Netwerk Veteranen FNV

Netwerk Veteranen FNV spant zich in om de positie van de Nederlandse veteranen te verbeteren. Soms als vakbond met een prominente rol op de voorgrond, dan weer als lobbyist in bijvoorbeeld de Tweede Kamer. Dit alles om aandacht te vragen voor een bepaald standpunt dat van belang is voor de Nederlandse veteraan.

Meer voor veteranen

FNV Veiligheid

FNV Veiligheid is dé plek waar de krachten binnen het defensiedomein worden gebundeld. Het gaat om een samenwerkingsverband van twee defensievakbonden: de Algemene Federatie voor Militair Personeel (AFMP) en de Marechausseevereniging (MARVER).

Over FNV Veiligheid

FNV

De MARVER maakt samen met de Algemene Federatie voor Militair Personeel (AFMP) deel uit van FNV Veiligheid, dat is aangesloten bij de FNV.
De FNV bestaat uit een vereniging met meerdere sectoren en 12 aangesloten zelfstandige bonden met in totaal ruim 1 miljoen leden. Hiermee is de FNV de grootste Nederlandse vakcentrale. In totaal zijn circa 1,9 miljoen personen in Nederland lid van een vakbond.

Meer over de FNV en aangesloten bonden

Zorgzaam

Stichting Zorgzaam is opgericht door de Centrales van overheidspersoneel en de vakbonden voor defensiepersoneel.

MEER OVER ZORGZAAM

EUROMIL

De Europese Organisatie van Militaire Verenigingen (EUROMIL) bevordert de sociale en professionele belangen van al het militair personeel in alle rangen in Europa. Zij benadrukt vooral het recht van mannelijke en vrouwelijke militairen om zich aan te sluiten bij onafhankelijke vakbonden en/of beroepsorganisaties.

Meer over Euromil