11 september 2014

AFMP wil Defensiebreed onderzoek naar Chroom-6

Werknemers van Defensie zijn op veel grotere schaal blootgesteld aan de kankerverwekkende stof Chroom-6 dan tot nu toe werd gedacht. De NOS meldde gisteravond in het bezit te zijn van ‘Arbo-rapporten’ waaruit blijkt dat er op nog zeker tien werkplaatsen werknemers zijn blootgesteld aan Chroom-6. De concentraties die zijn gemeten stijgen ver uit boven de veiligheidsnorm.

De AFMP is niet verbaasd, want zij heeft al meer meldingen gekregen van medewerkers die op andere locaties binnen defensie hebben gewerkt met Chroom-6. Dit betreft niet alleen Landmachtonderdelen maar ook afdelingen binnen de Luchtmacht. Er zijn zelfs signalen dat er nog steeds geverfd wordt met een Chroom-6 bevattende epoxy-primer binnen de Luchtmacht. De AFMP onderzoekt dit momenteel.

De AFMP heeft bij de minister aangedrongen op een Defensiebreed onderzoek naar het gebruik van Chroom-6. Het formele verzoek is op donderdagmiddag 11 september bij de minister ingediend.