10 oktober 2019

AFMP steunt actie op Coming Out Day

De AFMP hecht veel waarde aan inclusiviteit en diversiteit binnen én buiten Defensie. Zij vindt dat zowel Defensie als de bond zelf een inclusieve organisatie moet zijn, waarin ieders individuele kwaliteiten, talenten en ontwikkelmogelijkheden voorop staan. Daarom schaart zij zich achter de internationale Coming Out Day van vandaag en achter het initiatief van de Nederlandse Defensie Academie (NLDA) om vanochtend op al haar locaties de Regenboogvlag te hijsen.

“De AFMP wil een inclusieve organisatie zijn en blijven, waarin iedereen – los van geslacht, afkomst, leefwijze of seksuele voorkeur – zich welkom voelt”, benadrukt AFMP-voorzitter Anne-Marie Snels. “Omdat de wereld niet ophoudt bij onze bond, steunen we waardevolle initiatieven die aandacht vragen voor inclusiviteit en diversiteit binnen en buiten Defensie. Daarom scharen we ons graag achter het mooie initiatief van de NLDA tijdens de internationale Coming Out Day. Het is goed dat het niet bij ‘vlaggen’ alleen blijft, binnen de NDLA worden activiteiten ontwikkeld om daadwerkelijk vorm te geven aan inclusiviteit. Defensiebreed moet daar écht structureel werk van worden gemaakt.”

Regenboogvlag
Bij het hijsen van de Regenboogvlag op al haar locaties in Breda, Den Helder en Den Haag werkt de NLDA samen met het Team Diversiteit & Inclusiviteit Defensie en Stichting Homoseksualiteit en Krijgsmacht. Generaal-majoor Nico Geerts, commandant van de NLDA, licht het initiatief toe. “Aandacht voor diversiteit in de teams en op de werkvloer en onderling respect zijn cruciaal en ook onze kracht. Verschillende zienswijzen, achtergronden en inzichten vergroten onze denkkracht en handelingsperspectieven en verhogen onze operationele effectiviteit. Zo worden wij een organisatie waar medewerkers zich betrokken, gewaardeerd en gerespecteerd voelen om wat zij bijdragen aan de organisatie. Een inclusieve organisatie draagt niet alleen bij aan een sociaal veilige werk- en leefomgeving, maar ook aan het behalen van onze opdracht: leiders van de toekomst toerusten om zich in te zetten voor vrede en veiligheid. Werken aan inclusie is werken aan de missie van Defensie.”

In gesprek
De komende periode gaan NLDA’ers onder meer met elkaar in gesprek over de thema’s inclusiviteit en diversiteit. Dit gebeurt via diverse vormen van onderwijs, zoals lesmateriaal, workshops en symposia. NLDA-medewerkers houden zich binnen het ambassadeursnetwerk Diversiteit & Inclusiviteit en via de Stichting Homoseksualiteit en Krijgsmacht al langere tijd bezig met deze onderwerpen.

Meer over:
GVW