23 januari 2019

2 februari: kick-off pensioenprotest vakbeweging

Op zaterdag 2 februari geven de Nederlandse vakbonden in de Jaarbeurs in Utrecht het startschot voor zes weken actievoeren voor een beter (vroeg)pensioenbeleid, met als klapstuk een grote landelijke protestdag op maandag 18 maart – twee dagen voor de Provinciale Statenverkiezingen. De AFMP en de MARVER roepen hun (kader)leden op deze kick-off vooral te komen meemaken.

Het kabinet Rutte III heeft in november de jarenlange onderhandelingen over vernieuwing van het Nederlandse pensioenstelsel laten klappen.

  • De politiek bleek niet bereid de koopkracht van de pensioenen structureel op peil te houden door inflatiecorrectie (indexatie).
  • Ook viel niet te praten over maatregelen om vervroegde uittreding voor mensen in zware beroepen (weer) mogelijk te maken: het bevriezen van de AOW-gerechtigde leeftijd op 66 jaar en het opheffen van de forse fiscale boete (de RVU-boete van 52 procent) op vroegpensioen-regelingen.
  • En tot slot voelde het kabinet niets voor het versterken van de solidaire grondslag van het huidige pensioenstelsel door het regelen van pensioenopbouw voor flexwerkers en ZZP’ers.

De vakcentrales hebben er tijdens de onderhandelingen alles aan gedaan om tot goede afspraken te komen. Maar het kabinet kwam niet verder dan boterzachte onderzoeken, commissies en tijdelijke budgetten. Tegelijkertijd bleek men wel miljarden cadeau te willen geven aan het bedrijfsleven. Het is duidelijk: dit kabinet luistert alleen naar aandeelhouders en niet naar gewone mensen.

Politieke vuist
Wie niet horen wil, moet maar voelen. Hoog tijd dat de Nederlandse vakbonden gezamenlijk een politieke vuist maken. Dat gaat gebeuren in de aanloop naar de verkiezingen voor de Provinciale Staten op woensdag 20 maart. Ook op pensioengebied zijn dat belangrijke verkiezingen, want op basis van de uitslag worden de 75 leden van een nieuwe Eerste Kamer gekozen – politici die een cruciale rol spelen bij het goedkeuren van nieuwe pensioenwetten. Stemmen op een andere partij dan een regeringspartij kan dus tot interessante nieuwe politieke verhoudingen leiden.

De AFMP en de MARVER voeren samen met de FNV al jaren actie tegen de bezuinigingen op de (vroeg)pensioenvoorzieningen voor mensen in zware beroepen. Helaas: telkens bleek de politiek ‘op kabinetsniveau’ niet tot veranderingen bereid. Wij sluiten ons dan ook van harte aan bij het actietraject dat op 2 februari van start gaat en dat erop gericht is juist op kabinetsniveau een andere opstelling af te dwingen.

Informeren en mobiliseren
Ben jij (kader)lid van de AFMP of de MARVER en wil jij in februari en maart meehelpen bij het op de been brengen (informeren en mobiliseren) van zoveel mogelijk actievoerders? Kom dan op zaterdag 2 februari naar de Jaarbeurs in Utrecht. We verwachten je! De aftrap van de acties vindt plaats tussen 13.30 en 16.00 uur.

AFMP- en MARVER-leden kunnen (voor zichzelf) een gratis treinkaartje aanvragen door HIER TE KLIKKEN.

Goed pensioen? NU wat voor doen!
KLIK HIER
voor een gezamenlijk actiepamflet van de AFMP en de Marechausseevereniging. Houd voor meer informatie onze apps en websites in de gaten en/of kijk op goedpensioen.nu!

Meer over:
Pensioen
AVW