8 oktober 2014

Beoogde fusie FNV-bonden van de baan Congres Bondgenoten gooit roet in het eten

De samensmelting van de vakbonden FNV Bondgenoten, Abvakabo FNV, FNV Bouw en FNV Sport tot één ongedeelde FNV gaat niet door. Op het congres van FNV Bondgenoten stemden vandaag onvoldoende leden in met de voorgenomen fusie. FNV-voorzitter Ton Heerts: ‘Dat betekent in ieder geval dat DEZE fusie van de baan is.’

Het algemeen bestuur van de FNV bespreekt de komende dagen met de hoofdbesturen van de beoogde fusiepartners Bondgenoten, Abvakabo, Bouw en Sport de vervolgstappen. Van dit bestuur maakt ook Han Busker deel uit, voorzitter van de Nederlandse Politiebond én van het samenwerkingsverband FNV Veiligheid, waarbij ook de Marechausseevereniging en de AFMP zijn aangesloten.

Op vrijdag 10 oktober komen de 105 leden van het FNV Ledenparlement in het World Forum in Den Haag bijeen voor overleg met het algemeen bestuur van de FNV.

Op dinsdag 14 oktober wordt om 18.00 uur in Nieuwspoort een persconferentie gehouden over de uitkomsten van deze beraadslagingen.

Vernieuwing
Binnen ‘de oude FNV’ werd de dienst in feite uitgemaakt door een paar supergrote vakbonden zoals Bondgenoten, Abvakabo en Bouw. Ook lag te weinig macht bij de leden en te veel macht bij de Federatieraad, bestaande uit de voorzitters van alle aangesloten bonden. Dat laatste is verholpen door de invoering van een ledenparlement. Het eerste zou worden verholpen door de grote bonden te laten fuseren met de FNV en daarna op te splitsen in herkenbare beroepssectoren.

Geen tweederde meerderheid
Op het congres van FNV Bondgenoten stemde een meerderheid van 64 procent van de 359 congresgangers voor het fusiebesluit, maar er was een tweederde meerderheid (66,67 procent) vereist. Bondsvoorzitter Ellen Dekkers: ‘Ik ben zwaar teleurgesteld dat het niet gelukt is ons congres te overtuigen, zeker ook nadat andere bonden al ja hadden gezegd. Heel spijtig dat de vakbeweging FNV niet samen sterker door kan. We hebben van ons congres in 2013 de opdracht gekregen de fusie voor te bereiden. Dat is op dit moment mislukt. Het hoofdbestuur zal zijn conclusies trekken en aftreden.’

Voor alle duidelijkheid: de AFMP was niet betrokken bij de fusie – de totstandkoming van één ongedeelde FNV. De AFMP zou ook na de fusie als zelfstandige vakbond bij de FNV aangesloten blijven, net als de overige bonden uit het samenwerkingsverband FNV Veiligheid: de Marechausseevereniging en de Nederlandse Politiebond.