt het!’
21 oktober 2022 - De in de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) verenigde banken introduceerden onlangs de nieuwe online training ‘Frauderen. Zo werkt het!’ om mensen beter te wapenen tegen oplichters. Met deze nieuwe training willen de banken ervoor zorgen dat iedereen de werkwijze en de trucs van fraudeurs (beter) gaat herkennen. In tien lessen leren mensen niet alleen om fraude te herkennen, maar ook om deze te voorkomen. Tijdens deze lessen passeren onderwerpen als phishing, babbeltrucs aan de deur en datingfraude de revue. Hier vind je de gratis te volgen lessen.

Nieuwe manieren
Criminelen verzinnen steeds sneller nieuwe manieren om mensen geld afhandig te maken. Ouderen zijn hiervan vaak een gemakkelijk slachtoffer. Onlangs werden nog drie mannen uit Den Haag opgepakt voor bankpasfraude. Rekeningen van tientallen ouderen werden geplunderd door oplichters die zich voordeden als bankmedewerkers. Vaak spelen criminelen in op de actualiteit. Zo verspreidden zij kort geleden een nep-e-mail waarin ‘Eneco’ zegt dat mensen geld terugkrijgen, omdat de gasprijs is gedaald. In de mail staat dat mensen alleen maar op een linkje hoeven te klikken en hun gegevens hoeven in te vullen. Dit is natuurlijk oplichting!

Oorkonde en speld voor 87-jarige jubilaris: George Kok maar liefst 70 jaar AFMP-lid
21 oktober 2022 - Op vrijdag 14 oktober reikte Paul Engelbertink als sectorhoofd Postactieven van de AFMP een oorkonde en draagspeld uit aan George Kok, die maar liefst 70 jaar lid is van de AFMP. De 87-jarige jubilaris kreeg deze versierselen tijdens de recent georganiseerde PA-bijeenkomst West-Brabant en Roosendaal.
Paul blikt met plezier terug op de feestelijke uitreiking. “Dit was een aparte ervaring voor mij, want toen George lid werd, kenden mijn ouders elkaar nog niet,” benadrukt hij. “Nadat ik een mooi boeket bloemen aan hem had uitgereikt, nam hij zelf nog het woord. Hij bedankte de AFMP voor de speld, de oorkonde en het boeket. Daarna gaf hij in zeer duidelijke woorden aan dat solidariteit een belangrijk reden is om lid te zijn én te blijven van de AFMP.”

PA-bijeenkomsten komend najaar
21 oktober 2022 - Komend najaar heeft de AFMP weer door heel Nederland regiobijeenkomsten gepland voor onze postactieve leden. De uitnodigingen zijn allemaal verstuurd. Dit is gebeurd via e-mail als jouw e-mailadres bij ons bekend is of anders per post. Bij de uitnodiging is ook een agenda gevoegd. Om een PA-bijeenkomst bij te wonen, moet je je vooraf aanmelden. Hoe je dit moet doen, staat in de uitnodigingsbrief. De bijeenkomsten met *** zijn inclusief een lezing van Erfrechtplan.nl.

PA-groep Veluwe
Datum: dinsdag 25 oktober 2022
Tijd: 13.30 uur
Locatie: de Velder
Adres: Munnikenhof 17
Plaats: Ede

PA-groep Friesland
Datum: vrijdag 28 oktober 2022
Tijd: 10.00 uur
Locatie: De Fontein
Adres: Goudenregenstraat 77
Plaats: Leeuwarden

PA-groep Steenwijk ***
Datum: vrijdag 28 oktober 2022
Tijd: 14.00 uur
Locatie: Verenigingsgebouw De Klincke
Adres: Kerkstraat 16
Plaats: Steenwijk

PA-groep ZO-Veluwe ***
Datum: maandag 31 oktober 2022
Tijd: 13.30 uur
Locatie: PMT De Landing
Adres: Deelenseweg 28
Plaats: Schaarsbergen

PA-groep Poort van Limburg
Datum: dinsdag 1 november 2022
Tijd: 10.00 uur
Locatie: Dagopvanglocatie BeekCwartier ruimte 050
Adres: Beekstraat 54
Plaats: Weert

PA-groep Brabant Noord-Oost ***
Datum: dinsdag 1 november 2022
Tijd: 14.00 uur
Locatie: Gemeenschapshuis de Schakel
Adres: Reestraat 49
Plaats: Volkel

PA-groep Rijk van Nijmegen
Datum: woensdag 2 november 2022
Tijd: 13.30 uur
Locatie: Kulturhus Beek
Adres: Roerdompstraat 6
Plaats: Beek-Ubbergen

PA-groep Zuid-Limburg ***
Datum: vrijdag 4 november 2022
Tijd: 10.00 uur
Locatie: Café d'r Klinge
Adres: Pancratiusplein 47
Plaats: Heerlen

PA-groep Venlo & Roermond
Datum: vrijdag 4 november 2022
Tijd: 14.00 uur
Locatie: Hotel Wilhelmina
Adres: Kaldenkerkerweg 1
Plaats: Venlo

PA-groep Hart van Brabant
Datum: dinsdag 8 november 2022
Tijd: 10.00 uur
Locatie: MFA Het Spoor
Adres: Schaepmanstraat 36
Plaats: Tilburg

PA-groep De Meijerij
Datum: dinsdag 8 november 2022
Tijd: 13.30 uur
Locatie: Perron 3
Adres: Hoff van Hollantlaan 1
Plaats: Rosmalen

PA-groep De Kempen ***
Datum: woensdag 9 november 2022
Tijd: 13.30 uur
Locatie: Korfbalvereniging DSC
Adres: Vijfkamplaan 1/3
Plaats: Eindhoven

PA-groep Seedorf
Datum: donderdag 10 november 2022
Tijd: 11.00 uur
Locatie: Gasthof Zur Linde
Adres: Wallweg 2
Plaats: Zeven-Brauel

PA-groep Blomberg
Datum: vrijdag 11 november 2022
Tijd: 11.00 uur
Locatie: Café Bei Heini
Adres: Neue Torstrasse 38
Plaats: Blomberg

PA-groep Rheine/Münster
Datum: woensdag 16 november 2022
Tijd: 11.00 uur
Locatie: Hotel-Restaurant Brinckwirth
Adres: Bahnhofstrasse 41
Plaats: Ochtrup

PA-groep Utrecht e.o. & 't Gooi
Datum: vrijdag 18 november 2022
Tijd: 10.00 uur
Locatie: FNV-gebouw
Adres: Hertogswetering 159
Plaats: Utrecht

PA-groep De Baronie & Rijen ***
Datum: vrijdag 18 november 2022
Tijd: 13.30 uur
Locatie: Sociaal Cultureel Centrum 't Kraaienest
Adres: Tweeschaar 12
Plaats: Breda

AFMP kijkt kritisch naar indexatie militaire pensioenen
21 oktober 2022 - Onlangs bracht de Advocaat-Generaal een advies uit aan de Hoge Raad over de eenzijdige wijziging door de Autoriteit Financiële Markten (AFM) van de onvoorwaardelijke indexatie van pensioenrechten in een voorwaardelijke. Naar verwachting wijst de Hoge Raad hierover binnen enkele maanden een arrest. Al sinds 2001 speelt er van alles, vooral rond de indexatie van de militaire pensioendelen die tot op de dag van vandaag nog worden gefinancierd via de defensiebegroting. De AFMP houdt de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten. De komende tijd onderzoeken wij of er aanleiding is om de indexatie van de militaire pensioenen ter discussie te stellen. Logischerwijs nemen wij het door de Hoge Raad te wijzen arrest nadrukkelijk mee in onze overwegingen hierover.

Van uniform naar in je hemd staan bij de Rabobank
30 september 2022 - Onlangs klopte een AFMP-lid bij ons aan, dat problemen ondervond bij het ophogen van zijn hypotheek bij de Rabobank. Op basis van een toets concludeerde de bank namelijk dat de UGM-uitkering die hij op dit moment namens Defensie ontvangt van pensioenfonds ABP niet als ‘vast en bestendig inkomen’ mag worden beschouwd en als ‘vroegpensioen’ niet wordt meegeteld voor een extra hypotheekverstrekking. Omdat deze uitkering naar onze overtuiging geen vroegpensioen is, maar een vast en bestendig inkomen, gaat de AFMP hierover een officiële klacht indienen bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Loop jij als UGM’er tegen vergelijkbare moeilijkheden bij jouw bank? Laat dit ons weten via dit e-mailadres! Ook hierover doen wij dan ons beklag bij het Kifid.

Aantal overzichten
Natuurlijk moest het desbetreffende lid in het kader van zijn verzoek tot ophoging van zijn hypotheek een aantal overzichten overhandigen aan de Rabobank. Hij leverde onder meer een inkomensverklaring van ABP, een jaaropgave van dit pensioenfonds en een laatste betaalspecificatie van zijn bij wet vastgestelde UGM-uitkering aan. Na een toets concludeerde de Rabobank dus vervolgens dat een UGM-uitkering een vroegpensioen is, dat niet mag worden gekwalificeerd als een ‘vast en bestendig inkomen’.

Reactie
Als UGM’er kreeg ons lid deze letterlijke reactie van de Rabobank: ‘De bank kan vroegpensioen, zoals in uw geval, voor een aanvullende of nieuwe hypothecaire geldlening niet meenemen als inkomen voor een financieringsaanvraag.’ De AFMP legt zich niet bij deze weigering om zijn hypotheek te verhogen neer en dient daarom een klacht in bij het Kifid.
 
Nabetaling cao ontvangen of indexatie pensioen? Pas je huur- of zorgtoeslag aan!
30 september 2022 - Heb jij ook een nabetaling ontvangen van de loonsverhogingen uit het laatste avw-akkoord? Of is jouw ouderdomspensioen geïndexeerd met 2,39%? Wees dan gewaarschuwd: dit kan gevolgen hebben voor de hoogte van toeslagen, zoals jouw huur- of zorgtoeslag. Ons advies is daarom om jouw loonsverhoging of indexatie zo snel mogelijk door te geven aan de Belastingdienst. Zo voorkom je dat je later toeslagen moet terugbetalen.

Deze maand
Deze maand hebben alle militairen die in de periode januari 2021 en juli 2022 een UGM-uitkering ontvingen met terugwerkende kracht de loonsverhogingen uit het laatste avw-akkoord 2021-2023 nabetaald gekregen. Voor de gepensioneerden onder ons is het ABP-ouderdomspensioen per 1 juli verhoogd met 2,39%. Deze nabetalingen of verhogingen zorgen ervoor dat jouw jaarinkomen over 2022 stijgt. Dat is natuurlijk heel positief, maar kan wel gevolgen hebben als je maandelijks toeslagen ontvangt van de Belastingdienst, zoals de huurtoeslag en/of zorgtoeslag. Ook kan het bijvoorbeeld van invloed zijn op het kindgebonden budget dat inkomensafhankelijk is.

Geschat jaarinkomen
Toeslagen berekent de Belastingdienst meestal vooraf op basis van een geschat jaarinkomen. Als dat jaarinkomen halverwege het jaar opeens stijgt, kan dat betekenen dat je eigenlijk minder of helemaal geen recht hebt op die toeslag. Om te voorkomen dat je later het teveel aan toeslag moet terugbetalen, is het erg belangrijk om elke loonstijging door te geven. Dit kun je doen door via de website van de Belastingdienst in te loggen bij ‘Mijn toeslagen’. Bij de desbetreffende toeslag maak je vervolgens een nieuwe inschatting van jouw inkomen.

Bijzondere situatie huurtoeslag
Bij de huurtoeslag kun je aan de Belastingdienst vragen om de nabetaling over het jaar 2021 niet mee te tellen voor de huurtoeslag van het jaar 2022. Dit doe je via het formulier ‘Verzoek Bijzondere Situatie Huurtoeslag’ op de website van de Belastingdienst. Bij andere toeslagen zoals de zorgtoeslag bestaat zo’n regeling helaas niet en telt de nabetaling over 2021 mee in het jaarinkomen van 2022.

Bijzonder tarief
Alle avw-nabetalingen worden belast met het zogenoemde bijzonder tarief. Dat is geen keuze van Defensie, maar een verplichting van de fiscus. Door dat hogere tarief wordt er (mogelijk) meer belasting ingehouden dan dat je achteraf eigenlijk over 2022 had hoeven te betalen. Dat teveel aan belasting kun je terugvragen door begin 2023 belastingaangifte te doen. Heb je daar hulp bij nodig? Dan kun je vanaf februari via deze website een afspraak maken om je belastingaangifte gratis te laten verzorgen door één van onze deskundige vrijwilligers.

Het parlementaire proces tot het nieuwe pensioenstelsel
30 september 2022 - Pensioenen en het nieuwe pensioenstelsel vormen een onderwerp, dat enorm onder mensen leeft. Zij gaan voortdurend op zoek naar de juiste informatie over alle veranderingen op dit terrein die nog zullen volgen. Deze veranderingen zijn soms erg ingewikkeld of technisch. De AFMP krijgt regelmatig vragen van leden over de individuele gevolgen die deze kunnen hebben. Helaas kunnen wij hier op dit moment nog geen goed antwoord op geven. Wel duidelijk is dat alle sectoren zich aan het voorbereiden zijn op de aankomende pensioenstelselwijziging.

Sociale partners
Eerst moet het parlementaire proces worden doorlopen. Hierna moeten de sociale partners besluiten over de inhoud van de pensioenregeling. Hierbij kun je denken aan de militair-specifieke regelingen die nu in het pensioenreglement militairen staan. Over deze  regelingen gaan wij binnenkort met Defensie de eerste gesprekken beginnen. Vervolgens gaan de pensioenfondsen aan de slag om die regeling uit te voeren. Dan pas zal duidelijk worden welke impact de wijzigingen voor individuen hebben. Op dit moment ligt het wetsvoorstel voor het nieuwe pensioenstelsel nog bij de Tweede Kamer. Naar verwachting wordt begin volgende maand meer duidelijk over de uitkomst van het parlementaire proces.

Behandeling & besluit
De Tweede Kamer heeft op 12 september jl. de hele dag en avond over het wetsvoorstel Wetsvoorstel Toekomst Pensioenen gesproken. De volgende stap is de plenaire behandeling van het wetsvoorstel en de stemming hierover. Hiervoor worden twee dagen uitgetrokken. Op dit moment is nog niet duidelijk wanneer dat zal zijn. Na de Tweede Kamer buigt de Eerste Kamer zich over het wetsvoorstel. De Eerste Kamer kan, in tegenstelling tot de Tweede Kamer, geen veranderingen aanbrengen in het wetsvoorstel.

Save-the-date! Pensioenwebinar van FNV op 12 oktober
30 september 2022 - Op 12 oktober 2022 om 19.00 uur verzorgt de FNV opnieuw een webinar over het nieuwe pensioenstelsel. We rekenen weer op een grote belangstelling van onze leden. Tijdens het webinar word je bijgepraat over de Wet Toekomst Pensioenen, die op dit moment in de Tweede Kamer wordt behandeld. Ook zal duidelijk worden gemaakt wat dit, zowel nu als straks, zal betekenen voor jouw pensioen. Check de webpagina www.fnv.nl/goedpensioen voor aanmelding en nadere details over het webinar. Zorg ervoor dat je er online bij bent! Natuurlijk blijft de AFMP alle belangrijke pensioenontwikkelingen zeer scherp in de gaten houden.

‘Pensioenfondsbestuurders moeten streven naar indexatie van minimaal 10%’
30 september 2022 - Het ledenparlement van de FNV heeft op 19 september een motie aangenomen waarin FNV-pensioenfondsbestuurders worden opgeroepen om te streven naar een indexatie van minimaal 10% voor alle pensioendeelnemers per 1 januari 2023. Pensioenfonds Hoogovens is één van de weinige pensioenfondsen die de pensioenen dit jaar al rond de 10% verhoogden. Met een krappe meerderheid van 45 stemmen voor, 42 stemmen tegen en 5 onthoudingen is de motie aangenomen. Deze vind je via deze link.
FNV-voorzitter Tuur Elzinga benadrukt dat het dagelijks bestuur van de FNV de motie inmiddels ook heeft omarmd. Hij wijst erop dat deze uitdrukkelijk voorschrijft dat pensioenfondsen bij hun indexatiebesluiten de beleidsregels van het fonds in acht dienen te nemen en, ook na indexatie, wel een dekkingsgraad van minimaal 105% moeten houden.
“Als fondsen nog geen voornemen hebben om ‘in te varen’, is de grens 110%. Bovendien zijn fondsen dan verplicht toekomstbestendig te indexeren, waardoor maar een deel van de indexatieruimte kan worden uitgedeeld.”

Soepele overstap
Pensioenfondsen moeten volgens Elzinga immers wel een zodanige dekkingsgraad houden dat zij ook nog soepel kunnen overstappen naar het nieuwe contract. “Daarin maakt elk fonds een eigen afweging. De gemiddelde beleidsdekkingsgraad van een pensioenfonds lag eind augustus weliswaar rond 117%, maar de grootste vijf fondsen zitten op BpfBouw na allemaal ruim onder dit niveau. Mochten de huidige dekkingsgraden tot het eind van het jaar gehandhaafd blijven, dan is het dus toch maar de vraag hoeveel pensioendeelnemers uiteindelijk die 10% indexatie tegemoet kunnen zien.”

Onwaarschijnlijk
Sommige fondsen, waaronder Pensioenfonds Hoogovens, verhoogden de pensioenen dit jaar al met bijna 10% vanwege de hoge inflatie dit jaar. “Dat ze dit volgend jaar nog eens doen, lijkt onwaarschijnlijk,” denkt Elzinga. “In de koopkrachtberekeningen die op Prinsjesdag werden gepubliceerd, gaat het ministerie van SZW uit van gemiddeld slechts 2,5% indexatie volgend jaar, maar die schatting is aan de conservatieve kant. 2,5% lijkt me wel erg laag. Ik denk dat de meeste fondsen in staat moeten zijn fors meer te indexeren."

Koopkrachtig inkomen
Het FNV-ledenparlement nam op 19 september ook een motie aan over de inkomenspositie van senioren in de Inkomensnota 2023. Deze motie bevatte het voorstel voor een vervangende tekst bij de passage over deze inkomenspositie in de nota. De titel ‘Een leefbaar inkomen uit de AOW’ moest volgens de motie worden vervangen door de nieuwe kop ‘Een koopkrachtig inkomen voor alle gepensioneerden’. “Deze wijzigingen zijn belangrijk, omdat de inkomens van zowel werkenden, uitkeringsgerechtigden als gepensioneerden op dit moment onder grote druk staan,” zo beargumenteerde het ledenparlement. “Dit verdient de volledige inzet van ons als FNV. Het is van groot belang dat alle sectoren zich in voldoende mate in de nota kunnen herkennen. De inkomenssituatie van gepensioneerden met een aanvullend pensioen wordt te rooskleurig weergegeven. Er moet aandacht zijn voor zowel de inkomenspositie van gepensioneerden met lagere inkomens als die met middeninkomens.”

Grote kans dat op 1 januari 2023 opnieuw wordt geïndexeerd
30 september 2022 - Bij pensioenfonds ABP is de dekkingsgraad dit jaar fors gestegen. De beleidsdekkingsgraad is hierdoor boven de 105% uitgekomen, maar de actuele dekkingsgraad ligt nog veel hoger. Hierdoor heeft ABP de pensioenen vanaf 1 juli 2022 kunnen verhogen met 2,39%. De afgelopen maand is de actuele dekkingsgraad opnieuw gestegen en dit geldt ook voor de beleidsdekkingsgraad die nu 114,8% is. Als deze trend zich voortzet, dan is de kans groot dat de pensioenen op 1 januari 2023 opnieuw zullen worden geïndexeerd. De grootte van die indexatie is op dit moment nog onduidelijk. Het bestuur van ABP is verplicht om bij al zijn besluiten met ieders belangen rekening te houden. Het pensioenfonds moet daarom een belangrijke afweging maken, waarbij de actuele dekkingsgraad, de hoge inflatie, de onzekerheid over de toekomstige ontwikkeling van de dekkingsgraad en andere factoren allemaal een rol spelen. Naar verluidt valt in november van dit jaar een besluit over de mogelijke indexatie.  

Tekst & uitleg over UGM-betaalspecificatie van deze maand
30 september 2022 - De UGM-betaalspecificatie van september is sinds de 19e van deze maand beschikbaar via Mijn ABP. Op deze betaalspecificatie zie je in de regel ‘Van bruto naar netto’ de kolommen ‘Deze maand’, ‘Correctie’ en ‘Eenmalig’ staan.

Deze maand
Bij ‘Deze maand’ is de loonstijging van 1,7% in 2021 en 2,95% in 2022 verwerkt. Het nettobedrag in de kolom ‘Deze maand" is dus het bedrag dat je tot en met december zult ontvangen. Onder het kopje ‘Correctie’ is de herberekening van 2021 en 2022 t/m augustus verwerkt. Bij het kopje ‘Eenmalig’ is naar mijn mening geen uitleg nodig.
Noot! Voor wat betreft de eenmalige uitkering willen we je nog op iets belangrijks wijzen. Heb je naast je UGM-uitkering een aanstelling als burgermedewerker bij Defensie en in augustus een eenmalige uitkering ontvangen? Dan moet je er rekening mee houden dat deze zal worden teruggevorderd. Je hebt echter recht op een eenmalige uitkering van maximaal € 1.750,-.

Toelage
De collega's die tussen 1 juli 2020 en 1 juli 2022 met leeftijdsontslag militairen (LOM) zijn, ontvangen nog een toelage overbrugging salaristabel (TOS) in het kader van de invoering van de nieuwe loontabel vanaf 1 januari 2023. Deze toelage wordt met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2022 uitgekeerd in oktober of november. Deze stopt per 1 januari 2023. Vanaf die datum wordt de nieuwe uitkeringsgrondslag gehanteerd volgens de nieuwe loontabel.

DigiD-instellingen
Om te kunnen inloggen bij Mijn ABP heb je de overheidsdienst DigiD nodig. Log je voor het eerst in bij Mijn ABP? Dan kun je misschien wat hulp gebruiken. Via Mijn ABP vind je informatie over jouw eigen pensioen. Je ziet hoeveel pensioen je hebt opgebouwd en welke precieze gegevens ABP van je heeft. Meer informatie over Mijn ABP vind je via deze link. Heb je verdere hulp nodig, omdat je problemen ervaart bij het inloggen? Ga dan naar deze webpagina. En hier vind je alle antwoorden op veel gestelde vragen.

Publiekswebsite www.onsnieuwepensioen.nl in de lucht
30 september 2022 - Op initiatief van onder meer de sociale partners is onlangs de publiekswebsite www.onsnieuwepensioen.nl de lucht in gegaan. Deze inmiddels al drukbezochte site bevat veel informatie over de voorgenomen wijzigingen in het pensioenstelsel. Bezoek Onsnieuwepensioen.nl als je op de hoogte wilt blijven van de nieuwste pensioenontwikkelingen.

PA-bijeenkomsten komend najaar
30 september 2022 - Komend najaar heeft de AFMP weer door heel Nederland regiobijeenkomsten gepland voor onze postactieve leden. De uitnodigingen zijn of worden ongeveer 5 tot 6 weken voor de bijeenkomsten verstuurd. Dit gebeurt via e-mail als jouw e-mailadres bij ons bekend is of anders per post. Bij de uitnodiging voegen we ook een agenda. Om een PA-bijeenkomst bij te wonen moet je je vooraf aanmelden. Hoe je je moet aanmelden staat in de uitnodiging. De bijeenkomsten met *** zijn inclusief een lezing van Erfrechtplan.nl.

PA-groep IJsselland
Datum: maandag 3 oktober 2022
Tijd: 10.00 uur
Locatie: Dorpshuis
Adres: Mariënrade 3
Plaats: Wezep

PA-groep Apeldoorn & Salland
Datum: maandag 3 oktober 2022
Tijd: 13.30 uur
Locatie: Wijkcentrum de Stolp
Adres: Violierenplein 101
Plaats: Apeldoorn

PA-groep Twente
Datum: dinsdag 4 oktober 2022
Tijd: 14.00 uur
Locatie: Sportclub Enschede
Adres: Weggelhorstweg 30
Plaats: Enschede

PA-groep Assen & Groningen
Datum: woensdag 5 oktober 2022
Tijd: 10.00 uur
Locatie: Buurthuis De Maasstee
Adres: Maasstraat 25
Plaats: Assen

PA-groep Emmen
Datum: woensdag 5 oktober 2022
Tijd: 13.30 uur
Locatie: Dorpshuis 't Hoefijzer
Adres: Zuidbargerstraat 94
Plaats: Emmen

PA-groep NO-Veluwe ***
Datum: maandag 10 oktober 2022
Tijd:10.00 uur
Locatie: Zalencentrum De Kiekmure”
Adres: Tesselschadelaan 1
Plaats: Harderwijk

PA-groep Eemland & Doorn ***
Datum: maandag 10 oktober 2022
Tijd: 14.00 uur
Locatie: Restaurant De Amershof
Adres: Snouckaertlaan 11
Plaats: Amersfoort

PA-groep Rijnmond
Datum: dinsdag 11 oktober 2022
Tijd: 10.00 uur
Locatie: Cultureel Centrum Sterrenburg
Adres: Dalmeyerplein 10
Plaats: Dordrecht

PA-groep Haaglanden
Datum: dinsdag 11 oktober 2022
Tijd: 13.30 uur
Locatie: Veteranencafé Heeswijk
Adres: Heeswijkstraat 60
Plaats: Voorburg

PA-groep Zeeland
Datum: vrijdag 14 oktober 2022
Tijd: 10.00 uur
Locatie: Wijkgebouw de Spinne
Adres: Joseph Lunslaan 7
Plaats: Goes

PA-groep Roosendaal & W-Brabant ***
Datum: vrijdag 14 oktober 2022
Tijd: 13.30 uur
Locatie: Paviljoen Rozenoord
Adres: Beukenlaan 14
Plaats: Bergen op Zoom

PA-groep Kennemerland ***
Datum: dinsdag 18 oktober 2022
Tijd: 10.00 uur
Locatie: ‘t Kattegat
Adres: Skagerrak 328
Plaats: Hoofddorp

PA-groep Noord-Holland-Noord ***
Datum: vrijdag 21 oktober 2022
Tijd: 13.30 uur
Locatie: de MOOC
Adres: Spoorstraat 56
Plaats: Den Helder

PA-groep Veluwe
Datum: dinsdag 25 oktober 2022
Tijd: 13.30 uur
Locatie: de Velder
Adres: Munnikenhof 17
Plaats: Ede

PA-groep Friesland
Datum: vrijdag 28 oktober 2022
Tijd: 10.00 uur
Locatie: De Fontein
Adres: Goudenregenstraat 77
Plaats: Leeuwarden

PA-groep Steenwijk ***
Datum: vrijdag 28 oktober 2022
Tijd: 14.00 uur
Locatie: Verenigingsgebouw De Klincke
Adres: Kerkstraat 16
Plaats: Steenwijk

PA-groep ZO-Veluwe ***
Datum: maandag 31 oktober 2022
Tijd: 13.30 uur
Locatie: PMT De Landing
Adres: Deelenseweg 28
Plaats: Schaarsbergen

PA-groep Poort van Limburg
Datum: dinsdag 1 november 2022
Tijd: 10.00 uur
Locatie: Dagopvanglocatie BeekCwartier ruimte 050
Adres: Beekstraat 54
Plaats: Weert

PA-groep Brabant Noord-Oost ***
Datum: dinsdag 1 november 2022
Tijd: 14.00 uur
Locatie: Gemeenschapshuis de Schakel
Adres: Reestraat 49
Plaats: Volkel

PA-groep Rijk van Nijmegen
Datum: woensdag 2 november 2022
Tijd: 13.30 uur
Locatie: Kulturhus Beek
Adres: Roerdompstraat 6
Plaats: Beek-Ubbergen

PA-groep Zuid-Limburg ***
Datum: vrijdag 4 november 2022
Tijd: 10.00 uur
Locatie: Café d'r Klinge
Adres: Pancratiusplein 47
Plaats: Heerlen

PA-groep Venlo & Roermond
Datum: vrijdag 4 november 2022
Tijd: 14.00 uur
Locatie: Hotel Wilhelmina
Adres: Kaldenkerkerweg 1
Plaats: Venlo

PA-groep Hart van Brabant
Datum: dinsdag 8 november 2022
Tijd: 10.00 uur
Locatie: MFA Het Spoor
Adres: Schaepmanstraat 36
Plaats: Tilburg

PA-groep De Meijerij
Datum: dinsdag 8 november 2022
Tijd: 13.30 uur
Locatie: Perron 3
Adres: Hoff van Hollantlaan 1
Plaats: Rosmalen

PA-groep De Kempen ***
Datum: woensdag 9 november 2022
Tijd: 13.30 uur
Locatie: Korfbalvereniging DSC
Adres: Vijfkamplaan 1/3
Plaats: Eindhoven

PA-groep Seedorf
Datum: donderdag 10 november 2022
Tijd: 11.00 uur
Locatie: Gasthof Zur Linde
Adres: Wallweg 2
Plaats: Zeven-Brauel

PA-groep Blomberg
Datum: vrijdag 11 november 2022
Tijd: 11.00 uur
Locatie: Café Bei Heini
Adres: Neue Torstrasse 38
Plaats: Blomberg

PA-groep Rheine/Münster
Datum: woensdag 16 november 2022
Tijd: 11.00 uur
Locatie: Hotel-Restaurant Brinckwirth
Adres: Bahnhofstrasse 41
Plaats: Ochtrup

PA-groep Utrecht e.o. & 't Gooi
Datum: vrijdag 18 november 2022
Tijd: 10.00 uur
Locatie: FNV-gebouw
Adres: Hertogswetering 159
Plaats: Utrecht

PA-groep De Baronie & Rijen ***
Datum: vrijdag 18 november 2022
Tijd: 13.30 uur
Locatie: Sociaal Cultureel Centrum 't Kraaienest
Adres: Tweeschaar 12
Plaats: Breda

Update over herberekeningen
9 september 2022 - De AFMP en de MARVER ontvingen de afgelopen weken veel vragen van leden over de herberekeningen van onder meer de UGM-uitkering en de FLO-uitkering. Deze herberekeningen betreffen de verhogingen met terugwerkende kracht van deze uitkeringen, zoals die zijn vastgelegd in het onlangs bereikte arbeidsvoorwaardenakkoord 2021-2023. In dit bericht informeren we je over de data waarop de uitbetalingen plaatsvinden.

- Voor defensiemedewerkers in actieve dienst is dit de afgelopen maand augustus;
- Voor wachtgelders en (B)WW’ers (bij WW+) is dit de afgelopen maand augustus;
- Voor UGM’ers (bij ABP) is dit de maand september;
- Voor FLO’ers (bij ABP) is dit de maand januari;

Eenmalige uitkering
Wij kregen ook veel inhoudelijke vragen over het recht op de eenmalige uitkering, die is afgesproken in het arbeidsvoorwaardenakkoord. De peildatum van deze eenmalige uitkering is 1 juli 2022. Was je op deze datum in actieve dienst of was je op die datum UGM’er, FLO’er, (B)WW’er of wachtgelder? Dan kun je de eenmalige uitkering tegemoet zien. Ben je naast je UGM-uitkering ook nog werkzaam als burgermedewerker bij Defensie? Dan heb je uiteraard maar recht op één keer deze uitkering.

Fysieke UGM-voorlichting op 26 oktober & UGM-webinar op 9 december

9 september 2022 - Na het schrappen van alle coronamaatregelen kan de AFMP wederom een fysieke UGM-voorlichting verzorgen. Ondertussen blijven veel leden ook behoefte houden aan deze voorlichting in de vorm van een webinar. Vooral voor onze in het buitenland wonende leden is dit een praktische oplossing. De eerstvolgende fysieke UGM-voorlichting vindt op woensdag 26 oktober plaats in Utrecht, terwijl het eerstvolgende UGM-webinar op vrijdag 9 december wordt gehouden. De doelgroep, bestaande uit leden die acht maanden voor hun ontslagdatum zitten, hebben hierover vóór de zomervakantie een brief en/of mail ontvangen.

Twee delen
Zowel het webinar als de fysieke voorlichtingsbijeenkomst bestaat uit 2 delen:

Deel 1 UGM en procedure, Pensioenen (10.00 uur)
Deel 2 Zorg en belastingen (13.00 uur)

Het is voor ons als AFMP steeds lastiger om de juiste doelgroep te benaderen. Daarom kan het zijn dat niet iedereen een uitnodiging heeft ontvangen. Heb je geen uitnodiging ontvangen, terwijl je wel tot de doelgroep behoort? Neem dan contact op met onze ledenadministratie via telefoon (085-8900410) of e-mail.

Pensioenvoorlichting op 19 oktober en 14 december 2022

9 september 2022 - Naast de fysieke UGM-voorlichting kan ook onze pensioenvoorlichting na de opheffing van de coronabeperkingen weer doorgaan op locatie. De eerstvolgende pensioenvoorlichting op locatie vindt plaats op woensdag 19 oktober in Utrecht. Omdat daarnaast ook behoefte blijft bestaan aan onze pensioenwebinars, wordt op woensdag 14 december een nieuw webinar verzorgd. De doelgroep van onze pensioenvoorlichting – leden die 8 maanden voor hun pensioenleeftijd zitten – ontvingen vóór de afgelopen zomervakantie een brief en/of e-mail met een uitnodiging. Dit zijn diegenen die na 1 juli 2022, maar vóór 1 juli 2023 de leeftijd van 65 jaar bereiken.

Twee delen
Zowel het pensioenwebinar als de fysieke pensioenvoorlichting bestaat uit 2 delen:

Deel 1 Ouderdomspensioen, AOW-hiaat en Overlijden (10.00 uur)
Deel 2 Zorg en belastingen (13.00 uur)

Heb je geen uitnodiging ontvangen, maar behoor je wel tot de doelgroep? Neem dan contact op met onze ledenadministratie via e-mail of telefoon: 085-8900410.

Je kunt aanspraak maken op STAP-subsidie

9 september 2022- Op 1 september ging alweer de volgende budgetronde van start van STAP, de overheidssubsidie voor het volgen van een training, cursus of opleiding in Nederland. Iets meer dan twee uur nadat het loket voor het STAP-budget opnieuw was geopend, was het totale hiervoor beschikbare geld echter alweer op.
Onder meer als UGM’er kun je in de hierna volgende budgetronde weer aanspraak maken op een tegemoetkoming in jouw opleidings- of trainingskosten van maximaal 1000 euro per jaar. Wees er, gezien de grote belangstelling, dan snel bij! De tegemoetkoming kun je aanvragen bij het UWV via deze link. Uiteindelijk betaalt het UWV het bedrag aan de opleider.

Duo-scholingsregister
Het STAP-budget geldt alleen voor scholingsactiviteiten die zijn vastgelegd in het zogeheten DUO-scholingsregister. Als je dit budget aanvraagt, moet je aan verschillende voorwaarden voldoen.

Je dient:
- tenminste 18 jaar te zijn, maar jonger dan de AOW-gerechtigde leeftijd;
- een EU-nationaliteit te hebben of een familielid te zijn van een EU-burger;
- in de ‘referteperiode’ tenminste zes maanden verzekerd te zijn voor de volksverzekeringen, zoals de AOW. De referteperiode is de periode van twee jaar en drie maanden tot drie maanden voorafgaand aan de maand van de aanvraag.

Grensarbeiders
Grensarbeiders die in de referteperiode in Nederland verzekerd waren voor de volksverzekeringen en voldoen aan de andere voorwaarden kunnen in Nederland een training, cursus of opleiding volgen met een STAP-budget.

Beleidsdekkingsgraad ABP nu 113%
9 september 2022 - De actuele dekkingsgraad van ABP is 119,6%, terwijl de nieuwste beleidsdekkingsgraad neerkomt op 113%. Eerstgenoemde dekkingsgraad is een momentopname. Deze laat zien of het pensioenfonds genoeg geld in kas heeft om de pensioenen nu en in de toekomst te kunnen betalen. AIs de aan het eind van elke maand vastgestelde actuele dekkingsgraad 100% is, dan heeft ABP voor elke 100 euro die (straks) aan pensioen moet worden betaald precies dit bedrag aan vermogen. Op 31 juli 2022 was de dekkingsgraad dus 119,6%. Check via deze link de meest actuele financiële situatie bij ABP.

Gemiddelde
De nieuwste beleidsdekkingsgraad op 31 juli 2022 was 113%. Deze beleidsdekkingsgraad vormt het gemiddelde van de laatste 12 actuele dekkingsgraden. Omdat het om een gemiddelde gaat, stijgt en daalt deze dekkingsgraad niet zo snel van maand tot maand als de actuele dekkingsgraad. Deze geeft daardoor een stabieler beeld van de financiële situatie bij ABP. De beleidsdekkingsgraad wordt daarom gehanteerd bij besluiten over onder meer waardeoverdracht en het verhogen of verlagen van de pensioenen. Hier vind je de huidige beleidsdekkingsgraad.

Indexatie
ABP maakt eind november bekend of en hoeveel er op 1 januari volgend jaar wordt geïndexeerd. Het pensioenfonds mag maximaal de prijs-loonindex indexeren. Indexatie vindt alleen plaats als de beleidsdekkingsgraad boven de 105% ligt. De peildatum moet echter nog worden bepaald.

Keuzemogelijkheid ‘(pensioen)bedrag ineens’ later ingevoerd
9 september 2022 - De overheid heeft onlangs bekendgemaakt dat de nieuwe keuzemogelijkheid ‘(pensioen)bedrag ineens’ later wordt ingevoerd dan de geplande datum 1 januari 2023. De nieuwe datum is vastgesteld op 1 juli 2023. Dit betekent dat deelnemers die op of ná 1 juli 2023 met pensioen gaan, maximaal 10% van de waarde van hun ouderdomspensioen in één keer kunnen opnemen. Zij ontvangen dit bedrag op hun pensioendatum.

Goed ingericht
De Tweede en Eerste Kamer hebben nog geen besluit genomen over het aangepaste wetsvoorstel waarin het bedrag ineens is opgenomen. Dit gebeurt naar verwachting pas in het najaar. Er is dan te weinig tijd over voor pensioenfondsen en verzekeraars om de nieuwe keuzemogelijkheid in te voeren vóór 1 januari 2023. Zij hebben tijd nodig om de wetgeving in te voeren. Voor deelnemers is het belangrijk dat de keuzebegeleiding voor het bedrag ineens goed wordt ingericht.

Afspraak pensioenakkoord
De mogelijkheid om een deel van jouw pensioen ineens te laten uitbetalen, is een van de afspraken uit het pensioenakkoord van 2019. Hierdoor kun je op het moment dat je met pensioen gaat een deel van jouw opgebouwde ouderdomspensioen ineens laten uitbetalen. Daarbij geldt een maximaal bedrag van 10% van jouw opgebouwde ouderdomspensioen. Je mag zelf kiezen waaraan je het geld besteedt. Besef wel dat het opnemen van een bedrag ineens betekent dat je een lagere maandelijkse pensioenuitkering ontvangt.

Nadelige gevolgen
Het opnemen van een bedrag ineens kan nadelig voor je zijn. Als je een bedrag in één keer op jouw bankrekening ontvangt, kan dit gevolgen hebben voor bijvoorbeeld jouw belastingaangifte of voor eventuele toeslagen die je krijgt, zoals huur- en zorgtoeslag. De specifieke gevolgen zijn onder meer afhankelijk van de hoogte van het uitgekeerde bedrag en jouw persoonlijke situatie.

Kiezen
Ga je vóór jouw AOW-leeftijd met pensioen? Dan kun je ervoor kiezen om eerst tijdelijk een hogere maandelijkse pensioenuitkering te ontvangen van ABP. Vanaf jouw AOW-leeftijd ontvang je dan een lagere pensioenuitkering. Deze keuzemogelijkheid kun je echter niet combineren met een bedrag ineens. Je moet in dat geval dus kiezen tussen een tijdelijk hogere pensioenuitkering of een bedrag ineens.

Definitieve wetgeving
Op dit moment is nog niets te zeggen over de vraag wat de nieuwe keuzemogelijkheid precies voor jou betekent. Hiervoor is het wachten op de definitieve wetgeving. De verwachting is dat je een half jaar voordat de keuzemogelijkheid ingaat, kan worden geïnformeerd over wat het persoonlijk voor jou betekent.

Wetsvoorstel
Minister Schouten voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen verstuurde het wetsvoorstel ‘Bedrag ineens’ op 30 juni aan de Tweede Kamer. Dit wetsvoorstel heeft nog enkele ‘open eindjes’ als het gaat om het bedrag ineens. Ook wordt in dit wetsvoorstel de zogeheten geboortedagproblematiek aangepakt. Deze problematiek houdt in dat de deelnemer die in de eerste maanden van het jaar de AOW-leeftijd bereikt, minder belasting over het bedrag ineens betaalt, dan degene die later in het jaar deze leeftijd bereikt. Hierdoor zou de één netto meer overhouden dan de ander.
Om dit op te lossen, is in het wetsvoorstel opgenomen dat deelnemers die met pensioen gaan in de maand waarin zij de AOW-leeftijd bereiken of op de 1e dag van de maand daarna, de uitbetaling van het bedrag ineens mogen doorschuiven naar januari van het daarop volgende jaar. Als en deelnemer hiervoor kiest, wordt in het lopende pensioen vanaf de pensioendatum al rekening gehouden met het (nog uit te keren) bedrag ineens.

Pas op voor nep-controleurs van rookmelders!
9 september 2022 - Vanaf 1 juli zijn rookmelders in huis verplicht. Deze rookmelders zijn belangrijk met het oog op de brandveiligheid van jouw huis, maar vormen ook een kans voor criminelen om als nepcontroleurs op dit gebied bij jou aan de deur te komen. Met als excuus dat ze jouw rookmelders komen controleren, proberen zij jouw huis binnen te dringen. In feite gaat het om een nieuwe criminele babbeltruc.

Vraag naar legitimatie
De gemeente waarin je woont, is in principe verantwoordelijk voor de controle van de bij jou geïnstalleerde verplichte rookmelders. Als er iemand voor je deur staat die zegt dat hij controleur van de gemeente is, zou je daarom kunnen denken dat dit allemaal waar is. Ons advies: vertrouw iemand nooit zomaar en vraag naar diens legitimatie, waarop je kunt zien dat hij of zij echt van de gemeente is. Kan deze persoon dat niet, dan is het hoogstwaarschijnlijk een oplichter.
Doe direct je deur dicht als je het niet vertrouwt. Vermoed je dat er een oplichter bij jou op de stoep staat? Bel dan de politie en maak hiervan melding. Er is namelijk een grote kans dat de oplichter het ook bij jouw buren gaat proberen.

Phishing via ‘Mijn Overheid’ ligt op de loer!
9 september 2022 - Krijg je geld terug of moet je juist betalen? Berichten over belastingaangifte, kinderbijslag of toeslagen komen allemaal binnen via Mijnoverheid.nl. Daarom lijkt het meestal een goed idee om deze snel te openen en af te handelen. ‘Maar op dit moment circuleert er een valse e-mail die afkomstig lijkt te zijn van Mijn Overheid,’ zo waarschuwt de Fraudehelpdesk. Volgens deze e-mail staat er een bericht klaar in jouw berichtenbox. Verder vind je in deze mail een hyperlink om het bericht te kunnen bekijken via deze overheidswebsite.
Het gaat echter om een phishing-link, die leidt naar een criminele website die je vraagt om persoonlijke gegevens in te vullen. Criminelen maken vervolgens misbruik van deze gegevens. Lastig is dat phishing-mails meestal lastig te onderscheiden zijn van echte mails. Daarom is het geen goed idee om zomaar te klikken op linkjes of om persoonlijke informatie zonder nadenken te delen, zoals jouw paspoortgegevens, jouw DigiD of jouw pincodes.

ABP verhoogt pensioenen met 2,39%
24 juni 2022 - ABP verhoogt de pensioenen per 1 juli 2022 met 2,39%. Gepensioneerden zien dit hogere pensioen vanaf komende maand op hun rekening staan. Ook krijgen zij over het eerste half jaar van 2022 een nabetaling van 1,2%. De pensioenaanspraken van ABP-deelnemers die nog niet aan hun pensioen toe zijn, verhoogt ABP ook met 2,39%. Het ABP-bestuur besloot de tussentijdse pensioenverhoging per 1 juli van dit jaar in te voeren, omdat dit bijdraagt aan de ambitie van het fonds om een geïndexeerd pensioen te bieden. Dit is mogelijk, omdat de overheid de regels aanpaste in aanloop naar het nieuwe pensioenstelsel. Daarnaast is de financiële positie van ABP goed met een beleidsdekkingsgraad eind mei van 110,1%. Ook keek het bestuur zorgvuldig naar de gevolgen voor diverse groepen deelnemers. Het Verantwoordingsorgaan van ABP adviseerde positief over dit besluit.

24 euro netto
Bijna 975.000 gepensioneerden bij ABP plukken snel de vruchten van de pensioenverhoging. Vanaf juli krijgen zij 2,39% verhoging. Voor een pensioen van 1000 euro netto per maand betekent dat een verhoging van bijna 24 euro netto. Daarnaast ontvangen zij in juli ook een nabetaling van 1,2% waarmee de verhoging over de eerste helft van het jaar wordt nabetaald. Bij een pensioen van €1000 netto zorgt dat voor een nabetaling van ruim 140 euro netto.

Vakantiewaarschuwing: laat nooit zomaar een paspoortkopie maken!

24 juni 2022 - Zoals aangekondigd in het voorwoord bevat deze Nieuwsbrief Postactieven een belangrijke waarschuwing. Let op jouw vakantiebestemming in binnen- of buitenland goed op als jou in het hotel waar je verblijft om jouw paspoort wordt gevraagd. Een dame achter de balie vraagt ongetwijfeld vriendelijk aan je om hiervan ‘even een kopietje’ te mogen maken, maar voorkom dat er op eenvoudige wijze misbruik wordt gemaakt van jouw persoonsgegevens met behulp van deze kopie!

Paspoortnummer
Niet alleen hotels of campings willen vaak een kopie van jouw paspoort. Ook telefoonaanbieders, banken of overheidsinstanties vragen weleens om je persoonlijke gegevens. Ga eerst goed na of een kopie hiervan wel nodig is. Soms is alleen een paspoortnummer voldoende om in te checken bij een hotel. Alleen jouw werkgever, een bank of een notaris mag volgens de Nederlandse wet een volledige kopie van je identiteitsbewijs maken.

Hoge rekeningen
Een kopie van je paspoort laten maken lijkt onschuldig, maar met jouw naam, geboortedatum en Burgerservicenummer kan zomaar een lening of een telefoonabonnement worden afgesloten. Hier kom je echter pas achter als je hoge rekeningen krijgt gepresenteerd.

Handige app
Handig om problemen te voorkomen is deze gebruiksvriendelijke app van de Rijksoverheid. Hiermee kun je een foto van jouw paspoort maken. Met een vinger streep je over de gegevens die je onzichtbaar wilt maken en daarna komt er een watermerk over de foto heen. De app werkt heel simpel: even mailen, printen of appen en klaar is Kees! Bij jouw eerstvolgende vakantie krijgt de hoteleigenaar hiervoor een kopie van jouw paspoort op een veilige manier!

Functie vacant in verschillende regio’s: wil jij groepshoofd worden bij de AFMP?
24 juni 2022 - De AFMP is naarstig op zoek naar nieuwe groepshoofden voor diverse groepen en regio’s van de ruim 5000 leden tellende Sector Postactieven (SPA). In de regio/groep Assen (locatie: Assen), Apeldoorn/Salland (locatie: Apeldoorn), Brabant Noordoost (locatie: Volkel), IJsselland (locatie: Wezep) en Steenwijk (locatie: Steenwijk) is de functie van groepshoofd vacant.

Als groepshoofd ben je de verbindingspersoon tussen de regioleden en ons sectorhoofd Postactieven Paul Engelbertink. Samen met de gekozen raadsleden en contactpersonen maak je deel uit van het PA-kader(be)raad. Tijdens dit kaderberaad kun je als groepshoofd onderwerpen uit jouw eigen regio/groep inbrengen en bespreken. Verder word je in deze functie volledig geïnformeerd over belangrijke zaken uit het overleg. Dat zijn onder meer van het Algemeen Bestuur, het Dagelijks Bestuur, de BAI (Beleid Arbeid en Inkomen) en het Sectorenberaad.

Ledencontact
Je onderhoudt als groepshoofd contact met de leden uit jouw groep. Dit contact vindt o.a. plaats tijdens de twee keer per jaar plaatsvindende (werk)bijeenkomsten en bij eventuele huisbezoeken. In samenwerking met sectorhoofd Paul regel je twee maal in het jaar een PA-bijeenkomst.

Individuele belangenbehartiging
Vanuit jouw verantwoordelijkheid als groepshoofd coördineer je activiteiten, waarborg je de individuele belangenbehartiging en verspreid je in overleg met het sectorhoofd belangrijke informatie. Daarnaast verleen je eventueel bijstand of nazorg bij het overlijden van een lid uit jouw groep. Hierbij gebruik je de handleiding nabestaanden van bedrijfsmaatschappelijk werk als richtlijn.
Wil je er niet alleen voor staan in de functie van groepshoofd? Dan kun je dit werk natuurlijk ook oppakken met een ander lid uit jouw regio en die wordt dan contactpersoon.

Heb je interesse?
Ben je geïnteresseerd in het werk van groepshoofd of heb je hierover verdere vragen? Neem dan contact op met Paul Engelbertink, sectorhoofd Postactieven van de AFMP via telefoonnummer: 06-12905748. Je kunt ook bij één van de andere groepshoofden terecht voor meer informatie. Zij kunnen jou het beste vertellen wat jouw uitdagingen zijn als groepshoofd

Ben jij die energieke nieuwe werver voor de AFMP?
24 juni 2022 - Ben jij net met FLO of gebeurt dat binnenkort? Dan is de afwisselende en goedbetaalde functie als werver van de AFMP misschien iets voor jou! Woon je in de buurt van een opleidingscentrum van Defensie en vind je het leuk om op deze locatie de nieuwe defensiecollega’s te laten kennismaken met de AFMP? Neem dan nu contact met ons op!
Uiteraard zoeken wij hiervoor energieke leden die met overtuiging op de jonge doelgroep afstappen en die vol gedrevenheid de meerwaarde van het AFMP-lidmaatschap weten over te brengen. De uren die je in dit werk gaat steken, zijn variabel en stemmen we af op jouw mogelijkheden. Je verdient € 25,- bruto per uur en krijgt je reistijd gedeeltelijk gecompenseerd en je reiskosten à € 0,23 per kilometer vergoed.

Wil jij graag aan de slag als werver of wil je meer weten over deze functie? Neem dan contact op met Tina Bultman, hoofd ondersteunende diensten. Met uitzondering van de woensdag is zij op werkdagen bereikbaar via e-mail of telefoon: 085-8900403.

De nieuwe AOW-bedragen vanaf 1 juli
24 juni 2022 - Vanaf 1 juli 2022 zijn er nieuwe, verhoogde AOW-bedragen. Deze vind je via deze link

46e Bondsvergadering van AFMP
3 juni 2022 - Het Algemeen Bestuur van de AFMP brengt ter algemene kennis van de leden dat op vrijdag 17 juni vanaf 10.30 uur de 46e Bondsvergadering wordt gehouden in Hotel ’t Paviljoen, Grebbeweg 103 - 105, 3911 AV in Rhenen. Tijdens deze vergadering worden de leden vertegenwoordigd op de wijze als omschreven in artikel 21, lid 3, in relatie tot artikel 25, lid 1 van de statuten van de vereniging. Alleen afgevaardigden hebben stemrecht. De betreffende vergaderstukken zijn sinds 19 mei 2022 in het bezit van de hoofden van de sectoren. De overige leden kunnen deze opvragen bij het secretariaat van de vereniging via: info@afmp.nl.

Klik op één van de links: ABP presenteert jaarverslag 2021

3 juni 2022 - ABP publiceerde op 6 mei 2022 zijn jaarverslag over 2021. Het gaat om het tweede geïntegreerde jaarverslag van het pensioenfonds in successie. Hierin laat ABP in tekst, beeld en cijfers zien wat er het afgelopen jaar op pensioengebied is bereikt voor zowel de deelnemers als de werkgevers. De belangrijkste feiten en cijfers uit het jaarverslag vind je op de website van ABP. Wil je op jouw laptop of computer het jaarverslag doorscrollen? Klik dan op deze link! Hier staat de downloadlink van de pdf van het jaarverslag.

Inkomensondersteuning AOW verlaagd: koppeling tussen minimumloon en AOW blijft gehandhaafd

3 juni 2022 - Na de veelvuldige bezwaren tegen het loslaten hiervan in de afgelopen tijd heeft het kabinet alsnog besloten om de koppeling van het minimumloon en de AOW te handhaven. Net als het minimumloon wordt vanaf volgend jaar ook de AOW verhoogd. Deze verhoging zal stapsgewijs plaatsvinden.

