26 maart 2018

Defensienota: Vertrouwen herstel je met daden

Vandaag presenteerde minister Ank Bijleveld de Defensienota, haar meerjarenplan voor de Krijgsmacht. De realistische toon die de minister aanslaat in deze nota en haar nadruk op het herstellen van het vertrouwen van het defensiepersoneel zijn veelbelovend. De AFMP rekent na deze woorden wel op vertrouwenwekkende daden van de minister.

De minister geeft in haar nota aan dat, ondanks de 1,5 miljard die het kabinet vrijmaakt voor defensie, de slagkracht beperkt zal blijven tot twee middelgrote stabilisatie- of trainingsmissies in het buitenland. Hiermee maakt zij duidelijk dat dit geld bedoeld is om de basisgereedheid weer op orde te krijgen en stelt zij een realistisch ambitieniveau waar naartoe gewerkt kan worden.

Werkgeverschap weer bovenaan
Het is ook goed om te zien dat de minister de wil om een betrouwbare en betrokken werkgever te zijn weer bovenaan haar prioriteitenlijstje heeft staan. Hier geeft zij al handen en voeten aan door het AOW-gat eindelijk voor 100 procent te dichten, zónder hiervoor arbeidsvoorwaardengeld te gebruiken. Bovendien zijn er miljoenen gereserveerd voor de verbetering van de interne veiligheid. Dit was nodig na de vele kritische rapporten hierover van de afgelopen jaren.

Zorgen om personeel
De AFMP heeft ook zorgen om elementen die de minister noemt, en ook om elementen die zij níet noemt. Helaas is er in de nota weinig te lezen over een verbetering van de arbeidsvoorwaarden zoals al afgesproken is in de laatste CAO. De minister wil het vertrouwen van het defensiepersoneel terugwinnen en daar moet extra loonontwikkeling ook een onderdeel van zijn.

Ook de wens om meer in te zetten op personele flexibiliteit baart de AFMP zorgen. Defensie heeft namelijk ook een groot aantal vacatures te vullen en een leegloop te stoppen. Dat vraagt om een werkgever die kan concurreren met de arbeidsmarkt. De wens om meer flexibiliteit mag geen kapstok zijn om je organisatie goedkoop te vullen. De AFMP is niet persé tegen meer personele flexibiliteit. Dit mag alleen niet leiden tot onzekerheid bij het personeel of verdringing van vaste banen.

Eindelijk mandaat
Minister Bijleveld hoopt met de bonden snel in gesprek te kunnen over de details en de uitvoering van de nota. De AFMP verwacht dat de minister dan ook op korte termijn een uitnodiging zal sturen om het opgeschorte overleg te hervatten. Hopelijk zorgt deze nota voor een langverwacht mandaat om weer écht te kunnen onderhandelen.

Lees hier de hele Defensienota.

Meer over:
C&R