21 december 2018

Defensie herstelt VUT- en WUL-missers

Defensie gaat (oud-)militairen financieel compenseren voor de VUT-premie die in 2014 ten onrechte op hun salaris is ingehouden. Tegelijkertijd zal begin volgend jaar ook de toekenning van onvoldoende WUL-compensatie sinds 2015 worden rechtgezet.

De werkgever kon niet anders dan een zorgvuldige compensatieregeling in het leven roepen. Een individuele Defensiemedewerker had over de VUT- en WUL-missers van Defensie een rechtszaak aangespannen en is daarbij onlangs door de rechter in het gelijk gesteld.

Ongelijke behandeling
De rechter oordeelde dat het betalen van een VUT-premie (of een daaraan gelijkwaardige solidariteitsheffing) voor burgers en militairen op hetzelfde moment gestopt had moeten worden. Dat wil zeggen: met ingang van januari 2014. De uitgestelde stopzetting voor militairen (pas vanaf januari 2015) was een duidelijk voorbeeld van ongerechtvaardigde ongelijke behandeling.

Te lage WUL-compensatie
De ook in 2014 gestarte WUL-compensatie bestond voor een deel uit een verlaging van de VUT-premie voor militairen. Het volledig wegvallen van de VUT-premie leidde dus ook tot het wegvallen van dit deel van de WUL-compensatie. Sinds januari 2015 hebben veel medewerkers daarvoor dus een te laag bedrag uitbetaald gekregen.

Summiere informatie
Defensie heeft laten weten alle rechthebbenden te zullen compenseren voor de geleden financiële schade. Zij hoopt daardoor een groot aantal individuele rechtszaken te voorkomen.

Helaas weet de AFMP verder nog weinig over de compensatieregeling. Het is jammer genoeg een gewoonte van de werkgever geworden om ons pas op het allerlaatste moment te informeren over voorgenomen besluiten die uw financiële positie raken – en dan ook meestal nog heel summier. Zelfs als die besluiten op de overlegtafel thuishoren! Wat we wel weten is dat het vaststellen van de financiële schade op VUT- en WUL-gebied voor iedere militair een individuele berekening vraagt. Niet iedereen betaalde dezelfde premie en niet iedereen ontving dezelfde compensatie. 

Goede sier maken
In een reactie zegt de AFMP: ‘Defensie wil blijkbaar opnieuw goede sier maken door nu met dit nieuws te komen. Maar het blijft pijnlijk dat ook deze regeling juridisch afgedwongen moest worden, terwijl de werkgever heel goed wist hoe gevoelig dit onderwerp lag en daar eerder niet over wilde praten. Hetzelfde liedje dus als bij het AOW-gat. Ook op dat gebied werd pas resultaat bereikt na jarenlange juridische strijd en acties.

Op tal van manieren probeert Defensie juist nu, na het stuklopen van de cao-onderhandelingen, het personeel te laten zien ‘hoe goed de werkgever wel niet is’. Ook nu weer. Terwijl defensiemedewerkers stukken beter af zouden zijn met een goede cao met daarin onder andere deze afspraak.

De AFMP betreurt het zeer dat steeds opnieuw rechterlijke uitspraken nodig zijn om Defensie in beweging te krijgen.'

Meer over:
C&R