9 november 2022

Betalingen pensioencompensatie eindelijk van start

Overleg tussen Defensie en de bonden over het trage verloop van de uitvoering van de ‘Maatregel verminderd pensioenperspectief’ uit het arbeidsvoorwaardenakkoord 2018-2020 heeft opgeleverd dat militairen die in aanmerking komen voor de compensatie alvast een eerste betaling tegemoet kunnen zien. Dit in afwachting van de definitieve uitvoering van de regeling. Kom je in aanmerking voor deze vooruitbetaling? Dan ontvang je deze in november 2022. Defensie informeert je daar nader over in een brief.

Per 1 januari 2019 is de pensioenregeling voor militairen gewijzigd van een eindloonregeling naar een middelloonregeling. De meeste militairen bouwen met de middelloonregeling meer pensioen op. Een aantal militairen krijgt door de wijziging minder pensioen. Defensie en de bonden hebben daarom in het arbeidsvoorwaardenakkoord 2018-2020 een afspraak gemaakt over het uitvoeren van de ‘Maatregel verminderd pensioenperspectief’. Met deze maatregel krijgen deze militairen een compensatie voor dit zogeheten verminderde pensioenperspectief.

Voorschot
Eerder meldden we al dat de uitvoering van deze maatregel complex is en veel meer tijd kost dan eerder gedacht. Daarom is besloten om de militairen die hiervoor in aanmerking komen alvast een voorschot uit te betalen. Deze betaling bedraagt het voorlopig compensatiebedrag over de periode vanaf 1 januari 2019 (de startdatum van de compensatieregeling) tot 1 juli 2022. Dit compensatiebedrag wordt met de salarisbetaling van november 2022 aan je uitbetaald. De uitbetaling is bruto en wordt belast tegen bijzonder tarief. Daarom heeft deze compensatie mogelijk consequenties voor jouw jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting. Vergeet dit dus niet te melden als je begin volgend jaar gebruik maakt van de Belastingservice van de AFMP.

Meer info
Op het intranet van Defensie staat meer informatie over de Regeling pensioencompensatie op de startpagina van P&O. Ga daar naar Selfservice > Mijn informatie (Startpagina P&O) > Salaris en Vergoedingen > Regeling pensioencompensatie. Op deze pagina staat ook een lijst met vragen en antwoorden over de regeling en over de vooruitbetaling.

Meer over:
Pensioen