27 februari 2024

Overeenstemming over hoofdlijnen nieuwe militaire pensioenregeling

Onlangs bereikten de vakbonden en Defensie overeenstemming over de hoofdlijnen van een nieuwe militaire pensioenregeling. Eerder werden sociale partners in de Pensioenkamer het al eens over een ABD-brede basisregeling voor alle burgerambtenaren, onder wie dus ook militairen. Met beide hoofdlijnenresultaten zijn eerste grote stappen gezet richting een nieuwe pensioenregeling per 1 januari 2027.

Het hoofdlijnenresultaat rond de nieuwe militaire pensioenregeling omvat onder meer afspraken over de manier waarop de bestaande pensioenafspraken in het nieuwe stelsel kunnen worden ondergebracht en hoe groepen militairen kunnen worden gecompenseerd die hiervan eventueel nadelige effecten ondervinden.

Evenveel pensioen

Voor de invulling van bovengenoemd resultaat namen sociale partners de bestaande pensioenregeling voor militairen als vertrekpunt. De bedoeling is dat militairen straks evenveel pensioen opbouwen als nu. Verder kwamen sociale partners tot de conclusie dat het in het belang van militairen is om in de nieuwe situatie aan te sluiten op de nieuwe ABP-brede pensioenregeling, waarover eerder dus al overeenstemming werd bereikt in de Pensioenkamer. Hierbij zijn op sommige onderdelen voor militairen afwijkende en aanvullende afspraken gemaakt, net zoals nu het geval is.

Transitieplan

De komende weken wordt gewerkt aan de omzetting van het hoofdlijnenresultaat in een wettelijk voorgeschreven transitieplan, waarin de nieuwe pensioenregels voor defensiemedewerkers worden vastgelegd. Naar verwachting is dit transitieplan begin volgende maand gereed.

Hoorrecht

Voor verenigingen van gepensioneerden en voormalige deelnemers van pensioenfondsen is een wettelijk hoorrecht van toepassing. Dit betekent dat zij richting sociale partners een oordeel mogen geven over de inhoud van de militaire pensioenregeling. Tot 12 maart aanstaande kunnen zij de Pensioenkamer laten weten of zij gebruik willen maken van hun hoorrecht. De Pensioenkamer verzorgt de hoorzittingen op 27 en 28 maart a.s.

Achterbanraadpleging
Net als de leden van de andere bonden mogen jullie je als AFMP-leden daarna uitspreken over de vraag of jullie het eens zijn met het transitieplan. In de aanloop naar onze achterbanraadpleging hierover gaan wij als AFMP natuurlijk ook nog het land in om jullie uitgebreid te informeren. Via onze website, ledenapp en nieuwsbrief brengen wij jullie op de hoogte zodra de data van deze voorlichtingssessies bekend zijn. Ook laten we op korte termijn weten vanaf wanneer de raadpleging op de rol staat.

Definitieve afspraak
Het streven van sociale partners is om vóór komende zomer een definitieve afspraak over de nieuwe militaire pensioenregeling op tafel te hebben liggen. Daarna gaat het ABP aan de slag met de implementatie hiervan.

Voorlichtingen ABP-brede pensioenregeling
Vorige week informeerden we je al over de geplande voorlichtingen voor leden van de bij de ACOP aangesloten bonden, waaronder de AFMP, over de nieuwe ABP-brede pensioenregeling. Hier vind je de data van deze voorlichtingen. De achterbanraadpleging vindt vervolgens plaats vanaf 16 april aanstaande.

Via deze link vind je het volledige resultaat op hoofdlijnen rond de nieuwe pensioenregeling voor militairen.

Hier is het complete hoofdlijnenresultaat van de Pensioenkamer rond de ABP-brede pensioenregeling.