Achtergrond

Wat is ook alweer de recente achtergrondgeschiedenis van de AOW en het minimumloon? In het regeerakkoord kondigde het kabinet een verhoging van het minimumloon aan van 7,5% vanaf 2024. Verder stond in dit akkoord dat de extra verhoging niet zou gaan gelden voor de AOW. Hiertegen stak een storm van protest op. Hierop besloot het kabinet de verhoging van het minimumloon met één jaar te vervroegen. De totale verhoging blijft echter wel 7,5%. In tegenstelling tot dat wat werd aangekondigd in het regeerakkoord, blijft de volledige koppeling met de AOW van toepassing.

Teleurstellend
Wij vinden het wel teleurstellend dat het kabinet de kosten hiervan onder andere wil financieren uit een verlaging van de inkomensondersteuning AOW. Dit is een vaste, in de AOW verwerkte tegemoetkoming. Zodra er meer duidelijk wordt over het doorvoeren van deze verlaging, zullen wij jou hierover informeren in deze nieuwsbrief.

STAP-subsidie ook handig voor FLO’ers

3 juni 2022 - Op 1 juli volgt alweer de derde aanvraagronde voor het aanvragen van een zogeheten STAP-budget van maximaal 1000 euro per jaar voor een training, cursus of opleiding. Tijdens de eerste twee rondes was het door de overheid beschikbaar gestelde opleidingsbudget in no time vergeven. Als FLO’er kun je dus vanaf 1 juli weer een poging doen voor het aanvragen van een subsidie. 

Zichtbaarheid verbeteren 
Een training, cursus of opleiding biedt de mogelijkheid om je zichtbaarheid op de arbeidsmarkt in stand te houden of te verbeteren. Het STAP-budget is in maart van dit jaar in de plaats gekomen van de fiscale aftrek voor scholingsuitgaven. Het grote voordeel hiervan is dat je geen geld meer hoeft voor te schieten voor een opleiding of een training. Helaas geldt de nieuwe regeling niet voor gepensioneerden, maar FLO’ers kunnen zich hiervoor dus wel aanmelden.

STimulering Arbeidsmarkt Positie
STAP staat voor STimulering Arbeidsmarkt Positie. Het maximum bedrag van 1000 euro per jaar is lager dan bij de afgeschafte regeling met fiscale aftrek het geval was. Er is echter geen drempelbedrag meer. Om in aanmerking te kunnen komen voor de STAP-subsidie moet je een selectie maken uit een vooraf goedgekeurd opleidingsaanbod. Niet alle opleidingskosten komen hiervoor echter in aanmerking. Het moet gaan om les-, cursus-, college- of examengeld of om kosten van middelen die door de opleider verplicht zijn gesteld.
Je moet de opleiding starten binnen drie maanden na sluiting van het tijdvak waarin de aanvraag is ingediend. Een aanvraagtijdvak duurt twee maanden, dus de driemaandstermijn start maximaal twee maanden nadat je de subsidie aanvraagt. Heb je een opleiding uitgekozen? Dan controleert het UWV of je de cursus waarvoor je subsidie krijgt ook echt volgt.

Aanvraag

De STAP-subsidie voor een opleiding moet je zelf aanvragen bij het UWV via deze link. Vind je het lastig om dit via internet te regelen? Dan kun je terecht bij een van de 35 werkpleinen in de UWV-kantoren. Een UWV-medewerker helpt je daar met de subsidieaanvraag.

Dekkingsgraad ABP blijft stijgen

3 juni 2022 - De actuele dekkingsgraad van ABP is 123 procent. De meest recente beleidsdekkingsgraad van dit pensioenfonds is 108,2 procent. De aan het eind van elke maand vastgestelde, actuele dekkingsgraad laat zien of ABP genoeg geld in kas heeft om de pensioenen nu en in de toekomst te kunnen betalen. Als deze 100% is, dan heeft het pensioenfonds voor elke 100 euro die (straks) aan pensioen moet worden betaald, precies dit bedrag aan vermogen. Op 30 april 2022 was de dekkingsgraad 123,0%. Bekijk hier de meest recente financiële situatie bij ABP.

Stabieler beeld
Op 30 april 2022 was de beleidsdekkingsgraad 108,2%. Dit is het gemiddelde van de laatste 12 actuele dekkingsgraden. Omdat het om een gemiddelde gaat, stijgt en daalt deze dekkingsgraad niet zo snel van maand tot maand als de actuele dekkingsgraad. De beleidsdekkingsgraad biedt daardoor een stabieler beeld van de financiële situatie bij ABP. Deze wordt daarom gebruikt bij besluiten over onder meer waardeoverdracht en het verhogen of verlagen van de pensioenen.

Boven de 105%
Eind deze maand bepaalt ABP of en hoeveel er wordt geïndexeerd. Het pensioenfonds mag hierbij maximaal de prijs-loonindex indexeren. Indexatie kan definitief plaatsvinden als de beleidsdekkingsgraad boven de 105% ligt. De peildatum hiervan moet echter nog definitief worden bepaald. Naar aller waarschijnlijkheid wordt dit 1 juli 2022.

De ins & outs van jouw vakantiegeld
3 juni 2022 - Waar blijft mijn vakantiegeld? Menigeen zal zich dit de afgelopen maand hebben afgevraagd. Meestal krijg je die maand namelijk vakantiegeld. Als je werkt, dan kreeg je vakantiegeld van jouw werkgever. Krijg je AOW? Dan ontving je in mei vakantiegeld van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Bij ABP is het vakantiegeld anders geregeld. Dit geld is namelijk al verwerkt in het pensioen dat je maandelijks ontvangt van het pensioenfonds. In dit pensioen is elke maand 1/12 deel van het vakantiegeld opgenomen.
Wil je weten wanneer je jouw pensioen krijgt? Via deze link vind je meer informatie over de uitbetaling van je pensioen. Daar tref je ook alle betaaldata in 2022 aan. Behalve pensioen van ABP, ontvang je vanaf jouw AOW-leeftijd ook AOW van de SVB. Over elke maand AOW bouw je vakantiegeld op. Dit vakantiegeld kreeg je in mei netto betaald. Meer info staat op de SVB-website. Heb je vragen over jouw pensioen? Neem dan de SVB-informatie speciaal voor gepensioneerden door of neem via deze link contact op met de SVB.

FNV-webinar over nieuw pensioencontract

3 juni 2022 - Twee weken geleden organiseerde de FNV een webinar over het nieuwe pensioencontract. Tijdens het webinar kwamen de ins & outs aan bod van dit contract. Wil je als (postactief) AFMP-lid dit webinar terugzien? Klik dan op deze link. Dit is absoluut de moeite waard!

Netwerk Veteranen FNV weer present op Veteranendag
3 juni 2022 - Tijdens de Nederlandse Veteranendag op 25 juni 2022 zal het Netwerk Veteranen FNV, waarbij je je als postactief AFMP-lid gratis kunt aansluiten, met een stand acte de présence geven op het Malieveld in Den Haag. Deze stand siert de naam van het netwerk en bij het Malieveld zijn er diverse banners te bewonderen.
Na de coronacrisis is Veteranendag voor het eerst weer toegankelijk voor alle bezoekers. Tijdens deze dag kunnen 18 eenheden van de krijgsmacht een vaandelopschrift voor hun inzet in Afghanistan tegemoet zien. Deze bijzondere ceremonie komt in de plaats van de traditionele medaille-uitreiking. Voor genodigden start Veteranendag in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag.
Vervolgens vindt de uitreiking van de vaandelopschriften plaats op pontons op de Haagse Hofvijver. Na de uitreiking gaan de detachementen met hun vaandels voorop in het gebruikelijke defilé. De dag wordt op het Malieveld afgesloten met een hapje, een drankje en muziek.
Check voor meer informatie Veteranendag.nl.

Wereldwijd verzekerd als AFMP-lid: ins & outs van ongevallenverzekering
13 mei 2022 - In deze Nieuwsbrief Postactieven hebben we al diverse keren het nut en de noodzaak belicht om als actieve of postactieve militair of burgermedewerker lid te blijven van de AFMP. Eén van de vele voordelen van een lidmaatschap bij onze bond is de DFD-ongevallenverzekering met ruime 24-uursdekking waar je onder valt. 
Dankzij deze verzekering kun je profiteren van een wereldwijde dekking, zowel binnen als buiten werktijd. Je bent als lid bijvoorbeeld verzekerd als je een ongeluk krijgt tijdens jouw woon-werkverkeer of bij sportactiviteiten. Bijzonder aan de ongevallenverzekering is dat deze ook dekking biedt tijdens uitzendingen en dat zelfs molest is meeverzekerd. Dit laatste is bij andere verzekeringen meestal niet het geval.

Verzekerde bedragen
Het verzekerde bedrag bij overlijden is 5.000 euro, bij blijvende invaliditeit is dit 10.000 euro. Bij blijvende gedeeltelijke invaliditeit volgt een gedeeltelijke uitkering. De verzekering stopt op het moment dat je 85 jaar oud wordt. Let op! Een dodelijk ongeval moet binnen 48 uur, maar uiterlijk voor de crematie of de begrafenis bij ons moet worden gemeld. Van een geval van blijvende invaliditeit door een ongeval dien je binnen drie maanden melding te maken.

Via deze link vind je de algemene voorwaarden van de ongevallenverzekering. Hier vind je het te downloaden formulier waarmee je aangifte kunt doen van een overlijden of een geval van invaliditeit. Vul het formulier in en stuur het naar ibb@afmp.nl.

De opbouw van jouw AOW: welke impact heeft mijn eerdere verblijf in het buitenland?
13 mei 2022 - Je bouwt een volledige AOW-uitkering op als je in de vijftig jaar voordat je een AOW-uitkering kreeg in Nederland hebt gewoond. Voor elk gemist jaar – dus ieder jaar waarin je in het buitenland woonde - wordt deze uitkering met 2% gekort. Als je AOW-leeftijd bijvoorbeeld 67 jaar is, dan start de opbouw van jouw AOW bij 17 jaar. Woonde je al die tijd in Nederland? Dan bouwde je een volledige AOW-uitkering op. Ben je in dit voorbeeld 20 jaar als je in Nederland komt wonen? Dan mis je 3 jaar AOW-opbouw en krijg je 6% minder AOW.

Buitenlandplaatsing

Word je voor Defensie in het buitenland geplaatst? Dan heeft dit voor jou en jouw eventuele partner geen gevolgen voor de opbouw van jouw AOW-tijd. Gaat jouw partner in het buitenland werken? Dan kan dat deze opbouw beïnvloeden. Dit kun je navragen bij de SVB.
In het verleden is de overdracht van gegevens vanuit Defensie naar de SVB niet helemaal vlekkeloos verlopen. Hierdoor kan daar geregistreerd staan dat je een aantal jaren in het buitenland hebt gewoond. Je wordt dan gekort op jouw AOW en die van je partner.

Controleer je AOW-opbouw
Via Mijn SVB kun je jouw AOW-opbouw controleren. Dit gaat als volgt:

- Log in op Mijn SVB met jouw DigiD. Klik bij ‘Raadplegen’ op het onderwerp ‘AOW-opbouw’.
- Vervolgens zie je wat de vastgestelde c.q. je minimale AOW-leeftijd is. Lees vooral de toelichting goed door!

Wanneer verzekerd
In het hoofdstuk ‘Uw AOW-opbouw’ lees je vanaf wanneer je bent verzekerd. Daarna zie je wat je tot nu toe hebt opgebouwd. Daaronder vind je hoeveel AOW je hebt opgebouwd op je AOW-leeftijd als je situatie niet verandert. Staat er 100%? Dan heb je een volledige AOW-opbouw. Staat er een lager percentage? Dan mis je AOW-tijd. Dit kan te maken hebben met het feit dat je gedurende een periode in het buitenland geplaatst was. Uitzendingen hebben overigens ook geen invloed op de opbouw van je AOW-tijd.

E-mail aan DCHR
Stuur tenslotte een e-mail naar het Dienstencentrum Human Resources (DCHR) in Enschede. Vraag in deze mail naar een AOW-diensttijdverklaring ten bate van de SVB. Je krijgt vervolgens een brief met een formulier van het DCHR. Waar nodig moet je deze aanvullen. Maak een kopie van de brief en het ingevulde formulier. Stuur vervolgens de documenten naar de SVB en zij corrigeren dan jouw opgebouwde AOW-tijd.

Werknemers-ID
In jouw e-mail aan het DCHR moet je wel jouw werknemers-ID (PeopleSoft-nummer) vermelden. Werk je nog bij Defensie? Dan mag je het e-mailadres niet gebruiken en moet je gebruik maken van de SelfService.

Pensioenwebinar op 15 juni & pensioenvoorlichtingsbijeenkomst op 24 juni
13 mei 2022 - Nu alle coronabeperkingen verleden tijd zijn, kan de pensioenvoorlichtingsbijeenkomst op vrijdag 24 juni weer in fysieke vorm in Utrecht plaatsvinden. Omdat veel PA-leden belangstelling blijven houden voor een digitale variant, wordt op woensdag 15 juni een pensioenwebinar georganiseerd. Het pensioenwebinar is bijvoorbeeld bij uitstek geschikt voor in het buitenland verblijvende of wonende AFMP-leden.

8 maanden voor pensioenleeftijd

Zowel de bijeenkomst als het webinar richt zich op mannen en vrouwen die acht maanden voor hun pensioenleeftijd zitten. Zij hebben afgelopen week een brief en/of mail met een uitnodiging ontvangen. Zij bereiken na 1 juli 2022, maar vóór 1 juli 2023 de leeftijd van 65 jaar.

Twee delen
Beide sessies bestaan uit twee informatieve delen:

- Ouderdomspensioen, AOW-hiaat en Overlijden(start om 10.00 uur)
- Zorg en belastingen (start om 13.00 uur)

Heb je nog geen uitnodiging ontvangen, terwijl je wel tot de doelgroep behoort? Neem hierover dan contact op met de ledenadministratie van de AFMP via e-mail of telefoon: 085-8900410.

UGM-voorlichting op 21 en 29 juni 2022
13 mei 2022 - Na het opheffen van alle coronamaatregelen kan ook de fysieke UGM-voorlichtingsbijeenkomst weer doorgaan. De eerstvolgende bijeenkomst vindt plaats op woensdag 29 juni in Utrecht. Voor de liefhebbers is er op dinsdag 21 juni nog steeds een UGM-webinar. Mannen en vrouwen die acht maanden voor hun ontslagdatum zitten, vormen de doelgroep van zowel de fysieke als de digitale sessie. Zij hebben hierover in de eerste week van mei een brief en/of mail ontvangen.

Deel 1 en 2
Beide sessies bestaan uit twee informatieve delen:

-UGM en procedure, Pensioenen (start om 10.00 uur)
-Zorg en belastingen (start 13.00 uur)

Omdat het voor ons als AFMP lastig is om mensen uit de juiste doelgroep uit te nodigen voor de UGM-voorlichtingsbijeenkomst, is het mogelijk dat je geen uitnodiging hebt ontvangen. Heb je geen uitnodiging gekregen, maar behoor je wel tot de doelgroep? Klop dan aan bij onze ledenadministratie via de eerdergenoemde gegevens.

Wil jij groepshoofd worden bij de Sector Postactieven?

13 mei 2022 - De Sector Postactieven (SPA) van de AFMP heeft een aantal vacante posities als groepshoofd bij de regio’s/groepen Apeldoorn/Salland (locatie: Apeldoorn), Brabant NO (locatie: Volkel), IJsselland (locatie: Wezep) en Steenwijk (locatie: Steenwijk). Spreekt het jou aan om in één van deze regio’s/groepen de verbindende schakel te vormen tussen de regioleden en het sectorhoofd? Maak dan nu je interesse kenbaar via de contactgegevens onderaan deze oproep!

De SPA van onze bond telt bijna 5.000 leden en is verdeeld in 32 regio’s, waarvan 30 in Nederland en twee in Duitsland (Seedorf en Blomberg). Elke regio/groep wordt geleid door een groepshoofd en sommige regio’s hebben daarnaast een contactpersoon. Als groepshoofd ben je op uiteenlopende terreinen de verbindingspersoon tussen de regioleden en het sectorhoofd. Hierbij kun je denken aan thema’s als pensioenen, AOW en belastingen. Relevante kennis over één of meerdere van deze onderwerpen is een pré, maar absoluut geen must.

PA-kader(be-)raad
Samen met de gekozen kaderleden maak je als groepshoofd deel uit van het PA-kader(be-)raad. Tijdens dit beraad kun je onderwerpen die spelen binnen jouw afdeling voorleggen en bespreken. Daarnaast kun je in deze functie altijd rekenen op actuele informatie uit het overleg, dat onder meer bestaat uit het Algemeen Bestuur, het Dagelijks Bestuur, Beleid Arbeid en Inkomen (BAI) en het Sectorenberaad.

Contact met leden
Verder houd je als groepshoofd natuurlijk contact met de leden van jouw groep. Zo ontmoet je deze leden tijdens de (werk-)bijeenkomsten die twee keer per jaar plaatsvinden. Ook bezoek je een aantal van hen eventueel thuis. In overleg met sectorhoofd Paul Engelbertink organiseer je twee keer per jaar een PA-bijeenkomst.

Van belangenbehartiging tot nazorg
Als groepshoofd coördineer je activiteiten, behartig je de individuele belangen van leden en verspreid je relevante informatie in overleg met Paul. Daarnaast verleen je eventueel bijstand of nazorg bij het overlijden van een lid uit jouw groep. Bij deze laatste activiteit fungeert de Handleiding Nabestaanden van bedrijfsmaatschappelijk als richtlijn.

Neem contact op
Wil je het werk van groepshoofd niet alleen doen, maar graag samen met iemand anders uit jouw regio? Dit kan natuurlijk ook. Wil jij graag de uitdaging aangaan om groepshoofd te worden bij de SPA? Neem dan contact op met Paul Engelbertink, sectorhoofd Postactieven van de AFMP, via e-mail of telefoon: 06-12905748. Je kunt ook informatie opvragen bij de andere groepshoofden. Zij kunnen jou vanuit hun eigen ervaring vertellen wat dit werk inhoudt.

Aanbesteding voor vervangend product: onduidelijkheid over ANW Aanvullingspensioen

13 mei 2022 - Vorige week ontving iedereen die het ANW AanvullingsPensioen van ASR heeft een e-mail van het DCHR in Enschede. Hierin staat dat je dit AanvullingsPensioen met terugwerkende kracht kunt opzeggen. Met de communicatie over dit product is het niet allemaal goed gegaan. Zo wordt gesuggereerd dat je hiermee kunt stoppen en dat je de premie met terugwerkende kracht terug krijgt. Je kreeg de bewuste e-mail (en die van februari) op 29 april, omdat de premie met ingang van 1 januari 2022 behoorlijk is gestegen. De helft van de premiestijging komt echter ten laste van Defensie. Door de slechte communicatie van Defensie en ASR kreeg de AFMP de afgelopen weken veel vragen van leden over het ANW AanvullingsPensioen.

Twee vragen
Je kunt jezelf twee vragen stellen als je twijfelt of het verstandig is om hiermee te stoppen:

- Kan mijn partner blijven wonen waar hij of zij nu woont wanneer ik kom te overlijden?
- Kan mijn partner nog steeds de dingen doen die hij of zij nu doet wanneer ik kom te overlijden?

Als je op beide vragen nee moet antwoorden, dan lijkt het niet verstandig om het AanvullingsPensioen op te zeggen. Op dit moment is Defensie een aanbestedingsprocedure gestart om een beter vervangend product te vinden. Wij als AFMP mogen meekijken bij deze aanbesteding. maar we kunnen en mogen hierover niets publiceren. Wij adviseren je om even te wachten op het nieuwe product en dan een definitieve keuze te maken.

Wat kan de AFMP betekenen voor jou als postactief lid?
22 april 2022 - We krijgen regelmatig de vraag wat wij specifiek kunnen betekenen voor jou als postactief lid. Graag geven wij jou in deze Nieuwsbrief Postactieven uitgebreid antwoord op deze vraag. Vanaf het moment dat je met leeftijdsontslag bent, kunnen wij nog het nodige voor je betekenen. Natuurlijk geven wij jou 6 tot 12 maanden voordat je met pensioen gaat een pensioenvoorlichting. Maar daarnaast hebben wij nog veel meer voor jou in petto. Los van alle hieronder genoemde voordelen is solidariteit met jouw collega's natuurlijk ook een belangrijke reden om lid te blijven van de AFMP.

Nabestaandenzorg
Zo bieden we nabestaandenzorg, die onder andere bestaat uit gerichte communicatie richting pensioenfonds ABP, jouw zorgverzekeraar Zorgzaam en de SVB. Indien nodig helpen wij bij het aanpassen of aanvragen van jouw zorgtoeslag. Ook kunnen wij na een overlijden de aangifte verzorgen bij de Belastingdienst via het zogeheten F-formulier.

Van belangenbehartiging tot gratis belastingservice
Dit zijn andere vormen van hulp en meerwaarde die wij jou als postactief lid kunnen bieden:

- Belangenbehartiging richting ABP en SVB in de meest brede zin van het woord;
- Bemiddeling bij geschillen met zorgverzekeraar Zorgzaam;
- Professionele juridische hulp als je werkt naast je UKW of pensioen. Ook als je uitkeringsvragen of geschillen met jouw gemeenten hebt over de verstrekking van voorzieningen op basis van de WMO, kunnen wij jou juridisch met raad en daad bijstaan;
- Kosteloze ongevallenverzekering tot 85 jaar;
-Gratis AFMP-belastingservice.

Cao-onderhandelingen
Vooral militairen die nog niet met pensioen zijn en die een UGM-uitkering ontvangen, hebben baat bij de uitkomsten van de cao-onderhandelingen die wij met jouw oud-werkgever Defensie voeren over het inkomen in de vorm van loonsverhogingen en eenmalige uitkeringen en over regelingen die de UGM raken. Een voorbeeld hiervan is de AOW-gat-voorziening. De cao-onderhandelingen voert de AFMP dus ook namens jou als postactief lid.

Pensioen
Helaas kunnen wij als bond geen rechtstreekse invloed uitoefenen op (de indexatie) van jouw pensioen. FNV, de vakcentrale waarbij de AFMP is aangesloten, heeft deze mogelijkheid wel. Zo kan de FNV haar stem laten horen bij de politiek en bij pensioenfonds ABP. Wél kan de AFMP UGM’ers van dienst zijn bij de overgang naar het nieuwe pensioencontract. Ook hierover voert de AFMP namelijk overleg met jouw oud-werkgever. Voor militairen binnen onze sector zijn er namelijk eigen regelingen. Hierbij kun je denken aan militair-specifieke regelingen die in het pensioenreglement staan. Voorbeelden van regelingen zijn: 

- Aanvulling niet verzekerde AOW-tijd vóór 1-1-1986
- Toeslag op AOW-uitkering (AOW-partnertoeslag) vóór 1-1-1986
- Samenvallende diensttijd vóór 1-1-1995
- Aanvulling inbouw gehuwde vrouw vóór 1-1-1986
- Aanvulling Wezenpensioen vóór 1-1-1986
- Opgebouwde pensioenen van vóór 1-6-2001 (overgang AMP naar ABP)

Alles over de uitkering bij overlijden
22 april 2022 - Wanneer kom ik in aanmerking voor een uitkering bij overlijden (UBO)? Veel postactieve leden hebben deze vraag de afgelopen tijd aan ons gesteld. In deze Nieuwsbrief Postactieven volgt daarom een lang antwoord op deze vraag.

Als weduwnaar of weduwe van jouw huwelijkspartner/geregistreerde partner kom je sowieso in aanmerking voor een uitkering bij overlijden. Je wordt ook als weduwnaar of weduwe beschouwd als je niet getrouwd was, maar wel een duurzame gemeenschappelijke huishouding voerde op basis van een notarieel samenlevingscontract. Dit contract bevat de wederzijdse rechten en verplichtingen bij het samenwonen en de gemeenschappelijke huishouding. Let op: dit contract moet wel bij ABP zijn aangemeld. Dit is ook wel bekend als ‘ABP-geregistreerd’. Slechts één persoon kan als levenspartner worden aangemerkt. ABP kan een schriftelijke verklaring van een notaris vereisen, dat het bestaan van het samenlevingscontract bewijst.

Geen terugbetaling
De verstrekte uitkering is bedoeld als overbrugging van de periode vanaf het overlijden tot aan de eerste dag dat jij jouw nabestaandenpensioen krijgt uitbetaald. Je hoeft deze eenmalige uitkering niet terug te betalen.

Overlijden in UGM-periode
Als je overlijdt tijdens jouw UGM-periode, dan heeft jouw partner recht op een eenmalige uitkering bij overlijden (UBO). Deze uitkering komt neer op drie keer de uitkeringsgrondslag van de UGM- uitkering waarop je op de dag voorafgaand aan die van het overlijden aanspraak maakte. Het gaat om een bruto-nettovergoeding waarbij alles boven de 73% (uitkeringspercentage UGM) wordt belast. De betaaldatum van de UBO is dezelfde als de reguliere betaaldatum.

In Nederland of het buitenland
De eventueel teveel ontvangen UGM-uitkering wordt verrekend met de uitkering bij overlijden. Woon je in Nederland? Dan krijgt ABP via de gemeente het overlijdensbericht automatisch toegestuurd. Het pensioenfonds stuurt de nabestaande het betaalformulier ‘Uitkering bij overlijden’. De bij ABP bekende gegevens zijn al ingevuld. De nabestaande hoeft deze alleen maar te controleren en eventuele ontbrekende informatie, zoals het IBAN-rekeningnummer, aan te vullen.
Woon je in het buitenland? Dan moet jouw nabestaande contact opnemen met ABP.

Documenten
ABP zal jouw nabestaande adviseren om de volgende documenten en informatie zo snel mogelijk op te sturen:

- Een kopie van de overlijdensakte van de burgerlijke stand of een door een notaris opgemaakte overlijdensakte;
- Jouw Burgerservicenummer;
- Jouw IBAN-rekeningnummer.

Met ingang van de dag na het overlijden vervalt de UGM-uitkering. Jouw partner kan eventueel met ingang van die dag recht hebben op een door ABP uitbetaald nabestaandenpensioen. ABP berekent de uitkering bij overlijden en stelt deze ‘betaalbaar’ aan de rechthebbende. Als er geen partner is, dan kent ABP de overlijdensuitkering toe aan:

- de wezen;
- ouders, meerderjarige kinderen, broers of zussen, als de overledene kostwinner van hen was.

Staan er geen personen zoals hierboven vermeld? Dan kan ABP de overlijdensuitkering uitbetalen aan een derde voor de betaling van de kosten van de laatste ziekte en de lijkbezorging. De nalatenschap van de overledene moet dan niet toereikend zijn voor deze kosten.

Overlijden na UGM-periode (op of na je 65e jaar)
Als je overlijdt na jouw UGM-periode - op of na jouw 65e verjaardag - dan heeft jouw partner recht op een eenmalige uitkering. Deze uitkering komt neer op twee keer het bruto pensioenbedrag netto.
Als je in Nederland woont, dan krijgt ABP het overlijdensbericht automatisch toegestuurd via de gemeente. ABP stuurt de nabestaande het betaalformulier ‘Uitkering bij overlijden’. De bij ABP bekende gegevens zijn al ingevuld. De nabestaande hoeft deze alleen maar te controleren en eventuele ontbrekende informatie, zoals het IBAN-rekeningnummer, aan te vullen. Woon je in het buitenland? Dan moet jouw nabestaande contact opnemen met ABP.

Documenten
ABP zal jouw nabestaande adviseren om de volgende documenten en informatie zo snel mogelijk op te sturen:

- Kopie van de overlijdensakte van de burgerlijke stand of een door een notaris opgemaakte overlijdensakte;
- Jouw Burgerservicenummer;
- Jouw IBAN-rekeningnummer.

Met ingang van de dag na het overlijden vervalt het ouderdomspensioen. Jouw partner kan eventueel met ingang van die dag recht hebben op een door ABP uitbetaald nabestaandenpensioen. ABP berekent de uitkering bij overlijden en stelt deze ‘betaalbaar’ aan de rechthebbende. Het eventueel teveel ontvangen ouderdomspensioen wordt verrekend met de uitkering bij overlijden. Als er geen partner is, dan kent ABP de overlijdensuitkering toe aan:

- de wezen;
- ouders, meerderjarige kinderen, broers of zussen, als de overledene kostwinner van hen was.

Staan er geen personen zoals hierboven vermeld? Dan kan ABP de overlijdensuitkering uitbetalen aan een derde voor de betaling van de kosten van de laatste ziekte en de lijkbezorging. De nalatenschap van de overledene moet dan niet toereikend zijn voor deze kosten.

SVB
Als je overlijdt op of na jouw AOW-leeftijd, dan heeft jouw partner naast de overlijdensuitkering van ABP ook recht op een eenmalige uitkering van de SVB. Deze uitkering is gelijk aan eenmaal het bruto maandelijkse bedrag van het AOW-pensioen netto van de SVB, waarop je op de dag voorafgaand aan die van het overlijden aanspraak maakte. Als je in Nederland woont, dan krijg de SVB via de gemeente het overlijdensbericht automatisch toegestuurd.

De overlijdensuitkering is bedoeld voor:
• de overblijvende partner of als deze er niet is:
* de kinderen jonger dan 18 jaar of als deze er niet zijn:
* de persoon die tot de dag van het overlijden met de overledene in één huis woonde.

Omdat de partner bij de SVB bekend is, betaalt de SVB de overlijdensuitkering direct uit. Het eventueel teveel ontvangen AOW-pensioen wordt verrekend met de eenmalige uitkering.

Let op!
Heb je geen overlijdensuitkering ontvangen, maar denk je dat je hierop wel recht hebt? Neem dan contact met de SVB. De overlijdensuitkering moet binnen een jaar na het overlijden worden aangevraagd. Woon je in het buitenland? Dan dient jouw nabestaande altijd contact op te nemen met de SVB.
De uitkering bij overlijden is belastingvrij. Dit betekent dat deze niet zichtbaar wordt op jouw jaaropgave en dus ook niet aan de Belastingdienst wordt doorgegeven.

Nuttige informatiebronnen
Dit zijn tenslotte nog enkele nuttige informatiebronnen over dit onderwerp:

Pensioenen MP 32-500–3000 UGM wet: artikelen 9 en 10
ABP-pensioenreglement
Algemene Ouderdomswet
Website AOW overlijden
Website ABP overlijden

Ben je ziek bij het ingaan van je UKW? Ga dan ziek uit dienst!
22 april 2022 - Met enige regelmaat nemen leden contact met ons op die ziek zijn op de ingangsdatum van hun UKW en het advies hebben gekregen om zich beter te melden. Als AFMP adviseren wij deze leden steevast om dit advies niet op te volgen en om ziek uit dienst te gaan. Als zieke medewerker heb je namelijk recht op een UKW-uitkering en kom je vaak eveneens nog voor een ziektewetuitkering in aanmerking. Word je geconfronteerd met het advies van je werkgever om je beter te melden of dreig je in deze situatie te belanden? Dan raden we je aan om aan te kloppen bij de AFMP, zodat wij met je kunnen meedenken. Stuur hiervoor een e-mail naar ibb@afmp.nl.

Let op voor (online) oplichters! Maak het ze niet te gemakkelijk
22 april 2022 - Met een speciale, op ouderen gerichte campagne waarschuwt het ministerie van Justitie en Veiligheid voor allerlei vormen van (online) criminaliteit, waaronder phishing. Deze campagne heeft als motto ‘Maak het ze niet te gemakkelijk’. Bekijk nu twee filmpjes van het ministerie over het fenomeen ‘phising’, waarbij criminelen je geld afhandig proberen te maken via een nep-sms’je of -e-mail. Check hier het eerste filmpje en via deze link vind je het tweede filmpje.

Breng nu nog je stem uit op één van onze VO-kandidaten!
22 april 2022 - Op 4 april 2022 zijn de verkiezingen van start gegaan voor het Verantwoordingsorgaan van pensioenfonds ABP. Gepensioneerden kunnen online of via de telefoon nog tot en met 24 april hun stem uitbrengen op onze VO-kandidaat Bert Weeren. Onze VO-kandidaten voor werkende leden, ofwel voor de actieve ABP-deelnemers, zijn Arjan Roos en Jeroen Maat. Meer informatie over Bert, Jeroen of Arjan lees je hier. Online stemmen kan via deze link.

Vragen

Naar aanleiding van de berichtgeving over de VO-verkiezingen in de voorgaande nieuwsbrief kregen we de nodige vragen van postactieve leden. Zo vroegen zij zich af op wie zij als al dan niet ‘officieel gepensioneerde’ nou precies hun stem konden uitbrengen. Anderen klopten bij ons aan, omdat zij van ABP geen unieke stemcode hadden ontvangen of deze waren kwijtgeraakt. In dit bericht op de AFMP-website geven we je antwoord op al deze vragen.

Actuele dekkingsgraad van ABP: 117,4 procent
22 april 2022 - De meest actuele dekkingsgraad van ABP is 117,4%, terwijl de beleidsdekkingsgraad 106,5% is. Elke maand publiceert het pensioenfonds deze twee dekkingsgraden om te laten zien of het genoeg geld in kas heeft om alle pensioenen nu en in de toekomst te betalen. De aan het eind van elke maand vastgestelde actuele dekkingsgraad vormt een momentopname. Is de actuele dekkingsgraad 100%? Dan heeft ABP voor elke 100 euro die straks aan pensioen moet worden betaald precies datzelfde bedrag aan vermogen. Op de peildatum 31 maart 2022 was de dekkingsgraad dus 117,4%. Check via deze link de huidige financiële situatie bij ABP.

Stabieler beeld
De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste 12 actuele dekkingsgraden. Omdat het om een gemiddelde gaat, stijgt en daalt deze dekkingsgraad niet zo snel van maand tot maand als de actuele dekkingsgraad. De beleidsdekkingsgraad geeft daardoor een stabieler beeld van de ABP-financiën. Deze wordt daarom gebruikt bij het nemen van besluiten over onder meer waardeoverdracht en het verhogen of verlagen van de pensioenen. Op 31 maart 2022 was de beleidsdekkingsgraad 106,5%. Hier vind je meer info hierover.

Grote onrust
Bestuursvoorzitter Harmen van Wijnen van ABP reageert op de gepubliceerde dekkingsgraden. "Het was een kwartaal met grote onrust over de aanhoudende coronapandemie en zeker ook de Russische inval in Oekraïne," benadrukt hij. "Dat veroorzaakt veel leed in Oekraïne, maar raakt ook mensen daarbuiten. Ook de beurzen reageren daarop: de financiële markten doen het slecht. ABP teert dan ook in op het vermogen. En toch stijgt de dekkingsgraad van ABP fors. Dat komt omdat door de gestegen rente, onze verplichtingen nog harder daalden."

Stapje dichterbij 
Pensioenverhoging komt volgens Van Wijnen weer een stapje dichterbij. "Het helpt als de grens voor pensioenverhoging per 1 juli mogelijk versoepeld wordt. We hebben er de afgelopen jaren voor gepleit om op weg naar het nieuwe pensioencontract de pensioenen eerder te kunnen verhogen. Als die mogelijkheid er komt, is het de intentie van het ABP-bestuur dit ook te doen. We zullen dan een besluit nemen op basis van een evenwichtige afweging van de belangen van alle deelnemers.”

Informatieavond over Oekraïne
22 april 2022 - 
 
Evenement: Informatieavond Oekraïne
Doelgroep: Oudgedienden – oud-militairen en -burgermedewerkers - met aanhang
Datum: 12 mei 2022
Aanvang: 19.30 uur
Locatie: Luitenant-generaal Bestkazerne
Adres: Ripseweg 1, 5816 AC Vredepeel

Toelichting:
Talloze mensen, onder wie (oud-)militairen en –burgermedewerkers, zijn erg bezorgd over de huidige oorlogssituatie in de Oekraïne. Vanwege hun ervaringen worden de laatste weken opvallend veel oud-militairen benaderd door hun directe omgeving voor advies. Ook krijgen zij dikwijls het verzoek om hun mening over of visie op de oorlog te geven. Vaak kennen zij de precieze actuele situatie echter niet precies, omdat zij alleen maar informatie hierover via de reguliere media krijgen voorgeschoteld.
Tijdens recente gesprekken hebben diverse oudgedienden aangegeven dat zij met meer betrokkenheid en op basis van meer kennis de oorlog in de Oekraïne willen volgen. Het gebrek aan extra informatie uit hun vorige werkomgeving ervaren zij als een gemis. Daarom wordt speciaal voor oudgedienden een informatieavond over de Oekraïne georganiseerd.

Sprekers:

Tijdens deze avond bespreken onderstaande sprekers de volgende onderwerpen:

Drs. Willem Bogaard, o.a. voormalig fundamentele voorlichter KLu

Hij schetst de historische achtergrond van het conflict.

Generaal-majoor b.d. drs. Pieter Cobelens, o.a. voormalig directeur MIVD
Hij schetst de actuele militaire situatie en strategie.

Andrea Vonkeman, directeur van UNHCR Nederland
Zij gaat in op het vluchtelingenwerk zowel in de regio Oekraïne als hier in Nederland.

Een laatste spreker gaat in op het thema ‘Wat doet de oorlog in Oekraïne met jou als oudgediende?’.

De avond wordt afgesloten met een panelsessie waarbij de aanwezigen vragen kunnen stellen aan de sprekers. Wil jij deze avond bijwonen?
Meld je dan aan via één van deze twee e-mailadressen: A.hussaarts@upcmail.nl of JJ.Tonnis@mindef.nl. Dit zijn de minimaal benodigde persoonsgegevens die je hierbij moet doorgeven: aanhef, voorletters, tussenvoegsel(s), naam, adres, huisnummer, postcode, woonplaats, type identiteitsbewijs, nummer identiteitsbewijs, geboortedatum en geboorteplaats.

Vragen
Je kunt in je mail ook alvast de vragen mailen die je aan de sprekers zou willen stellen. Voorafgaand aan de informatieavond worden alle binnengekomen vragen geïnventariseerd. Heb je algemene vragen over de informatieavond? Stuur dan een e-mail naar: c.ribbers@hotmail.com.

Relevante info over de compensatie van het AOW-hiaat
1 april 2022 - De afgelopen weken ontving de AFMP veel vragen van leden over de compensatie van het AOW-hiaat. Vaak stellen zij deze vraag omdat bijvoorbeeld hun hypotheekverstrekker heeft geconstateerd dat er een AOW-gat zit tussen iemands 65e verjaardag en diens AOW-leeftijd. Dit geldt trouwens niet voor militairen die hebben gekozen voor de nDER, ofwel de nieuwe diensteinderegeling.
Relevante informatie over de compensatie van het AOW-hiaat vind je via de website van ABP en via de website van Defensie. Op laatstgenoemde website staat ook een rekentool waarmee je met behulp van jouw Uniform Pensioen Overzicht (UPO) zelf kunt uitrekenen wat je gaat ontvangen als je op je 65e met pensioen gaat.

Verkiezingen VO ABP naderen snel: interview met VO-kandidaat Bert Weeren

1 april 2022 - In de op 25 maart verschenen uitgave van ons ledenmagazine OpLinie vind je interviews met de drie heren die zich namens de AFMP en de MARVER kandidaat hebben gesteld voor het Verantwoordingsorgaan ABP: Bert Weeren, Arjan Roos en Jeroen Maat. Zij lichten in deze interviews onder meer hun belangrijkste motivatie voor hun kandidatuur toe. Als postactief lid willen we je het interview niet onthouden met Bert (69), op wie je als gepensioneerde bij ABP jouw stem kunt uitbrengen tijdens de VO-verkiezingen die plaatsvinden van 4 t/m 25 april.

Bert maakte de afgelopen zittingsperiode namens de AFMP en de MARVER deel uit van het VO ABP. Hij kijkt met positieve spanning uit naar de komende VO-verkiezingen. “Verkiezingen zijn lastig te voorspellen,” zegt Bert, tevens kaderraadslid Postactieven bij de AFMP. “Als alle gepensioneerde leden van de AFMP en de MARVER gaan stemmen, en dan bij voorkeur op mij, dan kan ik de kiesdrempel weer halen.”


Hoe kijk je terug op de afgelopen vier VO-jaren?

Het waren eerlijk gezegd vier tropenjaren. Dit werk vraagt namelijk een behoorlijke tijdsinvestering. Zo moet je veel belangrijke pensioenstukken lezen en bestuderen. Zeker in het begin van mijn VO-periode volgde ik veel pensioencursussen. Het vergaderschema is zeer frequent en de vergaderdagen zijn vaak lang. Naast de fractievergaderingen, de commissievergaderingen, het VO in eigen kring en het VO met het bestuur overleggen we binnen de eigen vakbonden. Ook maken we deel uit van het overleg van de Landelijke Adviescommissie (LAC, red.) ABP. Verder woon ik veel webinars en bijeenkomsten bij van de Pensioenfederatie, Stichting Pensioen Opleidingen en van de FNV zelf.

Wat is er sindsdien op pensioengebied allemaal gebeurd?
De afgelopen vier jaar is er van alles gepasseerd. Gaandeweg ben ik erachter gekomen dat adviseren, zelfs ongevraagd, iets anders is dan invloed uitoefenen op beslissingen en/of het ‘even aanpassen’ van het pensioenreglement en zaken die de regering oplegt en door DNB strikt worden gevolgd. Het achterliggende gevoel is dat het opgebouwde vermogen uitgesteld loon is, dat als premie is ingelegd. Dit is steeds in waarde gestegen, maar dat zien we niet terug in onze portemonnee. Het is niet uit te leggen dat je 40 jaar werkt en pensioen opbouwt en dat je steeds minder krijgt, terwijl dit vermogen toeneemt. Desondanks proberen we het ABP-bestuur op alle denkbare manieren te bewegen om initiatief te nemen, zodat we in het nieuwe pensioencontract wel kunnen gaan indexeren. 

Wat beschouw je als de belangrijkste resultaten die het VO in die tijd heeft bereikt?
We hebben zowel formeel als informeel diverse resultaten voor onze leden weten te behalen. Hierbij kun je denken aan de samenvallende diensttijd – de netto-bruto-compensatie bij nabetaling - de zogeheten Bewijs van leven-procedure, het al dan niet toepassen van loonheffingskortingen, de wet verevening pensioenrechten bij scheidingen (WPS, red.) in het buitenland en zaken rond AOW-compensaties. Vooral in de communicatie richting de deelnemers is veel verbeterd. We mochten als VO meepraten over het strategisch communicatieplan van ABP en over de aanpassingen van het reglement en de statuten, omdat het pensioenfonds een nieuwe bestuursvorm kreeg.

Hoe vind je dat het VO nu in het algemeen functioneert?
Als ik kijk naar onze eigen ACOP FNV-fractie, dan functioneren we als VO in het algemeen goed. We overleggen vaak, brengen belangrijke pensioenpunten in en zijn prima vertegenwoordigd in de diverse commissies. Zelf zit ik als secretaris in de commissie Communicatie en hiermee hebben we best veel kunnen bereiken. Met deze commissie proberen we ervoor te zorgen dat onze leden formeel en informeel goed worden geïnformeerd. Als er dingen misgaan, proberen we deze problemen op te lossen. Verder maak ik deel uit van de pensioengeleding die regelmatig informeel overlegt met het ABP-bestuur. Samen wordt bekeken op welke terreinen we iets kunnen bereiken en wat er leeft onder de gepensioneerden.

Met gevoel kijk je vooruit naar de VO-verkiezingen?
Verkiezingen zijn altijd lastig te voorspellen. Als alle gepensioneerde leden van de AFMP en de MARVER gaan stemmen, en dan bij voorkeur op mij, dan kan ik de kiesdrempel halen. Helaas zijn er meerdere partijen die de gepensioneerden willen vertegenwoordigen, maar zonder fractie is dat erg moeilijk. Je kunt jezelf als individu op één dag immers niet over meerdere commissievergaderingen ‘verdelen’. Als ik opnieuw word gekozen, ga ik me opnieuw volledig inzetten voor onze gepensioneerde collega’s. Mijn motto bij mijn nieuwe kandidatuur is ‘Er moet duurzaam en verantwoord geïndexeerd gaan worden’. Ik heb inmiddels een aardig netwerk opgebouwd en weet waar ik moet zijn. Ook zal ik me opnieuw beschikbaar stellen voor de commissie Communicatie.

Wat zijn jouw prioriteiten als je opnieuw wordt gekozen?
Voor de komende jaren staat het nieuwe pensioencontract op het programma. Daarom wil ik er op gaan letten dat de pensioenrechten en de nog te ontvangen pensioenrechten met 20% na-indexatie goed worden ingezet. Ook wil ik volop aandacht besteden aan belangrijke zaken, zoals een evenwichtige belangenbehartiging, het ‘invaren’ van oude rechten, een goede indexatie en beleidsdekkingsgraad en een nieuwe vorm van rekenrente. Samen vormen deze zaken een megaklus, waarvoor ik me samen met de AFMP en de MARVER met hart en ziel wil inzetten.

Waarin schuilt jouw meerwaarde als (mogelijk) VO-lid?
Als ik me in een pensioenonderwerp vastbijt, laat ik niet los voordat ik een gepensioneerde deelnemer een antwoord kan geven. En Nee kan dan ook een antwoord zijn. Ik ben een zeer betrokken persoon en probeer me altijd te verplaatsen in de deelnemer die een probleem aankaart.

Wat kun je allemaal betekenen bij het VO?
Als je je wilt inzetten voor (oud-)collega’s en de motivatie hebt om daarvoor tijd vrij te maken, kun je ondanks het nauwe pensioenregelkorset belangrijke zaken realiseren.

MEER INFO
Sinds 2 maart staan alle kandidaten voor het Verantwoordingsorgaan van ABP, onder wie dus Bert, met hun foto en motivatie op de ABP-website van de snel naderende VO-verkiezingen. Verder vind je op de website van het pensioenfonds de belangrijkste standpunten van de lijstindieners. Via deze link vind je alle VO-kandidaten namens de gepensioneerden en hier staan de kandidaten namens de actieve deelnemers. Algemene informatie over de verkiezingen voor het VO ABP tref je aan via deze link.

Vanaf 1 mei tweede budgetronde: STAP-budget voor training, cursus of opleiding
1 april 2022 - Vanaf 1 maart konden niet gepensioneerde volwassenen met een band tot de Nederlandse arbeidsmarkt tijdens een eerste budgetronde een STAP-budget van maximaal €1000 aanvragen voor scholing, training en ontwikkeling bij de overheid. De belangstelling voor de overheidsregeling was enorm: in totaal 35000 mensen dienden een aanvraag in, waardoor het voor de eerste ronde beschikbare budget inmiddels volledig is vergeven.

1000 euro
Vanaf 1 mei volgt een tweede STAP-budgetronde, waarin je dus maximaal €1000 kunt aanvragen om een scholing of training te volgen. We beseffen heel goed dat gepensioneerden niet op dit budget kunnen rekenen, maar omdat tot de sector Postactieven ook veel niet gepensioneerde leden behoren, besteden we hieraan toch uitgebreide aandacht in deze nieuwsbrief. Zo kan de regeling onder meer interessant zijn voor FLO’ers.

Breder beschikbaar
Het STAP-budget van maximaal €1000 komt in de plaats van de eerdere afgeschafte fiscale aftrek voor scholingsuitgaven. Je hoeft de kosten voor een arbeidsgerelateerde training of opleiding dus niet meer voor te schieten. Tot dit jaar was het mogelijk maximaal €15.000 per jaar aan scholingskosten in mindering te brengen op de aangifte inkomstenbelasting. Toen was er ook een drempelbedrag van €250. Dit was vooral nadelig voor mensen met lage inkomens of met weinig budget. Het STAP-budget is voor meer mensen beschikbaar en bereikbaar.

Groot voordeel
STAP staat voor Stimulering Arbeidsmarkt Positie. Het maximaal beschikbare bedrag van €1000 is lager dan bij de afgeschafte regeling met fiscale aftrek, maar er geldt geen drempelbedrag meer. Een ander groot voordeel is dat je de opleidingskosten niet meer hoeft voor te schieten en dat deze helemaal worden vergoed.

Selectie

Met het STAP-budget kun je een training, cursus of opleiding volgen, die jouw inzetbaarheid op de arbeidsmarkt behoudt of verbetert. Je maakt hiervoor een selectie uit een vooraf goedgekeurd opleidingsaanbod.
Niet alle opleidingskosten komen in aanmerking. Het dient te gaan om les-, cursus-, college- of examengeld of om kosten van door de opleider verplicht gestelde middelen. Je moet de opleiding starten binnen drie maanden na sluiting van het aanvraagtijdvak waarin de aanvraag is ingediend.
Een aanvraagtijdvak duurt twee maanden, dus de driemaandstermijn start maximaal twee maanden nadat je de subsidie aanvraagt. Heb je een opleiding uitgekozen, dan controleert het UWV of je de scholingsactiviteit waarvoor je subsidie krijgt ook echt volgt. 

PA-bijeenkomsten & kaderberaad sector PA in april
1 april 2022 - De komende weken organiseren wij als AFMP weer diverse activiteiten voor de sector Postactieven, waaronder de bekende PA-bijeenkomsten. Hieronder bieden we je een overzicht van alle PA-bijeenkomsten en het (verzette) kaderberaad sector PA deze maand.

Dinsdag 5 april
PA-bijeenkomst de Kempen

Woensdag 6 april
PA-bijeenkomst Rijk van Nijmegen

Vrijdag 8 april
PA-bijeenkomst ’t Gooi & Utrecht e.o.

PA-bijeenkomst de Baronie & Rijen

Dinsdag 12 april

PA-bijeenkomst Veluwe

Vrijdag 22 april
Kaderberaad sector PA

PA-bijeenkomst Hart van Brabant van de baan
De PA bijeenkomst van Hart van Brabant op dinsdag 19 april is vanwege omstandigheden geannuleerd. Als alternatief kun je deelnemen aan PA-bijeenkomst de Baronie te Breda. Deze bijeenkomst wordt gehouden op vrijdag 8 april om 13.30 uur.

Alle info over de kandidaten voor het VO ABP
 11 maart 2022 - Sinds 2 maart staan alle kandidaten voor het Verantwoordingsorgaan van ABP met hun foto en motivatie op de ABP-website van de snel naderende VO-verkiezingen. Onder meer presenteren zich daar Bert Weeren, Jeroen Maat en Arjan Roos, die namens de AFMP en de MARVER op de kandidatenlijst staan. Verder vind je op de website van het pensioenfonds de belangrijkste standpunten van de lijstindieners.
Via deze link vind je alle VO-kandidaten namens de gepensioneerden en hier staan de kandidaten namens de actieve deelnemers. Algemene informatie over de verkiezingen voor het VO ABP tref je aan via deze link. Binnenkort staat er op de ABP-website meer informatie over het tijdpad tot en met de VO-verkiezingen, die plaatsvinden van 4 t/m 25 april a.s. Je hebt als ABP-gepensioneerde dan de mogelijkheid om je stem uit te brengen op Bert Weeren. Als ABP-deelnemer kun je onder meer stemmen op Jeroen Maat of Arjan Roos, die ook namens de ACOP FNV-fractie op de lijst staan.

Drie interviews
In de op 26 maart verschijnende editie van ons ledenmagazine OpLinie vind je drie uitgebreide interviews, waarin Bert, Jeroen en Arjan hun belangrijkste motivatie toelichten voor hun VO-kandidatuur. Ook vind je hierbij uitleg hoe je uiteindelijk je stem kunt uitbrengen tijdens de verkiezingen.

Jubilaris al zeventig jaar AFMP-lid: draagspeld voor Willem Quast

 11 maart 2022 - Samen met Dik de Jonge, groepshoofd van De Baronie, reikte Paul Engelbertink als sectorhoofd Postactieven van de AFMP, afgelopen woensdag een draagspeld uit aan Willem Quast. Deze 92-jarige jubilaris is inmiddels namelijk maar liefst zeventig jaar lid van de AFMP. Ondanks zijn respectabele leeftijd, woont hij nog altijd zelfstandig in zijn woonplaats Breda. Tijdens het bezoek trakteerde hij Paul en Dik op smakelijke Brabantse worstenbroodjes.
Paul kijkt terug op een onvergetelijk bezoek aan Willem Quast, die precies wist te vertellen wat hij gedurende zijn diensttijd allemaal gedaan had. Willem werd in 1929 geboren op Java, waar hij tot zijn 16e jaar woonde. In 1935 ging hij naar Nederland en kwam hij in december aan in Rotterdam.  

Vervroegd in dienst

Willem ging in 1949 vervroegd in dienst als dienstplichtig militair. De kaderschool in Weert vormde zijn opkomstplaats. Hij was bestemd voor de infanterie en ging vervolgens voor een opleiding naar het VOC in Ede. Op het VOC kon hij als lid voor de eerste keer rekenen op de hulp van de AFMP. Dankzij de inspanningen van onze bond werd hij met terugwerkende kracht beroepsmilitair. Iets wat uiteraard voordelig uitpakte voor Willems portemonnee. In 1960 ging Willem naar de luchtdoelartillerie, waar hij werkte met de 40L70 en de M55.

Naar de VS
Daarna maakte hij in 1976 een overstap naar de artillerieschool in Breda, waar hij de opleiding op de AMX verzorgde. Ook was hij nog een aantal jaren werkzaam in ’t Harde. Opmerkelijk is nog dat hij in 1952 voor vier maanden naar de Verenigde Staten vertrok in het kader van de Marshallhulp. Uiteindelijk ging Willem in 1984 op zijn 55e met FLO.

