17 januari 2022

‘Drempelwaarde voor TOD-aanspraak discriminerend voor parttimers’

Het College voor de Rechten van de Mens heeft op verzoek van de AFMP geoordeeld dat het hanteren van een drempelwaarde van 600 punten voor de aanspraak op TOD discriminatie op grond van arbeidsduur oplevert voor in deeltijd werkende militairen.

Het oordeel van het college is niet alleen van belang voor militairen en marechaussees met een parttime aanstelling, maar ook voor collega’s die om andere redenen - bijvoorbeeld door het opnemen van ouderschapsverlof - minder uren werken. De AFMP is heel bij met dit oordeel en hoopt dat de werkgever het dwingende advies van het college zal overnemen. Werk jij parttime en loop je daardoor TOD mis? Neem dan snel contact op met de AFMP door een e-mail te sturen naar onze afdeling individuele belangenbehartiging. Wij kunnen dan jouw rechten veiligstellen.

Meer over:
TOD