24 april 2019

Beloofde herstel VUT- en WUL-missers een maand later

Begin dit jaar maakte Defensie bekend in april over te gaan tot uitbetaling van de compensaties. De loonstrook van april wees echter uit dat dit niet het geval was. De bonden hebben bij de werkgever navraag gedaan en de toezegging gekregen dat dit nu met de loonstrook van mei zal gebeuren. Afgelopen vrijdag heeft Defensie dit ook op intranet gemeld.

Eind 2018 liet Defensie weten (oud-)militairen financieel te compenseren voor de VUT-premie die in 2014 ten onrechte op hun salaris is ingehouden. Tegelijkertijd zou de toekenning van onvoldoende WUL-compensatie sinds 2015 worden rechtgezet. De werkgever kon ook niet anders, omdat een individuele defensiemedewerker hierover door de rechter in het gelijk is gesteld. Met de compensatieregeling hoopte Defensie een groot aantal individuele rechtszaken te voorkomen.

Meer over:
C&R