Ins & outs van de RVU-uitkering
11 maart 2022 - De UGM-uitkering op de jaaropgave van pensioenfonds ABP heeft sinds dit jaar de nieuwe naam ‘RVU-uitkering’. Ook de AOW-hiaatcompensatie en de UGM- en FLO-uitkering staan voortaan onder deze naam op de jaaropgave. RVU staat voor Regeling Vervroegde Uittreding.
De Belastingdienst gebruikt deze nieuwe naam nu voor de UGM- en FLO-uitkering en de AOW-hiaatcompensatie. Om het voor iedereen begrijpelijk te houden, heeft ABP deze naam overgenomen op de jaaropgave. Alleen de naam RVU-uitkering is nieuw; de regelingen en jouw uitkering blijven onveranderd.  

Technisch probleem
Je vindt de RVU-uitkering sinds 2022 niet alleen terug op jouw jaaropgave van ABP. Je zal deze naam ook terugzien bij jouw vooraf ingevulde aangifte inkomstenbelasting van de Belastingdienst. Op dit moment is jouw RVU-uitkering echter nog niet zichtbaar in jouw vooraf ingevulde aangifte. Dat wordt veroorzaakt door een technisch probleem.

Twee keuzes
Volgens de Belastingdienst kun je op dit moment twee dingen doen.

- Je kunt ervoor kiezen om nog even te wachten met het doen van jouw aangifte. Waarschijnlijk staat de RVU-uitkering vanaf 14 maart namelijk wél in je vooraf ingevulde aangifte
- Een andere keuze is om het bedrag van de RVU-uitkering zelf in te vullen. Kies hierbij voor ‘Pensioen en uitkeringen’ en voor de omschrijving ‘Andere uitkeringen’. Je vindt het bedrag van de RVU-uitkering terug op jouw jaaropgave van ABP. Dit staat vermeld in de Mijn ABP-omgeving.

Samenvallende diensttijd met pensioen van jouw partner
11 maart 2022 - De afgelopen weken ontvingen we weer veel vragen van leden over de samenvallende diensttijd. Daarom leggen we jullie graag nogmaals uit hoe deze (mogelijke) aanvulling in elkaar steekt. Heb jij in de periode vóór 1 januari 1995 pensioen opgebouwd bij ABP én heeft jouw partner gelijktijdig bij ABP of ergens anders pensioen opgebouwd? Dan heb je mogelijk recht op ‘samenvallende diensttijd’ in de vorm van een aanvulling. Meer informatie over deze aanvulling vind je op deze pagina.

Meest gestelde vragen
In deze nieuwsbrief geven we jou alvast antwoord op de meest gestelde vragen hierover. Doorloop deze vragen om te ontdekken of je recht hebt op een aanvulling.

1. Hebben jij en jouw partner tegelijkertijd vóór 1995 pensioen opgebouwd?
• Nee? Dan heb je geen recht op een aanvulling.
• Ja? Ga dan door naar vraag 2. 

2. Hebben jij en jouw partner beiden de AOW-leeftijd bereikt?
• Nee? Je hebt pas recht op een aanvulling als jullie beiden de AOW-leeftijd hebben bereikt.
• Ja? Ga dan door naar vraag 3.

3. Bouwde jouw partner vóór 1 januari 1995 (ook) pensioen op bij een ander pensioenfonds dan ABP?
• Nee? Dan beoordeelt ABP de aanvulling zelf. Je hoeft hiervoor niets te doen.
• Ja? Dan heb je mogelijk recht op een aanvulling. Download hiervoor het formulier ‘Samenvallende diensttijd' en stuur dit naar de pensioenuitvoerder(s) waar jouw partner pensioen opbouwde vóór 1 januari 1995.

Meer info
Klik op deze link voor antwoorden op andere veelgestelde vragen over de aanvulling samenvallende diensttijd.

Update kaderberaad sector Postactieven

11 maart 2022 - In de twee voorgaande nieuwsbrieven stond een oproep aan jou als postactief lid om toe te treden tot het AFMP-kaderberaad van de sector Postactieven. Er waren namelijk drie aftredende leden, van wie er twee herkiesbaar waren. Helaas heeft zich niemand als kandidaat voor het kaderberaad gemeld.

Herkozen 
Gezien het huidige aantal leden moesten wij een kaderraadslid inleveren. Inmiddels zijn de twee herkiesbare kandidaten John Knottenbelt en Henk Janssen herkozen. Wij feliciteren John en Henk van harte met hun herverkiezing en wensen hen veel succes de komende vier jaar! Ondertussen is afscheid genomen van Henk van Soest als kaderraadslid. Wij bedanken hem voor zijn enorme inzet in de afgelopen acht jaar. Henk van Soest blijft nog wel als bestuurslid verbonden aan het Netwerk Veteranen FNV.

Hans van Eldik
Een ander afscheid was van Hans van Eldik, die vertrekt als contactpersoon van PA-groep De Baronie. Hans zette zich de afgelopen 45 jaar continu in voor de AFMP. Hans begon in 1971 als bestuurslid in Utrecht, Apeldoorn en West-Brabant. Verder was hij groepshoofd in Den Haag, De Baronie. Ook zat hij in de MC en GMC. Bovendien was hij sectorhoofd PA van de regio Zuid. Naast al deze functies nam hij ook deel aan diverse werkgroepen. Gelukkig blijft Hans wel actief bij onze belastingservice. Wij spreken onze grote dank uit aan Hans voor al het werk dat hij verrichtte voor de AFMP en VMTB!

AFMP-activiteiten voor postactieve leden
 11 maart 2022 - In de agenda op onze website en in onze ledenapp vind je alle PA-bijeenkomsten, kaderberaden van de sector PA, pensioen- en UGM-voorlichtingen die de AFMP de komende maanden heeft gepland. Wij sommen in deze nieuwsbrief onze activiteiten tot en met 12 april voor jou op. Klik op de links voor meer informatie.

Dinsdag 15 maart

PA-bijeenkomst Rijnmond

PA-bijeenkomst Haaglanden

Woensdag 16 maart
Pensioenvoorlichting

Donderdag 17 maart
PA-bijeenkomst Kennemerland

PA-bijeenkomst Noord-Holland-Noord

Vrijdag 18 maart
PA-bijeenkomst Zeeland

PA-bijeenkomst Roosendaal & West-Brabant

Dinsdag 22 maart  
PA-bijeenkomst NO-Veluwe

PA-bijeenkomst Eemland & Doorn

Woensdag 23 maart
PA-bijeenkomst Apeldoorn & Salland

Donderdag 24 maart
PA-bijeenkomst IJsselland

Vrijdag 25 maart
PA-bijeenkomst Zuid-Limburg

PA-bijeenkomst Venlo & Roermond

Dinsdag 29 maart
PA-bijeenkomst ZO-Veluwe

Woensdag 30 maart
PA-bijeenkomst Friesland

PA-bijeenkomst Steenwijk

Vrijdag 1 april
PA-bijeenkomst Poort van Limburg

PA-bijeenkomst Brabant Noord-Oost

Dinsdag 5 april
PA-bijeenkomst de Kempen

Woensdag 6 april  
PA-bijeenkomst Rijk van Nijmegen

Vrijdag 8 april
PA-bijeenkomst ’t Gooi & Utrecht eo

PA-bijeenkomst de Baronie & Rijen

Dinsdag 12 april
PA-bijeenkomst Veluwe

AFMP-hulp voor UGM’ers & FLO’ers die elders werken
18 februari 2022 - Bij lang niet iedereen is bekend dat de AFMP ook advies en ondersteuning biedt aan bij ons aangesloten UGM’ers en FLO’ers, die elders bijverdienen. Zo wijzen wij leden die in hun FLO/UGM-tijd zitten regelmatig op hun recht op een WW-uitkering nadat dit werk ongewild stopt. Maar wij verlenen hun ook juridische bijstand als zij in conflict raken met hun werkgever buiten Defensie.

Juridische hulp 
Zo stonden wij onlangs nog een collega bij, die gedurende zijn UKW via twee achtereenvolgende uitzendbureaus werkzaam was bij een werkgever. Nadat zijn uitzendovereenkomst stopte, kreeg hij te horen dat hij financieel nergens meer op hoefde te rekenen. Dit was voor hem aanleiding om onze juridische hulp in te schakelen. Uiteindelijk slaagden we erin om voor hem de transitie- en aanzegvergoeding binnen te halen waarop hij recht had.

Verkeerde veronderstelling
Het desbetreffende lid kreeg hulp van Pauline de Casparis, jurist bij FNV Veiligheid. Zij behartigde zijn belangen in de zaak tegen het uitzendbureau, waar hij tot en met oktober 2021 werkzaam was. “Via een e-mail kreeg hij te horen dat zijn contract na 31 oktober niet meer zou worden verlengd zou worden en dat hij niet in aanmerking kwam voor een transitievergoeding,” blikt Pauline terug op de zaak. “Het uitzendbureau benadrukte dat hij die vergoeding niet kreeg, omdat hij bij Defensie de pensioengerechtigde leeftijd al zou hebben bereikt. Dit was echter een verkeerde veronderstelling. Hij heeft de AOW-leeftijd nog helemaal niet bereikt en is ook bij Defensie nog niet pensioengerechtigd, maar dit laatste was voor deze zaak niet van belang. Omdat het einde van zijn arbeidsovereenkomst niet op tijd was doorgegeven, had hij naar mijn overtuiging ook recht op een aanzegvergoeding. Hem is namelijk pas op 26 oktober gemeld dat zijn arbeidsovereenkomst niet zou worden verlengd.”    

Positief nieuws
Na een lange en tijdrovende zaak tegen het uitzendbureau kreeg het lid volgens Pauline eind december 2021 positief nieuws: hij kon zowel rekenen op een aanzeg- als een transitievergoeding.
“Extra mooi nieuws was dat hij later nog een betaling kreeg bovenop het eerder toegezegde bedrag voor de aanzegvergoeding,” zo benadrukt Pauline tenslotte. “Die bleek aanvankelijk namelijk te laag te zijn berekend.”
 
Verkiezingen VO ABP van 4 t/m 25 april: maak kennis met onze VO-kandidaten
18 februari 2022 - Op 30 juni 2022 eindigt de zittingstermijn van alle leden van het Verantwoordingsorgaan (VO) van ABP, dat het bestuur van dit pensioenfonds gevraagd en ongevraagd adviseert. Het gaat om 19 zetels namens de ABP-deelnemers en 13 zetels namens de ABP-gepensioneerden. Daarom zijn van 4 t/m 25 april a.s. verkiezingen uitgeschreven.
Op de kandidatenlijst van de ACOP FNV-fractie voor het VO staan drie namen waarop jij als deelnemer of gepensioneerde jouw stem kunt uitbrengen: Bert Weeren namens de ABP-gepensioneerden en Jeroen Maat en Arjan Roos namens de ABP-deelnemers. In de op 26 maart verschijnende uitgave van ons ledenmagazine OpLinie stellen zij zich in drie interviews aan jullie voor. Hun in deze interviews verwoorde motivatie voor hun VO-kandidatuur delen we alvast met jou in deze nieuwsbrief.

Bert Weeren
Bert Weeren (69) maakte de afgelopen zittingsperiode deel uit van het VO ABP en stelt zich enthousiast opnieuw kandidaat namens de AFMP en de MARVER. “Als ik word gekozen, ga ik me opnieuw volledig inzetten voor onze gepensioneerde collega’s,” zegt Bert in zijn OpLinie-interview. “Mijn motto bij mijn nieuwe kandidatuur is ‘Er moet duurzaam en verantwoord geïndexeerd gaan worden’.”

Jeroen Maat
Jeroen Maat (51) werd in 2012 via de AFMP gevraagd voor de toenmalige deelnemersraad van ABP en was hij van 2014 t/m 2018 al eerder actief voor het VO. “Ik heb mij als pensioenspecialist weer kandidaat gesteld, omdat pensioen de duurste arbeidsvoorwaarde van Defensie is,” benadrukt Jeroen. “Ik geloof oprecht in de meerwaarde van medezeggenschap en in solidariteit binnen ons gezonde pensioenfonds van onderwijs en overheid. Mijn belangrijkste streven is om deze oudedagvoorziening in goede staat te houden en waar mogelijk te verbeteren.”

Arjan Roos
Als burgermedewerker bij Defensie stelt Arjan Roos (44) zich voor het eerst verkiesbaar voor het VO ABP. “Ik vind het belangrijk dat zowel gepensioneerden als toekomstig gepensioneerden erop kunnen vertrouwen dat de inleg in het pensioenfonds zo wordt gebruikt dat er voor beide groepen een fatsoenlijk pensioen is,” vertelt Arjan. “Dit belang moet het ABP-bestuur bij alle besluiten voor ogen hebben. Daarom moet ABP behoorlijk worden beheerd en dient de inleg alleen ten goede te komen aan de pensioenen. Door verantwoord te beleggen, kan ABP niet alleen zorgen voor een goed pensioen voor alle generaties.”

In de op 11 maart verschijnende Nieuwsbrief Postactieven kun je meer lezen over de met rasse schreden naderende verkiezingen voor het VO ABP!

Redenen toegelicht in blog: Ton van den Berg stopt als AFMP-voorzitter
18 februari 2022 - In een blog op de AFMP-website kondigt Ton van den Berg op 9 februari zijn afscheid aan als voorzitter van onze bond. Hij licht hierin de belangrijkste redenen toe voor zijn vertrek. “Door mijn ervaring binnen Defensie waren de contacten met Defensie meer dan vertrouwd,” zo verduidelijkt hij. “Echter, het werk van vakbondsvoorzitter behelst veel meer dan alleen maar in goede harmonie overleggen met de werkgever. Zeker als je als vakbond in een actietraject zit, heb je richting die werkgever een andere boodschap te brengen en dat zet ook druk op die relaties. Daarnaast zijn de relatie met de andere vakbonden, de FNV en de interne bedrijfsvoering van de vereniging belangrijke taken. Ik ben erachter gekomen dat mijn passie hier niet ligt. Het kost me veel meer energie dan dat het me oplevert.”
Hierbij komt volgens Ton dat hij in mei opnieuw vader wordt van een zoontje. “De werklast van het voorzitterschap brengt met zich mee dat ik mijn gezin in die periode minder zou kunnen ondersteunen dan ik zou willen. Alles overwegende heb ik besloten mijn taak als voorzitter van de AFMP neer te leggen. Ik zal als lid uiteraard verbonden blijven aan onze prachtige vereniging. Ik dank jullie voor het vertrouwen en wens de vereniging het beste toe voor de toekomst.”
Lees via deze link de volledige blog van Ton over zijn afscheid als AFMP-voorzitter.

De ins & outs van SZSK en Zorgzaam

18 februari 2022 - Na de recente problemen rond de overgang van de administratieve afhandeling van de Zorgzaam—verzekering van Univé naar VGZ, werpen we een korte blik op de geschiedenis en achtergronden hiervan. Vorig jaar was er een aanbesteding voor Stichting Ziektekostenverzekering Krijgsmacht (SZSK). Nadat enkele partijen zich op deze aanbesteding hadden ingeschreven, viel de keuze op zorgverzekeraar DSW. Ook voor stichting Zorgzaam moest worden gezocht naar een nieuwe uitvoerder van deze ziektekostenverzekering. Uiteindelijk werd gekozen voor VGZ Zorgverzekeraar. Op 1 januari van dit jaar ging zowel de overgang van SZVK als van Zorgzaam in.  

Automatische incasso
De overgang van Univé naar VGZ is zoals je ongetwijfeld hebt gemerkt niet bepaald vlekkeloos verlopen. Zo ging de eerste premiebetaling over de maand januari niet goed. Als je hiervoor in oktober of begin november 2021 een machtiging voor automatische incasso had afgegeven aan Zorgzaam, dan moest je alsnog jouw premie over de eerste maand van het nieuwe jaar via de acceptgiro betalen. De verwerking van jouw toestemming voor automatische incasso liep namelijk fout. Alle doorgegeven machtigingen zijn op 27 januari alsnog verwerkt. Dit betekent dat de premiebetaling voor de maand februari, waarvan de afschrijving op 27 januari plaatsvond, ook niet bij iedereen goed ging. Zorgzaam heeft inmiddels toegezegd dat de premie-inning voor de maand maart, waarvan de inning op 27 februari plaatsvindt, wel volledig probleemloos zal verlopen.

Check betaalgegevens
Bekijk in de Zorgzaam-app of in jouw Mijn Zorgzaam-omgeving of de betaalwijze van de premie op automatische incasso staat ingesteld. Dit kun je als volgt controleren: ga in de Zorgzaam-app naar Service en kies vervolgens voor Betaalgegevens wijzigen. Daar kun je zien of de betaalwijze op automatische incasso of op iDEAL staat ingesteld. Ook op de Zorgzaam-website kun je checken hoe de betaling is geregistreerd. Ga hiervoor naar Mijn Zorgzaam 2022. Log in met behulp van jouw DigiD en ga naar Mijn gegevens. Scrol daarna iets naar beneden. Daar zie je dus hoe de betaling is geregistreerd.

Wachttijden
Na alle problemen namen veel via Zorgzaam verzekerde leden van ons telefonisch contact op met Zorgzaam. Hierdoor liepen de wachttijden aan de telefoon op tot soms wel 45 minuten. Natuurlijk is dit niet goed. De lange wachttijden zijn echter ook te verklaren door het feit dat eind december en januari sowieso de drukste periode voor een zorgverzekeraar vormen. Veel mensen besluiten in die periode namelijk over te stappen naar een andere zorgverzekeraar. Zorgzaam werkt inmiddels keihard om de wachttijden weg te werken.

Nieuwe voorwaarden
Ook gingen met ingang van 1 januari 2022 de nieuwe verzekeringsvoorwaarden in. Deze voorwaarden staan los van de overgang van Univé naar VGZ. Een voorbeeld van zo’n nieuwe voorwaarde is dat een bril nu nog maar eens in de drie jaar wordt vergoed, terwijl dit eerder eens in de twee jaar was. Deze brilvergoeding is wel iets omhoog gegaan. Heb je een bril gekocht in 2020 en ook een vergoeding van Zorgzaam ontvangen? Dan kom je in het kader van de nieuwe voorwaarden in 2023 weer in aanmerking voor een brilvergoeding.

Dekkingsgraad ABP blijft stijgen
18 februari 2022 - Zowel de actuele dekkingsgraad als de beleidsdekkingsgraad van pensioenfonds ABP blijft stijgen. De actuele dekkingsgraad was op 31 januari 103,9%, terwijl de beleidsdekkingsgraad die dag  
107,9% bedroeg. Beide maandelijks gerapporteerde dekkingsgraden laten zien of ABP als pensioenfonds genoeg geld in kas heeft om alle pensioenen nu en in de toekomst te kunnen betalen.

Actuele dekkingsgraad
De aan het eind van elke maand vastgestelde actuele dekkingsgraad is een momentopname. Als de actuele dekkingsgraad 100% zou zijn, dan heeft ABP voor elke € 100,- die het (straks) aan pensioen moet betalen precies € 100,- aan vermogen. Bekijk hier de meest actuele financiële situatie van ABP.

Beleidsdekkingsgraad
De beleidsdekkingsgraad vormt het gemiddelde van de laatste 12 actuele dekkingsgraden. Doordat het een gemiddelde is, stijgt of daalt deze dekkingsgraad niet zo snel van maand tot maand als de actuele dekkingsgraad. De beleidsdekkingsgraad geeft daarom een stabieler beeld van de financiële situatie bij ABP. Deze wordt onder meer gehanteerd bij besluiten over waardeoverdracht en het verhogen of verlagen van de pensioenen.

Heb jij belangstelling? Verkiezingen voor kaderraad Postactieven
18 februari 2022 - Op 2 maart 2022 zullen verkiezingen plaatsvinden voor de kaderraad Postactieven van de AFMP. De verkiezingen worden gehouden tijdens het kaderberaad van de Sector PA. Drie van de elf leden van de kaderraad zijn aftredend. Dit zijn John Knottenbelt, Henk Janssen en Henk van Soest. De eerste twee heren kunnen worden herkozen, maar Henk van Soest treedt terug omdat hij het rustiger aan wil gaan doen en van zijn pensioen wil gaan genieten. Dankzij het huidige aantal leden heeft de sector PA van de AFMP nog recht op een vertegenwoordiging van 10 kaderraadsleden. Dit betekent dat Henk van Soest niet hoeft te worden vervangen door een nieuw kaderraadslid. Heb jij als postactief AFMP-lid belangstelling om toe te treden tot de kaderraad PA? Neem dan contact op met Paul Engelbertink, sectorhoofd Postactieven van de AFMP, via e-mail of telefoon: 06-12905748. Je kunt nog tot woensdag 23 februari 2022 jouw interesse kenbaar maken.

Belangrijke info over (gezondheids-)risico’s van chroom-6 en CARC
18 februari 2022 - Vanaf 2014 kreeg Defensie de eerste signalen van (oud-)medewerkers die vermoedden ziek te zijn geworden door het werken met chroom-6 en/of CARC, ofwel Chemical Agent Resistant Coating. Hierbij ging het onder andere om oud-medewerkers van voormalige Amerikaanse opslagplaatsen. Deze staan ook wel bekend als Prepositioned Organizational Materiel Storage-locaties, kortweg POMS-locaties.
Veel mensen maakten zich zorgen over hun gezondheid. Defensie gaf daarom het onafhankelijke onderzoeksinstituut RIVM opdracht om onderzoek te doen naar de gezondheidssituatie en -gevaren rond chroom-6 en CARC. Dit onderzoek moest niet alleen worden verricht op de POMS-locaties, maar ook op alle niet-POMS-locaties van Defensie. Een zogeheten paritaire commissie is toen in het leven geroepen om dit onderzoek aan te sturen. In deze commissie waren wij als AFMP ook vertegenwoordigd. Het afgelopen jaar is het RIVM-onderzoek volledig afgerond. Hierover lees je meer op deze pagina. Regelmatig verschijnen er nieuwsbrieven rond chroom-6 van het Informatiepunt Chroom-6 Defensie, dat ook een informatieve website heeft. De laatste, op 3 februari verschenen nieuwsbrief van dit informatiepunt tref je hier aan. Via deze link lees je wat de AFMP voor jou kan betekenen als je ziek bent geworden door het werken met chroom-6.

De AFMP-agenda voor maart

18 februari 2022 - In de agenda op onze website en in onze ledenapp vind je alle PA-bijeenkomsten, kaderberaden van de sector PA, pensioen- en UGM-voorlichtingen die de AFMP de komende maanden heeft gepland. Wij sommen onze komende activiteiten in maart voor jou op. Klik op de links voor meer informatie.

Woensdag 2 maart

Kaderberaad sector Postactieven

Vrijdag 4 maart
UGM-voorlichting

Dinsdag 8 maart
PA-bijeenkomst Twente

Donderdag 10 maart
PA-bijeenkomst Assen & Groningen

PA-bijeenkomst Emmen

Vrijdag 11 maart
PA-bijeenkomst De Meijerij

Dinsdag 15 maart

PA-bijeenkomst Rijnmond

PA-bijeenkomst Haaglanden

Woensdag 16 maart
Pensioenvoorlichting

Donderdag 17 maart
PA-bijeenkomst Kennemerland

PA-bijeenkomst Noord-Holland-Noord

Vrijdag 18 maart
PA-bijeenkomst Zeeland

PA-bijeenkomst Roosendaal & W-Brabant

FNV-voorzitter Tuur Elzinga: ‘Loskoppeling AOW en minimumloon onacceptabel’
28 januari 2022 - “Ondoordacht, onbeschaafd en onacceptabel.” Zo kwalificeert FNV-voorzitter Tuur Elzinga de plannen van het nieuwe kabinet om de ontwikkeling van de AOW los te koppelen van die van het verhoogde minimumloon. “Slecht nieuws voor ouderen, die toch al op achterstand staan, maar ook werkenden schieten er met een hogere pensioenpremie bij in,” zo benadrukt hij. “Dit moet anders.”
Elzinga stelt voorop dat de geplande verhoging van het minimumloon een goede zaak is. “Al is de 80 cent verhoging in vier jaar bij lange na niet voldoende om 14 euro per uur te halen waar de FNV voor pleit,” nuanceert Elzinga. “De verhoging is een trendbreuk, nadat het minimumloon in de loop van de jaren fors bij de algemene ontwikkeling is achtergebleven. En het is ook een goede zaak dat het uurloon wordt vastgelegd en dat dit niet meer afhankelijk is van de duur van de werkweek: 36, 38 of 40 uur. Maar we nemen geen genoegen met deze minimale verhoging.”

Groeiend verzet
Het verzet tegen het ontkoppelen van de AOW en het minimumloon groeit. Diverse maatschappelijke organisaties slaan de handen ineen en roepen de Tweede Kamer op de koppeling in stand te houden. Het kabinet heeft het voornemen om het minimumloon in stapjes met 7,5% te verhogen. Tot nu toe stijgen de uitkeringen en de AOW mee met het minimumloon, maar in het regeerakkoord wordt hierop een uitzondering gemaakt voor de AOW. Het minimumloon en de uitkeringen gaan dus stijgen, maar de AOW niet.

Premie-incasso bij Zorgzaam loopt vertraging op
28 januari 2022 - De afgelopen tijd ontving de AFMP diverse mails en telefoontjes van bezorgde leden, die de dupe zijn geworden van een storing bij zorgverzekeraar Zorgzaam. Bij de overgang van de administratieve afhandeling van de Zorgzaam-verzekering van Univé naar VGZ per 1 januari 2022 ging iets technisch mis in de digitale VeCoZo-omgeving. Hierdoor stonden veel leden ten onrechte niet als verzekerd geregistreerd. Zorgzaam slaagde er bovendien niet in om bij iedereen die hiervoor een machtiging had afgegeven de zorgpremie van januari automatisch af te schrijven. Inmiddels zijn de grootste problemen opgelost, maar Zorgzaam kon de premie voor januari helaas niet alsnog automatisch afschrijven.

Eenmalige problemen
Zorgzaam verzocht iedereen die van de verzekeraar een acceptgirokaart of betaallink heeft ontvangen, daarom vriendelijk om hun zorgpremie voor één keer op een van deze manieren te betalen. Zij garandeerde dat de premie hierdoor niet dubbel wordt afgeschreven. Zorgzaam benadrukte dat de problemen eenmalig zijn en dat de premie voor februari wél wordt afgeschreven volgens de door verzekerden gewenste betaalwijze. Als je een machtiging hebt afgegeven, dan is de premie 27 januari automatisch geïncasseerd. Meer informatie over de premie-incasso bij Zorgzaam vind je via deze link. Heb je geen machtiging afgegeven? Dan moest de premie uiterlijk 27 januari bij Zorgzaam binnen zijn.

Andere manier
Weet je als verzekerde niet wat jouw betaalwijze is of wil je dit aanpassen? Dat kan eenvoudig via de Zorgzaam-app of via Mijn Zorgzaam. Sinds dit jaar betaal je jouw premie als verzekerde op een andere manier aan Zorgzaam. Vorig jaar werd deze premie nog automatisch op jouw salaris of uitkering ingehouden.

Inloggen & declareren bij Zorgzaam
28 januari 2022 - Omdat de administratieve afhandeling van de Zorgzaam-verzekering is overgegaan van Univé naar VGZ zijn er nu twee inlogomgevingen van Mijn Zorgzaam. Wil je informatie over 2021 en eerder? Dan moet je via deze link inloggen. Zoek je naar informatie over dit lopende jaar 2022? Log dan hier in. Op twee manieren kun je bij Zorgzaam een declaratie indienen: via de Zorgzaam-app of per post

Dit is het postadres van Zorgzaam:

Zorgzaam
Postbus 25030
5600 RS Eindhoven

Wijzigingen in ABP bruto-nettoberekeningen sinds 1 januari
28 januari 2022 - Met ingang van 1 januari 2022 zijn er zoals elk jaar weer wijzigingen in je bruto-nettoberekeningen van pensioenfonds ABP. Dit geldt zowel voor de UGM- als voor de pensioenberekeningen.
Allereerst is het percentage in de eerste schijf van de inkomstenbelasting veranderd van 37,1 naar 37,07%. Dit heeft een klein positief effect op de ingehouden loonheffing. Daarnaast is de inkomensafhankelijke bijdrage ZVW gewijzigd van 5,75% naar 5,5%. Dit is een financiële bijdrage die wordt betaald als je voor ziektekosten bent verzekerd in Nederland. Deze verplichte premie wordt berekend aan de hand van het inkomen, zoals salaris, pensioen of een uitkering. Ook dit heeft een positief effect op de berekening.

Zorgcompensatie
Heb je een UGM-uitkering? Dan heeft de wijziging van de inkomensafhankelijke bijdrage ZVW ook effect op de zorgcompensatie. Die compensatie is namelijk 5,5% van je bruto-uitkering. Dit betekent dat als de inkomensafhankelijke bijdrage ZVW omlaag gaat de zorgcompensatie ook daalt. Daarnaast is de pensioenpremie ook verhoogd. Voor de UGM’er betekent dat een stijging van 3,57% naar 3,705%. Dit heeft natuurlijk een negatief effect op je bruto-nettoberekening. Het totale plaatje zal tussen de €7,- en €9,- positief uitvallen.

AFMP terughoudend over nieuwe bewindslieden bij Defensie
28 januari 2022 - Evenals de andere Nederlandse defensievakbonden reageert de AFMP terughoudend op de beëdiging van Kajsa Ollongren als nieuwe minister van Defensie en Christophe van der Maat als nieuwe staatssecretaris van Defensie. Volgens AFMP-voorzitter Ton van den Berg ontbreekt bij zowel Ollongren als bij Van der Maat defensie-ervaring. "Juist daarom én omdat er zo weinig in het D66-verkiezingsprogramma over Defensie staat, is het afwachten welke kant het opgaat en hoe Ollongren haar beleid gaat vormgeven," zegt hij.
Ton beschouwt Ollongren als ‘een kundig politica met een paar uitglijders, zoals de bekende ‘functie elders’.’

Verkiezingen kaderraad Postactieven
28 januari 2022 - Tijdens het kaderberaad op 2 maart van de Sector PA van de AFMP zullen de verkiezingen plaatsvinden voor de kaderraad van deze sector. Drie van de elf kaderraadsleden - John Knottenbelt, Henk Janssen en Henk van Soest – zijn aftredend. John Knottenbelt en Henk Janssen zijn herkiesbaar, maar laatstgenoemde niet. Henk van Soest wil het wat rustiger aan gaan doen en nog meer gaan genieten van zijn pensioen. Sinds 1 januari 2022 heeft de sector Postactieven binnen de AFMP, gezien het aantal leden, nog recht op tien kaderraadsleden. Dit betekent dat er voor Henk van Soest geen nieuw kaderraadslid nodig is. Heb jij belangstelling om toe te treden tot het kaderberaad van de Sector PA? Laat dit dan weten aan Paul Engelbertink, sectorhoofd Postactieven van de AFMP, via e-mail of telefoon (06-12905748).

Kaderberaad, UGM-voorlichting & Pensioenvoorlichting
28 januari 2022 - In de agenda van onze website en in onze ledenapp vind je de kaderberaden Sector Postactieven, UGM-voorlichtingen en Pensioenvoorlichtingen die de komende tijd op de rol staan bij onze bond. In deze Nieuwsbrief Postactieven vind je het eerstvolgende kaderberaad van de Sector PA, de eerstvolgende UGM-voorlichting en de komende Pensioenvoorlichting.

Woensdag 2 maart
Kaderberaad Sector Postactieven

Vrijdag 4 maart
UGM-voorlichting

Woensdag 16 maart
Pensioenvoorlichting

‘Koopkracht gepensioneerden onder druk door uitblijven indexatie’
17 december 2021 - Demissionair staatssecretaris Wiersma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gaf op 26 november antwoord op Kamervragen, die PVV-Kamerlid De Jong een maand eerder stelde over de aanpassing van de rekenrente. Deze aanpassing zou ervoor moeten zorgen dat de pensioenfondsen meer kunnen indexeren. Dit zou wenselijk zijn, omdat gepensioneerden er in koopkracht op achteruit zijn gegaan. In zijn antwoord op de genoemde Kamervragen erkent Wiersma dat deze koopkracht onder druk staat, omdat de pensioenuitkeringen en – aanspraken niet kunnen worden geïndexeerd.

Voornaamste inkomstenbron
Voor veel gepensioneerden is de AOW hun belangrijkste inkomstenbron. Deze wordt elk jaar geïndexeerd met de loonontwikkeling. De indexatie van de AOW vindt altijd plaats in de maanden januari en juli. De laatste 20 jaar is de AOW-uitkering steeds geïndexeerd. Over het algemeen is het percentage gepensioneerden met een armoedekans fors lager dan het landelijk gemiddelde. Internationaal gezien is het armoederisico in ons land relatief laag te noemen en ligt dit onder het Europees gemiddelde.

Verhoging rekenrente
Vervolgens gaat demissionair staatssecretaris Wiersma in zijn antwoorden in op de voorgestelde verhoging van de rekenrente. Hij vindt deze verhoging onwenselijk. De beleidsdekkingsgraad vormt volgens hem een stabiele graadmeter voor het nemen van eventuele beleidsmaatregelen door een pensioenfonds. Een verhoging van de rekenrente zou betekenen dat onzekere toekomstige rendementen met zekerheid op korte termijn worden uitgedeeld. Het betekent een forse herverdeling van pensioenvermogen van jongere generaties naar oudere generaties. En dit kan het draagvlak onder het huidige stelsel onder druk zetten, omdat partijen niet meer willen meedoen.

Nieuwe vrijstellingsregeling
Tenslotte herhaalt Wiersma in zijn antwoord zijn eerdere toezegging dat hij in december 2021 een nieuwe vrijstellingsregeling zal publiceren. Hierdoor hoeven de pensioenfondsen in 2022 de pensioenen niet te korten als hun dekkingsgraad 90% of hoger is. Daarnaast stuurt hij komend voorjaar, samen met het Wetsvoorstel toekomst pensioenen, een Algemene Maatregel van Bestuur naar de Tweede Kamer. Hierin wordt geregeld dat pensioenfondsen met een beleidsdekkingsgraad vanaf 105% over het jaar 2022 - dus met terugwerkende kracht tot 1 januari - kunnen indexeren.
De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen 12 maanden. Hierbij moet wel sprake zijn ‘van nadrukkelijke waarborgen voor evenwichtig invaren en de belangen van toekomstige generaties’.

Huidige beleidsdekkingsgraad ontoereikend: ABP verhoogt pensioenen niet in 2022

17 december 2021 - De pensioenen van de deelnemers van pensioenfonds ABP worden komend jaar niet verhoogd. De financiële positie van ABP laat dit niet toe. De huidige beleidsdekkingsgraad is met 100,3% (31 oktober 2021) te laag om de pensioenen geleidelijk te mogen verhogen. Daarom heeft het ABP-bestuur besloten de pensioenen vanaf 2022 niet te verhogen.
Als gepensioneerde voel je het direct in je portemonnee dat ABP de pensioenen niet kan verhogen. De prijzen stegen in de afgelopen jaren, terwijl jouw pensioengedrag niet is toegenomen. ABP begrijpt de wens om de pensioenen te verhogen, maar volgens de huidige regels mag dit niet.
Met 100,3% ligt de huidige beleidsdekkingsgraad dus onder de 110% die noodzakelijk is om de pensioenen geleidelijk te mogen verhogen. De kans op een pensioenverlaging in 2022 is gelukkig erg klein. De dekkingsgraad van ABP op 31 december 2021 ligt naar verwachting ruim boven de hiervoor benodigde ondergrens. ABP blijft van mening dat in de komende periode geen onnodige verlaging van pensioenen moet plaatsvinden tot het moment dat het nieuwe pensioencontract wordt ingevoerd.

Negatief advies
Het Verantwoordingsorgaan (VO) van ABP adviseerde negatief over het premie- en indexatiebesluit. De stemmen binnen het VO staakten: 20 leden adviseerden positief, 20 leden adviseerden negatief en 6 leden onthielden zich van stemming. Bij het staken van stemmen is het advies van het VO volgens het reglement negatief. Meerdere VO-leden hadden verschillende overwegingen om niet positief te adviseren. Andere leden gaven aan dat zij zich konden vinden in de argumenten van het bestuur en dat zij daardoor tot een positief advies kwamen.

Wat worden de nieuwe netto AOW-bedragen* vanaf 1 januari 2022
17 december 2021 - Per 1 januari volgend jaar zijn de AOW-bedragen als volgt gewijzigd:

1. Getrouwd of samenwonend

Met loonheffingskorting

€ 851,52 (netto)

Zonder loonheffingskorting
€ 685,92 (netto)

Brutobedrag is inclusief de inkomensondersteuning AOW

2. Alleenstaand

Met loonheffingskorting
€ 1.244,35 (netto)

Zonder loonheffingskorting
€ 992,45 (netto)

Brutobedrag is inclusief de inkomensondersteuning AOW

*Alle bedragen zijn onder voorbehoud

Premie voor militairen stijgt in 2022: wat betekent dit voor jou als UGM’er / Wachtgelder?
17 december 2021 - De pensioenpremie voor militairen wordt volgend jaar hoger. De premie voor het ouderdoms- en nabestaandenpensioen stijgt van 23,8% naar 24,7%. Het is de vraag wat deze premiestijging betekent voor jou als UGM’er/Wachtgelder. Het effect van de aangepaste premie voor 2022 vind je op je betaalspecificatie van januari 2022. Je betaalt de premie (24,7%) samen met jouw werkgever. Defensie betaalt 70%; jouw bijdrage aan de premie is 30%. Als UGM’er bouw je nog 50% aan pensioen op en betaal je nog maar de helft aan pensioenpremie. Om een concreet voorbeeld te geven: een Aoo met UGM zal ongeveer bruto € 3,25 meer aan pensioenpremie betalen. In 2020 besloot ABP de premie in 3 jaar stapsgewijs te verhogen. ABP verwachtte namelijk lagere rendementen op de beleggingen en daarbij blijft het opbouwpercentage gelijk in 2022. Daardoor is er meer premie nodig om de pensioenen voor militairen te financieren.

Pas op voor phishing mails!
17 december 2021 - De afgelopen tijd zijn veel zogeheten phishing mails rondgestuurd, nepmails waarin wordt aangekondigd dat je geld van de Belastingdienst terugkrijgt. Dit is echter niet waar en daarom raden we je aan dit soort mails niet te openen, maar meteen te verwijderen. Ook doen valse e-mails over boostervaccinatie de ronde. Hiervoor waarschuwt de koepelorganisatie van GGD’s. In deze zogenaamd door de GGD verstuurde mails staat dat alle ouderen in Nederland verplicht een boosterprik krijgen. Je vindt hierin een link om een prikafspraak te maken. Als je op deze link klinkt, kom je uit bij een fake inlogscherm voor een bank. Zo’n nepsite valt vaak op door het grote aantal taal- en spelfouten.

Brief
De koepelorganisatie van GGD’s benadrukt dat mensen geen uitnodiging krijgen via de mail. Het RIVM stuurt de meeste uitnodigingen voor de boostervaccinatie en dit gebeurt allemaal per brief. Daarnaast is een vaccinatie altijd vrijwillig: het klopt dus niet dat alle ouderen verplicht een prik krijgen. Ons advies bij nepmails over boostervaccinatie: klik nergens op, gooi de mail ongeopend direct weg en merk de verzender aan als ‘ongewenst’. Dit laatste kan op je computer door met de rechtermuisknop op het bericht in je mailbox te gaan staan en dan te kiezen voor ‘Ongewenste e-mail’ en vervolgens voor ‘Afzender blokkeren’.

Fraudehelpdesk
Je kunt op de website van de Fraudehelpdesk altijd checken of er andere mensen zijn die te maken hebben gekregen met een vergelijkbare phishing mail. Je kunt hiervan ook aangifte doen via de e-mail om anderen te waarschuwen.

ABP wil schade door nabetaling aanvulling samenvallende diensttijd vergoeden
17 december 2021 - Zo’n 15.000 deelnemers van pensioenfonds ABP kregen de afgelopen twee jaar een nabetaling, omdat zij recht hadden op een aanvulling samenvallende diensttijd ABP. Hieraan hebben we al een aantal keer aandacht besteed in deze Nieuwsbrief Postactieven. Een deel van de deelnemers heeft ook een gevolgschade. Een voorbeeld hiervan is een terug te betalen zorg- of huurtoeslag. ABP wil die opgelopen schade gaan vergoeden.
Kreeg je de aanvulling omdat jij en je partner tegelijkertijd pensioen opbouwden? En deed je dit bij ABP en jouw partner bij een ander pensioenfonds? En kreeg je die nabetaling, omdat je deze aanvulling al eerder had moeten krijgen? Dan kun je mogelijk rekenen op een schadevergoeding.
Deze specifieke groep deelnemers had de aanvulling al eerder moeten krijgen. Daarvoor hadden zij zelf een aanvraag moeten doen. Lang niet iedereen was hiervan echter op de hoogte. Na een oproep om zich alsnog bij ABP te melden, berekenden zij het totaalbedrag over de hele periode en betaalden dit in één keer uit. Ook betaalde ABP wettelijke rente. Dat ging soms om grote bedragen. Bij een deel van de 15.000 deelnemers hebben de betalingen een negatief financieel gevolg, zoals een eenmalig hogere Inkomstenbelasting of overheidstoeslagen die wegvielen. ABP wil deze negatieve gevolgen gaan compenseren met een vergoeding.

Positieve en negatieve effecten
Daarvoor bekijkt ABP zowel de positieve als de negatieve effecten van de nabetaling. Zo werd in het verleden mogelijk minder belasting betaald, omdat de aanvulling niet in het inkomen zat. Maar er kan ook een negatief effect zijn. Een eenmalige nabetaling kan namelijk tot een onevenredig hogere belastingaanslag leiden. ABP verrekent het voor- én nadeel en bepaalt zo het schadebedrag.

Beëdigd belastingadviseur
Een aanvraag voor schadevergoeding is normaal gesproken een lang en lastig traject, dat veel van de deelnemers vergt. Zij moeten bijvoorbeeld nauwkeurig aantonen om welke schade het gaat. Vaak is hierbij de hulp van een beëdigd belastingadviseur nodig. Om de schade sneller te kunnen vergoeden en het voor deelnemers makkelijker te maken, heeft ABP een nieuwe werkwijze ontwikkeld. Iedereen die een nabetaling kreeg vanwege ‘aanvulling samenvallende diensttijd ABP’ ontvangt voortaan een brief. Hierin staat een schikkingsvoorstel of een mededeling van ABP dat het geen schade heeft kunnen vaststellen. Je hoeft dus niets zelf te regelen of aan te vragen. Je hoeft het voorstel alleen maar te accepteren, te ondertekenen en terug te sturen. ABP zorgt er dan voor dat je het bedrag snel op je rekening hebt.

AFMP-artikelen op website & in ledenapp
17 december 2021 - In deze Nieuwsbrief Postactieven vind je weer een overzicht van de diverse artikelen, die de afgelopen weken zijn verschenen op de website en in de ledenapp van de AFMP.

14 december
Blog Ton van den Berg: Zelfreflectie

13 december
Uitkomst SOD 2 december en communicatie Defensie

9 december
Vraagtekens bij standpunt Defensie over vakantieopbouw reservisten

8 december
Hoge Raad: Defensie moet alle schade chroom-6-slachtoffers vergoeden

2 december
Defensie-cao 2021: NEE blijft NEE

Lees het jaarverslag 2020

30 november
Ziek door chroom-6: wat kan de AFMP voor je betekenen?

(Oud-)personeel gezocht voor interviews Universiteit Utrecht

Eindelijk AFMP-bezoek voor Nout van Wijchen
26 november 2021 - Als sectorhoofd Postactieven van de AFMP kon Paul Engelbertink samen met groepshoofd Twente Dick Maalderink na enig uitstel op 9 november eindelijk een bezoek brengen aan Nout van Wijchen, die 70 jaar lid is van de AFMP. Dit al langer geplande bezoek in het Twentse dorp Losser moest eerder worden uitgesteld, omdat de jubilaris onlangs zwaar ten val is gekomen. Tijdens deze val brak hij zijn heup. Gelukkig kon hij worden geopereerd, maar hij moest daarna wel een revalidatieproces doorstaan om weer op de been te komen. Bij het uiteindelijke bezoek zorgde de zoon van Nout van Wijchen voor een gebakje en koffie. Tijdens dit bezoek vertelde de jubilaris dat hij in september 1951 was opgekomen bij de LIMOS. Hierna volgde hij een rijopleiding op de vliegbasis Twenthe. Daar mocht hij blijven en werd hij chauffeur bij de medische dienst op de ambulance.

Frankrijk
In de periode tot 1958 werd Nout omgeschoold tot administratief medewerker. Dankzij deze omscholing mocht hij in 1958 naar Aircent in Fontainebleau te Frankrijk. Daar mocht hij ‘zijn grote hobby’ uitoefenen: rondrijden naar allerlei locaties om apparatuur af te leveren. In 1961 keerde hij terug naar de vliegbasis Twenthe waar hij in het kledingmagazijn werkte. Naast zijn werk was Nout ook fanatiek muzikant. Hij was onder meer lid van de Twente bloasers en speelde de althoorn en de bas. Zijn zoon typeerde zijn vader als ‘de bas’. “Een bas staat altijd op de achtergrond, je mist hem pas op het moment dat je de bas niet meer hoort. Dat is mijn vader.”

Koninklijke onderscheiding
Medio jaren 70 ging Nout naar het OpleidingsCentrum Militaire Administratie (OCMA) om daar een administratieve opleiding te volgen en is hij bij de P-dienst komen te werken. Vervolgens is hij in 1981 voor 3 jaar naar het Commando Tactische Luchtmacht (CTL) gegaan. Hierbij kreeg hij de garantie dat hij 3 jaar later weer terug mocht naar Twente. In zijn laatste dienstjaren was hij actief bij de afdeling personeelszorg en begeleiding. Tussen neus en lippen door vertelde de jubilaris tijdens het bezoek nog dat hij een Koninklijke onderscheiding heeft mogen ontvangen. Op 1 april 1987 ging hij met functioneel leeftijdsontslag. Daarna werkte hij bijna 12 jaar als taxichauffeur. Hij is zijn loopbaan gestart en beëindigd als chauffeur, zijn grote hobby! Paul en Dick zullen het bezoek aan Nout van Wijchen niet snel vergeten.

Pensioen meenemen is weer mogelijk als je van baan verandert
26 november 2021 - Als je de overstap maakt naar een andere baan of dit al hebt gedaan, dan kun je jouw pensioen weer meenemen. Deze hernieuwde mogelijkheid is te danken aan de verbetering van de financiële positie van pensioenfonds ABP. Belangrijke voorwaarde voor het meenemen van jouw pensioen is dat de beleidsdekkingsgraad van de andere pensioenuitvoerder(s) ook 100% of meer is. Dit is nu weer mogelijk omdat de beleidsdekkingsgraad is toegenomen tot 100,3%. Wil je meer hierover weten? Klik dan op deze link.

UGM- en pensioenvoorlichtingen in vorm van webinars
26 november 2021 -De AFMP verzorgt op 8 december weer een UGM-voorlichting en op 15 december een pensioenvoorlichting. Beide voorlichtingsbijeenkomsten vinden plaats in de vorm van een webinar. Ieder lid dat vóór 1 november 2022 met leeftijdsontslag gaat, heeft een uitnodiging voor de UGM-voorlichting ontvangen. Heb je deze uitnodiging niet gekregen? Stuur dan een e-mail naar onze ledenadministratie. Alle leden die vóór 1 november volgend jaar met pensioen gaan, ofwel 65 jaar oud worden, zijn uitgenodigd voor onze pensioenvoorlichting. Neem ook contact op met de ledenadministratie als je deze uitnodiging had moeten ontvangen, maar niet binnen hebt gekregen. Als de coronamaatregelen het toelaten, dan vinden de UGM-voorlichting op 4 maart en de pensioenvoorlichting op 16 maart 2022 weer in fysieke vorm plaats.

FNV eist pensioenindexatie en groene investeringen
26 november 2021 - Het Ledenparlement van de FNV stemde op 20 september bijna unaniem in met een motie over de indexatie van de pensioenen volgend jaar. “Er is al dertien jaar niet meer geïndexeerd,” zo benadrukt Willem Noordman, dagelijks bestuurder van de FNV. “Uitstel van de invoering van het pensioenstelsel mag niet ten koste gaan van de pensioendeelnemers. Pensioenfondsen met een dekkingsgraad van boven de 105% moeten in 2022 kunnen indexeren."

Nieuwe pensioenwet
‘De politiek, die verantwoordelijk is voor het uitstellen van de invoering van het pensioenstelsel, moet dit belang van gewone mensen realiseren, rechtsom of linksom,’ zo vindt de FNV. De nieuwe pensioenwet gaat nog naar het kabinet, naar de Raad van State en vervolgens naar de Tweede en Eerste Kamer. Als alles mee zit, dan kan de wet op 1 januari 2023 ingaan.
De FNV verwacht dat de eerste pensioenfondsen daarna pas op 1 januari 2025 zullen overstappen op het nieuwe stelsel. Daarom is de soepelere afspraak over indexatie vanaf 2022 volgens de FNV van groot belang voor veel werkenden en gepensioneerden. “Want,” zo redeneert de FNV, “de AOW stijgt wel steeds een klein beetje, maar nu de meeste pensioenen al jaren niet zijn gestegen, komt de koopkracht van gepensioneerden steeds verder onder druk te staan.”

Klimaatdoelen
De FNV verhoogt ook de druk op pensioenfondsen om werk te maken van een eerlijke klimaattransitie. Naar de mening van de vakbond is het vóór 2025 afbouwen van fossiele beleggingen en ophogen van duurzame investeringen noodzakelijk voor het behalen van klimaatdoelen. De FNV gaat daarvoor naar eigen zeggen haar eigen invloed in de pensioenfondsen ‘maximaal aanwenden’.
"Wij gunnen jong en oud een goed pensioen in een leefbare wereld,” zegt Bas van Weegberg, bestuurslid en portefeuillehouder klimaat van de FNV. “Daarom moeten pensioenfondsen alles op alles zetten zodat we binnen de 1,5 graden Celsius opwarming blijven."
Volgens Willem Noordman geeft de FNV nu een duidelijk signaal af aan alle pensioenfondsen. “Als bedrijven niet met een onomkeerbaar plan komen om de klimaatdoelen te halen, vormen zij niet langer een goede pensioenbelegging. En rendement mag geen excuus zijn; groene beleggingen renderen goed en steeds beter."

Mail over machtiging voor automatische incasso inderdaad afkomstig van Zorgzaam
26 november 2021 - De afgelopen tijd klopten veel leden bij ons aan, die vraagtekens zetten bij de betrouwbaarheid van een mail die zij ontvingen van Zorgzaam. Deze mail ging over het verlenen van een machtiging voor automatische incasso - een zogeheten SEPA machtiging - van de maandelijkse zorgverzekeringspremie. Naar aanleiding hiervan deden wij navraag en hieruit komt naar voren dat de e-mail inderdaad van Zorgzaam afkomstig is.

Zelf betalen
Eerder heeft Zorgzaam al aan alle verzekerden gemeld dat de december-premie op 21 december 2021 nog wordt ingehouden via de uitkering. Vanaf 1 januari volgend jaar moet de verzekerde de premie zelf aan Zorgzaam betalen en dit vooraf in plaats van achteraf. Dat betekent dat rond 2 januari de premie over de maand januari moet zijn betaald. Mensen die denken dat zij door deze ‘extra’ premiebetaling tegen problemen zullen aanlopen, kunnen een betalingsregeling aanvragen bij Zorgzaam. Lukt het niet om een betalingsregeling te treffen met Zorgzaam? Neem dan voor hulp contact met ons op via postactieven@afmp.nl. Op 27 januari 2022 moet de premie voor februari betaald zijn. Je ontvangt echter rond 21 januari 2022 weer een uitkering en hierdoor doet zich het probleem van een dubbele betaling niet meer voor.

Update over commissie AOW-gat Defensie

26 november 2021 - Op www.afmp.nl publiceerden wij op 20 september 2021 een artikel met de kop ‘Ben jij de dupe van de regeling AOW-gat van Defensie?’. Via deze link vind je dit artikel. In deze Nieuwsbrief Postactieven brengen wij jou een update over de stand van zaken rond de commissie AOW-gat Defensie. Demissionair minister van Defensie Henk Kamp stuurde op 25 oktober een brief aan de Tweede Kamer, waarin hij hierover een soort tussenstand geeft. In de brief vermeldt de minister dat de onafhankelijk commissie Schrijnende Gevallen AOW-gat Militairen onder voorzitterschap van staatsraad de heer Van Zwol op 6 augustus is ingesteld. Verder vind je in de brief, die je hier kunt lezen, niet alleen een tussenstand maar ook een vooruitblik. Op dit moment kun je je bij het CAOP niet meer aanmelden als gedupeerde van de regeling AOW-gat van Defensie. Uiteraard houden we jou als postactief lid op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen.

Wapen je tegen cybercriminelen door updates & oplettendheid
26 november 2021 - Begin dit jaar werd Emotet uitgeschakeld, één van de gevaarlijkste criminele netwerken in de cyberwereld. Helaas is Emotet de laatste weken weer bezig aan een flinke opmars, met alle risico’s van dien. Experts vrezen dat hierdoor wereldwijd een toename zal plaatsvinden van phishingmails en digitale inbraken.

