Cao & rechtspositie

Werken bij Defensie is geen gewone baan. De taken, uren en omstandigheden zijn vaak anders zijn dan bij een normale job. Zo’n baan verdient een sterke rechtspositie die past bij de bijzondere positie van de militair. Ook de belangrijke bijdrage van de burgermedewerkers verdient rechtvaardige arbeidsvoorwaarden. Na een jarenlange nullijn en bezuinigingen lijkt het tij iets te keren, maar we zijn er nog lang niet. Het defensiepersoneel verdient beter en de AFMP zet zich daar voortdurend voor in.

Open het dossier

Loopbaan & kansen

Niemand vindt het prettig om stil te staan. Niet in loon, maar zeker ook niet in loopbaan. Mogelijkheden om je te ontwikkelen en door te stromen, zijn belangrijker dan ooit. Zo kan ervoor worden gezorgd dat de leegloop stopt en medewerkers weer toekomstkansen zien bij Defensie. De AFMP pleit voor verdere investeringen in opleidingen en loopbaanbegeleiding. Alleen dan maken we een einde aan de stilstand voor onze leden.

Open het dossier

Pensioen

Voor onze postactieve leden is het pensioen van dagelijks belang, maar voor velen die nog in actieve dienst zijn, is het vaak een ver-van-mijn-bed-show. Toch is het onderwerp ook voor hen belangrijk. Iedereen heeft na een lange loopbaan namelijk recht op een fatsoenlijk pensioen. Zowel nationaal als bij Defensie staat het pensioenstelsel echter onder druk. De pensioenpremies stijgen, de opbouw daalt en de pensioenen staan stil. Dat moet veranderen, voor de gepensioneerden van nu én die van de toekomst.

Open het dossier

Gezond & veilig werken

Een gezonde en veilige werkplek lijkt vanzelfsprekend. Dit is echter geen vanzelfsprekendheid bij Defensie. Niet alleen tijdens het werken met giftige stoffen of gevaarlijke materialen, maar ook bij regulier werk en opleidingen is de (sociale) veiligheid regelmatig in het geding. Die cultuur bij Defensie moet veranderen en wat de AFMP betreft liever vandaag dan morgen! De gezondheid en de veiligheid van het personeel verdienen de hoogste prioriteit, zeker bij een werkgever als Defensie.

Open het dossier

De bond voor jou

De AFMP houdt zich niet alleen bezig met jouw rechtspositie en individuele rechtshulp. Waar nodig bieden wij je extra ondersteuning bij bijvoorbeeld jouw werk bij de medezeggenschap, bij het melden van misstanden en bij je persoonlijke ontwikkeling. Natuurlijk voeren we ook actie als het moet!

Open het dossier