OpLinie 3 - 2019

In deze OpLinie onder andere het vervolgverhaal over hitteletsel bij Milou Waterschoot. Je leest onze reactie op de rijksbegroting en de defensiebegroting. Robots bij Defensie vergen nog veel mensenwerk. Twee experts nemen je mee in de ontwikkelingen.

BEKIJK DIT BLAD

OpLinie 2 - 2019

In deze OpLinie lees je alles over het bereikte cao-resultaat tussen de bonden en het ministerie van Defensie, het Pensioenakkoord 2019 en de onlangs door FNV Veiligheid georganiseerde themadag over cybercriminaliteit. Ook vind je in deze uitgave een interview met Milou Waterschoot. Zij vertelt hoe haar leven werd verwoest door een hitteberoerte, die zij opliep tijdens een oefening. Verder ook een verslag van de recente 39e Bondsvergadering van de AFMP.

BEKIJK DIT BLAD

OpLinie 1 - 2019

In dit blad lees je de vijf cao-speerpunten van de AFMP. Je leest over de actiedag van 18 maart die helaas vroegtijdig moest worden beëindigd en over de blootstelling aan giftige stoffen bij Defensie.

BEKIJK DIT BLAD

OpLinie 4 - 2018

In dit blad lees je over de activiteiten van de actievoerende defensiebonden. In de infographic zie je hoe de AFMP als vereniging in elkaar zit en hoe jij daar invloed op hebt. De huidige en de voormalige onderhandelaar namens de AFMP vergelijken hoe het overleg toen verliep en hoe dat nu loopt. En hoe zit het overleg eigenlijk in elkaar en hebben militairen wel stakingsrecht?

Bekijk dit blad

OpLinie 3 - 2018

In dit blad alles over de 'NEE'-stem van de leden over het AVW-resultaat 2018. De gevolgen van de Prinsjesdagplannen voor het defensiepersoneel komen aan bod en een interessante 'Dossier X' over opleidingsaanvragen die door Defensie niet altijd juist afgehandeld worden.

BEKIJK DIT BLAD

OpLinie 2 - 2018

Hoe staat het met de CAO-onderhandelingen? Wat gebeurt er in Litouwen? En is een middelloon pensioenregeling nu zoveel slechter dan een eindloonregeling? Niet als je aan de juiste knoppen draait. En wij interviewden oud-militair Frans die veelvuldig in aanraking kwam met Chroom-6.

Bekijk dit blad

OpLinie 1 - 2018

In de Defensienota is rekening gehouden met realistische doelstellingen. Nu moet de minister nog met daden komen. Het AOW-gat is eindelijk opgelost, de tijdlijn laat zien wat voor een strijd dit is geweest. De mariniers zien geen toekomst in Vlissingen. En wij interviewden OVV-voorzitter Joustra over de veiligheidsrapporten over Defensie.

Bekijk dit blad

OpLinie 7 - 2017

Het laatste nummer van 2017 staat in het teken van een terugblik van het jaar 2017 waarin wij actie voerden voor betere arbeidsvoorwaarden. Ook de misstanden in Schaarsbergen nemen we onder de loep.

Bekijk dit blad

OpLinie 6 - 2017

Er is eindelijk een arbeidsvoorwaardenresultaat en jij kunt je stem laten horen! In dit blad gaan we in op de belangrijkste punten. We kijken ook naar het rapport over het mortierongeval in Mali en het aftreden van minister Hennis.

Bekijk dit blad

OpLinie 5 - 2017

We voeren nog steeds actie voor een goede cao! In dit blad een verslag van de laatste acties waaronder de belegering van het ministerie en de stiptheidsacties op Schiphol. Daarnaast gaan we in op de plannen die het Kabinet op Prinsjesdag presenteerde.

Bekijk dit blad

OpLinie 4 - 2017

De acties gaan volop door en we sluiten geen enkele actie uit! In dit blad meer over de acties. De IGK gaat zijn boekje te buiten en de CRvB spreekt zich uit over het AOW-gat.

Bekijk dit blad