Kwaadaardige besmettingen
Emotet was tot een jaar geleden verantwoordelijk voor een aanzienlijk deel van alle kwaadaardige besmettingen van computers in de wereld. Via honderden servers stuurden cybercriminelen per mail een virus aan zo’n 100.000 mailboxen. Uiteindelijk konden ze zo inbreken op een miljoen computers van bedrijven en particulieren. Via het virus werden op die computers bankgegevens gestolen. Ook verschafte dit virus toegang tot netwerken waarop criminelen gijzelsoftware konden verspreiden. Tien maanden nadat opsporingsdiensten Emotet uitschakelden, hebben cyberexperts het virus de afgelopen weken weer zien opduiken.

Bescherm je gegevens
De Europese opsporingsdienst Europol benadrukt dat je twee dingen nodig hebt om jouw gegevens te beschermen tegen Emotet: updates en oplettendheid. Het is belangrijk om jouw antivirusprogramma up-to-date te houden, evenals het besturingssysteem van je computer. Maar bekijk ook jouw e-mails kritisch. Open niet zomaar een mail en zeker geen bijlages als je niet weet wie de afzender is.

Herstel dekkingsgraad zet door: ABP heeft genoeg geld in kas
5 november 2021 - Net als in de eerste helft van dit jaar is de actuele dekkingsgraad van pensioenfonds ABP ook in het derde kwartaal licht gestegen. Door een minimale stijging van 0,8 procent was deze dekkingsgraad eind september 105,3 procent. Dit betekent dat ABP voldoende geld in kas heeft om alle pensioenen nu en in de toekomst te kunnen betalen.
Door de huidige dekkingsgraad blijven de pensioenen dit jaar gelijk. Naar verwachting zal dit ook in 2022 het geval zijn. “De verbetering van onze financiële positie zet door,” concludeert Corien Wortmann–Kool, bestuursvoorzitter van ABP. “Dat betekent dat pensioenverlaging volgend jaar onwaarschijnlijk is. Dat geldt helaas ook voor de verhoging van het pensioen. We begrijpen de roep om verhoging van het pensioen. De realiteit is echter dat de huidige regels die voor alle fondsen gelden daarvoor geen ruimte bieden.”

Beleidsdekkingsgraad
ABP kan de pensioenen nog niet verhogen, omdat de beleidsdekkingsgraad van ABP nog te laag is. De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen 12 maanden. Op dit moment komt deze neer op 98,8%. Volgens de huidige regels moet de beleidsdekkingsgraad hoger zijn dan 110% voor een gedeeltelijke verhoging van de pensioenen. Voor een complete verhoging ligt de grens op 123%.

Beleggingen
De rente is in het afgelopen kwartaal ongeveer hetzelfde gebleven. De lichte stijging van de dekkingsgraad is volgens ABP vooral te danken aan de beleggingen van het pensioenfonds. Met deze beleggingen is een rendement geboekt van 1,1%. Over de eerste drie kwartalen van dit jaar kwam dit rendement neer op 6,7%. Het beschikbare vermogen bedroeg aan het eind van het kwartaal 528 miljard euro.

Waarde-overdracht
Op dit moment is de beleidsdekkingsgraad van ABP niet hoog genoeg om waardeoverdracht te kunnen realiseren. Bij waardeoverdracht neem je eerder opgebouwd pensioen mee naar ABP. Hiervoor moet de beleidsdekkingsgraad 100% of hoger zijn. Als de actuele dekkingsgraad en daarmee ook de beleidsdekkingsgraad blijft toenemen, dan kan ABP in november de waardeoverdrachten misschien weer oppakken.

Zorgzaam-premie voortaan begin van de maand geïnd
5 november 2021 - Onlangs zijn jullie geïnformeerd over de overgang van de administratieve afhandeling van de Zorgzaam-verzekering van Univé naar VGZ. Door deze overgang wordt de premie vanaf 1 januari 2022 voortaan aan het begin van de maand geïnd. Deze wordt dan niet meer verrekend met jouw loon of uitkering. Hierover heb je op 22 of 23 oktober een brief van Zorgzaam ontvangen. Wij willen jullie graag attenderen op de mogelijkheid om een betalingsregeling met Zorgzaam af te spreken als je door de eerdere inning van de premie in de financiële problemen komt. Kom je er niet uit met Zorgzaam of heb je onze hulp nodig? Neem dan gerust contact op met de AFMP via e-mail of telefoon: 085-8900470. De website van Zorgzaam is trouwens in een nieuw jasje gestoken.

Resterende PA-bijeenkomsten komend najaar
15 oktober 2021 - Hieronder vind je een overzicht van de regiobijeenkomsten die nog gepland staan voor komend najaar. In tegenstelling tot andere jaren moet je je hiervoor als postactief lid vooraf aanmelden. Dit heeft natuurlijk alles te maken met COVID-19. De gereserveerde locaties hebben een maximum aantal toegestane bezoekers.

PA-groep: De Kempen

Datum: vrijdag 22 oktober
Aanvang: 13.30 uur
Locatie: Korfbalvereniging DSC
Adres: Vijfkamplaan 1/3
Plaats: Eindhoven

PA-groep: Brabant Noord-Oost (gewijzigde datum)

Datum: dinsdag 26 oktober
Aanvang: 14.00 uur
Locatie: Gemeenschapshuis de Schakel
Adres: Reestraat 49
Plaats: Volkel

PA-groep: ZO-Veluwe
Datum: woensdag 27 oktober
Aanvang: 14.00 uur
Locatie: PMT De Landing
Adres: Deelenseweg 28
Plaats: Schaarsbergen

PA-groep: Rijk van Nijmegen

Datum: woensdag 27 oktober
Aanvang: 10.00 uur
Locatie: Wijkcentrum Dukenburg
Adres: Meijhorst 7039
Plaats: Nijmegen

PA-groep: Friesland
Datum: donderdag 28 oktober
Aanvang: 10.00 uur
Locatie: De Fontein
Adres: Goudenregenstraat 77
Plaats: Leeuwarden

PA-groep: Steenwijk
Datum: donderdag 28 oktober
Aanvang: 14.00 uur
Locatie: Verenigingsgebouw De Klincke
Adres: Kerkstraat 16
Plaats: Steenwijk

PA-groep: Veluwe
Datum: 2 november 2021
Aanvang: 13.30 uur
Locatie: De Velder
Adres: Munnikenhof 17
Plaats: Ede

PA-groep: Seedorf
Datum: donderdag 4 november
Aanvang: 11.00 uur
Locatie: Gasthof Zur Linde
Adres: Wallweg 2
Plaats: Zeven-Brauel

PA-groep: Blomberg
Datum: vrijdag 5 november
Aanvang: 11.00 uur
Locatie: Café Bei Heini
Adres: Neue Torstrasse 38
Plaats: Blomberg

PA-groep: Poort van Limburg
Datum: vrijdag 12 november
Aanvang: 10.00 uur
Locatie: Dienstencentrum de Roos
Adres: Beekstraat 54
Plaats: Weert

Dringend verzoek om perspectief op pensioenindexatie
15 oktober 2021 - Er is nog steeds geen duidelijkheid over belangrijke zaken zoals een versneld perspectief op pensioenindexatie. Dit staat in een op 28 september door de Tweede Kamer aangenomen motie over het pensioenakkoord. Mede door het ontbreken van dit perspectief groeit de onvrede onder zowel gepensioneerden als werkenden en neemt het draagvlak voor het pensioenakkoord naar verhouding af. In de motie staat het verzoek aan de regering om op zo kort mogelijke termijn met een duidelijke uitwerking te komen, die zal zorgen voor een indexatie vanaf 2022. Ook moet een eerlijke overstap van het oude naar het nieuwe pensioenstelsel mogelijk worden gemaakt. Een motie van de SP om de onderhandelingen rond het pensioenakkoord te heropenen om op korte termijn een indexatie mogelijk te maken voor iedere generatie kon niet rekenen op een Kamermeerderheid. Ook verwierp de Tweede Kamer een SP-motie over verregaande vormen van zeggenschap voor gepensioneerden en werkenden.

FNV eist pensioenindexatie in 2022

15 oktober 2021 - De FNV eist dat in 2022 de pensioenen weer worden geïndexeerd. Het Ledenparlement, het hoogste orgaan van de FNV, stemde onlangs bijna unaniem in met een motie hiervoor. “Er is al 13 jaar niet meer geïndexeerd," reageert Willem Noordman, dagelijks bestuurder van de FNV. “Dat de invoering van het nieuwe pensioenstelsel weer is uitgesteld, mag niet ten koste gaan van de pensioendeelnemers. Pensioenfondsen met een dekkingsgraad van boven de 105 moeten in 2022 kunnen indexeren, zoals oorspronkelijk bedoeld was met de nieuwe wet. De politiek, die verantwoordelijk is voor het uitstel, moet dit belang van gewone mensen realiseren, rechtsom of linksom.”
De nieuwe pensioenwet moet nog naar het kabinet, naar de Raad van State en vervolgens naar de Tweede en Eerste Kamer. Als het mee zit, kan deze wet op 1 januari 2023 ingaan. De FNV verwacht dat daarna de eerste pensioenfondsen pas op 1 januari 2025 zullen overstappen op het nieuwe stelsel. Daarom is de soepelere afspraak over indexatie vanaf 2022 erg belangrijk voor veel werkenden en gepensioneerden.

Prinsjesdag: nauwelijks pensioenwijzigingen

15 oktober 2021 - In de op Prinsjesdag 2021 gepresenteerde begroting van het demissionaire kabinet voor komend jaar staat weinig nieuws als het gaat om jouw pensioen. Er waren al uitgebreide plannen voor een nieuw pensioenstelsel, maar hiermee zijn de beleidsmakers in Den Haag de komende tijd druk doende. “Grote nieuwe keuzes voor de lange termijn zijn aan een volgend kabinet,” zo zei koning Willem-Alexander in de Troonrede. Grote andere keuzes op het gebied van pensioenen zijn er al in de vorm van het nieuwe pensioenstelsel. Iedereen is druk bezig met de voorbereidingen hiervoor. De beleidsmakers beschrijven alle plannen in een nieuwe wetsvoorstel, de wet Toekomst pensioenen. Volgend jaar nemen de Eerste en Tweede Kamer een besluit hierover. De wet Toekomst pensioenen treedt op 1 januari 2023 in werking.

Meer geld
Het kabinet verwacht dat werkenden volgend jaar meer geld kwijt zullen zijn aan pensioenpremies. Verder is de verwachting dat pensioenfondsen hun pensioenen volgend jaar niet hoeven te verlagen. De kans dat de pensioenen kunnen worden verhoogd, ofwel kunnen worden geïndexeerd, is ook klein, zo benadrukt het kabinet.

Koopkracht stabiel
Rekensommen tonen aan dat mensen die nog werken er dit jaar gemiddeld 1,2% op vooruit gaan, gepensioneerden met 0,1%. Het kabinet verwacht dat de koopkracht volgend jaar stabiel blijft. Hierbij gaat het om gemiddelden. De verwachting is dat gepensioneerden met hogere inkomens er in 2021 en 2022 iets op achteruit gaan en dat gepensioneerden met lagere inkomens er iets op vooruit gaan.

Persoonlijke situatie
Wat dit precies voor jou betekent, is afhankelijk van jouw persoonlijke situatie. Er veranderen meer regels die invloed kunnen hebben op de hoogte van jouw inkomen.
Wat voor jou geldt, hangt bijvoorbeeld af van de vraag of je alleen woont of samen met een partner, of je een koopwoning hebt met een hypotheek of een huis huurt.

Precieze plannen
Wil je precies weten wat het demissionaire kabinet van plan is, ook op andere terreinen? Bekijk dan deze link. Vraag je je af hoe jouw pensioen ervoor staat? Ga dan naar Mijn ABP.

Op de gewenste manier communiceren met pensioenfonds ABP

15 oktober 2021 - Je kunt op diverse manieren met ABP communiceren. Zo krijg je meer vrijheid om zelf te kiezen hoe en wanneer je contact opneemt met dit pensioenfonds. Ook ABP zelf wil graag op diverse wijzen contact onderhouden met klanten. Hieronder vind je een greep uit de vele mogelijkheden.

Digitale post
Je kunt ervoor kiezen om je post van ABP voortaan digitaal te ontvangen. Dat is milieuvriendelijk en erg handig voor je eigen administratie. Je krijgt bericht via e-mail als er persoonlijke post voor je klaarstaat in Mijn ABP.

Chatbot
Er is ook een zogeheten chatbot op de contactpagina van ABP. Dit is een virtuele vraagbaak, die algemene vragen kan beantwoorden. De chatbot kan je ook doorverwijzen naar informatiepagina’s op onze website. Kan je vraag niet direct worden beantwoord? Dan helpt een medewerker van de klantenservice je verder.

Nieuwsbrieven & sociale media

Wil je op de hoogte blijven van belangrijk nieuws rond je pensioen of over duurzaam en verantwoord beleggen? ABP verstuurt een paar keer per jaar een nieuwsbrief over actuele pensioenthema’s. Ook via sociale media kun je ABP volgen. Via deze link vind je een overzicht van alle kanalen waarop ABP actief is.

Klantenpanel

ABP is nieuwsgierig wat deelnemers en gepensioneerde vinden van hun ABP-pensioen. Ben jij klant bij ABP en heb je een kritische blik? Dan nodigt ABP je uit om mee te denken over het verbeteren van hun (online) dienstverlening. Meld je aan voor het klantenpanel en ontvang enkele keren per jaar een uitnodiging om deel te nemen aan een kort onderzoek.

Artikelen op website & in app
15 oktober - In deze Nieuwsbrief Postactieven vind je wederom een overzicht van artikelen die de afgelopen weken zijn verschenen op de website en in de ledenapp van de AFMP.

8 oktober
Achtergrondartikel: ‘Die Afghanen kunnen we gemakkelijk herbergen’

6 oktober
Achtergrondartikel: ‘Going back with a mission’

5 oktober
Blog Ton van den Berg: Beste verzekering

Kwartaaloverzicht Defensie in de media: 30 juni t/m 9 september 2021

30 september
Arbeidsvoorwaarden: hoe staat het ermee?

27 september
AFMP betreurt ontbreken militair op ‘Nachtwacht der onmisbaren’

22 september
Blog Ton van den Berg: Freerider

21 september
AFMP stopt prijsschieten bij functiegeschiktheidsonderzoeken

20 september
Ben jij de dupe van de regeling Aow-gat van Defensie?

15 september
Volledige hypotheekaftrek bij buitenlandplaatsing en eigen woning

8 september

Online overleg over FLO-overleg Defensie voor DBBO

7 september
Doe jij nog mee aan de Walk4Veterans?

2 september
Rubriek AFMP in de media

24 augustus
Vergoeding bij fiscale schade door nabetaling samenvallende diensttijd

Mijnpensioenoverzicht.nl compleet vernieuwd
24 september 2021 - De volledig vernieuwde website Mijnpensioenoverzicht.nl informeert jou over jouw financiële situatie op het moment dat je met pensioen gaat. Zo word je geïnformeerd over je opgebouwde ABP- ouderdomspensioen, je AOW-pensioen en je eventueel elders opgebouwde pensioenen.
Heb je het Anw Aanvullingspensioen bij ASR, het voormalige Loyalis, afgesloten? Dan vind je hierover ook informatie op de website. In één oogopslag zie je de pensioenuitvoerders en hun contactgegevens. Nadat je bent ingelogd via DigiD moet je jouw maandelijkse netto inkomsten invoeren. Vervolgens zie je wat het verwachte netto bedrag per maand is als je met pensioen gaat.
Je kunt ‘Mijn Pensioen’, ‘Tot nu toe opgebouwd Pensioen’, ‘Als het mee- of tegenzit’ en ‘Mijn gezamenlijk pensioen’ raadplegen als je een partner hebt. Dit wordt getoond per maand of per jaar.
Erg handig is dat de website je ook allerlei informatie verstrekt voor het geval dat jouw situatie verandert. Voorbeelden van deze veranderingen zijn overlijden, uit elkaar gaan, trouwen en verhuizen. Daarnaast kun je een totaal pensioenoverzicht in de vorm van een pdf of een excel-bestand downloaden.
Mis je een elders opgebouwd pensioen op Mijnpensioenoverzicht.nl? Neem dan contact op met de Servicedesk Pensioenregister, bereikbaar via telefoon (020-7512870) of e-mail. Je kunt de servicedesk ook schriftelijk benaderen via: Vergeten Pensioenen, Postbus 785, 1180 AT Amstelveen.

Voordelig verzekerd dankzij AFMP
24 september 2021 - Als AFMP-lid val je automatisch onder een ongevallenverzekering met een wereldwijde 24 uurs-dekking. Zowel tijdens werktijd als buiten kantooruren ben je hierdoor verzekerd, ook na een ongeval tijdens je woon-werkverkeer of sportactiviteiten. Bijzonder is dat je als militair ook een dekking hebt tijdens uitzendingen en dat zelfs molest is meeverzekerd. Dat laatste is bij andere verzekeringen meestal niet het geval.

Verzekerde bedragen
Dit zijn de verzekerde bedragen voor leden:

-Bij overlijden: € 5.000
-Bij blijvende invaliditeit: € 10.000.

Bij blijvende gedeeltelijke invaliditeit vindt een gedeeltelijke uitkering plaats. De verzekering stopt als je 85 jaar wordt. Belangrijk voor de verzekering is dat je een dodelijk ongeval binnen 48 uur, maar uiterlijk voor de crematie of de begrafenis, moet melden. Een geval van blijvende invaliditeit door een ongeval dient binnen drie maanden te worden gemeld.
Ben je nieuwsgierig naar de algemene voorwaarden? Check dan deze link. Hier vind je het aangifteformulier. Stuur dit naar afdeling individuele belangenbehartiging van de AFMP via dit e-mailadres.

Fysieke regiobijeenkomsten voor PA-leden
24 september 2021 - Eindelijk heeft de AFMP de eerste fysieke regiobijeenkomsten voor PA-leden van dit jaar achter de rug! Vorige week donderdag vonden de eerste twee bijeenkomsten plaats. Eerst op die dag werd de bijeenkomst voor de PA-groep Assen/Groningen gehouden en ’s middags was de PA-groep Emmen aan de beurt. Gisteren vonden de bijeenkomsten plaats in Rosmalen en Tilburg en vandaag worden deze georganiseerd in Bergen op Zoom en Goes. Alle uitnodigingen hiervoor zijn inmiddels verstuurd. In tegenstelling tot andere keren moet je je hiervoor vooraf aanmelden bij de ledenadministratie van de AFMP via dit e-mailadres. Hieronder vind je een overzicht van de regiobijeenkomsten die de rest van dit jaar nog plaatsvinden.

PA-groep: Kennemerland
Datum: donderdag 30 september
Aanvang: 10.00 uur
Locatie: De Boerderij, zaal 2
Adres: Lutulistraat 139
Plaats: Hoofddorp

PA-groep: Noord-Holland-Noord
Datum: donderdag 30 september
Aanvang: 14.00 uur
Locatie: de MOOC
Adres: Spoorstraat 56
Plaats: Den Helder

PA-groep: Zuid-Limburg
Datum: vrijdag 1 oktober
Aanvang: 10.00 uur
Locatie: Café d'r Klinge
Adres: Pancratiusplein 47
Plaats: Heerlen

PA-groep: Venlo & Roermond
Datum: vrijdag 1 oktober
Aanvang: 14.00 uur
Locatie: Hotel Wilhelmina
Adres: Kaldenkerkerweg 1
Plaats: Venlo

PA-groep: IJsselland
Datum: donderdag 7 oktober
Aanvang: 10.00 uur
Locatie: Dorpshuis
Adres: Mariënrade 3
Plaats: Wezep

PA-groep: Apeldoorn & Salland
Datum: donderdag 7 oktober
Aanvang: 14.00 uur
Locatie: Wijkcentrum de Stolp
Adres: Violierenplein 101
Plaats: Apeldoorn

PA-groep: Poort van Limburg
Datum: vrijdag 8 oktober
Aanvang: 10.00 uur
Locatie: Dienstencentrum Stichtingpunt Welzijn
Adres: Beekstraat 54
Plaats: Weert

PA-groep: Brabant Noord-Oost
Datum: vrijdag 8 oktober
Aanvang: 14.00 uur
Locatie: Gemeenschapshuis de Schakel
Adres: Reestraat 49
Plaats: Volkel

PA-groep: Rijnmond
Datum: dinsdag 12 oktober
Aanvang: 10.00 uur
Locatie: Cultureel Centrum Sterrenburg
Adres: Dalmeyerplein 10
Plaats: Dordrecht

PA-groep: Haaglanden
Datum: dinsdag 12 oktober
Aanvang: 13.30 uur
Locatie: Veteranencafé Heeswijk
Adres: Heeswijkstraat 60
Plaats: Voorburg

PA-groep: Twente
Datum: woensdag 13 oktober
Aanvang: 14.00 uur
Locatie: Sportclub Enschede
Adres: Weggelhorstweg 30
Plaats: Enschede

PA-groep: NO-Veluwe
Datum: donderdag 14 oktober
Aanvang: 10.00 uur
Locatie: Zalencentrum De Kiekmure
Adres: Tesselschadelaan 1
Plaats: Harderwijk

PA-groep: Eemland & Doorn
Datum: donderdag 14 oktober
Aanvang: 14.00 uur
Locatie: Restaurant De Amershof
Adres: Snouckaertlaan 11
Plaats: Amersfoort

PA-groep: t Gooi/Utrecht e.o.
Datum: vrijdag 15 oktober
Aanvang: 10.00 uur
Locatie: FNV-gebouw
Adres: Hertogswetering 159
Plaats: Utrecht

PA-groep: Rijen/de Baronie
Datum: vrijdag 15 oktober
Aanvang: 13.30 uur
Locatie: Sociaal Cultureel Centrum ’t Kraaienest
Adres: Tweeschaar 12
Plaats: Breda

PA-groep: De Kempen

Datum: vrijdag 22 oktober
Aanvang: 13.30 uur
Locatie: Korfbalvereniging DSC
Adres: Vijfkamplaan 1/3

Plaats: Eindhoven
PA-groep: ZO-Veluwe
Datum: woensdag 27 oktober
Aanvang: 14.00 uur
Locatie: PMT De Landing
Adres: Deelenseweg 28
Plaats: Schaarsbergen

PA-groep: Rijk van Nijmegen
Datum: woensdag 27 oktober
Aanvang: 10.00 uur
Locatie: Wijkcentrum Dukenburg
Adres: Meijhorst 7039
Plaats: Nijmegen

PA-groep: Friesland
Datum: donderdag 28 oktober
Aanvang: 10.00 uur
Locatie: De Fontein
Adres: Goudenregenstraat 77
Plaats: Leeuwarden

PA-groep: Steenwijk
Datum: donderdag 28 oktober
Aanvang: 14.00 uur
Locatie: Verenigingsgebouw De Klincke
Adres: Kerkstraat 16
Plaats: Steenwijk

PA-groep: Veluwe
Datum: dinsdag 2 november
Aanvang: 13.30 uur
Locatie: De Velder
Adres: Munnikenhof 17
Plaats: Ede

PA-groep: Seedorf
Datum: donderdag 4 november
Aanvang: 11.00 uur
Locatie: Gasthof Zur Linde
Adres: Wallweg 2
Plaats: Zeven-Brauel

PA-groep: Blomberg
Datum: vrijdag 5 november
Aanvang: 11.00 uur
Locatie: Café Bei Heini
Adres: Neue Torstrasse 38
Plaats: Blomberg

Ins & outs van pensioen in het buitenland
24 september 2021 - Krijg je of ga je binnenkort pensioen krijgen en woon je in het buitenland? Je moet dan een aantal zaken regelen. Mogelijk betaal je zowel in het land waar je woont als in Nederland loonbelasting over je pensioen. Nederland maakte met een aantal landen afspraken over welk land belasting mag heffen. Betaal je in het land waarin je woont ook belasting over jouw pensioen? Vraag dan bij de Nederlandse Belastingdienst ‘Vrijstelling van loonbelasting’ aan. Zo voorkom je dat je in twee landen loonbelasting betaalt. Voor deze vrijstellingsaanvraag heb je onder andere het loonbelastingnummer van ABP nodig: 22 70 857 L 09. Op de website van je Belastingdienst vind je meer informatie.

Bewijs van in leven zijn
Krijg je geen AOW of Anw? Dan stuurt ABP jou elk jaar het formulier 'Bewijs van in leven zijn'. Je krijgt dit formulier, omdat ABP van buitenlandse gemeenten geen bericht krijgt als iemand overlijdt, trouwt of verhuist. Laat dit invullen door de ambassade, het consulaat, de gemeente waar je woont, een rechter of een notaris. Diegene moet dit formulier ook officieel ondertekenen en er een stempel op zetten. Anders is je formulier ‘Bewijs van in leven zijn’ niet geldig. Via deze link kun je hierover vragen stellen aan ABP.

Wijzigingen zelf doorgeven
ABP krijgt niet al jouw gegevens automatisch door. Deze gegevens moet je zelf doorgeven:

- verhuizing of postadres
- nieuw rekeningnummer
- trouwen of samenwonen
- uit elkaar gaan

Pensioen aanvragen?
Moet je je pensioen nog aanvragen? Bekijk dan op deze webpagina met welke aspecten je dan rekening moet houden.

Vergoeding bij fiscale schade na uitbetaling samenvallende diensttijd
3 september 2021 - Heeft ABP jou een nabetaling gedaan, omdat er sprake is van een samenvallende diensttijd? Dan kan jouw inkomen in dat jaar fors gaan stijgen. Hierdoor is het mogelijk dat je in een hogere tariefgroep terechtkomt en dat je een aanslag inkomstenbelasting van de Belastingdienst ontvangt. Om dit te voorkomen, raden we jou aan om een zogeheten middelingsverzoek in te dienen bij de Belastingdienst.
‘Middelen’ betekent dat jouw totale inkomen over drie jaar evenredig wordt verdeeld over die periode. Hierdoor kun je voorkomen dat je in die drie jaar niet in een hogere tariefgroep valt en dus geld van de Belastingdienst terugkrijgt. Lees via deze link een eerder AFMP-artikel over het onderwerp samenvallende diensttijd.

Drempelbedrag
De Belastingdienst hanteert een drempelbedrag van € 545,- bij middelen. Dit drempelbedrag en eventueel de in de jaren daarvoor geleden schade kunnen voor een vergoeding in aanmerking komen. Via deze link vind je hierover meer informatie. Word jij geconfronteerd met fiscale schade na de uitbetaling van de samenvallende diensttijd? Neem dan via e-mail of telefoon (085 - 8900470) contact op met de AFMP, zodat wij jou kunnen helpen.

Speld en oorkonde voor platina jubilaris
23 juli 2021 - Richting het mooie Ermelo reed Paul Engelbertink, sectorhoofd Postactieven van de AFMP, op 20 juli om een draagspeld en oorkonde uit te reiken aan Theo van der Meulen, die op 1 februari precies 70 jaar lid was van onze bond. Door het heersende coronavirus was een eerdere uitreiking dit jaar helaas niet mogelijk.
Toen Paul in Ermelo aankwam, deed de 94-jarige, maar zeer montere Theo de deur open. Met een brede glimlach zei hij “Kom binnen, we zagen jou al aankomen”. Theo is getrouwd en woont samen met zijn vrouw nog volledig zelfstandig in een bosrijke omgeving. Allereerst overhandigde Paul een boeket bloemen aan Theo’s vrouw. Daarna reikte Paul de draagspeld en de oorkonde uit aan de platina jubilaris. Theo was er zichtbaar blij mee.

Terug naar Nederland
Theo is als dienstplichtig militair in 1946 opgekomen en heeft de sergeant-opleiding in Roermond gevolgd. Eind 1946 is hij voor een periode van drie jaar vertrokken naar Indonesië. In 1949 mocht hij weer terug naar Nederland. Na een half jaar verlof volgde hij in 1950 de opleiding tot sportinstructeur. Tot aan zijn leeftijdsontslag werkte hij als sportinstructeur, veelal op kazernes op de Veluwe. Theo is op 1 april 1982 met leeftijdsontslag gegaan en hij geniet al sinds 1992 van zijn ouderdomspensioen.

Genoten
Samen met zijn vrouw geniet Theo ook nog volop. Zij houden beiden van reizen en zijn al in heel wat landen geweest. Zo hebben zij Egypte, Turkije, Spanje en Bosnië bezocht en een rondreis door Indonesië gemaakt. Dat reizen kunnen Theo en zijn echtgenote vandaag de dag helaas niet meer door hun hoge leeftijd van respectievelijk 94 en 87 jaar.

Ook Henk Völke geëerd na lidmaatschap van zeven decennia
20 juli 2021 - Paul Engelbertink, sectorhoofd Postactieven van de AFMP, reikte op 16 juli een draagspeld en oorkonde uit aan Henk Völke uit Roermond. Henk ontving deze versierselen naar aanleiding van zijn 70-jarige lidmaatschap van onze bond. Vanwege de overstromingen die toen net hadden plaatsgevonden in de provincie Limburg, had Paul de avond van tevoren nog telefonisch contact gehad met Henk over zijn bereikbaarheid. Gelukkig kwam hieruit naar voren dat de uitreiking doorgang kon vinden.

Gezegende leeftijd
Ondanks zijn gezegende leeftijd van 98 jaar woont Henk nog zelfstandig. Helaas overleed zijn vrouw vorig jaar en daarmee heeft hij het nog moeilijk. Henk is op 3 juli 1941 opgekomen als dienstplichtig militair bij het KNIL in Indonesië. Vijf maanden na zijn opkomst – op 8 december 1941 - brak de oorlog uit. Op 1 maart 1942 volgde de inval van de Japanners en werd hij krijgsgevangene gemaakt. Hij moest tien maanden eenzame opsluiting ondergaan, omdat hij niet wilde bekennen ‘dat hij fout zat’ en dat volhield. Vervolgens werd hij in 1946 beroepsmilitair in Indonesië. Via een aantal buitenposten is hij in 1947 naar Bandung overgeplaatst. Daar volgde hij de opleiding tot sportinstructeur.

Sergeant
Henk werd op 1 augustus 1949 bevorderd tot sergeant. Hij beloofde zijn toenmalige vriendin dat hij met haar ging trouwen op het moment dat hij sergeant zou worden. Uiteindelijk vond hun huwelijk plaats op 5 september 1949. Henk ging in 1949 naar de KL en bleef in de missie. Op 18 december 1953 stapte hij, samen met zijn vrouw, op de boot naar Nederland. Zijn eerste plaatsing in Nederland was op de Ernst Casimir van Nassau-Dietz kazerne te Roermond. Hij werd opgeleid tot infanterist, want zijn genoten opleiding tot sportinstructeur werd daar niet erkend.

SMI-cursus
In 1960 volgde hij de SMI-cursus en op 1 september van dat jaar werd hij bevorderd tot sergeant-majoor. Later in 1960 werd hij geplaatst op de Koninklijke Militaire School in Weert. Daar heeft hij tot 1972 gewerkt. Vervolgens werd hij overgeplaatst naar AFCENT in Brunssum, waar hij actief was als admin supervisor in de Emmamijn. In 1973 is hij daar kampadjudant geworden, een rang die hij vervulde tot zijn leeftijdsontslag op 1 februari 1978. Na zijn diensttijd runde Henk samen met zijn vrouw 17 jaar met succes een dansschool stijldansen in Linne nabij Roermond.

Joop van Os geëerd vanwege 70-jarig lidmaatschap
19 juli 2021 - Als sectorhoofd Postactieven van de AFMP reed Paul Engelbertink op 14 juli naar het Brabantse Oirschot om daar een draagspeld en oorkonde uit te reiken aan Joop van Os, die 70 jaar lid is van onze bond. Tot zijn verwondering zaten in een grote ruimte van het verzorgingstehuis waarin de jubilaris verblijft ongeveer 12 bewoners en begeleiders klaar om present te kunnen zijn bij de uitreiking hiervan. Onder het genot van koffie en gebak overhandigde Paul na een korte speech de speld en de oorkonde aan Joop.

Lange loopbaan
De 94-jarige Joop kan terugkijken op een lange loopbaan bij de Landmacht en de Luchtmacht. Tijdens de Bevrijdingsdagen na de Tweede Wereldoorlog meldde hij zich aan als OVW’er en werd hij ingedeeld bij de Gezagstroepen, die zich vooral bezighielden met bewakingsdiensten. In 1946 is hij naar het voormalige Nederlands Oost-Indië gevaren, waar hij zich ging toeleggen op administratief werk, postverzending en welzijnswerk. Hij ging uiteindelijk acht keer naar Oost-Indië, waarvan één keer naar Hiroshima om daar Japanse krijgsgevangenen ‘terug te evacueren’. In 1952 sloot hij zich aan bij de Luchtmacht en werd hij korpsadministrateur bij bureau Buitenland, het huidige DCIOD.

Toezichthouder
Joop werkte ook nog op Gilze-Rijen en was een tijd actief als toezichthouder bij Hollands Signaal Apparaten in Hengelo (het huidige Thales, red.) voor het aanmaken van onderdelen van Geleide Wapens. Vervolgens was hij werkzaam bij 1 GGW in Duitsland, de LIMOS en 3 GGW. Bij 3 GGW was hij LT-Adjudant van de Chef Vliegdienst bij het Technische Squadron. Joop was sinds 1965 actief bij Ons Belang en vervulde daar verschillende bestuursfuncties, waaronder het vicevoorzitterschap van de Afdeling Eindhoven en districtsvoorzitter. Ook was hij op Welschap nog penningmeester van de motorvoertuigenhobbyclub.

Wiebe Feenstra zeventig jaar lid van AFMP
13 juli 2021 - In Heerenveen overhandigde Paul Engelbertink als sectorhoofd Postactieven van de AFMP op 10 juli een draagspeld en een jubileumoorkonde aan de 93-jarige Wiebe Feenstra, die precies zeventig jaar lid is van onze bond. Drie familiegeneraties, bestaande uit kinderen en achterkleindochter, waren bij deze bijzondere overhandiging aanwezig.

Blij verrast
Wiebe Feenstra was blij verrast door het bezoek van Paul. De afspraak voor de uitreiking had Paul namelijk in het geheim gemaakt met Wiebes zoon. Onder het genot van een kop koffie en aardbeiengebak reikte hij de speld en oorkonde uit aan de jubilaris, die ondanks zijn hoge leeftijd nog altijd zeer helder van geest is. Tijdens het onvergetelijke bezoek werd uitgebreid gesproken over de diensttijd van Wiebe. Hij begon als dienstplichtig militair in 1948. Aanvankelijk wilde hij geen beroepsmilitair worden. Toch bleef hij ook na zijn diensttijd actief als militair.

Koude oorlog
Hij werkte een periode bij de Koninklijke Landmacht en Luchtmacht en was geplaatst in Den Helder, op Vliegbasis Twente, Deelen (Schaarsbergen) en in het Amerikaanse Omaha. Toen Paul vroeg wat Wiebe allemaal heeft gedaan, kreeg hij als antwoord: “Daar mag ik niet over praten.” Hij was namelijk actief bij de sectie Stiekem en de koude oorlog vierde in die jaren hoogtij. Zijn laatste standplaats was Eelde, waar hij werkte op de Luchtvaartschool. Tijdens zijn actieve loopbaan was Wiebe ook nog voorzitter van Ons Belang in de regio Arnhem.

Update over dekkingsgraad van ABP: daling van 0,3 procentpunt binnen maand
2 juli 2021 - Het gaat langzaam de goede kant op met de dekkingsgraad van ABP. Dit is een belangrijke graadmeter om te kunnen beoordelen of het pensioenfonds voldoende geld in kas heeft om alle pensioenen nu en in de toekomst te kunnen betalen. De meest actuele dekkingsgraad is die van 31 mei 2021. Deze bedraagt 102,6 procent. Dit komt nu overigens neer op een daling van 0,3 procentpunt ten opzichte van een maand daarvoor. De beleidsdekkingsgraad van ABP wordt berekend aan de hand van de dekkingsgraden van het pensioenfonds in de afgelopen 12 maanden. Wil je meer weten over de precieze actuele financiële situatie bij ABP? Klik dan op deze link. Hier vind je meer informatie over de dekkingsgraad van ABP.

Buddyhonden voor veteranen en postactieven
2 juli 2021 - Veel veteranen en postactieve leden met mentale problemen functioneren aanwijsbaar beter, dankzij de bijzondere relatie die zij hebben met hun zogeheten ‘buddyhonden’. Afhankelijk van hun zorgvraag krijgen de honden voor deze doelgroep een uitgebreide training. Tijdens deze training wordt intensief gewerkt aan het versterken van de band tussen de baas en de hond. Zo leert de hond aan te voelen wanneer zijn baasje gestrest raakt. Met een ‘waarschuwingsblaf’ zorgt de hond ervoor dat een veteraan of postactief lid tijdig maatregelen kan nemen.
Buddyhonden bieden troost en rust, maar dragen ook bij aan het gevoel van veiligheid én aan het vergroten van de bewegingsvrijheid van veteranen. Zij leren daarvoor veel praktische vaardigheden. Zo kun je bijvoorbeeld denken aan een hond, die zijn baas wakker maakt bij een nachtmerrie of die hem of haar naar huis brengt als de baas de weg kwijtraakt. Veteranen die door een vroegere uitzending als militair PTSS hebben opgelopen, kunnen angstig worden als iemand te dichtbij komt. In dit geval kan de buddyhond optreden als buffer door voor zijn baasje te gaan staan en zo mensen op afstand te houden. In deze video kun je zien wat de meerwaarde is van de buddyhond. Meer informatie over de buddyhond kun je vinden via de website van Zorgzaam.

Afhandeltermijn schadevergoedingsverzoeken veteranen verkort
2 juli 2021 - Veteranenombudsman Reinier van Zutphen overhandigde begin 2021 een onderzoeksrapport aan (demissionair) minister Bijleveld van Defensie. In dit rapport staan de uitkomsten van een onderzoek naar de behandelingsduur van verzoeken om volledige schadevergoeding, die veteranen bij Defensie indienen. Volgens de Veteranenombudsman is de gemiddelde afhandeltermijn van 2,5 jaar voor deze verzoeken te lang. Daarom staan in het rapport enkele aanbevelingen om dit proces te versnellen. Afgelopen mei werd Reinier van Zutphen door de minister geïnformeerd over de opvolging van deze aanbevelingen en over de andere initiatieven die Defensie al had ontplooid.

Intensievere rol
Allereerst adviseert de Veteranenombudsman om de rol van zorgcoördinator te versterken. In het herziene uitkeringen- en voorzieningenstelsel voor veteranen is daarom een intensievere rol voor de zorgcoördinator neergelegd. Deze zorgcoördinator zal de veteraan begeleiden vanaf zijn aanmelding tot en met de afronding van zijn zorg- en ontwikkeltraject. Binnenkort wordt gestart met een proefneming. Aan de hand van de resultaten van de proefneming wordt verder de rol van de zorgcoördinator bepaald.

Voorbehoud
In het rapport beveelt de Veteranenombudsman ook aan om te onderzoeken of er een mogelijkheid is om een voorbehoud in de vaststellingsovereenkomst op te nemen. Dit voorbehoud maakt het dan mogelijk om bij specifieke veranderde omstandigheden terug te komen op het overeengekomen schadevergoedingsbedrag als het gaat om het verlies aan verdienvermogen. Dit onderwerp speelt vooral voor de groep veteranen die ondanks hun invaliditeit in dienstverband werken en daarom geen of slechts een beperkte arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangen. Voor hen bestaat het risico dat zij later alsnog verder uitvallen in hun werk en dan inkomsten mislopen. Volgens de minister is Defensie bereid om dan een voorbehoud met een veteraan af te spreken in de vaststellingsovereenkomst.

Samengevoegd beoordelingstraject
De derde aanbeveling in het rapport betreft een betere afstemming tussen UWV enerzijds en ABP/SMO/Defensie anderzijds. Ook met deze aanbeveling is de minister aan de slag gegaan. Om de zorg aan de veteraan met dienstverbandaandoening te verbeteren, is er met het zogeheten ‘WIA & Invaliditeitspensioen-protocol’ voorzien in een samengevoegd beoordelingstraject voor beide uitkeringen. De werking van dit protocol wordt geëvalueerd. De laatste aanbeveling - de mogelijkheid om medische dossiers digitaal aan belanghebbenden te verstrekken – is niet uitvoerbaar op korte termijn, zo benadrukt de minister. Bekijk hier de aanbiedingsbrief!

Hoe voordelig is het ongehuwden-AOW-pensioen eigenlijk?
2 juli 2021 - Ben je getrouwd of geregistreerd partner? En wonen jij of jouw partner voor lange tijd ongewild gescheiden, bijvoorbeeld door het verblijf in een verpleeghuis? In dat geval kun je kiezen voor het ongehuwden-AOW-pensioen. Voor de wet blijf je dan gewoon getrouwd of geregistreerd partner. De keuze voor een ongehuwden-AOW-pensioen lijkt voordelig, omdat jij en jouw partner een hogere AOW krijgen. Toch is dit in een flink aantal gevallen financieel niet aantrekkelijk, omdat de eigen bijdrage voor de Wet langdurige zorg (Wlz) of de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) flink hoger kan worden. Neem daarom voor meer informatie eerst contact op met het CAK.

Specifieke gevolgen
De keuze voor het ongehuwden-AOW-pensioen kan ook andere specifieke gevolgen hebben.

- Je gaat meestal meer belasting betalen (inkomensafhankelijk);
Je krijgt misschien minder zorgtoeslag van de Belastingdienst (inkomensafhankelijk);Je ontvangt misschien minder huurtoeslag van de Belastingdienst (inkomensafhankelijk);
- Mogelijk zijn er ook gevolgen voor jouw ABP-pensioen;E
en verandering van jouw AOW heeft misschien gevolgen voor een uitkering volgens de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers (Wuv) of een uitkering volgens de Wet uitkeringen burgeroorlogsslachtoffers (Wubo) of een buitengewoon pensioen;
- Bij overlijden krijgt de overlevende partner geen overlijdensuitkering AOW.

Wil je weten wat de keuze voor een ongehuwden-AOW-pensioen concreet voor jou betekent? Neem dan contact met de Belastingdienst, het CAK en het ABP. Daarna kun je dan definitief beslissen of je dit wel wilt.

Loonheffingskorting(en) op AOW-leeftijd
2 juli 2021 - Vorige week kreeg Paul Engelbertink als sectorhoofd Postactieven signalen van leden binnen dat het bij ABP niet helemaal goed verloopt rond de toepassing van de loonheffingskorting(en) bij het bereiken van een specifieke leeftijd. Om je wat inzicht te geven in deze materie, geven je hierover wat korte uitleg. De militair die vanaf zijn 65e jaar ouderdomspensioen krijgt, ontvangt daarnaast ook een compensatie AOW-hiaat. Bijna iedereen kiest er voor om vanaf zijn of haar 65e jaar de loonheffingskorting te laten toepassen door ABP. In principe heb je vanaf dat moment namelijk maar één inkomen en dat is jouw ouderdomspensioen inclusief compensatie AOW-hiaat.
We hebben daarover inmiddels ook vragen gesteld aan het Verantwoordingsorgaan (VO) van ABP. Het lijkt te gaan om een systeemfout. ABP heeft toegezegd deze fout te herstellen en waar mogelijk een oplossing te bieden.

Afspraak
Vanaf het moment dat je de AOW-leeftijd (op dit moment is die 66 jaar en 4 maanden, red.) bereikt, past ABP de loonheffingskorting niet meer toe. Dit is een afspraak die de pensioenfondsen hebben gemaakt met de SVB. Je krijgt overigens van de SVB een formulier met de vraag of je de loonheffingskorting(en) wilt laten toepassen op je AOW. Maak je op AOW-leeftijd de keuze om de loonheffingskorting(en) toe te laten passen op je ouderdomspensioen en niet op je AOW, dan voeren beide instanties dat natuurlijk netjes uit. Je moet dan echter wel aan ABP doorgeven dat het loonheffingskorting(en) moet gaan toepassen.
Op het moment dat je 67 jaar wordt, gaat er bij ABP iets niet helemaal goed. Als je ervoor hebt gekozen om de loonheffingskorting(en) vanaf je AOW-leeftijd (66 jaar en 4 maanden) door ABP te laten toepassen, dan wijzigt het systeem dat op het moment dat je deze leeftijd bereikt. Het systeem beschouwt deze 67 jaar als jouw AOW-leeftijd en wijzigt de toepassing van de loonheffingskorting(en) dan van ‘wél’ in ‘niét’. Dit is uiteraard niet correct. Door deze fout in het systeem kun je zo maar 100 tot 200 euro netto minder ontvangen. ABP zoekt op dit moment uit hoe deze fout kan worden opgelost.

Alsnog uitbetaald
ABP kan de loonheffingskorting(en) niet met terugwerkende kracht corrigeren. De enige oplossing is om in 2022 aangifte inkomensbelasting te doen. De Belastingdienst rekent uit op hoeveel loonheffingskorting(en) je recht hebt en betaalt dit dan alsnog uit.

Veel onduidelijkheid
Er is veel onduidelijkheid over het wel of niet toepassen van de loonheffingskorting bij collega’s die naast hun pensioen, UGM en/of AOW een bijbaantje hebben. Dan is het, afhankelijk van de hoogte van jouw bijverdiensten, soms juist handig de loonheffingskorting niet toe te passen, maar die pas te verrekenen bij je belastingaangifte.

Tot slot
Onze collega’s in het buitenland kunnen geen gebruik maken van de loonheffingskorting. Die wordt standaard uitgezet. Als je hierop wél recht hebt (kwalificeren), dan wordt ook deze loonheffingskorting(en) verrekend met de aangifte. Op jouw betaalspecificatie staat in sommige gevallen een ‘Ja’ bij loonheffingskorting, terwijl dit een ‘Nee’ moet zijn.

Website Mijn Pensioenoverzicht in nieuw jasje
2 juli 2021 - De inhoud en lay-out van de website van Mijn Pensioenoverzicht (MPO) zijn eind mei in een compleet nieuw jasje gestoken. De informatie is volgens de verantwoordelijken nog toegankelijker, relevanter en meer op maat. Het nieuwe design kent meer beeld, uitlegvideo’s en persoonlijke verhalen. De site biedt wisselende informatie voor elke specifieke leeftijdscategorie die inlogt.
Voor jongeren onder de 45 jaar biedt Mijnpensioenoverzicht.nl bijvoorbeeld informatie over de eerste baan, over kinderen of over de gevolgen voor het pensioen. Een belangrijk thema voor de doelgroep 45- tot 60-jarigen is echtscheiding.
Ook toont de website nu eerst het netto te bereiken pensioen bij doorwerken tot de pensioenleeftijd in plaats van het tot nu toe opgebouwde pensioen. Dit is namelijk minder relevant voor de sitebezoeker. De bezoeker kan vanuit de site verder doorklikken naar persoonlijke pensioeninformatie, informatieve video’s en begrijpelijke informatie over live events. Voor advies en specifieke pensioeninformatie wordt hij of zij doorverwezen naar de eigen pensioenuitvoerder(s).

Klopt jouw opgebouwde pensioentijd wel?
11 juni 2021 - Als sectorhoofd Postactieven van de AFMP krijgt Paul Engelbertink dikwijls de vraag van postactieve leden of hun opgebouwde pensioentijd wel klopt. Aan de hand van twee berekeningsvoorbeelden van de pensioenopbouw van gepensioneerden geven wij antwoord op deze vraag.

VOORBEELD 1
Klantnummer 11111111, de heer X

Meneer X werkte als militair van 21 augustus 1967 tot 1 juni 2001 (overgang naar ABP*) = 33 jaar, 9 maanden en 10 dagen en wordt afgerond naar 33 jaar en 10 maanden (33,8333 jaar**) en van 1 juni 2001 tot 1 november 2006 (=5,4167 jaar). Deze periodes tellen voor 100% mee voor de pensioenopbouw. Vervolgens ontving hij van 1 november 2006 tot 29 juli 2016 (=9,7444 jaar) een UGM-uitkering. Deze periode telt slechts voor 50% mee, oftewel voor 4,8722 jaar.

Zijn totale militaire diensttijd bedraagt: 33,8333 + 5,4167 + 4,8722 = 44,1222 jaar.

Daarnaast werkte hij ook nog tijdens zijn UGM-periode van 16 juli 2007 tot 25 augustus 2007 (=0,1083 jaar) als burger bij het ministerie van Defensie. Zijn totale opgebouwde pensioentijd komt hiermee op 44,2305 jaar.

VOORBEELD 2

Klantnummer 2222222, de heer Y

Meneer Y werkte als militair van 2 september 1971 tot 1 juni 2001 (overgang naar ABP*) = 29 jaar en 8 maanden en 29 dagen en wordt afgerond naar 29 jaar en 9 maanden (29,7500 jaar) en van 1 juni 2001 tot 1 mei 2010 (=8,9167 jaar). Deze periode telt voor 100% mee. Van 23 juni 2009 tot 26 juni 2009 (=0,0083 jaar) en 25 augustus 2009 tot 23 december 2009 (=0,3278 jaar) was er sprake van een dubbeltellende diensttijd vanwege een uitzending. Daarna ontving hij van 1 mei 2010 tot 7 april 2019 een UGM-uitkering. Deze periode telt voor 50% mee, oftewel 4,4667 jaar.

Zijn totale militaire diensttijd bedraagt: 29,7500 + 8,9167 + (0,3278 + 0,0083) + 4,4667 = 43,4695 jaar.

Bij de twee bovengenoemde voorbeelden gaan we er vanuit dat de einddata van de arbeid (respectievelijk 1 november 2006 en 1 mei 2010) de daadwerkelijke einddata – na verlenging – zijn.

Gepensioneerden kunnen ook in Mijn ABP hun diensttijd raadplegen, via ‘Uw gegevens’, ‘Pensioenoverzicht’ en ‘Diensttijdoverzicht’. In de periode van arbeid zie je geen meetelwaarde (die is dan 100%), maar wel een deeltijdpercentage. In de UGM-uitkeringsperiode zie je dan een meetelwaarde van 50%. Meneer Y heeft in de periode van dubbeltelling ook nog een meetelwaarde van 200%. Wil je de meetelwaarde en het deeltijdpercentage zien? Klik dan op ‘Periode’. Je kunt ook een overzicht aanvragen. Klik hiervoor op ‘Overzicht aanvragen’ en vervolgens kun je het overzicht downloaden. Daarnaast krijg je het overzicht een week later ook via de post opgestuurd.

* Arbeidsvoorwaardelijk is afgesproken dat het aantal dagen van voor 1 juni 2001 wordt afgerond op hele maanden naar boven.
** Het aantal opgebouwde jaren, maanden en dagen. In dit voorbeeld worden 33 jaar, 10 maanden en 0 dagen omgezet naar decimalen.

Na verzoek MAX Ombudsman: ABP vergoedt schade door pensioennabetaling
11 juni 2021 - ABP gaat alle financiële schade die gepensioneerden hebben opgelopen door een nabetaling wegens te laag pensioen vergoeden. Het pensioenfonds is met deze toezegging gekomen nadat MAX Ombudsman Rogier de Haan hier namens tienduizenden gedupeerde ABP'ers om vroeg. Meer informatie hierover vind je via deze link.

Stevige discussie over nieuw bestuursmodel ABP
11 juni 2021 - Het ABP-bestuur en het Verantwoordingsorgaan ABP voeren op dit moment een stevige discussie over de verankering van een nieuw bestuursmodel. Het bestuur overweegt specifiek een zogeheten Omgekeerd Gemengd Model. Op basis van de tot nog toe genoemde argumenten is de FNV-ACOP-fractie tegen dit voorstel. Dit statement maakt zij in de nieuwste nieuwsbrief van de FNV-fractie van het VO ABP.
Lees deze nieuwsbrief via deze link. De overeenkomst tussen het bestaande bestuursmodel van het ABP en het geopperde Omgekeerd Gemengd Model is dat het aantal bestuursleden gelijk zou blijven. Het verschil tussen beide zit vooral in het aantal uren. Een lid van het algemeen bestuur zou bij het Omgekeerd Gemengd Model minder uren krijgen dan nu. Daarnaast is er nog een dagelijks bestuur dat fulltime haar werkzaamheden uitvoert. In de praktijk zou dat neerkomen op een algemeen bestuur met 12 leden zoals nu met wat minder uren en een dagelijks bestuur dat fulltime bestuurt.

Zeer kritisch
Als defensiebonden zijn de AFMP en de MARVER via hun centrale ACOP ook in gesprek met het ABP over het mogelijke nieuwe bestuursmodel. De ACOP is zeer kritisch over het door het ABP voorstelde model. Het is van groot belang voor onze leden dat onze centrale voldoende invloed kan uitoefenen op het ABP-beleid in het bestuur. Het nieuwe bestuursmodel mag dit uitgangspunt niet in de weg staan, zo benadrukt de ACOP. De discussie met het ABP-bestuur heeft nog geen definitief uitsluitsel opgeleverd over het uiteindelijke bestuursmodel. Zodra hierover meer bekend is, zullen wij jou als lid informeren.

