11 januari 2019

Bijeenkomst vakbonden en MC-leden op 1 februari

Op 1 februari a.s. organiseren alle vakbonden voor defensiepersoneel, die participeren in het georganiseerd overleg, een bijeenkomst voor alle MC-leden binnen Defensie. Het maakt daarbij niet uit of men in het CMC, een DMC, een GMC, een MC of TRMC (of nog een andere vorm van medezeggenschap) participeert, iedereen is welkom in Stroe!

Op deze dag zullen vertegenwoordigers van de deelnemende vakbonden uitleggen wat de huidige stand van zaken is rond de arbeidsvoorwaarden en in het overleg. Een gastspreker zal je vertellen hoe het normaal gesproken eigenlijk hoort te gaan in het overleg. Vervolgens zal er na de gezamenlijke lunch ruimte zijn voor veel interactie tussen alle MC-leden en de voorzitters en onderhandelaars van deelnemende vakbonden.

Daar is dan ruimte om van gedachten te wisselen over hoe de bonden en de MC’s elkaar in deze tijden kunnen versterken (en kunnen voorkomen dat we tegen elkaar worden uitgespeeld). Uiteraard is er ook ruimte om vanuit de zijde van de deelnemers aan te geven wat er meegenomen zou moeten of kunnen worden in het actietraject en in het proces naar een volgend onderhandelaarsresultaat arbeidsvoorwaarden voor de sector defensie.

Deze bijeenkomst is in de Filmzaal op de Generaal-Majoor Koot Kazerne in Stroe. Deelnemers zijn welkom vanaf 09:30 uur en het programma vangt aan om 10:00 uur. Uiteraard wordt je ontvangen met koffie en wordt er voor een lunch gezorgd. Wij verwachten deze bijeenkomst rond 14.00 uur af te sluiten.

MC-leden die deel willen nemen kunnen zich hier aanmelden.

SAMEN STERK VOOR DEFENSIE EN HAAR PERSONEEL!