29 oktober 2018

Eerste stap bonden tegen het ABP

Zoals al eerder aangegeven wordt er door ACOM, AFMP, BBTV, FNV-overheid, MARVER en VBM samengewerkt in een actietraject. Samen zullen deze bonden zich in (blijven) zetten voor een beter arbeidsvoorwaardenpakket voor het personeel van Defensie en een goed pensioen maakt daar onverkort deel van uit!

Op 23 oktober werden wij en ook onze leden verrast door een mededeling van het ABP dat zij volgend jaar een eigen verzinsel – zij noemen het een basisregeling – in 2019 als pensioenregeling voor militairen gaan uitvoeren.

Wij hebben in reactie daarop aangegeven dat dit niet acceptabel is en wij stappen zouden ondernemen. De eerste stap in dit traject is inmiddels gezet. Deze stap is een brief waarin het ABP gesommeerd wordt de regeling uit te voeren zoals door sociale partners overeengekomen.

Binnen 5 werkdagen moet het ABP reageren. Wij hopen oprecht dat het spreekwoord: beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald, bij het ABP-bestuur bekend is. Zo niet dan zijn vervolgstappen nodig. Want als je A zegt moet je ook B zeggen.

Klik hier voor het uitgebreide artikel

Klik hier voor de brief aan ABP

Meer over:
Acties