Artikelen op website & app: handig linkoverzicht
11 juni 2021 - Vanaf deze Nieuwsbrief Postactieven vind je voortaan in elke editie een handig linkoverzicht van alle boeiende artikelen en berichten die zijn gepubliceerd op de website en in de ledenapp van de AFMP. Zo blijf je als postactief AFMP-lid altijd op de hoogte van de belangrijkste (bonds-)ontwikkelingen!

4 juni
AFMP gaat akkoord met maatregel verminderd pensioenperspectief

3 juni
Achtste Walk4Veterans in de startblokken

2 juni
Kantonrechter: Koppelpremie terecht ingehouden op loon

1 juni
NAVO moet crisis Afghaanse tolken oplossen

31 mei
RIVM: Defensiepersoneel kwam overal in aanraking met chroom-6

28 mei
Defensie en bonden starten informele verkenningen

27 mei
Stevige discussie over nieuw bestuursmodel ABP

Kantonrechter: ‘Koppelpremie terecht ingehouden op loon’
11 juni 2021 - De koppelpremie is terecht ingehouden op het loon van militairen. Deze uitspraak deed de kantonrechter op 26 mei in een rechtszaak die een groep militairen, onder wie leden van de AFMP, had aangespannen tegen Defensie. De inzet van deze rechtszaak was de sinds 2004 meerdere keren ingehouden opslag op de pensioenpremie voor militairen.
In een uitgebreid vonnis verduidelijkte de kantonrechter waarom zij de vordering van de militairen afwees. Zij benadrukte dat over de hoogte van de verschuldigde premies jaarlijks afspraken met Defensie zijn gemaakt. Deze afspraken zijn bindend voor alle betrokkenen en kunnen naderhand niet worden opengebroken. De mede door de AFMP ingeschakelde advocaat van de militairen gaat zich de komende tijd buigen over mogelijke gronden voor een hoger beroep. Zodra hierover meer bekend is, informeren wij jou hier direct over.

Pensioenhervorming jaar later van start
20 mei 2021 - De wet die het nieuwe pensioenstelsel regelt, gaat een jaar later in dan aanvankelijk gepland op 1 januari 2022. Demissionair minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stuurde op 10 mei een brief met deze boodschap aan de Tweede Kamer. In de brief vermeldt Koolmees dat de hervorming van het Nederlandse pensioenstelsel uiterlijk op 1 januari 2023 van start gaat. Volgens hem blijft het streven om op 1 januari 2026 over te stappen op het nieuwe pensioenstelsel. Hij sluit echter niet uit dat ook dit een vertraging van een jaar kan oplopen. “Het uitgangspunt blijft een zorgvuldige transitie voor iedereen,” zo benadrukt Koolmees. “De uitvoering is een belangrijk aandachtspunt.” Hij vindt het daarom verstandig om een maximale eindtermijn voor de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel vast te stellen op 1 januari 2027. Lees via deze link de volledige brief die minister Koolmees aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Voorlopige keuze voor nieuwe pensioenregeling ABP

20 mei 2021 - De sociale partners, de vakbonden van werkgevers en werknemers, hebben een voorlopige keuze gemaakt voor de nieuwe pensioenregeling van ABP. Volgens hen past het Nieuwe Pensioen Contract (NPC) het beste bij de deelnemers van dit pensioenfonds. Met hun voorlopige keuze is een belangrijke eerste stap gezet naar een nieuwe pensioenregeling. Deze stap hoort bij de overgang naar de nieuwe pensioenregels, waaraan fondsen uiterlijk in 2026 dienen te voldoen. Zoals uit de brief van demissionair minister Koolmees aan de Tweede Kamer naar voren komt, is er du echter een kans dat dit een jaar later wordt.

Twee pensioencontracten
In het kader van het in 2019 gesloten pensioenakkoord zijn twee pensioencontracten aangeboden. Het was aan de sociale partners om een keuze te maken wélk contract het beste past bij de deelnemers en het fonds. Bij de ABP-regeling betrokken partners staan volledig achter de keuze voor het NPC. Betrokkenen benadrukken dat slechts een voorlopige keuze is gemaakt. In de toekomst kan nog een andere keuze worden gemaakt als de nadere uitwerking van het NPC en/of de definitieve wetgeving nieuwe inzichten oplevert.

Eind 2023
De komende maanden werken experts de wetgeving verder uit. Sociale partners en ABP blijven zich ook inspannen voor de regeling. Het streven is om eind 2023 de ‘ABP-pensioenregeling 2026’ klaar te hebben. De regeling en de overgangsafspraken moeten dan uiterlijk in 2023 definitief worden.

AOW en vakantiegeld: welk netto bedrag krijg jij om vakantie te vieren?
20 mei 2021 - Eind deze maand ontvang je vakantiegeld over je AOW. Via Mijn SVB kun je checken hoeveel euro je netto krijgt om vakantie te vieren. De periode waarover je vakantiegeld opbouwt, loopt van mei tot en met april in het daarop volgende jaar. Tijdens elke maand waarin je AOW ontvangt, bouw je automatisch vakantiegeld op. Ontvang je bijvoorbeeld voor het eerst AOW in november? Dan krijg je het eerste jaar in mei vakantiegeld over de maanden november tot en met april. Via deze link vind je de antwoorden op andere veel gestelde vragen over jouw vakantiegeld. Valt jouw AOW-vakantiegeld onverwachts lager uit? Lees dan hier hoe dit kan.

Heb jij recht op aanvulling samenvallende diensttijd?
20 mei 2021 - De afgelopen maanden heeft de AFMP signalen van postactieve leden ontvangen, dat er nog heel wat vragen leven over de aanvulling samenvallende diensttijd. Na onze eerdere publicaties over dit onderwerp, besteden we hieraan in deze Nieuwsbrief Postactieven daarom opnieuw aandacht.

Compensatie
Wat houdt die aanvulling samenvallende diensttijd eigenlijk ook alweer in? De toekenning van deze aanvulling is bedoeld als compensatie van de te lage pensioenopbouw voor tweeverdieners in de jaren vóór 1995. Om hierop aanspraak te kunnen maken, is het van belang of de tweeverdieners in die periode beiden bij ABP pensioen opbouwden of dat één van hen bij een andere pensioenfonds was aangesloten.
Als beide tweeverdieners voor 1 januari 1995 pensioen opbouwden bij ABP, wordt de aanvulling samenvallende diensttijd in principe automatisch verstrekt als ze alle twee de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt. Wil je weten of dit gebeurd is? Controleer dan op jullie pensioenspecificatie of jullie de regel ‘aanvullingen’ zien staan.

Zekerheid
Willen jullie zeker weten of jullie de aanvulling krijgen? Check dit dan hier! Heb je de aanvulling al aangevraagd, maar nog geen antwoord gekregen? Lees dan via deze link wat je van ABP kunt verwachten. Ontving je al een brief waarin staat dat je de aanvulling krijgt? Klik dan hier en lees meer over de mogelijke financiële gevolgen van een nabetaling of een hoger pensioen.

De ins & outs van phishing, smishing en vishing

20 mei 2021 - ‘Phishing’ is een fenomeen, waarbij criminelen toegang proberen te krijgen tot jouw vertrouwelijke persoonsgegevens, de codes van jouw bankrekening, jouw gegevens voor mobiel parkeren of voor je betaalkaarten. Doen zij hiertoe een poging via een sms-bericht, dan spreek je van ‘smishing’. Een telefoontje om gegevens van jou te stelen, is bekend onder de naam ‘vishing’.
Bij zowel ‘smishing’ als ‘vishing’ maken criminelen misbruik van je identiteit, je bankrekening en je betaalinstrumenten. Zij proberen aan een kopie van je paspoort, rijbewijs of bankpasje te komen of trachten je wachtwoord en codes voor je bankrekening(en) te bemachtigen. De valse berichten die criminelen versturen, lijken afkomstig te zijn van bekende bedrijven en overheidsinstanties, zoals banken, de Belastingdienst, het CJIB of DigiD. Een valse mail sms of telefoon kun je op verschillende manieren ‘ontmaskeren’.

‘Bericht van bank’
Een bank zal je nóóit via e-mail of sms vragen om:

- je wachtwoorden, pincodes en andere beveiligingscodes;
- via een hyperlink naar een website te gaan die om beveiligingscodes vraagt;
- (een kopie van) je betaalpas, creditkaart of inlogapparaat op te sturen.

Jouw bank stuurt een nieuwe bankpas of een nieuw inlogapparaat automatisch naar je woonadres. Heb je een oude en verlopen betaalkaart? Maak dan een knip dwars door de vergulde chip van de kaart en gooi deze weg. Banken vragen nooit om een oude betaalkaart of een inlogapparaat op te sturen om deze te laten recyclen of om die aan iemand af te geven. Je kunt banken helpen bij de bestrijding van phishing. Doe dit door zo snel mogelijk bij je bank aan te kloppen als je vermoedt dat er sprake is van fraude.

‘Bericht van overheid’

De meeste overheidsinstanties sturen hun berichten via de Berichtenbox op www.mijnoverheid.nl. Van Mijn Overheid krijg je een melding als je bijvoorbeeld een bericht hebt ontvangen van de Belastingdienst. Krijg je toch rechtstreeks een melding? Neem dan direct contact op met de desbetreffende instantie, voordat je verdere actie onderneemt.

Toch slachtoffer?

Ben je toch slachtoffer geworden van ‘smishing’ of ‘vishing’? Bel dan direct jouw bank en volg exact de aanwijzingen van de bankmedewerker. Doe vervolgens aangifte bij de politie via telefoonnummer 0900-8844 (lokaal tarief) of online via deze link

Wil jij groepshoofd worden bij de AFMP?
30 april 2021 - De AFMP is naarstig op zoek naar nieuwe groepshoofden voor diverse groepen en regio’s van de ruim 5000 leden tellende Sector Postactieven (SPA). In de regio/groep Assen (locatie: Assen), Apeldoorn/Salland (locatie: Apeldoorn), Brabant Noordoost (locatie: Volkel), IJsselland (locatie: Wezep) en Steenwijk (locatie: Steenwijk) is de functie van groepshoofd vacant.

Als groepshoofd ben je de verbindingspersoon tussen de regioleden en ons sectorhoofd Postactieven Paul Engelbertink. Samen met de gekozen raadsleden en contactpersonen maak je deel uit van het PA-kader(be)raad. Tijdens dit kaderberaad kun je als groepshoofd onderwerpen uit jouw eigen regio/ groep inbrengen en bespreken. Verder word je in deze functie volledig geïnformeerd over belangrijke zaken uit het overleg. Dat zijn onder meer van het Algemeen Bestuur, het Dagelijks Bestuur, de BAI (Beleid Arbeid en Inkomen) en het Sectorenberaad.

Ledencontact
Je onderhoudt als groepshoofd contact met de leden uit jouw groep. Dit contact vindt o.a. plaats tijdens de twee keer per jaar plaatsvindende (werk)bijeenkomsten en bij eventuele huisbezoeken. In samenwerking met sectorhoofd Paul regel je twee maal in het jaar een PA-bijeenkomst.

Individuele belangenbehartiging
Vanuit jouw verantwoordelijkheid als groepshoofd coördineer je activiteiten, waarborg je de individuele belangenbehartiging en verspreid je in overleg met het sectorhoofd belangrijke informatie. Daarnaast verleen je eventueel bijstand of nazorg bij het overlijden van een lid uit jouw groep. Hierbij gebruik je de handleiding nabestaanden van bedrijfsmaatschappelijk werk als richtlijn.
Wil je er niet alleen voor staan in de functie van groepshoofd? Dan kun je dit werk natuurlijk ook oppakken met een ander lid uit jouw regio en die wordt dan contactpersoon.

Heb je interesse?
Ben je geïnteresseerd in het werk van groepshoofd of heb je hierover verdere vragen? Neem dan contact op met Paul Engelbertink, sectorhoofd Postactieven van de AFMP via telefoonnummer: 06-12905748. Je kunt ook bij één van de andere groepshoofden terecht voor meer informatie. Zij kunnen jou het beste vertellen wat jouw uitdagingen zijn als groepshoofd.

Live pensioenwebinar op 28 mei 2021

Het coronavirus noopt de AFMP om haar fysieke pensioenvoorlichtingsbijeenkomst op vrijdag 28 mei 2021 af te zeggen. Daarom verzorgen wij deze voorlichting die dag in de vorm van een live webinar. Op ons kantoor in Utrecht beschikken we namelijk niet over een ruimte, waar alle deelnemers op veilige onderlinge afstand van 1,5 meter kunnen zitten en waar we dus de RIVM-richtlijnen kunnen handhaven. Ons pensioenwebinar is bedoeld voor mannen en vrouwen, die 8 maanden voor hun pensioenleeftijd zitten.

Dit webinar bestaat uit twee 2 delen:

a. Ouderdomspensioen, AOW-hiaat en Overlijden (10.00 uur)
b. Zorg en belastingen (13.00 uur)

Iedereen die na 1 september 2021, maar vóór 1 april 2022 de leeftijd van 65 jaar gaat bereiken, heeft een uitnodiging ontvangen. Heb je geen uitnodiging gekregen, maar behoor je wel tot de doelgroep? Bel (085-8900410) of mail dan even met de ledenadministratie van de AFMP.

Heb jij behoefte aan meer sociaal contact?
30 april 2021 - Heb jij op jouw gevorderde leeftijd behoefte aan meer sociaal contact? Wil jij ervaringen uitwisselen en leren van anderen? Of ben je misschien op zoek naar een nieuwe partner met wie jij je leven kunt delen? Als dit het geval is, dan kun je kiezen uit verschillende digitale platforms, die specifiek zijn gericht op ouderen en postactieven.
Het gaat om deze platforms, die helaas niet allemaal kosteloos zijn:

50plusser.nl
MAX 50plusnet
SeniorPlaza
SeniorWeb
50PlusDating

Dekkingsgraad ABP weer boven 100 procent
30 april 2021 - De rente zit weer in de lift en dat is goed nieuws voor de dekkingsgraad van pensioenfonds ABP. Voor het eerst sinds april 2019 is deze dekkingsgraad weer boven de 100 procent uitgekomen, om precies te zijn 100,5%. Ook het rendement van ABP op beleggingen was in het eerste kwartaal van 2021 positief. De economische vooruitzichten voor het pensioenfonds blijven echter onzeker. Dit jaar blijven de pensioenen gelijk. Maar in 2022 en in de jaren daarna is er een reële kans op pensioenverlagingen. Volgens de huidige regels moeten de pensioenfondsen hun pensioenen verlagen als de actuele dekkingsgraad eind 2021 onder de 104,2% eindigt. Het is nog onzeker of en hoe deze regels worden aangepast in de overgangsperiode naar het nieuwe pensioencontract in 2026.
Onderstaande afbeeldingen geven hierover wat meer duidelijkheid:

Voor meer informatie kun je ook dit artikel lezen op de ABP-website.

Alles over coronavaccinatie in het buitenland
30 april 2021 - Na een moeizame beginperiode komt het vaccinatieproces tegen het coronavirus nu echt op gang. Het is echter de grote vraag wanneer en hoe jij je moet laten vaccineren als je in het buitenland verblijft. Hoe wordt daar gevaccineerd en hoe staat het met de verdragsgerechtigden? Het CAK krijgt deze vraag steeds vaker. Een andere veelgehoorde vraag is of verdragsgerechtigden die in het buitenland wonen bijvoorbeeld in Nederland terecht kunnen voor een coronavaccinatie. Bij het CAK kun je terecht voor de juiste antwoorden op de meest gestelde vragen over vaccineren in het buitenland. Hierbij baseert het CAK zich op actuele informatie van de Rijksoverheid, het RIVM en de GGD. Check via deze link alle Q&A’s!

Albertus Doomernik 70 jaar AFMP-lid
16 april 2021 - 1 oktober 2020 was een bijzondere dag voor de 97-jarige Albertus Doomernik. Hij was die dag namelijk precies 70 jaar lid van de AFMP. In overleg met hem heeft hij de jubileumoorkonde en de bijbehorende speld vanwege het coronavirus onlangs via de post opgestuurd gekregen. Albertus woont anno 2021 in het Duitse Albersloh, een kleine 15 kilometer ten zuidoosten van de stad Münster.

Levensgeschiedenis
Zijn levensgeschiedenis leest als een oorlogs- en avonturenboek. In de oorlogsjaren 1940-1945 was hij een dwangarbeider in Finowfurth bij Berlijn. Begin 1945 slaagde hij erin om onderweg naar concentratiekamp Sachsenhausen naar de Russen te vluchten, die toen al tot de rivier de Oder waren opgerukt. Hij vocht daarna korte tijd aan Russische zijde, maar niet in de frontlinie. Hij raakte gewond toen een granaat ontplofte naast een Russische tank waarop hij zat. Hij ontwaakte in een Russisch ziekenhuis in Landsberg, dat vandaag de dag tot Polen behoort. Tot het einde van de Tweede Wereldoorlog moest hij in het ziekenhuis verblijven. Omdat hij daar onder de moeilijke omstandigheden van destijds niet langer wilde zijn, begon hij met het verzamelen van eten. Midden in de nacht ontsnapte hij vervolgens uit het ziekenhuis en liep hij wekenlang tot hij in Magdeburg aankwam.
De Engelsen daar stuurden hem na afloop van de oorlog naar Den Haag. Tussen 1945 en 1949 was hij in Indonesië oorlogsvrijwilliger bij de 4e Genie Veld Compagnie van de W-Brigade. Na de oorlog wilde hij in dat land verblijven, maar uiteindelijk gebeurde dit niet. Van 1950 tot 1964 was hij namens de Nederlandse Luchtmacht gestationeerd op verschillende vliegvelden. Tussen 1965 en 1979 was hij actief in Münster-Handorf waar hij zich bezighield met raketten, en in Blomberg. In het Duitse Handorf verzorgde hij opleidingen voor weerplichtigen in een simulator. In de rang van adjudant verliet hij uiteindelijk de militaire dienst.

Q&A: antwoord op brandende vraag van AFMP-leden
16 april 2021 – Nieuwste vraag van AFMP-leden:

VRAAG
Steeds meer leden kloppen bij de AFMP aan met de vraag of de SVB hun opgebouwde AOW-tijd mag korten. Kan dit inderdaad zomaar?

ANTWOORD
In de AOW-wet is vastgelegd dat je recht hebt op AOW vanaf het moment dat je de AOW-leeftijd bereikt. De opbouw van de AOW-leeftijd begint 50 jaar voorafgaand aan deze leeftijd. Als jouw AOW-leeftijd 67 jaar is, dan start je vanaf jouw 17e jaar met het opbouwen van AOW-tijd. Voor elk jaar bouw je 2% AOW op. Maximaal kun je 50 jaar opbouwen. Dat komt neer op een maximum van 100% AOW. Als je woont of werkt in Nederland, bouw je automatisch AOW-tijd op.
Als de AOW-leeftijd wordt verhoogd naar 68 jaar, dan raak je één jaar AOW-opbouw kwijt.
Je begint dan namelijk vanaf je 18e met deze opbouw, terwijl dat eerst vanaf 17jaar was. Dit is niet eerlijk, maar de regelgeving is helaas niet anders.

In het buitenland
Als je in het verleden in het buitenland geplaatst bent geweest en hebt gewoond, dan heb je ook AOW-tijd opgebouwd. Je werkt immers voor de Nederlandse werkgever Defensie. Hierdoor bouw je deze tijd gewoon op. Dit geldt trouwens ook voor je partner, mits hij of zij in het woonland niet voor een buitenlandse werkgever werkzaam was.

Gemakkelijke controle
Via Mijnsvb.nl kun je gemakkelijk zelf controleren of je opgebouwde AOW-tijd klopt. Hiervoor moet je inloggen met jouw DigiD. Klik onder het kopje ‘Raadplegen’ op ‘AOW-opbouw’. Vervolgens zie je jouw opbouw van het AOW-pensioen.
Je leest er wanneer je AOW krijgt, wat de verwachte AOW-leeftijd is of wat je eventueel definitief vastgestelde AOW-leeftijd is. Vijf jaar vóór je AOW-leeftijd krijg je duidelijkheid over wat je AOW-leeftijd gaat worden.

Hoeveel AOW
Hoeveel AOW je krijgt, is afhankelijk van het aantal opgebouwde AOW-jaren. Via Mijnsvb.nl lees je hoeveel procent je tot op heden aan AOW hebt opgebouwd. Daaronder lees je hoeveel je gaat opbouwen als je situatie niet gaat veranderen. Staat er 100%? Dan heb je een volledige opbouw. Staat er bijvoorbeeld 92%? Dan betekent dit dat je 8% AOW mist, oftewel 4 jaar.

Buitenlandplaatsing
Het kan zijn dat een buitenlandplaatsing bij de SVB niet correct geregistreerd is. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als de SVB een buitenlandplaatsing als ‘in buitenland woonachtig/werkzaam’ heeft geregistreerd. Is dit jou overkomen? Vraag dan bij het DienstenCentrum Human Resources (DCHR) in Enschede een AOW-diensttijdverklaring ten bate van de SVB op. Als je de verklaring hebt ontvangen, moet je het bijgevoegde formulier aanvullen. Maak vervolgens een kopie van de verklaring en van het formulier. Het formulier dien je naar de SVB te sturen. Ben je al met ontslag? Vraag dan via e-mail of telefoon (0800-2255733, optie 3) een verklaring aan bij het DCHR.

Live pensioenwebinar op 28 mei 2021
16 april 2021 - Het coronavirus noopt de AFMP om haar fysieke pensioenvoorlichtingsbijeenkomst op vrijdag 28 mei 2021 af te zeggen. Daarom verzorgen wij deze voorlichting die dag in de vorm van een live webinar. Op ons kantoor in Utrecht beschikken we namelijk niet over een ruimte, waar alle deelnemers op veilige onderlinge afstand van 1,5 meter kunnen zitten en waar we dus de RIVM-richtlijnen kunnen handhaven. Ons pensioenwebinar is bedoeld voor mannen en vrouwen, die acht maanden voor hun pensioenleeftijd zitten.

Dit webinar bestaat uit twee 2 delen:

a. Ouderdomspensioen, AOW-hiaat en Overlijden (10.00 uur)
b. Zorg en belastingen (13.00 uur)

Iedereen die na 1 september 2021, maar vóór 1 april 2022 de leeftijd van 65 jaar gaat bereiken, heeft een uitnodiging ontvangen. Heb je geen uitnodiging gekregen, maar behoor je wel tot de doelgroep? Bel (085-8900410) of mail dan even met de ledenadministratie van de AFMP.

Interview op ABP.nl: De pensioenkeuzes van Jan Slagter

16 april 2021 - Pensioenfonds ABP kent de online interviewrubriek ‘Bekend met pensioen’, waarvoor bekende Nederlanders worden gevraagd naar hun belangrijkste keuzes op pensioengebied. In het tweede deel van deze rubriek komt Jan Slagter, directeur van Omroep Max en televisiepresentator, aan het woord. Zijn meest interessante pensioenuitspraken willen we jou in deze Nieuwsbrief Postactieven niet onthouden.

Omroep MAX laat ouderen zien die nog midden in de samenleving staan. Is dat de kracht van de omroep?
“Dat denk ik wel. Wij waren de eersten die lieten zien dat ouder worden echt niet alleen kommer en kwel is. Ik kan me nog herinneren dat mijn oom en tante 65 werden en hand en hand het bejaardenhuis binnenliepen ‘want er was een plekje vrijgekomen en hun tijd zat er toch op’. Dat is nu wel anders. Ouderen zijn actiever dan ooit. Ik vind het fantastisch om te zien dat mensen van 70 tot 80 jaar gewoon genieten van het leven. Als je gezond bent en niet wakker hoeft te liggen over je financiën is er nog heel veel van het leven te maken. Maar natuurlijk sluiten we bij MAX ook onze ogen niet voor de vervelende gevolgen van het ouder worden.”

Hoe denk je zelf over oud worden? Laatst werd je 67.
“Toen ik 65 werd, kreeg ik opeens allerlei post van het pensioenfonds en over mijn AOW. Dan denk je: ‘Ja verdorie, da’s waar ook, ik ben 65.’ Nu ben ik 67, maar zo voel ik me helemaal niet. Ik voel me nog net zo als op mijn veertigste. Het besef dat ik destijds 65 werd, heeft me wel laten nadenken over wat ik nog wilde.”

En, wat wil je nog?
“Er zit ook aan deze baan een eindigheid. Ik denk dat ik nog 2 à 3 jaar doorga. Maar het kan ook best zijn dat ik over 1,5 jaar stop hoor als ik het niet meer leuk vind. Die luxe heb ik gelukkig. Ik ben al met wat dingen gestopt. Zo richtte ik ooit een verpleeghuis op, verpleeghuis Ben Oude NijHuis. Dat heb ik nu overgedragen aan Stichting Aafje, omdat ik toch ben gaan inzien dat ik langzaam wat moet afbouwen. Aan het idee dat het een keer afgelopen zou zijn, moest ik zeker een jaar wennen. Ik hou van mijn werk. Maar nu het besef is doorgedrongen dat het binnenkort stopt, heb ik er vrede mee.”

Hoe zie jij jouw pensioen voor je?
“Ik heb een boot en daarmee vaar ik bijvoorbeeld naar de Loosdrechtse Plassen. Daar ontmoet ik soms Jeroen Pauw en Sybrand Niessen. De boot ligt dan meer stil dan dat we echt varen. Maar het lijkt me wel wat om straks wat meer te varen, bijvoorbeeld naar Friesland. Wat ik straks krijg aan pensioen? Geen idee. Natuurlijk zal het een stap terug zijn. Ik krijg sowieso minder AOW, omdat ik in het buitenland heb gewoond. Maar van wat ik aan pensioen heb verzameld, kan ik best aardig leven.”

Lees het volledige interview met Jan Slagter via deze link.

Veteranen Platform neemt afstand van protesten
2 april 2021 - Het Veteranen Platform heeft afstand genomen van de twee meest recente demonstraties tegen de coronamaatregelen op het Amsterdamse Museumplein. Bij dit protest waren saluerende demonstranten getooid met een baret aanwezig, die benadrukten dat zij veteranen waren. Zij vormden een menselijke buffer tussen de demonstranten en de politie. Volgens de op het Museumplein aanwezige veteranen was het platform via een besloten Facebookgroep opgeroepen om zo’n buffer te creëren. Onduidelijk vooralsnog is of het daadwerkelijk ging om veteranen.

Statement
Naar aanleiding van de berichtgeving hierover benadrukt het Veteranen Platform in een statement dat het afstand neemt van de acties. “Door dit te doen als vermeende veteraan wordt gesuggereerd dat zij dit doen namens alle veteranen. Het Veteranen Platform distantieert zich volledig van deze actie en staat schouder aan schouder met de politie tegen elke vorm van onwettelijke actie.”

Rode Kruis
Overigens distantieert ook het Rode Kruis zich van de recente demonstraties. Tijdens deze acties droegen sommige demonstranten namelijk het logo van het Rode Kruis of een symbool wat daarop leek op hun kleding. De organisatie roept op om dit embleem in het vervolg niet meer te gebruiken. "Het is namelijk een beschermd embleem. Dit staat zelfs in de wet. Het rode kruis, de rode halve maan en het rode kristal worden wereldwijd erkend. Zo weet je bij het zien van deze symbolen overal ter wereld dat je te maken hebt met een onpartijdige hulpverlener."

Werken na de AOW-leeftijd: Met behoud van minimumloon
2 april 2021 - Ben je nog aan het werk na het bereiken van de AOW-leeftijd? Dan behoud je jouw recht op het minimumloon. Hetzelfde geldt voor al lopende arbeidscontracten. Zo wordt oneerlijke concurrentie tussen AOW-gerechtigden en jongere werknemers zoveel mogelijk voorkomen. Je hebt eveneens recht op de minimum vakantiebijslag.

13 weken
Word je als AOW-gerechtigde ziek? Dan moet jouw werkgever jouw loon maximaal 13 weken doorbetalen. Dit was voorheen 2 jaar. Ook kan jouw werkgever jou tijdens de eerste 13 weken van jouw ziekte niet ontslaan.
Heb je minder dan 13 weken of helemaal geen recht op loondoorbetaling bij ziekte? Dan ontvang je een Ziektewetuitkering van maximaal 13 weken. Dit is bijvoorbeeld het geval als je werkt op basis van een uitzendovereenkomst met een uitzendbeding. Ook ontvang je deze uitkering als je werkt op basis van een tijdelijke arbeidsovereenkomst die eindigt tijdens de loondoorbetalingsperiode van 13 weken.

Verplichtingen
Bij ziekte hebben jij en jouw werkgever een aantal verplichtingen om jou weer aan het werk te helpen. Zo moet jouw werkgever proberen of je bij ziekte kunt re-integreren in het eigen bedrijf. Ook moet hij maatregelen nemen, zodat jij zoveel mogelijk je eigen of ander passend werk kunt doen. Als werknemer moet je hieraan meewerken. Jouw werkgever hoeft geen passend werk meer te zoeken in het bedrijf van een andere werkgever. Hij hoeft ook geen plan van aanpak voor de re-integratie op te stellen.

Loondoorbetalingsplicht
Aanvankelijk zou op 1 april 2021 de loondoorbetalingsplicht bij arbeidsongeschiktheid worden teruggebracht van 13 naar maximaal 6 weken. Deze wijziging is echter in elk geval uitgesteld tot 1 januari volgend jaar.

Consortium BeterOud: Voor een zelfstandig en waardevol leven van ouderen
2 april 2021 - Ouderen hun leven zo zelfstandig en waardevol mogelijk laten leiden, ook als zij afhankelijk worden van zorg of ondersteuning. Dit is de belangrijkste doelstelling van het consortium BeterOud. Ouderen, professionals en organisaties op het gebied van wonen, welzijn, zorg, cultuur en sport hebben binnen dit consortium hun krachten gebundeld om deze doelstelling te realiseren.
BeterOud agendeert onder meer actuele vraagstukken op ouderengebied, verbindt ouderen, mantelzorgers, vrijwilligers en professionals uit diverse werkvelden en inspireert met goede en vernieuwende voorbeelden. Eén van de thema’s waarmee BeterOud zich bezighoudt, is ‘lokaal samenwerken’. Centrale vraag hierbij is hoe de lokale samenwerking tussen betrokken professionals en vrijwilligers kan worden aangepakt.
Via deze link vind je meer informatie over de activiteiten van BeterOud.

AFMP strijdt op twee fronten
19 maart 2021 - De AFMP strijdt op twee fronten voor betere arbeidsvoorwaarden en omstandigheden voor het Defensiepersoneel. Samen met alle Defensievakbonden stelden we in een open brief een ultimatum aan Defensie voor een beter cao-bod. Daarnaast strijdt de AFMP samen met andere bonden ook bovensectoraal voor betere arbeidsvoorwaarden. Zo hebben de ACOP, waarbij de AFMP is aangesloten, en het AC, waarbij de VBM is aangesloten, op 25 februari de handen ineengeslagen voor de campagne #steunpubliekesectornu. Deze campagne richt zich tegen de structurele verwaarlozing van de publieke sector.
Op die dag overhandigden AFMP-voorzitter Anne-Marie Snels en VBM-voorzitter Jean Debie het manifest ‘Werken voor publieke taken aantrekkelijk maken én houden’ aan demissionair minister Bijleveld en staatssecretaris Visser van Defensie. De overhandiging vormde het startpunt van diverse acties van de vakbonden en medewerkers in de overheidssectoren rond de Tweede Kamerverkiezingen en de formatieonderhandelingen. De eerste actie was onlangs bij het ministerie van Defensie en het stadhuis van Den Haag. Beide panden werden beschenen met opvallende laserprojecties onder de hashtag Steunpubliekesectornu.

Meer acties
Vorig jaar kwamen de overheidsvakbonden al met een gezamenlijke oproep tegen bezuinigingen op de publieke sectoren. Zij vroegen toen ook om een herwaardering van publiek werk. In het onlangs overhandigde manifest verzoeken wij onder meer om een marktconforme loonontwikkeling voor 1 miljoen overheidsmedewerkers, om voldoende medewerkers voor het verminderen van de werkdruk én om continue scholing en ontwikkelingskansen.
Op vrijdag 12 maart vond een nieuwe actie plaats in het kader van #steunpubliekesectornu. In een symbolische prikstraat werden ministers aan de tand gevoeld over hun visie op de financiële injectie die de publieke sector moet krijgen. Naast de AFMP en de VBM waren ook de Nederlandse Politiebond (NPB) en andere sectoren, zoals het onderwijs, het Rijk, de ambulancezorg en de brandweer aanwezig. De komende periode staan nog meer acties op de rol.

Meer informatie
Nieuwe acties onder de #steunpubliekesectornu ga je de komende weken
terugzien via Afmp.nl, onze app en onze social media-kanalen. Ook op deze landingspagina, deze Facebookpagina en dit Twitteraccount vind je meer informatie.

Tuur Elzinga verkozen tot nieuwe FNV-voorzitter
19 maart 2021 - De leden van de FNV hebben Tuur Elzinga verkozen tot nieuwe voorzitter. Tijdens de van 4 februari t/m 9 februari durende verkiezingen behaalde Elzinga 52% van de in totaal 120.425 uitgebrachte stemmen. Hij versloeg hiermee zijn concurrent voor het voorzitterschap Kitty Jong. Direct na de bekendmaking van de verkiezingsuitslag droeg de bestaande FNV-voorzitter Han Busker de voorzittershamer aan hem over. De 51-jarige Elzinga geniet vooral bekendheid als hoofdonderhandelaar van het pensioenakkoord. Tuur zegt als nieuwe FNV-voorzitter dat hij Nederland socialer uit de huidige coronacrisis wil laten komen met een hoger minimumloon, een hogere AOW en een eerlijker belastingstelsel.

Betere financiële positie voor ABP
19 maart 2021 - Dankzij de stijgende rente en de hogere beurskoersen is de financiële positie van ABP in februari verbeterd. In onderstaand overzicht zie je een overzicht van de dekkingsgraad van dit pensioenfonds in de afgelopen twaalf maanden. De zogeheten ‘beleidsdekkingsgraad’ wordt gemeten op basis van de dekkingsgraad van de laatste twaalf maanden.

 

Update overbelastingservice 2021
19 maart 2021 - Als AFMP-lid kun je sinds half februari 2021 via de website www.afspraakmakenfnv.nl een afspraak maken om je belastingaangifte te laten verzorgen door een van de 4000 vrijwilligers van de FNV-belastingservice. Zoek hiervoor een invullocatie bij jou in de buurt en klik op het blauwe icoon ‘afspraak maken’.
Wil je telefonisch een afspraak maken via het FNV-contactcenter (088-3680368)? Geef tijdens het telefoongesprek dan aan dat je lid van de AFMP bent. Mogelijk wordt dan je lidnummer gecontroleerd. Let op! Mogelijk kun je geen telefonische afspraak maken, want vol=vol. Het is bovendien nog een groot vraagteken of vanaf 1 april fysieke afspraken op locatie kunnen worden gemaakt. Kun je op één of andere manier als AFMP-lid geen afspraak maken, heb je hulp nodig bij het aanmelden op een locatie bij jou in de buurt of bij het aanvragen van een machtigingscode? Neem dan contact op met Bert Weeren van de Commissie Belasting van de AFMP via e-mail of telefoon: 085-9023967.

Machtigingscode
Als je het afgelopen jaar gebruik hebt gemaakt van de belastingservice van de FNV, dan ontvang je van de Belastingdienst automatisch de machtigingscode voor de aangifte over 2020. FNV-leden die in 2021 voor het eerst gebruikmaken van deze service, moeten een machtigingscode aanvragen bij de Belastingdienst. Als je een afspraak maakt voor een overleden partner, dien je indien mogelijk ook voor de overledene een machtigingscode aan te vragen.
Op twee manieren kun je een machtigingscode aanvragen:

1. Als je een DigiD-code hebt, log je in op DigiD en via ‘machtigingen’ kun je dan een machtigingscode opvragen. De code is direct beschikbaar.
2. Je kunt op werkdagen van 8.00 tot 22.00 uur bellen met de Belastingdienst: 088-1236555. Geef tijdens dit telefoontje je BSN-nummer door en vraag een machtigingscode aan. Het duurt ongeveer 5 werkdagen voordat je deze thuis per post ontvangt.

Machtigingscode toeslagen
In 2021 kun je ook een afspraak maken voor een toeslag of toeslagen. Hiervoor heb je ook een machtigingscode nodig. Anders dan bij de aangifte krijg je deze niet automatisch toegestuurd. De code moet je zelf aanvragen. Dit kan op dezelfde wijze en via hetzelfde telefoonnummer als bij de aangifte. Ook dan heb je de code na vijf werkdagen in huis. Houd hiermee rekening bij het inplannen van een afspraak. De code is nodig voor het lid en de partner.
NB: als je de machtigingscode toeslagen aanvraagt, is deze beperkt geldig. De code moet binnen 3 weken na dagtekening van de brief worden geactiveerd. Deze is dan een jaar geldig. De activatie kan plaatsvinden tijdens de afspraak met de FNV-belastingservice. Het is handig om niet eerder dan twee weken vóór de afspraak te bellen over de aanvraag van de machtigingscode.

Speciale aangiften & buitenland
Voor speciale aangiften, zoals bij overlijden en het wijzigen van je hypotheek wijzigen, en/of bij problemen kun je rekenen op hulp van de Commissie Belasting van de AFMP. En ook als je in het buitenland woont of werkt en je hulp nodig hebt bij het invullen van jouw aangifteformulier, kan zij je met raad en daad bijstaan. Bert Weeren van deze commissie is bereikbaar via eerdergenoemde contactgegevens.

Wanneer moet mijn belastingaangifte binnen zijn?
Jouw aangifte inkomstenbelasting moet voor 8 mei 2021 bij de belastingdienst binnen zijn. Doe je voor 8 april 2021 aangifte? Dan krijg je voor 1 juli 2021 bericht.

Voor AOW’ers in buitenland: levensbewijs tijdens coronacrisis
19 maart 2021 - De SVB heeft ongeveer 400.000 klanten die in het buitenland wonen en een AOW-uitkering ontvangen. Om te controleren of iemand daadwerkelijk nog in leven is en dus in aanmerking komt voor deze maandelijkse uitkering is een 'Bewijs van in leven', ofwel levensbewijs nodig. Vanwege de coronacrisis zette de SVB in maart 2020 de verzending van het hiervoor benodigde formulier tijdelijk stop. Sinds november wordt dit formulier echter weer verzonden. Het kan daarom voorkomen dat je dit formulier op een ander moment ontvangt dan je gewend bent. Ook het ondertekenen van het formulier door een bevoegde autoriteit in het land waar jij verblijft, gaat door de coronacrisis misschien anders dan normaal. Het is verstandig om zelf te informeren naar de specifieke regels die hiervoor gelden. Lukt het door de coronacrisis niet om het levensbewijs door een bevoegde autoriteit te laten ondertekenen? Neem dan contact op met de SVB. Voor alle duidelijkheid: je hoeft geen levensbewijs te sturen als je in Nederland woont.

Coulanceregeling voor ongeneeslijk zieken: check of jij in aanmerking komt
5 maart 2021 - In 2018 is de zogeheten Anw-compensatie van ABP vervallen. Voor deelnemers die al vóór 1 mei van dat jaar ongeneeslijk ziek waren of zich om een andere reden niet individueel of via Defensie konden verzekeren, trof het pensioenfonds toen een uitzonderingsregeling. Deze regeling was bedoeld als financieel vangnet voor deelnemers in deze moeilijke situatie.
Het afgelopen jaar hebben de deelnemers hierover persoonlijke informatie gekregen. Zij ontvingen een beoordelingsformulier, dat zij konden invullen en terugsturen. Aan de hand van deze gegevens beoordeelt ABP of iemand alsnog in aanmerking kan komen voor de coulanceregeling. Heb jij dit formulier wel ontvangen, maar ben je vergeten dit terug te sturen? Doe dit dan nu alsnog! Het kan ook zijn dat je geen formulier hebt gehad, maar mogelijk wel kunt terugvallen op de coulanceregeling. Check dan eens deze link voor antwoorden op veelgestelde vragen over dit onderwerp. Wil je een nieuw beoordelingsformulier aanvragen? Neem dan contact op met ABP.

Belastingservice 2021: aangifte 2020
5 maart 2021 - Je kunt als (postactief) AFMP-lid sinds 15 februari 2021 via www.afspraakmakenfnv.nl een afspraak maken om je belastingaangifte te laten verzorgen door een van de 4000 vrijwilligers van de FNV-belastingservice. Zoek hiervoor een invullocatie bij jou in de buurt en klik op het blauwe icoon ‘afspraak maken’.
Wil je telefonisch een afspraak maken via het FNV-contactcenter (088-3680368)? Geef tijdens het telefoongesprek dan aan dat je lid van de AFMP bent. Mogelijk wordt dan je lidnummer gecontroleerd. Heb je hulp nodig bij het aanmelden op een locatie bij jou in de buurt of bij het aanvragen van een machtigingscode? Neem dan contact op met Bert Weeren van de Commissie Belasting van de AFMP via e-mail of telefoon: 06 53526079 / 085-9023967.

Machtigingscode
Als je het afgelopen jaar gebruik hebt gemaakt van de belastingservice van de FNV, dan ontvang je van de Belastingdienst automatisch de machtigingscode voor de aangifte over 2020. FNV-leden die in 2021 voor het eerst gebruikmaken van deze service, moeten een machtigingscode aanvragen bij de Belastingdienst. Als je een afspraak maakt voor een overleden partner, dien je indien mogelijk ook voor de overledene een machtigingscode aan te vragen.

Op twee manieren kun je een machtigingscode aanvragen:

1. Als je een DigiD-code hebt, log je in op DigiD en via ‘machtigingen’ kun je dan een machtigingscode opvragen. De code is direct beschikbaar.
2. Je kunt op werkdagen van 8.00 tot 22.00 uur bellen met de Belastingdienst: 088-1236555. Geef tijdens dit telefoontje je BSN-nummer door en vraag een machtigingscode aan. Het duurt ongeveer 5 werkdagen voordat je deze thuis per post ontvangt.

Lees meer

Koopkracht ouderen heeft boost nodig
5 maart 2021 - De FNV benadrukt dat er echt meer nodig is om de koopkracht van ouderen de komende jaren te ‘repareren’. ‘De financiële rek is er bij gepensioneerde en postactieve medewerkers al heel lang uit,’ zo zegt de grootste vakbond van Nederland. Volgens de FNV zijn meerdere maatregelen nodig om hun achterstand weg te werken. Tuur Elzinga, vicevoorzitter en pensioenonderhandelaar namens de FNV, gaat desgevraagd in op deze problematiek. "Het is mooi dat het pensioenstelsel toekomstbestendiger wordt en het pensioenvooruitzicht voor miljoenen mensen verbetert. Ik zie echter ook dat de flink opgelopen koopkrachtachterstand van gepensioneerden nog lang niet wordt gerepareerd. Daarom zijn dringend aanvullende maatregelen nodig om de koopkracht van alle huidige en toekomstige senioren fors te verbeteren."

Hoger AOW-bedrag
Eén van de noodzakelijke maatregelen duidt de FNV aan de hand van het voorbeeld van iemand, die tien jaar geleden met pensioen is gegaan. Hij ziet elk jaar zijn aanvullende pensioen minder waard worden. Dan is het logisch dat hij eindelijk eens compensatie wenst. De FNV pleit daarom voor een forse verhoging van het AOW-bedrag. Zij vindt dat het minimumloon moet worden verhoogd van € 10,- naar €14,-. Omdat de AOW-uitkering is gekoppeld aan het minimumloon, heeft een loonsverhoging een positief effect op de hoogte van de AOW. Met de campagne ‘Voor 14’ strijdt de FNV voor een hoger minimumloon. Wil jij deze campagne steunen? Teken dan de petitie op www.voor14.nl voor een hoger minimumloon.

Onbestaanbaar
De meeste pensioenfondsen, waaronder ook ABP, hoeven dit jaar geen kortingen door te voeren. Helaas zijn er toch een paar pensioenfondsen waar een korting in de lucht hangt. Elzinga raadt jou aan om hiernaar te informeren bij jouw eigen fonds. "In het jaar dat vele bedrijven met miljarden overeind worden gehouden, is het onbestaanbaar dat we de generatie die deze bedrijven voor een groot deel heeft opgebouwd in de kou laten staan."
Onder de ‘oude’ pensioenregels mogen de pensioenen van miljoenen mensen met een aanvullend pensioen al meer dan tien jaar niet worden geïndexeerd. Hierdoor zijn de pensioenen niet meegestegen met de prijzen en is de koopkracht van het aanvullend pensioen volgens de FNV flink uitgehold. En dit terwijl de gemiddelde welvaart in ons land is toegenomen. Dankzij het nieuwe pensioenstelsel kan veel sneller worden geïndexeerd en kan het pensioen meer meebewegen met de welvaart.

Steeds dichterbij
De FNV benadrukt dat een koopkrachtig en toekomstbestendig aanvullend pensioen steeds dichterbij komt. Zij verwijst naar de conceptwetgeving ‘Wet toekomst pensioenen’, die de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in december 2020 heeft opgeleverd. Ook komen er een vrijstellingsregeling voor 2021 en een overgangsregeling voor de transitiejaren. Hierdoor kunnen voor miljoenen mensen grote kortingen van ruim 10% op hun pensioen of hun pensioenopbouw worden voorkomen. Tijdens de transitieperiode mag sneller worden geïndexeerd, maar voor veel deelnemers biedt dit onvoldoende soelaas. De FNV wijst erop dat nog geen volledige indexatie kan plaatsvinden en dat een koopkrachtreparatie zeker nog niet tot de mogelijkheden behoort. Daarom pleit de FNV dus voor aanvullende maatregelen, zoals een substantiële verhoging van de AOW.

Hoe zit het met kortingen op jouw AOW-rechten bij buitenlandse partner?
5 maart 2021 - De hoogte van een AOW-uitkering hangt af van het aantal jaren dat je verzekerd bent geweest. Dat zijn maximaal 50 jaren. Heb je 50 jaar AOW opgebouwd, ontvang je 50 maal 2, oftewel 100 procent AOW-pensioen. Voor elk onverzekerd jaar krijg je 2 procent minder. Ben je bijvoorbeeld vijf jaar lang niet verzekerd geweest? Dan ontvang je vanaf jouw AOW-leeftijd een AOW-pensioen van 90 procent.

Opbouwjaren
Voor het opbouwen van een AOW-pensioen maakt het niet uit of je werkt of niet. Als je in Nederland woont, ben je op basis van jouw ingezetenschap automatisch verzekerd voor de AOW. Dit ligt anders als je in het buitenland woont. Voor militairen gaat tijdens hun verblijf in het buitenland de AOW-opbouw gewoon door. Maar geldt dat ook voor hun gezinsleden? Heb je een uit het buitenland afkomstige partner? Dan is de kans groot dat hij of zij op AOW-leeftijd opbouwjaren te kort komt voor een volledige AOW-uitkering.
Extra ingewikkeld is dat elk land zijn eigen sociale verzekeringsstelsel heeft en al dan niet verdragen heeft gesloten met Nederland. Binnen Europa gelden daarnaast nog de Europese regels. Door de jaren heen veranderen de regels bovendien voortdurend. Voor elke tijd en elk land zijn andere regels van toepassing. Daarom maakt de SVB logischerwijs wel eens fouten bij het vaststellen van de verzekerde tijdvakken.

Praktijkvoorbeeld
Dit illustreren we aan de hand van een praktijkvoorbeeld.

Een Defensiemedewerker werd in 1977 in Duitsland gestationeerd. Hij trouwde datzelfde jaar met een 22-jarige Duitse vrouw. Zij bleef werken totdat in 1978 hun eerste kind ter wereld kwam. Hun tweede kind werd geboren in 1982. Het gezin verhuisde in 1994 naar Nederland. Toen de Defensiemedewerker de AOW-leeftijd bereikte, vroeg hij een AOW-pensioen aan. De SVB vertelde hem dat zijn vrouw vanaf haar AOW-leeftijd een AOW-pensioen van 82 procent zou krijgen. Volgens de SVB was ze in principe sinds hun huwelijk verzekerd voor de AOW. Daarna was ze echter nog een periode in Duitsland werkzaam en bouwde zij een Duits ouderdomspensioen op. Die jaren telden niet mee. Ook had ze over twee periodes geen AOW-pensioen opgebouwd. In die periodes zorgde zij voor haar kinderen en ontving zij ‘Kindererziehungszeiten’ van de Duitse evenknie van de SVB.

De Defensiemedewerker tekende bezwaar aan tegen deze laatste korting en ging in beroep. Hij was van mening dat de twee periodes ten onrechte niet als opbouwjaren werden erkend. Zijn vrouw werkte in die tijd namelijk niet in Duitsland. Op grond van de AOW zou zij dus verzekerd moeten zijn, zo redeneerde de Defensiemedewerker. De korting die de SVB oplegde vanwege de Kindererziehungszeiten is niet in de wet of in een verdrag vastgelegd. De rechter stelde de Defensiemedewerker daarom uiteindelijk in het gelijk. Hierdoor viel het AOW-pensioen van zijn vrouw enkele procenten hoger uit.

Juiste beslissing?
Ben jij geconfronteerd met een beslissing van de SVB, waarbij verzekerde tijdvakken werden gekort? Dan kan het verstandig zijn om deskundige hulp in te schakelen. Neem in elk geval niet klakkeloos aan dat de SVB de juiste beslissing heeft genomen!

Verkiezingen nieuwe FNV-voorzitter: heb jij al gestemd?
5 maart 2021 - De bijna 1 miljoen leden van de FNV, onder wie dus ook jij als postactief AFMP-lid, kunnen nog tot 9 maart 2021 stemmen op Kitty Jong of Tuur Elzinga als nieuwe FNV-voorzitter. De verkiezingen voor een ander boegbeeld bij de grootste Nederlandse vakbond begonnen op 3 februari. Op 10 maart vindt de bekendmaking van de verkiezingsuitslag plaats. Als het goed is, heb ook jij een stembrief en/of e-mail ontvangen met daarin een unieke stemcode waarmee jij kunt stemmen.

Online verkiezingsdebat
Wil je gaan stemmen, maar twijfel je nog altijd wie jouw favoriete voorzitterskandidaat is? Kijk dan via deze link het online verkiezingsdebat terug tussen de 51-jarige Tuur Elzinga en de 56-jarige Kitty Jong. Tijdens dit debat op woensdagavond 3 februari legde journalist, columnist en programmamaker Teun van der Keuken hen het vuur aan de schenen. Elzinga en Jong gingen onder andere uitgebreid in op belangrijke vakbondsthema’s. De nieuw gekozen FNV-voorzitter zal uiteindelijk aan het roer staan van 2021 tot 2025.

Verkiezingen nieuwe FNV-voorzitter: heb jij je stem al uitgebracht?
19 februari 2021 - De bijna 1 miljoen leden van de FNV, onder wie dus ook jij als postactief AFMP-lid, kunnen nog tot 9 maart 2021 stemmen op Kitty Jong of Tuur Elzinga als nieuwe FNV-voorzitter. Op 4 februari zijn de verkiezingen voor een ander boegbeeld bij de grootste vakbond van Nederland gestart en op 10 maart wordt de verkiezingsuitslag bekendgemaakt. Als het goed is, heb ook jij een stembrief en/of e-mail ontvangen met daarin een unieke stemcode, waarmee jij je stem kunt uitbrengen.
Wil je gaan stemmen, maar twijfel je nog altijd wie jouw voorkeur geniet? Kijk dan via deze link het online verkiezingsdebat terug tussen de 51-jarige Tuur Elzinga en de 56-jarige Kitty Jong. Tijdens dit debat op woensdagavond 3 februari kregen zij het vuur aan de schenen gelegd door journalist, columnist en programmamaker Teun van der Keuken. Zij gingen onder meer uitgebreid in op diverse brandende vakbondsthema’s. De nieuw gekozen FNV-voorzitter zal uiteindelijk aan het roer staan van 2021 tot 2025.

AFMP steunt Psst-campagne
19 februari 2021 - De AFMP steunt Stichting Psst, een initiatief van Nederlandse burgers die constateren dat de Nederlandse krijgsmacht door een gebrek aan politieke daadkracht een groot tekort heeft aan mensen en materieel. Volgens deze stichting kunnen hierdoor huidige en toekomstige dreigingen niet het hoofd worden geboden. De AFMP kan zich helemaal vinden in deze conclusie en heeft al menig maal zelf op de trom geslagen over alle problemen. Als defensiebond leveren we een kleine bijdrage aan de politiek neutrale, digitale advertentie- en radiocampagne, waarmee Psst sinds 1 februari landelijk aandacht vraagt voor de deplorabele staat waarin Defensie verkeert. De doelstelling is om alle problemen snel (opnieuw) op de politieke agenda te krijgen. Onze bijdrage bestaat uit korte communicatie over de campagne op onze website en via onze app en digitale nieuwsbrieven én uit een campagnebanner op deze kanalen.
Onder het motto ‘Geef ons munitie, teken de petitie’ kan iedereen die de doelstellingen van de stichting een warm hart toedraagt via www.psst.nl een petitie ondertekenen. Met deze hopelijk massaal ondertekende petitie wil zij onze volksvertegenwoordigers dwingen om in de komende regeerperiode in actie te komen tegen de dramatische staat van Defensie.

