30 oktober 2020

AFMP Corona Logboek - 30 oktober 2020

De laatste militairen van een groep van 130 die binnenkort vertrekken voor een missie naar Afghanistan hebben woensdag op de Johannes Postkazerne in Havelte emotioneel afscheid genomen van hun familie en vrienden. Voordat zij vertrekken, moeten zij eerst 14 dagen op een Nederlandse kazerne in quarantaine. Aan het einde van deze periode wordt iedereen getest op het coronavirus. Vervolgens gaan zij direct het vliegtuig in op weg naar Afghanistan.

De militairen uit Havelte nemen in Afghanistan deel aan de NAVO-missie Resolute Support. Doel van deze missie is om het veiligheidsapparaat, het leger en de politie in Afghanistan verder op te bouwen. De militairen nemen op de buitenlandse missie een origineel plaatsnaambord mee om ze het gevoel te geven dat ze na een patrouille ‘thuiskomen’ op de basis. Burgemeester Bats van Steenwijkerland overhandigde onlangs het Steenwijker plaatsnaambord aan het bataljon van de 43e Gemechaniseerde Brigade. De missie zal worden geleid door kapitein Heerko Koops.

Ergernis over overvliegende helikopters
Het coronavirus leidt tot een flinke toename van klachten van overvliegende helikopters in Gilze-Rijen en omgeving. Sommige bellende klagers zijn woedend. Commandant Robert Adang van vliegbasis Gilze-Rijen probeert aan deze klachten tegemoet te komen, maar waarschuwt voor meer overlast. In de milieucommissie COVM van vliegbasis Gilze-Rijen, met vertegenwoordigers van burgers, gemeenten, provincie en Defensie, kregen het laag- en avondvliegen van vooral helikopters volop aandacht. De afgelopen maanden liepen de gemoederen soms op, zo komt naar voren uit maand- en jaarrapporten. Het afgelopen jaar zijn 1634 klachten geregistreerd, iets minder dan in 2018. De eerste helft van dit jaar gaat het om 579 klachten, maar lagen de oefeningen door het coronavirus een tijdje bijna stil. De felheid in reacties groeit sinds maart. Vanwege het coronavirus zijn veel mensen thuis.

Meer over:
Coronalogboek