9 juli 2020

Aanvullend geboorteverlof sinds 1 juli

De Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG) is op 1 juli 2020 ingegaan. In het kader van deze wet betaalt Defensie 75 procent van het inkomen tijdens het aanvullend geboorteverlof. De afspraak over de hoogte van dit inkomen maakt deel uit van het Arbeidsvoorwaarden-akkoord 2018-2020, waarvoor onder meer de AFMP zich volop heeft ingespannen.

De afspraken uit bovengenoemd akkoord moeten nog worden vastgelegd in de wet- en regelgeving van Defensie. De definitieve teksten voor het AMAR en het BARD dienen daarom nog te worden verwerkt.

Selfservice
Sinds 1 juli van dit jaar is het mogelijk om na het vastgelegde geboorteverlof aanvullend geboorteverlof aan te vragen. Deze aanvraag kan plaatsvinden nadat de echtgenote, de geregistreerde partner of de persoon met wie de medewerker ongehuwd samenwoont, is bevallen. Het aanvullend geboorteverlof geldt ook als je als militair of burgermedewerker pas na de bevalling het kind erkent. Je kunt dit aanvragen via Selfservice.

Op of na 1 juli
Een belangrijke voorwaarde voor het aanvullend geboorteverlof is dat het kind op of na 1 juli ter wereld moet zijn gekomen. Daarna moet je eerst het reguliere geboorteverlof opnemen, dat neerkomt op één maal de arbeidsduur per week. Het aanvullend verlof krijg je toegekend voor maximaal vijf keer de arbeidsduur per week in de eerste zes maanden, gerekend vanaf de eerste dag na de bevalling. Defensie betaalt dus 75 procent van het inkomen tijdens jouw aanvullend geboorteverlof. In die periode heb je recht op een uitkering van het UWV. Die uitkering is gelijk aan 70% van het gemaximeerd dagloon. Dit wordt aan Defensie betaald.

Meer over:
AVW