Wat gebeurt er als jij de dienst verlaat? Denk aan je zorgverzekering!
19 februari 2021 - Als je als beroepsmilitair de dienst verlaat, dan heeft dit een aantal gevolgen. Een voorbeeld hiervan is de verandering in de verzekering voor ziektekosten. Voor jouw ziektekosten ben je tijdens jouw militaire loopbaan verzekerd bij Stichting Ziektekosten Verzekering Krijgsmacht (SZVK). Deze SZVK-verzekering stopt op de dag dat je de actieve dienst verlaat. Twee maanden vóór dienstverlating ontvang je daarom een brief van SZVK met alle relevante informatie. Wij belichten de belangrijkste onderwerpen in die brief.

Aanvraag geneeskundig onderzoek dienstverlaten
Het is belangrijk om je geneeskundig onderzoek dienstverlaten, beter bekend als het ‘uitkeuren’, tijdig aan te vragen. Dit onderzoek moet uiterlijk 2 maanden vóór de datum van dienstverlating plaatsvinden. Via deze link vind je hierover meer informatie.

Nieuwe zorgverzekering
Op de dag dat je de dienst verlaat, stopt automatisch de ziektekostenverzekering bij SZVK. Je bent dan zelf verantwoordelijk voor het kiezen en het afsluiten van een nieuwe zorgverzekering. Deze verplichting heb je vanuit de Zorgverzekeringswet. Je nieuwe zorgverzekering moet binnen 4 maanden na dienstverlating zijn geregeld. Maar je kunt er niet vroeg genoeg bij zijn.

Zorgverzekering Zorgzaam
Om te voorkomen dat je als militair bij dienstverlating onverzekerd bent, kan SZVK de gegevens van de militair doorgeven aan zorgverzekeraar Zorgzaam. Deze zorgverzekeraar biedt een uitgebreide collectieve zorgverzekering aan voor personen die een relatie hebben of hadden met Defensie. Als je aansluitend bij Zorgzaam een zorgverzekering afsluit, accepteert de verzekeraar jou zonder medische beoordeling voor de aanvullende verzekeringen. Dit is een belangrijk voordeel ten opzichte van andere zorgverzekeraars bij wie je wél een medische vragenlijst moet invullen. Deze verplichting geldt trouwens alleen voor mogelijke aanvullende verzekeringen. Hier vind je meer informatie over Zorgzaam.

Uitdrukkelijke toestemming
SZVK geeft jouw gegevens als dienstverlatende militair alleen aan Zorgzaam door als jij hiervoor uitdrukkelijke toestemming geeft. Hiervoor moet je een antwoordformulier terugsturen aan SZVK. Dit antwoordformulier is een bijlage bij de SZVK-brief met antwoordenvelop die je twee maanden voor dienstverlating ontvangt. Terugsturen is niet nodig als je zelf jouw zorgverzekering kiest.

In het buitenland
Als je na jouw dienstverlating in het buitenland gaat of blijft wonen (EU/EER-landen of verdragslanden buiten de EU/EER), dan val je onder de zorgverzekeringswet. Je kunt dan niet worden verzekerd bij een Nederlandse zorgverzekeraar. Hier lees je welke landen dit zijn. Woon je of ga je wonen in het Verenigd Koninkrijk? Houd dan de website van het CAK in de gaten! Meer informatie over jouw zorgverzekering en het buitenland vind je via deze link.

Vragen?
SZVK beantwoordt graag jouw eventuele vragen. Meer informatie vind je op de website van deze stichting. Je kunt ook bellen met een van de medewerkers van de SZVK Helpdesk. Zij zijn op werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur bereikbaar op telefoonnummer 072-5277677.

Update over AOW-opbouw
19 februari 2021 - ‘AOW opbouwen: hoe werkt dit ook alweer?’ Onder deze kop informeerden we je in de vorige Nieuwsbrief Postactieven over het opbouwen van je AOW. Naar aanleiding van dit bericht ontvingen wij diverse reacties en enkele aanvullende inhoudelijke opmerkingen. Deze hebben wij verwerkt in onderstaand bericht.
Je bouwt een volledige AOW-uitkering op als je in de 50 jaar voordat je een AOW-uitkering krijgt in Nederland hebt gewoond. Voor elk gemist jaar wordt deze uitkering met 2% gekort. Als je AOW-leeftijd bijvoorbeeld 66 jaar is, dan start de opbouw van jouw AOW bij 16 jaar. Woonde je al die tijd in Nederland? Dan heb je een volledige AOW-uitkering opgebouwd. Ben je - in dit voorbeeld - 20 jaar als je in Nederland komt wonen? Dan mis je 4 jaar AOW-opbouw en krijg je 8% minder AOW.

Inkomensondersteuning AOW
Het minder opbouwen van AOW heeft ook gevolgen voor de inkomensondersteuning AOW. Deze inkomensondersteuning is een aanvulling op jouw AOW. De aanvulling zit al bij je AOW in. Heb je minder AOW-tijd opgebouwd? Dan gaat de aanvulling naar ratio mee.

In het buitenland
Woon je in het buitenland of ga je emigreren? Check dan deze link voor extra informatie. Word je voor Defensie in het buitenland geplaatst? Dan heeft dit voor jou en jouw eventuele partner geen gevolgen voor jouw AOW-tijd. Als jouw partner in het buitenland gaat werken, dan kan dit echter wél gevolgen hebben voor de AOW-opbouw. Je kunt dit navragen bij de SVB.
In het verleden verliep de overdracht van gegevens naar de SVB niet vlekkeloos. Hierdoor kan bij de SVB geregistreerd staan dat je een aantal jaren in het buitenland hebt gewoond. Je wordt dan gekort op jouw AOW. Wij leggen je uit wat je in dat geval moet doen:

- Controleer op Mijn SVB je AOW-opbouw. Dit doe je als volgt:
* Log met jouw DigiD in op Mijn SVB. Klik bij ‘Raadplegen’ op het onderwerp ‘AOW-opbouw’.
* Vervolgens zie je wat de vastgestelde c.q. je minimale AOW-leeftijd is. Lees vooral de toelichting goed door!

Wanneer verzekerd
In het hoofdstuk ‘Uw AOW-opbouw’ lees je vanaf wanneer je bent verzekerd. Daarna lees je wat je tot nu toe hebt opgebouwd. Vervolgens zie je daaronder hoeveel AOW je hebt opgebouwd op je AOW-leeftijd als jouw situatie niet verandert. Staat er 100%? Dan heb je een volledige opbouw. Staat er een lager percentage? Dan mis je AOW-tijd. Dit kan te maken hebben met het feit dat je een periode in het buitenland geplaatst was. Uitzendingen hebben overigens ook geen invloed op de opbouw van je AOW-tijd.

AOW-diensttijdverklaring
Je AOW-diensttijdverklaring ten bate van de SVB kun je via e-mail aanvragen bij het Dienstencentrum Human Resources (DCHR) in Enschede. Je ontvangt dan een brief met een formulier van het DCHR. Waar nodig moet je dit aanvullen. Maak een kopie van de brief en het ingevulde formulier. Stuur vervolgens de documenten naar de SVB, dat je opgebouwde AOW-tijd uiteindelijk zal corrigeren. Let op! In jouw e-mail aan het DCHR moet je wel jouw werknemers-ID (PeopleSoft-nummer) vermelden. Werk je nog bij Defensie? Dan mag je het e-mailadres niet gebruiken en dien je gebruik te maken van de SelfService.

Pensioenoverzicht
Je kunt trouwens ook een pensioenoverzicht bij de SVB aanvragen. Deze aanvraag duurt 5 tot 10 minuten. Binnen 8 weken krijg je het overzicht thuis gestuurd.

Nieuws van VO ABP: belangrijke aspecten voor nieuw pensioen
19 februari 2021 - De overgang naar het nieuwe pensioen moet op een zo evenwichtig mogelijke manier plaatsvinden. Dit is het pleidooi van onze vertegenwoordiger Bert Weeren en de andere vertegenwoordigers in het Verantwoordingsorgaan (VO) ABP. Als (toekomstig) gepensioneerden maken wij ons natuurlijk wel zorgen over de achterstallige indexatie en de mogelijke korting op ons pensioen. Het VO vindt daarom dat hieraan ruime aandacht moet worden besteed.

Berichtgeving ABP
In deze nieuwsbrief wijzen we je graag op onderstaande recente berichtgeving van ABP:

ABP is positief over het nu voorliggende Wetvoorstel toekomst pensioenen. Het pensioenakkoord en het hieruit voortvloeiende wetsvoorstel bevatten belangrijke ingrediënten voor een goed pensioen voor onze deelnemers. Het nieuwe pensioen is een premieregeling: het nieuwe contract of de wet verbeterde premieregeling. Niet de rente, maar het rendement gaat de hoofdrol spelen en pensioen wordt transparanter.

Het nieuwe pensioen moet leiden tot een herstel van het vertrouwen van deelnemers in hun pensioen. Voor onze deelnemers is het belangrijk dat het nieuwe pensioen persoonlijk en begrijpelijk is. En voor een adequaat pensioen dienen de voordelen van brede risicodeling behouden te blijven. Hiervoor moeten álle pensioenvormen van onze deelnemers over kunnen naar het nieuwe pensioen. De overgang naar het nieuwe pensioen dient evenwichtig te kunnen plaatsvinden. Verder is het cruciaal dat op weg naar het nieuwe pensioen onnodige verlagingen worden voorkomen.

Voor een goed nieuw pensioen voor alle deelnemers moeten er volgens ABP vier aspecten in het Wetsvoorstel en de memorie van toelichting worden doorgevoerd.

1. Op de deelnemers gerichte pensioencommunicatie en hanteren maatstaven;
2. Behoud brede risicodeling in het nieuwe pensioencontract;
3. Invaren alle pensioenen met meer ruimte voor evenwichtige overgang;
4. Overgangsregels laten aansluiten bij het nieuwe pensioen.

Voor een gedetailleerde reactie op het Wetsvoorstel toekomst pensioenen en memorie van toelichting verwijst ABP je naar de reactie van haar pensioenuitvoerder APG en van de Pensioenfederatie als koepelorganisatie. ABP denkt graag mee over de verdere uitwerking van het nieuwe pensioen.

Aspect 1
ABP is blij met de open normen in de pensioencommunicatie. Het belangrijkste doel hiervan is om deelnemers centraal te stellen en de pensioencommunicatie op hen af te stemmen. Het pensioenfonds is blij dat de pensioeninformatie niet alleen is gericht op kennisoverdracht, maar ook op gedrag. Positief volgens ABP is dat pensioenfondsen elke vijf jaar de risicohouding van hun deelnemers moeten onderzoeken.

Deelnemersonderzoek
ABP hecht veel waarde aan deelnemersonderzoek. Zo’n onderzoek brengt namelijk de voorkeuren en de wensen van de deelnemers goed in beeld. Het geeft bijvoorbeeld antwoord op de vraag hoe deelnemers omgaan met onzekerheid en geeft inzicht in kwetsbare groepen. ABP pleit daarom voor open normen om de inzichten uit deze deelnemersonderzoeken zo goed mogelijk mee te nemen in het pensioenbeleid. ABP denkt dat de resultaten van een deelnemersonderzoek één-op-één kunnen worden vertaald naar beleid.

Verwacht pensioen
ABP vindt dat de gevolgen van (de overgang naar) het nieuwe pensioen helder moeten zijn voor deelnemers. Het verwachte pensioen en de hoogte van hun lopende pensioenuitkeringen zijn voor deelnemers relevanter en beter te begrijpen dan begrippen als ‘netto profijt’ of ‘op waarde gebaseerde ALM’. Daarom moeten deze voor deelnemers cruciale pensioenmaatstaven belangrijke aandachtspunten zijn bij de beoordeling van de ‘evenwichtige overgang naar het nieuwe pensioen’, zo benadrukt ABP.

Aspect 2
Het nieuwe pensioencontract is volgens ABP gericht op een brede solidariteit. Risicodeling kan leiden tot welvaartswinsten en pech en geluk voorkomen. In de teksten over het nieuwe pensioencontract moet hieraan meer aandacht worden besteed. Zo kan de ruimte voor solidariteit worden behouden, ook in de nog te verwachten lagere regelgeving. ABP verwijst naar het wettelijk verbod op de herverdeling via de toedelingsregels voor beschermingsrendement en ‘overrendement’. Dit verbod beperkt volgens het pensienfonds de mogelijkheid tot risicodeling. Dit is niet in lijn met de door ABP onderschreven randvoorwaarde in het wetsvoorstel dat persoonlijke vermogens nooit negatief mogen worden. Ook beperkt het de mogelijkheden om risico’s en welvaartsvoordelen efficiënt te spreiden over de levensloop. Bovendien leidt een verbod tot veel discussie over wat er precies onder herverdeling moet worden verstaan. ABP wil daarom dat dit verbod wordt geschrapt.
Het pensioenfonds pleit voor een wettelijke bepaling, die positief uitdrukt welk doel we willen realiseren, bijvoorbeeld: ‘De toedelingsregels voor beschermingsrendementen en overrendementen leggen in de regel zowel de risico’s als de rendementen bij dezelfde leeftijdscohorten neer’. Dit voorstel biedt pensioenfondsen de ruimte om de voordelen van collectief beleggen in het nieuwe pensioenstelsel te handhaven.

Aspect 3
Het wetsvoorstel Toekomst pensioenen beschrijft een standaard pad om oude rechten om te zetten naar de nieuwe pensioenregeling. ABP wil dit pad graag gebruiken voor álle pensioensoorten, dus inclusief het nabestaandenpensioen en het arbeidsongeschiktheidspensioen. De omzetting van het nabestaandenpensioen moet mogelijk zijn. Uitgangspunt is dat deelnemers er niet op achteruit gaan. Hierbij moet waar nodig compensatie worden geboden. Dit betekent dat alle pensioenen standaard worden ‘ingevaren’. Dit invaren moet volgens ABP evenwichtig gebeuren. Het verwachte pensioen voor actieve en gewezen deelnemers moet door de overgang naar het nieuwe pensioen verbeteren of gelijk blijven. De ingegane pensioenuitkeringen moeten hierdoor niet lager worden.
ABP pleit ervoor dat pensioenfondsen op het nieuwe pensioen gebaseerde spelregels bij het invaren kunnen gebruiken. Hierdoor ontstaat meer ruimte om evenwichtig in te varen. Zo kunnen in de transitieperiode vooraf onnodige verlagingen worden voorkomen.

Aspect 4
Deelnemers en pensioenfondsen zijn volgens ABP gebaat bij duidelijkheid. In de komende jaren tot aan de overgang naar het nieuwe pensioen is maatschappelijke en bestuurlijke rust nodig. Net als minister Koolmees van Sociale Zaken wil ABP onnodige verlagingen voorkomen. Dit zijn verlagingen die niet zouden plaatsvinden als het nieuwe pensioen al van toepassing zou zijn. Maatregelen die haaks staan op het nieuwe pensioen moeten worden voorkomen.
Daarom pleit ABP voor overgangsmaatregelen tijdens de overbruggingsperiode die zoveel mogelijk aansluiten bij het nieuwe pensioen. Net als de meeste andere pensioenfondsen kan ABP bij een kalme economie dan zonder pensioenverlagingen evenwichtig overstappen naar het nieuwe pensioen.

Reactie AFMP
De AFMP reageert desgevraagd op de recente ABP-communicatie. “Militairen hebben binnen ABP een eigen pensioenregeling, maar er is ook een aantal eigen, bovenwettelijke werkgeversregelingen die Defensie betaalt,” zo benadrukt René Schilperoort, onderhandelaar van de AFMP. “De centrales en Defensie overleggen met elkaar binnen de eigen sector wat de overgang naar het nieuwe pensioen voor onze militaire regelingen gaat betekenen. Wij zien daarin op voorhand specifieke zaken die te maken hebben met de bijzondere positie van de militair, aan hen moet in dit traject extra aandacht worden besteed. Voorbeelden daarvan zijn onder andere het militaire invaliditeits- en nabestaandenpensioen en de vóór 1 juni 2001 opgebouwde pensioenen die Defensie nog financiert.”

Verkiezingen nieuwe FNV-voorzitter donderdag gestart
5 februari 2021 - De 51-jarige Tuur Elzinga en de 56-jarige Kitty Jong zijn de kandidaten voor het voorzitterschap van de FNV. Sinds donderdag kunnen de bijna één miljoen leden van de FNV stemmen op een van deze kandidaten. Ook alle AFMP-leden kunnen hun stem uitbrengen, omdat de AFMP is aangesloten bij de FNV.
Op 10 maart wordt de verkiezingsuitslag bekendgemaakt. Alle leden hebben een stembrief en/of een e-mail ontvangen met daarin een unieke stemcode. Hiermee kunnen zij aangeven wie volgens hen de meest geschikte voorzitter is. Aan de hand van de verkiezingsuitslag benoemt het FNV-ledenparlement de nieuwe voorzitter voor de periode 2021-2025. In deze nieuwsbrief vertellen we wat meer over de twee kandidaat-voorzitters.

Kitty Jong
Voordat zij bij de FNV aan de slag ging, werkte Kitty aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Daar was zij onder meer actief als ambtelijk secretaris van de ondernemingsraad. Verder was zij gemeenteraadslid in haar woonplaats Weesp. Sinds 2017 maakt zij deel uit van het FNV-bestuur. Hierin is zij verantwoordelijk voor zorg, arbeidsomstandigheden, energiebeleid, duurzaamheid, diversiteit, sociale zekerheid, medezeggenschap en corporate governance.

Tuur Elzinga
Tuur was 9 jaar lang Eerste Kamerlid namens de SP. Hij werkte als beleidsadviseur bij Mondiaal FNV. In 2012 was hij ‘kwartiermaker’ voor de omvorming van de FNV. Dat leidde uiteindelijk tot de fusie van de grootste afzonderlijke FNV-bonden. In zijn huidige bestuursfunctie bij de FNV is Tuur vooral bekend als onderhandelaar bij de onderhandelingen over het pensioenakkoord. Internationale zaken en belastingen maken ook deel uit van zijn portefeuille. Breng jij je stem ook uit?

AOW-leeftijd blijft ook in 2026 67 jaar
5 februari 2021 - Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft onlangs de AOW-leeftijd en de aanvangsleeftijd voor de AOW-verzekering voor het jaar 2026 bekendgemaakt. Volgens een raming van het CBS bedraagt de resterende levensverwachting op 65-jarige leeftijd in 2026 20,82 jaar. De uitkomst van de formule voor de berekening van de AOW-leeftijd is dat deze in 2026 net als in 2025 67 jaar bedraagt. De aanvangsleeftijd voor de AOW-verzekering blijft 17 jaar.

AOW'er moet hetzelfde brutoloon krijgen
5 februari 2021 - Een werkgever mag een na de AOW-leeftijd doorwerkende werknemer geen lager loon uitbetalen voor hetzelfde werk als vóór deze leeftijd. Dat is leeftijdsdiscriminatie. Een werknemer moet bruto hetzelfde ontvangen, ongeacht de netto gevolgen. Dit blijkt uit een oordeel van het College voor de Rechten van de Mens.
Een man die bij de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst (KNMG) werkte, kreeg na het bereiken van de AOW-leeftijd een nieuw arbeidscontract aangeboden voor hetzelfde werk. De KNMG stelde het brutoloon zo vast dat de man netto hetzelfde salaris zou overhouden als vóór zijn AOW. Het brutosalaris werd dus verlaagd. De man accepteerde dit niet. Hij vond dit leeftijdsdiscriminatie. Volgens hem pikte de KNMG op die manier ook zijn belastingvoordeel in.

Geen uitzondering
Het College voor de Rechten van de Mens deelde de mening van de werknemer. Loon, inclusief belasting en premies, is de vergoeding voor de afgesproken arbeid. ‘Door een AOW'er minder loon te geven, maakt de KNMG onderscheid op basis van leeftijd,’ concludeert het College. ‘Dat is alleen toegestaan als er een wettelijke uitzondering is. Aangezien dat hier niet het geval is, discrimineert de KNMG deze werknemer door een lager loon te geven dan zijn jongere collega's. Dat mag niet.’

AOW opbouwen: hoe werkt dit ook alweer?
5 februari 2021 - Je bouwt een volledige AOW-uitkering op als je in de 50 jaar voordat je een AOW-uitkering krijgt in Nederland hebt gewoond. Voor elk gemist jaar wordt deze uitkering met 2% gekort. Als je AOW-leeftijd bijvoorbeeld 66 jaar is, dan start de opbouw van jouw AOW bij 16 jaar. Woonde je al die tijd in Nederland? Dan heb je een volledige AOW-uitkering opgebouwd. Ben je - in dit voorbeeld - 20 jaar als je in Nederland komt wonen? Dan mis je 4 jaar AOW-opbouw en krijg je 8% minder AOW.
Word je voor Defensie in het buitenland geplaatst? Dan heeft dit voor jou en jouw eventuele partner geen gevolgen wat betreft de opbouw van de AOW-tijd. In het verleden verliep de overdracht van gegevens naar de SVB niet helemaal vlekkeloos. Hierdoor kan bij de SVB geregistreerd staan dat je een aantal jaren in het buitenland hebt gewoond. Je wordt dan gekort op jouw AOW.

Wat moet ik dan doen?
Controleer op Mijn SVB je AOW-opbouw. Dit doe je als volgt:

-Log in op Mijn SVB met je DigiD. Klik bij ‘Raadplegen’ op het onderwerp ‘AOW-opbouw’.
- Vervolgens zie je wat de vastgestelde c.q. je minimale AOW-leeftijd is. Lees vooral de toelichting goed door.

In het hoofdstuk ‘Uw AOW-opbouw’ lees je vanaf wanneer je bent verzekerd. Daarna lees je wat je tot nu toe hebt opgebouwd. Vervolgens lees je daaronder hoeveel AOW je hebt opgebouwd op je AOW-leeftijd als je situatie niet verandert. Staat er 100%? Dan heb je een volledige opbouw. Staat er een lager percentage? Dan mis je AOW-tijd. Dit kan te maken hebben met het feit dat je een periode in het buitenland geplaatst bent geweest. Uitzendingen hebben overigens ook geen invloed op de opbouw van je AOW-tijd.

Stuur dan een e-mail naar het Dienstencentrum Human Resources (DCHR) in Enschede. Vraag hierin naar een AOW-diensttijdverklaring ten bate van de SVB. Je krijgt vervolgens een brief met een formulier van het DCHR. Deze moet je waar nodig aanvullen. Maak een kopie van de brief en het ingevulde formulier. Stuur vervolgens de documenten naar de SVB, dat je opgebouwde AOW-tijd zal corrigeren.

Let op! In jouw e-mail aan het DCHR moet je wel je werknemers-ID (PeopleSoft-nummer) vermelden. Werk je nog bij Defensie? Dan mag je het e-mailadres niet gebruiken en dien je gebruik te maken van de SelfService.

Kan ik een pensioenoverzicht bij de SVB aanvragen?
Ja, dit kan zeker. De aanvraag duurt 5 tot 10 minuten en binnen 8 weken krijg je een overzicht thuis gestuurd.

Terugblik 2020: geen pensioenverlaging
5 februari 2021 - Door de coronapandemie was 2020 een uitzonderlijk jaar. Ook voor ABP was de impact hiervan groot. Zo hing het hele jaar een verlaging van de pensioenen in de lucht. Met een dekkingsgraad van 93,2% op 31 december 2020 is een verlaging in 2021 van de baan. Tijd voor een korte terugblik op 2020 en een vooruitblik op 2021.

Tijdig herstel dekkingsgraad
De dekkingsgraad is de verhouding tussen het geld dat een pensioenfonds in kas heeft en het geld dat dit fonds nodig heeft om alle pensioenen nu en in de toekomst te kunnen betalen. Door de coronacrisis daalde de dekkingsgraad van ABP in het eerste kwartaal van 97,8% naar 82,0%. De financiële markten stonden onder druk en de rente daalde.

Boven de grens
In het tweede, derde en vierde kwartaal steeg de dekkingsgraad weer om eind 2020 uit te komen op 93,2%. De dekkingsgraad ligt daarmee boven de grens voor pensioenverlaging van 90%. Vanwege uitzonderlijke omstandigheden heeft minister Koolmees deze grens aangepast van 104% naar 90%. ABP maakt daarvan gebruik. Hierdoor hoeven de pensioenen niet gekort te worden in 2021.

Positief rendement
Ondanks de coronacrisis groeide het beschikbaar vermogen van ABP in 2020 van €466 miljard naar €493 miljard. Over het hele jaar boekte ABP een positief rendement van 6,2%. In het eerste kwartaal kregen de beleggingen van ABP een flinke klap, maar dat herstelde zich in de kwartalen daarna. In het tweede kwartaal (7,4%) en vierde kwartaal (6,6%) werden de beste rendementen van het jaar geboekt.

Ver uit zicht
Bestuursvoorzitter Corien Wortmann-Kool kijkt desgevraagd vooruit. “Pensioenverhoging is ver uit zicht en de kans op verlagingen blijft de komende jaren reëel,” benadrukt zij. “Wij werken samen met andere grote fondsen hard mee aan een nieuw pensioencontract voor 2026, waarin de rente een minder grote rol speelt zodat we pensioenen eerder kunnen verhogen als het economisch goed gaat. Daarbij blijft de kans op verlagen als het tegenzit. Maar van pensioenverlaging kan alleen sprake zijn als het bezien vanuit het nieuwe pensioencontract noodzakelijk is en dat is nu nog onvoldoende geregeld. Daarom roep ik minister Koolmees op snel duidelijkheid te bieden over de spelregels voor de periode tot 2026, zodat we onnodige verlagingen kunnen voorkomen.”

AFMP steunt campagne Stichting Psst
5 februari 2021 - De AFMP schaart zich achter Stichting Psst, een initiatief van bezorgde Nederlandse burgers die constateren dat de Nederlandse krijgsmacht door een gebrek aan politieke daadkracht een groot tekort heeft aan mensen en materieel. Volgens deze stichting kunnen hierdoor huidige en toekomstige dreigingen niet het hoofd worden geboden. De AFMP onderschrijft deze conclusie volledig, slaat hierover zelf al jaren op de trom en benadrukt dat zelfs minister Bijleveld van Defensie dit erkent.
Als defensiebond leveren we daarom een bescheiden bijdrage aan de politiek neutrale, digitale advertentie- en radiocampagne, waarmee Psst vanaf 1 februari landelijk aandacht vraagt voor de deplorabele staat waarin Defensie verkeert. Het belangrijkste doel is om alle achterliggende problemen snel (opnieuw) op de politieke agenda te krijgen. Onze bijdrage zal bestaan uit korte berichtgeving over de campagne op afmp.nl en via onze app en digitale nieuwsbrieven én uit een campagnebanner op deze kanalen.
Onder het motto ‘Geef ons munitie, teken de petitie’ kan iedereen die de doelstellingen van de stichting een warm hart toedraagt via www.psst.nl een petitie ondertekenen. Met deze hopelijk massaal ondertekende petitie wil zij onze volksvertegenwoordigers dwingen om in de komende regeerperiode in actie te komen tegen de dramatische staat van Defensie.

Vaccinatie ouderen eerder van start
22 januari 2021 - Het vaccineren van ouderen tegen het coronavirus start toch eerder dan voorzien. Zij behoren immers tot de risicogroep, die een grote kans loopt om ernstig ziek te worden van dit virus en om te overlijden. Afgelopen maandag, 18 januari, startte de overheid met de eerste vaccinatiecampagne voor ouderen in verpleeghuizen. De tweede verandering in deze campagne is dat een week later, op maandag 25 januari, een start wordt gemaakt met de vaccinatie van ouderen in kleinschalige woonvormen. Vanaf medio volgende maand zijn de ouderen thuis aan de beurt.

Regiobijeenkomsten van de baan
22 januari 2021 - Je had het als postactief AFMP-lid waarschijnlijk al verwacht, maar helaas moeten we ook de geplande regiobijeenkomsten voor komend voorjaar annuleren vanwege COVID-19. De AFMP beseft dat onze postactieve leden veel behoefte hebben aan deze bijeenkomsten en dat zij face to face-contacten node missen. Door het coronavirus kunnen en mogen we deze bijeenkomsten echter niet laten doorgaan, hoezeer ons dit ook spijt. Postactieven behoren immers tot de kwetsbare doelgroep van wie wij de gezondheid optimaal willen beschermen. Niet voor niets zijn in deze coronatijd bijvoorbeeld ook alle horecalocaties en vergaderzalen gesloten. Daarom rest ook ons niets anders dan de regiobijeenkomsten voor komend voorjaar af te gelasten. We zijn op dit moment al druk doende met de planning voor komend najaar. Zodra deze planning rond is, zullen we jou via deze nieuwsbrief en via ons ledenmagazine OpLinie van juni hierover informeren. De komende tijd blijven we jullie in elk geval iedere twee weken voorzien van nuttige informatie.

Nieuwe AOW-bedragen in 2021
22 januari 2021 - Vanaf 1 januari 2021 zijn er nieuwe AOW-bedragen. Hieronder staan deze bedragen vermeld:

Je woont alleen:

Bovenstaande bedragen zijn inclusief de inkomensondersteuning AOW van € 26,04 maar exclusief € 71,93 bruto vakantiegeld per maand. Het vakantiegeld wordt in mei uitbetaald.

Je bent getrouwd of woont samen:

Bovenstaande bedragen zijn inclusief de inkomensondersteuning AOW van € 26,04 maar exclusief € 51,37 bruto vakantiegeld per maand. Het vakantiegeld wordt in mei uitbetaald.

Pensioengedeelte in één keer opnemen
22 januari 2021 - Vanaf 2023 kun je ervoor kiezen om een deel van jouw opgebouwde pensioen in één keer op te nemen. Je krijgt dan tot maximaal 10% van dit opgebouwde pensioen op jouw rekening gestort. Besef wel dat je een lagere maandelijkse pensioenuitkering ontvangt als je dit bedrag in één keer opneemt. Eerder was de ingangsdatum van deze mogelijkheid nog 1 januari 2022. De Eerste Kamer plaatste echter vraagtekens bij de uitvoerbaarheid hiervan en daarom is de invoering een jaar uitgesteld. Via deze link vind je hierover meer informatie.

Wat is mantelzorg?
22 januari 2021 - Zorg bieden aan je naasten is voor de meeste mensen een vanzelfsprekendheid. Iedereen krijgt vroeg of laat te maken met mantelzorg en mensen doen dit vaak uit liefde voor elkaar. Het is echter de vraag wat je kunt verstaan onder mantelzorg en wat niet. Je hoeft er ook niet alleen voor te staan. In dit artikel een aantal nuttige tips.

Definitie
Volgens de definitie van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCB) is mantelzorg alle hulp aan een hulpbehoevende, geboden door iemand uit zijn of haar directe sociale omgeving. Ook minder intensieve hulp, de hulp aan huisgenoten en de hulp aan instellingsbewoners kunnen volgens het SCB tot mantelzorg worden gerekend. Mantelzorg is hulp die verder gaat dan de zogeheten ‘gebruikelijke hulp’.

Onbetaalde hulp
Mantelzorg is onbetaalde hulp, die nooit als een verplichting kan worden opgelegd. Hulp aan mensen zonder gezondheidsbeperkingen, zoals oppassen op gezonde kleinkinderen, valt buiten de definitie van mantelzorg.

Geen vrijwilligerszorg
Mensen halen de begrippen mantelzorg en vrijwilligerszorg vaak door elkaar. Toch zijn het verschillende begrippen.

-Allereerst komt mantelzorg op je pad. Iedereen krijgt vroeg of laat te maken met mantelzorg: je bent mantelzorger, je wordt mantelzorger of je hebt in de toekomst hulp van een mantelzorger nodig. Mantelzorgers zorgen soms 24 uur per dag. Zij kunnen hiermee niet zomaar stoppen en verrichten soms verpleegkundige handelingen.
-Ten tweede kies je voor vrijwilligerszorg. Vrijwilligers kiezen ervoor om te zorgen. Bij de start is er meestal (nog) geen emotionele band. De vrijwilliger verlenen hun zorg voor een beperkt aantal uren en kunnen hier op eigen initiatief mee stoppen. Zorgvrijwilligers werken in georganiseerd verband voor een organisatie en verrichten zelden verpleegkundige handelingen.

Ondersteuning mantelzorger
Zoek je als mantelzorger ondersteuning dicht bij huis? Dan kun je overal in het land terecht bij een lokale of regionale organisatie voor mantelzorgondersteuning. Deze organisaties:
-geven informatie, advies en praktische steun;
-bieden je een luisterend oor;
-kennen het aanbod van zorg- en hulpinstanties in jouw omgeving, waardoor zij je goed kunnen doorverwijzen;
-organiseren lotgenotencontactgroepen en/of cursussen voor mantelzorgers;
-bieden op 10 november een lokaal programma in het kader van de Dag van de Mantelzorg.

Vervangende zorg voor mantelzorgers (respijtzorg)
Je kunt als mantelzorger alleen goed voor een ander zorgen als je ook goed voor jezelf zorgt. Daarom is het belangrijk om regelmatig te ontspannen en tijd voor jezelf te reserveren. Denk hierbij aan een uurtje sporten, een avond voor jezelf én dagbesteding of logeeropvang voor degenen die jouw zorg krijgen. Dit wordt respijt of respijtzorg genoemd.

Hoe vind je juiste zorg?
Via de Wegwijzer Ik zoek vervangende zorg vind je stapsgewijs de hulp die bij jou past.

Mogelijkheden
Er zijn verschillende manieren om de zorg voor je familielid, vriend of buur met anderen te delen. Dit kan met vrienden, familie of buren of met vrijwilligers. Het kan één keer of vaker en bij jou thuis of ergens anders. Welke zorg je kiest, hangt af van je wensen en van de wensen van de persoon voor wie je zorgt. Soms betaalt de gemeente deze zorg en af en toe vergoedt jouw zorgverzekeraar ook een aantal uur opvang.

Relevante links

Vormen van respijtzorg
Overdragen van de zorg: thuis of buitenshuis?
Wie betaalt voor respijtzorg?
Waar vraag ik respijtzorg aan?

Directe vervangende zorg
Zoek je per direct vervangende zorg, omdat je er even helemaal doorheen zit? Of ben je ziek en moet de zorg meteen worden overgedragen? Check dan hier de mogelijkheden voor directe hulp.

Enkele tips
-Vraag mensen in jouw omgeving om je te helpen, begin ‘klein’en vraag bijvoorbeeld of iemand een boodschap voor je kan doen;
-Vraag bij je zorgverzekeraar en je gemeente wat zij aan mantelzorgondersteuning bieden;
-Vind je het lastig om de zorg over te dragen? Bekijk dan via deze link de checklist ‘Overdragen van de zorg’.

Organisaties voor mantelzorgondersteuning
Alle organisaties voor mantelzorgondersteuning zijn aangesloten bij Mantelzorg.nl. Via deze website vind je een organisatie bij jou in de buurt. Brandende vragen over mantelzorg kun je ook stellen aan de mensen van de zogeheten mantelzorglijn. Het telefoonnummer van de mantelzorglijn is: 030-760 6055.

Bronbeek beleeft Jerusalema Challenge
8 januari 2021 - De hoogbejaarde bewoners en hun verzorgers van het tehuis voor oud-militairen Bronbeek in Arnhem deden onlangs mee aan de tijdens de coronacrisis razend populaire Jerusalema Challenge. Onder het motto ‘Samen dansen we naar betere tijden!’ dansten zij op gepaste anderhalve meter afstand van elkaar. Bekijk hun dansprestaties in bovenstaande clip. Zij dansten op de klanken van het gospelnummer Jerusalema van de Zuid-Afrikaanse zanger Kgaogelo Moagi, voor talloze zorgmedewerkers in de wereld een echt troostlied in coronatijd. Iedereen bij Bronbeek danste mee. "Dit is iets feestelijks in een lastige tijd. Zo houden we de stemming er in,” zo verduidelijkte Bronbeekcommandant kolonel Karel van Dreumel. Voor de clip liet initiatiefneemster Iris Stijntjes zich inspireren door het succes van Jerusalema op Facebook en YouTube, waar het nummer al 125 miljoen keer is bekeken. Iris filmde een week lang en Esther Meijer van Museum Bronbeek maakte hiervan een clip. Bronbeek kreeg talloze enthousiaste reacties op de Jerusalema Challenge.

Geen pensioenverlaging in 2021
8 januari 2021 - ABP hoeft de pensioenen dit jaar niet te verlagen. De voorlopige dekkingsgraad van ABP op 31 december 2020 was namelijk ruim 92%. Een pensioenverlaging is daarmee voor dit jaar van de baan. Het is nog niet bekend hoe hoog de dekkingsgraad van eind december precies was. Op 21 januari 2021 weten we meer daarover. Duidelijk is wel dat die niet onder de 90% zal komen. Minister Koolmees van Sociale zaken heeft de ondergrens voor de dekkingsgraad van eind december tijdelijk verlaagd van 104% naar 90%. Omdat ABP als pensioenfonds gebruikmaakt van deze versoepelde grens, is een verlaging van de pensioenen niet nodig.
Meer informatie over de actuele situatie bij ABP vind je hier.

Ins & outs van Verantwoordingsorgaan ABP
8 januari 2021 - Pensioenen, indexaties en verhalen over (dreigende) pensioenkortingen blijven de gemoederen flink bezighouden. Het Verantwoordingsorgaan ABP kan de nodige positieve invloed uitoefenen op deze onderwerpen. In deze nieuwsbrief postactieven bieden we je enkele relevante links met actuele informatie hierover.

Link nieuwsbrieven ABP
Link webpagina VO en o.a. verslagen
Link informatie Vertegenwoordiging in VO ABP
Link informatiebulletins FNV-fractie voor alle geledingen
Link pensioeninformatie op AFMP-website
Link Facebookpagina Bert Weeren
Link Facebookpagina VO ABP

Nieuwe online pensioenvoorlichting
8 januari 2021 - Vanwege de coronacrisis heeft de AFMP ook haar komende fysieke pensioenvoorlichtingsbijeenkomst geannuleerd. Op ons kantoor beschikken we helaas niet over een ruimte waar alle deelnemers op de vereiste afstand van 1,5 meter van elkaar kunnen zitten. Daarom verzorgen we op vrijdag 5 februari weer een pensioenvoorlichting in de vorm van een webinar. Mogelijk geïnteresseerden die acht maanden voor hun pensioenleeftijd zitten, kregen in de laatste week van 2020 een brief c.q. mail over het webinar. Iedereen die na 1-1-2021, maar vóór 31-10-2021 de leeftijd van 65 jaar zal bereiken, heeft een uitnodiging ontvangen.

Dit webinar bestaat uit 2 delen:
a. Ouderdomspensioen, AOW-hiaat en Overlijden (start om 10.00 uur)
b. Zorg en belastingen (start om 13.00 uur)

Heb je geen uitnodiging voor het webinar ontvangen, maar behoor je wel tot bovengenoemde doelgroep? Bel (085-8900410) of mail dan met de ledenadministratie van de AFMP.

Ouderenkorting verhoogd
8 januari 2021 - Vanaf dit jaar is de ouderenkorting verhoogd. Ouderen met een jaarinkomen tot € 49.000 plukken hiervan de vruchten. Hun korting is dit jaar maximaal € 1.703, terwijl deze in 2020 € 1.622,- bedroeg. Ook de ouderenkorting voor alleenstaanden is in 2021 verhoogd. Deze is toegenomen van € 436,- naar € 441,- per jaar. Check de bijbehorende illustratie in de nieuwsbrief postactieven van 8 januari 2021!

Kans op pensioenverlaging komende jaren klein
18 december 2020 - Ook de komende jaren blijven gunstige regels van kracht voor de dekkingsgraad van de pensioenfondsen. Dit blijft het geval tot de invoering van het nieuwe pensioenstelsel in 2026. Hierdoor hoeven de pensioenen hoogstwaarschijnlijk niet te worden verlaagd. Dit kan worden opgemaakt uit de nieuwe pensioenwet, die minister Koolmees van Sociale Zaken afgelopen donderdag officieel presenteerde. Al eerder werd duidelijk dat de kans op pensioenverlaging, dankzij de aangepaste pensioenregels, laag is.

Dekkingsgraad
In 2026 moet het nieuwe pensioenstelsel definitief vorm hebben gekregen. Vanaf dat moment is de dekkingsgraad – het geld dat een pensioenfonds heeft om de pensioenuitkeringen van de deelnemers te kunnen betalen - niet meer doorslaggevend bij het al dan niet korten op de pensioenen. De discussie over de rekenrente, die wordt toegepast om de dekkingsgraad te bepalen, komt dan ook definitief ten einde.

Dringend noodzakelijk
Een tijd geleden bepaalde minister Koolmees al dat de pensioenfondsen in 2021 alleen pensioenkortingen hoeven door te voeren als de dekkingsgraad onder de 90 procent is gezakt. Dit besluit nam hij met het oog op de huidige coronacrisis. Normaal is deze grens 104 procent. Tijdens de overgangsperiode naar het nieuwe pensioenstelsel zijn hierdoor soepele pensioenregels van kracht. Vertrekpunt hierbij is dat de huidige situatie vanuit het perspectief van het nieuwe pensioenstelsel wordt bekeken. Kortingen worden niet doorgevoerd als dit niet dringend noodzakelijk is.

Ondergrens
De ondergrens voor de dekkingsgraad blijft 90 procent. Pensioenfondsen moeten elk jaar beoordelen of zij op schema zijn om bij de definitieve overgang naar het nieuwe stelsel op 95 procent te zitten. Is dit niet het geval? Dan moeten de pensioenen volgens het nieuwste voorstel van Koolmees toch worden gekort. Omdat er al wordt vooruitgelopen op het nieuwe pensioenstelsel is de kans ook groter dat de pensioenen omhoog gaan met de inflatie (indexatie). De meeste pensioenen zijn al jaren niet meer geïndexeerd.

Pensioenwebinar voor militairen
18 december 2020 - Op maandag 23 november vond een pensioenwebinar plaats voor militairen. Dit webinar is terug te zien op de website van ABP. De bijna 900 deelnemende militairen beoordeelden het webinar als goed. ABP organiseerde het webinar in samenwerking met Defensie en de bonden. Tijdens het online evenement werden de deelnemers geïnformeerd over de nieuwe, militair-specifieke middelloonregeling. Daarnaast is er ook aandacht besteed aan MijnABP. Via deze link kun je het webinar terugkijken. In navolging op het webinar is ook een aantal kleinschalige vervolgsessies over MijnABP gepland. Aan deze vervolgsessies onder de titel ‘Zo zit dat met uw pensioen’ kunnen per keer maximaal 18 personen deelnemen. Je kunt je inschrijven voor een sessie in december 2020 of januari 2021.
Bekijk hier de beschikbare data en meld je aan. Let op! Het aantal plaatsen is beperkt.

Pensioenpremie stijgt in 2021
18 december 2020 - De pensioenpremie van ABP gaat omhoog in 2021. De premie voor het ouderdoms- en nabestaandenpensioen voor militairen stijgt van 23,4% naar 23,8%. Dat is nodig om de pensioenen verantwoord te kunnen blijven financieren. De financiële positie van het fonds laat het niet toe dat de pensioenen van de deelnemers worden verhoogd in 2021.

Franchisebedragen wijzigen ook in 2021
Net als andere jaren zullen ook in 2021 de franchisebedragen wijzigen. Bij een opbouwpercentage van 1,788% geldt een franchisebedrag van € 13.150,- . Dit was € 12.800,-. Dat geldt voor een pensioengevend inkomen dat lager is dan € 43.322,41. Dit was € 42.972,41.
Bij een opbouwpercentage van 1,875% geldt een franchisebedrag van € 14.550,- (was € 14.200,-). Dit geldt voor een pensioengevend inkomen dat hoger is dan € 43.322,41 (was € 42.972,41).Voor de gewezen militair die voor 1-1-2019 een UGM uitkering heeft, is het nieuwe franchisebedrag € 20.500,- (was € 20.000,-).

Bij een pensioenregeling is de franchise dat deel van het salaris waarover geen pensioen wordt opgebouwd en daarom ook geen pensioenpremie wordt betaald.

Wat betekent deze premiestijging voor jou?

Wat dit betekent voor jou? Dat verschilt per persoon en is afhankelijk van jouw situatie en inkomen. Maar we kunnen wel een indicatie geven. Stel, je krijgt een UGM-uitkering in de rang van Aoo. Dan is je bruto maandinkomen* ongeveer € 3.600,-. Dan zou de premiestijging gemiddeld neerkomen op ongeveer € 6,- netto per maand. Het effect van de premiewijziging zie je op je betaalspecificatie van januari 2021. Je betaalt overigens 30% van de pensioenpremie, Defensie betaalt 70%.

Waarom is een premiestijging nodig?
Een premiestijging is nodig, omdat de pensioenen steeds duurder worden. Dit komt door de verslechterde economische vooruitzichten voor de lange termijn, waardoor de pensioenfondsen lagere rendementen verwachten. De langdurig lage rente speelt ook een rol. Bij een gelijkblijvende pensioenregeling is er dus meer premie nodig om de pensioenen te kunnen financieren.

*73% van je uitkeringsgrondslag inclusief een zorgcompensatie van 5,75% (was 5,45%).

Vanaf 1-1-2022 nieuwe uitvoerder SZVK
18 december 2020 - Het samenwerkingsverband RMA-DSW neemt vanaf 1 januari 2022 de uitvoering van de ziektekostenverzekering SZVK voor militairen over. Na een (verplichte) aanbestedingsprocedure is de overeenkomst hiervoor op 9 december jl. ondertekend.
Dit jaar en in 2021 verandert er nog niets. Het komend jaar treffen het bestuur en de organisatie van SZVK, samen met RMA-DSW voorbereidingen voor de overgang naar de nieuwe uitvoeringsorganisatie. Eind volgend jaar volgt daarover meer informatie. Voor zorgverzekeraar Zorgzaam blijft VGZ/Univé ook in 2021 de uitvoerder. Hieronder treft je een FAQ-lijst aan met de meest gestelde vragen en antwoorden.

Vragen & antwoorden

Waarom krijgt SZVK een nieuwe uitvoerder?
Als overheidsdienst is de SZVK verplicht om periodiek de uitbestede dienst Europees aan te besteden. Het huidige contract met Univé loopt af op 1 januari 2022. Daarom is de uitvoering van de SZVK ziektekostenverzekering opnieuw aanbesteed. De uitkomst van deze aanbesteding is dat RMA-DSW per 1 januari 2022 de nieuwe uitvoerder van de ziektekostenverzekering wordt.

Wat betekent de overgang naar RMA-DSW voor mij als militair?
Je ziektekostenverzekering wijzigt hierdoor niet. Eind 2021 ontvang je nadere informatie over hoe je bijvoorbeeld je declaraties kunt indienen en over andere zaken die van belang zijn.

Vindt er een verandering plaats in de dekking van mijn verzekeringspakket?
Nee. De verzekeringsvoorwaarden worden jaarlijks bezien en waar nodig aangepast. De overgang naar een nieuwe uitvoerder is geen reden om de dekking van je ziektekostenverzekering aan te passen.

Hoe word ik vanaf nu op de hoogte gehouden?
Als er nieuws is, meldt de SZVK dit op haar website www.szvk.nl. Houd daarom de website in de gaten. Uiteraard wordt je ook via het Intranetportaal Defensie op de hoogte gehouden. Waar nodig zal ook de AFMP je blijven informeren.

Hoe handel ik tot 1 januari 2022?
Er verandert niets. Op de website www.szvk.nl vind je zoals gebruikelijk alle informatie over hoe je je nota kunt declareren. Heb je hier hulp bij nodig of heb je andere vragen? De Helpdesk van de SZVK blijft tot 1 januari 2022 via het gebruikelijke telefoonnummer bereikbaar: 072 - 527 7677.

Ik ben SZVK-verzekerd en mijn partner en kinderen zijn bij Zorgzaam verzekerd. Wat zijn de consequenties van het wijzigen van de uitvoerder van de SZVK?
Voor jouw bij Zorgzaam verzekerde partner en gezinsleden wijzigt de uitvoerder niet.

Ik ben geplaatst in het buitenland en mijn partner is verzekerd bij Zorgzaam. Hoe zal dat dan gaan met de declaraties?
Het komend jaar verandert er niets voor de Zorgzaam- en SZVK-verzekerden. De SZVK en Zorgzaam zullen in gesprek gaan over de wijze waarop na 1 januari 2022 buitenlandse declaraties kunnen worden ingediend. In de loop van volgend jaar volgt meer informatie.

Ik heb diverse verzekeringen bij Univé waarop ik korting ontvang, omdat ik SZVK-verzekerd ben. Blijft dit het geval?
Uit eigen beweging biedt Univé op dit moment kortingen op diverse schadeverzekeringen aan de SZVK-verzekerden. Univé heeft de intentie uitgesproken om deze kortingen ook na 1 januari 2022 te handhaven.

Mijn gezinsleden en ik zijn verzekerd bij Zorgzaam. Heeft de overgang SZVK van VGZ naar RMA-DSW gevolgen voor mijn zorgverzekering Zorgzaam?

VGZ blijft ook in 2021 de samenwerkingspartner van Zorgzaam. In elk geval heeft dit voor het jaar 2021 geen gevolgen. Of VGZ ook in 2022 en de jaren daarna de uitvoerder blijft, is nog niet duidelijk. Ook voor Zorgzaam geldt een verplicht aanbestedingstraject dat nog niet is afgerond. Zodra hierover meer informatie beschikbaar is, gaan wij je informeren.

In 2021 zijn de verzekeringsvoorwaarden voor Zorgzaam licht aangepast. Wil je weten wat de wijzigingen bij Zorgzaam in 2021 zijn ten opzichte van 2020? Klik dan op deze link.

Kans op pensioenverlaging in 2021 reëel
4 december 2020 - 2020 is door het coronavirus een bewogen jaar, ook op financieel gebied. Desondanks verbeterde net als in het hieraan voorgaande kwartaal de financiële positie van pensioenfonds ABP in het derde kwartaal. De dekkingsgraad van ABP – de verhouding tussen het geld in kas en het geld dat nodig is om alle pensioenen te betalen – steeg dankzij goede rendementen op beleggingen. Toch bevindt ABP zich nog steeds in de gevarenzone en moeten de pensioenen bij ABP volgend jaar misschien worden verlaagd.

Alle deelnemers
Een verlaging van de pensioenen raakt alle deelnemers. De gepensioneerden merken dit direct in hun portemonnee. Maar ook als je nog niet met pensioen bent, heeft een verlaging een negatief effect. Het pensioen dat je op 31 december 2020 heb opgebouwd, wordt namelijk verlaagd. En dat heeft gevolgen voor jouw latere pensioenuitkering. Maar zolang je werkt bij een bij ABP aangesloten werkgever, blijf je bij dit pensioenfonds pensioen opbouwen. De pensioenopbouw vanaf 1 januari 2021 wordt niet geraakt door een verlaging. Deze verlaging heeft ook geen gevolgen voor de AOW-uitkering die je naast jouw ABP-pensioen ontvangt.

Eventuele pensioenverlaging
Als eind 2020 nog onvoldoende duidelijkheid bestaat over de dekkingsgraad van ABP, moet begin volgend jaar een beslissing worden genomen over een eventuele pensioenverlaging. Dat zal gebeuren na een advies van het Verantwoordingsorgaan. Een eventuele verlaging van de pensioenen gaat op zijn vroegst in op 1 juli 2021. Uiteraard stellen we jou vanuit de AFMP op de hoogte als ABP de pensioenen moet verlagen.

Voorlopige aanslag 2021
4 december 2020 - Sinds 1 december van dit jaar kun je beschikken over het formulier ‘Voorlopige aanslag 2021’. Via Mijn Belastingdienst kun je jouw voorlopige aanslag 2021 aanvragen of wijzigen. Had je al een voorlopige aanslag voor 2020? Dan verlengt de belastingdienst die vanzelf voor volgend jaar. Vanaf half december kun je de voorlopige aanslag 2021 verwachten. Verandert jouw situatie later? Dan kun je altijd nog je voorlopige aanslag wijzigen via Mijn belastingdienst.

De ins & outs van een rijbewijskeuring
4 december 2020 - Een vraag die we veel van onze postactieve leden terug horen, is wanneer een rijbewijskeuring nou eigenlijk verplicht is. Daarom zetten we in deze nieuwsbrief postactieven de algemene regels op een rij, die sinds 1 januari 2014 gelden voor automobilisten met een B-rijbewijs en voor motorrijders met een A-rijbewijs.

-Heb je jouw rijbewijs voor je 60e verjaardag verlengd? Dan is jouw rijbewijs tien jaar geldig en hoef je niet te worden gekeurd.
-Verleng je tussen jouw 60e en 65e jouw rijbewijs? Dan is dit bij verlenging tien jaar geldig. Een medische keuring is dan niet nodig.
-Het nieuwe rijbewijs is geldig tot 75 jaar. Een medische keuring is niet nodig.
-Een tussen je 70e en 75e verlengd rijbewijs is vijf jaar geldig. Een medische keuring is verplicht als jouw oude rijbewijs verloopt op of na jouw 75e verjaardag.
-Ben je 75 jaar oud of ouder? Dan is je rijbewijs vijf jaar geldig en is een medische keuring verplicht.

