16 april 2019

Inzet Defensie stelt teleur…

Helaas: ook tijdens de cao-onderhandelingen zet Defensie het personeel niet op 1. Vandaag hebben de bonden teleurgesteld moeten vaststellen dat de werkgever op de vier grote onderwerpen (loonontwikkeling, loongebouw, pensioen en toelages) nauwelijks heeft bewogen ten opzichte van het afgewezen onderhandelaarsresultaat 2018-2020.

Zoals we eerder hebben aangegeven zou 16 april alles op tafel liggen en duidelijk worden of een resultaat haalbaar is. De inzet en ruimte die de minister biedt blijkt echter volstrekt onvoldoende en komt op geen enkele wijze tegemoet aan de wensen van het personeel.

Loze kreet
Omdat we op de grote onderwerpen zo ver uit elkaar liggen heeft het geen zin om door te praten over de andere onderwerpen die op tafel liggen. De toezegging van de minister dat er significant meer (financiële) ruimte zou zijn blijkt dus een loze kreet.

Ultimatum
Omdat er geen zicht is om tot een goede cao te komen geven de bonden de minister tot aankomende dinsdag de gelegenheid om invulling te geven aan de gedane toezeggingen en tot een totaalpakket aan arbeidsvoorwaarden te komen.

Dinsdag 23 april zal dan moeten blijken of de minister haar personeel echt serieus neemt en het personeel eindelijk wel op 1 zet. Uiteraard hadden de bonden liever vandaag al tot een goede cao gekomen, maar door de keuze die Defensie heeft gemaakt is daar voorlopig geen uitzicht op.

Meer over:
AVW