25 oktober 2018

ABP int voorschot op ANW-verzekering in oktober

Heb je eerder dit jaar de ANW-verzekering van Loyalis afgesloten? Dan heb je misschien wel gemerkt dat je uitkering van het ABP in oktober iets lager was dan normaal. Dit komt door een inhouding van de premie hiervoor door het ABP.

Het ABP int de premie namens Loyalis voor het verzekeringsproduct dat door velen al sinds mei afgesloten is. Omdat Loyalis de premiestelling nog niet rond heeft, is er door het ABP een voorschot ingehouden, gebaseerd op een schatting van de premie. Dit betreft dus de premie van mei 2018 tot en met oktober 2018.

Het ABP int deze achterstallige premie nu omdat het te innen bedrag anders behoorlijk oploopt en verzekerden straks een zeer hoog bedrag in één keer moeten betalen. Bij de definitieve premiestelling van het ABP wordt één en ander verrekend. Bij de één zal er dan nog iets extra ingehouden moeten worden, de ander krijgt geld terug.

De gedachte om het achterstallige bedrag niet te hoog te laten oplopen is logisch. Helaas heeft het ABP de verzekerden hierover niet van tevoren geïnformeerd. Loyalis streeft ernaar om vóór het einde van het jaar de juiste premie aan te leveren zodat de verrekening kan plaatsvinden en in het nieuwe jaar de vastgestelde premie geïnd kan worden.

Wij gaan er bij het ABP op aandringen dat iedereen bij de definitieve afrekening tekst en uitleg krijgt over de berekening en verrekening. Mocht je na deze uitleg nog vragen hebben dan kun je uiteraard bij de AFMP terecht.

Meer over:
ANW
WGPA