30 september 2021

Arbeidsvoorwaarden: hoe staat het ermee?

Vanaf juli hebben de onderhandelaars verder overlegd over een nieuw arbeidsvoorwaardenakkoord. Zij stelden vandaag vast dat zij op dit moment niet tot een resultaat kunnen komen. Daarom gaan zij de stand van zaken nu voorleggen aan het SOD en daar nader bespreken.

Voor de zomer lieten de onderhandelaars weten dat zij jou in september zouden vertellen wat de gesprekken over een nieuw akkoord hebben opgeleverd. De afgelopen tijd is uitgebreid gesproken over alle onderwerpen uit de verschillende inzetbrieven. Na de zomer richtten de gesprekken zich vooral op de volgende onderwerpen:

• Loonsverhoging;
• Tijdelijke toelage loongebouw;
• Woon- werkverkeer en thuiswerken;
• Pensioenakkoord;
• Verlengen Sociaal Beleidskader 2012;
• Cafetariamodel;
• Opleidingsbudget bij overgang van militair naar burger en omgekeerd.

Tijdens deze gesprekken zijn partijen op een aantal onderwerpen dicht tot elkaar gekomen. De onderhandelaars stelden vast dat er onvoldoende mogelijkheden zijn om aan de wensen van alle partijen tegemoet te komen. Vooral de gewenste loonsverhoging en de maatregelen voor het woon- werkverkeer leggen een groot beslag op het beschikbare arbeidsvoorwaardengeld. Daarom gaan de onderhandelaars het SOD informeren over de stand van zaken en daar de lastige keuzes verder bespreken. Dit SOD zal op 14 oktober plaatsvinden.

Meer over:
AVW