Onze vereniging

De AFMP is de sterkst verenigde vakbond voor militair- en burgerpersoneel bij Defensie. Wij vertegenwoordigen jou bij de werkgever als het bijvoorbeeld gaat om je arbeidsvoorwaarden, rechtspositie, opleiding, pensioen, uitrusting of een veilige en gezonde werkomgeving. Collectief doen wij dit met onze onderhandelaars en beleidsmedewerkers door in gesprek te gaan met de werkgever over arbeidsvoorwaarden en regelingen. Individueel helpen onze belangenbehartigers, juristen en advocaten jou bij een (dreigend) conflict met de werkgever door advies of juridische bijstand.

Meer over de AFMP

Contributie

Bij de AFMP betaal je contributie naar draagkracht. Als je een wat hogere rang hebt dan vragen we van jou iets meer contributie dan voor bijvoorbeeld de soldaat of de matroos. Onderlinge solidariteit in onze beroepsgroep is daarvoor de belangrijkste drijfveer. Het bedrag dat je maandelijks aan contributie verschuldigd bent weegt overigens niet op tegen de voordelen die je van het lidmaatschap hebt. Als je een beetje handig met je lidmaatschapskaart omgaat verdien je de contributie meer dan terug.

Wat betaal ik

Statuten & reglementen

Hier vindt je binnenkort onze statuten! Heb je ze nu al nodig? Laat het ons even weten!

Meer info