12 april 2021

Acties #steunpubliekesectornu in volle gang

De AFMP strijdt op twee fronten voor betere arbeidsvoorwaarden en omstandigheden voor het Defensiepersoneel. Samen met alle defensievakbonden stelden we onlangs in een open brief een ultimatum aan Defensie voor een beter cao-bod. Daarnaast strijdt de AFMP samen met andere bonden ook bovensectoraal voor betere arbeidsvoorwaarden. Zo hebben de ACOP, waarbij de AFMP is aangesloten, en het AC, waarbij de VBM is aangesloten, een tijdje geleden de handen ineengeslagen voor de campagne #steunpubliekesectornu. Deze campagne richt zich tegen de structurele verwaarlozing van de publieke sector.

Op 25 februari overhandigden - inmiddels voormalig - AFMP-voorzitter Anne-Marie Snels en VBM-voorzitter Jean Debie het manifest ‘Werken voor publieke taken aantrekkelijk maken én houden’ aan demissionair minister Bijleveld en staatssecretaris Visser van Defensie. De overhandiging vormde het startpunt van diverse acties van de vakbonden en medewerkers in de overheidssectoren rond de Tweede Kamerverkiezingen en de formatieonderhandelingen. De eerste actie was onlangs bij het ministerie van Defensie en het stadhuis van Den Haag. Beide panden werden beschenen met opvallende laserprojecties onder de hashtag Steunpubliekesectornu.

Meer acties
Vorig jaar kwamen de overheidsvakbonden al met een gezamenlijke oproep tegen bezuinigingen op de publieke sectoren. Zij vroegen toen ook om een herwaardering van publiek werk. In het onlangs overhandigde manifest verzoeken wij onder meer om een marktconforme loonontwikkeling voor 1 miljoen overheidsmedewerkers, om voldoende medewerkers voor het verminderen van de werkdruk én om continue scholing en ontwikkelingskansen.
Op vrijdag 12 maart vond een nieuwe actie plaats in het kader van de campagne #steunpubliekesectornu. In een symbolische prikstraat werden ministers aan de tand gevoeld over hun visie op de financiële injectie die de publieke sector moet krijgen. Naast de AFMP en de VBM waren ook de Nederlandse Politiebond (NPB) en andere sectoren, zoals het onderwijs, het Rijk, de ambulancezorg en de brandweer aanwezig. De komende periode staan nog meer acties op de rol, die aandacht vragen voor de structurele verwaarlozing van de publieke sector.

Samen optrekken
Als toenmalig voorzitter van de AFMP ging Anne-Marie Snels tijdens de aftrap van #steunpubliekesectornu op 25 februari in op het belang van deze campagne. “Defensiepersoneel, politieagenten, onderwijzers en ambtenaren hebben allemaal vergelijkbare problemen. Daarom gaan we samen optrekken om het politieke beleid te beïnvloeden. Zeker aan de formatietafel moeten politici zich namelijk realiseren dat het al lang 5 voor 12 is geweest voor een aantal sectoren. Er is sprake van een structurele verwaarlozing van de publieke sector. Niet alleen bij Defensie, maar ook bij de politie, in het onderwijs, bij de rijksoverheid en bij gemeentelijke overheden. Het piept en kraakt overal in de uitvoering, er zijn te weinig middelen beschikbaar en overal is de werkdruk veel te hoog. Cao-onderhandelingen in nagenoeg alle overheidssectoren lopen moeizaam of zijn afgebroken, zoals bij Defensie, politie, Rijk en gemeenten. Het kabinet en de verantwoordelijk ministers laten hun eigen mensen fors in de kou staan.”

Sterke overheid
Volgens Snels is het essentieel dat een nieuw kabinet een sterke overheid hoog op de prioriteitenlijst zet. “Een goed functionerende overheid die klaarstaat voor burgers komt er alleen als de overheidsmedewerkers marktconforme salarissen krijgen, goede arbeidsvoorwaarden hebben en kunnen rekenen op voldoende collega’s en gedegen ondersteunende faciliteiten. Op al deze punten schiet de overheid als werkgever fors tekort. Investeren is nú noodzaak.”
De acties onder de #steunpubliekesectornu ga je de komende weken bijvoorbeeld terugzien via onze eigen website, app en social media-kanalen. Ook op deze landingspagina, deze Facebookpagina en dit Twitteraccount vind je meer informatie over de campagne.

Dit artikel verscheen ook in de op 3 april 2021 uitgave van OpLinie.

Meer over:
BVJ