2 juli 2021

Defensie en bonden starten onderhandelingen over avw-akkoord

Defensie en de vakbonden hebben op 1 juli geconcludeerd dat er voldoende aanknopingspunten zijn om de onderhandelingen over een nieuw arbeidsvoorwaardenakkoord te hervatten. De afgelopen weken is er een aantal keren informeel van gedachten gewisseld. Hierbij zijn wensen en mogelijkheden met elkaar uitgewisseld.

Deze gesprekken hebben Defensie en de bonden dichterbij elkaar gebracht, maar op veel onderwerpen moeten nog bruggen worden geslagen. De basis om met elkaar aan tafel te gaan zitten en de onderhandelingen te hervatten, is aanwezig. Het eerste overleg staat gepland op maandag 5 juli.

Meer over:
CAO
AVW