11 september 2015

Een slechte deal voor het defensiepersoneel

De minister heeft afgelopen donderdag met de drie overige centrales van overheidspersoneel overeenstemming bereikt over de wijze waarop de loonruimte uit het boven sectorale akkoord wordt doorvertaald binnen de sector Defensie. Vrijdag hebben deze partijen dit nieuws naar buiten gebracht. Opmerkelijk genoeg wordt hierbij niet het complete verhaal verteld.

De 5,05 procent (plus 500 euro eenmalig) loonruimte vanuit het Kabinet wordt één-op-één doorvertaald naar de sector Defensie. De loonruimte wordt daarmee als volgt ingevuld:

  • 0,8% primaire loonsverhoging uit vrijval werkgeverspremie pensioenen per 1 januari 2015 (deze heeft u reeds gehad)
  • 1.25% primaire loonsverhoging per 1 september 2015
  • 3% primaire loonsverhoging met ingang van 1 januari 2016
  • €500,00 bruto eenmalig in oktober 2015

Tot zover het goede nieuws. Het slechte nieuws, namelijk hoe dit wordt betaald en wat daarvan de gevolgen zijn, wordt u nu niet verteld.

Geen compleet verhaal
Vandaag hebben de werkgever en de andere centrales u bericht over het bereiken van de overeenstemming hoe de loonruimte binnen Defensie wordt vertaald. Opmerkelijk. Men heeft er namelijk vorige week niet voor gekozen om u te informeren over een andere overeenstemming. Namelijk de overeenstemming om uw pensioenregeling aan te passen om uw pensioengeld vrij te maken voor deze loonsverhoging. Dat pensioen zal in de toekomst door deze ingrepen aanzienlijk slechter worden. Dat is de keerzijde van de deal.

Vooral het jonge defensiepersoneel zal door de ingreep in het pensioen stevig worden geraakt. En dat is voor de AFMP onacceptabel. Vakbonden zijn er volgens ons niet alleen verantwoordelijk voor dat u nu een fatsoenlijk inkomen heeft. Ook in de toekomst moeten onze jongeren van nu kunnen rekenen op een fatsoenlijk inkomen en pensioen. Een samenleving waarin doorwerken tot je omvalt de norm wordt, is een samenleving waar de AFMP niet aan mee wil werken!

Voorstel genegeerd
Op woensdag 9 september hebben wij de minister dringend verzocht het overleg aan te houden in afwachting van de uitspraak van de rechter over het kort geding dat wij als FNV-bonden hebben aangespannen. De minister en de andere centrales hebben dit in het overleg geweigerd onder het argument dat ons verzoek te laat is ingediend. Opmerkelijk omdat het overleg voor een deal wel kon plaatsvinden ondanks dat dit niet op de agenda stond en daar helemaal niets voor was aangeboden.

De AFMP verzet zich
De AFMP blijft zich verzetten tegen deze slechte deal, het boven sectorale loonakkoord en het uitblijven van echte waardering voor het defensiepersoneel. Volgende week vinden enkele manifestaties plaats waaronder de aangifte tegen diefstal van je pensioen, grote manifestaties en het kort geding op donderdag 17 september. Ook zal de FNV een referendum houden onder alle deelnemers van uw pensioenfonds ABP.

Meer over:
C&R