25 november 2022

ABP verhoogt pensioenen met bijna 12 procent

ABP verhoogt vanaf 1 januari 2023 de pensioenen met bijna 12 procent. Deze verhoging van 11,96 procent komt overeen met de volledige prijsstijging in de periode van september vorig jaar tot september 2022. Het pensioenfonds verhoogt de uitkeringen van gepensioneerden en de pensioenaanspraken van deelnemers die nu pensioen opbouwen of die in het verleden pensioen opbouwden bij ABP. Naar eigen zeggen is ABP onder meer dankzij zijn goede financiële positie in staat deze verhoging door te voeren. Het Verantwoordingsorgaan van ABP adviseerde hier positief over.

Volgens bestuursvoorzitter Harmen van Wijnen is ABP niet over één nacht ijs gegaan bij het besluit om de pensioenen te verhogen. “We hebben niet alleen gekeken of de rekensom volgens de regels klopt, maar ook of de verhoging geen belangen van groepen deelnemers schaadt,” zo benadrukt hij. “En we hebben vooruitgekeken, omdat we op langere termijn financieel gezond moeten blijven om een goede overstap naar het vernieuwde pensioenstelsel mogelijk te maken. Zeker in de onrustige tijd waarin we nu leven, is het goed om wat vet op de botten te houden. Nadat we dit alles hadden gewogen, vonden we dat volledige verhoging van bijna 12% verantwoord en evenwichtig is.”