26 juni 2020

Eerste CZSK-voorlichting sinds COVID-19

Als AFMP’s promotiemedewerker verzorgde John van Wanrooij recent de eerste voorlichting voor het Commando Zeestrijdkrachten (CZSK) op Marinekazerne Erfprins in Den Helder sinds de uitbraak van het coronavirus.

Dit gebeurde tijdens een door Defensie gefaciliteerde voorlichtingsbijeenkomst, waarbij de Defensiebonden hun meerwaarde belichten tegenover twee opleidingsklassen die een week daarvoor waren gestart. John verzorgde zijn voorlichting samen met Arjen Rozendal, sectorhoofd Marine en Burgerpersoneel van de AFMP.

Zinvolle vragen
John kijkt met plezier terug op de eerste voorlichting sinds COVID-19. “Ik vond het een prima verlopen voorlichting. Het was wel een rumoerig groepje van zo’n 40 mannen en vrouwen. Als we op 11 juni gaan werven in Den Helder zal blijken hoe succesvol de voorlichting voor de AFMP was en welke van de bonden het meeste succes heeft. Uit de zinvolle vragen uit het publiek kon ik opmaken dat een aantal mensen echt actief luisterde. Arjen ging in zijn praatje onder meer in op de bijzondere positie van de militairen in relatie tot het militaire minimumloon en hoe de bedongen loonsverhogingen zich daarmee zouden moeten verhouden. De AFMP vindt dat er een dergelijk militair minimumloon zou moeten komen. Onze informatie hierover vonden de aanwezigen interessant.”

Wil je meer lezen over deze eerste voorlichting sinds de uitbraak van het coronavirus? Lees dan de nieuwste uitgave van OpLinie!

Meer over:
Vereniging