14 december 2020

AFMP Corona Logboek - 14 december 2020

De tien militairen van de 13e Geneeskundige Compagnie, die zijn gelegerd in Oirschot, ondersteunden twee weken lang het zorgpersoneel in verpleeghuis Het Nieuwe ABG in Bergen op Zoom. Zij zwaaiden daar afgelopen donderdag af. Het verpleeghuis heeft heftige weken achter de rug. Een flinke corona-uitbraak kostte inmiddels aan 29 bewoners het leven.

Defensie schoot het verpleeghuis in Bergen op Zoom te hulp, omdat de uitval onder het zorgpersoneel door het coronavirus groot was. Vijf verpleegkundigen en vijf geneeskundige verzorgers van de 13e Geneeskundige Compagnie boden hulp bij het aan- en uitkleden en douchen van bewoners, brachten eten en drinken rond en stelden midden in de nacht ook bewoners gerust. Peggy van Haren, pelotonscommandant van de Geneeskundige Dienst, is tevreden over de hulp die kon worden geboden. “We zijn heel positief ontvangen, ook door bewoners. Ik hoorde dat sommige bewoners zich hardop afvroegen wanneer ‘die soldaten’ nou eens op hún afdeling kwamen.”
De tien militairen zwaaiden af in Bergen op Zoom, omdat inmiddels genoeg zorgmedewerkers van Het Nieuwe ABG waren hersteld van het coronavirus. Naast in Bergen op Zoom was of is de 13e Geneeskundige Compagnie actief in een verpleeghuis in het Brabantse Hoogeloon en in het universitair ziekenhuis in Utrecht.

Reizigers moeten negatieve testuitslag overhandigen aan marechaussee
Vanaf dinsdag moet een deel van de reizigers op Schiphol bij de marechaussee een negatieve testuitslag van een coronatest overhandigen. Hierdoor zullen de nu al lange wachttijden op de luchthaven naar verwachting nog verder gaan oplopen. Burgemeester Marianne Schuurmans van Haarlemmermeer heeft al gewaarschuwd dat het dinsdag veel drukker zal worden bij de paspoortcontrole op Schiphol. Marechaussees zullen meer tijd kwijt zijn aan het controleren van paspoorten, gezondheidsverklaringen én het controleren van de al dan niet negatieve testuitslagen van coronatesten.

Taskforce voor economisch herstel
Defensie en ondernemersorganisatie FME lanceren een taskforce die een steentje moet bijdragen aan economisch herstel. Samen willen zij naar eigen zeggen het innovatievermogen van de midden- en kleine industrie aanjagen en tegelijk de modernisering van de krijgsmacht versnellen. De landmacht neemt hierin namens Defensie het voortouw. De Nederlandse economie is zwaar getroffen door de coronacrisis. Onderzoek van FME toont aan dat bijna 80% van de bedrijven in de technologische sector ook in 2021 nog wordt geconfronteerd met omzetdaling of stilstaande groei. Dit leidt er bijvoorbeeld toe dat bedrijven minder investeren in innovatie. Nederland dreigt daardoor haar rol als koploper op het gebied van innovatie te verliezen. Om dit deels te ondervangen, moet bij Defensie juist versneld worden geïnnoveerd. Omdat moderniseren bij Defensie altijd nodig is, streeft zij naar duurzame partnerships voor het vinden van innovatieve oplossingen.

Meer over:
Coronalogboek