CAO & Rechtspositie

Werken bij Defensie is geen gewone baan. De taken, uren en omstandigheden zijn vaak anders zijn dan bij normale jobs. Zo’n baan verdient een sterke rechtspositie die past bij de bijzondere positie van de militair. Ook de belangrijke bijdrage van de burgermedewerkers verdient rechtvaardige arbeidsvoorwaarden. Na jarenlange nullijn en bezuinigen lijkt het tij iets te keren, maar we zijn er nog lang niet. Het defensiepersoneel verdient beter en de AFMP zet zich daar voortdurend voor in.

Open het dossier

Loopbaan & kansen

Niemand vind het prettig om stil te staan. Niet in loon, maar zeker ook niet in loopbaan. Mogelijkheden om te ontwikkelingen en door te stromen zijn belangrijker dan ooit. Om te zorgen dat de leegloop stopt en de medewerkers weer toekomstkansen zien bij Defensie. De AFMP pleit voor verdere investeringen in opleidingen en loopbaanbegeleiding. Alleen dan trekken we de stilstand voor onze leden vlot.

Open het dossier

Pensioen

Pensioen: voor onze postactieve leden van dagelijks belang. Maar tijdens de actieve dienst voor velen nog ver van hun bed. Toch is pensioen voor iedereen van belang, want iedereen heeft na een lange loopbaan het recht op een fatsoenlijk pensioen. Zowel nationaal als bij Defensie staat het pensioenstelsel echter onder druk. De pensioenpremies stijgen, de opbouw daalt en de pensioenen staan stil. Dat moet veranderen, voor de gepensioneerden van nu én van de toekomst.

Open het dossier

Gezond & veilig werken

Een gezonde en veilige werkplek. Het lijkt zo vanzelfsprekend, maar niet bij Defensie. Niet alleen bij het werken met giftige stoffen of gevaarlijke materialen. Ook tijdens regulier werk en opleidingen is de (sociale) veiligheid regelmatig in het geding. Die cultuur bij Defensie moet veranderen! Wat de AFMP betreft liever gisteren dan vandaag. De gezondheid en veiligheid van het personeel verdient de hoogste prioriteit, zeker bij een werkgever als Defensie.

Open het dossier

De bond voor jou

De AFMP is niet alleen bezig met jouw rechtspositie en individuele rechtshulp. Waar het nodig is bieden wij leden extra ondersteuning in bijvoorbeeld hun werk bij de medezeggenschap, het melden van misstanden en persoonlijke ontwikkeling. En waar het moet voeren wij actie!

Open het dossier