Onze vereniging

De AFMP is de sterkst verenigde vakbond voor militair personeel en burgermedewerkers bij Defensie. Wij vertegenwoordigen jou bij de werkgever als het bijvoorbeeld gaat om je arbeidsvoorwaarden, rechtspositie, opleiding, pensioen, uitrusting of een veilige en gezonde werkomgeving. Onze onderhandelaars en beleidsmedewerkers gaan in gesprek met de werkgever over collectieve arbeidsvoorwaarden en regelingen. Met advies of juridische bijstand helpen onze belangenbehartigers, juristen en advocaten jou bij een (dreigend) conflict met je werkgever.

Meer over de AFMP

Contributie

Je betaalt contributie naar draagkracht. Als je een wat hogere rang hebt, vragen we van jou iets meer contributie dan van bijvoorbeeld een soldaat of een matroos. Onderlinge solidariteit in onze beroepsgroep is hiervoor de belangrijkste drijfveer. Het maandelijks aan contributie verschuldigde bedrag weegt overigens niet op tegen de voordelen die je van het lidmaatschap hebt. Als je een beetje handig met je lidmaatschapskaart omspringt, verdien je de contributie meer dan terug.

Wat betaal ik

Statuten & reglementen

Klik hier voor de meest recente versie van de statuten en de reglementen.

Meer info