26 januari 2019

Defensie in de fout met loonstrook januari

De AFMP heeft verontwaardigd gereageerd op de ontdekking dat een deel van het Defensiepersoneel deze maand een te laag bedrag aan loon krijgt uitbetaald. De oorzaken zijn twee ongelukkige berekeningsfouten op premie- en belastinggebied EN de plotselinge introductie van een hoger belastingtarief voor de TOD, VVHO en waarnemingstoelage. Dat laatste was voor de AFMP net zo’n onaangename verrassing als voor de medewerkers.

Wat de berekeningsfouten betreft: bij een aantal militairen is abusievelijk van een te hoog ABP-jaarinkomen uitgegaan, waardoor bij hen te veel pensioenpremie is ingehouden. Daarnaast is er te veel loonheffing ingehouden op het inkomen van Defensiemedewerkers die in het buitenland wonen. De werkgever heeft deze fouten gemeld en toegezegd dat de onterecht ingehouden bedragen in februari alsnog zullen worden uitbetaald.

Hoger belastingtarief TOD
Het nettobedrag op je Defensieloonstrook van januari kan ook nog zijn verlaagd doordat de werkgever op eigen houtje besloten heeft vanaf 2019 voor de TOD, VVHO en waarnemingstoelage het (hogere) belastingtarief voor bijzondere beloningen te hanteren. Dit besluit is volgens Defensie in goed overleg met de Belastingdienst genomen, maar kwam voor de AMFP als een donderslag bij heldere hemel. Wat ons betreft is het laatste woord daarover nog niet gezegd, want wij zien geen enkele reden waarom dat ineens anders moet.

Kijk voor een nadere toelichting van de werkgever op de gemaakte fouten en de invoering van het hogere belastingtarief voor de TOD, VVHO en waarnemingstoelage op het intranet van Defensie.

Meer over:
AVW