21 januari 2019

ABP in hoger beroep

Op 17 januari 2019 lazen wij op de website van het ABP dat het ABP in hoger beroep gaat tegen het vonnis dat de Rechtbank Amsterdam op 21 december 2018 heeft uitgesproken. Wij hadden op dat moment de formele dagvaarding van het ABP nog niet ontvangen. Wij vinden deze keuze van het ABP teleurstellend.

De argumentatie die het ABP gebruikt is vrij summier en gaat vooral over de volgende elementen:

  • Het ABP wil geen risico’s lopen op fouten in de pensioenuitkeringen van de deelnemers;
  • Het ABP wil de deelnemers in heldere taal kunnen uitleggen hoe hun pensioenregeling eruit ziet.


Wat ons betreft hoeft het ABP daar geen hoger beroep voor in te stellen. Wij hebben nooit ingestemd met een wijziging van de pensioenregeling per 2019 en het ABP heeft daar van sociale partners tot op heden ook nog geen opdracht voor gehad. Het ABP mag van ons dus best communiceren dat er nog steeds een regeling met een eindloonkarakter is. Blijkbaar is dat echter niet wat het ABP wil communiceren!

Over het maken van fouten in de pensioenuitkering van de deelnemers zit ook geen verschil van mening met de bonden. Wij zijn van mening dat het ABP die niet mag en ook niet hoeft te maken. De uitspraak van de rechter was ook daar duidelijk over. De rechter oordeelde als het om de uitvoerbaarheid van een pensioenregeling met een eindloonkarakter gaat het volgende: “Niet aannemelijk is geworden dat uitvoering van een pensioenregeling met een eindloonkarakter van het ABP (uit oogpunt van een beheersbare en integere uitvoering) onmogelijke of onredelijk grote inspanningen zou vergen of om een andere reden niet uitvoerbaar zou zijn.”

Voor het hoger beroep ontbreekt wat ons betreft een deugdelijke onderbouwing. Wij zien dit hoger beroep dan ook vol vertrouwen tegemoet, hoewel het de daadwerkelijke oplossing uiteraard wel kan frustreren. De echte oplossing dient immers te komen uit het overleg tussen sociale partners. Er dient een nieuw en beter onderhandelaarsresultaat arbeidsvoorwaarden te komen. Het feit dat het ABP besloten heeft hoger beroep aan te tekenen zal in ieder geval niet helpen bij het komen tot een oplossing.

Wij houden u op de hoogte.