AFMP en medezeggenschap

De AFMP ondersteund de medezeggenschap van defensie op verschillende manieren. Laten we bij het begin beginnen. De AFMP ledenadministratie (LA) ontvangt een uitnodiging om kandidaten (voor de aanstaande medezeggenschapverkiezing van een onderdeel) namens de centrale waarbij de AFMP is aangesloten, de ACOP, aan te melden. De LA vraagt de afdeling communicatie van de AFMP om een poster te ontwerpen die oproept tot het bekend stellen van jouw kandidatuur voor de MC van jouw onderdeel. Hierbij kan je rechtstreeks reageren naar de LA of informatie mbt het MC-werk, de rol en ondersteuning van de AFMP ophalen bij een van de betrokken Sectorhoofden van de AFMP. Een kandidaat die zich aanmeldt, zet de LA op ACOP kieslijst en wordt gevraagd een bereidheidsverklaring te tekenen om vervolgens na te zijn verkozen, zitting te nemen in de MC namens de AFMP en daarbij het gedachtengoed van de AFMP uit te dragen.

Eenmaal in de MC gekozen kan je rekenen op onvoorwaardelijke steun vanuit de AFMP via de sectorhoofden. Zij staan jou en de MC met raad en daad bij in de breedste zin. Denk daarbij aan vragen over de toepassing van het BMD of het URD. Inhoudelijke uitleg en geven van adviezen bij te lopen trajecten en processen waarin de overeenstemming van de MC is vereist. Maar ook door te voorzien in ondersteuning(uitleg/scholing) bij (op) zaken die behoren tot de aandachtsgebieden van de MC (en de HDE!). MC en HDE zijn immers gezamenlijk verantwoordelijk voor het gevoerde beleid binnen jouw onderdeel.

Heb je inhoudelijke vragen over de MC? Klik dan hier voor de contactgegevens van jouw sectorhoofd. 

Voor een bereidverklaring of andere administratieve vragen kun je terecht bij onze ledenadministratie via la@afmp.nl.