27 januari 2022

Deelnemers gezocht voor onderzoek naar zorgbehoeften van veteranen

De Nederlandse Defensie Academie (NLDA) doet sinds juli vorig jaar onderzoek naar de zorg- en welzijnsbehoeften van ISAF- en MINUSMA-veteranen. Hiervoor interviewt de academie 100 veteranen over hun ervaringen en hun mogelijke zorgbehoeften voor, tijdens en na een uitzending. Op dit moment wordt gezocht naar postactieve vrouwelijke veteranen en actieve mannelijke veteranen om te kunnen interviewen.

Het onderzoek van de NLDA vindt plaats naar aanleiding van een advies van de Raad voor civiel-militaire Zorg en Onderzoek (RZO) aan de Hoofddirectie Personeel. Doel van dit kwalitatieve, tot juli 2023 lopende onderzoek is het in kaart brengen van de ervaringen (inclusief mogelijk stressvolle gebeurtenissen), de zorgbehoeften en het welzijn van vrouwen en mannen voor, tijdens en na een uitzending. De NLDA onderzoekt of de ervaringen en zorgbehoeften bij mannen en vrouwen verschillen. Hierbij wordt zowel naar actieve als naar postactieve veteranen gekeken.

Meer info
Ben je een postactieve vrouwelijke of actieve mannelijke (ISAF- of MINUSMA-)veteraan en wil je op basis van vrijwilligheid, vertrouwelijkheid en anonimiteit met een interview een steentje bijdragen aan dit onderzoek? Klik dan op deze link voor meer informatie.

Meer over:
Veteranen