Kosten
Voordat je naar de keuring komt, moet je eerst bij het gemeentehuis of het stadsdeelkantoor de zogeheten Eigen Verklaring ophalen en invullen. Deze Eigen Verklaring is ook verkrijgbaar via de DigiD-inlog van Mijn.cbr.nl.De kosten van de rijbewijskeuring moet je zelf betalen. Dat is wettelijk vastgelegd op grond van artikel 101 van het Reglement Rijbewijzen. Het tarief van een rijbewijskeuring door een huisarts, een medisch specialist of een psychiater wordt vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit. Soms is er tijdens de keuring een aanvullend medisch onderzoek nodig om de juiste informatie te verkrijgen. De kosten hiervan kun je opvragen bij de arts.

Rijbewijskeuringen.com
Op rijbewijskeuringen.com staat waar je terecht kunt voor goedkope rijbewijskeuringen. De CBR-service zit in de prijs van de Eigen verklaring. In overleg met het ministerie van Infrastructuur en Milieu wordt dit bedrag jaarlijks bijgesteld. Zodra de Eigen Verklaring binnen is, zijn alle CBR-diensten voor de beoordeling van de rijgeschiktheid gratis. Voor de kosten van het rijbewijs bestaat er een maximumtarief. Een standaardaanvraag van een rijbewijs mag niet meer dan € 38,48 kosten. Jouw gemeente kan je vertellen wat je moet betalen voor het aanvragen of verlengen van een rijbewijs.

Hulp bij je belastingaangifte
4 december 2020 - Door het coronavirus kan de Belastingservice van de FNV helaas geen fysieke afspraak met jou maken op één van de vertrouwde belastinglocaties. Je kunt wel een telefonische afspraak met deze belastingservice plannen of jouw vragen via e-mail stellen. Heb je nog recht op toeslagen over 2019 en heb je die nog niet aangevraagd? Doe dit dan vóór 1 januari 2021. Heb je nog geen afspraak gemaakt met de Belastingservice van de FNV? Dan adviseren wij je dringend zelf een telefonische aanvraag toeslagen te doen. Bel hiervoor de Belastingtelefoon: 0800-0543. De datum van je telefonische contact met de Belastingtelefoon geldt als aanvraagdatum.

Afsprakenplanner
Via deze afsprakenplanner kun je gemakkelijk en snel een afspraak maken en word je op een specifieke datum en afgesproken tijdstip teruggebeld door één van de belastingvrijwilligers van de FNV. Na het inplannen krijg je een bevestiging van de gemaakte afspraak.

E-mail
Inhoudelijke vragen over je aangifte inkomstenbelasting kun je stellen via: fiscalevragen@vereniging.fnv.nl.

Voorbeeldvragen
Dit zijn enkele voorbeeldvragen, die FNV’s Belastingservice kan beantwoorden:

-Hoe moet ik inloggen?
-Mijn gegevens komen niet overeen met de gegevens die de Belastingdienst al heeft ingevuld. Wat nu?
-Ik heb kosten gemaakt in verband met bijvoorbeeld ziekte, studie of alimentatie. Kan ik die invullen?
-Andere vragen die aan de aangifte gerelateerd zijn.

Machtigingscodes
De centraal verstuurde machtigingscodes blijven geldig tot 1 januari 2021. Je hebt die van de belastingdienst gekregen als je vorig jaar ook al gebruik gemaakt hebt van de Belastingservice van de FNV. Heb je zelf een machtigingscode aangevraagd? Dan blijft deze geldig tot de daarop vermelde datum. Als deze verloopt, moet je een nieuwe code aanvragen.

Initiatieven tegen eenzaamheid
20 december 2020 - Door het huidige coronavirus wordt iedereen aangeraden zoveel mogelijk thuis te blijven. Mis je het contact met familieleden of vrienden hierdoor? En voel je behoefte hierover te praten of wil je graag met anderen in contact komen? Graag doen we jou dan enkele initiatieven aan de hand, waarbij mensen die hulp vragen en aanbieden bij elkaar worden gebracht. Misschien zit er een mooie oplossing voor jou bij!

Eentegeneenzaamheid.nl
Na een klik op ‘Mijn gemeente’ op www.eentegeneenzaamheid.nl kun je zien welke initiatieven tegen eenzaamheid er in jouw gemeente zijn.

NLvoorelkaar.nl
Op nlvoorelkaar.nl wordt hulp aangeboden op vrijwillige basis. Nadat je jouw postcode hebt ingevuld, kun je zien wie in jouw buurt jou kan helpen met een praatje of een klusje.

Praatje met FNV Senioren
Wil je een praatje met iemand van FNV Senioren? Neem contact met hen op via dit e-mailadres en vermeld in de mail je naam en telefoonnummer. Je kunt tijdens kantooruren ook bellen met het Contactcentrum van FNV Senioren: 088-3680368. Laat aan de telefoon weten dat je iemand van FNV Senioren wilt spreken.

Pensioenverlaging in 2021 nog steeds reëel’
13 november 2020 - Minister Koolmees van Sociale Zaken schaarde zich onlangs achter de wens van werkgevers en werknemers om kortingen van pensioenfondsen en een verhoging van de pensioenpremies tot 2026 zoveel mogelijk te voorkomen. Hij wil dat hierdoor een uitlegbare en verantwoorde overstap kan worden gemaakt naar het nieuwe pensioenstelsel. Ondanks de door Koolmees aangekondigde versoepeling dat de pensioenfondsen in 2021 pas bij een dekkingsgraad van 90% in plaats van 104,3% pensioenkortingen hoeven door te voeren, denkt ABP dat de kans op verlagingen komend jaar nog steeds reëel is.

Dekkingsgraad
De dekkingsgraad is de verhouding tussen het geld dat een pensioenfonds in kast heeft en het geld dat dit fonds nodig heeft om alle pensioenen nu en in de toekomst te kunnen uitbetalen. Volgens de regels van het bestaande pensioenstelsel moet de dekkingsgraad een specifieke hoogte hebben, dus ook die van ABP. Normaal gesproken zou de dekkingsgraad van ABP eind dit jaar 104,2% moeten zijn. Minister Koolmees verlaagde deze grens op aandrang van sociale partners dus naar 90%. Als de ABP-dekkingsgraad op 31 december 2020 onder deze grens uitkomt, dan moet het pensioenfonds de pensioenen verlagen. Eind september was de dekkingsgraad bij ABP echter 88,2% en dat betekent dat het pensioenfonds zich nog steeds in de gevarenzone bevindt. ABP beschouwt pensioenverlagingen in 2021 daarom nog steeds als een reële mogelijkheid.

Voldoende soelaas?
Pas volgend jaar wordt duidelijk of er daadwerkelijk moet worden verlaagd. De komende maanden moet blijken hoe de coronacrisis zich mondiaal ontwikkelt en welke invloed deze heeft op de samenleving en de economie. Ook de ontwikkeling van de rente is van belang. Gaat de rente stijgen of dalen? Dat is moeilijk te voorspellen. Of de door Koolmees aangekondigde verlaging van de verplichte dekkingsgraad voldoende soelaas biedt voor ABP, zal dus pas definitief duidelijk worden na de publicatie van haar dekkingsgraad in december. Het ABP-bestuur neemt in januari 2021 een voorlopig besluit over het verlagen van de pensioenen. Dat gebeurt aan de hand van de dekkingsgraad van 31 december 2020. Als er toch moet worden gekort, dan is deze korting door de versoepeling van Koolmees in elk geval veel kleiner. Hierdoor geldt nu immers de grens van 90% dekkingsgraad. Zeker is nu al dat op het vóór 1 juni 2001 opgebouwde militaire pensioen geen korting wordt toegepast.

Goede rendementen
Menigeen vraagt zich trouwens af waarom de dekkingsgraad van ABP nog steeds zo laag is, ondanks het feit dat het pensioenfonds recent goede rendementen behaalde. Zo realiseerde ABP in het derde kwartaal van 2020 een positief rendement van 12,1 miljard euro. In het voorgaande kwartaal was dit nog 31 miljard euro. Beide kwartaalrendementen compenseren echter niet het verlies van het eerste kwartaal. Gerekend over de drie kwartalen is het rendement -2,3 miljard euro. Ondertussen slonk de rekenrente nog meer in het derde kwartaal.
Normaal gesproken betekent dit dat ABP een groter bedrag in kas moet houden om nu en in de toekomst alle pensioenen te kunnen uitbetalen. Dat was dit kwartaal niet het geval. Het bedrag dat ABP nu en straks moet uitkeren, slonk een beetje. ABP verwerkte namelijk eenmalig het feit dat de mensen die bij het pensioenfonds pensioen opbouwen of van het fonds ontvangen minder oud worden dan verwacht. Dit had een positief effect op de dekkingsgraad. Die was eind september 88,2%. Voor elke euro aan pensioen die moet worden uitgekeerd, heeft ABP nu dus nog zo’n 88 cent in kas.

Rechtszaak rond opslagpremie militaire pensioenen gestart
13 november 2020 - Na een uitgebreid voortraject heeft de rechter zich onlangs voor het eerst gebogen over de zaak rond de opslagpremie voor militaire pensioenen. Het betrof een zogenoemde ‘comparitie van partijen’, waarin de rechter de partijen mondeling heeft gehoord en verzocht om aanvullende informatie. Het ingewikkelde proces zal zeker tot in de loop van volgend jaar duren.
In 2018 publiceerde de AFMP al over dit onderwerp, toen wij signalen krijgen via onder meer Facebook en andere social media-kanalen dat militairen mogelijk teveel pensioenpremie zouden hebben betaald. Het gaat om een sinds 2004 verschuldigde opslagpremie. Burgers gingen destijds over naar een middelloonstelsel en militairen bleven in het eindloonstelsel. Lees hier een artikel hierover uit juli 2018. Een maand later berichtten wij in dit artikel dat een in pensioenrecht gespecialiseerde advocaat was ingeschakeld om te beoordelen of het terecht is dat militairen jarenlang een opslag- of koppelpremie voor hun ouderdomspensioen hebben moeten betalen. Lees verder!

Ab Lammers 70 jaar AFMP-lid

13 november 2020 - Samen met Fred Volman, groepshoofd ZO-Veluwe, ging Paul Engelbertink, sectorhoofd Postactieven van de AFMP, op 13 oktober op bezoek bij Ab Lammers. Aanleiding voor hun bezoek was het feit dat Ab 70 jaar lid was van de AFMP en die zijn 93e verjaardag vierde. Daarom had Paul gezorgd voor een bos bloemen en een gebakje bij de koffie.
De 88-jarige echtgenote en de zoon van Ab waren aanwezig tijdens het bezoek van Paul en Fred. Zijn zoon was, net als hijzelf en Paul, jarenlang actief bij de Luchtmacht. Vanwege het besmettingsgevaar van het coronavirus kreeg Ab de jubileumspeld niet opgespeld. Hij kreeg deze wel overhandigd, samen met de ingelijste oorkonde. Zijn echtgenote ontving een mooi boeket bloemen.
Fred en Paul praatten uitgebreid met Ab over zijn loopbaan bij de Luchtmacht.

Luchtmacht
Op jonge leeftijd solliciteerde hij bij de Luchtmacht. Deze sollicitatie verliep echter niet vlekkeloos. Tijdens de Tweede Wereldoorlog moest Ab namelijk in Duitsland werken en dat moest eerst allemaal worden uitgezocht. Na een positief advies startte hij met een opleiding tot elektrotechnicus in Ypenburg. Daarna volgde hij een opleiding in Engeland. Hij werkte op veel plaatsen, zoals Vliegbasis Twente, Vliegbasis Soesterberg, Blomberg, El Paso en het 322 Sqn in Indonesië.

Supervisor
Ab zijn laatste functie was die van supervisor op de Hawk. Dat Ab een zeer gerespecteerd militair was, blijkt uit het feit dat hij aan het einde van zijn carrière is geridderd voor al zijn werkverdiensten. Ondanks zijn hoge leeftijd, skypt hij nog regelmatig met zijn kleinzoon in Canada.

Webinar Pensioenvoorlichting op 9 december
13 november 2020 - Vanwege de besmettingsrisico’s van het coronavirus hebben we tot onze spijt wederom onze fysieke pensioenvoorlichtingsbijeenkomst moeten annuleren. Op ons kantoor in Utrecht beschikken we namelijk niet over een ruimte, waar alle deelnemers veilig kunnen zitten en de RIVM-richtlijnen kunnen worden gehandhaafd. Daarom verzorgen we op woensdag 9 december onze komende pensioenvoorlichting in de vorm van een webinar. Veel deelnemers reageerden enthousiast op ons eerdere webinar pensioenvoorlichting in september. Dit is een goed en tijdelijk alternatief voor de fysieke pensioenvoorlichtingsbijenkomsten, die we normaal gesproken organiseren. Zodra de coronacrisis voorbij is, zullen we deze echter weer in Utrecht organiseren.

Het webinar Pensioenvoorlichting richt zich op militairen, die 8 maanden voor hun pensioenleeftijd zitten. Afgelopen week hebben zij een brief c.q. mail ontvangen over dit webinar, dat uit deze twee delen bestaat:

a. Ouderdomspensioen, AOW-hiaat en Overlijden (start om 10.00 uur)
b. Zorg en belastingen (start om 13.00 uur)

Militairen die een uitnodiging hebben ontvangen, bereiken na 1-1-2021, maar vóór 31-8-2021 de leeftijd van 65 jaar.

Heb je nog geen uitnodiging ontvangen voor het webinar Pensioenvoorlichting, maar behoor je wel tot de doelgroep hiervan? Neem dan contact op met de ledenadministratie van de AFMP via e-mail of telefoon: 085-8900410. 

‘Pensioenverlaging in 2021 nog steeds reëel’
23 oktober 2020 - Minister Koolmees van Sociale Zaken schaarde zich onlangs achter de wens van werkgevers en werknemers om kortingen van pensioenfondsen en een verhoging van de pensioenpremies tot 2026 zoveel mogelijk te voorkomen. Hij wil dat hierdoor een uitlegbare en verantwoorde overstap kan worden gemaakt naar het nieuwe pensioenstelsel. Ondanks de door Koolmees aangekondigde versoepeling dat de pensioenfondsen in 2021 pas bij een dekkingsgraad van 90% in plaats van 104,3% pensioenkortingen hoeven door te voeren, denkt ABP dat de kans op verlagingen komend jaar nog steeds reëel is.

De dekkingsgraad is de verhouding tussen het geld dat een pensioenfonds in kast heeft en het geld dat dit fonds nodig heeft om alle pensioenen nu en in de toekomst te kunnen uitbetalen. Volgens de regels van het bestaande pensioenstelsel moet de dekkingsgraad een specifieke hoogte hebben, dus ook die van ABP. Normaal gesproken zou de dekkingsgraad van ABP eind dit jaar 104,2% moeten zijn. Minister Koolmees verlaagde deze grens op aandrang van sociale partners dus naar 90%. Als de ABP-dekkingsgraad op 31 december 2020 onder deze grens uitkomt, dan moet het pensioenfonds de pensioenen verlagen. Eind september was de dekkingsgraad bij ABP echter 88,2% en dat betekent dat het pensioenfonds zich nog steeds in de gevarenzone bevindt. ABP beschouwt pensioenverlagingen in 2021 daarom nog steeds al een reële mogelijkheid.

Voldoende soelaas?
Pas volgend jaar wordt duidelijk of er daadwerkelijk moet worden verlaagd. De komende maanden moet blijken hoe de coronacrisis zich mondiaal ontwikkelt en welke invloed deze heeft op de samenleving en de economie. Ook de ontwikkeling van de rente is van belang. Gaat de rente stijgen of dalen? Dat is moeilijk te voorspellen. Of de door Koolmees aangekondigde verlaging van de verplichte dekkingsgraad voldoende soelaas biedt voor ABP, zal dus pas definitief duidelijk worden na de publicatie van haar dekkingsgraad in december. Het ABP-bestuur neemt in januari 2021 een voorlopig besluit over het verlagen van de pensioenen. Dat gebeurt aan de hand van de dekkingsgraad van 31 december 2020. Als er toch moet worden gekort, dan is deze korting door de versoepeling van Koolmees in elk geval veel kleiner. Hierdoor geldt nu immers de grens van 90% dekkingsgraad. Zeker is dat op het vóór 1 juni 2001 opgebouwde militaire pensioen geen korting wordt toegepast.

Goede rendementen
Menigeen vraagt zich trouwens af waarom de dekkingsgraad van ABP nog steeds zo laag is, ondanks het feit dat het pensioenfonds recent goede rendementen behaalde. Zo realiseerde ABP in het derde kwartaal van 2020 een positief rendement van 12,1 miljard euro. In het voorgaande kwartaal was dit nog 31 miljard euro. Beide kwartaalrendementen compenseren echter niet het verlies van het eerste kwartaal. Gerekend over de drie kwartalen is het rendement -2,3 miljard euro. Ondertussen slonk de rekenrente nog meer in het derde kwartaal.
Normaal gesproken betekent dit dat ABP een groter bedrag in kas moet houden om nu en in de toekomst alle pensioenen te kunnen uitbetalen. Dat was dit kwartaal niet het geval. Het bedrag dat ABP nu en straks moet uitkeren, slonk een beetje. ABP verwerkte namelijk eenmalig het feit dat de mensen die bij het pensioenfonds pensioen opbouwen of van het fonds ontvangen minder oud worden dan verwacht. Dit had een positief effect op de dekkingsgraad. Die was eind september 88,2%. Voor elke euro aan pensioen die moet worden uitgekeerd, heeft ABP nu dus nog zo’n 88 cent in kas.

Fraude met WhatsApp groeit explosief
23 oktober 2020 - Het aantal fraudegevallen met WhatsApp groeit explosief. Dit blijkt uit cijfers van de Fraudehelpdesk, die op 1 oktober 2020 al 9605 meldingen hierover heeft ontvangen. Dit hoge aantal komt neer op bijna een verviervoudiging ten opzichte van heel 2019. In totaal werden 1154 van deze mensen daadwerkelijk slachtoffer van deze gehaaide fraudevorm.

Vriend-in-nood-fraude
WhatsApp-fraude begint vaak met een bericht dat een familielid of een goede vriend van het slachtoffer een nieuw nummer heeft. Een fraudeur stuurt bijvoorbeeld dit bericht. ‘Hoi pa, dit is mijn nieuwe nummer. Graag het oude weggooien.’ Daarna stuurt hij of zij meestal het verzoek om vanwege een acuut probleem geld over te maken, bijvoorbeeld via een Tikkie. Het zogenaamde familielid zegt bijvoorbeeld in een winkel te staan en zijn bank pas te hebben verloren. Een ander excuus is dat hij zijn huur moet betalen en niet kan inloggen bij het internetbankeren. Daarom spreekt de politie hierbij ook wel van ‘vriend-in-nood-fraude’. Hoewel het overgrote deel van de slachtoffers de truc doorziet, zwicht zo’n 12% voor het verzoek en maakt het geld over. Vooral 55-plussers gaan vaak toch overstag.

Geraffineerd
Volgens Marloes Kolthof van de Fraudehelpdesk gaan oplichters geraffineerd te werk. “Zij doen er alles aan om het vertrouwen van hun slachtoffers te winnen. Sommigen bellen eerst de persoon op wiens identiteit ze willen imiteren. Ze zeggen vervolgens niets, maar nemen wel de stem van diegene op. Mocht een slachtoffer wantrouwend zijn en het zogenaamde nieuwe nummer bellen, hoort de persoon zijn eigen zoon of dochter zeggen: ‘Hallo met wie spreek ik?’ Dat werkt natuurlijk enorm overtuigend.”

Hele WhatsApp-account
In 242 van de 9605 gevallen wisten de oplichters zelfs het hele WhatsAppaccount van hun slachtoffer te hacken. Zij doen net alsof ze dit account overzetten naar een andere telefoon. WhatsApp verstuurt vervolgens een verificatiecode naar het oude nummer, maar ook die code ontfutselen de oplichters weer. Ze hebben dan iemands volledige contactenlijst in handen.

Beveiligingstips
Een goede manier om je zelf te beschermen tegen WhatsApp-fraude is om bij instellingen ‘Verificatie in twee stappen’ in te schakelen. Ook op Fraudehelpdesk.nl staan tips om je te wapenen tegen WhatsApp-fraudeurs en wat je moet doen als je account is gehackt.

Laat jouw zorgtoeslag niet liggen
23 oktober 2020 - Veel mensen hebben recht op zorgtoeslag zonder dat zij dit weten. Menigeen denkt dat het ingewikkeld is om zorgtoeslag aan te vragen. Gemiddeld laten mensen hierdoor meer dan 200 euro zorgtoeslag per persoon liggen. Onderzoek van vergelijkingssite Independer laat zien dat 450.000 mensen in een jaar tijd geen zorgtoeslag aanvroegen, terwijl zij hierop wel recht hadden. Het gemiddelde bedrag dat hierdoor blijft liggen, is naar schatting ruim 200 euro. Een alleenstaande loopt maximaal 1248 euro mis, een echtpaar maximaal 2388 euro per jaar. Rond de zorgtoeslag leven een paar misverstanden, die ervoor zorgen dat een groot aantal mensen deze niet aanvraagt.

Misverstand 1
Iemand kan onterecht denken dat hij of zij geen laag inkomen heeft. Zorgtoeslag is echter bedoeld voor alleenstaanden met een toetsingsinkomen tot 30.481 euro en voor partners met een inkomen tot 38.945 euro. Dat zijn niet de allerlaagste inkomens. Vermogens tellen ook mee, maar pas als je meer hebt dan 116.613 euro als alleenstaande of 147.459 euro als je samenwoont.

Misverstand 2
Iemand die vorig jaar geen zorgtoeslag heeft ontvangen, kan onterecht in de veronderstelling zijn dat hij of zij deze dit jaar ook niet krijgt. De situatie kan echter ieder jaar veranderen. Misschien ben je minder gaan werken of met pensioen gegaan Daardoor kan het gebeuren dat je vorig jaar nog boven de grens uitkwam, maar er nu onder zakt.

Misverstand 3
Verschillende mensen denken dat de zorgtoeslag niet voor hen is bedoeld, omdat hun zorgkosten niet zo hoog zijn. De zorgtoeslag is echter niet bedoeld voor hoge doktersrekeningen, maar voor de premie van de zorgverzekering.

Misverstand 4
Een aantal mensen is bang dat zij het geld volgend jaar weer moeten terugbetalen. Dat kan inderdaad gebeuren als jouw inkomen achteraf hoger blijkt te zijn dan je bij de aanvraag opgeeft. Je kunt dit voorkomen door de zorgtoeslag pas aan te vragen als je inkomen voor 2020 vaststaat. Je kunt de zorgtoeslag voor 2020 aanvragen tot 1 september 2021. Je krijgt de zorgtoeslag dan met terugwerkende kracht. Je kunt het geld van de zorgtoeslag ook op een spaarrekening zetten totdat je zeker weet dat je inkomen niet meer verandert. Volg onderstaande stappen om te ontdekken of je zorgtoeslag kunt krijgen:

Stap 1: Heb ik een toeslagpartner?
Als je getrouwd bent, is je echtgenoot je toeslagpartner. Je vraagt dan samen toeslag aan. Ook als je met iemand samenwoont, kan die persoon je toeslagpartner zijn. Het is handig om van beide personen; de laatste (voorlopige) aanslag inkomstenbelasting bij de hand te houden. Als je geen aangifte doet, is een jaaropgaaf of loonstrook ook goed.

Stap 2: Heb ik recht op zorgtoeslag?
Als je alle gegevens bij de hand hebt, dan kun je een proefberekening maken. Hier vul je de gevraagde gegevens in. Deze kun je overnemen uit jouw aangifte, jaaropgaaf of loonstrook.

Stap 3: Bereken!

Klik op de knop ‘Bereken’. Nu zie je direct of je in aanmerking komt voor zorgtoeslag. Als dat zo is, zie je ook direct het bedrag.

Stap 4: Aanvragen
Als je in aanmerking komt voor zorgtoeslag, kun je deze ook meteen aanvragen. Klik hiervoor op de link ‘Mijn toeslagen’. Vervolgens kun je inloggen met jouw DigiD en de gegevens invullen.

Stap 5: Ontvangen
Als je voldoet aan de voorwaarden, kun je de volgende maand al je eerste zorgtoeslag verwachten. Hierna blijft de zorgtoeslag elke maand doorlopen, ook als het nieuwe jaar ingaat. Als je inkomen of je woonsituatie verandert, is het verstandig om deze wijziging door te geven. Misschien krijg je hierdoor minder of meer toeslag.

Zorgtoeslag en AOW
Als je alleen AOW ontvangt met eventueel een klein pensioen, heb je vrijwel zeker recht op zorgtoeslag. Maar wil je dit zeker weten? Check dan even de website van de Belastingdienst. Dit duurt maar een paar minuten.

Wat jij moet weten over de grieppik

23 oktober 2020 - Sinds begin oktober krijgen zo’n 6 miljoen Nederlanders een uitnodiging voor een griepprik, die het risico op influenza verkleint. Wij vroegen aan Ron Fouchier, hoogleraar moleculaire virologie, waarom het juist in coronatijd belangrijk is om de grieppik te halen.

Is de samenstelling van de griepprik in coronatijd anders dan anders?
Nee. Over de griepprik brengt het netwerk van de Wereldgezondheidsorganisatie in februari of maart een advies uit. De samenstelling van het vaccin ligt dus al vast.

Zouden meer mensen dit najaar een griepprik moeten halen?
Ja. De dekking kan nog altijd beter. Slechts de helft van de mensen die tot de risicogroepen behoren, haalt jaarlijks een griepprik bij de huisarts. Ook onder medisch personeel is de dekking niet optimaal, terwijl we verwachten dat de ziekenhuizen deze winter overbelast zullen zijn Met de griepprik is de kans kleiner dat je griep krijgt, en dus ook dat je je bij luchtwegklachten onnodig moet laten testen bij de toch al overbelaste teststraten en onnodig in quarantaine moet. Er zijn dus extra redenen om de griepprik te halen.
Daar komt bij dat de vooruitzichten voor patiënten die tegelijkertijd corona en griep krijgen, niet rooskleurig zijn. Uit een onderzoek in Engeland bleek dat aan het begin van de pandemie 43 procent van de 58 mensen die beide hadden, is overleden. Wellicht is het griepseizoen dankzij de coronamaatregelen minder ernstig, maar dat is niet met zekerheid te zeggen. Dus raden we met klem de griepprik aan.

Kan het je afweer tegen corona verzwakken of juist versterken?
De griepprik heeft geen enkel effect op afweerreacties tegen andere ziekten, ook niet tegen corona. In positieve noch in negatieve zin.

Moet je direct aan corona denken als je je grieperig voelt, terwijl je een griepprik hebt gehaald?
Bij alle klachten die wijzen op een luchtweginfectie, moet je denken aan COVID-19 en je laten testen. Als je de griepprik hebt gehad, hoef je bij luchtwegklachten niet aan de griep te denken. Dus dat is weer één ziekteverwekker minder om je zorgen over te maken. Bij luchtwegklachten geldt voor iedereen: laat je testen en blijf thuis tot je een negatieve uitslag hebt.

Vragen & antwoorden
Op RIVM.nl kun je veel vragen en antwoorden vinden over de griepprik.

Voorkom beslagen brillenglazen met mondkapje op
23 oktober 2020 - Nederlanders hebben onlangs het dringende advies gekregen om mondkapjes te dragen in publieke binnenruimtes. In de praktijk ervaren veel brildragers dat het lastig is om een bril te combineren met een mondmasker. Vaak beslaan bijvoorbeeld hun brillenglazen. Deze beslaan omdat de warme adem door het mondkapje niet recht naar voren gaat, maar naar boven. De warme watermoleculen uit de adem condenseren op de koele glazen, in een soort clusters. Door het gebruik van een simpele mix van water en zeep ontstaat er een dun laagje dat de oppervlaktespanning vermindert en ervoor zorgt dat de watermoleculen gelijkmatiger over het oppervlak worden verdeeld. Volg dit stappenplan om beslagen brillenglazen bij het dragen van een mondkapje te voorkomen. Als je langdurig een mondkapje moet dragen, kan het daarnaast nog helpen als je de bovenkant van het mondkapje op je gezicht afplakt.

Stap 1
Was je handen grondig met water en zeep.

Stap 2
Maak jouw brilglazen nat en smeer deze goed in met handzeep.

Stap 3
Spoel jouw brilglazen af onder lauwwarm water en zorg ervoor dat er geen zeepresten achterblijven.

Stap 4
Droog je bril voorzichtig af met een schone, zachte handdoek of een brillendoekje. Het resultaat zou een smetteloos schone, onbeslagen bril moeten zijn. 

Samenvallende diensttijd met pensioen van jouw partner
2 oktober 2020 - Heb je in de periode vóór 1 januari 1995 pensioen opgebouwd bij ABP én heeft jouw partner gelijktijdig bij ABP of ergens anders pensioen opgebouwd? Dan heb je mogelijk recht op de aanvulling ‘samenvallende diensttijd’. De informatie over de aanvullingen vind je via deze link. Hieronder tref je de antwoorden aan op de meest gestelde vragen hierover. Neem de volgende vragen en antwoorden door om te ontdekken of je recht hebt op deze aanvulling.

Hebben jij en jouw partner tegelijkertijd vóór 1995 pensioen opgebouwd?
• Nee: Je hebt geen recht op deze aanvulling.
• Ja: Ga door naar vraag 2.

Hebben jij en jouw partner beiden de AOW-leeftijd bereikt?
• Nee: Je hebt pas recht op deze aanvulling als jullie de AOW-leeftijd hebben bereikt.
• Ja: Ga door naar vraag 3.

Heeft jouw partner vóór 1-1-1995 (ook) pensioen opgebouwd bij een ander pensioenfonds dan ABP?
• Nee: ABP beoordeelt de aanvulling zelf. Je hoeft hiervoor niets te doen.
• Ja: je hebt mogelijk recht op deze aanvulling.

Download het formulier samenvallende diensttijd en stuur dit naar de pensioenuitvoerder(s), bij wie jouw partner pensioen heeft opgebouwd vóór 1-1-1995.

Meer info
Meer informatie vind je via deze link.

Hoeveel AOW-tijd heb ik opgebouwd?
2 oktober 2020 - In de AOW-wet staat dat je recht hebt op AOW op het moment dat je de AOW-leeftijd hebt bereikt. De opbouw van je AOW-tijd begint 50 jaar voor je AOW-leeftijd. Dus stel jouw AOW-leeftijd is 67 jaar, dan begin je vanaf je 17e jaar AOW-tijd op te bouwen. Voor elk jaar bouw je 2% AOW op. Je kunt maximaal 50 jaar opbouwen. Dat betekent ook een maximum van 100% AOW. Het opbouwen van AOW-tijd doe je automatisch wanneer je woont of werkt in Nederland.
Let op! Als de AOW leeftijd verder wordt verhoogd, dan betekent dit dat je AOW-opbouw mee opschuift. Je begint dan later met de opbouw, terwijl dat eerst vanaf je 17e jaar was. Zo is inmiddels de regelgeving. De AOW-leeftijd blijft in 2020 en 2021 66 jaar en 4 maanden. In 2022 stijgt de AOW-leeftijd met 3 maanden. Deze komt in 2024 uit op 67 jaar. Daarna zal de AOW-leeftijd niet 1 jaar stijgen per jaar dat we langer leven, maar 8 maanden. De AOW-leeftijd blijft dus gekoppeld aan de levensverwachting, maar in mindere mate.

Ik ben in het verleden geplaatst en woonachtig geweest in het buitenland. Heb ik dan AOW-tijd opgebouwd?
Het antwoord op deze vraag is, mits je voor de defensieorganisatie hebt gewerkt, ja. Je werkt(e) immers voor een Nederlandse werkgever (Defensie) en hierdoor bouw je gewoon AOW-tijd op.

Hoe kan ik nagaan hoeveel AOW-tijd ik heb opgebouwd?

Je kunt heel gemakkelijk zelf controleren of je opgebouwde AOW-tijd klopt. Surf naar Mijnsvb.nl en log in met je DigiD. Onder het kopje ‘Raadplegen’ moet je ‘AOW-opbouw’ aanklikken. Vervolgens zie je jouw opbouw van het AOW-pensioen.

Wat lees je er allemaal?
Je leest hier wanneer je jouw AOW krijgt. Je vindt de verwachte AOW-leeftijd of je eventueel definitief vastgestelde AOW-leeftijd. Je krijgt namelijk 5 jaar voor je AOW-leeftijd duidelijkheid over wat deze leeftijd gaat worden.

Hoeveel AOW krijg ik?
Dat hangt af van het aantal opgebouwde AOW-jaren.

Hoeveel AOW heb ik opgebouwd?
Vervolgens lees je hoeveel procent je tot op heden aan AOW hebt opgebouwd. Daaronder lees je hoeveel je gaat opbouwen als jouw situatie niet gaat veranderen. Staat daar 100%? Dan heb je een volledige opbouw. Staat daar bijvoorbeeld 92%? Dan zou dat betekenen dat je 8% AOW mist, oftewel 4 jaar. Het kan zijn dat een buitenlandplaatsing bij de SVB niet correct geregistreerd is.

Hoe laat je een buitenlandplaatsing corrigeren bij Mijnsvb.nl?
Klopt je opgebouwde AOW-tijd niet, omdat de SVB een buitenlandplaatsing ‘als in het buitenland woonachtig/werkzaam’ heeft geregistreerd? Vraag dan om een AOW-diensttijdverklaring ten bate van de SVB op bij het DCHR in Enschede. Na ontvangst van de verklaring moet je het bijgevoegde formulier aanvullen. Maak een kopie van de verklaring en het formulier. Vervolgens stuur je het formulier naar de SVB. Ben je al met ontslag? Vraag dan de verklaring aan door een e-mail te sturen naar dit e-mailadres of te bellen naar: 0800-2255733. Kies aan de telefoon voor optie 3.

Vragen
Heb je nog andere vragen over de AOW-tijd die je hebt opgebouwd? Stuur dan een e-mail naar de AFMP. Paul Engelbertink, sectorhoofd Postactieven van de AFMP, zal dan contact met jou opnemen.

‘Pensioenregels komende jaren versoepeld’
2 oktober 2020 - Het kabinet is bereid de pensioenregels jarenlang te versoepelen, tot aan de invoering van het nieuwe pensioensysteem in 2026. Een groot deel van de dreigende pensioenverlagingen is hiermee van de baan. De bereidwilligheid van het kabinet komt na een dringende oproep van FNV, CNV, VNO-NCW en MKB-Nederland vorige week om snel gezamenlijk een overgangsregime te ontwikkelen en daarmee pensioenkortingen en verhoging van pensioenpremies te voorkomen. Zij vinden dat problemen niet vooruit mogen worden geschoven, maar dat er ook geen onnodige moeilijkheden in de overgangsfase naar het nieuwe pensioenstelsel moeten worden gecreëerd.
Met de nieuwe regelgeving op komst dreigen door de huidige crisis met de huidige pensioenregels in de overgangsfase onnodige kortingen en premieverhogingen. Vakbonden en werkgeversorganisaties zijn van mening dat we juist nu rust en perspectief moeten bieden voor de jaren tot de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel, daar hebben deelnemers en gepensioneerden baat bij. ‘Daar kan een nieuw overgangsregime in voorzien,’ zo benadrukten zij in hun gezamenlijke oproep aan het kabinet.
Minister Koolmees van Sociale Zaken heeft zich nu achter deze oproep geschaard. ‘De transitieperiode is gebaat bij rust en stabiliteit,’ schreef hij deze week aan de Tweede Kamer. Het is de derde keer dat Koolmees een versoepeling van de kortingsregels bekendmaakt. Pensioenfondsen die vorig jaar zouden moeten korten, mochten die verlaging een jaar doorschuiven. In juni zei Koolmees dat hij deze regeling een jaar verlengt. Dat betekent dat fondsen volgend jaar alléén moeten korten als ze er op Oudjaarsdag erg slecht voor staan. Dat is het geval als ze dan 10 procent te weinig geld in kas hebben om hun toekomstige uitkeringen te kunnen betalen. 

Webinar Pensioenvoorlichting in de startblokken
18 september 2020 - Vanwege het coronavirus heeft de AFMP tot haar spijt defysieke pensioenvoorlichtingsbijeenkomst moeten annuleren. In Utrecht beschikken we namelijk niet over een ruimte waar voldoende deelnemers kunnen zitten en waar we de RIVM-richtlijnen rond dit virus goed kunnen handhaven. Daarom verzorgen we op 23 september 2020 een pensioenvoorlichting in de vorm van een live-webinar. De specifieke doelgroep van dit webinar heeft inmiddels een uitnodiging en een bevestigingsmail ontvangen. Het webinar bestaat uit twee delen:

Deel a: Ouderdoms- en nabestaandenpensioen (Start om 10.00 uur)
Deel b: Zorg en belastingen (Start om 13.00 uur)

Diegenen die na 1 juli 2020, maar vóór 1 april 2021 de leeftijd van 65 jaar hebben of gaan bereiken, hebben of gaan de uitnodiging voor het webinar ontvangen. Behoor je tot de doelgroep, maar heb je nog niets vernomen? Neem dan contact op met de ledenadministratie van de AFMP via e-mail of telefoon (085-8900410).

Heb je coronagerelateerde klachten? Laat je testen!
17 september 2020 - Heb je coronagerelateerde klachten, zoals verkoudheid, hoesten, verhoging, of plotseling verlies van smaak of reuk? Laat je dan zo snel mogelijk testen op het coronavirus. Je kunt je niet laten testen zonder klachten die passen bij dit virus. Zo blijven de virustesten zoveel mogelijk beschikbaar voor iedereen die dit echt nodig heeft. Je kunt zowel telefonisch (0800-1202) als online een afspraak maken voor een test. Het speciale telefoonnummer is bereikbaar van 8.00 tot 20.00 uur. Houd hiervoor je Burgerservicenummer (BSN) bij de hand. Blijf thuis als je coronagerelateerde klachten hebt en ga alleen naar buiten om de coronatest te ondergaan. Klik op deze link.

Eén loket voor alle veteranen
18 september 2020 - Met het Nederlandse Veteraneninstituut kent ons land vanaf 1 januari 2021 één organisatie, waar veteranen terecht kunnen met al hun vragen als het gaat om hun erkenning, waardering en zorg én om onderzoek op veteranengebied. Deze in Doorn gevestigde organisatie zal zich ook inspannen voor dienstslachtoffers en voor oorlogsgetroffenen van de Tweede Wereldoorlog. Bovendien zal zij dienstverlenend zijn naar andere geüniformeerde beroepen, zoals de politie.

Samensmelting
Het Nederlands Veteraneninstituut is een samensmelting van Stichting Het Veteraneninstituut, Stichting Nederlandse Veteranendag, Stichting de Basis, het programmabureau van het Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen (LZV), de zorgcoördinatie van ABP/APG, en de coördinatie van het nuldelijns ondersteuningssysteem van het Veteranen Platform. In totaal tellen deze organisaties ruim 200 medewerkers.

Evaluatie
De samenvoeging vloeit voort uit aanbevelingen na een evaluatie van het veteranenbeleid, die Defensie al in 2016 heeft uitgevoerd. Uit deze evaluatie kwam naar voren dat de beleidsuitvoering op seniorengebied eenvoudiger en slagvaardiger zou moeten zijn. Het samenvoegingsproces staat onder leiding van Richard Boskeljon, kolonel van de Koninklijke Luchtmacht en zelf veteraan.

Veteranendag
Tijdens dit proces gaat het werk voor de veteranen en de andere doelgroepen onverminderd door. Het Nederlands Veteraneninstituut gaat onder meer de uitvoering van de Nederlandse Veteranendag op zich nemen. Het Nationaal Comité Veteranen blijft verantwoordelijk voor de organisatie en de opzet van deze dag.

Vragen
Heb je vragen over het Nederlands Veteraneninstituut? Dan kun je een e-mail sturen naar dit e-mailadres.

Alles over de pas postactieven!
18 september 2020 - Als sectorhoofd Postactieven van de AFMP beantwoordt Paul Engelbertink in deze nieuwsbrief enkele vragen over de pas postactieven, waarop je mogelijk recht hebt.

Wanneer mag je je ‘postactief’ noemen?
Je bent volgens Defensie postactief op het moment dat je Defensie verlaat. Dan kan als militair of als burgermedewerker zijn.

Hanteert Defensie hierbij specifieke voorwaarden?
Jazeker, het moet gaan om oud-medewerkers, die minstens 6 jaar in vaste dienst waren bij Defensie. Verder heeft het begrip ‘postactief’ betrekking op militairen van wie de actieve dienst is beëindigd wegens functioneel leeftijdsontslag en die nooit onder oorlogsomstandigheden of onder vergelijkbare omstandigheden hebben gediend. Postactief zijn ook burgers van wie de actieve dienst is beëindigd wegens pensioen of vervroegde uittreding. Bij de AFMP beschouwen we overigens ieder lid dat niet meer bij Defensie werkt als postactief. Vandaar ook onze benaming Nieuwsbrief Postactieven.

Wat is het verschil tussen postactieven en veteranen?

Postactieven zijn geen veteranen. Veteranen zijn Nederlandse militairen die Nederland dienden in oorlogsomstandigheden of onder vergelijkbare omstandigheden, zoals vredesmissies.

Mag ik als bezitter van een veteranenpas ook een pas postactieven aanvragen?
Nee, dit mag niet. De pas postactieven is, zoals de naam al doet vermoeden, specifiek bedoeld voor postactieven van Defensie. Deze pas biedt hen de nodige herkenbaarheid en erkenning. Wie in het bezit is van een veteranenpas of een dienstslachtofferpas komt niet in aanmerking voor een pas postactieven. Dienstslachtoffer kunnen een keuze maken uit de dienstslachtoffer- of postactievenpas.

Vormt de postactievenpas een toegangspas?
Nee, dit is geen toegangspas voor een Defensieterrein. Daarvoor heb je een geldig legitimatiebewijs nodig. In combinatie met de pas postactieven ontvang je als oudgediende een bezoekerskaart. Met deze kaart krijg je toegang tot algemene ruimtes op Defensielocaties, bedrijfskantines en sportaccommodaties.

Hoe kan ik een pas postactieven aanvragen?
Dit kun je doen door het aanvraagformulier postactieven in te vullen, dat je via deze link kunt downloaden.

Geef je mening over EUROMIL!
18 september 2020 - De Europese Organisatie van Militaire Verenigingen (EUROMIL), waarbij de AFMP als militaire vakbond is aangesloten, bestaat precies 48 jaar. Al bijna vijf decennia bevordert deze vereniging de sociale en professionele belangen van het personeel van alle militaire rangen in Europa. EUROMIL grijpt deze mijlpaal aan om in heel Europa een enquête via social media en andere online kanalen te lanceren onder de aangesloten leden en andere geïnteresseerden. Zij wil graag weten hoe groot de naamsbekendheid van EUROMIL is en wat volgens enquêtedeelnemers de toekomstige prioriteiten van de organisatie zouden moeten zijn.

Twee minuten
De enquête, waaraan je kunt deelnemen via deze link, loopt nog tot het eind van deze maand. Het invullen hiervan neemt slecht twee minuten in beslag. De enquête is Engelstalig, maar goed te begrijpen. De meeste vragen zijn multiple choice, wat het invullen vergemakkelijkt. Later dit jaar zullen de Europese enquêteresultaten naar buiten worden gebracht.

Meer weten?
Wil je meer weten over EUROMIL? Klik dan hier!

Pensioenvideo’s van ABP
4 september 2020 - Op de website van ABP kwamen we wat nieuwe informatieve pensioenfilmpjes voor werkgevers tegen. Ook zij hebben namelijk nogal wat verantwoordelijkheid als het gaat om jouw pensioen. We vinden de filmpjes dusdanig interessant, dat we ze jou niet willen onthouden. In de video’s biedt ABP werkgevers in nog geen vijf minuten een update over alles wat zij zouden moeten weten over de belangrijkste pensioenthema’s. Ben je nieuwsgierig naar de informatievideo’s van ABP? Check hier dan een voorproefje. Hopelijk volgen binnenkort ook pensioenvideo’s voor jou als (postactieve) werknemer. Dat verzoek hebben wij in ieder geval bij ABP neergelegd.

Wat jij moet weten over het pensioenstelsel
4 september 2020 -De komende jaren gaat ons pensioenstelsel veranderen. Onlangs sloot het kabinet met werknemers- en werkgeversorganisaties namelijk een nieuw pensioenakkoord over pensioen en AOW. Na een jaar van intensieve onderhandeling over dit akkoord hebben vakbonden, werkgevers en het kabinet de laatste puntjes op de i gezet. Er zijn diverse belangrijke pensioenafspraken gemaakt, waarvan we je er in deze nieuwsbrief postactieven enkele uit de doeken doen.

Gekoppeld
De AOW-leeftijd blijft ook in het nieuwe pensioenakkoord gekoppeld aan de levensverwachting, maar wel in mindere mate. Deze AOW-leeftijd zal niet één jaar stijgen per jaar dat we langer leven, maar slechts acht maanden. Dat betekent dat de AOW-leeftijd in 2020 en 2021 66 jaar en vier maanden blijft. In 2020 stijgt deze met drie maanden en komt vervolgens in 2024 uit op 67 jaar. Vanaf 2025 stijgt de AOW-leeftijd daarna per jaar dat we langer leven met acht maanden.Terwijl de rest van de plannen in het pensioenakkoord nog worden opgenomen in de Pensioenwet, is de wet voor het minder snel laten stijgen van de AOW-leeftijd al aangenomen. Deze wet geldt al sinds 1 januari 2020. De verwachting van de rijksoverheid is dat de rest van de nieuwe regels vanaf 1 januari 2022 ingaan.

Allerlei regeltjes
De afgelopen tijd was er veel te doen rond het nabestaandenpensioen, ofwel het partnerpensioen. Dit pensioen is er om bij overlijden de achterblijvende partner en/of de kind(eren) financiële hulp te bieden. Door allerlei regeltjes is de systematiek achter het nabestaandenpensioen best ingewikkeld. Mensen weten vaak niet wat het betekent voor het nabestaandenpensioen als zij van baan wisselen of gaan scheiden. Ook denken achterblijvende partners soms recht te hebben op het nabestaandenpensioen, maar dat is niet altijd het geval. Dankzij het nieuwe pensioenakkoord worden de regels voor het nabestaandenpensioen verder versimpeld. Ook de positie voor nabestaanden wordt financieel een stuk beter. Wel blijven de pensioenregelingen gelden voor gehuwden of geregistreerde partners. Voor ongehuwd samenwonenden geldt dit niet automatisch.

Risicoverzekering
Zo is er in de toekomst nog maar één type partnerpensioen bij overlijden van de partner voor de pensioendatum. Dit partnerpensioen wordt verzekerd met een risicoverzekering. Er mag maximaal een bedrag van 50 procent van het salaris worden verzekerd voor partnerpensioen. Daarnaast is het partnerpensioen straks niet meer afhankelijk van het aantal gewerkte jaren. Het maakt dus niet uit hoe lang iemand al pensioen opbouwt. Maximaal 50 procent van het salaris wordt altijd verzekerd. Bij het partnerpensioen bij overlijden na de pensioendatum stopt op het moment van overlijden van de partner het Ouderdomspensioen en gaat het Nabestaandenpensioen in. Verder verandert er in het Partnerpensioen na de pensioendatum niets. Je partner moet hiervoor wel zijn aangemeld bij het pensioenfonds. Check voor meer informatie deze link.

Webinar Pensioenvoorlichting in voorbereiding
4 september 2020 - Als sectorhoofd Postactieven van de AFMP is Paul Engelbertink op dit moment druk doende met de voorbereidingen op het allereerste webinar Pensioenvoorlichting dat we op 23 september 2020 organiseren. Het webinar is bedoeld voor defensiecollega’s die met UGM zijn en/of met pensioen gaan. Het bestaat zowel uit een informatief ochtend- als een middagprogramma. Tijdens het ochtendprogramma wordt ruime aandacht besteed aan het Ouderdomspensioen, het AOW-hiaat, het AOW-pensioen en overlijden. In de middag belichten we de ins & outs van Zorg en Belastingen. We leggen hierbij de nadruk op belastingen, zoals meerdere inkomens, ouderdomspensioen, AOW en de belastingtechnische gevolgen hiervan. Elke sessie neemt maximaal 75 minuten in beslag. De doelgroep heeft inmiddels een uitnodiging hiervoor ontvangen. Wil je deelnemen aan het webinar? Stuur dan een e-mail naar onze ledenadministratie.

Lammert Holdijk 70 jaar lid van AFMP
4 september 2020 - Paul Engelbertink, sectorhoofd Postactieven van de AFMP, bracht onlangs samen met Fred Volman, groepshoofd Zuidoost-Veluwe van onze bond, een bezoek aan Lammert Holdijk en zijn echtgenote in Brummen. Zij overhandigden Lammert een jubileumspeld, de bijbehorende oorkonde en een boeket bloemen, omdat hij op 1 augustus 2020 precies 70 jaar lid was van onze vereniging. Ondanks zijn hoge leeftijd van 91 jaar, woont Lammert nog steeds volledig zelfstandig thuis met zijn echtgenote van 88 jaar. Tijdens het bezoek van Paul en Fred kreeg hij niet alleen een speld overhandigd, maar ook iets lekkers voor bij de koffie. Vanwege het besmettingsgevaar van het coronavirus mocht de speld niet worden opgespeld door Fred.

1 augustus 1950
Bij zijn opkomst op Vliegbasis Twente werd Lammert op 1 augustus 1950 lid van de AFMP. Daar werkte hij ruim tien jaar als vliegtuigmonteur. Daarna was hij actief op diverse plaatsen, waaronder tien jaar op Vliegbasis Deelen. Lammert was onderofficier en ging op 55-jarige leeftijd als adjudant met functioneel leeftijdsontslag. Na zijn loopbaan bij Defensie heeft hij thuis veel geklust. Zo maakte hij samen met zijn buurman een aantal mooie eiken kasten, tafels en een open kast. Meubelstukken, die nu zijn woonkamer sieren.

Online pensioenvoorlichting op 23 september
21 augustus 2020 - Tot onze spijt hebben we de komende fysieke pensioenvoorlichting van de AFMP vanwege het coronavirus moeten annuleren. Op ons kantoor in Utrecht beschikken we niet over de ruimte en capaciteit om deelnemers goed te kunnen ontvangen en om daarbij de RIVM-richtlijnen te kunnen handhaven. Daarom gaan we onze live pensioenvoorlichting op 23 september online verzorgen. Dit doen we via het programma Microsoft Teams. Leden die nog geen gelegenheid hebben gehad om een pensioenvoorlichting bij te wonen, ontvingen afgelopen week een brief cq. e-mail of krijgen deze komende week nog. Je kunt je voor beide delen (a en b) van de pensioenvoorlichting inschrijven of specifiek voor één van de delen.

Twee delen
De pensioenvoorlichting bestaat uit de volgende twee delen:
a. Ouderdoms- en nabestaandenpensioen (10.00 uur)
b. Zorg en Belastingen (13.00 uur)

Mensen uit de doelgroep die al een uitnodiging hebben of deze nog gaan ontvangen, zijn degenen die na 1 juli 2020, maar vóór 1 april 2021 de leeftijd van 65 jaar hebben of gaan bereiken. Heb je op 28 augustus nog geen e-mail of brief ontvangen en je behoort tot deze doelgroep? Neem dan via e-mail of telefoon (085-8900410) contact op met onze ledenadministratie.

Uniform Pensioenoverzicht (UPO)

21 augustus 2020 - In de maanden juli en augustus hebben veel postactieve leden een UPO ontvangen, het Uniform Pensioenoverzicht. Gepensioneerde leden krijgen trouwens ook zo’n overzicht. Controleer je UPO goed aan de hand van onderstaande aandachtspunten:

- Klopt jouw woonadres nog?
- Kloppen de gegevens van jouw partner nog?
- Hoe hoog is het opbouwpercentage? (van toepassing voor UGM’ers)
- Wat is mijn pensioengevend inkomen? (van toepassing voor UGM’ers)

Op jouw UPO voor gepensioneerden kun je zien hoe hoog jouw huidige ouderdomspensioen is. Ook vind je in dit overzicht het bedrag aan nabestaandenpensioen als je nu zou komen te overlijden.

Andere vragen?
Heb je andere vragen over het Uniform Pensioenoverzicht? Lees dan via https://www.abp.nl/pensioen-bij-abp/speciaal-voor/militairen/upo-toelichting-actief.aspx de Q&A’s op de website van ABP.

Blijf thuis in beweging!
21 augustus 2020 - Bewegen is goed voor je lichamelijke én je mentale fitheid. Maar hoe blijf je in deze coronatijd, vooral nu de herfst eraan komt, toch in beweging? Je kunt natuurlijk altijd een wandeling maken of een stuk fietsen. Bewaar hierbij wel anderhalve meter afstand om besmetting met het coronavirus te voorkomen. In onderstaande illustratie vind je oefeningen die je thuis kunt doen.

