6 maart 2023

AFMP maakt werk van avw-agenda voor burgerpersoneel

De AFMP maakt de komende tijd volop werk van een specifiek op burgermedewerkers bij Defensie gerichte arbeidsvoorwaardenagenda. Om ervoor te zorgen dat alle voor hen relevante onderwerpen op deze agenda komen te staan, organiseren we op 21 en 28 maart en op 13 april 2023 nog informatiebijeenkomsten in Den Haag, Hoogerheide en Den Helder. Dinsdag 7 maart heeft inmiddels de eerste bijeenkomst plaatsgevonden in de Kromhoutkazerne in Utrecht. Ook tijdens de drie resterende bijeenkomsten rekenen wij op de inbreng van talloze burgermedewerkers. Zorg ervoor dat jij er als burger bij bent! Dan kunnen wij voor jou en je directe collega’s een stevige agenda samenstellen!

Wil jij een bijeenkomst bijwonen? Kom dan gewoon langs en doe mee! Aanmelden is niet nodig, wel verzoeken wij deelnemers tijdens elke bijeenkomst om hun naam en emailadres achter te laten, zodat we later de uitkomsten van de afgelopen bijeenkomst en die van de overige drie bijeenkomsten kunnen sturen.
Na lange onderhandelingen tussen Defensie en de vakbonden werd op 7 juli van het vorig jaar eindelijk het arbeidsvoorwaardenakkoord 2021-2023 voor defensiemedewerkers getekend. Een veelgehoord kritisch geluid was dat de in het kader van dit akkoord gemaakte afspraken over onder meer salaris, loopbaanbeleid en pensioen vooral waren toegespitst op militairen en minder op de vele burgermedewerkers bij Defensie. Logisch, zo redeneerde menigeen, gezien de grote arbeidsvoorwaardenuitdagingen in deze complexe tijd die eerst uit de wereld moesten worden geholpen.

Betere arbeidsvoorwaarden

“Nu een groot deel van de afspraken in het kader van het avw-akkoord 2021-2023 intussen is uitgewerkt, is het de hoogste tijd dat er nu eindelijk meer aandacht komt voor betere arbeidsvoorwaarden en een stevigere rechtspositie voor burgermedewerkers bij Defensie,” zo benadrukt Arjen Rozendal, sectorhoofd Marine en Burgerpersoneel bij de AFMP. “Dit bracht ik onlangs nadrukkelijk naar voren in een gesprek met de HDP. Ik heb hem gewaarschuwd dat wij, onder meer op basis van alle waardevolle input tijdens onze geplande bijeenkomsten, binnenkort bij hem aankloppen met een stevige arbeidsvoorwaardenagenda voor burgerpersoneel.”    

Data

De allereerste bijeenkomst voor burgermedewerkers werd op 7 maart gehouden in Utrecht. Op dinsdag 21 maart vindt de bijeenkomst plaats in vergaderzaal 101 van gebouw 31 van de Frederikkazerne in Den Haag, op dinsdag 28 maart in ruimte MFR2 van gebouw 262 van Vliegbasis Woensdrecht in Hoogerheide en op donderdag 13 april in de Admiraliteitszaal, gebouw Albatros van de Nieuwe Haven in Den Helder. De drie bijeenkomsten starten om 10.30 uur en duren maximaal twee uur. De inloop is steeds vanaf 10.00 uur.  

Uitleg
Arjen legt uit hoe het vaste programma er zal uitzien. “Elke bijeenkomst start met een uitleg van de kant van de AFMP over de manier waarop we de komende maanden tot een goede arbeidsvoorwaardenagenda voor burgermedewerkers willen komen. Vervolgens gaan de deelnemers in enkele groepen, onder leiding van een gespreksleider, brainstormen over de onderwerpen die op deze agenda moeten komen te staan. Dit doen zij aan de hand van aangedragen stellingen en vragen. Vervolgens worden de door de groepen genoemde items verzameld, plenair besproken en op een flip-over gezet. Deze uitkomsten zullen wij overigens ook nadrukkelijk onder de aandacht brengen via onze website, ledenapp en social media-kanalen.”

Onder druk
Uiteindelijk zal de AFMP, aan de hand van alle waardevolle feedback tijdens de bijeenkomsten en andere ideeën en voorstellen vanaf de werkvloer, een complete arbeidsvoorwaardenagenda voor burgermedewerkers samenstellen. Arjen: “Met deze agenda willen wij Defensie verder onder druk gaan zetten om concreet invulling te geven aan haar arbeidsvoorwaardenverplichtingen ten aanzien van deze zo onmisbare medewerkers. Met onze nieuwste inspanningen op dit gebied, laat wij zien dat wij als AFMP een scherp oog blijven houden voor de belangen van de sector burgerpersoneel bij Defensie.”