15 februari 2014

ABP beëindigt verlaging pensioenen

Begin 2013 zag ABP zich gedwongen het herstel van zijn financiële gezondheid een extra impuls te geven door zijn pensioenen met 0,5 procent te verlagen. Een ingreep die niet zonder succes is gebleven: op vrijdag 31 januari maakte het pensioenfonds bekend dat zijn dekkingsgraad voldoende is gestegen om de verlaging weer te beëindigen.

Volgens het met de Nederlandse Bank overeengekomen herstelplan had de dekkingsgraad van ABP – de verhouding tussen de huidige en toekomstige verplichtingen en de bezittingen van het fonds – eind 2013 minstens 104,2 procent moeten zijn. Hij bleek zelfs 1,7 procentpunt hoger uit te komen en gestegen te zijn naar 105,9 procent.

Uiterste maatregel
Bestuursvoorzitter Henk Brouwer: ‘Nu dat niveau is behaald, hebben we bekeken met welke maatregelen uit het herstelplan we kunnen stoppen. Dat gebeurt in een vastgestelde volgorde. Vorig jaar hebben we de pensioenen moeten verlagen. Dit was een uiterste maatregel om de financiële situatie te herstellen. Daarom beëindigen we deze maatregel als eerste.’ Een besluit dat zal leiden tot een daling van de dekkingsgraad met 0,5 procent. Brouwer: ‘Toch vinden we het verantwoord om in ieder geval deze stap te nemen. Maar we zien ook dat het herstel nog pril is en dus handhaven we vooralsnog de herstelopslag op de premie.’

Daarmee heeft ABP ook besloten dat de tijd nog niet rijp is voor het stopzetten van de derde herstelmaatregel in het rijtje: het bevriezen van de indexering. Voorlopig moeten we dus nog even wachten op het weer meegroeien van de waarde van de pensioenen met de gemiddelde loonontwikkeling in de overheidssectoren.

Het besluit van APB is gunstig voor de pensioenen van het defensiepersoneel, met uitzondering van vijf soorten pensioen die vorig jaar niet verlaagd waren en dus ook nu hetzelfde blijven: het Militair ABP OuderdomsPensioen opgebouwd vóór 1 juni 2001, de UGM (Uitkering Gewezen Militairen), het Bijzonder Militair NabestaandenPensioen (Verhoogd), het Militair ArbeidsongeschiktheidsPensioen en het Militair InvaliditeitsPensioen.

Meer over:
Pensioen
ABP