Voorkom WhatsApp-fraude!
21 augustus 2020 - Internetcriminelen speuren steeds vaker naar mogelijkheden om via WhatsApp geld van mensen af te troggelen. Het aantal meldingen van WhatsApp-fraude neemt de laatste tijd sterk toe. Begin dit jaar meldde de Fraudehelpdesk bijvoorbeeld al 2200 fraudegevallen. Het schadebedrag loopt op tot duizenden euro’s per slachtoffer. Inmiddels zijn er al 6000 meldingen van fraude. Via WhatsApp doen criminelen zich voor als een bekende van hun slachtoffers. Vervolgens proberen zij hen met een smoesje geld afhandig te maken. Dit doen zij op steeds slimmere manieren. In sommige gevallen slagen zij er zelfs in om complete WhatsApp-accounts over te nemen.

Nieuwe prepaid nummers
Criminelen beginnen redelijk eenvoudig door nieuwe prepaid telefoonnummers te gebruiken. Vervolgens stelen ze jouw profielfoto van social media en appen ze iemand in je telefoonlijst. Meestal ontvangt deze persoon een bericht dat jij een nieuw telefoonnummer hebt en een smoesje met de vraag of die persoon geld kan overmaken (“Ik heb een verificatiecode nodig voor WhatsApp en die heb ik per ongeluk naar jou gestuurd, kun je ‘m even doorsturen?”). Gelukkig trappen steeds minder mensen in deze eenvoudige fraudevorm.

Code
Tegenwoordig proberen oplichters dus je WhatsApp-account over te nemen. Daarvoor moeten ze een code naar jouw mobiele telefoon sturen. Deze zescijferige code ontvang je via een sms of een voicemailbericht. Met deze code controleert WhatsApp of je de app op een andere telefoon wilt gebruiken. Meestal krijg je na deze sms een berichtje van een ‘bekende’ dat hij of zij per ongeluk deze code naar jou heeft gestuurd en of je de code wilt doorsturen. Doe dit niet, want deze code is de sleutel tot jouw account. Het enige goede nieuws is dat criminelen geen toegang krijgen tot je gesprekshistorie. Zij kunnen je berichten dus niet lezen. Zij kunnen wél zien in welke groepen jij zit en berichten aan personen in deze groepen sturen. Zo proberen zij het vertrouwen te winnen van jouw contacten en geld van ze te krijgen.

Deze stappen
Het voorkomen van WhatsApp-fraude begint met het gebruiken van je gezonde verstand. Maak nooit zomaar geld over als iemand daar om vraagt. Stuur ook geen beveiligingscodes door naar anderen. Volg altijd onderstaande stappen om zeker te weten dat je de juiste persoon voor je hebt en voorkom fraude.

  • Vraagt iemand om geld? Bel die persoon altijd op met het telefoonnummer dat bij jou bekend is.
  • Kun je iemand niet telefonisch spreken? Maak dan geen geld over.
  • Bespreek WhatsApp-fraude met je familie. Maak bijvoorbeeld alleen geld over nadat je elkaar gebeld hebt.
  • Deel nooit de sms met je WhatsApp-code.
  • Zet 'verificatie in 2 stappen' aan voor WhatsApp
  • Bedenk een lastige pincode voor jouw voicemail.

Lees hier (https://www.kpn.com/beleef/mobiel/opgepast-steeds-meer-meldingen-van-whatsapp-fraude..htm?campaignid=em:b=kpn:mk=cm:c=8845:cd=8845_kpn_202008_internet_tv_v2:d=07082020:st=service-generiek:f1=210) verder!

Hoe reis je veilig met het ov?
21 augustus 2020 - De coronacrisis vergt veel van iedereen. Hoe begrijpelijk en veilig de 1,5 meter afstand-regel in de Nederlandse samenleving ook is, in het openbaar vervoer vormt deze regel nog geen maatwerk. En dit terwijl veel postactieve leden en ouderen qua vervoer nogal eens afhankelijk zijn van het openbaar vervoer.

Alleen noodzakelijke reizen
1,5 meter afstand houden, betekent dat er beperkt mensen kunnen worden vervoerd. Dat raakt jou als postactief lid. Vaak beschik je namelijk wel over een OV-abonnement, maar dat mag je in de huidige coronatijd niet gebruiken. Velen hebben vanwege fysieke beperkingen of om financiële redenen geen auto. Is dit bij jou het geval? Dan ben je dus volledig afhankelijk van het openbaar vervoer. Heb je wél een auto? Dan zul je de mobiliteitsbeperking minder voelen.

1,5 meter afstand
1,5 meter afstand houden is een belangrijke maatregel tegen het besmettingsgevaar van het coronavirus. Passagiers die haast hebben omdat zij naar hun werk moeten of niet een trein of bus later willen nemen, houden zich echter vaak niet aan deze maatregel. Dit kan juist voor jou een reden zijn om niet in te stappen. Heb jij als senior een goed idee om veilig te kunnen reizen? Deel jouw idee of suggestie dan met de FNV. Is het bijvoorbeeld een oplossing om een reserveringssysteem voor zit- en staanplaatsen in te voeren? Kun je andere maatregelen en voorwaarden bedenken, waardoor iedereen toch op een veilige manier met het openbaar vervoer kan reizen? Mail deze dan naar dit e-mailadres.

Arie Worbst 70 jaar AFMP-lid
21 augustus 2020 - Samen met groepshoofd IJsselland Gert van de Wal reikte Paul Engelbertink, sectorhoofd Postactieven van de AFMP, onlangs een jubileumspeld en –oorkonde uit aan de 94-jarige Arie Worbst. Op 1 april 2020 was Arie precies 70 jaar lid van onze vereniging. Door de coronacrisis was het onmogelijk om deze speld eerder aan hem te overhandigen.
Desgevraagd kijkt Paul terug op een ‘gezellig en leuk bezoek’. “We hebben genoten van een lekker kopje koffie en een door Arie zelf gemaakte appeltaart. Ondanks zijn gezegende hoge leeftijd, zat hij er zeer monter bij,” vertelt Paul. “Hij woont nog zelfstandig met zijn vrouw en wie kan dat nou zeggen op zo’n leeftijd? Arie deelde met ons verhalen van vroeger. Hij vertelde over zijn vroegere werk als wapentechnicus en benadrukte dat hij vele rijbewijzen had. Dit gele papiertje haalde hij dan ook tevoorschijn. Uit het gesprek kwam ook zijn grote betrokkenheid met de veteranen naar voren. Hij verstuurde zelfs een brief aan de burgemeester van de gemeente Oldebroek, waartoe Wezep behoort, over het feit dat diens toespraak bij de Veteranendag in Ede verkeerd bij hem was overgekomen. Hij beklaagde zich over de gebrekkige organisatie van deze dag en over het feit dat deze ook nog eens slecht via de lokale omroep werd uitgezonden.”
Voor zowel Gert als Paul voelde het als een eer om Arie Worbst te bezoeken. Zij feliciteren Arie nogmaals van harte met het door hem behaalde jubileum. “Dat je nog lang lid van onze vereniging mag blijven”, zo benadrukt Paul tenslotte.

Doe mee aan dit onderzoek!
21 augustus 2020 - Natascha Eder is een journaliste van The Investigative Desk, een onafhankelijk platform voor onderzoeksjournalistiek. Zij doet onderzoek naar de afvalverwerking bij VN-stabilisatiemissies. Zij zou graag in contact met je komen en horen wat jouw ervaringen bij zo’n missie zijn. Hoe verliep de afvalverwerking op het kamp waar jij verbleef en welke impact had dat op jou? Wil jij in gesprek met Natascha Eder? Stuur haar dan een e-mail. Jouw informatie wordt zorgvuldig behandeld en als je dat wenst, blijft die informatie compleet anoniem. De AFMP ondersteunt deze oproep, omdat ook wij belang hebben bij gedegen onderzoek. Met de uitkomsten kunnen wij jouw belangen mogelijk nóg beter behartigen.

 

Het pensioenakkoord: waarom de FNV ja zei
10 juli 2020 - Nadat we hier meer dan tien jaar mee bezig zijn geweest, is vorig jaar de basis gelegd voor het nieuwe pensioenakkoord dat nu gesloten is. Alle vakcentrales, waaronder dus ook de FNV, gingen destijds akkoord met de verdere uitwerking. Hierdoor zijn alle FNV-leden geraadpleegd. Ruim driekwart van de leden stemde uiteindelijk voor. Afgelopen zaterdag heeft het FNV-ledenparlement als laatste met een ruime meerderheid zijn zege gegeven. Hierdoor kan het pensioenplan nu worden voorgelegd aan de Tweede Kamer. Het FNV-kader en de andere bonden hebben specifieke vragen gesteld die nu nog moeten worden beantwoord. Denk daarbij aan vragen rond de achterstallige indexatie en de premieverhogingen actieven en/of de kortingen voor vooral de groep gepensioneerden.

Wat weten we zeker?
Ondanks jarenlange acties en diverse stemmingen in de Tweede Kamer, is het de vakbonden (de sociale partners) die samen met werkgevers gaan over onze pensioen, niet gelukt om bijvoorbeeld de rekenrente, die vooral in Nederland erg laag is, te verhogen. Overigens had dat alle problemen met ons pensioen niét opgelost. Daarnaast hebben de werkgevers jarenlang te weinig premie afgedragen, waardoor de dekkingsgraad, die bepaalt of je pensioen waardevast blijft, niet werd verhoogd.
Als we in het oude pensioensysteem zouden blijven, had dit, naast de 19,2% indexatie achterstand, onherroepelijk geleid tot forse premieverhogingen, waaraan werknemers meebetalen. Verlaging van de pensioenen met meer dan 10% was dan mogelijk geweest en dat vinden wij als AFMP niet verantwoord.

Wat weten we nog niet?
De nadere invulling van het pensioenakkoord, het invaren van de oude rechten, het wel of niet kunnen indexeren en het vaststellen van de premies zijn allemaal zaken die in het overleg met sociale partners en pensioenfondsen nog moeten worden vastgesteld. Via het georganiseerd overleg, de pensioenfondsen en hun verantwoordingsorganen, de Pensioenkamer en de politiek gaan we onze duur gespaarde centjes proberen zo goed mogelijk te beheren.

Het best haalbare
We hebben nu eindelijk een nieuwe pensioenregeling die na jarenlange strijd en vakbondsacties is uit-onderhandeld. Een van de forse winstpunten is dat de AOW-leeftijd veel minder hard stijgt dan in het oorspronkelijke plan van de regering. Doorgaan in het oude stelsel was geen optie meer. De afgelopen tien jaar hebben we gemerkt hoe kwetsbaar ons stelsel was. Er is niet meer geïndexeerd en iedereen heeft een forse indexatie-achterstand opgelopen. Het nieuwe stelsel geeft betere kansen dat er in de toekomst wel indexatie plaatsvindt.

Militairen
Over de specifieke regelingen hebben we al vragen voorbereid voor de minister van Defensie. Als AFMP zijn we namelijk nauw betrokken bij de uitvoering hiervan en daarom houden we daar de vinger aan de pols. We gaan nu vooruitkijken en zorgen voor goede regelingen binnen het nieuwe pensioenakkoord. De nieuwe regeling moet er uiterlijk in 2026 zijn. Daarbij zullen we rekening houden met de belangen van alle groepen: jongeren, ouderen en postactieven. We snappen best dat mensen zich zorgen over het feit dat we het oude stelsel nu moeten loslaten. De AFMP begrijpt jouw gevoel, maar dit JA biedt iedereen een beter perspectief op een goed pensioen dan in het oude stelsel blijven!
Wil je meer achtergrondinformatie over het nieuwe pensioenstelsel? Lees dan dit artikel.

Nieuw pensioencontract: wat betekent de 90% dekkingsgraad?
10 juli 2020 - Zaterdag bereikten kabinet, bonden en werkgevers een onderhandelaarsakkoord over de hoofdlijnen van het nieuwe pensioenstelsel. Als onderdeel van de afspraken tussen de sociale partners en het kabinet geldt een overgangsperiode waarin pensioenfondsen de pensioenen in 2021 niet hoeven te verlagen áls hun dekkingsgraad boven de 90 procent ligt. Normaal gesproken was er sprake van verlaging van de pensioenen bij een dekkingsgraad van 100 procent. Dat er nu sprake is van 90 procent betekent dat de kans dat pensioenen moet worden verlaagd een stuk lager is.

Wat kan dit betekenen voor je ABP-pensioen?
Eind mei was de dekkingsgraad van ABP 84,5 procent. Door de coronacrisis zijn bij alle fondsen de dekkingsgraden laag. De nieuwe dekkingsgraad wordt op 21 juli bekendgemaakt. De dekkingsgraad laat de verhouding zien tussen het geld in kas en de pensioenen die daarvan moeten worden betaald. Op dit moment ligt de dekkingsgraad dus onder de 90 procent. Maar het meetmoment dat bepalend is voor het wel of niet verlagen ligt op 31 december van dit jaar. Dan pas weten we of een verlaging voor 2021 nodig is.
In dit stadium is nog niets zeker. De dekkingsgraad kan nog stijgen, we hebben nog een half jaar te gaan. De dekkingsgraad van 31 december 2020 is bepalend. Maar de keuze voor wel of niet verlagen van de pensioenen ligt uiteindelijk bij het ABP-bestuur. Dat bestuur kan altijd nog andere keuzes maken in het belang van de deelnemers.
Of ABP uiteindelijk pensioenen wel of niet moet verlagen, hangt dus af van een aantal zaken waarover we nu nog weinig kunnen zeggen. 21 juli maken we de kwartaalcijfers bekend. Je ontvangt hierover een e-mail, zodat je weet hoe ABP er financieel voor staat. Houd jouw mailbox dus in de gaten.

Animatie tijdlijn nieuw pensioenstelsel
De gesprekken over een nieuw pensioenstelsel gaan ver terug. En er is nog veel werk aan de winkel voordat het écht kan ingaan. Wat is er allemaal al gedaan? En wat moet er nog gebeuren? Bekijk dit allemaal in onderstaande ABP-animatie.

 

John van Wanrooij vertrekt als sectorhoofd PA
26 juni 2020 - Waarschijnlijk heb je het al ergens gehoord of gelezen, maar John van Wanrooij gaat de AFMP vanaf 1 augustus 2020 verlaten. Naast zijn functie als sectorhoofd Postactieven was hij verantwoordelijk voor het werven van nieuwe leden. John had de zuidelijke regio’s onder zijn hoede. John keert in augustus weer terug naar de Landmacht, waar hij al eerder werkzaam was. Hij gaat als Senior Instructor (instructeur bedrijfsautotechnicus –bat/e-bat) aan de slag op legerplaats Oirschot bij het leerbedrijf zuid. Natuurlijk wordt John vervangen. Zijn PA-taken worden overgenomen door Paul Engelbertink, sectorhoofd Postactieven van de AFMP. “Ik wil John enorm bedanken voor alles wat hij voor de vereniging en vooral voor alle postactieven heeft gedaan,” benadrukt Paul. “Hij was een zeer gewaardeerd persoon en wij zullen hem zeker gaan missen. Ik wens hem veel succes in zijn nieuwe uitdaging bij de Landmacht.”

Lees meer over uitwerking van pensioenakkoord!
26 juni 2020 - Het kabinet en sociale partners hebben het pensioenakkoord samen uitgewerkt. Hierbij hielden zij rekening met de eerder vastgestelde doelen. Het ledenparlement zou op vrijdag 19 juni gaan stemmen over het bereikte contract. Deze stemming is helaas niet doorgegaan vanwege technische problemen en omdat er niet voldoende leden aanwezig waren om te kunnen stemmen. Dit gaan zij op zaterdag 4 juli overdoen. Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 22 juni al wel de documentenuitwerking pensioenakkoord aangeboden aan de Tweede Kamer.
Wil je lezen hoe de uitwerking van het pensioenakkoord eruit ziet? Ga dan via deze link naar de Uitwerking pensioenakkoord 12-06-2020. Mocht je nog vragen hebben? Stuur dan een mail naar postactieven@afmp.nl.

Let op! Voorkom telefonische spoofing!
26 juni 2020 - Naast Whatsapp-fraude wordt een aantal (postactieve) leden van onze bond geconfronteerd met een nieuwe manier van digitale oplichting, namelijk telefonische spoofing. Bij deze oplichting doet iemand zich voor als een medewerker van een bank. Hij of zij belt je op en benadrukt dan dat je snel actie moet ondernemen om je geld veilig te stellen. Deze nepmedewerker biedt vervolgens aan je te helpen en probeert je vervolgens jouw spaargeld afhandig te maken.

Helpdesk
Bij telefonische spoofing doet een oplichter zich voor als iemand van een organisatie die je kent, bijvoorbeeld jouw bank. Hij of zij belt met een ander telefoonnummer, maar in het display van jouw telefoon verschijnt de naam of het logo van bijvoorbeeld jouw bank. Criminelen zeggen dat ze van de helpdesk zijn en proberen de controle te krijgen over jouw computer of bankrekening. Zij vertellen je bijvoorbeeld dat er rare geldtransacties op jouw bankrekening plaatsvinden en dat je jouw speelgeld moet veiligstellen. Trap hier daarom niet in en doe altijd een check!

Hang snel op
Banken of andere organisaties bellen jou nooit zo maar op over geldzaken of om naar jouw gegevens te vragen. Hang dus direct op en bel de betreffende organisatie op om het verhaal te checken. Gebruik hiervoor het officiële telefoonnummer dat op de website van deze organisatie is vermeld. En bel juist niet met het nummer waarmee je bent gebeld.

Doe aangifte
Ben je toch slachtoffer geworden van telefonische spoofing? Doe dan aangifte bij de politie en waarschuw direct jouw bank. Criminelen werken vaak in een groep en maken meerdere slachtoffers. Elke aangifte biedt de politie informatie over de omvang en de werkwijze van een groep criminelen. Dat zorgt weer voor een grotere pakkans én de kans om jouw zaak op te lossen.

PA-bijeenkomsten in najaar gepland
In onze vorige nieuwsbrief communiceerden wij al de planning voor de PA-regiobijeenkomsten komend najaar. Deze planning is eveneens verschenen in de nieuwste OpLinie van deze maand. Per abuis zijn in ons bondsmagazine echter de verkeerde data gepubliceerd. Bekijk daarom via deze link de juiste data. Alle postactieve leden van de AFMP worden overigens nog individueel uitgenodigd voor de regiobijeenkomst in hun buurt.

Komende PA-bijeenkomsten zijn gepland, maar kunnen ze doorgaan?
12 juni 2020 - Zoals je in het voorwoord hebt kunnen lezen, heeft de AFMP voor de komende periode weer alle PA-bijeenkomsten in de planning staan. Het blijft dus de vraag of het coronavirus hierbij geen sta in de weg is. Check hieronder waar en wanneer de PA-bijeenkomsten gepland zijn. Houd deze nieuwsbrief senioren en onze website goed in de gaten of deze daadwerkelijk doorgaan.

Donderdag 17 september 2020, 10.00 uur
PA-groep Meijerij, plaats: Rosmalen, locatie: Perron 3, adres: Hoff van Hollantlaan 1, postcode: 5243 SR

Donderdag 17 september 2020 13.30 uur
PA-groep Hart van Brabant, plaats: Tilburg, locatie: MFA Het Spoor, adres: Schaepmanstraat 36, postcode: 5041 AR

Donderdag 24 september 2020 10.00 uur
PA-groep Assen / Groningen, plaats: Assen, locatie: Buurthuis "De Maasstee", adres: Maasstraat 25, postcode: 9406 RA

Donderdag 24 september 2020 14.00 uur
PA-groep Emmen, plaats: Emmen, locatie: FNV Vakbondshuis, a Bukakkers 12, postcode: 7811 KZ

Donderdag 1 oktober 2020 10.00 uur
PA-groep Noord-Holland-Noord, plaats: Den Helder, locatie: de MOOC, adres: Spoorstraat 56, postcode: 1781 JH

Donderdag 1 oktober 2020 14.00 uur
PA-groep Kennemerland, plaats: Hoofddorp, locatie: De Boerderij, zaal 2, adres: Lutulistraat 139, postcode: 2131 RG

Vrijdag 2 oktober 2020 10.00 uur
PA-groep Zuid-Limburg, plaats: Heerlen, locatie: Café d'r Klinge, adres: Pancratiusplein 47, postcode: 6411 JZ

Vrijdag 2 oktober 2020 14.00 uur
PA-groep Venlo & Roermond, plaats: Venlo, locatie: Hotel “Wilhelmina”, adres: Kaldenkerkerweg 1, postcode: 5913 AB

Donderdag 8 oktober 2020 10.00 uur
PA-groep IJsselland, plaats: Wezep, locatie: Dorpshuis mariënrade 3, plaats: 8091 XS

Donderdag 8 oktober 2020 14.00 uur
PA-groep Apeldoorn / Salland, plaats: Apeldoorn, locatie: Stichting Duivensportcentrum Apeldoorn, adres: Pr Beatrixlaan 240, postcode: 7312 AA

Vrijdag 9 oktober 2020 10.00 uur
PA-groep Poort van Limburg, plaats: Weert, locatie: Dienstencentrum de Roos, adres: Beekstraat 54, postcode: 6001 GJ

Vrijdag 9 oktober 2020 14.00 uur
PA-groep Brabant Noord-Oost, plaats: Volkel, locatie: Gemeenschapshuis de Schakel, adres: Reestraat 49, postcode: 5408 XA

Dinsdag 13 oktober 2020 10.00 uur
PA-groep Rijnmond, plaats: Dordrecht, locatie: Cultureel Centrum “Sterrenburg”, adres: Dalmeyerplein 10, postcode: 3318 CB

Dinsdag 13 oktober 2020 13.30 uur
PA-groep Haaglanden, plaats: Den Haag, locatie: Studenthotel, adres: Hoefkade 9, postcode: 2526 BN

Donderdag 15 oktober 2020 10.00 uur
PA-groep NO-Veluwe, plaats: Harderwijk, locatie: Zalencentrum “De Kiekmure”, adres: Tesselschadelaan 1, postcode: 3842 GA

Donderdag 15 oktober 2020 14.00 uur
PA-groep Eemland & Doorn, plaats: Amersfoort, locatie: Restaurant “De Amershof”, adres: Snouckaertlaan 11, postcode: 3811 MA

Vrijdag 16 oktober 2020 13.30 uur
PA-groep De Kempen, plaats: Eindhoven, locatie: Zalencentrum “Ambassadeur”, adres: L. Napoleonplein 21, postcode: 5616 BA

Woensdag 21 oktober 2020 14.00 uur
PA-groep Twente, plaats: Enschede, locatie: Sportclub Enschede, adres: Weggelhorstweg 30, postcode: 7500 BE

Donderdag 22 oktober 2020 10.00 uur
PA-groep Friesland, plaats: Leeuwarden, loatie: De Fontein, adres: Goudenregenstraat 77, postcode: 8922 CP

Donderdag 22 oktober 2020 14.00 uur
PA-groep Steenwijk, plaats: Steenwijk, locatie: Verenigingsgebouw "De Klincke", adres: Kerkstraat 16, postcode: 8331 JC

Vrijdag 23 oktober 2020 10.00 uur
PA-groep Utrecht e.o. en 't Gooi, plaats: Utrecht, locatie: FNV-gebouw, adres: Hertogswetering 159, postcode: 3543 AS

Vrijdag 23 oktober 2020 13.30 uur
PA-groep De Baronie en Rijen, plaats: Breda, locatie: Sociaal Cultureel Centrum 't Kraaienest, adres: Tweeschaar 12, postcode: 4822 AT

Woensdag 28 oktober 2020 10.30 uur
PA-groep Rijk van Nijmegen, plaats: Nijmegen, locatie: Wijkcentrum Dukenburg, adres: Meijhorst 7039, postcode: 6527 EP

Woensdag 28 oktober 2020 14.00 uur
PA-groep ZO-Veluwe, plaats: Schaarsbergen, locatie: PMT “De Landing”, adres: Deelenseweg 28, postcode: 6816 TS

Donderdag 29 oktober 2020 14.00 uur
PA-groep Veluwe, plaats: Ede, locatie: De Velder, adres: Munnikenhof 17, postcode: 6715 EC

Vrijdag 30 oktober 2020 10.00 uur
PA-groep W-Brabant en Roosendaal, plaats: Bergen op Zoom, locatie: Paviljoen “Rozenoord”, adres: Beukenlaan 14, postcode: 4624 AE

Vrijdag 30 oktober 2020 13.30 uur
PA-groep Zeeland, plaats: Goes, locatie: Wijkgebouw de Spinne, adres: Joseph Lunslaan 7, postcode: 4463 CV

Donderdag 5 november 2020 11.00 uur
PA-groep Seedorf, plaats: Zeven-Brauel, locatie: Gasthof "Zur Linde", adres: Wallweg 2 PLz, postcode: 27404

Vrijdag 6 november 2020 11.00 uur
PA-groep Blomberg, plaats: Blomberg, locatie: Café “Bei Heini”, adres: Neue Torstrasse 38 PLz, postcode: 32825

Akkoord pensioenstelsel duurt nog even
12 juni 2020 - Tuur Elzinga, vicevoorzitter van de FNV, verwachtte aanvankelijk dat begin deze maand eindelijk een historisch akkoord kon worden gesloten over het nieuwe pensioenstelsel. Hiervoor blijkt echter meer tijd nodig. Een belangrijk laatste struikelblok is het bedrag dat nodig is om het nieuwe pensioenstelsel te verwezenlijken, zo’n 60 miljard euro. De FNV verwacht dat de definitieve uitwerking van het pensioenakkoord er zeer binnenkort is. Zodra deze uitwerking bekend is, informeren wij jou hierover via deze nieuwsbrief, onze app, onze website en onze social media-kanalen.

Forse verbouwing
Tien jaar geleden was al duidelijk dat het bestaande pensioenstelsel fors moest worden verbouwd. In dit stelsel garanderen de pensioenfondsen min of meer een bepaald pensioen. Om deze garantie te kunnen waarmaken, moeten de fondsen voldoende vermogen hebben. Hoeveel dat moet zijn, wordt bepaald door de rekenrente. Die rente daalt al jaren, waardoor pensioenfondsen gedwongen zijn steeds meer vermogen in kas te houden. Daardoor is er geen geld meer om de pensioenen te indexeren, oftewel mee te laten stijgen met de inflatie. Als alles bij het oude blijft, dreigen aan het eind van 2020 zelfs forse kortingen te moeten worden doorgevoerd. Tegelijkertijd renderen de beleggingen van de pensioenfondsen uitstekend, waardoor ons pensioenvermogen aangroeide tot 1600 miljard euro. Nog nooit zat er zoveel geld in de pensioenpotten en toch dreigt aan het eind van dit jaar een korting. Moeilijk uit te leggen is dat de pensioenfondsen de premie moeten verhogen om de tekorten niet verder te laten oplopen. Met andere woorden: de premies worden steeds hoger en de pensioenen lager, terwijl de pensioenpot overvol is.

Doorsneepremie
Een gevoelig punt is de 'doorsneepremie'. Nu bouwt iedereen die pensioenpremie betaalt jaarlijks hetzelfde percentage aan pensioen op. Dit systeem werkte prima toen iedereen tijdens zijn werkzame leven bij dezelfde baas bleef. Maar tegenwoordig veranderen mensen vaker van baan. Bovendien zijn zij soms werknemer en dan weer zzp'er. Voor die mensen kan een doorsneepremie nadelig uitpakken. De doorsneepremie wordt in het nieuwe stelsel afgeschaft. Dat betekent dat premies die jongeren betalen meer rendement opleveren. Ze krijgen zo meer pensioen voor hun premie, of betalen minder premie voor hetzelfde pensioen. Voor ouderen is de situatie omgekeerd. Die krijgen minder pensioen voor hun premie dan in de oude situatie.
De afschaffing van de doorsneepremie benadeelt de groep werknemers vanaf 45 jaar. Het totale nadeel is zo'n 60 miljard euro, zo bleek uit een eerdere berekening van het Centraal Planbureau. Waar dat geld vandaan moet komen om dit probleem op te lossen, is één van de belangrijkste vragen die nog op tafel liggen.
Check hier de meest actuele update over de uitwerking van het pensioenakkoord. 

Herstart formeel overleg met Defensie
29 mei 2020 - Defensie en de vakbonden hebben het formele overleg op 12 mei weer hervat. Op 12 maart is er besloten de formele vergaderingen tussen sociale partners in de sector Defensie te annuleren in verband met de COVID-19-richtlijnen. Dit besluit is op 6 april verlengd tot en met 6 mei. Nu de COVID-19-periode langer duurt, hebben sociale partners overleg gevoerd over de wijze van herstarten van het formele overleg. Niet alleen vanwege lopende dossiers, maar ook om verder te praten over de uitwerking van het arbeidsvoorwaardenakkoord 2018-2020. Vanwege de COVID-19- richtlijnen is er wel een nieuwe situatie ontstaan. Partijen bespreken daarom op welke wijze de in het AV-akkoord 2018-2020 gemaakte afspraken kunnen worden nagekomen. We zullen je hierover zo spoedig mogelijk informeren.

Van Coromapost tot Luisterlijn
29 mei 2020 - Veel ouderen en andere kwetsbare mensen lopen het risico om te vereenzamen door het coronavirus. Zij hebben noodgedwongen minder sociale contacten en dreigen in een sociaal isolement te geraken. Vier initiatieven van het Nationaal Ouderenfonds proberen dit te voorkomen: Coromapost, Schrijfmaatje, Zilverlijn en Luisterlijn. In deze nieuwsbrief senioren leggen we je kort uit wat deze initiatieven voor ouderen kunnen betekenen.

Coromapost
Uit angst om het coronavirus over te brengen, gaan veel kleinkinderen op dit moment niet bij hun opa of oma op visite. Daarom biedt Coromapost de mogelijkheid om opa’s en oma’s een kaartje te sturen. Zo kan iedereen toch nog persoonlijk in contact blijven met grootouders zonder hen ziek te maken. De kaartjes worden tegen kostprijs verzonden. Het initiatief heeft dus geen winstoogmerk.

Schrijfmaatje
Juist in deze coronavirustijd is het extra leuk om post te ontvangen, zeker voor ouderen die op dit moment sociaal wat meer geïsoleerd zijn. Wie krijgt er geen glimlach op zijn gezicht als er een kaartje op de mat of een persoonlijke brief in de brievenbus ligt? Het Nationaal Ouderenfonds brengt ouderen en vrijwillige ‘schrijfmaatjes’ met elkaar in contact via het initiatief Schrijfmaatje

Zilverlijn
Ben je meer een prater dan een schrijver van brieven? Met Zilverlijn koppelt het Nationaal Ouderenfonds ouderen en vrijwilligers aan elkaar om wekelijks op een vast tijdstip via de telefoon een praatje te maken en een luisterend oor te bieden. Geef je via deze link op als belvrijwilliger.

Luisterlijn
De Luisterlijn (0900-0767) van het Nationaal Ouderenfonds is 24 uur per dag bereikbaar voor een vertrouwelijk gesprek. Maak je je zorgen, heb je verdriet of heb je simpelweg een luisterend oor nodig? Kijk dan op deze site voor meer informatie.

AFMP-lid Hans Rombouts geridderd
15 MEI 2020 - Nog onvermeld binnen de kolommen van deze nieuwsbrief senioren is dat AFMP-lid Hans Rombouts is geridderd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Hij dankt zijn lintje aan het vele vrijwilligerswerk dat hij de afgelopen jaren deed, met name ook voor de AFMP. Hij is bijzonder trots op zijn Koninklijke onderscheiding. In de voorgaande uitgave van deze nieuwsbrief gingen we al uitgebreid in op de benoeming van AFMP-lid Cyril Vugts tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau met de zwaarden. Vanwege de coronacrisis is de landmachtluitenant niet persoonlijk geridderd, maar kreeg hij een telefoontje over het bijzondere nieuws van minister Bijleveld van Defensie. Nogmaals onze hartelijke felicitaties voor Hans Rombouts en Cyril Vugts!

CAK ontziet kwetsbare groepen
15 MEI 2020 - Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) heeft strenge maatregelen genomen om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk tegen te gaan. Het volgt hierbij nauwlettend de meest actuele informatie van het RIVM en de Rijksoverheid. Het streven is om de CAK-dienstverlening zoveel mogelijk op peil te houden. Er is een aantal aanpassingen in deze dienstverlening. Door de coronamaatregelen is het mogelijk dat je telefonisch (0800 1925) iets langer moet wachten dan normaal gesproken. Veel zaken kun je zelf snel en eenvoudig online regelen. Ook kun je via de website van het CAK een bericht sturen. Afspraken met het CAK vinden zoveel mogelijk digitaal of telefonisch plaats. Een CAK-medewerker zal dit persoonlijk met je bespreken.
De minister van Volksgezondheid heeft enige tijd terug besloten dat Wmo-klanten in april en mei geen eigen bijdrage hoeven te betalen in verband met de coronacrisis. Over deze maanden ontvangen zij dus geen factuur. “Het CAK past in deze onzekere periode rondom de uitbraak van corona zijn dienstverlening aan om kwetsbare groepen te ontzien,” zo benadrukt het CAK zelf. “Voor onze klanten stellen wij onder andere coulantere mogelijkheden beschikbaar voor het betalen van openstaande rekeningen. Het CAK wil hiermee voorkomen dat al kwetsbare groepen nog verder in de financiële problemen komen.”

Ombudsman: 'Onderzoek naar behandelingsduur veteranen'
30 APRIL 2020 - Veteranen die tijdens een oorlog of een vredesmissie lichamelijke of psychische schade hebben opgelopen, moeten veel te lang wachten voordat het ministerie van Defensie daarmee iets doet. Dit benadrukt de Nationale ombudsman Reinier van Zutphen in een recent interview met de Telegraaf. Van Zutphen vermoedt zelfs dat die procedure soms bewust wordt vertraagd. Hij kondigt daarom een onderzoek aan naar de behandelingsduur van veteranen.
"Ik hoor van veteranen dat zij het mentaal maar ook lichamelijk niet meer aankunnen om constant een strijd te moeten leveren die eigenlijk helemaal niet nodig is,” zo zegt Van Zutphen tegenover de Telegraaf. “Zij voelen zich in de steek gelaten, terwijl Defensie een bijzondere zorgplicht heeft. Voor mij reden om een onderzoek te starten naar de behandelingsduur van letselschadeclaims door het ministerie van Defensie.”

Onverwachte kosten
Door de lichamelijke of psychische schade die zij in het verleden hebben opgelopen, worden veteranen geconfronteerd met onverwachte kosten en gemiste inkomsten. Voor de vergoeding van deze kosten kunnen zij een claim indienen.
“De voortgang van de behandeling van een claim lijkt te kunnen vastlopen,” concludeert Van Zutphen. “De partijen die bij deze procedures betrokken zijn, wijzen desgevraagd vooral naar elkaar als het gaat om de oorzaken van opgelopen vertraging. De eigen rol en verantwoordelijkheid daarin wordt niet of nauwelijks benoemd.”
In een reactie benadrukt Defensie dat veteranen zich voor vrede en veiligheid hebben ingezet en daarom goede nazorg verdienen. „Als veteranen schade hebben ondervonden als gevolg van hun missie, dan krijgen zij die schade vergoed. Zij kunnen hiervoor een onderbouwde claim indienen en Defensie probeert deze claims zo snel mogelijk te verwerken.”

Van het kastje naar muur
De AFMP is blij met het onderzoek van de Nationale Ombudsman. Ook wij zien namelijk nog té vaak dat mensen ‘van het kastje naar de muur’ worden gestuurd.

Mooie initiatieven in coronatijd
30 APRIL 2020 - Door het coronavirus moet je zoveel mogelijk binnen blijven. Mis je het contact met jouw familie en vrienden hierdoor erg? Heb je behoefte om hierover te praten, om met anderen contacten te leggen of zit je verlegen om hulp? Dan bieden enkele mooie initiatieven die de afgelopen tijd zijn ontplooid mogelijk uitkomst! Deze initiatieven brengen mensen die hulp vragen en mensen die hulp aanbieden namelijk bij elkaar. Dit zijn enkele aansprekende voorbeelden hiervan:

Eentegeneenzaamheid.nl
Op de site Eentegeneenzaamheid.nl kun je na één muisklik bij ‘mijn gemeente’ zien welk initiatief er is in jouw gemeente.

NLvoorelkaar.nl
Via Nlvoorelkaar.nl wordt hulp aangeboden op vrijwillige basis. Nadat je jouw postcode hebt ingevuld, kun je zien welke mensen in jouw buurt jou kunnen helpen met een luisterend oor of met een klusje.

Praatje met FNV Senioren
Wil je graag praten met een medewerker van FNV Senioren? Stuur dan een e-mail onder vermelding van jouw naam en telefoonnummer naar dit e-mailadres. Het Contactcentrum van FNV Senioren is tijdens kantooruren bereikbaar op telefoonnummer: 088-3680368. Laat tijdens dit korte telefonische contact weten dat je een medewerker uitgebreider wilt spreken.

Alles over de Zvw
30 APRIL 2020 - Iedereen die in Nederland woont of werkt, heeft recht op zorg uit het basispakket. Dit is vastgelegd in de Zorgverzekeringswet (Zvw). Deze zorg kan bestaan uit een behandeling, een dienst of een product. Onder de Zvw valt een breed basispakket aan zorg. Zorgverzekeraars voeren de Zvw uit voor hun verzekerden. Zorgaanbieders moeten ervoor zorgen dat de zorg die zij aan verzekerden bieden van goede kwaliteit is. De basis van het zorgstelsel is solidariteit: rijk en arm, jong en oud, gezond en ziek; iedereen heeft recht op dezelfde, betaalbare zorg uit het basispakket. Iedereen betaalt daar ook aan mee via premies en belastingen.

Bijdrage Zvw
Heb je een uitkering of pensioen (UGM, Ouderdomspensioen, AOW, Nabestaandenpensioen)? Dan betaal je een inkomensafhankelijke bijdrage Zvw. De uitkerende instantie houdt deze bijdrage in en draagt deze af aan de Belastingdienst. Werk je naast je uitkering of pensioen ook nog? Dan betaalt jouw werkgever de bijdrage Zvw. Deze bijdrage zie je niet op je loonstrook terug, maar wel op jouw jaaropgave.

Maximumbedrag
Het ‘maximumbijdrage-inkomen’ voor 2020 is € 57.232,-. Het werkgeversgedeelte kent een percentage van 6,7%, terwijl voor de uitkering of het pensioen een percentage van 5,45% wordt gerekend. Het maximale bedrag aan bijdrage Zvw is 5,45% van € 57.232,-, ofwel € 3.119,16,-.

Meer ingehouden?
Als blijkt dat er in totaal meer is ingehouden dan het maximumbedrag van € 3.119,16,-, dan krijg je dat bedrag van de Belastingdienst terug. In het algemeen zal dit een maand nadat je jouw belastingteruggaaf hebt ontvangen gebeuren. Hiervoor hoef je geen actie te ondernemen, want dit gaat automatisch.

Vice-voorzitter FNV: ‘Niks beloven en méér waarmaken’
30 APRIL 2020 - In een interview met de NRC ging vice-voorzitter Tuur Elzinga onlangs in op het vorig jaar door vakbonden, werkgevers en kabinet gesloten pensioenakkoord. “We willen een pensioen, waarbij niks beloofd wordt en meer waargemaakt,” zo benadrukte hij onder meer. In deze nieuwsbrief senioren belichten we enkele highlights uit dit interview.
Elzinga vertelt in de NRC dat er plannen zijn om af te wijken van het vorig jaar gesloten pensioenakkoord. Hij verwijst onder meer naar de beurskoersen, die de afgelopen maanden zijn ingezakt. Hierdoor staan de pensioenfondsen er historisch slecht voor. Zo heeft ABP als grootste pensioenfonds een historisch lage dekkingsgraad van 82 procent. „Hoe langer deze situatie blijft duren, hoe groter de impact," zegt Elzinga. “Maar tegelijk is het alleen maar urgenter om snel iets te veranderen."

Weinig draagvlak
Op de vraag of er te lang is gedaan over het bereiken van het pensioen-akkoord, omdat er al tien jaar consensus was dat het pensioenstelsel anders moet, geeft Elzinga uitgebreid antwoord. “Natuurlijk was het goed geweest om het al eerder te verbeteren. Maar heeft het te lang geduurd? Eerdere voorstellen waren blijkbaar niet goed genoeg, want die hadden te weinig draagvlak. Ook de uitwerking kost tijd. Ik snap dat mensen ongeduldig zijn, maar dit is een belangrijke arbeidsvoorwaarde en het inkomen van miljoenen mensen. Dat moet zorgvuldig gebeuren. En bij de uitwerking komen we soms lastige dingen tegen.”

Twee AFMP-leden geridderd
30 april 2020 - Vanwege zijn grote maatschappelijke verdiensten is AFMP-lid Cyril Vugts benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau met de zwaarden. Door de coronacrisis is de landmachtluitenant niet persoonlijk geridderd, maar kreeg hij een telefoontje over het heuglijke nieuws van minister Bijleveld van Defensie. Verder werd Hans Rombouts als AFMP-kaderlid Lid in de Orde van Oranje Nassau. De AFMP feliciteert Vugts en Rombouts met hun koninklijke onderscheidingen.
Cyril Vugts geeft als landmachtluitenant les in online rechercheren op een militair opleidingscentrum. Hij krijgt de onderscheiding onder meer voor zijn vrijwilligerswerk bij het Rode Kruis. Hij helpt mensen die het contact verloren met familie door (gewapende) conflicten, rampen, migratie of andere sociale/maatschappelijke omstandigheden. Hij is coördinator van een zogeheten tracingteam om deze contacten te herstellen. In het telefoongesprek noemde minister Bijleveld dit werk “van grote waarde voor de vaak totaal ontheemde mensen die als vluchteling Nederland binnenkomen”. Vugts is ook vrijwilliger bij de vereniging Studiekring Ridderorden en Onderscheidingen en auteur van het boek 'De Orde voor Militaire Verdiensten, Republiek Korea 1949-1967'. Verder zette hij een tienerdisco op in Lochem.
AFMP-kaderlid Hans Rombouts dankt zijn benoeming tot Lid in de Orde van Oranje Nassau aan het vele vrijwilligerswerk dat hij de afgelopen jaren deed. Hij is bijzonder trots op zijn koninklijke onderscheiding.

Drie MARVER-leden
Naast Cyril Vugts en Hans Rombouts zijn drie leden van de Marechausseevereniging geridderd. Bert van Holst, adjudant-onderofficier bij de Koninklijke Marechaussee, is net als Vugts benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau met de zwaarden. Piet van Sprang en Marcel De Kreek mogen zich vanaf nu Ridder in de Orde van Oranje Nassau noemen.
De welgemeende felicitaties van de AFMP en de MARVER gaan uit naar Cyril Vugts, Hans Rombouts, Bert van Holst, Piet van Sprang en Marcel De Kreek. Als bonden zijn wij bijzonder trots zulke maatschappelijk betrokken leden binnen onze gelederen te hebben! Zij krijgen allemaal een mooie bos bloemen van ons.

Vicevoorzitter FNV: ‘Coronacrisis raakt dekkingsgraad pensioenfonds’
17 APRIL 2020 - Tijdens een webinar op 26 maart bespraken FNV-voorzitter Han Busker en vicevoorzitter Tuur Elzinga de laatste stand van zaken rond de coronacrisis en de uitwerking van het vorig jaar bereikte pensioenakkoord. “Door de coronacrisis is er ook op de kapitaalmarkten wereldwijd veel aandeelhouderswaarde verdampt,” verduidelijkte Elzinga tijdens het webinar. “Dit raakt de dekkingsgraden van veel pensioenfondsen. Voorlopig heeft dat geen effect op de pensioenuitkeringen. Pensioenen worden gewoon uitbetaald. Pensioenfondsen beleggen voor de lange termijn en niet voor dagkoersen.”
Volgens Elzinga wordt er hard gewerkt aan de uitwerking van het pensioenakkoord. “De coronacrisis zorgt wel voor aanpassingen in de werkwijze van de verschillende werkgroepen, ook hier moet men telefonisch of met videoconferenties overleggen. Maar de FNV is nog steeds hoopvol dat we onze doelen halen en we voor de zomer van 2020 klaar zijn met de uitwerking van het akkoord. De afgesproken doelen blijven bij de uitwerking namelijk centraal staan.”

Protest
Dankzij protestacties in november 2019 heeft de FNV een stokje gestoken voor de dreigende pensioenkortingen in 2020, zo benadrukte Elzinga. “Of er in 2021 moet worden gekort, hangt af van de nieuwe regels die we dit jaar hopen af te spreken en van de vermogenspositie van het fonds eind 2020. We blijven daarom hard werken aan eerlijkere rekenregels, ook om te voorkomen dat de premies verder stijgen en de opbouw van toekomstig pensioen moet worden verlaagd. Momenteel is rust nodig in de pensioenwereld, er is immers al genoeg onzekerheid.”

Overleg langer aangepast
17 APRIL 2020 - Defensie en de vakbonden annuleren t/m 6 mei de formele vergaderingen vanwege het coronavirus. Het eerdere besluit om tot 6 april de formele overleggen te schrappen, is hiermee verlengd. Eind deze maand wordt beoordeeld of deze na 6 mei weer kunnen worden opgestart. Dit besluit is afhankelijk van de RIVM-richtlijnen rond het coronavirus. De afgelopen weken zijn de bonden en Defensie zoveel mogelijk informeel met elkaar in overleg gebleven via conference calls en andere digitale hulpmiddelen. Dat blijven zij ook de komende weken doen.

Pensioen-/UGM-voorlichting geannuleerd

17 APRIL 2020 - De AFMP heeft de Pensioen- en UGM-voorlichting voor komende maand geannuleerd vanwege het coronavirus. De op 6 mei geplande Pensioenvoorlichting en de op 27 mei geplande UGM-voorlichting zijn hiermee van de baan. AFMP-leden die zich al hadden ingeschreven voor de inmiddels geannuleerde voorlichtingen, krijgen separaat een e-mail of een brief hierover toegestuurd. Hierin staat de aanmeldprocedure voor Pensioen- en UGM-voorlichtingen in september en december van dit jaar, die vooralsnog wel doorgang vinden.

Vrijwillig bijverzekeren AOW & wonen/werken in buitenland
17 APRIL 2020 - Je kunt je vrijwillig verzekeren voor de AOW en de Algemene nabestaandenwet (Anw) als je in de 50-jaarsperiode (2% per jaar opbouw met een maximum van 100%) aan al deze voorwaarden voldoet:

• je gaat buiten Nederland wonen of werken én;
• je vraagt de vrijwillige verzekering aan binnen één jaar nadat je buiten Nederland bent gaan wonen of werken én;
• je was direct voorafgaand aan de vrijwillige verzekering minstens één jaar onafgebroken in Nederland verzekerd voor de AOW en de Anw én;
• je hebt nog niet de AOW-leeftijd. (Let op: Dit geldt alleen voor de AOW. Voor de Anw kun je je wel na jouw AOW-leeftijd verzekeren.)

Wil je je nu vrijwillig bijverzekeren? Dan is het belangrijk om het jaar voorafgaand aan jouw AOW-leeftijd te checken hoeveel procent aan AOW je hebt opgebouwd. Dit kan door in te loggen op Mijn SVB en het daar na te kijken. Het maximum is 100%. Als je het jaar voorafgaand aan je AOW op 100% zit, dan is bijverzekeren niet meer nodig.

Kosten
Is jouw inkomen hoger dan € 34.712,-? Dan betaal je de maximumpremie van € 5.294,- per jaar. Is jouw inkomen lager dan € 34.712,-? Dan betaal je € 529,- per jaar.

Voorbeeld
Een Aoo UGM’er woont met zijn partner (zonder inkomen) in Duitsland. Hij heeft een inkomen dat hoger is dan € 34.712,- en betaalt hierdoor dus € 5.294,- per jaar. Dit komt neer op € 441,- per maand. Zijn partner heeft geen inkomen en betaalt € 529,- per jaar. Dat is € 44,- per maand. Voor de partner is het dan ook zeker de moeite waard om je vrijwillig bij te verzekeren voor de AOW.

Grip op je geld
17 APRIL 2020 - Juist in deze onzekere coronavirustijd is het fijn om jouw financiën op orde te krijgen én te houden. Gebaseerd op haar eigen kennis en onderzoek heeft het Nibud een stappenplan samengesteld om dit voor elkaar te krijgen. Belangrijk is allereerst om voor jezelf duidelijk te formuleren wat jouw belangrijkste reden is om bewust(er) met je geldzaken om te gaan. Ga via deze link naar het stappenplan en krijg in vier stappen grip op jouw geld! Ga naar het stappenplan!

Veteranendag van de baan
17 APRIL 2020 - Vanwege de coronacrisis gaat de Nederlandse Veteranendag, zoals we die al vijftien jaar kennen, op 27 juni 2020 niet door. Het campagneteam van het Nationaal Comité Veteranendag werkt op dit moment aan een alternatief, niet-fysiek programma tijdens deze dag. Alle vertrouwde dagonderdelen, zoals de bijeenkomst op het Malieveld, het défilé voor de koning, de medaille-uitreiking op het Binnenhof, de openingsceremonie in de Ridderzaal en de zogeheten fly-past, zijn definitief afgelast.

Snel aan de slag met WhatsApp, Facebook & FaceTime
17 APRIL 2020 - Juist nu je door de coronacrisis veel thuis bent, is het fijn als je op afstand toch contact kunt onderhouden met de mensen uit jouw omgeving en jouw zaken kunt blijven regelen. Daarvoor zijn een pc, laptop, tablet of smartphone onontbeerlijk. Heb je een smartphone met WhatsApp? Dat is fijn, want daarmee kun je gemakkelijk berichten en foto’s versturen en ontvangen. Maar WhatsApp biedt nog meer mogelijkheden. Vind je het lastig om te typen op een telefoonscherm? Dan kun je ook een spraakbericht opnemen en versturen. Naast de plek waar je berichten kunt typen, staat een plaatje van een microfoon. Leg je vinger op dit plaatje terwijl je praat en laat los als je klaar bent. Dit bericht wordt automatisch verstuurd.

WhatsApp-videogesprek
Je kunt met WhatsApp ook een videogesprek voeren. Ga daarvoor naar een gesprek. Tik op het plaatje van de filmcamera naast de naam van de contactpersoon. Je belt jouw contactpersoon dan via WhatsApp. Als hij of zij de oproep aanneemt, kun je elkaar zien terwijl je met elkaar praat. Daarvoor heb je wel een goede internetverbinding nodig. Als je een videogesprek voert met iemand, kun je nog twee extra deelnemers uitnodigen voor het gesprek. Tik daarvoor op het plaatje 'Deelnemer toevoegen' (een hoofd met een + erbij). Als de uitgenodigde deelnemer het gesprek aanneemt, zie je ook hem of haar in beeld en kun je met meer mensen tegelijkertijd praten.

WhatsApp-groep
Een WhatsApp-groep is een handige manier om contact te houden met een groep mensen, bijvoorbeeld met jouw familie, jouw straat of galerij of jouw wandelclub. Wil je een groep starten? Bespreek dit dan met enkele anderen om er zeker van te zijn dat zij willen deelnemen aan jouw groep. Wil je weten hoe je een groep aanmaakt? Check dan de instructies voor je Android-telefoon of iPhone.

Facebook
Via Facebook kun je volgen waarmee je familieleden en vrienden zich bezighouden. Je kunt hun berichten lezen en hun foto’s en video’s bekijken. Ook heb je de mogelijkheid om een privébericht te sturen naar één van jouw Facebookcontacten. Zo kun je berichtjes uitwisselen met Facebookvrienden van wie je het telefoonnummer niet hebt. Een andere optie is het voeren van een videogesprek. Berichten sturen en praten via Facebook kan met pc, laptop, tablet of smartphone.

FaceTime
Heb je een iPad of een iPhone? Dan kun je de app FaceTime gebruiken voor beeldbellen. Hiermee kun je een videogesprek voeren met andere bezitters van een iPad, iPhone of Apple-computer. Open de app en kies een contact met wie je wilt videobellen. Tik daarna op de afbeelding van de camera. Als de ander jouw oproep accepteert, dan kun je elkaar zien.

Alle PA-bijeenkomsten afgelast vanwege coronavirus
10 maart 2020 - De AFMP heeft alle komende PA-bijeenkomsten geannuleerd vanwege het coronavirus. We houden de situatie rond het coronavirus nauwlettend in de gaten. Het RIVM drukte vorige week de inwoners van de provincie Noord-Brabant op het hart om bij luchtwegklachten zoals hoesten, koorts of kortademigheid hun sociale contacten te beperken. Dit betekent praktisch gezien: thuis blijven als je klachten hebt. Om de mogelijke verspreiding in deze provincie in kaart te brengen, is het RIVM zaterdag 7 maart een steekproef naar COVID-19 gestart. In Brabant wordt de situatie steeds nijpender, maar ook in de rest van het land duiken steeds meer ziektegevallen op. De voorschriften van het RIVM worden ook steeds strikter.

Positieve reacties
De AFMP heeft besloten de instructies van het RIVM te volgen. Nu hebben wij de komende weken overal in het land onze PA-bijeenkomsten gepland. We hadden al besloten de bijeenkomsten in Brabant te schrappen en kregen daar gelukkig veel positieve reacties op. We gaan nu een stap verder dan strikt noodzakelijk is. We hebben inmiddels besloten alle PA bijeenkomsten NIET DOOR TE LATEN GAAN. Dat doen we ‘met pijn in ons hart’, want we weten dat de PA-bijeenkomsten enorm op prijs worden gesteld.